Advieslijst Nederlandse aandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieslijst Nederlandse aandelen"

Transcriptie

1 Advieslijst Nederlandse aandelen 28 september 2016 Notitie van analisten De koers van Galapagos steeg stevig de laatste weken zonder één specifieke reden. De onderneming meldde via diverse persberichten goede voortgang in de ontwikkeling van medicijnen (zoals de start van fase 3 voor filgotinib in darmziekten). De kans op een snelle overname door partner Gilead is echter niet aan de orde vanwege een onderlinge overeenkomst (standstill agreement geldig tot eind 2017). De gemelde voortgang bevestigt ons vertrouwen in de onderneming dat een hoog beleggingsrisico heeft. We handhaven ons koersdoel van EUR 75. Ondernemingen profiteren sterk van de record lage renteniveau's hetgeen de komende jaren bijdraagt aan de winstgroei. DSM bijvoorbeeld bespaart EUR 34 miljoen aan rentelasten dankzij de herfinanciering van een lening met omvang van EUR 750 miljoen met een couponrente van 0,75% in plaats van 5,25% voor de oude lening. Dit is een bruto besparing van 4% op het door ons geschatte bedrijfsresultaat. NL Top Picks Opwaarts Dividend Picks Opwaarts K/W 2016E potentieel Dividend 2016E K/W 2016E potentieel Aalberts Industries 15,3x 3,6% ASR 6,5% 7,0x 16,9% Aegon 5,1x 60,6% Besi 5,1% - - Akzo Nobel 14,0x 12,8% DSM 2,9% 19,6x 14,1% ASML,4x 13,1% Royal Dutch Shell 8,4% 13,0x 33,8% BAM Groep 13,2x,7% DSM 19,6x 14,1% ING Groep 9,6x 12,7% Defensieve Picks Opwaarts Randstad 10,0x 46,3% K/W 2016E potentieel Royal Dutch Shell 13,0x 33,8% Royal Dutch Shell 13,0x 33,8% SBM Offshore 8,3x 24,8% Sligro 14,0x 16,6% TKH Group 15,0x 14,2% Unilever 21,3x - Sinds Rendement (Total Return) Cyclische Picks Opwaarts NL Top Picks ,1% K/W 2016E potentieel AEX Index ,9% Aalberts Industries 15,3x 3,6% ASM International 16,8x 39,3% AEX Index Randstad 10,0x 46,3% 490 TKH Group 15,0x 14,2% Speculatieve Picks Opwaarts K/W 2016E potentieel Galapagos - 23,7% sep nov jan mrt mei jul sep Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 27 september 2016

2 Aanbevolen Nederlandse aandelen Aalberts Industries INDUSTRIE EUR 29,93 EUR 31,00 EUR 3,3 MRD EUR 0,57 1,9% 15,3 x EUR 1,95 0, De omzetverdeling: 46% bouwgerelateerde producten in Europa en de VS, 15% gerelateerd aan klimaatbeheersing en 39% gerelateerd aan de industrie. De regionale omzetverdeling op basis van rechtstreekse afzet: West-en Noord Europa 59%, Noord Amerika 22%, Oost- en Zuid Europa 11%, Azië 2% en rest van de wereld 6% De onderneming is mede via acquisities sterk gegroeid. Het management legt nu de focus op optimaliseren van de interne infrastructuur (fabrieken, kennis en werknemers) en op een beperkter aantal eindmarkten (van 25 naar 10). Dit zal tot enkele desinvesteringen en een gemiddeld lager niveau van investeringen leiden. Hierdoor zal de schuld verder verminderd worden. Door de brede spreiding naar klanten en sectoren is de invloed van een neergang in één sector maar beperkt van invloed op de resultaten van Aalberts Industries. Dit geldt uiteraard niet bij een brede economische afzwakking. De onderneming heeft weinig directe exposure naar China waar het juist in de opbouwfase van productie verkeert. De 15% winststijging over het eerste halfjaar van 2016 was beter dan verwacht mede dankzij overnames en de beperkte exposure naar de krimpende energiesector. Voor het tweede halfjaar voorzien we een continuering van de groei, zij het op een lager niveau. Dit hangt mede af van enkele op stapel staande desinvesteringen en de herinvestering in nieuwe overnames. Aegon FINANCIËLE DIENSTVERLENING KOERS KOERSDOEL** MARKTWAARDE DIV 2016E DVD RENDEMENT K/W 2016E WPA 2016 GECOR. VOLATILITEIT (BETA) EUR 3,36 EUR 5, EUR 7,0 MRD EUR 0,26 7,7% 5,1 x EUR 0,66 1,15 7 Van de genormaliseerde winst komt circa 70% uit de Verenigde Staten. Het accent in de producten ligt op spaar- en pensioenproducten in de levenssfeer. De alsmaar dalende rente 6 is negatief voor deze resultaten. Aegon heeft de laatste jaren enkele financiële doelstellingen niet gerealiseerd vooral door de voortgaande rentedaling, (kosten van) strengere regelgeving en onvoldoende hedging van (rente)risico's. Daarom worden 5 additionele kostenbesparingen doorgevoerd in De operationele resultaten over het tweede kwartaal vielen tegen en dit zat geheel bij de Amerikaanse activiteiten. De solvabiliteitsverbetering was daarentegen positief ondanks het negatieve effect van de lagere 4 rente en strengere kapitaalseisen. Management heeft diverse maatregelen aangekondigd om de winstgevendheid in de VS te verbeteren en het risicoprofiel te verminderen. 3 De koers noteert ruim beneden de fair value van Morningstar (EUR 6) en Bloomberg consensus (EUR 4,80). Daarnaast handelt het aandeel op een lage verhouding van 0,35 tussen aandelenkoers tov boekwaarde per aandeel. Het dividendrendement van 7,1% (inschatting dividend van EUR 0,26 over 2016) is hoog. We 2 verwachten dat dit dividend de komende jaren te handhaven is mede gelet op de verbetering van de kapitaalspositie en de kasstromen die de verschillende divisies genereren. ** Bron: gemiddelde van Bloomberg en Morningstar Akzo Nobel BASISMATERIALEN EUR 60, EUR 68,00 EUR 15,2 MRD EUR 1,65 2,7% 14,0 x EUR 4, 0, De verdeling van de omzet naar klantgroepen is: 43% bouwgerelateerd, 22% industrieel, 18% consumentengoederen en 17% transportmiddelen. De geografische spreiding van de omzet is: West Europa 36%, Azië 27%, Noord Amerika 17%, Latijns Amerika 10% en rest van de wereld 10%. AkzoNobel realiseert al vijf kwartalen achter elkaar een winstmargeverbetering ondanks dat de volumegroei niet aantrekt. De winststijging is grotendeels het gevolg van een scala van interne efficiencyverbeteringen. De verbetering van de operationele winstmarge continueerde in het tweede kwartaal van 2016 met een stijging van het geschoonde bedrijfsresultaat met 9%. De afzetmarkten laten evenwel een gemengd beeld zien maar AkzoNobel wist door een intensievere focus toch 1% volumegroei te behalen. De omzet daalde 6% overwegend door lagere valutakoersen (met name de Braziliaanse real). De winstverbetering kwam wederom overwegend voort uit interne maatregelen zoals optimalisatie van de productie-infrastructuur en productvernieuwingen. Zoals gebruikelijk is het management voorzichtig met hun verwachtingen maar is een continuering van de winstgroei te verwachten mede dankzij lagere financieringslasten. Het aandeel handelt op waarderingsmultiples die 15%-20% beneden het sectorgemiddelde liggen met een gezonde financiële positie.

3 ASM International INFORMATIETECHNOLOGIE EUR 35,91 EUR 50,00 EUR 2,3 MRD EUR 0,75 2,1% 16,8 x EUR 2,14 1, ASM International is marktleider met circa driekwart van de markt voor Atomic Layer Deposition (ALD). ALD is een proces dat wordt gebruikt om transistors in een chip met een dun isolerend laagje van één atoom dik te bedekken. Gerangschikt naar investeringsniveau hebben alle top-10 semiconductorfabrikanten inmiddels de ALD machines van ASM International staan. Het is in deze markt belangrijk om bij de grote spelers aanwezig te zijn. De verwachting is dat de markt voor ALD in de periode /9 qua omvang zal verdubbelen tot USD 1,2 miljard. In 2017 gaat de semiconductorfabrikanten chips fabriceren met lijnen van 10 nanometer. Deze 10-nm node is een belangrijk impuls om ALD in te zetten. Ongeveer de helft van de waarde van ASM International bestaat uit het belang in het ASM Pacific, waar het bedrijf een belang van,08% in heeft. De front-end business (het bewerken van lagen op de wafer, de siliciumschijf waar chips op worden gemaakt) werd lange tijd gefinancierd door het belang in ASM PT (back-end, het opdelen van de wafer in individuele dies en het verpakken van de dies zodat die op het moederbord kunnen worden bevestigd). Inmiddels is front-end goed winstgevend. Back-end wordt gekenmerkt door een relatief hoge volatiliteit van de winstgevendheid. Op korte termijn (derde kwartaal) verwacht ASMI dat de orderinflow zal dalen door minder vraag naar ALD machines vanuit geheugenchipproducenten. We zien dit als een tijdelijke daling gelet op de technologische ontwikkelingen. ASM International heeft een zeer sterke balanspositie met een aanzienlijke kaspositie. ASML INFORMATIETECHNOLOGIE EUR 97,29 EUR 110,00 EUR 42,2 MRD EUR 1,05 1,1%,4 x EUR 3,20 1, ASML is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van Lithografiemachines (wafersteppers). De technische voorsprong op de twee concurrenten Nikon en Canon is zo groot dat ze in de komende jaren niet 100 meer kan worden ingehaald. Chipproductie wordt gedicteerd door de Wet van Moore: iedere twee jaar verdubbelt het aantal schakelingen op een chip. Om deze wet met de huidige technologie vol te houden moeten de Lithografiemachines zeer 90 intensief worden gebruikt, waardoor de productiekosten snel stijgen. Een alternatief is EUV, maar deze machines zijn nu nog niet productief genoeg. ASML is hard op weg om de productie van deze machines op te 80 voeren, zodat bij de volgende ronde van verkleiningen (de "7 nanometer node") EUV zal worden ingezet. Bij de overstap naar de 10 nanometer node die momenteel wordt voorbereid wordt EUV nog maar beperkt ingezet. De orderportefeuille liet in het tweede kwartaal van 2016 een voortgaand herstel zien (+10% tov eerste 70 kwartaal) met een verschuiving naar nieuwe EUV machines. Mede hierdoor zal de winstmarge in het derde kwartaal weer herstellen naar een gebruikelijke 47% niveau. Daarnaast wordt een hogere orderinflow verwacht, met name naar EUV machines met een gemiddelde prijs van circa EUR 100 miljoen. 60 De onderneming ligt goed op schema om de langetermijn winstdoelstelling van een verdrievoudiging van de winst per aandeel naar circa EUR 8,15 in 2020 te realiseren. ASR FINANCIËLE DIENSTVERLENING EUR 17,96 EUR 21,00 EUR 2,7 MRD EUR 1,17 6,5% 7,0 x EUR 2,55 0,56 21 ASR richt zich alleen op de Nederlandse verzekeringsmarkt en bedient 1,5 miljoen huishoudens. ASR is marktleider in verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, qua omvang nummer twee in uitvaart en derde in schade. 20 Van de verzekeringsinkomsten komt circa 60% uit schade en % uit het segment leven (inclusief pensioenen). Daarnaast wordt een gering deel van de inkomsten gegenereerd met vermogensbeheer. 19 Marktomstandigheden bij schadeverzekeringen zijn moeilijk door heftige concurrentie en bij levensverzekeringen en pensioenen vanwege de lage rente die de opbrengsten onder druk zet. ASR heeft een bewezen track record van kostenverlagingen en voortgaande reducties zijn goed realiseerbaar, mede door 18 verschuiving naar online. Daarnaast wordt een proactief acquisitiebeleid gevoerd waarmee marktpositie en resultatenontwikkeling versterkt worden. ASR heeft een stevige financiële positie met eind 2016 een kaspositie van circa EUR 350 miljoen op holding 17 niveau (dat is twee keer het jaardividend). ASR is ons inziens in staat om het dividend (geschat op EUR 1,17 per aandeel over 2016) te laten stijgen hetgeen een aantrekkelijk dividend rendement van ruim 6% impliceert. 16 jun jul aug sep

4 BAM Groep INDUSTRIE EUR 4,07 EUR 5, EUR 1,1 MRD EUR 0,12 3,0% 13,2 x EUR 0,31 0, De koers van BAM is dit jaar gedaald deels vanwege de Brexit. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers was het management niet heel bezorgd om de gevolgen hiervan op de resultaten vanwege de spreiding naar klanten en segmenten. BAM realiseert % van de omzet in het Verenigd Koninkrijk waarvan circa 20% in Schotland. De omzet wordt geheel behaald in infrastructuur en utiliteitsbouw waarbij de opdrachten grotendeels vanuit de overheid komen. Alle kosten zijn lokaal. BAM is goed op weg naar structureel winstherstel en een betere grip op projecten en de organisatie. Bij een bouwer zal zo n proces nooit geleidelijk verlopen, vanwege het inherente risico aan de bouwsector. Op basis van de doelstellingen ligt een winstpotentieel van circa EUR 0,60 binnen bereik in de komende jaren met een dividend van EUR 0,25. Voor 2016 verwacht het management een hogere winst maar eveneens hoge reorganisatiekosten (EUR 20 miljoen). Positief is de invulling van de financiële doelstellingen: deze zijn een winstmarge van 2%-4% voor belasting (1,2% in 2015) en rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) van minimaal 10%, beide te bereiken in periode De financiële positie van de onderneming liet bij de halfjaarcijfers een duidelijke verbetering zien door een strakker beheer van werkkapitaal waardoor de netto kaspositie toenam naar EUR 355 miljoen. We verwachten een verdere toename in de tweede jaarhelft als de betaling van reorganisaties grotendeels achter de rug is en vanwege het seizoenspatroon (betalingen voor jaarultimo). De winst over het tweede kwartaal steeg sterk met name bij infrastructuur. In het algemeen zijn marktomstandigheden gunstiger geworden en neemt de kwaliteit van de orderportefeuille toe. De doelstelling van een winstmarge voor belasting van minimaal 2% is volgens ons in de loop van 2017 haalbaar. Besi INFORMATIETECHNOLOGIE EUR 29,56 EUR 26,00 EUR 1,2 MRD EUR 1,50 5,1% N.A. -0,02 1,37 35 Besi heeft een sterke positie in specifieke snelgroeiende onderdelen van de markt voor chipmachines. Het bedrijf richt zich vooral op de back-end: assemblage en verpakking van semiconductoren. De chipmarkt is een groeimarkt en de opkomst van The Internet of Things geeft de markt een extra zet. 25 Naast de aantrekkelijke groei werkt het bedrijf hard aan kostenbesparingen. De verplaatsing van productie naar Azië leidt tot lagere kosten. Daarnaast worden de machines slimmer ontwikkeld. Met het gebruik van 20 componenten en modules kunnen de productiekosten van de machines dalen. De onderneming liet in het eerste kwartaal van 2016 al een verbetering van de orderinstroom zien, dit was 15 sneller dan wij verwacht hadden. De book-to-bill ratio steeg naar 1,3. Besi zal in de loop van het later jaar verder profiteren van een aantrekkende markt voor hoogwaardige 10 systemen die moeten worden aangeschaft als de markt over gaat naar chipproductie met lijnen onder de 20 nm. 5 Besi heeft een ijzersterke balans en een gezonde kasstroom. Het dividendrendement van 4% (EUR 1,20 over 2015) is hoog voor een technologieconcern dat veel investeert in productontwikkeling. 0 DSM MATERIALEN EUR 59,59 EUR 68,00 EUR 10,8 MRD EUR 1,75 2,9% 19,6 x EUR 3,05 0,90 70 De onderneming behaalt 45% van de omzet uit opkomende landen en ruim de helft met de verkoop van 65 ingrediënten voor voeding (dier en mens). Een groot deel van de productie vindt in Europa plaats. De tweede kernactiviteit is Performance Materials met de Dyneema vezel als belangrijk product. De afzetbasis hiervan is 60 breed gespreid door steeds meer toepassingen. Na enkele jaren van daling zitten de prijzen van de meeste vitamines weer in de lift. Chinese concurrenten 55 hebben te maken met strengere milieu-wetgeving hetgeen de kostprijs verhoogd. De hogere prijzen op de 50 zogenaamde spotmarkt kunnen door DSM pas met enige vertraging doorgevoerd worden. DSM is met een breed pakket van voedingsingrediënten en premixen stevig gepositioneerd om verder zowel 45 geografisch als qua productenpakket te groeien in een markt die onderliggend gemiddeld 3-5% per jaar groeit. Daarnaast voorzien we de komende jaren een consolidatie in de sector waarbij DSM een aantrekkelijke partner kan zijn. 35 We hebben naar aanleiding van de goede resultaten over het tweede kwartaal en een hogere volumegroei (+9%) in voedingsingrediënten voor de mens onze winsttaxaties verhoogd. Het koersdoel is gebaseerd op een som-der-delen waarde van de onderneming vanwege de waarde van circa EUR 10 per aandeel van de niet-kernactiviteiten die op kortere termijn gedesinvesteerd worden.

5 Galapagos GEZONDHEIDSZORG EUR 60,64 EUR 75,00 EUR 2,8 MRD - - N.A. -1,24 0,76 70 Galapagos is gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Nadat Abbvie de licentie voor de ontwikkeling van filgotinib had teruggegeven aan Galapagos heeft 60 Galapagos een betere deal gesloten met de Amerikaanse biotechreus Gilead. Galapagos ontvangt upfront meer geld (USD 725 miljoen waarvan USD 425 miljoen via de uitgifte van nieuwe aandelen tegen een koers van EUR 58) en betere voorwaarden ten aanzien van royalties en een winstdeling in Europese landen waar het een 50 co-promotie kan nemen. Galapagos kan tot USD 1,35 miljard aan mijlpaalbetalingen ontvangen. Beide bedrijven gaan gezamenlijk filgotinib, een middel voor de behandeling van reuma en andere onstekingsziekten, ontwikkelen. Galapagos zal 20% van deze ontwikkelingsactiviteiten meefinancieren terwijl Gilead verantwoordelijk wordt voor de wereldwijde marketing en verkoop. Galapagos is gericht op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille van medicijnen: Er lopen meer dan 20 onderzoeksprogramma's en het heeft een zestal allianties met internationale farmabedrijven gesloten. De onderneming heeft een omvangrijke kaspositie van bijna EUR 1 miljard waarmee de opbouw van de bredere portefeuille van medicijnen gefinancierd kan worden. Daarnaast zijn (toekomstige) mijlpaalbetalingen 20 fors verhoogd naar USD 600 miljoen. Hiermee kan de cash outflow de komende jaren (EUR miljoen in 2016) ruimschoots uit eigen middelen gefinancierd worden. ING Groep FINANCIËLE DIENSTVERLENING EUR 10,83 EUR 12,20 EUR 42,0 MRD EUR 0,66 6,1% 9,6 x EUR 1,13 1,06 16 Na de afronding van de desinvestering van de verzekeringsactiviteiten (NN Group) in het tweede kwartaal, is ING geheel gericht op bancaire activiteiten met grote nadruk op spaar-en kredietverlening aan particulieren en 14 in mindere mate de zakelijke markt. Het grootste deel van de dienstverlening is in Nederland, Duitsland en België. Voornamelijk via internet vindt uitbreiding naar andere Europese landen plaats. 12 ING heeft een relatief sterke kapitaalspositie waarbij de kwaliteit van de kredietportefeuille de laatste jaren is verbeterd. Leningen met een hoog risicoprofiel van de klanten zijn in belang afgebouwd. 10 Door de dalende rente en stijgende kosten van regelgeving staat het verdienmodel van banken onder druk. Kostenbesparingen blijven noodzakelijk om compensatie te bieden. Het dividendrendement is hoog en we verwachten dat het dividend per aandeel de komende jaren licht kan 8 stijgen. Waarderingsratio s van de Europese bancaire sector zijn terecht laag maar omdat ING een lager dan gemiddeld risicoprofiel heeft is het aandeel op de huidige waardering aantrekkelijk. 6 Randstad INDUSTRIE EUR 41,01 EUR 60,00 EUR 7,5 MRD EUR 1,60 3,9% 10,0 x EUR 4,10 1,02 65 Randstad haalt ruim de helft van de omzet uit Europa. De VS is met bijna een kwart van de totale omzet het belangrijkste land geworden. De arbeidsmarkt laat daar een geleidelijk herstel zien. Randstad profiteert op lange termijn van de toenemende vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkten in 55 Europa. Tevens is het verminderen van toeleveranciers van extern personeel door bedrijven een gunstige ontwikkeling voor de grote uitzendondernemingen met hun grote netwerk van hoog opgeleide mensen. De onderneming realiseert nog het grootste deel van de omzet met Staffing, waar de marges het laagst zijn. 45 Het concern wil de activiteiten voor professionals en Inhouse, waar de marges beter zijn, vergroten. De onderneming genereert een hoge vrije kasstroom en heeft de schuldpositie sterk verminderd. In het huidige tempo heeft de onderneming in 2017 een netto kaspositie. 35 De autonome omzetgroei laat nu enkele kwartalen achtereen een daling zien en kwam uit op 3,1% (per dag) in het tweede kwartaal. Mede als gevolg van de Brexit zal de groei in het derde kwartaal nog verder afnemen maar Randstad verwacht wel een positieve groei te kunnen vasthouden. De verschuiving naar specialistische diensten zoals inhouse services en perm fees is positief voor de winstmarge. De winstmargedoelstelling van een 25 EBITA marge van 5-6% blijft ongewijzigd (4,6% in tweede kwartaal 2016) maar lijkt pas haalbaar in 2018.

6 Royal Dutch Shell ENERGIE EUR 20,92 EUR 28,00 EUR 173,2 MRD EUR 1,75 8,4% 13,0 x EUR 1,61 1,06 26 Het grootste deel van de inkomsten komt uit upstream (exploratie en productie). De rest uit downstream (raffinage en handel). 24 Shell heeft een uitstekend trackrecord voor de dividendbetaling. Het dividend is vanaf de tweede wereldoorlog nooit verlaagd. De gemiddelde stijging van het dividend over de afgelopen 20 jaar is circa 5% per 22 jaar. Het dividend wordt betaald in USD, er is dus een valutarisico. Door de samenvoeging met de activa van BG Group zijn een deel van de activiteiten niet meer cruciaal en 20 zullen na integratie van BG in de komende jaren afgestoten worden. Dit zal naar verwachting circa USD miljard kunnen opleveren. Hierdoor kan Shell een omvangrijk aandeleninkoopprogramma financieren. 18 Shell heeft nieuwe doelstellingen geformuleerd vanwege de lage olieprijs. De belangrijkste is dat de synergievoordelen uit de overname van BG met % zijn verhoogd van USD 3,0 miljard naar USD 4,5 miljard. 16 Daarnaast verwacht Shell dat de organische vrije kasstroom op USD miljard kan uitkomen aan het einde van het decennium bij een olieprijs van USD 60 per vat. Shell heeft een zeer hoog dividendrendement zowel absoluut als relatief ten opzichte van de 14 beursgenoteerde concurrenten. Daarnaast is de solvabiliteit gezond en zal op termijn door desinvesteringen verbeteren waardoor het dividend per aandeel gehandhaafd kan blijven. SBM Offshore ENERGIE EUR 12,02 EUR 15,00 EUR 2,6 MRD EUR 0,54 4,5% 8,3 x EUR 1,45 1, SBM Offshore richt zich volledig op de markt voor FPSO s, omgebouwde olietankers die op volle zee worden afgemeerd en geproduceerde olie opslaan tot een shuttletanker de olie afvoert. Doordat nu vaker olie wordt geproduceerd in gebieden waar geen pijpleiding-infrastructuur is (vanwege de waterdiepte), wordt vaker gekozen voor FPSO s. Het concern spreekt van een twintigtal projecten die de komende jaren op de markt komen. SBM Offshore verwacht daar ongeveer één derde van binnen te halen. SBM Offshore heeft de grootste vloot FPSO's ter wereld, bestemd voor de verhuur. Deze leasevloot levert een stabiele kasstroom. De langere termijn blijft gunstig voor SBM Offshore. De verwachting is dat de lage olieprijs zijn vruchten zal afwerpen voor de vraag naar lease FPSO's waarbij de opdrachtgever geen grote upfront investering hoeft te doen maar dit kan spreiden over de looptijd van het leasecontract. Het langdurige omkoopproces is recent met het treffen van een schikking met de Braziliaanse autoriteiten en Petrobras grotendeels afgerond. Nu kan SBM weer tenderen op FPSO's voor Petrobras. De kosten van de schikking bestaan uit twee componenten: een directe betaling van USD 163 miljoen en een korting op toekomstige bonusbetalingen op twee FPSO's die reeds operationeel zijn met een contante waarde van USD 112 miljoen. SBM had reeds een voorziening van USD 245 miljoen hiervoor getroffen en kan de betaling uit de cash positie voldoen. Sligro CONSUMENT BASIS EUR 33,45 EUR 39,00 EUR 1,5 MRD EUR 1,25 3,7% 14,0 x EUR 2, 0,58 38 Sligro Food Group realiseert vrijwel de gehele omzet in de Nederlandse voedingsmarkt. De onderneming is in Nederland met 23% marktaandeel leidend in de Foodservice markt en levert aan de horeca, cateraars en 36 bedrijfsrestaurants. Daarnaast is de onderneming actief in de foodretailmarkt met 1 EMTE supermarkten vooral gelegen in dorpen. Met 2,5% marktaandeel in de Nederlandse foodretail sector ontbeert de onderneming schaalvoordelen. De supermarkten scoren echter hoog qua klantwaardering (Top 3 volgens GfK). 34 Ruim 80% van de winst wordt behaald in Foodservice. De onderneming profiteert van het aantrekken van de consumentenbestedingen en de omzetgroei in de horeca. Sligro heeft recent veel geinvesteerd in het distributienetwerk en in online verkoop. Sligro ziet kansen in de Belgische foodservicemarkt die nog sterk gefragmenteerd is. Het beoogde afzetgebied dat Vlaanderen en Brussel omvat heeft een vergelijkbaar marktpotentieel als Nederland. Met de recente overname van het Belgische Java Foodservice versnelt Sligro de expansie naar België en kan profiteren van hun kennis en infrastructuur. De onderneming heeft weinig schulden en het management opereert weloverwogen en voorzichtig. Het 28 aandeel is een defensieve belegging met een stijgende dividenduitkering. Ons koersdoel is EUR 39.

7 TKH Group INDUSTRIE KOERS KOERSDOEL* MARKTWAARDE DIV 2016E DVD RENDEMENT K/W 2016E WPA 2016 GECOR. VOLATILITEIT (BETA) EUR 34,15 EUR 39,00 EUR 1,5 MRD EUR 1,10 3,2% 15,0 x EUR 2,27 0, : * bron: Morningstar fair value TKH Group is een internationale onderneming met een hoog innovatief gehalte dat producten ontwikkelt en levert op het gebied van telecom, ICT, industriële automatisering en inspectie (hoogwaardige camera's). Op het gebied van machines voor de productie van banden is de onderneming wereldleider en levert aan tientallen bandenfabrikanten. Deze activiteit is goed voor een derde van de totale omzet en een derde van de winst. De omzet buiten Nederland (19% van groepsomzet) groeit snel. 44% van de omzet wordt in Europa (excl. Nederland) gerealiseerd, 22% in Azie en 12% in de VS. De onderneming heeft de afgelopen jaren door het hoge aandeel van innovaties en sterkere internationale marketing de omzet en de winstmarges gestaag verhoogd. Over 2015 is een winstmarge (EBITA) van 11,0% behaald, licht boven onze verwachting. Op termijn is een winstmarge van 11-12% realiseerbaar (onze verwachting tweede helft 2017). Lagere investeringen door Chinese klanten en hogere kosten voor productontwikkeling en versterking van de verkooporganisatie drukten de winst over het eerste halfjaar van 2016 met 14%. Dit was weliswaar iets tegenvallend maar de hogere investeringen in uitbreiding en vernieuwing van het productenpakket zullen de marktpositie van TKH Group versterken. De tijdelijke daling van de orderinflow in bandenbouw is de belangrijkste reden voor de verwachting van een lagere winst (7-12%) in Op basis van productlanceringen, technologische vernieuwingen en uitbreiding van klantenbestand is een herstel van de winstgroei in 2017 aannemelijk. Unilever CONSUMENT BASIS EUR 41,22 EUR,00 EUR 126,1 MRD EUR 1, 3,2% 21,3 x EUR 1,94 0,99 44 De omzetspreiding in 2015: Azië-Afrika 42%, Europa 25% en Noord-Latijns Amerika 33%. 42 De spreiding naar producten: Persoonlijke verzorging %, voeding 26%, ijs 15% en huishoudelijke verzorging 19%. Over geheel 2015 werd een onderliggende omzetgroei van 4,1% gerealiseerd (in ,9%) en een netto wpa stijging van 14% waarvan 3% dankzij hogere valutakoersen. De winstmarge van drie van de vier divisies kon worden verhoogd, behalve in Voeding vanwege hogere marketinguitgaven. 38 De hogere winst en een lager werkkapitaal resulteerden in een duidelijke toename van de vrije kasstroom en een verbetering van de reeds gezonde financiële positie. 36 Voor 2016 verwacht de onderneming enigszins moeilijkere marktomstandigheden en minder voordeel van valutakoersen. Door veel productinnovaties en voortgaande kostenbesparingen zal naar verwachting een 34 winsttoename goed haalbaar zijn. Tevens heeft Unilever aangetoond dat ook in een moeilijke markt, zoals Latijns Amerika in 2015, een hoger resultaat gerealiseerd kan worden mede dankzij (lokale) prijsverhogingen. De onderneming heeft sinds 1962 het dividend met gemiddeld 7,4% per jaar verhoogd en het dividend is nooit verlaagd. Voor 2015 is de toename geringer (+4% naar EUR 1,21 per aandeel)en bedraagt het huidige dividendrendement 3,2%.

8 Overige Nederlandse aandelen BEDRIJF KOERS ANALIST KOERSDOEL MARKTW. DVD. REND. K/W 2016E WPA 2016 GECOR. WPA 2015 GECOR. SECTOR OVERIGE AANBEVOLEN AANDELEN BinckBank EUR 5,10 Jos Versteeg EUR 9,00 EUR 0,4 MRD 7,5% 6,4x EUR 0,80 EUR 0,81 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Kendrion EUR 26,86 Joost van Beek EUR 28,00 EUR 0,4 MRD 2,9% 21,3x EUR 1,26 EUR 1,29 INDUSTRIE NIET AANBEVOLEN AANDELEN ABN Amro EUR 18,26 Jos Versteeg EUR 16,50 EUR 17,2 MRD 4,7% 9,0x EUR 2,03 EUR 1,85 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Ahold Delhaize EUR 21,26 Joost van Beek Under Review EUR 27,1 MRD 2,8% 18,4x EUR 1,12 EUR 1,06 CONSUMENT BASIS Airfrance - KLM EUR 4,71 Jos Versteeg EUR 5,00 EUR 1,4 MRD 0,0% 5,2x EUR 0,90 EUR 0,42 INDUSTRIE Arcadis EUR 12,65 Joost van Beek Under Review EUR 1,1 MRD 4,4% N.A. under review EUR 1,77 INDUSTRIE Arcelor Mittal EUR 5, Joost van beek EUR 3,25 EUR 16,3 MRD 0,0% N.A. -EUR 0, -EUR 0,88 BASISMATERIALEN Beter Bed EUR 19,99 Joost van Beek EUR 22,00 EUR 0,4 MRD 5,1% 16,5x EUR 1,21 EUR 1,03 CONSUMENT DUURZAAM Boskalis EUR,47 Joost van Beek EUR 36,00 EUR 4,0 MRD 3,9% 14,7x EUR 2,08 EUR 3,92 INDUSTRIE Brunel International EUR 15,41 Jos Versteeg EUR 16,00 EUR 0,8 MRD 1,5% 26,7x EUR 0,58 EUR 0,70 INDUSTRIE Corbion EUR 23,86 Joost van Beek EUR 16,00 EUR 1,4 MRD 2,1% 17,8x EUR 1,34 EUR 1,21 CONSUMENT BASIS Delta Lloyd EUR 3,95 Joost van Beek Under Review EUR 1,8 MRD 6,9% 4,2x EUR 0,94 -EUR 0,75 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Fugro EUR 13,31 Jos Versteeg Under Review EUR 1,1 MRD 17,3% N.A. N.A. -EUR 0,22 ENERGIE GrandVision EUR 25,07 Joost van Beek EUR 24,00 EUR 6,4 MRD 1,4% 22,6x EUR 1,11 EUR 0,97 CONSUMENT DUURZAAM Heijmans EUR 7,95 Joost van Beek EUR 8,00 EUR 0,2 MRD 0,0% N.A. -EUR 0,20 -EUR 1,22 INDUSTRIE IMCD EUR 39,37 Joost van Beek EUR 26,00 EUR 2,1 MRD 1,2% 19,0x EUR 2,07 EUR 1,87 BASISMATERIALEN KPN EUR 2,99 Jos Versteeg EUR 2,00 EUR 12,8 MRD 2,7% 34,8x EUR 0,09 EUR 0,09 TELECOMMUNICATIE NN Group EUR 26,93 Joost van Beek EUR 24,00 EUR 9,0 MRD 5,1% 10,4x EUR 2,60 EUR 3,87 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Philips EUR 26,35 Jos Versteeg EUR 24,00 EUR 25,0 MRD 3,0% 13,6x EUR 1,93 EUR 0,85 INDUSTRIE Refresco Gerber EUR 14,51 Joost van Beek EUR 13,50 EUR 1,2 MRD 2,1% 16,4x EUR 0,88 EUR 0,70 CONSUMENT BASIS TomTom EUR 8,00 Jos Versteeg EUR 9,00 EUR 1,9 MRD 0,0% 29,9x EUR 0,27 EUR 0,19 INFORMATIETECHNOLOGIE NIET AANBEVOLEN AANDELEN ZONDER KOERSDOEL Van Lanschot EUR 17,82 Jos Versteeg N.A. EUR 0,7 MRD 2,8% 8,9x EUR 2,00 EUR 1,53 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wessanen EUR 11,67 Joost van Beek N.A. EUR 0,9 MRD 0,9% N.A. - EUR 0,36 CONSUMENT BASIS PostNL EUR 3,98 Jos Versteeg N.A. EUR 1,8 MRD 0,0% 9,12 EUR 0,50 EUR 0,43 INDUSTRIE Vopak EUR 45,92 Jos Versteeg N.A. EUR 5,9 MRD 2,2% 16,53 EUR 2, EUR 2, BASISMATERIALEN AANDELEN OP BASIS VAN GERT (Group Equity Research Team) - MORNINGSTAR ANALYSE Heineken EUR 78,79 Joost van Beek EUR 79,00 * EUR 45,4 MRD 1,9% 20,3x EUR 3,88 EUR 3,52 CONSUMENT BASIS RELX EUR 15,66 Jos Versteeg EUR 15,60 * EUR 34,7 MRD 2,6% 21,2x EUR 0,74 EUR 0,85 CONSUMENT DUURZAAM Unilever EUR 41,22 Joost van Beek EUR,00 * EUR 126,1 MRD 3,2% 21,3x EUR 1,94 EUR 1,78 CONSUMENT BASIS Wolters Kluwer EUR 37,80 Jos Versteeg EUR 38,00 * EUR 11,4 MRD 2,0% 22,9x EUR 1,65 EUR 1,70 CONSUMENT DUURZAAM Data zijn gebaseerd op de slotkoersen Rendement (Total Return) * Bron: Morningstar Aanbevolen Niet aanbevolen Verdeling van de adviezen 21 Niet aanbevolen met koersdoel 8 17 Under Review 1

9 Algemeen Disclaimer Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: Theodoor Gilissen). De in deze beleggingsaanbeveling vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten kan Theodoor Gilissen niet instaan. Theodoor Gilissen geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze beleggingsaanbeveling dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze beleggingsaanbeveling zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze beleggingsaanbeveling dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het financieel instrument dat in deze beleggingsaanbeveling aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en/of de adviezen en aanbevelingen in deze beleggingsaanbeveling in overeenstemming zijn met zijn of haar beoogde risicoprofiel. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Theodoor Gilissen verricht geen investment banking of andere corporate finance activiteiten voor de in deze beleggingsaanbeveling vermelde bedrijven, en heeft ook geen aandelen van de in deze beleggingsaanbeveling vermelde uitgevende instelling ontvangen of verworven voordat deze aan het publiek zijn aangeboden. De adviezen van Theodoor Gilissen zijn gebaseerd op de verwachting van de 12-maands koersperformance vanaf het moment van publicatie van deze beleggingsaanbeveling. Deze beleggingsaanbeveling is in principe voor 12 maanden geldig, tenzij er aanleiding is om eerder een nieuwe beleggingsaanbeveling op te stellen. Opinies, feiten en meningen in deze beleggingsaanbeveling kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van deze beleggingsaanbeveling in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van deze beleggingsaanbeveling dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van deze beleggingsaanbeveling via internet of op een andere manier en is niet aansprakelijk voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze beleggingsaanbeveling berust bij Theodoor Gilissen. De ontvanger van deze beleggings-aanbeveling is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Jos Versteeg, senior beleggingsanalist bij Theodoor Gilissen Bankiers, heeft op het moment van uitbrenging van deze beleggingsaanbeveling een positie in de volgende financiële instrumenten: Royal Dutch Shell, Unilever, Ahold, Galapagos, Aegon en BAM Groep. Joost van Beek, senior beleggingsanalist bij Theodoor Gilissen Bankiers, heeft op het moment van uitbrenging van deze beleggingsaanbeveling een positie in de volgende financiële instrumenten: Galapagos, Van Lanschot, Fugro, ABNAMRO en SBM Offshore. Informatieverstrekking Analisten, genoemd in deze beleggingsaanbeveling, verklaren dat (i) opinies, visies en aanbevelingen die in dit rapport gedaan worden, zijn of haar persoonlijke visie weerspiegelen, (ii) de gebruikte informatie in dit rapport is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht en (iii) geen deel van zijn of haar vergoeding was, is of zal gerelateerd zijn aan specifieke opinies, visies en aanbevelingen die gedaan zijn in dit rapport. Het beleid van Theodoor Gilissen streeft ernaar te publiceren op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven, sectoren of markten. De AFM Re (Autoriteit Financiële Markten) is de toezichthouder op de handelswijze en de informatieverstrekking van alle partijen op nd de financiële markten in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op Adviseringmethodiek Koersdoelen zijn gebaseerd op (i) financiële prognoses van de analisten van Theodoor Gilissen, (ii) prognoses van bronnen die betrouwbaar geacht worden en (iii) waarderingsmodellen die gebruikt worden door de Research-afdeling van Theodoor Gilissen. Bij de waardering maken analisten gebruik van verdisconteerde kasstroommodellen (DCF) en vergelijking van gelijkwaardige bedrijven (Peer Group analyse).theodoor Gilissen hanteert de adviezen Aanbevolen en Niet Aanbevolen. De basis voor de methodiek van afgegeven adviezen is als volgt: Aanbevolen: het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat uitgaat boven het gemiddelde van de Nederlandse markt gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel Niet Aanbevolen: het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat niet boven het gemiddelde van de Nederlandse markt uitgaat gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel.

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 26 oktober 2016 Notitie van analisten Diverse ondernemingen op onze Top Picks lijst publiceerden per saldo meevallende resultaten. Randstad wist de autonome omzetgroei

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 23 november 2016 Notitie van analisten De financiële waarden behoorden de laatste weken tot de beste performers op de Nederlandse beurs voornamelijk door de stijgende rente

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 17 februari 2016 Notities van analisten Het management van Akzo Nobel heeft in 2015 sterk gestuurd op verbetering van winstmarge (operationele marge van 10,6% versus doelstelling

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 18 januari 17 Notitie van analisten Het aandeel GrandVision is toegevoegd aan de Top Picks lijst omdat we de opinie op 10 januari hebben verhoogd naar Aanbevolen met koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 25 november 15 Notities van analisten Het aandeel ABN AMRO is sinds november, de dag van de succesvolle beursintroductie, toegevoegd aan de lijst van aandelen met een koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 22 juli 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van tweede-kwartaalresultaten door Nederlandse ondernemingen. Wij voorzien voor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 14 oktober 15 Notities van analisten We hebben ons advies op aandelen GrandVision verlaagd van naar Niet vanwege het feit dat ons koersdoel van EUR 24 vrijwel bereikt is

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 11 november 15 Notities van analisten We kunnen tevreden terugkijken op de derde kwartaalresultaten van onze favoriete aandelen: afgelopen twee weken hebben zes ondernemingen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 9 december 20 Notities van analisten De onderneming Sligro Food Group profiteert van het aantrekken van de horeca en de Nederlandse consument die eindelijk de hand van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 2 september 15 Notities van analisten De afkoeling van de Chinese economie en de devaluatie van de yuan hebben afgelopen weken een grote negatieve invloed gehad op het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen september 15 Notities van analisten Royal Dutch Shell heeft besloten het boren naar olie in de zeebodem bij Alaska te stoppen vanwege teleurstellende resultaten van de

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 5 augustus 2015 Notities van analisten Het resultatenseizoen van de Nederlandse ondernemingen is nog in volle gang en de voorlopige conclusie is dat de uitkomsten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 6 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcelor Mittal is uit de Top Picks lijst gehaald vanwege een verlaging van onze winsttaxaties. Een belangrijke reden hiervoor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 12 november 14 Notities van analisten Randstad kon de winstgroei in het derde kwartaal continueren (nettowinst +21%) dankzij een hogere omzet per werkdag (+4%).

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 23 juli 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Binckbank heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald, grotendeels door minder effectentransacties. De groei van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 27 september 2017 Notitie van analisten De winstontwikkeling bij DSM verloopt tot nu toe boven de doelstellingen en dankzij een hoog (22%) aandeel van innovatieve producten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 april 2015 Notities van analisten DSM heeft de eerder aangekondigde overname van de Chinese producent van vitamine C, Aland, afgerond. Met een omzet van circa

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 februari 15 Notities van analisten Philips is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet op 27 januari na de recente kwartaalcijfers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Met de meer cyclische samenstelling van de toppicks door de keuze van AkzoNobel in plaats van Unilever lopen wij vooruit

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen augustus 17 Notitie van analisten Het winstherstel bij BAM Groep begint een bredere basis (intern en marktomstandigheden) te krijgen waardoor de lage winstgevendheid vanaf

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 16 april 2014 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De koers van Randstad is dit jaar 16% gedaald, met name na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2013.

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 20 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN We hebben naar aanleiding van de goede halfjaarresultaten ons advies op TKH Group verhoogd naar en het aandeel toegevoegd

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 17 september NOTITIE VAN DE ANALISTEN De opinie op het aandeel Heineken is verlaagd van naar Niet omdat de koers boven ons koersdoel van EUR 55 is gestegen. De

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl De visie van deze analisten is volledig onafhankelijk en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de visie van RBS. Drie Top Picks Hollandse aandelenavond 7 mei

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 26 november 2014 Notities van analisten Randstad heeft de verwachting uitgesproken dat een operationele winstmarge van 5-6% haalbaar is in 2016 (4% in 2014) op

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag maart 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De door Aegon gepubliceerde cijfers bevestigen de gezonde positie van het bedrijf. De onderliggende winstontwikkeling, waarvan

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 februari 15 Notities van analisten DS verwacht voor 15 een lichte stijging van de operationele winst ondanks het negatieve effect van de gestegen koers van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 15 april 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van de eerste kwartaalresultaten van Nederlandse ondernemingen en de uitgangspositie

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 21 januari 15 Notities van analisten Ahold is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet na de recente stijging van de aandelenkoers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Recent heeft Air France KLM de vervoercijfers over augustus gepubliceerd. De cijfers over het passagiersvervoer geven

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 30 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcadis heeft goede resultaten geboekt in het derde kwartaal, waaraan vooral de genomen kostenbesparende maatregelen in

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 februari 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De resultaten van Koninklijke Shell stelden op het eerste gezicht wat teleur, maar bij nader inzien gaven de ruime kasstroom

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 7 januari Notities van analisten De olieprijs is in de afgelopen vier weken met % gedaald naar net boven de USD 50 per vat. De recente sterke daling kwam na het

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 8-okt-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01/sep/12 3.9% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01/sep/12 7.2% Caterpillar Inc.

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 18-sep-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01-sep-12 5,2% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01-sep-12 5,0% Caterpillar

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

3 Corné van Zeijl ACTIAM BAM bouwvergunning NL vs winst BAM Factoren: Profiteert van landbank Profiteert opleving NL huizenmarkt Marktomstandigheden Infra NL verbeteren Gevoelig

Nadere informatie

Grootheden worden reuzen

Grootheden worden reuzen ING Investment Office Publicatiedatum: 7 april 2017, 16:45 uur Beleggen in mobiele toepassingen Grootheden worden reuzen De populairste mobiele toepassingen ( apps ) - zoals en YouTube - zijn in handen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 Lynx Beleggersdebat 2015 BELEGGERSDEBAT 2015 V.l.n.r.: Lukas Daalder, Jim Tehupuring, Janneke Willemse, André Brouwers en Karel Mercx -86,44% Resultaten tips beleggersdebat 2014

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De Weekly verschijnt 2-wekelijks!

De Weekly verschijnt 2-wekelijks! -mrt- TGB Investments + () 7 6 De Weekly verschijnt -wekelijks! Top Picks Per datum Performance Recommended List Aegon -jan- 6,7% Aalberts Industries KAS Bank Ahold -jan- -,% Aegon Kendrion BAM Groep -jan-

Nadere informatie