Advieslijst Nederlandse aandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieslijst Nederlandse aandelen"

Transcriptie

1 Advieslijst Nederlandse aandelen 14 oktober 15 Notities van analisten We hebben ons advies op aandelen GrandVision verlaagd van naar Niet vanwege het feit dat ons koersdoel van EUR 24 vrijwel bereikt is en we de winstgroei en marktpositie voldoende verdisconteerd vinden in de huidige waardering. We handhaven onze winsttaxaties en koersdoel. Het aandeel heeft sinds de beursnotering op 6 februari 15 een totaalrendement van circa 19% behaald, aanzienlijk beter dan het beursgemiddelde. ASM Pacific, waarin ASM International een belang van,08% heeft, waarschuwde afgelopen week dat de voorlopige billings (verstuurde facturen) over het derde kwartaal vergeleken met het tweede kwartaal met 14% zijn gedaald naar USD 417 miljoen. Deze daling viel mee, de krimp bij Besi en bij Kulicke & Soffa is bijna twee keer zo groot. Wij hadden een Niet advies op ASM International, maar inmiddels is de koers wel erg ver onder ons koersdoel van EUR 43 gedaald. Op basis van het meevallende nieuws hebben wij het advies verhoogd naar. Op lange termijn biedt vooral de positie in ALD mooie kansen voor het concern. De markt voor ALD, een proces waarbij laag voor laag atomen op een siliciumschijf kunnen worden aangebracht, komt in een groeiversnelling. NL Top Picks Opwaarts Dividend Picks Opwaarts K/W 15E potentieel Dividend 15E K/W 15E potentieel Aalberts Industries 15,8x 9,9% Besi 9,7% 13,9x 67,5% Aegon 7,0x 47,2% DSM 3,7% 16,6x 34,5% Akzo Nobel 14,6x 23,8% Royal Dutch Shell 7,0% 13,7x 17,0% ASML 22,8x 41,2% DSM 16,6x 34,5% Randstad 19,9x 18,1% Defensieve Picks Opwaarts Royal Dutch Shell 13,7x 17,0% K/W 15E potentieel SBM Offshore 12,9x 14,9% Arcadis 11,7x 23,3% TKH Group 13,3x 24,3% Royal Dutch Shell 13,7x 17,0% Unilever 21,3x 13,7% Sinds Rendement Cyclische Picks NL Top Picks ,2% Opwaarts AEX Index ,2% K/W 15E potentieel Aalberts Industries 15,8x 9,9% AEX Index Randstad 19,9x 18,1% okt dec feb apr jun aug Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 13 oktober 15. TKH Group 13,3x 24,3% USG People 15,5x 29,9% Speculatieve Picks Opwaarts K/W 15E potentieel BAM Groep,6x 24,6% Galapagos - -

2 Nederlandse aandelen Aalberts Industries EUR 28,22 EUR 31,00 EUR 3,1 MRD EUR 0,53 1,9% 15,8 x EUR 1,78 INDUSTRIE 32 De omzetverdeling: 46% bouwgerelateerde producten in Europa en de VS, 15% gerelateerd aan klimaatbeheersing en 39% gerelateerd aan de industrie. De regionale omzetverdeling op basis van rechtstreekse afzet: West-en Noord Europa 59%, Noord Amerika 22%, Oost- 28 en Zuid Europa 11%, Azië 2% en rest van de wereld 6% De onderneming is mede via acquisities sterk gegroeid. Het management legt nu de focus op optimaliseren van de 26 interne infrastructuur (fabrieken, kennis en werknemers) en op een beperkter aantal eindmarkten (van 25 naar 10). Dit zal tot enkele desinvesteringen en een gemiddeld lager niveau van investeringen leiden. Hierdoor zal de schuld verder 24 verminderd worden. De winst over het eerste halfjaar van 15 steeg met 15% en we verwachten een hogere winsgroei (18%) voor de 22 tweede jaarhelft als het herstel van de Europese economie en met name van de bouwsector gaat doorwerken in de vraag naar producten van Aalberts. Wij hebben naar aanleiding van de halfjaarresultaten onze winstprognoses en koersdoel ongewijzigd gelaten. Er is 18 duidelijk ruimte voor margeverbetering door een stijging van de bezettingsgraad en het verplaatsen van productie naar de meest efficiënte locaties. Voorts bleek dat deze verbetering breed over de onderneming plaats zal vinden. 16 Aegon EUR 5,44 EUR 8,00 EUR 11,7 MRD EUR 0,24 4,4% 7,0 x EUR 0,77 FINANCIËLE DIENSTVERLENING 8,00 Van de genormaliseerde winst komt circa 70% uit de Verenigde Staten. Het accent in de producten ligt op spaar- en pensioenproducten in de levenssfeer. 7,50 De risico's van de producten zijn grotendeels afgedekt (rente- & aandelenhedges). De solvabiliteitsratio voor de verzekeringsgroep (IGD) is redelijk gezond. De onderneming verwacht dat de Solvency 2 7,00 ratio, die begin 16 wordt ingevoerd voor de Nederlandse verzekeringsactiviteiten, zal uitkomen in een range van 1-170% (was 150-0%). 6,50 In het tweede kwartaal van 15 steeg de (onderliggende) winst van de operationele activiteiten met 7% tov tweede kwartaal 14 en met 17% tov eerste kwartaal 15, dit ondanks eenmalige tegenvallers bij levensverzekeringen in de 6,00 VS. De grote tegenvaller in het tweede kwartaalresultaat was een verlies op hedging van EUR 293 miljoen door de grote volatiliteit in de aandelen- en obligatiemarkt (zoals toegenomen credit spreads). Dit verlies kwam onverwacht en 5,50 lijkt ook grotendeels eenmalig van aard. Ondanks de verslechtering van de vermogensratio's heeft Aegon het (interim) dividend verhoogt naar EUR 0,12. Dit 5,00 impliceert op de huidige koers een dividendrendement (jaardividend van EUR 0,24) van 4%. Wij verwachten geleidelijke dividendverhoging de komende jaren. 4,50 Akzo Nobel EUR 60,59 EUR 75,00 EUR 15,0 MRD EUR 1,65 2,7% 14,6 x EUR 4,14 BASISMATERIALEN 80 De verdeling van de omzet naar klantgroepen is: 42% bouwgerelateerd, 25% industrieel, 17% consumentengoederen en 75 16% transportmiddelen. De geografische spreiding van de omzet is: West Europa 37%, Azië 26%, Noord Amerika 15%, Latijns Amerika 10% en 70 rest van de wereld 12%. Leken de financiële doelstellingen voor 15 geformuleerd in 14 toen erg ambitieus, na de tweede 65 kwartaalresultaten van 15 ogen deze nu te bescheiden. Wij verwachten dat in 15 een operationele winstmarge van 10% haalbaar is versus de doelstelling van 9% en 7,5% gerealiseerd in 14. Het rendement op geïnvesteerd 60 vermogen (doelstelling van 14% versus 10% in 14) zal eind dit jaar in zicht komen maar verder kunnen verbeteren in De sterke verbetering van de operationele winstmarge in het tweede kwartaal van 10,7% in 14 naar 12,1% werd 50 gerealiseerd dankzij een scala van efficiencyverbeteringen, de zwakke euro en lage olieprijs. Er was per saldo nog geen sprake van volumegroei. Dit was geografisch vooral het geval in Europa, Rusland en Brazilië. AkzoNobel zal profiteren van het herstel van de Europese economie en de (woning)bouw in het bijzonder hetgeen nog niet zichtbaar was in de cijfers over het eerste halfjaar. Daarnaast zal in 16 geprofiteerd worden van een uitbreiding van de productiecapaciteit.

3 Arcadis EUR 23,52 EUR 29,00 EUR 2,0 MRD EUR 0,70 3,0% 11,7 x EUR 2,02 INDUSTRIE 34 De geografische verdeling van de netto omzet: Amerika %, VK 14%, Europa 22% en overige regio's 29%. 32 De omzetverdeling is: Infrastructuur 27%, water 14%, milieu 25% en gebouwen 34%. Het bedrijf heeft een sterke positie wereldwijd en profiteert van trends zoals urbanisatie, schaarste aan drinkwater en klimaatveranderingen. De doelstelling is een stijging van de operationele winstmarge naar 11% in 16 (in 14 bedroeg deze 10%). We 28 verwachten dat dit in 16 nog niet haalbaar is door enkele zwakke regio's zoals Brazilië. 26 Deze winstmarge (EBITA) daalde over het eerste halfjaar van 15 naar 8,6% van 10,0% in eerste helft van 14. De oorzaken waren de consolidatie van Hyder met een relatief lage winstmarge (circa 7%) en forse kostenoverschrijding 24 bij een groot milieuproject. 15 is een overgangsjaar dat vooral in het teken staat van het integreren van 2 grote overnames waarna de schaalvoordelen en uitwisseling van best practices tot margeverbetering zullen leiden. Dit heeft 22 de onderneming ook met eerdere acquisities (RTKL, EC Harris) aangetoond. De orderportefeuille liet een verdere (autonome) groei zien en heeft een omvang van bijna één keer de jaaromzet. Voor 15 en 16 voorzien we een significante winstgroei per aandeel. 18 ASML EUR 77,89 EUR 110,00 EUR 33,8 MRD EUR 0,85 1,1% 22,8 x EUR 3,41 INFORMATIETECHNOLOGIE 110 ASML is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van Lithografiemachines (wafersteppers). De technische voorsprong op de twee concurrenten Nikon en Canon is zo groot dat ze in de komende jaren niet meer kan worden 100 ingehaald. De cijfers over het tweede kwartaal van 15 waren redelijk conform verwachtingen met een stabilisatie van de omzetop ruim EUR 1,6 miljard en een lichte daling van de brutomarge van 47% in het eerste kwartaal naar %. Positief 90 was evenwel dat de onderneming voor het derde en vierde kwartaal een stabiele omzet verwacht in tegenstelling tot algemene verwachtingen van een daling. De orderportefeuille is met een omvang van EUR 3,0 miljard goed gevuld en de ontwikkeling van de EUV machines loopt volgens eigen planning. De portefeuille bevat steeds meer machines (zoals 80 de nieuwe EUV) met een hogere verkoopprijs en een gemiddeld hogere winstmarge. Door de toenemende omvang van de installed-base neemt ook de omzet van softwareverkopen (voor het updaten van de machines) en het onderhoud hievan verder toe. Deze opbrengsten zijn stabieler dan de orderinflow. Dit legt een stevig fundament voor een hoge 70 winstgroei in 15 en verder. Wij hebben naar aanleiding van de tweede kwartaalresultaten onze winsttaxaties en koersdoel ongewijzigd gelaten. De winstgroei zal de komende jaren hoog kunnen blijven zowel door een verschuiving in de afzet naar duurdere 60 machines met hogere marges als een toenemende omzet uit software voor de machine-upgrades en services. De vraag naar machines zal zich evenwel volatiel kunnen ontwikkelen. BAM Groep EUR 4,33 EUR 5, EUR 1,2 MRD EUR 0,07 1,6%,6 x EUR 0,21 INDUSTRIE 6 Nederland is de belangrijkste markt waar 31% van de omzet behaald wordt, gevolgd door VK (36%). De helft van de omzet wordt gerealiseerd in infrastructuur, % in bouw (woning en utiliteit) en de rest in vastgoedontwikkeling en publiek-private samenwerking is een overgangsjaar. Intern worden veel veranderingen doorgevoerd die tot een structurele kostenbesparing van minimaal EUR 100 miljoen leiden, een verbetering van het werkkapitaal met EUR 0 miljoen en lager risicoprofiel. 4 De oude orderportefeuille met orders van lagere kwaliteit (marge) wordt stevig afgebouwd naar circa 12% van de totale orderportefeuille per eind 15 (omvang EUR 11 miljard). De resultaten over het tweede kwartaal waren ruim boven onze verwachting en de financiële positie verbeterde 3 verder. De concurrentiekracht verbetert nu enkele Nederlandse concurrenten (Heijmans, Ballast Nedam) een zwakke financiële positie hebben. Voor 16 voorzien we een winstmarge voor belasting van 2% (langere termijn doelstelling is 2%-4%) mede dankzij het 2 aantrekken van de woningbouw (%-% stijging) en de stevige positie bij PPS projecten zowel in Nederland als omringende landen. Overheden maken in toenemende mate gebruik van het aanbieden van projecten via een PPS constructie. 1 Het aandeel is aantrekkelijk vanwege de lage waardering, gelet op het opwaartste winst-per-aandeel potentieel. okt feb jun okt Onze taxatie voor 16 is EUR 0,50 per aandeel en voor 17 EUR 0,60. We hebben mede naar aanleiding van de tweede kwartaalresultaten ons koersdoel verhoogd van EUR 4,25 naar EUR 5,.

4 Besi EUR 15,53 EUR 26,00 EUR 0,6 MRD EUR 1,50 9,7% 13,9 x EUR 1,12 INFORMATIETECHNOLOGIE Besi heeft een sterke positie in specifieke snelgroeiende onderdelen van de markt voor chipmachines. Het bedrijf richt zich vooral op de back-end: assemblage en verpakking van semiconductoren. De chipmarkt is een groeimarkt en de opkomst van The Internet of Things geeft de markt een extra zet. Naast de aantrekkelijke groei werkt het bedrijf hard aan kostenbesparingen. De verplaatsing van productie naar Azië leidt tot lagere kosten. Daarnaast worden de machines slimmer ontwikkeld. Met het gebruik van componenten en 25 modules kunnen de productiekosten van de machines dalen. Besi heeft op korte termijn last van orderuit- en afstel, maar zal volgend jaar al profiteren van een aantrekkende markt voor hoogwaardige systemen die moeten worden aangeschaft als de markt over gaat naar chipproductie met lijnen onder de nm. 15 Besi heeft een ijzersterke balans en een gezonden kasstroom. Wij verwachten dat een dividend van EUR 1,50 zal worden uitgekeerd, maar de kans is ook groot dat het wordt verlaagd naar EUR 1, DSM EUR,37 EUR 61,00 EUR 8,2 MRD EUR 1,70 3,7% 16,6 x EUR 2,72 MATERIALEN 60 De onderneming behaalt % van de omzet uit opkomende landen en ruim de helft met de verkoop van ingrediënten voor voeding (dier en mens). Een groot deel van de productie vindt in Europa (o.a Zwitserland) plaats. 55 De focus van de onderneming is recent verder aangescherpt naar ingrediënten voor voeding en persoonlijke verzorging met de desinvestering van activiteiten met lagere marges zoals de productie van caprolactam (grondstof 50 voor plastics). De opbrengst zal geherinvesteerd worden in de voedingstak waar winstmarges hoog zijn (17-19% EBITDA), maar de timing hiervan is moeilijk te voorspellen. De recente stijging van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro is negatief voor de kostenbasis van DSM omdat op jaarbasis ruim CHF 800 miljoen kosten zijn. Dit betreft vooral de productie van vitamine E. De concurrenten van DSM zoals BASF en Chinese producenten hebben hierdoor een kostenvoordeel. De tweede kwartaalresultaten lieten een aantal duidelijke lichtpuntjes zien. De prijsdaling van vitamine E is ten einde gekomen en er is een positieve kentering in de vraag naar dieetsupplementen (multivitaminen) in de VS waar DSM ingrediënten voor levert. 15 is een overgangsjaar mede vanwege de desinvestering van bijna % van de omzet aan een joint venture met CVC. Er komen nog kostenbesparende maatregelen om de verslechterde concurrentiepositie door de stijging van de Zwitserse frank te compenseren en om de overheadkosten te verlagen. Voor 15 wordt voor de kernactiviteiten een licht hogere bedrijfsresultaat verwacht. De negatieve effecten van de lagere vitamine E prijzen en de gestegen CHF kunnen gecompenseerd worden door de sterkere USD, hogere volumegroei in diervoeding en efficiency maatregelen die tot een lagere kostprijs zullen leiden. Voor 16 voorzien we een dubbelcijferige winstgroei. Galapagos EUR,62 under review EUR 1,6 MRD - - N.A. -EUR 1,05 GEZONDHEIDSZORG 65 Galapagos is gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. AbbVie heeft de licentie van filigotinib niet afgenomen. Het concern start nu zelf fase 3 en onderhandelt met partijen over samenwerking met betrekking tot de ontwikkeling van dit medicijn. Het bedrijf heeft in de R&D activiteiten een zestal allianties met internationale farmabedrijven. Er lopen meer dan onderzoeksprogramma's, o.a. taaislijmziekte en ontstekingen. Voor 15 verwacht het bedrijf een kasverbruik van EUR miljoen, exclusief de te ontvangen succesbetalingen. De emissie eind mei bedroeg EUR 278 mln, 24% van het uitstaande aantal, waarvan 16% geplaatst op de Amerikaanse Nasdaq. Nieuw aangekondigde groot-aandeelhouders zijn : Capital group 4,6%, FMC 7,1% en Fed.Equit.Man. 5,8%. De huidige kaspositie van het bedrijf is geschat EUR 0 miljoen

5 Randstad EUR 50,80 EUR 60,00 EUR 9,3 MRD EUR 1,50 3,0% 19,9 x EUR 2,55 INDUSTRIE 70 Randstad haalt ruim de helft van de omzet uit Europa. De VS is met bijna een kwart van de totale omzet het 65 belangrijkste land geworden. De arbeidsmarkt laat daar een geleidelijk herstel zien. Randstad profiteert op lange termijn van de toenemende vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkten in Europa. 60 Tevens is het verminderen van toeleveranciers van extern personeel door bedrijven een gunstige ontwikkeling voor de 55 grote uitzendondernemingen met hun grote netwerk van hoog opgeleide mensen. De onderneming realiseert nog het grootste deel van de omzet met Staffing, waar de marges het laagst zijn. Het 50 concern wil de activiteiten voor professionals en Inhouse, waar de marges beter zijn, vergroten. De onderneming genereert een hoge vrije kasstroom en heeft de schuldpositie sterk verminderd. In het huidige tempo heeft de onderneming in 17 een netto kaspositie. De tweede kwartaalresultaten lieten een verbetering over bijna de volle breedte van de onderneming zien met een versnelling van de omzetgroei. Randstad is goed gepositioneerd om de winstmarge in 15 (onze schatting 4,5%) in 16 verder te laten stijgen (5,5%). 25 Royal Dutch Shell EUR 23,93 EUR 28,00 EUR 152,8 MRD EUR 1,67 7,0% 13,7 x EUR 1,75 ENERGIE 32 Veruit het grootste deel (ca 80%) van de inkomsten komt uit upstream (exploratie en productie). De rest uit downstream (raffinage en handel). Shell heeft een uitstekend trackrecord voor de dividendbetaling. Het dividend is vanaf de tweede wereldoorlog nooit verlaagd. De gemiddelde stijging van het dividend over de afgelopen jaar is circa 5% per jaar. Het dividend wordt 28 betaald in USD, er is dus een valutarisico. Met de geplande overname van de Engelse BG Group verwerft Royal Dutch Shell toegang tot omvangrijke olie- en 26 gasreserves en verschuift de omzet hiermee verder naar LNG gas. Deze overname, met een prijskaartje van circa EUR 64 miljard die voor circa 70% met nieuwe aandelen wordt gefinancierd, verbetert de vrije kasstroom van Shell. De 24 onderneming is daardoor in staat het dividend van USD 1,88 per aandeel minimaal te handhaven hetgeen een dividendrendement van ruim 6% betekent. 22 Door de samenvoeging met de activa van BG Group zijn een deel van de activiteiten niet meer cruciaal en zullen na integratie van BG in 16 afgestoten worden. Dit zal naar verwachting circa USD miljard kunnen opleveren.hierdoor kan Shell een omvangrijk aandeleninkoopprogramma financieren. De onderneming is goed in staat om de negatieve effecten van de gedaalde olieprijs (upstream ) deels te 18 compenseren met sterk verbeterde resultaten in downstream (raffinage) zoals in het eerste en tweede kwartaal van 15 is aangetoond. De aangekondigde forse vermindering van de investeringen en verlaging van kosten zal de kasstroom op een goed niveau houden waardoor de financiële positie gezond blijft. SBM Offshore EUR 13,06 EUR 15,00 EUR 2,8 MRD EUR 0,27 2,1% 12,9 x EUR 1,01 ENERGIE 14 SBM Offshore richt zich volledig op de markt voor FPSO s, omgebouwde olietankers die op volle zee worden afgemeerd en geproduceerde olie opslaan tot een shuttletanker de olie afvoert. 13 Doordat nu vaker olie wordt geproduceerd in gebieden waar geen pijpleiding-infrastructuur is (vaak vanwege de waterdiepte), wordt vaker gekozen voor FPSO s. Het concern spreekt van circa projecten die de komende jaren op 12 de markt komen. SBM Offshore verwacht daar ongeveer één derde van binnen te halen. SBM Offshore heeft de grootste vloot FPSO's ter wereld, bestemd voor de verhuur. Deze leasevloot levert een stabiele 11 kasstroom. De langere termijn blijft gunstig voor SBM Offshore. De verwachting is dat de lage olieprijs zijn vruchten zal afwerpen 10 voor de vraag naar lease FPSO's. De onderneming wil de financiering van de FPSO vloot deels via de Amerikaanse beurs gaan laten lopen. Dit 9 verbetert de financieringscapaciteit en vermindert dus de kans op een emissie. Dit zal naar verwachting in 16 gaan plaatsvinden. 8 De onderneming mag weer gaan tenderen op FPSO's voor Petrobras ondanks dat het onderzoek naar omkoping door de Braziliaanse justitie nog gaande is. 7

6 TKH Group EUR 31,38 EUR 39,00 EUR 1,3 MRD EUR 1,10 3,5% 13,3 x EUR 2, INDUSTRIE TKH Group is een internationale onderneming met een hoog innovatief gehalte dat producten ontwikkelt en levert op het gebied van telecom, ICT, industriële automatisering en inspectie (hoogwaardige camera's). Op het gebied van machines voor de productie van banden is de onderneming wereldleider en levert aan tientallen bandenfabrikanten. Deze activiteit is goed voor een derde van de totale omzet en de helft van de winst. De omzet buiten Nederland (19% van groepsomzet) groeit snel. 44% van de omzet wordt in Europa (excl. Nederland) gerealiseerd, 22% in Azie en 12% in de VS. De onderneming weet door het hoge aandeel van innovaties en sterkere internationale marketing de winstmarges gestaag te verhogen. Voor 15 schatten we een winstmarge (EBITA) in van 10,7% en voor 16 van 11% (in 14 10,0%). We verwachten dat het management de financiële doelstellingen (marge van 10-11%) zal verhogen. De halfjaarresultaten (winst +27%) waren solide maar toch licht teleurstellend (met name in bandenbouw waar de omzet daalde). De vooruitzichten blijven echter onverminderd gunstig, de orderinflow verbetert in het derde kwartaal 25 en is steeds breder qua klantenbestand. De toepassing van hoogwaardige camera-inspectiesystemen bij geautomatiseerde productieprocessen wordt belangrijker en TKH kan deze systemen steeds internationaler afzetten. De onderneming is stevig gepositioneerd voor dubbelcijferige winstgroei waarbij het dividend navenant zal meegroeien. De financiële positie is gezond en het dividendrendement (3,5%) is aantrekkelijk. Unilever KOERS KOERSDOEL* MARKTWAARDE DIV 15E DVD RENDEMENT K/W 15E WPA 15 GECOR. SECTOR EUR 37,82 EUR 43,00 EUR 113,4 MRD EUR 1, 3,2% 21,3 x EUR 1,78 CONSUMENT BASIS 44 De omzetspreiding: Azie-Afrika %, Europa % en Amerika %. 42 De productverdeling in bedrijfsresultaat is: Persoonlijke verzorging 37%, voeding 28%, ijs en huishoudelijke verzorging 25%. Het management is proactief de portefeuille van activiteiten aan het opschonen en heeft dit jaar voor ruim EUR 2 38 miljard aan activiteiten gedesinvesteerd. De middelen worden vooral geherinvesteerd in de uitbreiding van posities in opkomende markten. 36 De onderneming heeft sinds 1962 het dividend met gemiddeld 7,5% per jaar verhoogd. Voor 15 is de toename iets 34 gematigder. De afzwakking van de volume-ontwikkeling in opkomende landen kwam in het tweede kwartaal ten einde. De omzet 32 steeg met 6% en dankzij een gunstigere productmix en kostenbeheersing steeg de operationele winst in het tweede kwartaal met 16%. In Europa bleef de consument de hand op de knip houden voor de producten van Unilever hetgeen in deze regio tot een lichte omzetdaling leidde. 28 De onderneming is terughoudend voor 15 voor de autonome omzetgroei maar profiteert wel van de hogere koers 26 van de USD en van de lagere prijs van olie wat positief is voor de kostprijs. : * bron: Morningstar fair value USG People EUR 11,55 EUR 15,00 EUR 0,9 MRD EUR 0,27 2,4% 15,5 x EUR 0,75 INDUSTRIE USG People heeft een sterke focus op de Benelux (ruim tweederde van de omzet). De overige relevante landen zijn Duitsland en Frankrijk. USG heeft een relatief groot aandeel Specialist Staffing (een derde van de omzet) en is gericht op midden- en kleinbedrijf, waar de marges beter zijn dan in het grootbedrijf. Het herstel van de uitzendmarkten in de voor USG People belangrijke Europese landen zette stevig door in het tweede kwartaal met een gemiddelde omzetstijging van 7,7% per werkdag. Zowel de Franse als de Duitse markt lieten bij USG People een groei zien, vooral dankzij de focus op het MKB. De winstmarge zal verder stijgen mede door een scherpe focus op operationele kosten die relatief (als percentage van de omzet) kunnen dalen. USG People profiteert bovengemiddeld van het herstel van de economie in West-Europa. 8 6

7 Overige Nederlandse aandelen BEDRIJF KOERS ANALIST KOERSDOEL MARKTW. DVD. REND. K/W 15E WPA 14 GECOR. WPA 15 GECOR. SECTOR OVERIGE AANBEVOLEN AANDELEN ASMI EUR,62 Jos Versteeg EUR 43,00 EUR 2,0 MRD 2,4% 11,4x EUR 2,52 EUR 2,68 INFORMATIETECHNOLOGIE BinckBank EUR 7,82 Jos Versteeg EUR 9,00 EUR 0,6 MRD 5,6% 9,7x EUR 0,82 EUR 0,81 FINANCIËLE DIENSTVERLENING KAS Bank EUR 10,53 Jos Versteeg EUR 11,00 EUR 0,2 MRD 6,7% 9,3x EUR 1,83 EUR 1,14 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Kendrion EUR 21,84 Joost van Beek EUR 28,00 EUR 0,3 MRD 3,8% 11,3x EUR 1,53 EUR 1,94 INDUSTRIE Sligro EUR 34,15 Joost van Beek EUR 39,00 EUR 1,5 MRD 3,4% 16,2x EUR 1,96 EUR 2,10 CONSUMENT BASIS NIET AANBEVOLEN AANDELEN Ahold EUR 17,95 Joost van Beek EUR 18,00 EUR 15,0 MRD 2,9% 17,5x EUR 0,90 EUR 1,03 CONSUMENT BASIS Airfrance - KLM EUR 6,47 Jos Versteeg EUR 5,00 EUR 1,9 MRD 0,0% 15,5x -EUR 0,67 EUR 0,42 INDUSTRIE Arcelor Mittal EUR 5,67 Joost van beek EUR 7,50 EUR 9,4 MRD 3,2% N.A. -EUR 0, -EUR 0, BASISMATERIALEN Beter Bed EUR 19,89 Joost van Beek EUR 22,00 EUR 0,4 MRD 3,9% 19,4x EUR 0,77 EUR 1,03 CONSUMENT DUURZAAM Boskalis EUR 41, Joost van Beek EUR 43,00 EUR 5,2 MRD 3,9% 13,2x EUR 4,03 EUR 3,15 INDUSTRIE Brunel International EUR 16,27 Jos Versteeg EUR 16,00 EUR 0,8 MRD 4,3% 23,2x EUR 1,07 EUR 0,70 INDUSTRIE Corbion EUR,55 Joost van Beek EUR 16,00 EUR 1,3 MRD 2,5% 14,1x EUR 1,29 EUR 1,46 CONSUMENT BASIS Delta Lloyd EUR 7,85 Joost van Beek Under Review EUR 1,8 MRD 5,7% N.A. EUR 1,90 -EUR 0,50 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Fugro EUR 18,04 Jos Versteeg Under Review EUR 1,5 MRD 0,0% N.A. N.A. N.A. ENERGIE GrandVision EUR 23,79 Joost van Beek EUR 24,00 EUR 6,1 MRD 1,4% 23,0x EUR 0,80 EUR 1,03 CONSUMENT DUURZAAM Heijmans EUR 6,39 Joost van Beek EUR 8,00 EUR 0,1 MRD 0,0% 15,5x -EUR 2,34 EUR 0,41 INDUSTRIE ING Groep EUR 12,53 Jos Versteeg EUR 12,00 EUR 48,5 MRD 3,8% 10,6x EUR 0,89 EUR 1,18 FINANCIËLE DIENSTVERLENING IMCD EUR 31,00 Joost van Beek EUR 18,00 EUR 1,6 MRD 1,0% 17,2x EUR 0,91 EUR 1,80 BASISMATERIALEN KPN EUR 3,15 Jos Versteeg EUR 2,00 EUR 13,4 MRD 2,2%,0x EUR 0,03 EUR 0,09 TELECOMMUNICATIE NN Group EUR 27,72 Joost van Beek EUR 24,00 EUR 9,5 MRD 1,8% 13,1x EUR 1,68 EUR 2,11 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Refresco Gerber EUR 14,15 Joost van Beek EUR 13,50 EUR 1,1 MRD 1,7%,3x EUR 0,52 EUR 0,70 CONSUMENT BASIS Ten Cate EUR 24, Joost van Beek Under Review EUR 0,7 MRD 2,3% 12,7x EUR 0,94 EUR 1,91 INDUSTRIE Philips EUR 22,25 Jos Versteeg EUR 24,00 EUR 21,2 MRD 3,6% 14,6x EUR 0,64 EUR 1,52 INDUSTRIE TomTom EUR 9, Jos Versteeg EUR 9,00 EUR 2,1 MRD 0,0% 49,1x EUR 0,27 EUR 0,19 INFORMATIETECHNOLOGIE Macintosh EUR 2,25 Joost van Beek N.A. EUR 0,1 MRD 4,4% 9,3x -EUR 1, EUR 0,24 CONSUMENT DUURZAAM Pharming EUR 0,32 Jos Versteeg N.A. EUR 0,1 MRD 0,0% 12,8x EUR 0,02 EUR 0,02 GEZONDHEIDSZORG Stern EUR 13,90 Joost van Beek N.A. EUR 0,1 MRD 1,8%,0x EUR 0,65 EUR 0,69 INFORMATIETECHNOLOGIE Van Lanschot EUR 21, Jos Versteeg N.A. EUR 0,9 MRD 2,3% 8,6x EUR 2,92 EUR 2,50 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wessanen EUR 8,81 Joost van Beek N.A. EUR 0,7 MRD 1,4% 24,4x EUR 0,24 EUR 0,36 CONSUMENT BASIS AANDELEN OP BASIS VAN CONSENSUS DATA TNT Express EUR 6,76 Jos Versteeg N.A. EUR 3,7 MRD 1,2% 51,2x EUR 0,09 N.A. INDUSTRIE Ordina EUR 1,03 Jos Versteeg N.A. EUR 0,1 MRD 1,0% N.A. -EUR 0,67 EUR 0,17 INFORMATIETECHNOLOGIE Vopak EUR 36,18 Jos Versteeg N.A. EUR 4,6 MRD 2,4% 18,5x EUR 2,17 EUR 2,22 BASISMATERIALEN Reed Elsevier EUR 14,34 Jos Versteeg N.A. EUR 31,9 MRD 3,8% 15,4x EUR 0,85 EUR 0,93 CONSUMENT DUURZAAM Wolters Kluwer EUR 28,33 Jos Versteeg N.A. EUR 8,6 MRD 2,5% 22,3x EUR 1,23 EUR 1,27 CONSUMENT DUURZAAM AANDELEN OP BASIS VAN GERT (Group Equity Research Team) - MORNINGSTAR ANALYSE Heineken EUR 75,29 Joost van Beek EUR 77,00 * EUR 43,4 MRD 1,7% 21,4x EUR 2,55 EUR 3,52 CONSUMENT BASIS Unilever EUR 37,82 Joost van Beek EUR 43,00 * EUR 113,4 MRD 3,2% 21,3x EUR 1,69 EUR 1,78 CONSUMENT BASIS Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 13 oktober 15. * Bron: Morningstar Verdeling van de adviezen Niet aanbevolen 21 Niet aanbevolen met koersdoel Under Review 1

8 Disclaimer Algemeen Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: Theodoor Gilissen). De in deze beleggingsaanbeveling vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten kan Theodoor Gilissen niet instaan. Theodoor Gilissen geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze beleggingsaanbeveling dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze beleggingsaanbeveling zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze beleggingsaanbeveling dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het financieel instrument dat in deze beleggingsaanbeveling aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en/of de adviezen en aanbevelingen in deze beleggingsaanbeveling in overeenstemming zijn met zijn of haar beoogde risicoprofiel. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Theodoor Gilissen verricht geen investment banking of andere corporate finance activiteiten voor de in deze beleggingsaanbeveling vermelde bedrijven, en heeft ook geen aandelen van de in deze beleggingsaanbeveling vermelde uitgevende instelling ontvangen of verworven voordat deze aan het publiek zijn aangeboden. De adviezen van Theodoor Gilissen zijn gebaseerd op de verwachting van de 12-maands koersperformance vanaf het moment van publicatie van deze beleggingsaanbeveling. Deze beleggingsaanbeveling is in principe voor 12 maanden geldig, tenzij er aanleiding is om eerder een nieuwe beleggingsaanbeveling op te stellen. Opinies, feiten en meningen in deze beleggingsaanbeveling kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van deze beleggingsaanbeveling in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van deze beleggingsaanbeveling dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van deze beleggingsaanbeveling via internet of op een andere manier en is niet aansprakelijk voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze beleggingsaanbeveling berust bij Theodoor Gilissen. De ontvanger van deze beleggings-aanbeveling is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Jos Versteeg, senior beleggingsanalist bij Theodoor Gilissen Bankiers, heeft op het moment van uitbrenging van deze beleggingsaanbeveling een positie in de volgende financiële instrumenten: Royal Dutch Shell, Unilever, Ahold, Galapagos, Aegon, BAM Groep en ArcelorMittal. Joost van Beek, senior beleggingsanalist bij Theodoor Gilissen Bankiers, heeft op het moment van uitbrenging van deze beleggingsaanbeveling een positie in de volgende financiële instrumenten:van Lanschot, Fugro en SBM Offshore. Informatieverstrekking Analisten, genoemd in deze beleggingsaanbeveling, verklaren dat (i) opinies, visies en aanbevelingen die in dit rapport gedaan worden, zijn of haar persoonlijke visie weerspiegelen, (ii) de gebruikte informatie in dit rapport is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht en (iii) geen deel van zijn of haar vergoeding was, is of zal gerelateerd zijn aan specifieke opinies, visies en aanbevelingen die gedaan zijn in dit rapport. Het beleid van Theodoor Gilissen streeft ernaar te publiceren op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven, sectoren of markten. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de toezichthouder op de handelswijze en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op Adviseringmethodiek Koersdoelen zijn gebaseerd op (i) financiële prognoses van de analisten van Theodoor Gilissen, (ii) prognoses van bronnen die betrouwbaar geacht worden en (iii) waarderingsmodellen die gebruikt worden door de Research-afdeling van Theodoor Gilissen. Bij de waardering maken analisten gebruik van verdisconteerde kasstroommodellen (DCF) en vergelijking van gelijkwaardige bedrijven (Peer Group analyse).theodoor Gilissen hanteert de adviezen en Niet. De basis voor de methodiek van afgegeven adviezen is als volgt: : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat uitgaat boven het gemiddelde van de Nederlandse markt gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel Niet : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat niet boven het gemiddelde van de Nederlandse markt uitgaat gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel.

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 22 juli 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van tweede-kwartaalresultaten door Nederlandse ondernemingen. Wij voorzien voor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 2 september 15 Notities van analisten De afkoeling van de Chinese economie en de devaluatie van de yuan hebben afgelopen weken een grote negatieve invloed gehad op het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 5 augustus 2015 Notities van analisten Het resultatenseizoen van de Nederlandse ondernemingen is nog in volle gang en de voorlopige conclusie is dat de uitkomsten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 25 november 15 Notities van analisten Het aandeel ABN AMRO is sinds november, de dag van de succesvolle beursintroductie, toegevoegd aan de lijst van aandelen met een koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 11 november 15 Notities van analisten We kunnen tevreden terugkijken op de derde kwartaalresultaten van onze favoriete aandelen: afgelopen twee weken hebben zes ondernemingen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen september 15 Notities van analisten Royal Dutch Shell heeft besloten het boren naar olie in de zeebodem bij Alaska te stoppen vanwege teleurstellende resultaten van de

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 6 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcelor Mittal is uit de Top Picks lijst gehaald vanwege een verlaging van onze winsttaxaties. Een belangrijke reden hiervoor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 12 november 14 Notities van analisten Randstad kon de winstgroei in het derde kwartaal continueren (nettowinst +21%) dankzij een hogere omzet per werkdag (+4%).

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 23 juli 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Binckbank heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald, grotendeels door minder effectentransacties. De groei van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 9 december 20 Notities van analisten De onderneming Sligro Food Group profiteert van het aantrekken van de horeca en de Nederlandse consument die eindelijk de hand van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 16 april 2014 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De koers van Randstad is dit jaar 16% gedaald, met name na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2013.

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 april 2015 Notities van analisten DSM heeft de eerder aangekondigde overname van de Chinese producent van vitamine C, Aland, afgerond. Met een omzet van circa

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Met de meer cyclische samenstelling van de toppicks door de keuze van AkzoNobel in plaats van Unilever lopen wij vooruit

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 15 april 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van de eerste kwartaalresultaten van Nederlandse ondernemingen en de uitgangspositie

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag maart 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De door Aegon gepubliceerde cijfers bevestigen de gezonde positie van het bedrijf. De onderliggende winstontwikkeling, waarvan

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 februari 15 Notities van analisten Philips is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet op 27 januari na de recente kwartaalcijfers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 17 februari 2016 Notities van analisten Het management van Akzo Nobel heeft in 2015 sterk gestuurd op verbetering van winstmarge (operationele marge van 10,6% versus doelstelling

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 21 januari 15 Notities van analisten Ahold is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet na de recente stijging van de aandelenkoers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 20 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN We hebben naar aanleiding van de goede halfjaarresultaten ons advies op TKH Group verhoogd naar en het aandeel toegevoegd

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 februari 15 Notities van analisten DS verwacht voor 15 een lichte stijging van de operationele winst ondanks het negatieve effect van de gestegen koers van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 26 oktober 2016 Notitie van analisten Diverse ondernemingen op onze Top Picks lijst publiceerden per saldo meevallende resultaten. Randstad wist de autonome omzetgroei

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 26 november 2014 Notities van analisten Randstad heeft de verwachting uitgesproken dat een operationele winstmarge van 5-6% haalbaar is in 2016 (4% in 2014) op

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 23 november 2016 Notitie van analisten De financiële waarden behoorden de laatste weken tot de beste performers op de Nederlandse beurs voornamelijk door de stijgende rente

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 17 september NOTITIE VAN DE ANALISTEN De opinie op het aandeel Heineken is verlaagd van naar Niet omdat de koers boven ons koersdoel van EUR 55 is gestegen. De

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 28 september 2016 Notitie van analisten De koers van Galapagos steeg stevig de laatste weken zonder één specifieke reden. De onderneming meldde via diverse persberichten

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl De visie van deze analisten is volledig onafhankelijk en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de visie van RBS. Drie Top Picks Hollandse aandelenavond 7 mei

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Recent heeft Air France KLM de vervoercijfers over augustus gepubliceerd. De cijfers over het passagiersvervoer geven

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 30 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcadis heeft goede resultaten geboekt in het derde kwartaal, waaraan vooral de genomen kostenbesparende maatregelen in

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 18 januari 17 Notitie van analisten Het aandeel GrandVision is toegevoegd aan de Top Picks lijst omdat we de opinie op 10 januari hebben verhoogd naar Aanbevolen met koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 7 januari Notities van analisten De olieprijs is in de afgelopen vier weken met % gedaald naar net boven de USD 50 per vat. De recente sterke daling kwam na het

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 27 september 2017 Notitie van analisten De winstontwikkeling bij DSM verloopt tot nu toe boven de doelstellingen en dankzij een hoog (22%) aandeel van innovatieve producten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 februari 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De resultaten van Koninklijke Shell stelden op het eerste gezicht wat teleur, maar bij nader inzien gaven de ruime kasstroom

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen augustus 17 Notitie van analisten Het winstherstel bij BAM Groep begint een bredere basis (intern en marktomstandigheden) te krijgen waardoor de lage winstgevendheid vanaf

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

CN Dashboard Week 15/2018

CN Dashboard Week 15/2018 BNP PARIBAS - CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING CN Dashboard Week 15/2018 TA: CN Dashboard MARKETING Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) Twitter:

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 8-okt-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01/sep/12 3.9% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01/sep/12 7.2% Caterpillar Inc.

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 12 november 2015 Sectorcommentaar Metaal en mijnbouw Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In dit rapport vindt u onze vooruitzichten

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 18-sep-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01-sep-12 5,2% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01-sep-12 5,0% Caterpillar

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014

Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers Gecorrigeerd resultaat ondersteund door vooral

Nadere informatie

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment?

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Bob Homan Hoofd ING Investment Office Utrecht, 25 april 2014 Agenda Hoe staan de financiële markten ervoor? Wat zijn koersbepalende factoren? Waar liggen toekomstige

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België disclaimer - De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. "Beurswijzer" en Nico Inberg kunnen echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie