Advieslijst Nederlandse aandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieslijst Nederlandse aandelen"

Transcriptie

1 Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 februari 15 Notities van analisten DS verwacht voor 15 een lichte stijging van de operationele winst ondanks het negatieve effect van de gestegen koers van de Zwitserse frank en de felle prijsconcurrentie in vitamine E. De gestegen koers van de USD, hogere afzet van ingrediënten voor diervoeding en diverse efficiencymaatregelen bieden voldoende tegenwicht. Voor 16 verwachten we een dubbelcijferige winstgroei. nze taxaties zijn na de publicatie van de resultaten over 14, die grotendeels conform verwachting waren, vrijwel ongewijzigd evenals het koersdoel van EU 52. AkzoNobel behaalde over 14 een winststijging van 7% per aandeel en dat was conform verwachtingen. Voor 15 verwacht de onderneming de (ambitieuze) winstdoelstellingen te halen, enigszins geholpen door de sterkere USD en de lagere energieprijzen maar vooral dankzij een scala van interne maatregelen. Wij verwachten een hogere volume- en omzetgroei in 15 vanwege enig herstel van de (woning)bouw in Europa en de vele productvernieuwingen. Daarnaast zullen herstructureringslasten beduidend lager uitvallen en profiteert de onderneming van lagere energieprijzen en rentelasten. Wij hebben het koersdoel voor SB ffshore verlaagd van EU naar EU 15 vooral vanwege de verslechterde marktomstandigheden op de kortere termijn. Voor de langere termijn blijven de vooruitzichten gunstig en menen we dat een lage olieprijs juist in het voordeel werkt voor de vraag naar lease FPS's. NL Top Picks pwaarts Dividend Picks pwaarts K/W 15E potentieel Dividend 14 K/W 15E potentieel Aalberts Industries 16,1x - DS 3,5% 17,0x 9,1% Aegon 8,5x,5% oyal Dutch Shell 5,1% 10,4x 0,1% Akzo Nobel 19,2x - ASL 17,3x,3% DS 17,0x 9,1% andstad 12,9x 9,4% Defensieve Picks pwaarts oyal Dutch Shell 10,4x 0,1% K/W 15E potentieel SB ffshore 9,9x 50,6% Arcadis 14,8x 2,9% TKH Group 11,7x 7,1% oyal Dutch Shell 10,4x 0,1% Sinds endement Cyclische Picks Unilever,8x - NL Top Picks ,3% pwaarts AEX Index ,2% K/W 15E potentieel andstad 12,9x 9,4% AEX Index USG People 14,6x 24,8% TKH Group 11,7x 7,1% Aalberts Industries 16,1x feb apr jun aug okt dec feb Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 17 februari 15. Speculatieve Picks pwaarts K/W 15E potentieel Galapagos 143,1x,9% Ten Cate 12,4x Under eview BA Groep 17,9x -

2 Nederlandse aandelen Aalberts Industries KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 26,64 EU 26,00 EU 2,9 D EU 0,45 1,7% 16,1 x EU 1,65 INDUSTIE INVESTENT CASE 29 De omzetverdeling is: 30% bouwgerelateerde producten in Europa, % bouwgerelateerd in de VS, 11% gerelateerd aan klimaatbeheersing en 39% gerelateerd aan de industrie. 27 De regionale omzetverdeling is: Duitsland 19%, Benelux 13%, overig Europa 40%, Verenigde Staten %, rest van de wereld 8% De onderneming genereert een hoge vrije kasstroom die grotendeels aangewend wordt voor overnames en investeringen in productiecapaciteit. De onderneming heeft in het derde kwartaal twee grote overnames gedaan die 13% aan de omzet bijdragen en na financiering 5-6% aan de winst bijdragen. De overnames leiden tot een uitbreiding van het 21 productenpakket en de klantenbasisis. De financiële positie is ook na de overnames gezond en ruim binnen de bankcovenanten. 19 In het derde kwartaal zijn omzet en winst autonoom gestegen. Wij verwachten voor 14 7% winstgroei per aandeel en voor 15 11%. De winstgroei komt voort uit een continue uitbreiding van productenpakket, 17 klantenbestand en een stijgende vraag uit de Amerikaanse (woning)bouw. 15 Aegon KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 6,53 EU 8,00 EU 14,0 D EU 0, 3,5% 8,5 x EU 0,77 FINANCIËLE DIENSTVELENING INVESTENT CASE 7 Van de genormaliseerde winst komt tweederde uit de Verenigde Staten. Het accent in de producten ligt op spaar- en pensioenproducten in de levenssfeer. De risico's van de producten zijn grotendeels afgedekt (rente- & aandelenhedges). De solvabiliteitsratio voor de verzekeringsgroep (IGD) is gezond op 2%. De cijfers over het derde kwartaal gaven een 34% toename van nieuwe levensverzekeringen. De nettodeposito's stegen %. Het onderliggende resultaat bedroeg EU 291 miljoen vergeleken met EU 531 miljoen door aanpassing van de actuariele modellen. De onderliggende winst per aandeel bedroeg EU 0,11 6 (was EU 0,17). Het eigen vermogen steeg en kwam uit op EU 7,90 per aandeel. Het rendement op eigen vermogen is gedaald van 8,8% in het tweede kwartaal naar 8,5% (onderliggende) over het derde kwartaal. Daarnaast profiteert Aegon van de stijging van de USD koers. 5 Analist: Tom uller Akzo Nobel KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 65,40 EU 64,00 EU 16,1 D EU 1,45 2,2% 19,2 x EU 3,41 BASISATEIALEN INVESTENT CASE 70 De verdeling van de omzet naar klantgroepen is: 42% bouwgerelateerd, % industrieel, 17% consumentengoederen en 16% transportmiddelen. 65 De geografische spreiding van de omzet is: West Europa 37%, Azië 26%, Noord Amerika 15%, Latijns Amerika 10% en rest van de wereld 12%. 60 De operationele winst over 14 (exclusief eenmalige posten) steeg met % en de winst per aandeel met 7% naar EU 2,81. Het dividend is gehandhaafd op EU 1,45, lager dan onze verwachting. De onderneming is volop 55 in het proces van verhoging van de efficiency met name voor de Europese verfactiviteiten. Dit mede omdat de relevante Europese bouwmarkt nog geen herstel heeft laten zien. 50 Het management is vol overtuiging dat de financiële doelstellingen voor 15 haalbaar zijn en deze zijn behoorlijk ambitieus. De doelstelling van de winstmarge (EBITA) is 9% in 15 versus de gerealiseerde 7,5% in Het rendement op geinvesteerd vermogen moet dan stijgen van 10,9% in 14 naar 14%. Voor 15 zijn een aantal externe meevallers zoals de hogere koers van de USD en lagere energieprijzen. We verwachten een 40 hogere omzet- en volumegroei in 15 door een gematigd herstel van de woningbouw in Europa en veel recente productvernieuwingen. 35

3 Arcadis KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 28,18 EU 29,00 EU 2,3 D EU 0,60 2,1% 14,8 x EU 1,91 INDUSTIE 29 INVESTENT CASE mzetverdeling : Amerika 41%, VK 13%, Europa 21% en overige regio's %. De omzetverdeling is: Infrastructuur 24%, water 14%, milieu 31% en gebouwen 31%. Het bedrijf heeft een sterke positie wereldwijd en profiteert van trends zoals urbanisatie, schaarste aan drinkwater en klimaatveranderingen. In de nieuwe langjarige strategie is de marge voor het bedrijfsresultaat op 11% gesteld voor de periode (in 13 bedroeg deze 9%). De winstvooruitzichten voor 14 zijn, na de licht tegenvallende derde kwartaalcijfers, vrijwel ongewijzigd, te weten 6% autonome winstgroei (en 10% inclusief recente acquisities). De orderportefeuille is rijk gevuld met een omvang van circa één keer de jaaromzet. Arcadis heeft een deel van de overnamesom (EU 470 miljoen) van twee grote overnames (Hyder en Callison) recent met een 10% aandelenemissie (opbrengst EU 174 miljoen) gefinancierd. Deze acquisities vormen een complementaire en geografische aanvulling op het dienstenpakket van Arcadis en zullen vanaf 15 duidelijk aan de winst per aandeel gaan bijdragen. Na de aandelenemissie voldoet de financiële positie ruim aan de bankcovenanten en zal door de toegenomen kasstroom verder verbeteren. ASL KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 89,96 EU 110,00 EU 39,4 D EU 0,70 0,8% 17,3 x EU 5, INFATIETECHNLGIE INVESTENT CASE 100 ASL is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van Lithografiemachines. De technische 95 voorsprong op de twee concurrenten Nikon en Canon is zo groot dat ze in de komende jaren niet meer kan worden ingehaald. 90 De markt voor chipmachines is cyclisch. ASL heeft de operationele kosten door de invoer van een flexibele 85 schil meer variabel gemaakt, waardoor het bedrijf niet meer zo snel in de verliezen zal komen op het dieptepunt van de markt. 80 Het concern maakt vorderingen met de ontwikkeling van de EUV-machines. Wij verwachten diverse orders 75 voor deze dure machines tegen het einde van 14, begin 15 en deze zullen dan pas in 15 aan het resultaat bijdragen. Deze machines hebben een hogere winstmarge dan gemiddeld. 70 In het vierde kwartaal steeg de orderintake en daarmee ook de orderportefeuille naar een niveau van EU 65 2,7 miljard. De grootte van deze orderportefeuille is pas twee keer in het verledeen overtroffen. De portefeuille bevat steeds meer machines (zoals de nieuwe EUV) met een hogere verkoopprijs en een gemiddeld 60 hogere winstmarge. Dit legt een stevig fundament voor een hoge winstgroei in 15 en verder. Het koersdoel is verhoogd naar EU BA Groep KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 3,49 EU 3,00 EU 0,9 D ,9 x EU 0, INDUSTIE INVESTENT CASE 5,0 Nederland is de belangrijkste markt waar 39% van de omzet behaald wordt, gevolgd door VK (28%). uim de 4,5 helft van de omzet wordt gerealiseerd in infrastructuur, 40% in bouw (woning en utiliteit) en de rest in vastgoedontwikkeling en publiek-private samenwerking. 4,0 Sinds 13 zijn de criteria voor en de controle op het aannemen van projecten verscherpt. Er zitten nog slecht lopende projecten in de portefeuille die eerder zijn aangenomen en die hebben geleid tot een 3,5 projectverlies van EU 68 miljoen. Het management voert nu een omvangrijk kostenreductie-programma door waarbij het werkkapitaalbeslag 3,0 fors wordt gereduceerd. De kosten hiervan (EU miljoen) worden in het vierde kwartaal van 14 en 2,5 eerste helft van 15 genomen en zullen tot een nettoverlies leiden in deze perioden. We verwachten in 16 een herstel naar meer genormaliseerde winstmarges (circa 2% voor belasting) en taxeren dan een winst per 2,0 aandeel van EU 0,40. Het aandeel is speculatief aantrekkelijk vanwege de lage waardering, gelet op het opwaartste winst-peraandeel 1,5 potentieel. Wij verwachten dat een aandelenemissie niet noodzakelijk zal zijn mede vanwege verdere desinvesteringen 1,0 van activa. De solvabiliteit is recent gestegen naar %.

4 DS KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 47,68 EU 52,00 EU 8,6 D EU 1,65 3,5% 17,0 x EU 2,80 BASISATEIALEN INVESTENT CASE 56 De onderneming behaalt 45% van de omzet uit opkomende landen en ruim de helft met de verkoop van 54 ingrediënten voor voeding (dier en mens). Een groot deel van de productie vindt in Europa (o.a Zwitserland) plaats. 52 Het management zal voortgaan met de focus op de voedingsmarkt en het desinvesteren van activiteiten met lagere marges zoals de productie van caprolactam (grondstof voor plastics). De opbrengst zal geherinvesteerd 50 worden in de voedingstak waar winstmarges hoog zijn (18-% EBITDA), maar de timing hiervan is moeilijk te voorspellen. 48 De recente stijging van de Zwitserse frank met % ten opzichte van de euro is negatief voor de kostenbasis 46 voor DS omdat op jaarbasis ruim CHF 800 miljoen kosten zijn. Dit betreft vooral de productie van vitamine E. De concurrenten van DS zoals BASF en Chinese producenten hebben hierdoor een relatief kostenvoordeel. 44 De operationele winst (EBITDA) daalde met 7% in 14 versus 13 en dit was voornamelijk het gevolg van lagere prijzen bij de verkoop van voedingsingrediënten en tijdelijke additionele productiekosten. De winst per 42 aandeel daalde met 11% naar EU 2,85. Het dividend bleef gehandhaafd op EU 1,65. Wij verwachten dat de winst in 15 op een vergelijkbaar niveau als over 14 zal kunnen uitkomen. De 40 negatieve effecten van de lagere vitamine E prijzen en de gestegen CHF kunnen gecompenseerd worden door de sterkere USD, hogere volumegroei in diervoeding en efficiency maatregelen die tot een lagere kostprijs zullen leiden. Voor 16 voorzien we een dubbelcijferige winstgroei en dividendstijging. Galapagos KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 19,54 EU 24,00 EU 0,6 D EU 0,14 0,7% 143,1 x EU 0,14 GEZNDHEIDSZG INVESTENT CASE Galapagos is gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De omzet van &D bestaat uit mijlpaalbetalingen, waarvan een groot deel(voor GLPG 0634) al vooraf betaald is. De tweede test voor reuma (GLPG0634 met AbbVie) was positief en bepaalt momenteel grotendeels het succes; de testresultaten van de fase 2B worden verwacht in ' Het bedrijf heeft in de &D activiteiten een zestal allianties met internationale farmabedrijven. Het aantal klinische testen neemt toe en in 14 worden vijf fase 2 studies uitgevoerd. 16 Er lopen meer dan onderzoeksprogramma's, o.a. taaislijmziekte en ontstekingen. Voor heel 14 wordt een omzet verwacht van EU 1 miljoen en een kaspositie van EU 175 miljoen. 14 Een fase I klinische test voor longziekten (GLPG 1690) is gestart voor Janssen Pharmaceutica. Galapagos sloot het eerste halfjaar af met een kaspositie van EU 2 miljoen dankzij de verkoop van de service-activiteiten BioFocus en Argenta ( EU 129 miljoen) Analist: Tom uller andstad KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 47,54 EU 52,00 EU 8,6 D EU 1,08 2,3% 12,9 x EU 3,68 INDUSTIE 55 INVESTENT CASE andstad haalt tweederde van de omzet uit Europa. De VS is met bijna een kwart van de totale omzet het belangrijkste land geworden. De arbeidsmarkt laat daar een geleidelijk herstel zien. andstad profiteert op lange termijn van de toenemende vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkten in Europa. De onderneming haalt nog het grootste deel uit Staffing, waar de marges het laagst zijn. Het concern wil de activiteiten voor professionals en Inhouse, waar de marges beter zijn, vergroten. De derde kwartaalcijfers lieten in de meeste landen waar andstad actief is een verbetering van autonome omzet per werkdag (+4,2%) en winstmarge zien, behalve in Frankrijk en Duitsland. De operationele winst steeg 21% bij een 4% hogere omzet. p basis van een geleidelijk verder economisch herstel en additionele kostenbesparingen (EU miljoen) verwacht de onderneming dat een operationele winstmarge van 5-6% in 16 haalbaar is. Dit is in lijn met onze taxatie (5,6%) en impliceert een dubbelcijferige winstgroei per aandeel de komende jaren.

5 oyal Dutch Shell KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 28,97 EU 29,00 EU 186,7 D EU 1,47 5,1% 10,4 x EU 2,78 ENEGIE INVESTENT CASE 32 Veruit het grootste deel (ca 80%) van de inkomsten komt uit upstream (exploratie en productie). De rest uit downstream (raffinage en handel). 30 Shell heeft een uitstekend trackrecord voor de dividendbetaling. Het dividend is vanaf de tweede wereldoorlog nooit verlaagd. De gemiddelde stijging van het dividend over de afgelopen jaar is circa 5%. 28 Het dividend wordt evenwel aangekondigd in US$; er is dus wel een valutarisico (nu een plus). Het huidige dividendrendement ligt boven 5%. 26 De winst, gecorrigeerd voor voorraadeffecten, steeg met 12% in het vierde kwartaal tot USD 3,3 miljard. De winstgroei kwam voort uit het in productie nemen van nieuwe velden, een daling van exploratiekosten en hogere inkomsten uit gas. 24 De vrije kasstroom was hoog (USD miljard) mede door opbrengsten uit desinvesteringen. De onderneming ziet USD 15 miljard aan kostenbesparingen voor de komende drie jaar. SB ffshore KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 9,96 EU 15,00 EU 2,1 D - - 9,9 x EU 1,01 ENEGIE INVESTENT CASE SB ffshore richt zich volledig op de markt voor FPS s, omgebouwde olietankers die op volle zee worden afgemeerd en geproduceerde olie opslaan tot een shuttletanker de olie afvoert. Doordat nu vaker olie wordt geproduceerd in gebieden waar geen pijpleiding-infrastructuur is (vaak vanwege de waterdiepte), wordt vaker gekozen voor FPS s. Het concern spreekt van circa 60 projecten die de komende jaren op de markt komen. SB ffshore verwacht daar ongeveer één derde van binnen te halen. SB ffshore heeft de grootste vloot FPS's ter wereld, bestemd voor de verhuur. Deze leasevloot levert een stabiele kasstroom. De langere termijn blijft gunstig voor SB ffshore. De verwachting is dat de lage olieprijs zijn vruchten zal afwerpen voor de vraag naar lease FPS's. De onderneming wil de financiering van de FPS vloot deels via de Amerikaanse beurs gaan laten lopen. Dit verbetert de financieringscapaciteit en vermindert dus de kans op een emissie. De orderportefeuille van de Turnkeydivisie daalde tot USD 1,1 mld. Daarentegen steeg de orderportefeuille van Lease & perate tot USD,6 mld. Ten Cate Under eview KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 19,39 Under eview EU 0,5 D EU 0,55 2,8% 12,4 x EU 1,56 INDUSTIE INVESTENT CASE De omzetverdeling is: Europa 40%, Verenigde Staten 45% en overige regio's 15%. De product omzetverdeling is: Protective fabrics/components 40%, gras/geotextiel 55% en overig 5%. De voorlopige winstcijfers over 14 zijn conform onze verwachting met een geringe (circa 4%) stijging van de nettowinst exclusief eenmalige posten. De verrassing zat vooral in een grote afschrijving op de (im)materiele activa van de divisie Advanced Armour (defensie) van EU 82 miljoen. Dit is een gevolg van lagere groeiverwachtingen voor de defensie-gerelateerde activiteiten en het operationele verlies van deze divisie in 14. De order inflow en omzetontwikkeling van deze activiteiten zijn erg volatiel en lijken structureel op een lager niveau te liggen dan eerder gedacht. De afschrijving is non-cash en heeft geen invloed op de sterke financiële positie van de onderneming. Wij hebben ons advies en koersdoel tijdelijk Under eview gezet in afwachting van de definitieve jaarcijfers en toelichting van het management op de vooruitzichten voor de verschillende divisies.

6 TKH Group KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 28,02 EU 30,00 EU 1,2 D EU 0,95 3,4% 11,7 x EU 2,39 INDUSTIE INVESTENT CASE TKH Group is een internationale onderneming met een hoog innovatief gehalte dat producten ontwikkelt en levert op het gebied van telecom, ICT, industriele automatisering en inspectie (hoogwaardige camera's). p het gebied van machines voor de productie van banden is de onderneming wereldleider en levert aan tientallen bandenfabrikanten. Deze activiteit is goed voor 40% van de totale omzet en tweederde van de winst. De omzet buiten Nederland (21% van groepsomzet) groeit snel. De helft van de omzet wordt in Europa (excl. Nederland) gerealiseerd en % in Azie. De derde kwartaalwinst liet een stevige groei zien met een 49% hoger bedrijfsresultaat en een nettowinststijging van 84%. De belangrijkste drijfveer hierachter was een hoog niveau van oplevering van bandenbouwmachines en daardoor een hoge bezettingsgraad van de fabrieken. Het management heeft de winstprognose voor 14 verhoogd vanwege de grote orderinflow en productvernieuwingen. TKH heeft recent de positie op het gebied van hoogwaardige communicatiesystemen versterkt met de overname van Commend Group die een sterk internationaal verkoopnetwerk heeft. Dit netwerk kan TKH benutten voor de verdere geografische uitrol van het productenpakket. Wij taxeren een dubbelcijferige winstgroei per aandeel voor 14 en 15 en verwachten dat het management de winstdoelstelling van een operationele marge van 9-10% in 15 gaat verhogen. Unilever KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 37,04 EU 32,50 EU 111,9 D EU 1,14 3,1%,8 x EU 1,78 CNSUENT BASIS INVESTENT CASE 41 De omzetspreiding: Azie-Afrika 40%, Europa 30% en Amerika 30%. 39 De productverdeling in bedrijfsresultaat is: Persoonlijke verzorging 37%, voeding 28%, ijs en huishoudelijke verzorging %. 37 Het management is proactief de portefeuille van activiteiten aan het opschonen en heeft dit jaar voor ruim 35 EU 2 miljard aan activiteiten gedesinvesteerd. De middelen worden vooral geherinvesteerd in de uitbreiding van posities in opkomende markten. 33 De onderneming heeft sinds 1962 het dividend met gemiddeld 7,5% per jaar verhoogd. 31 De volume-ontwikkeling is verder afgezwakt gedurende 14 en kwam in het vierde kwartaal op -0,4%. De prijsontwikkeling was licht positief en bedroeg +2,5% in het vierde kwartaal. De groei was in Europa negatief 29 en in opkomende landen zette de daling in de groei door. ede dankzij goede kostenbeheersing steeg de winst 27 per aandeel De onderneming is terughoudend voor 15 voor de omzetgroei maar profiteert wel van de hogere koers van de USD en van de lagere prijs van olie wat positief is voor de kostprijs. USG People KES KESDEL AKTWAADE DIV 14E DVD ENDEENT K/W 15E WPA 15 GEC. SECT EU 11,62 EU 14,50 EU 0,9 D EU 0, 2,1% 14,6 x EU 0,80 INDUSTIE INVESTENT CASE USG People heeft een sterke focus op de Benelux (ruim tweederde van de omzet). De belangrijke Nederlandse uitzendmarkt laat momenteel een sterk herstel zien. USG heeft een relatief groot aandeel Specialist Staffing (een derde van de omzet) en is gericht op middenen kleinbedrijf, waar de marges beter zijn dan in het grootbedrijf. De operationele winst steeg met % in het derde kwartaal en de autonome omzet met 4% ten opzichte van het derde kwartaal 13. De onderneming heeft een relatief groot aandeel bij het midden-en kleinbedrijf waar het herstel van de omzet wat later op gang komt. Specialist Staffing( 33% van de totale omzet) groeide met 6%. Het management geeft aan dat er wel sprake is van enige groeivertraging vanwege de nog onzekere economische omstandigheden en verwacht dat dit voor de relevante uitzendsegmenten slechts tijdelijk is.

7 verige Nederlandse aandelen BEDIJF KES ANALIST KESDEL AKTW. DVD. END. K/W 15E WPA 14 GEC.WPA 15 GEC. SECT VEIGE AANBEVLEN AANDELEN BinckBank EU 6,71 Tom uller EU 9,00 EU 0,5 D 6,6% 7,6x EU 0,82 EU 0,88 FINANCIËLE DIENSTVELENING GrandVision EU 19,75 Joost van Beek EU 24,00 EU 5,0 D 0,0% 19,9x EU 0,85 EU 0,99 CNSUENT DUUZAA KAS Bank EU 11,53 Tom uller EU 11,00 EU 0,2 D 5,6% 10,2x EU 1,83 EU 1,14 FINANCIËLE DIENSTVELENING Kendrion EU,45 Tom uller EU 28,00 EU 0,3 D 2,7% 13,0x EU 1,53 EU 1,96 INDUSTIE Sligro EU 34,83 Joost van Beek Under eview EU 1,5 D 3,2% 16,4x EU 1,96 EU 2,13 CNSUENT BASIS NIET AANBEVLEN AANDELEN Ahold EU 16,28 Joost van Beek EU 15,00 EU 14,6 D 2,9% 16,4x EU 0,87 EU 0,99 CNSUENT BASIS Airfrance - KL EU 7,58 Jos Versteeg EU 5,00 EU 2,3 D 0,0% 18,2x -EU 2,29 EU 0,42 INDUSTIE Arcelor ittal EU 9,69 Joost van beek EU 9,50 EU 16,1 D 1,6% 1218,6x -EU 0,35 EU 0,01 BASISATEIALEN ASI EU 37,01 Jos Versteeg EU 30,00 EU 2,4 D 1,4% 16,2x EU 1,74 EU 2,29 INFATIETECHNLGIE Boskalis EU 41,45 Joost van Beek EU 40,00 EU 5,1 D 3,4% 14,7x EU 3,50 EU 2,82 INDUSTIE Brunel International EU 15,80 Jos Versteeg EU 16,00 EU 0,8 D 3,5% 14,3x EU 1,07 EU 1,10 INDUSTIE Corbion EU 15,69 Joost van Beek EU 16,00 EU 1,0 D 2,9% 10,8x EU 1,29 EU 1,46 CNSUENT BASIS Delta Lloyd EU 17,31 Tom uller EU 19,75 EU 3,4 D 6,0% 7,4x EU 2,21 EU 2,35 FINANCIËLE DIENSTVELENING Fugro EU,10 Jos Versteeg Under eview EU 1,7 D 0,0% N.A. N.A. N.A. ENEGIE Heijmans EU 10,36 Joost van Beek EU 8,00 EU 0,2 D 0,0%,5x -EU 0,55 EU 0,50 INDUSTIE Heineken EU 66,30 Joost van Beek EU 55,00 EU 38,2 D 1,6% 21,3x EU 2,86 EU 3,11 CNSUENT BASIS Imtech EU 4,09 Joost van Beek EU 4,00 EU 0,5 D 0,0% N.A. -EU 0,02 -EU 0,59 INDUSTIE ING Groep EU 12,39 Tom uller EU 12,00 EU 47,8 D 3,1% 12,8x EU 0,89 EU 0,97 FINANCIËLE DIENSTVELENING ICD EU 29,31 Joost van Beek EU 18,00 EU 1,5 D 0,9% 16,3x EU 0,91 EU 1,80 BASISATEIALEN KPN EU 3,07 Jos Versteeg EU 2,00 EU 13,1 D 2,3% 34,1x EU 0,03 EU 0,09 TELECUNICATIE NN Group EU 24,76 Tom uller EU 24,00 EU 8,7 D 2,0% 11,7x EU 1,68 EU 2,11 FINANCIËLE DIENSTVELENING Nutreco EU 45, Joost van Beek EU 45, EU 3,2 D 2,3% 18,9x EU 2,17 EU 2,39 CNSUENT BASIS Philips EU 24,98 Jos Versteeg EU,00 EU,4 D 3,2% 17,7x EU 0,62 EU 1,41 INDUSTIE TomTom EU 6,80 Jos Versteeg EU 2, EU 1,5 D 0,0% 61,8x EU 0,12 EU 0,11 INFATIETECHNLGIE VEIGE AANDELEN ZNDE KESDEL Ballast Nedam EU 2,94 Tom uller N.A. EU 0,1 D 0,0% N.A. -EU 2,50 -EU 1,91 INDUSTIE Batenburg EU 17,40 Tom uller N.A. EU 0,0 D 1,7% 17,5x EU 0,71 EU 1,00 INDUSTIE Beter Bed EU 18,88 Tom uller N.A. EU 0,4 D 2,4% 16,8x EU 0,86 EU 1,12 CNSUENT DUUZAA Grontmij EU 4,03 Tom uller N.A. EU 0,3 D 0,0% 14,9x EU 0,11 EU 0,27 INDUSTIE acintosh EU 2,71 Tom uller N.A. EU 0,1 D 0,0% N.A. -EU 0,84 -EU 0,44 CNSUENT DUUZAA Nedap EU 30, Tom uller N.A. EU 0,2 D 7,0% 18,3x EU 1,46 EU 1,65 INDUSTIE Pharming EU 0,38 Tom uller N.A. EU 0,2 D 0,0% N.A. -EU 0,01 EU 0,00 GEZNDHEIDSZG Stern EU 12, Tom uller N.A. EU 0,1 D 2,7% 7,7x EU 0,90 EU 1,58 INFATIETECHNLGIE Van Lanschot EU 17,35 Tom uller N.A. EU 0,7 D 1,4% 6,9x EU 2, EU 2,50 FINANCIËLE DIENSTVELENING Wessanen EU 6,07 Tom uller N.A. EU 0,5 D 16,8x EU 0,24 EU 0,36 CNSUENT BASIS AANDELEN P BASIS VAN CNSENSUS DATA DIVIDEND_YIELD TNT Express EU 5,36 Jos Versteeg N.A. EU 2,9 D 0,0% 51,2x EU 0,09 N.A. INDUSTIE PostNL EU 3,47 Jos Versteeg N.A. EU 1,5 D 0,0% 4,2x EU 0,76 N.A. INDUSTIE rdina EU 1,49 Jos Versteeg N.A. EU 0,1 D 0,0% N.A. -EU 0,67 EU 0,17 INFATIETECHNLGIE Vopak EU 49, Jos Versteeg N.A. EU 6,3 D 0,0% 18,5x EU 2,17 EU 2, BASISATEIALEN eed Elsevier EU 21,96 Jos Versteeg EU 17,00 EU 33,0 D 2,5%,6x EU 0,85 EU 0,93 CNSUENT DUUZAA Wolters Kluwer EU 16,00 Jos Versteeg EU,00 EU 8,1 D 2,7% 21,1x EU 1, EU 1,27 CNSUENT DUUZAA Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 17 februari 15. Verdeling van de adviezen Niet aanbevolen 21 Niet aanbevolen met koersdoel Under eview 2

8 Algemeen Disclaimer Dit onderzoeksrapport is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: Theodoor Gilissen). Het document wordt in principe eens in de twee weken gepubliceerd op woensdag van de even kalenderweken. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten kan Theodoor Gilissen niet instaan. Theodoor Gilissen geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en/of de adviezen en aanbevelingen in het rapport in overeenstemming zijn met zijn of haar beoogde risicoprofiel. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Theodoor Gilissen verricht geen investment banking of andere corporate finance activiteiten voor de in dit rapport vermelde bedrijven. De adviezen van Theodoor Gilissen zijn gebaseerd op de verwachting van de 12 maands koersperformance vanaf het moment van publicatie van dit rapport. pinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Theodoor Gilissen. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Het is verboden voor derde partijen om dit rapport te verspreiden via internet of op een andere manier. Theodoor Gilissen is niet aansprakelijk voor derde partijen die dit rapport verspreiden of herproduceren. Informatieverstrekking Analisten, genoemd in dit rapport, verklaren dat (i) opinies, visies en aanbevelingen die in dit rapport gedaan worden, zijn of haar persoonlijke visie weerspiegelen, (ii) de gebruikte informatie in dit rapport is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht en (iii) geen deel van zijn of haar vergoeding was, is of zal gerelateerd zijn aan specifieke opinies, visies en aanbevelingen die gedaan zijn in dit rapport. Het beleid van Theodoor Gilissen streeft ernaar te publiceren op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven, sectoren of markten. De AF (Autoriteit Financiële arkten) is de toezichthouder op de handelswijze en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland. eer informatie kunt u vinden op Adviseringmethodiek Koersdoelen zijn gebaseerd op (i) financiële prognoses van analisten Jos Versteeg, Joost van Beek en Tom uller van Theodoor Gilissen, (ii) prognoses van bronnen die betrouwbaar geacht worden en (iii) waarderingsmodellen die gebruikt worden door de esearch-afdeling van Theodoor Gilissen. Bij de waardering maken analisten gebruik van verdisconteerde kasstroommodellen (DCF) en vergelijking van gelijkwaardige bedrijven (Peer Group analyse).theodoor Gilissen hanteert de adviezen en Niet. De basis voor de methodiek van afgegeven adviezen is als volgt: : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat uitgaat boven het gemiddelde van de Nederlandse markt gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel Niet : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat niet boven het gemiddelde van de Nederlandse markt uitgaat gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 15 april 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van de eerste kwartaalresultaten van Nederlandse ondernemingen en de uitgangspositie

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 21 januari 15 Notities van analisten Ahold is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet na de recente stijging van de aandelenkoers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 7 januari Notities van analisten De olieprijs is in de afgelopen vier weken met % gedaald naar net boven de USD 50 per vat. De recente sterke daling kwam na het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 12 november 14 Notities van analisten Randstad kon de winstgroei in het derde kwartaal continueren (nettowinst +21%) dankzij een hogere omzet per werkdag (+4%).

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 22 juli 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van tweede-kwartaalresultaten door Nederlandse ondernemingen. Wij voorzien voor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 6 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcelor Mittal is uit de Top Picks lijst gehaald vanwege een verlaging van onze winsttaxaties. Een belangrijke reden hiervoor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 april 2015 Notities van analisten DSM heeft de eerder aangekondigde overname van de Chinese producent van vitamine C, Aland, afgerond. Met een omzet van circa

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 5 augustus 2015 Notities van analisten Het resultatenseizoen van de Nederlandse ondernemingen is nog in volle gang en de voorlopige conclusie is dat de uitkomsten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 februari 15 Notities van analisten Philips is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet op 27 januari na de recente kwartaalcijfers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 23 juli 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Binckbank heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald, grotendeels door minder effectentransacties. De groei van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 2 september 15 Notities van analisten De afkoeling van de Chinese economie en de devaluatie van de yuan hebben afgelopen weken een grote negatieve invloed gehad op het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 26 november 2014 Notities van analisten Randstad heeft de verwachting uitgesproken dat een operationele winstmarge van 5-6% haalbaar is in 2016 (4% in 2014) op

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 14 oktober 15 Notities van analisten We hebben ons advies op aandelen GrandVision verlaagd van naar Niet vanwege het feit dat ons koersdoel van EUR 24 vrijwel bereikt is

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 25 november 15 Notities van analisten Het aandeel ABN AMRO is sinds november, de dag van de succesvolle beursintroductie, toegevoegd aan de lijst van aandelen met een koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 11 november 15 Notities van analisten We kunnen tevreden terugkijken op de derde kwartaalresultaten van onze favoriete aandelen: afgelopen twee weken hebben zes ondernemingen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 16 april 2014 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De koers van Randstad is dit jaar 16% gedaald, met name na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2013.

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Met de meer cyclische samenstelling van de toppicks door de keuze van AkzoNobel in plaats van Unilever lopen wij vooruit

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 20 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN We hebben naar aanleiding van de goede halfjaarresultaten ons advies op TKH Group verhoogd naar en het aandeel toegevoegd

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag maart 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De door Aegon gepubliceerde cijfers bevestigen de gezonde positie van het bedrijf. De onderliggende winstontwikkeling, waarvan

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen september 15 Notities van analisten Royal Dutch Shell heeft besloten het boren naar olie in de zeebodem bij Alaska te stoppen vanwege teleurstellende resultaten van de

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 17 september NOTITIE VAN DE ANALISTEN De opinie op het aandeel Heineken is verlaagd van naar Niet omdat de koers boven ons koersdoel van EUR 55 is gestegen. De

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 9 december 20 Notities van analisten De onderneming Sligro Food Group profiteert van het aantrekken van de horeca en de Nederlandse consument die eindelijk de hand van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 30 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcadis heeft goede resultaten geboekt in het derde kwartaal, waaraan vooral de genomen kostenbesparende maatregelen in

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Recent heeft Air France KLM de vervoercijfers over augustus gepubliceerd. De cijfers over het passagiersvervoer geven

Nadere informatie

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl De visie van deze analisten is volledig onafhankelijk en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de visie van RBS. Drie Top Picks Hollandse aandelenavond 7 mei

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 26 oktober 2016 Notitie van analisten Diverse ondernemingen op onze Top Picks lijst publiceerden per saldo meevallende resultaten. Randstad wist de autonome omzetgroei

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 17 februari 2016 Notities van analisten Het management van Akzo Nobel heeft in 2015 sterk gestuurd op verbetering van winstmarge (operationele marge van 10,6% versus doelstelling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 23 november 2016 Notitie van analisten De financiële waarden behoorden de laatste weken tot de beste performers op de Nederlandse beurs voornamelijk door de stijgende rente

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 18 januari 17 Notitie van analisten Het aandeel GrandVision is toegevoegd aan de Top Picks lijst omdat we de opinie op 10 januari hebben verhoogd naar Aanbevolen met koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 februari 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De resultaten van Koninklijke Shell stelden op het eerste gezicht wat teleur, maar bij nader inzien gaven de ruime kasstroom

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 28 september 2016 Notitie van analisten De koers van Galapagos steeg stevig de laatste weken zonder één specifieke reden. De onderneming meldde via diverse persberichten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België disclaimer - De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. "Beurswijzer" en Nico Inberg kunnen echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

ASML Call Spread. 15 januari Analyse: ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone 70-72 ligt een belangrijk steunniveau.

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 27 september 2017 Notitie van analisten De winstontwikkeling bij DSM verloopt tot nu toe boven de doelstellingen en dankzij een hoog (22%) aandeel van innovatieve producten

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 18-sep-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01-sep-12 5,2% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01-sep-12 5,0% Caterpillar

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 8-okt-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01/sep/12 3.9% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01/sep/12 7.2% Caterpillar Inc.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie