Advieslijst Nederlandse aandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieslijst Nederlandse aandelen"

Transcriptie

1 Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 april 2015 Notities van analisten DSM heeft de eerder aangekondigde overname van de Chinese producent van vitamine C, Aland, afgerond. Met een omzet van circa USD 110 miljoen realiseert DSM hiermee bijna een verdubbeling van het wereldwijde marktaandeel in vitamine C naar bijna 30%. Daarnaast is dit een complementaire geografische spreiding aangezien de productie van vitamine C bij DSM geheel in Schotland plaatsvindt. Philips verkoopt 80,1% van de gecombineerde activiteiten Lumiled en Automotive lighting aan een consortium dat wordt geleid door GO Scale Capital. Philips ontvangt voor het belang een kasbedrag van circa USD 2,8 miljard (voor belasting) en een uitgestelde betaling van USD 0,1 mrd (samen circa EUR 2,7 miljard). De opbrengst is beduidend hoger dan een eerder in de pers circulerend bedrag van circa EUR 2,5 miljard. De business wordt daarmee gewaardeerd op een enterprise value van USD 3,3 miljard (EUR 3,1 miljard). We hebben beursnieuweling Refresco Gerber aan onze lijst van gevolgde aandelen toegevoegd. Ons koersdoel is EUR 13,50 en het advies is Niet vanwege de matige autonome winstgroei en de waardering die boven het gemiddelde van Nederlandse midcap aandelen ligt. De onderneming zal actief overnames nastreven waarbij de financiering deels via de uitgifte van nieuwe aandelen beoogd wordt. We hebben hierover op maart 2015 een publicatie uitgebracht. NL Top Picks Opwaarts Dividend Picks Opwaarts K/W 2015E potentieel Dividend 2014 K/W 2015E potentieel Aalberts Industries 16,5x 5,9% DSM 3,2% 18,5x 0,1% Aegon 9,5x 8,9% Royal Dutch Shell 5,3% 9,8x 4,2% Akzo Nobel 19,4x - ASML 18,2x 16,0% DSM 18,5x 0,1% Randstad 22,3x 2,7% Defensieve Picks Opwaarts Royal Dutch Shell 9,8x 4,2% K/W 2015E potentieel SBM Offshore 11,5x,6% Arcadis 15,7x - TKH Group 13,2x 9,3% Royal Dutch Shell 9,8x 4,2% Sinds Rendement Cyclische Picks Unilever 21,9x - NL Top Picks ,0% Opwaarts AEX Index ,1% K/W 2015E potentieel Randstad 22,3x 2,7% AEX Index USG People 16,2x 12,5% mrt mei jul sep nov jan mrt Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van maart TKH Group 13,2x 9,3% Aalberts Industries 16,5x 5,9% Speculatieve Picks K/W 2015E Opwaarts potentieel Galapagos 74,5x 8,7% Ten Cate - Under Review BAM Groep 16,7x 2,4%

2 Nederlandse aandelen Aalberts Industries EUR, EUR,00 EUR 3,2 MRD EUR 0,46 1,6% 16,5 x EUR 1,77 INDUSTRIE De omzetverdeling: 46% bouwgerelateerde producten in Europa en de VS, 15% gerelateerd aan klimaatbeheersing en 39% gerelateerd aan de industrie. De regionale omzetverdeling: Duitsland 19%, Benelux 13%, overig Europa 40%, Verenigde Staten 20%, rest van de wereld 8% De onderneming genereert een hoge vrije kasstroom die grotendeels aangewend wordt voor overnames en investeringen in productiecapaciteit. De winst over 2014 steeg met 10% (onze verwachting was 7%) en de vrije kasstroom met %. Het dividend 23 werd met 12% verhoogd. 21 De schuld is door twee grote overnames toegenomen tot EUR 690 miljoen eind De schuldratio's zijn gezond, de onderneming voldoet heel ruim aan de bankcovenanten en we verwachten een daling van de schuld 19 in Wij hebben onze winsttaxaties voor 2015 en 2016 met 7% verhoogd na de publicatie van de resultaten over en verwachten nu een gemiddelde winstgroei van 14% per jaar voor De onderneming profiteert bovengemiddeld van het aantrekken van de Europese economie en woningbouw en de voortgaande 15 volumegroei van de Duitse automobielproducenten. De bezettingsgraad biedt ruimte voor groei. Aegon EUR 7,35 EUR 8,00 EUR 15,7 MRD EUR 0,23 3,1% 9,5 x EUR 0,77 FINANCIËLE DIENSTVERLENING 8 Van de genormaliseerde winst komt circa 70% uit de Verenigde Staten. Het accent in de producten ligt op spaar- en pensioenproducten in de levenssfeer. De risico's van de producten zijn grotendeels afgedekt (rente- & aandelenhedges). De solvabiliteitsratio voor de verzekeringsgroep (IGD) is gezond en steeg verder in het vierde kwartaal van naar 208% (van 202%). Ook na invoering van Solvency 2 (in 2016) verwacht de onderneming een gezonde solvabiliteitsratio (range %). In het vierde kwartaal behaalde Aegon een goed resultaat (onderliggende nettowinst van EUR 0,17 per aandeel versus EUR 0,08 in vierde kwartaal 2013) en over geheel 2014 EUR 0,56 per aandeel. Alle regio's droegen bij aan de winststijging, vooral de VS mede dankzij de gestegen USD. 6 Het eigen vermogen steeg naar EUR 8,34 per aandeel. Aegon profiteert van de stijging van de USD. Daarentegen is de invloed van de verwachte daling van de rente toepasbaar op de activiteiten levensverzekering en pensioenen (de ultimate forward rate) relatief gering voor Aegon vanwege het beperkte (%) aandeel van Nederland. 5 Analist: Tom Muller Akzo Nobel EUR 70,42 EUR 64,00 EUR 17,3 MRD EUR 1,45 2,1% 19,4 x EUR 3,63 BASISMATERIALEN 75 De verdeling van de omzet naar klantgroepen is: 42% bouwgerelateerd, % industrieel, 17% consumentengoederen en 16% transportmiddelen. 70 De geografische spreiding van de omzet is: West Europa 37%, Azië 26%, Noord Amerika 15%, Latijns Amerika 10% en rest van de wereld 12%. 65 De operationele winst over 2014 (exclusief eenmalige posten) steeg met 20% en de winst per aandeel met 7% naar EUR 2,81. Het dividend is gehandhaafd op EUR 1,45, lager dan onze verwachting. De onderneming is volop 60 in het proces van verhoging van de efficiency met name voor de Europese verfactiviteiten. Dit mede omdat de relevante Europese bouwmarkt nog geen herstel heeft laten zien. 55 Het management is vol overtuiging dat de financiële doelstellingen voor 2015 haalbaar zijn en deze zijn behoorlijk ambitieus. De doelstelling van de winstmarge (EBITA) is 9% in 2015 versus de gerealiseerde 7,5% in Het rendement op geinvesteerd vermogen moet dan stijgen van 10,9% in 2014 naar 14%. Voor 2015 zijn een aantal externe meevallers zoals de hogere koers van de USD en lagere energieprijzen. We verwachten een 45 hogere omzet- en volumegroei in 2015 door een gematigd herstel van de woningbouw in Europa en veel recente productvernieuwingen. 40

3 Arcadis EUR,92 EUR,00 EUR 2,5 MRD EUR 0,60 2,0% 15,7 x EUR 1,91 INDUSTRIE De geografische verdeling van de netto omzet: Amerika 35%, VK 14%, Europa 22% en overige regio's %. 30 De omzetverdeling is: Infrastructuur %, water 14%, milieu % en gebouwen 34%. Het bedrijf heeft een sterke positie wereldwijd en profiteert van trends zoals urbanisatie, schaarste aan drinkwater en klimaatveranderingen. 28 In de langjarige strategie is de marge voor het bedrijfsresultaat op 11% gesteld te bereiken uiterljk in 2016 (in 2014 bedroeg deze 10%). De operationele winst over 2014 steeg met 8%. In de meeste geografische regio's werd autonome omzetgroei 26 behaald behalve in Noord Amerika waar de overheid terughoudend bleef met investeringen in infrastructuur en milieu. De orderportefeuille is rijk gevuld met een omvang van bijna één keer de jaaromzet. Arcadis heeft in de tweede jaarhelft van 2014 twee grote overnames (Hyder en Callison) gedaan die een complementaire en geografische aanvulling op het dienstenpakket van Arcadis zijn. Deze overnames zullen vanaf 2015 een bijdrage aan de winstgroei per aandeel leveren. De combinatie van deze bijdrage, de sterkere 23 USD koers, schaalvoordelen en voortzetting van de autonome groei zal tot een significante winstgroei per 22 aandeel leiden voor ASML EUR 94,79 EUR 110,00 EUR 41,5 MRD EUR 0,70 0,7% 18,2 x EUR 5,20 INFORMATIETECHNOLOGIE 105 ASML is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van Lithografiemachines. De technische 100 voorsprong op de twee concurrenten Nikon en Canon is zo groot dat ze in de komende jaren niet meer kan 95 worden ingehaald. De markt voor chipmachines is cyclisch. ASML heeft de operationele kosten door de invoer van een flexibele 90 schil meer variabel gemaakt, waardoor het bedrijf niet meer zo snel in de verliezen zal komen op het 85 dieptepunt van de markt. Het concern maakt vorderingen met de ontwikkeling van de EUV-machines. Wij verwachten diverse orders 80 voor deze dure machines tegen het einde van 2014, begin 2015 en deze zullen dan pas in 2015 aan het 75 resultaat bijdragen. Deze machines hebben een hogere winstmarge dan gemiddeld. 70 In het vierde kwartaal steeg de orderintake en daarmee ook de orderportefeuille naar een niveau van EUR 2,7 miljard. De grootte van deze orderportefeuille is pas twee keer in het verledeen overtroffen. De 65 portefeuille bevat steeds meer machines (zoals de nieuwe EUV) met een hogere verkoopprijs en een gemiddeld 60 hogere winstmarge. Dit legt een stevig fundament voor een hoge winstgroei in 2015 en verder. Het koersdoel is verhoogd naar EUR BAM Groep EUR 4,15 EUR 4, EUR 1,1 MRD ,7 x EUR 0, INDUSTRIE 5,0 Nederland is de belangrijkste markt waar 39% van de omzet behaald wordt, gevolgd door VK (28%). Ruim de 4,5 helft van de omzet wordt gerealiseerd in infrastructuur, 40% in bouw (woning en utiliteit) en de rest in vastgoedontwikkeling en publiek-private samenwerking. 4,0 De winst over 2014 voor eenmalige lasten en belasting kwam uit op EUR 62 miljoen, hoger dan onze verwachting van EUR 30 miljoen. Na herstructureringslasten en afschrijving op grondposities werd een 3,5 significant verlies geleden. Positief was dat er geen nieuwe tegenvallers in de projectenportefeuille waren en dat management nog eens kritisch door de kwaliteit en het risico van met name de oudere projecten is 3,0 gelopen. Ook de lichte stijging (+3%) van het orderboek was een meevaller. 2,5 De vooruitzichten voor BAM verbeteren hetgeen zichtbaar is in de stijging van de woningverkopen (+38%) terwijl de interne efficiency maatregelen tot een verbetering van marge en werkkapitaal leiden. Wij hebben 2,0 onze taxaties voor 2015 en 2016 met 20-% verhoogd waarbij we uitgegaan zijn van een winstmarge voor belasting van 2% voor Dit is aan de onderkant van de lange-termijn doelstelling van het management en 1,5 in het verleden goed realiseerbaar geweest. Het aandeel is speculatief aantrekkelijk vanwege de lage waardering, gelet op het opwaartste winst-peraandeel 1,0 potentieel.

4 DSM EUR 51,97 EUR 52,00 EUR 9,4 MRD EUR 1,65 3,2% 18,5 x EUR 2,80 MATERIALEN 56 De onderneming behaalt 45% van de omzet uit opkomende landen en ruim de helft met de verkoop van ingrediënten voor voeding (dier en mens). Een groot deel van de productie vindt in Europa (o.a Zwitserland) 54 plaats. Het management zal voortgaan met de focus op de voedingsmarkt en het desinvesteren van activiteiten met 52 lagere marges zoals de productie van caprolactam (grondstof voor plastics). De opbrengst zal geherinvesteerd worden in de voedingstak waar winstmarges hoog zijn (18-20% EBITDA), maar de timing hiervan is moeilijk te 50 voorspellen. De recente stijging van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro is negatief voor de kostenbasis voor DSM 48 omdat op jaarbasis ruim CHF 800 miljoen kosten zijn. Dit betreft vooral de productie van vitamine E. De concurrenten van DSM zoals BASF en Chinese producenten hebben hierdoor een relatief kostenvoordeel. 46 De operationele winst (EBITDA) daalde met 7% in 2014 versus 2013 en dit was voornamelijk het gevolg van lagere prijzen bij de verkoop van voedingsingrediënten en tijdelijke additionele productiekosten. De winst per 44 aandeel daalde met 11% naar EUR 2,85. Het dividend bleef gehandhaafd op EUR 1,65. Wij verwachten dat de winst in 2015 op een vergelijkbaar niveau als over 2014 zal kunnen uitkomen. De 42 negatieve effecten van de lagere vitamine E prijzen en de gestegen CHF kunnen gecompenseerd worden door de sterkere USD, hogere volumegroei in diervoeding en efficiency maatregelen die tot een lagere kostprijs zullen leiden. Voor 2016 voorzien we een dubbelcijferige winstgroei en dividendstijging. Galapagos EUR 22,07 EUR,00 EUR 0,7 MRD EUR 0,14 0,6% 74,5 x EUR 0,30 GEZONDHEIDSZORG 26 Galapagos is gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De omzet in 2014 van R&D bestaat uit mijlpaalbetalingen, waarvan een groot deel(voor GLPG 0634) al vooraf betaald is. 22 De tweede test voor reuma (GLPG0634 met AbbVie) was positief en bepaalt momenteel grotendeels het succes; de testresultaten van de fase 2B worden verwacht in ' Het bedrijf heeft in de R&D activiteiten een zestal allianties met internationale farmabedrijven. Het aantal klinische testen neemt toe en in 2014 zijn vijf fase 2 studies uitgevoerd. 18 Er lopen meer dan 20 onderzoeksprogramma's, o.a. taaislijmziekte en ontstekingen. 16 In 2014 is een omzet behaald van EUR 108 miljoen en een nettowinst van EUR 33 miljoen Galapagos sloot het jaar af met een kaspositie van EUR 198 miljoen mede dankzij de verkoop van de serviceactiviteiten 14 BioFocus en Argenta ( EUR 1 miljoen). Voor 2015 verwacht het bedrijf een kasverbruik van EUR miljoen, exclusief de te ontvangen 12 succesbetalingen. In het eerste halfjaar worden de resultaten van de Darwin 1 en 2 testen voor GLPG 0634 verwacht; de Darwin 3 resultaten komen eind Analist: Tom Muller Randstad EUR 56,48 EUR 58,00 EUR 10,2 MRD EUR 1, 2,3% 22,3 x EUR 2,54 INDUSTRIE 60 Randstad haalt tweederde van de omzet uit Europa. De VS is met bijna een kwart van de totale omzet het belangrijkste land geworden. De arbeidsmarkt laat daar een geleidelijk herstel zien. 55 Randstad profiteert op lange termijn van de toenemende vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkten in Europa. 50 De onderneming haalt nog het grootste deel uit Staffing, waar de marges het laagst zijn. Het concern wil de activiteiten voor professionals en Inhouse, waar de marges beter zijn, vergroten. 45 De vierde kwartaalcijfers lieten in de meeste landen waar Randstad actief is een voortzetting van de autonome omzetgroei zien (3-4%) en een verbetering van de winstmarge. De onderliggende EBITA steeg met % en de marge verbeterde naar 4,4%. 40 Op basis van een geleidelijk verder economisch herstel en additionele kostenbesparingen (EUR miljoen) verwacht de onderneming dat een operationele winstmarge van 5-6% in 2016 haalbaar is. Dit is in lijn 35 met onze taxatie (5,6%) en impliceert een dubbelcijferige winstgroei per aandeel de komende jaren. Nu dit herstel een stevigere basis krijgt hebben we het koersdoel verhoogd van EUR 52 naar EUR

5 Royal Dutch Shell EUR,84 EUR,00 EUR 178,3 MRD EUR 1,47 5,3% 9,8 x EUR 2,83 ENERGIE 32 Veruit het grootste deel (ca 80%) van de inkomsten komt uit upstream (exploratie en productie). De rest uit downstream (raffinage en handel). Shell heeft een uitstekend trackrecord voor de dividendbetaling. Het dividend is vanaf de tweede 30 wereldoorlog nooit verlaagd. De gemiddelde stijging van het dividend over de afgelopen 20 jaar is circa 5%. Het dividend wordt evenwel aangekondigd in US$; er is dus wel een valutarisico (nu een plus). Het huidige dividendrendement ligt boven 5%. 28 De winst, gecorrigeerd voor voorraadeffecten, steeg met 12% in het vierde kwartaal tot USD 3,3 miljard. De winstgroei kwam voort uit het in productie nemen van nieuwe velden, een daling van exploratiekosten en hogere inkomsten uit gas. De vrije kasstroom was hoog (USD miljard) mede door opbrengsten uit desinvesteringen. 26 De onderneming ziet USD 15 miljard aan kostenbesparingen voor de komende drie jaar. SBM Offshore EUR 11,58 EUR 15,00 EUR 2,4 MRD ,5 x EUR 1,01 ENERGIE 15 SBM Offshore richt zich volledig op de markt voor FPSO s, omgebouwde olietankers die op volle zee worden afgemeerd en geproduceerde olie opslaan tot een shuttletanker de olie afvoert. 14 Doordat nu vaker olie wordt geproduceerd in gebieden waar geen pijpleiding-infrastructuur is (vaak vanwege de waterdiepte), wordt vaker gekozen voor FPSO s. Het concern spreekt van circa 60 projecten die de 13 komende jaren op de markt komen. SBM Offshore verwacht daar ongeveer één derde van binnen te halen. SBM Offshore heeft de grootste vloot FPSO's ter wereld, bestemd voor de verhuur. Deze leasevloot levert een 12 stabiele kasstroom. De langere termijn blijft gunstig voor SBM Offshore. De verwachting is dat de lage olieprijs zijn vruchten zal 11 afwerpen voor de vraag naar lease FPSO's. De onderneming wil de financiering van de FPSO vloot deels via de Amerikaanse beurs gaan laten lopen. Dit 10 verbetert de financieringscapaciteit en vermindert dus de kans op een emissie. 9 De orderportefeuille van de Turnkeydivisie daalde tot USD 1,1 mld. Daarentegen steeg de orderportefeuille van Lease & Operate tot USD 20,6 mld. 8 Ten Cate Under Review EUR 21,04 Under Review EUR 0,6 MRD EUR 0,50 2,4% N.A. -5,37 INDUSTRIE De omzetverdeling is: Europa 40%, Verenigde Staten 45% en overige regio's 15%. De product omzetverdeling is: Protective fabrics/components 40%, gras/geotextiel 55% en overig 5%. 23 De winstcijfers over 2014 zijn conform onze verwachting met een geringe (circa 4%) stijging van de nettowinst exclusief eenmalige posten. De verrassing zat vooral in een grote afschrijving op de (im)materiele 22 activa van de divisie Advanced Armour (defensie) van EUR 82 miljoen. Dit is een gevolg van lagere groeiverwachtingen voor de defensie-gerelateerde activiteiten en het operationele verlies van deze divisie in De order inflow en omzetontwikkeling van deze activiteiten zijn erg volatiel en lijken structureel op een lager niveau te liggen dan eerder gedacht. 20 De afschrijving is non-cash en heeft geen invloed op de sterke financiële positie van de onderneming. 19 Wij hebben ons advies en koersdoel tijdelijk Under Review gezet. Ten Cate is een mooi technologische onderneming maar realiseert naar onze mening gemiddeld relatief lage winstmarges en rendement op het 18 geinvesteerd vermogen door de spreiding van de activiteiten en op korte termijn volatiele vraag naar enkele producten. 17

6 TKH Group EUR 32,95 EUR 36,00 EUR 1,4 MRD EUR 1,00 3,0% 13,2 x EUR 2,50 INDUSTRIE 35 TKH Group is een internationale onderneming met een hoog innovatief gehalte dat producten ontwikkelt en 34 levert op het gebied van telecom, ICT, industriele automatisering en inspectie (hoogwaardige camera's). 33 Op het gebied van machines voor de productie van banden is de onderneming wereldleider en levert aan 32 tientallen bandenfabrikanten. Deze activiteit is goed voor 40% van de totale omzet en tweederde van de 30 winst. De omzet buiten Nederland (20% van groepsomzet) groeit snel. 45% van de omzet wordt in Europa (excl. 28 Nederland) gerealiseerd, 23% in Azie en 7% in de VS. De winst over 2014 exclusief eenmalige posten steeg met 51% naar EUR 2,23 per aandeel en met 28% over 26 het vierde kwartaal. De belangrijkste drijfveer hierachter was een hoog niveau van oplevering van bandenbouwmachines en daardoor een hoge bezettingsgraad van de fabrieken. Het dividend is verhoogd van EUR 0,75 naar EUR 1, TKH heeft recent de positie op het gebied van hoogwaardige communicatiesystemen versterkt met de 22 overname van Commend Group die een sterk internationaal verkoopnetwerk heeft. Dit netwerk kan TKH 21 benutten voor de verdere geografische uitrol van het productenpakket. 20 We hebben onze winsttaxaties en koersdoel voor TKH Group verhoogd na de licht beter dan verwachte winst over 2014 (winst per aandeel +51% naar EUR 2,23). Unilever EUR 38,92 EUR 32,50 EUR 116,5 MRD EUR 1,14 2,9% 21,9 x EUR 1,78 CONSUMENT BASIS 43 De omzetspreiding: Azie-Afrika 40%, Europa 30% en Amerika 30%. 41 De productverdeling in bedrijfsresultaat is: Persoonlijke verzorging 37%, voeding 28%, ijs en huishoudelijke verzorging %. 39 Het management is proactief de portefeuille van activiteiten aan het opschonen en heeft dit jaar voor ruim 37 EUR 2 miljard aan activiteiten gedesinvesteerd. De middelen worden vooral geherinvesteerd in de uitbreiding van posities in opkomende markten. 35 De onderneming heeft sinds 1962 het dividend met gemiddeld 7,5% per jaar verhoogd. 33 De volume-ontwikkeling is verder afgezwakt gedurende 2014 en kwam in het vierde kwartaal op -0,4%. De prijsontwikkeling was licht positief en bedroeg +2,5% in het vierde kwartaal. De groei was in Europa negatief en in opkomende landen zette de daling in de groei door. Mede dankzij goede kostenbeheersing steeg de winst per aandeel De onderneming is terughoudend voor 2015 voor de omzetgroei maar profiteert wel van de hogere koers van de USD en van de lagere prijs van olie wat positief is voor de kostprijs. USG People EUR 12,89 EUR 14,50 EUR 1,0 MRD EUR 0,16 1,2% 16,2 x EUR 0,80 INDUSTRIE 14 USG People heeft een sterke focus op de Benelux (ruim tweederde van de omzet). De belangrijke Nederlandse uitzendmarkt laat momenteel een sterk herstel zien. 13 USG heeft een relatief groot aandeel Specialist Staffing (een derde van de omzet) en is gericht op middenen kleinbedrijf, waar de marges beter zijn dan in het grootbedrijf. 12 De omzet steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 4,3% in lijn met verwachtingen. Het operationele resultaat steeg met %, geholpen door kostenbesparingen. Over geheel 2014 steeg de winst per aandeel van 11 EUR 0,33 negatief in 2013 naar EUR 0,32 positief. De onderneming verwacht dat de positieve gang van zaken zal doorzetten, in Nederland begint het herstel 10 van de economie zich ook in de uitzendmarkt te manifesteren. In januari steeg de omzet met 5%. Er is nog ruimte voor verdere verbetering van de winstmarges

7 Overige Nederlandse aandelen BEDRIJF KOERS ANALIST KOERSDOEL MARKTW. DVD. REND. K/W 2015E WPA 2014 GECOR.WPA 2015 GECOR. SECTOR OVERIGE AANBEVOLEN AANDELEN BinckBank EUR 7,58 Tom Muller EUR 9,00 EUR 0,5 MRD 5,8% 8,6x EUR 0,82 EUR 0,88 FINANCIËLE DIENSTVERLENING GrandVision EUR 21,90 Joost van Beek EUR,00 EUR 5,6 MRD 0,0% 22,1x EUR 0,86 EUR 0,99 CONSUMENT DUURZAAM KAS Bank EUR 12,33 Jos Versteeg EUR 11,00 EUR 0,2 MRD 5,2% 10,9x EUR 1,83 EUR 1,14 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Kendrion EUR,01 Tom Muller EUR 28,00 EUR 0,4 MRD 2,4% 14,8x EUR 1,53 EUR 1,96 INDUSTRIE Sligro EUR 36,91 Joost van Beek Under Review EUR 1,6 MRD 3,0% 17,4x EUR 1,96 EUR 2,13 CONSUMENT BASIS NIET AANBEVOLEN AANDELEN Ahold EUR 18,35 Joost van Beek EUR 15,00 EUR 16,4 MRD 2,6% 18,5x EUR 0,87 EUR 0,99 CONSUMENT BASIS Airfrance - KLM EUR 8,18 Jos Versteeg EUR 5,00 EUR 2,5 MRD 0,0% 19,6x -EUR 2, EUR 0,42 INDUSTRIE Arcelor Mittal EUR 8,78 Joost van beek EUR 9,50 EUR 14,6 MRD 1,8% 1103,4x -EUR 0,35 EUR 0,01 BASISMATERIALEN ASMI EUR 43,05 Jos Versteeg EUR 43,00 EUR 2,7 MRD 1,2% 18,8x EUR 1,74 EUR 2, INFORMATIETECHNOLOGIE Boskalis EUR 45,80 Joost van Beek EUR 40,00 EUR 5,6 MRD 3,5% 13,7x EUR 4,03 EUR 3,35 INDUSTRIE Brunel International EUR 17,80 Jos Versteeg EUR 16,00 EUR 0,9 MRD 3,1% 16,1x EUR 1,07 EUR 1,10 INDUSTRIE Corbion EUR 17,68 Joost van Beek EUR 16,00 EUR 1,1 MRD 2,6% 12,1x EUR 1, EUR 1,46 CONSUMENT BASIS Delta Lloyd EUR 17,54 Joost van Beek EUR 19,75 EUR 3,8 MRD 5,9% 7,5x EUR 1,90 EUR 2,35 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Fugro EUR,98 Jos Versteeg Under Review EUR 2,1 MRD 0,0% N.A. N.A. N.A. ENERGIE Heijmans EUR 12,55 Joost van Beek EUR 8,00 EUR 0,2 MRD 0,0%,5x -EUR 2,34 EUR 0,49 INDUSTRIE Heineken EUR 71,03 Joost van Beek EUR 55,00 EUR 40,9 MRD 1,5% 22,9x EUR 2,86 EUR 3,11 CONSUMENT BASIS Imtech EUR 5,35 Joost van Beek EUR 2,00 EUR 0,6 MRD 0,0% N.A. -EUR 0,02 -EUR 0,54 INDUSTRIE ING Groep EUR 13,65 Jos Versteeg EUR 12,00 EUR 52,7 MRD 2,8% 14,1x EUR 0,89 EUR 0,97 FINANCIËLE DIENSTVERLENING IMCD EUR,33 Joost van Beek EUR 18,00 EUR 1,6 MRD 0,8% 17,4x EUR 0,91 EUR 1,80 BASISMATERIALEN KPN EUR 3,16 Jos Versteeg EUR 2,00 EUR 13,5 MRD 2,2% 35,1x EUR 0,03 EUR 0,09 TELECOMMUNICATIE NN Group EUR 26,38 Tom Muller EUR,00 EUR 9,2 MRD 1,9% 12,5x EUR 1,68 EUR 2,11 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Refresco Gerber EUR 14,28 Joost van Beek EUR 13,50 EUR 1,2 MRD 0,0% 20,5x EUR 0,52 EUR 0,70 CONSUMENT BASIS Philips EUR 26,43 Jos Versteeg EUR 23,00 EUR,7 MRD 3,0% 18,7x EUR 0,62 EUR 1,41 INDUSTRIE TomTom EUR 7,15 Jos Versteeg EUR 2,20 EUR 1,6 MRD 0,0% 65,0x EUR 0,12 EUR 0,11 INFORMATIETECHNOLOGIE OVERIGE AANDELEN ZONDER KOERSDOEL Ballast Nedam EUR 2,70 Tom Muller N.A. EUR 0,1 MRD 0,0% 18,9x -EUR 3,44 EUR 0,14 INDUSTRIE Batenburg EUR 20,19 Tom Muller N.A. EUR 0,0 MRD 3,0% 15,1x EUR 0,99 EUR 1,34 INDUSTRIE Beter Bed EUR 20,42 Tom Muller N.A. EUR 0,4 MRD 3,2% 18,2x EUR 0,76 EUR 1,12 CONSUMENT DUURZAAM Grontmij EUR 3,75 Tom Muller N.A. EUR 0,3 MRD 0,0%,9x -EUR 0,05 EUR 0,14 INDUSTRIE Macintosh EUR 2,68 Tom Muller N.A. EUR 0,1 MRD 0,0% 11,1x -EUR 1,20 EUR 0, CONSUMENT DUURZAAM Nedap EUR 33,55 Tom Muller N.A. EUR 0,2 MRD 6,3% 20,3x EUR 1,46 EUR 1,65 INDUSTRIE Pharming EUR 0,34 Tom Muller N.A. EUR 0,1 MRD 0,0% 13,5x EUR 0,02 EUR 0,02 GEZONDHEIDSZORG Stern EUR 12,35 Tom Muller N.A. EUR 0,1 MRD 1,9% 17,8x EUR 0,65 EUR 0,69 INFORMATIETECHNOLOGIE Van Lanschot EUR 18,00 Tom Muller N.A. EUR 0,7 MRD 1,4% 7,2x EUR 2,92 EUR 2,50 FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wessanen EUR 6,18 Tom Muller N.A. EUR 0,5 MRD 1,3% 17,1x EUR 0, EUR 0,36 CONSUMENT BASIS AANDELEN OP BASIS VAN CONSENSUS DATA DIVIDEND_YIELD TNT Express EUR 5,92 Jos Versteeg N.A. EUR 3,2 MRD 0,0% 51,2x EUR 0,09 N.A. INDUSTRIE PostNL EUR 3,96 Jos Versteeg N.A. EUR 1,7 MRD 0,0% 4,2x EUR 0,76 N.A. INDUSTRIE Ordina EUR 1,78 Jos Versteeg N.A. EUR 0,2 MRD 0,0% N.A. -EUR 0,67 EUR 0,17 INFORMATIETECHNOLOGIE Vopak EUR 51,40 Jos Versteeg N.A. EUR 6,6 MRD 0,0% 18,5x EUR 2,17 EUR 2,22 BASISMATERIALEN Reed Elsevier EUR 23,19 Jos Versteeg N.A. EUR 34,2 MRD 2,3%,9x EUR 0,85 EUR 0,93 CONSUMENT DUURZAAM Wolters Kluwer EUR 30,40 Jos Versteeg N.A. EUR 9,2 MRD 2,4% 23,9x EUR 1,23 EUR 1, CONSUMENT DUURZAAM Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van maart Verdeling van de adviezen Niet aanbevolen 20 Niet aanbevolen met koersdoel Under Review 3

8 Algemeen Disclaimer Dit onderzoeksrapport is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: Theodoor Gilissen). Het document wordt in principe eens in de twee weken gepubliceerd op woensdag van de even kalenderweken. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten kan Theodoor Gilissen niet instaan. Theodoor Gilissen geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en/of de adviezen en aanbevelingen in het rapport in overeenstemming zijn met zijn of haar beoogde risicoprofiel. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Theodoor Gilissen verricht geen investment banking of andere corporate finance activiteiten voor de in dit rapport vermelde bedrijven. De adviezen van Theodoor Gilissen zijn gebaseerd op de verwachting van de 12 maands koersperformance vanaf het moment van publicatie van dit rapport. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Theodoor Gilissen. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Het is verboden voor derde partijen om dit rapport te verspreiden via internet of op een andere manier. Theodoor Gilissen is niet aansprakelijk voor derde partijen die dit rapport verspreiden of herproduceren. Informatieverstrekking Analisten, genoemd in dit rapport, verklaren dat (i) opinies, visies en aanbevelingen die in dit rapport gedaan worden, zijn of haar persoonlijke visie weerspiegelen, (ii) de gebruikte informatie in dit rapport is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht en (iii) geen deel van zijn of haar vergoeding was, is of zal gerelateerd zijn aan specifieke opinies, visies en aanbevelingen die gedaan zijn in dit rapport. Het beleid van Theodoor Gilissen streeft ernaar te publiceren op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven, sectoren of markten. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de toezichthouder op de handelswijze en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op Adviseringmethodiek Koersdoelen zijn gebaseerd op (i) financiële prognoses van analisten Jos Versteeg, Joost van Beek en Tom Muller van Theodoor Gilissen, (ii) prognoses van bronnen die betrouwbaar geacht worden en (iii) waarderingsmodellen die gebruikt worden door de Research-afdeling van Theodoor Gilissen. Bij de waardering maken analisten gebruik van verdisconteerde kasstroommodellen (DCF) en vergelijking van gelijkwaardige bedrijven (Peer Group analyse).theodoor Gilissen hanteert de adviezen en Niet. De basis voor de methodiek van afgegeven adviezen is als volgt: : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat uitgaat boven het gemiddelde van de Nederlandse markt gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel Niet : het aandeel heeft een verwacht koerspotentieel dat niet boven het gemiddelde van de Nederlandse markt uitgaat gecorrigeerd voor risico, bedrijfsvoering en bedrijfsmodel

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 22 juli 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van tweede-kwartaalresultaten door Nederlandse ondernemingen. Wij voorzien voor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 februari 15 Notities van analisten Philips is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet op 27 januari na de recente kwartaalcijfers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 5 augustus 2015 Notities van analisten Het resultatenseizoen van de Nederlandse ondernemingen is nog in volle gang en de voorlopige conclusie is dat de uitkomsten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 12 november 14 Notities van analisten Randstad kon de winstgroei in het derde kwartaal continueren (nettowinst +21%) dankzij een hogere omzet per werkdag (+4%).

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 6 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcelor Mittal is uit de Top Picks lijst gehaald vanwege een verlaging van onze winsttaxaties. Een belangrijke reden hiervoor

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 26 november 2014 Notities van analisten Randstad heeft de verwachting uitgesproken dat een operationele winstmarge van 5-6% haalbaar is in 2016 (4% in 2014) op

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 15 april 2015 Notities van analisten We staan nu aan de vooravond van de publicatie van de eerste kwartaalresultaten van Nederlandse ondernemingen en de uitgangspositie

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 2 september 15 Notities van analisten De afkoeling van de Chinese economie en de devaluatie van de yuan hebben afgelopen weken een grote negatieve invloed gehad op het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 23 juli 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Binckbank heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald, grotendeels door minder effectentransacties. De groei van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 14 oktober 15 Notities van analisten We hebben ons advies op aandelen GrandVision verlaagd van naar Niet vanwege het feit dat ons koersdoel van EUR 24 vrijwel bereikt is

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 februari 15 Notities van analisten DS verwacht voor 15 een lichte stijging van de operationele winst ondanks het negatieve effect van de gestegen koers van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 25 november 15 Notities van analisten Het aandeel ABN AMRO is sinds november, de dag van de succesvolle beursintroductie, toegevoegd aan de lijst van aandelen met een koersdoel

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen september 15 Notities van analisten Royal Dutch Shell heeft besloten het boren naar olie in de zeebodem bij Alaska te stoppen vanwege teleurstellende resultaten van de

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 20 augustus 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN We hebben naar aanleiding van de goede halfjaarresultaten ons advies op TKH Group verhoogd naar en het aandeel toegevoegd

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 11 november 15 Notities van analisten We kunnen tevreden terugkijken op de derde kwartaalresultaten van onze favoriete aandelen: afgelopen twee weken hebben zes ondernemingen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 16 april 2014 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De koers van Randstad is dit jaar 16% gedaald, met name na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2013.

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 21 januari 15 Notities van analisten Ahold is van de NL Top Picks lijst afgehaald en ons advies is verlaagd van naar Niet na de recente stijging van de aandelenkoers

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 4 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Met de meer cyclische samenstelling van de toppicks door de keuze van AkzoNobel in plaats van Unilever lopen wij vooruit

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 17 september NOTITIE VAN DE ANALISTEN De opinie op het aandeel Heineken is verlaagd van naar Niet omdat de koers boven ons koersdoel van EUR 55 is gestegen. De

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 9 december 20 Notities van analisten De onderneming Sligro Food Group profiteert van het aantrekken van de horeca en de Nederlandse consument die eindelijk de hand van

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag maart 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De door Aegon gepubliceerde cijfers bevestigen de gezonde positie van het bedrijf. De onderliggende winstontwikkeling, waarvan

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 30 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Arcadis heeft goede resultaten geboekt in het derde kwartaal, waaraan vooral de genomen kostenbesparende maatregelen in

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 18 september 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Recent heeft Air France KLM de vervoercijfers over augustus gepubliceerd. De cijfers over het passagiersvervoer geven

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 7 januari Notities van analisten De olieprijs is in de afgelopen vier weken met % gedaald naar net boven de USD 50 per vat. De recente sterke daling kwam na het

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 17 februari 2016 Notities van analisten Het management van Akzo Nobel heeft in 2015 sterk gestuurd op verbetering van winstmarge (operationele marge van 10,6% versus doelstelling

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 februari 20 NOTITIE VAN DE ANALISTEN De resultaten van Koninklijke Shell stelden op het eerste gezicht wat teleur, maar bij nader inzien gaven de ruime kasstroom

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 26 oktober 2016 Notitie van analisten Diverse ondernemingen op onze Top Picks lijst publiceerden per saldo meevallende resultaten. Randstad wist de autonome omzetgroei

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 23 november 2016 Notitie van analisten De financiële waarden behoorden de laatste weken tot de beste performers op de Nederlandse beurs voornamelijk door de stijgende rente

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 28 september 2016 Notitie van analisten De koers van Galapagos steeg stevig de laatste weken zonder één specifieke reden. De onderneming meldde via diverse persberichten

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling

Nadere informatie

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl

En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl En dan nu... Jos Versteeg Corné van Zeijl De visie van deze analisten is volledig onafhankelijk en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de visie van RBS. Drie Top Picks Hollandse aandelenavond 7 mei

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 18 januari 17 Notitie van analisten Het aandeel GrandVision is toegevoegd aan de Top Picks lijst omdat we de opinie op 10 januari hebben verhoogd naar Aanbevolen met koersdoel

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen 27 september 2017 Notitie van analisten De winstontwikkeling bij DSM verloopt tot nu toe boven de doelstellingen en dankzij een hoog (22%) aandeel van innovatieve producten

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen augustus 17 Notitie van analisten Het winstherstel bij BAM Groep begint een bredere basis (intern en marktomstandigheden) te krijgen waardoor de lage winstgevendheid vanaf

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

De Weekly verschijnt 2-wekelijks!

De Weekly verschijnt 2-wekelijks! -mrt- TGB Investments + () 7 6 De Weekly verschijnt -wekelijks! Top Picks Per datum Performance Recommended List Aegon -jan- 6,7% Aalberts Industries KAS Bank Ahold -jan- -,% Aegon Kendrion BAM Groep -jan-

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

De Weekly verschijnt 2-wekelijks!

De Weekly verschijnt 2-wekelijks! -okt- TGB Investments + () 7 6 De Weekly verschijnt -wekelijks! Top Picks Per datum Performance Recommended List Aegon -jan-,6% Aalberts Industries Kendrion Ahold -jan- -7,% Aegon Macintosh Arcelor Mittal

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 18-sep-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01-sep-12 5,2% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01-sep-12 5,0% Caterpillar

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl

Leest u alstublieft de disclaimer op de laatste pagina en op www.gilissen.nl 8-okt-12 TGB Investments +31 (0) 527 6000 Top Picks US Per datum Performance 1 Amerikaanse markten Bank of New York Mellon Corp. 01/sep/12 3.9% Berkshire Hathaway Inc. Cl B 01/sep/12 7.2% Caterpillar Inc.

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België

beurswijzer.com Analistenteam samen met De Belegger in België De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België disclaimer - De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. "Beurswijzer" en Nico Inberg kunnen echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

6-Jun-2013 TGB Investments +31 (0) Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks. Performance 1. Aegon 01-Jan %

6-Jun-2013 TGB Investments +31 (0) Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks. Performance 1. Aegon 01-Jan % 6-Jun-23 TGB Investments +3 () 2 52 6 Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks Top Picks Per datum Performance aandelen Performance Aegon -Jan-3.% Aalberts Industries.9% Randstad 5.6% Ahold -Jan-3 5.4%

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

23-May-2013 TGB Investments +31 (0) Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks. Performance 1. Aegon 01-Jan %

23-May-2013 TGB Investments +31 (0) Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks. Performance 1. Aegon 01-Jan % 23-May-23 TGB Investments +3 () 2 527 6 Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks Top Picks Per datum Performance aandelen Performance Aegon -Jan-3 4.7% Aalberts Industries 6.% Randstad 24.9% Ahold -Jan-3

Nadere informatie

14-Mar-2013 TGB Investments +31 (0) Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks. Performance 1. Aegon 01-Jan %

14-Mar-2013 TGB Investments +31 (0) Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks. Performance 1. Aegon 01-Jan % 4-Mar-23 TGB Investments +3 () 2 527 6 Deze advieslijst verschijnt 2-wekelijks Top Picks Per datum Performance aandelen Performance Aegon -Jan-3.% Aalberts Industries.9% Randstad 2.2% Ahold -Jan-3 3.%

Nadere informatie