Advieslijst Nederlandse aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieslijst Nederlandse aandelen"

Transcriptie

1 Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 15 april 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van de eerste kwartaalresultaten van Nederlandse ondernemingen en de uitgangspositie is gunstig dankzij de gestegen dollar en de aantrekkende Europese economie. Een belangrijke pijler onder de verwachte winstgroei voor 2015 zijn lagere rentelasten dankzij de sterk gedaalde rente. Er vinden nu volop herfinancieringen plaats tegen historisch ongekend lage rentepercentages. Als voorbeeld DS die een 10-jaars obligatie met een couponrente van 1,0% heeft uitgegeven, dit ter aflossing van een oude lening met 3,5% rente. et de geplande overname van de Engelse BG Group verwerft oyal Dutch Shell toegang tot omvangrijke olie- en gasreserves en verschuift de omzet hiermee verder naar LNG gas. Deze overname, met een prijskaartje van circa EU 64 miljard die voor circa 70% met nieuwe aandelen wordt gefinancierd, verbetert de vrije kasstroom van Shell. De onderneming is daardoor in staat het dividend van USD 1,88 per aandeel minimaal te handhaven hetgeen een dividendrendement van ruim 6% voor aandeelhouders Shell betekent. NL Top Picks pwaarts Dividend Picks pwaarts K/W 2015E potentieel Dividend 2014 K/W 2015E potentieel Aalberts Industries 16,7x 4,7% DS 3,1% 16,6x 7,2% Aegon 9,7x 6,6% oyal Dutch Shell 5,2% 10,0x 2,0% Akzo Nobel 20,5x - ASL 18,1x 17,0% DS 16,6x 7,2% andstad,5x 1,8% Defensieve Picks pwaarts oyal Dutch Shell 10,0x 2,0% K/W 2015E potentieel SB ffshore 11,4x 30,3% Arcadis 16,3x - TKH Group 13,8x 4,5% oyal Dutch Shell 10,0x 2,0% Sinds endement Cyclische Picks Unilever,8x - NL Top Picks ,9% pwaarts AEX Index ,8% K/W 2015E potentieel andstad,5x 1,8% AEX Index USG People 17,1x 6,1% apr jun aug okt dec feb apr Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 14 april TKH Group 13,8x 4,5% Aalberts Industries 16,7x 4,7% Speculatieve Picks K/W 2015E pwaarts potentieel Galapagos - - Ten Cate 16,6x Under eview BA Groep 16,6x -

2 Nederlandse aandelen Aalberts Industries EU,60 EU,00 EU 3,3 D EU 0,46 1,6% 16,7 x EU 1,77 INDUSTIE De omzetverdeling: 46% bouwgerelateerde producten in Europa en de VS, 15% gerelateerd aan klimaatbeheersing en 39% gerelateerd aan de industrie. De regionale omzetverdeling: Duitsland 19%, Benelux 13%, overig Europa 40%, Verenigde Staten 20%, rest van de wereld 8% De onderneming genereert een hoge vrije kasstroom die grotendeels aangewend wordt voor overnames en investeringen in productiecapaciteit. De winst over 2014 steeg met 10% (onze verwachting was 7%) en de vrije kasstroom met %. Het dividend werd met 12% verhoogd. De schuld is door twee grote overnames toegenomen tot EU 690 miljoen eind De schuldratio's zijn gezond, de onderneming voldoet heel ruim aan de bankcovenanten en we verwachten een daling van de schuld in Wij hebben onze winsttaxaties voor 2015 en 2016 met 7% verhoogd na de publicatie van de resultaten over 2014 en verwachten nu een gemiddelde winstgroei van 14% per jaar voor De onderneming profiteert bovengemiddeld van het aantrekken van de Europese economie en woningbouw en de voortgaande volumegroei van de Duitse automobielproducenten. De bezettingsgraad biedt ruimte voor groei. Aegon Analist: Tom uller EU 7,51 EU 8,00 EU 16,1 D EU 0, 3,1% 9,7 x EU 0,77 FINANCIËLE DIENSTVELENING 8 Van de genormaliseerde winst komt circa 70% uit de Verenigde Staten. Het accent in de producten ligt op spaar- en pensioenproducten in de levenssfeer. De risico's van de producten zijn grotendeels afgedekt (rente- & aandelenhedges). De solvabiliteitsratio voor de verzekeringsgroep (IGD) is gezond en steeg verder in het vierde kwartaal van naar 208% (van 202%). ok na invoering van Solvency 2 (in 2016) verwacht de onderneming een gezonde solvabiliteitsratio (range %). In het vierde kwartaal behaalde Aegon een goed resultaat (onderliggende nettowinst van EU 0,17 per aandeel versus EU 0,08 in vierde kwartaal 2013) en over geheel 2014 EU 0,56 per aandeel. Alle regio's droegen bij aan de winststijging, vooral de VS mede dankzij de gestegen USD. 6 Het eigen vermogen steeg naar EU 8,34 per aandeel. Aegon profiteert van de stijging van de USD. Daarentegen is de invloed van de verwachte daling van de rente toepasbaar op de activiteiten levensverzekering en pensioenen (de ultimate forward rate) relatief gering voor Aegon vanwege het beperkte (%) aandeel van Nederland. 5 Akzo Nobel EU 74, EU 64,00 EU 18,3 D EU 1,45 2,0% 20,5 x EU 3,63 BASISATEIALEN 80 De verdeling van de omzet naar klantgroepen is: 42% bouwgerelateerd, % industrieel, 17% 75 consumentengoederen en 16% transportmiddelen. De geografische spreiding van de omzet is: West Europa 37%, Azië 26%, Noord Amerika 15%, Latijns Amerika 70 10% en rest van de wereld 12%. De operationele winst over 2014 (exclusief eenmalige posten) steeg met 20% en de winst per aandeel met 7% 65 naar EU 2,81. Het dividend is gehandhaafd op EU 1,45, lager dan onze verwachting. De onderneming is volop in het proces van verhoging van de efficiency met name voor de Europese verfactiviteiten. Dit mede omdat de 60 relevante Europese bouwmarkt nog geen herstel heeft laten zien. 55 Het management is vol overtuiging dat de financiële doelstellingen voor 2015 haalbaar zijn en deze zijn behoorlijk ambitieus. De doelstelling van de winstmarge (EBITA) is 9% in 2015 versus de gerealiseerde 7,5% in Het rendement op geinvesteerd vermogen moet dan stijgen van 10,9% in 2014 naar 14%. Voor 2015 zijn een aantal externe meevallers zoals de hogere koers van de USD en lagere energieprijzen. We verwachten een 45 hogere omzet- en volumegroei in 2015 door een gematigd herstel van de woningbouw in Europa en veel recente productvernieuwingen. 40

3 Arcadis EU,16 EU,00 EU 2,6 D EU 0,60 1,9% 16,3 x EU 1,91 INDUSTIE De geografische verdeling van de netto omzet: Amerika 35%, VK 14%, Europa % en overige regio's %. De omzetverdeling is: Infrastructuur %, water 14%, milieu % en gebouwen 34%. Het bedrijf heeft een sterke positie wereldwijd en profiteert van trends zoals urbanisatie, schaarste aan drinkwater en klimaatveranderingen. In de langjarige strategie is de marge voor het bedrijfsresultaat op 11% gesteld te bereiken uiterljk in 2016 (in 2014 bedroeg deze 10%). De operationele winst over 2014 steeg met 8%. In de meeste geografische regio's werd autonome omzetgroei behaald behalve in Noord Amerika waar de overheid terughoudend bleef met investeringen in infrastructuur en milieu. De orderportefeuille is rijk gevuld met een omvang van bijna één keer de jaaromzet. Arcadis heeft in de tweede jaarhelft van 2014 twee grote overnames (Hyder en Callison) gedaan die een complementaire en geografische aanvulling op het dienstenpakket van Arcadis zijn. Deze overnames zullen vanaf 2015 een bijdrage aan de winstgroei per aandeel leveren. De combinatie van deze bijdrage, de sterkere USD koers, schaalvoordelen en voortzetting van de autonome groei zal tot een significante winstgroei per aandeel leiden voor ASL EU 94,05 EU 110,00 EU 41,2 D EU 0,70 0,7% 18,1 x EU 5,20 INFATIETECHNLGIE 105 ASL is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van Lithografiemachines. De technische 100 voorsprong op de twee concurrenten Nikon en Canon is zo groot dat ze in de komende jaren niet meer kan 95 worden ingehaald. De markt voor chipmachines is cyclisch. ASL heeft de operationele kosten door de invoer van een flexibele 90 schil meer variabel gemaakt, waardoor het bedrijf niet meer zo snel in de verliezen zal komen op het 85 dieptepunt van de markt. In het vierde kwartaal steeg de orderintake en daarmee ook de orderportefeuille naar een niveau van EU 80 2,7 miljard. De grootte van deze orderportefeuille is pas twee keer in het verleden overtroffen. De 75 portefeuille bevat steeds meer machines (zoals de nieuwe EUV) met een hogere verkoopprijs en een gemiddeld 70 hogere winstmarge. Door de toenemende omvang van de installed-base neemt ook de omzet van softwareverkopen (voor het updaten van de machines) en het onderhoud hievan verder toe. Deze opbrengsten 65 zijn stabieler dan de orderinflow. Dit legt een stevig fundament voor een hoge winstgroei in 2015 en verder BA Groep EU 4,12 EU 3,00 EU 1,1 D ,6 x EU 0, INDUSTIE 5,0 Nederland is de belangrijkste markt waar 39% van de omzet behaald wordt, gevolgd door VK (28%). uim de 4,5 helft van de omzet wordt gerealiseerd in infrastructuur, 40% in bouw (woning en utiliteit) en de rest in vastgoedontwikkeling en publiek-private samenwerking. 4,0 De winst over 2014 voor eenmalige lasten en belasting kwam uit op EU 62 miljoen, hoger dan onze verwachting van EU 30 miljoen. Na herstructureringslasten en afschrijving op grondposities werd een 3,5 significant verlies geleden. Positief was dat er geen nieuwe tegenvallers in de projectenportefeuille waren en dat management nog eens kritisch door de kwaliteit en het risico van met name de oudere projecten is 3,0 gelopen. ok de lichte stijging (+3%) van het orderboek was een meevaller. 2,5 De vooruitzichten voor BA verbeteren hetgeen zichtbaar is in de stijging van de woningverkopen (+38%) terwijl de interne efficiency maatregelen tot een verbetering van marge en werkkapitaal leiden. Wij hebben 2,0 onze taxaties voor 2015 en 2016 met 20-% verhoogd waarbij we uitgegaan zijn van een winstmarge voor belasting van 2% voor Dit is aan de onderkant van de lange-termijn doelstelling van het management en 1,5 in het verleden goed realiseerbaar geweest. Het aandeel is speculatief aantrekkelijk vanwege de lage waardering, gelet op het opwaartste winst-peraandeel 1,0 potentieel. nze taxatie voor 2016 is EU 0,50 per aandeel.

4 DS EU 53,19 EU 57,00 EU 9,6 D EU 1,65 3,1% 16,6 x EU 3,21 ATEIALEN 56 De onderneming behaalt 45% van de omzet uit opkomende landen en ruim de helft met de verkoop van ingrediënten voor voeding (dier en mens). Een groot deel van de productie vindt in Europa (o.a Zwitserland) 54 plaats. De focus van de onderneming is recent verder aangescherpt op ingrediënten voor voeding en persoonlijke 52 verzorging met de geplande desinvestering van activiteiten met lagere marges zoals de productie van caprolactam (grondstof voor plastics). De opbrengst zal geherinvesteerd worden in de voedingstak waar 50 winstmarges hoog zijn (18-20% EBITDA), maar de timing hiervan is moeilijk te voorspellen. De recente stijging van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro is negatief voor de kostenbasis voor DS 48 omdat op jaarbasis ruim CHF 800 miljoen kosten zijn. Dit betreft vooral de productie van vitamine E. De concurrenten van DS zoals BASF en Chinese producenten hebben hierdoor een relatief kostenvoordeel. 46 De operationele winst (EBITDA) daalde met 7% in 2014 versus 2013 en dit was voornamelijk het gevolg van lagere prijzen bij de verkoop van voedingsingrediënten en tijdelijke additionele productiekosten. De winst per 44 aandeel daalde met 11% naar EU 2,85. Het dividend bleef gehandhaafd op EU 1,65. Wij verwachten dat de winst in 2015 op een vergelijkbaar niveau als over 2014 zal kunnen uitkomen. De 42 negatieve effecten van de lagere vitamine E prijzen en de gestegen CHF kunnen gecompenseerd worden door de sterkere USD, hogere volumegroei in diervoeding en efficiency maatregelen die tot een lagere kostprijs zullen leiden. Voor 2016 voorzien we een dubbelcijferige winstgroei en dividendstijging. Galapagos EU,79 EU,00 EU 0,8 D EU 0,14 0,6% N.A. -1,16 GEZNDHEIDSZG 26 Galapagos is gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De omzet in 2014 van &D bestaat uit mijlpaalbetalingen, waarvan een groot deel(voor GLPG 0634) al vooraf betaald is. De tweede test voor reuma (GLPG0634 met AbbVie) was positief en bepaalt momenteel grotendeels het succes; de testresultaten van de fase 2B worden verwacht in ' Het bedrijf heeft in de &D activiteiten een zestal allianties met internationale farmabedrijven. Het aantal klinische testen neemt toe en in 2014 zijn vijf fase 2 studies uitgevoerd. 18 Er lopen meer dan 20 onderzoeksprogramma's, o.a. taaislijmziekte en ontstekingen. 16 In 2014 is een omzet behaald van EU 108 miljoen en een nettowinst van EU 33 miljoen Galapagos sloot het jaar af met een kaspositie van EU 198 miljoen mede dankzij de verkoop van de serviceactiviteiten 14 BioFocus en Argenta ( EU 1 miljoen). Voor 2015 verwacht het bedrijf een kasverbruik van EU miljoen, exclusief de te ontvangen 12 succesbetalingen. In het eerste halfjaar worden de resultaten van de Darwin 1 en 2 testen voor GLPG 0634 verwacht; de Darwin 3 resultaten komen eind Analist: Tom uller andstad EU 57,00 EU 58,00 EU 10,3 D EU 1, 2,3%,5 x EU 2,54 INDUSTIE andstad haalt tweederde van de omzet uit Europa. De VS is met bijna een kwart van de totale omzet het belangrijkste land geworden. De arbeidsmarkt laat daar een geleidelijk herstel zien. andstad profiteert op lange termijn van de toenemende vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkten in Europa. De onderneming realiseert nog het grootste deel van de omzet met Staffing, waar de marges het laagst zijn. Het concern wil de activiteiten voor professionals en Inhouse, waar de marges beter zijn, vergroten. De vierde kwartaalcijfers lieten in de meeste landen waar andstad actief is een voortzetting van de autonome omzetgroei zien (3-4%) en een verbetering van de winstmarge. De onderliggende EBITA steeg met % en de marge verbeterde naar 4,4%. p basis van een geleidelijk verder economisch herstel en additionele kostenbesparingen (EU miljoen) verwacht de onderneming dat een operationele winstmarge van 5-6% in 2016 haalbaar is. Dit is in lijn met onze taxatie (5,6%) en impliceert een dubbelcijferige winstgroei per aandeel de komende jaren.

5 oyal Dutch Shell EU 28,42 EU,00 EU 181,1 D EU 1,47 5,2% 10,0 x EU 2,83 ENEGIE Veruit het grootste deel (ca 80%) van de inkomsten komt uit upstream (exploratie en productie). De rest uit downstream (raffinage en handel). Shell heeft een uitstekend trackrecord voor de dividendbetaling. Het dividend is vanaf de tweede wereldoorlog nooit verlaagd. De gemiddelde stijging van het dividend over de afgelopen 20 jaar is circa 5% per jaar. Het dividend wordt betaald in USD, er is dus een valutarisico. De winst, gecorrigeerd voor voorraadeffecten, steeg met 12% in het vierde kwartaal tot USD 3,3 miljard. De winstgroei kwam voort uit het in productie nemen van nieuwe velden, een daling van exploratiekosten en hogere inkomsten uit gas. et de geplande overname van de Engelse BG Group verwerft oyal Dutch Shell toegang tot omvangrijke olieen gasreserves en verschuift de omzet hiermee verder naar LNG gas. Deze overname, met een prijskaartje van circa EU 64 miljard die voor circa 70% met nieuwe aandelen wordt gefinancierd, verbetert de vrije kasstroom van Shell. De onderneming is daardoor in staat het dividend van USD 1,88 per aandeel minimaal te handhaven hetgeen een dividendrendement van ruim 6% voor aandeelhouders Shell betekent Door de samenvoeging met de activa van BG Group zijn een deel van de activiteiten niet meer cruciaal en zullen na integratie van BG in 2016 afgestoten worden. Dit zal naar verwachting circa USD 30 miljard kunnen opleveren.hierdoor kan Shell een omvangrijk aandeleninkoopprogramma financieren. SB ffshore EU 11,51 EU 15,00 EU 2,4 D ,4 x EU 1,01 ENEGIE SB ffshore richt zich volledig op de markt voor FPS s, omgebouwde olietankers die op volle zee worden afgemeerd en geproduceerde olie opslaan tot een shuttletanker de olie afvoert. Doordat nu vaker olie wordt geproduceerd in gebieden waar geen pijpleiding-infrastructuur is (vaak vanwege de waterdiepte), wordt vaker gekozen voor FPS s. Het concern spreekt van circa 60 projecten die de komende jaren op de markt komen. SB ffshore verwacht daar ongeveer één derde van binnen te halen. SB ffshore heeft de grootste vloot FPS's ter wereld, bestemd voor de verhuur. Deze leasevloot levert een stabiele kasstroom. De langere termijn blijft gunstig voor SB ffshore. De verwachting is dat de lage olieprijs zijn vruchten zal afwerpen voor de vraag naar lease FPS's. De onderneming wil de financiering van de FPS vloot deels via de Amerikaanse beurs gaan laten lopen. Dit verbetert de financieringscapaciteit en vermindert dus de kans op een emissie. De orderportefeuille van de Turnkeydivisie daalde tot USD 1,1 mld eind Daarentegen steeg de orderportefeuille van Lease & perate tot USD 20,6 mld. Ten Cate Under eview EU 21,60 Under eview EU 0,6 D EU 0,50 2,3% 16,6 x EU 1,30 INDUSTIE De omzetverdeling is: Europa 40%, Verenigde Staten 45% en overige regio's 15%. De product omzetverdeling is: Protective fabrics/components 40%, gras/geotextiel 55% en overig 5%. De winstcijfers over 2014 zijn conform onze verwachting met een geringe (circa 4%) stijging van de nettowinst exclusief eenmalige posten. De verrassing zat vooral in een grote afschrijving op de (im)materiele activa van de divisie Advanced Armour (defensie) van EU 82 miljoen. Dit is een gevolg van lagere groeiverwachtingen voor de defensie-gerelateerde activiteiten en het operationele verlies van deze divisie in De order inflow en omzetontwikkeling van deze activiteiten zijn erg volatiel en lijken structureel op een lager niveau te liggen dan eerder gedacht. De afschrijving is non-cash en heeft geen invloed op de sterke financiële positie van de onderneming. Wij hebben ons advies en koersdoel tijdelijk Under eview gezet. Ten Cate is een mooi technologische onderneming maar realiseert naar onze mening gemiddeld relatief lage winstmarges en rendement op het geinvesteerd vermogen door de spreiding van de activiteiten en op korte termijn volatiele vraag naar enkele producten.

6 TKH Group EU 34,45 EU 36,00 EU 1,4 D EU 1,00 2,9% 13,8 x EU 2,50 INDUSTIE TKH Group is een internationale onderneming met een hoog innovatief gehalte dat producten ontwikkelt en levert op het gebied van telecom, ICT, industriele automatisering en inspectie (hoogwaardige camera's). p het gebied van machines voor de productie van banden is de onderneming wereldleider en levert aan tientallen bandenfabrikanten. Deze activiteit is goed voor 40% van de totale omzet en tweederde van de winst. De omzet buiten Nederland (20% van groepsomzet) groeit snel. 45% van de omzet wordt in Europa (excl. Nederland) gerealiseerd, % in Azie en 7% in de VS. De winst over 2014 exclusief eenmalige posten steeg met 51% naar EU 2, per aandeel en met 28% over het vierde kwartaal. De belangrijkste drijfveer hierachter was een hoog niveau van oplevering van bandenbouwmachines en daardoor een hoge bezettingsgraad van de fabrieken. Het dividend is verhoogd van EU 0,75 naar EU 1,00. TKH heeft recent de positie op het gebied van hoogwaardige communicatiesystemen versterkt met de overname van Commend Group die een sterk internationaal verkoopnetwerk heeft. Dit netwerk kan TKH benutten voor de verdere geografische uitrol van het productenpakket. We hebben onze winsttaxaties en koersdoel voor TKH Group verhoogd na de licht beter dan verwachte winst over 2014 (winst per aandeel +51% naar EU 2,). Unilever EU 40,58 EU 32,50 EU 121,4 D EU 1,14 2,8%,8 x EU 1,78 CNSUENT BASIS 43 De omzetspreiding: Azie-Afrika 40%, Europa 30% en Amerika 30%. 41 De productverdeling in bedrijfsresultaat is: Persoonlijke verzorging 37%, voeding 28%, ijs en huishoudelijke verzorging %. 39 Het management is proactief de portefeuille van activiteiten aan het opschonen en heeft dit jaar voor ruim 37 EU 2 miljard aan activiteiten gedesinvesteerd. De middelen worden vooral geherinvesteerd in de uitbreiding van posities in opkomende markten. 35 De onderneming heeft sinds 1962 het dividend met gemiddeld 7,5% per jaar verhoogd. 33 De volume-ontwikkeling is verder afgezwakt gedurende 2014 en kwam in het vierde kwartaal op -0,4%. De prijsontwikkeling was licht positief en bedroeg +2,5% in het vierde kwartaal. De groei was in Europa negatief en in opkomende landen zette de daling in de groei door. ede dankzij goede kostenbeheersing steeg de winst per aandeel De onderneming is terughoudend voor 2015 voor de omzetgroei maar profiteert wel van de hogere koers van de USD en van de lagere prijs van olie wat positief is voor de kostprijs. USG People EU 13,67 EU 14,50 EU 1,1 D EU 0,16 1,2% 17,1 x EU 0,80 INDUSTIE 15 USG People heeft een sterke focus op de Benelux (ruim tweederde van de omzet). De belangrijke Nederlandse uitzendmarkt laat momenteel een sterk herstel zien. 14 USG heeft een relatief groot aandeel Specialist Staffing (een derde van de omzet) en is gericht op middenen 13 kleinbedrijf, waar de marges beter zijn dan in het grootbedrijf. De omzet steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 4,3% in lijn met verwachtingen. Het operationele 12 resultaat steeg met %, geholpen door kostenbesparingen. ver geheel 2014 steeg de winst per aandeel van EU 0,33 negatief in 2013 naar EU 0,32 positief. 11 De onderneming verwacht dat de positieve gang van zaken zal doorzetten, in Nederland begint het herstel van de economie zich ook in de uitzendmarkt te manifesteren. In januari steeg de omzet met 5%. Er is nog 10 ruimte voor verdere verbetering van de winstmarges

7 verige Nederlandse aandelen BEDIJF KES ANALIST KESDEL AKTW. DVD. END. K/W 2015E WPA 2014 GEC.WPA 2015 GEC. SECT VEIGE AANBEVLEN AANDELEN BinckBank EU 8,92 Tom uller EU 9,00 EU 0,6 D 4,9% 10,1x EU 0,82 EU 0,88 FINANCIËLE DIENSTVELENING GrandVision EU 21,75 Joost van Beek EU,00 EU 5,5 D 0,0%,0x EU 0,80 EU 0,99 CNSUENT DUUZAA KAS Bank EU 12,81 Jos Versteeg EU 11,00 EU 0,2 D 5,0% 11,3x EU 1,83 EU 1,14 FINANCIËLE DIENSTVELENING Kendrion EU 30,10 Tom uller EU 28,00 EU 0,4 D 2,3% 15,3x EU 1,53 EU 1,96 INDUSTIE Sligro EU 36,50 Joost van Beek Under eview EU 1,6 D 3,0% 17,2x EU 1,96 EU 2,13 CNSUENT BASIS NIET AANBEVLEN AANDELEN Ahold EU 19,53 Joost van Beek EU 15,00 EU 17,5 D 2,5% 19,6x EU 0,87 EU 0,99 CNSUENT BASIS Airfrance - KL EU 8,16 Jos Versteeg EU 5,00 EU 2,4 D 0,0% 19,6x -EU 2, EU 0,42 INDUSTIE Arcelor ittal EU 9,18 Joost van beek EU 9,50 EU 15,3 D 1,7% N.A. -EU 0,35 -EU 0,14 BASISATEIALEN ASI EU 44,20 Jos Versteeg EU 43,00 EU 2,8 D 1,2% 19,3x EU 1,74 EU 2, INFATIETECHNLGIE Boskalis EU 48,00 Joost van Beek EU 40,00 EU 5,9 D 3,3% 14,3x EU 4,03 EU 3,35 INDUSTIE Brunel International EU 20,21 Jos Versteeg EU 16,00 EU 1,0 D 2,7% 18,3x EU 1,07 EU 1,10 INDUSTIE Corbion EU 19, Joost van Beek EU 16,00 EU 1,2 D 2,3% 13,2x EU 1, EU 1,46 CNSUENT BASIS Delta Lloyd EU 18,59 Joost van Beek EU 19,75 EU 4,1 D 5,5% 7,9x EU 1,90 EU 2,35 FINANCIËLE DIENSTVELENING Fugro EU 26,11 Jos Versteeg Under eview EU 2,2 D 0,0% N.A. N.A. N.A. ENEGIE Heijmans EU 13,13 Joost van Beek EU 8,00 EU 0,3 D 0,0% 26,6x -EU 2,34 EU 0,49 INDUSTIE Heineken EU 74,82 Joost van Beek EU 55,00 EU 43,1 D 1,4%,1x EU 2,86 EU 3,11 CNSUENT BASIS Imtech EU 5,00 Joost van Beek EU 2,00 EU 0,6 D 0,0% N.A. -EU 0,02 -EU 0,54 INDUSTIE ING Groep EU 14,01 Jos Versteeg EU 12,00 EU 54,1 D 2,8% 14,5x EU 0,89 EU 0,97 FINANCIËLE DIENSTVELENING ICD EU 34,49 Joost van Beek EU 18,00 EU 1,7 D 0,7% 19,2x EU 0,91 EU 1,80 BASISATEIALEN KPN EU 3,39 Jos Versteeg EU 2,00 EU 14,5 D 2,1% 37,6x EU 0,03 EU 0,09 TELECUNICATIE NN Group EU, Tom uller EU,00 EU 9,5 D 1,8% 12,9x EU 1,68 EU 2,11 FINANCIËLE DIENSTVELENING efresco Gerber EU 14,55 Joost van Beek EU 13,50 EU 1,2 D 0,0% 20,9x EU 0,52 EU 0,70 CNSUENT BASIS Philips EU 26,92 Jos Versteeg EU,00 EU,2 D 3,0% 19,0x EU 0,62 EU 1,41 INDUSTIE TomTom EU 8,02 Jos Versteeg EU 2,20 EU 1,8 D 0,0% 72,9x EU 0,12 EU 0,11 INFATIETECHNLGIE VEIGE AANDELEN ZNDE KESDEL Ballast Nedam EU 2,79 Tom uller N.A. EU 0,1 D 0,0% 19,5x -EU 3,44 EU 0,14 INDUSTIE Batenburg EU 21,20 Tom uller N.A. EU 0,1 D 2,8% 15,8x EU 0,99 EU 1,34 INDUSTIE Beter Bed EU,50 Tom uller N.A. EU 0,5 D 2,8% 20,9x EU 0,76 EU 1,12 CNSUENT DUUZAA Grontmij EU 3,99 Tom uller N.A. EU 0,3 D 0,0%,6x -EU 0,05 EU 0,14 INDUSTIE acintosh EU 2,62 Tom uller N.A. EU 0,1 D 0,0% 10,9x -EU 1,20 EU 0, CNSUENT DUUZAA Nedap EU 33, Tom uller N.A. EU 0,2 D 6,4% 20,1x EU 1,46 EU 1,65 INDUSTIE Pharming EU 0,35 Tom uller N.A. EU 0,1 D 0,0% 14,1x EU 0,02 EU 0,02 GEZNDHEIDSZG Stern EU 13,10 Tom uller N.A. EU 0,1 D 1,8% 18,9x EU 0,65 EU 0,69 INFATIETECHNLGIE Van Lanschot EU 18, Tom uller N.A. EU 0,7 D 1,4% 7,3x EU 2,92 EU 2,50 FINANCIËLE DIENSTVELENING Wessanen EU 6,90 Tom uller N.A. EU 0,5 D 19,1x EU 0, EU 0,36 CNSUENT BASIS AANDELEN P BASIS VAN CNSENSUS DATA DIVIDEND_YIELD TNT Express EU 7,61 Jos Versteeg N.A. EU 4,2 D 0,0% 51,2x EU 0,09 N.A. INDUSTIE PostNL EU 4,75 Jos Versteeg N.A. EU 2,1 D 0,0% 4,2x EU 0,76 N.A. INDUSTIE rdina EU 1,84 Jos Versteeg N.A. EU 0,2 D 0,0% N.A. -EU 0,67 EU 0,17 INFATIETECHNLGIE Vopak EU 53,61 Jos Versteeg N.A. EU 6,9 D 0,0% 18,5x EU 2,17 EU 2, BASISATEIALEN eed Elsevier EU,96 Jos Versteeg N.A. EU 35,0 D 2,3%,8x EU 0,85 EU 0,93 CNSUENT DUUZAA Wolters Kluwer EU,75 Jos Versteeg N.A. EU 9,6 D 2,3%,0x EU 1, EU 1, CNSUENT DUUZAA Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 14 april Verdeling van de adviezen Niet aanbevolen 20 Niet aanbevolen met koersdoel Under eview 3

8 Algemeen Disclaimer Dit onderzoeksrapport is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: Theodoor Gilissen). Het document wordt in principe eens in de twee weken gepubliceerd op woensdag van de even kalenderweken. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten kan Theodoor Gilissen niet instaan. Theodoor Gilissen geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en/of de adviezen en aanbevelingen in het rapport in overeenstemming zijn met zijn of haar beoogde risicoprofiel. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Theodoor Gilissen verricht geen investment banking of andere corporate finance activiteiten voor de in dit rapport vermelde bedrijven. De adviezen van Theodoor Gilissen zijn gebaseerd op de verwachting van de 12 maands koersperformance vanaf het moment van publicatie van dit rapport. pinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Theodoor Gilissen. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Het is verboden voor derde partijen om dit rapport te verspreiden via internet of op een andere manier. Theodoor Gilissen is niet aansprakelijk voor derde partijen die dit rapport verspreiden of herproduceren. Informatieverstrekking Analisten, genoemd in dit rapport, verklaren dat (i) opinies, visies en aanbevelingen die in dit rapport gedaan worden, zijn of haar persoonlijke visie weerspiegelen, (ii) de gebruikte informatie in dit rapport is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht en (iii) geen deel van zijn of haar vergoeding was, is of zal gerelateerd zijn aan specifieke opinies, visies en aanbevelingen die gedaan zijn in dit rapport. Het beleid van Theodoor Gilissen streeft ernaar te publiceren op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven, sectoren of markten. De AF (Autoriteit Financiële arkten) is de toezichthouder op de handelswijze en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland. eer informatie kunt u vinden op Adviseringmethodiek Koersdoelen zijn gebaseerd op (i) financiële prognoses van analisten Jos Versteeg, Joost van Beek en Tom uller van Theodoor Gilissen, (ii) prognoses van bronnen die betrouwbaar geacht worden en (iii) waarderingsmodellen die gebruikt worden door de esearch-afdeling van Theodoor Gilissen. Bij de waardering maken analisten gebruik van verdisconteerde kasstroommodellen (DCF) en vergelijking van gelijkwaardige bedrijven (Peer Group analyse).theodoor Gilissen hanteert de adviezen en Niet. De basis voor de methodiek van afgegeven adviezen is als volgt: : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat uitgaat boven het gemiddelde van de Nederlandse markt gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel Niet : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat niet boven het gemiddelde van de Nederlandse markt uitgaat gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 februari 15 Notities van analisten DS verwacht voor 15 een lichte stijging van de operationele winst ondanks het negatieve effect van de gestegen koers van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 21 januari 15 Notities van analisten Ahold is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet na de recente stijging van de aandelenkoers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 7 januari Notities van analisten De olieprijs is in de afgelopen vier weken met % gedaald naar net boven de USD 50 per vat. De recente sterke daling kwam na het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 22 juli 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van tweede-kwartaalresultaten door Nederlandse ondernemingen. Wij voorzien voor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 5 augustus 2015 Notities van analisten Het resultatenseizoen van de Nederlandse ondernemingen is nog in volle gang en de voorlopige conclusie is dat de uitkomsten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 april 2015 Notities van analisten DSM heeft de eerder aangekondigde overname van de Chinese producent van vitamine C, Aland, afgerond. Met een omzet van circa

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 12 november 14 Notities van analisten Randstad kon de winstgroei in het derde kwartaal continueren (nettowinst +21%) dankzij een hogere omzet per werkdag (+4%).

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 2 september 15 Notities van analisten De afkoeling van de Chinese economie en de devaluatie van de yuan hebben afgelopen weken een grote negatieve invloed gehad op het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 6 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcelor Mittal is uit de Top Picks lijst gehaald vanwege een verlaging van onze winsttaxaties. Een belangrijke reden hiervoor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 14 oktober 15 Notities van analisten We hebben ons advies op aandelen GrandVision verlaagd van naar Niet vanwege het feit dat ons koersdoel van EUR 24 vrijwel bereikt is

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 25 november 15 Notities van analisten Het aandeel ABN AMRO is sinds november, de dag van de succesvolle beursintroductie, toegevoegd aan de lijst van aandelen met een koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 23 juli 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Binckbank heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald, grotendeels door minder effectentransacties. De groei van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 11 november 15 Notities van analisten We kunnen tevreden terugkijken op de derde kwartaalresultaten van onze favoriete aandelen: afgelopen twee weken hebben zes ondernemingen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 16 april 2014 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De koers van Randstad is dit jaar 16% gedaald, met name na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2013.

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Met de meer cyclische samenstelling van de toppicks door de keuze van AkzoNobel in plaats van Unilever lopen wij vooruit

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen september 15 Notities van analisten Royal Dutch Shell heeft besloten het boren naar olie in de zeebodem bij Alaska te stoppen vanwege teleurstellende resultaten van de

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 26 november 2014 Notities van analisten Randstad heeft de verwachting uitgesproken dat een operationele winstmarge van 5-6% haalbaar is in 2016 (4% in 2014) op

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 20 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN We hebben naar aanleiding van de goede halfjaarresultaten ons advies op TKH Group verhoogd naar en het aandeel toegevoegd

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag maart 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De door Aegon gepubliceerde cijfers bevestigen de gezonde positie van het bedrijf. De onderliggende winstontwikkeling, waarvan

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 9 december 20 Notities van analisten De onderneming Sligro Food Group profiteert van het aantrekken van de horeca en de Nederlandse consument die eindelijk de hand van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 17 september NOTITIE VAN DE ANALISTEN De opinie op het aandeel Heineken is verlaagd van naar Niet omdat de koers boven ons koersdoel van EUR 55 is gestegen. De

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 30 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcadis heeft goede resultaten geboekt in het derde kwartaal, waaraan vooral de genomen kostenbesparende maatregelen in

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Recent heeft Air France KLM de vervoercijfers over augustus gepubliceerd. De cijfers over het passagiersvervoer geven

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 17 februari 2016 Notities van analisten Het management van Akzo Nobel heeft in 2015 sterk gestuurd op verbetering van winstmarge (operationele marge van 10,6% versus doelstelling

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 26 oktober 2016 Notitie van analisten Diverse ondernemingen op onze Top Picks lijst publiceerden per saldo meevallende resultaten. Randstad wist de autonome omzetgroei

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 23 november 2016 Notitie van analisten De financiële waarden behoorden de laatste weken tot de beste performers op de Nederlandse beurs voornamelijk door de stijgende rente

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 februari 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De resultaten van Koninklijke Shell stelden op het eerste gezicht wat teleur, maar bij nader inzien gaven de ruime kasstroom

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 18 januari 17 Notitie van analisten Het aandeel GrandVision is toegevoegd aan de Top Picks lijst omdat we de opinie op 10 januari hebben verhoogd naar Aanbevolen met koersdoel

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 28 september 2016 Notitie van analisten De koers van Galapagos steeg stevig de laatste weken zonder één specifieke reden. De onderneming meldde via diverse persberichten

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België disclaimer - De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. "Beurswijzer" en Nico Inberg kunnen echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V.

HALFJAARBERICHT augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V. HALFJAARBERICHT 2012 22 augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V. Integrale projecten leveren goede bijdrage aan resultaat Bert van der Els - voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V. H1 2012 - Kernpunten

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 Lynx Beleggersdebat 2015 BELEGGERSDEBAT 2015 V.l.n.r.: Lukas Daalder, Jim Tehupuring, Janneke Willemse, André Brouwers en Karel Mercx -86,44% Resultaten tips beleggersdebat 2014

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie