NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014"

Transcriptie

1 Vergaderdatum : 3 april 2014 Aanwezig : Rinus van Arnhem (RA) Ansjeliek Buskermolen (AB) Nadine Groot (NG) Frida Bos (FB) Caroline Huitema (CH) Monique Brussel (MB) Monique de Jong (MJ) Melanie Witte (MW) Afwezig : Diane Timmer (DT) Laura Hogenbirk (LH) 1. Ouder bijeenkomst Ouderbijdrage van uur Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief is er een toelichting gegeven m.b.t de begroting en de uitgave van de ouderbijdragen en is er geprobeerd om de oorzaak van de onvrede van een aantal ouders te ontdekken. Het schoolbeleid is om niet 1 schoolreisje te doen per jaar, maar elke keer bij de afsluiting van een project een afsluiting of educatief uitje te plannen. De midden- en bovenbouw heeft per locatie een bouwcoördinator die zelf mag bepalen waar zij met hun bouw naar toe gaan. Voor de onderbouw wordt dit door 1 bouwcoördinator geregeld voor beide locaties. Hierdoor zijn er verschillen per locatie. Voor deze uitjes is een 3 jaren cyclus ingesteld. Hier wordt soms van afgeweken omdat kamplocaties niet meer bestaan of omdat de klassen te groot zijn voor de kamplocatie. Een aantal festiviteiten staan wel vast voor beide locaties zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Om de kosten voor de uitjes zo beperkt mogelijk te houden wordt er veel gebruikt gemaakt van vervoer per auto i.p.v. met een bus. Er zijn een aantal aandachtspunten die worden aangegeven door de aanwezige ouder: -Er is geen beleid voor reiskosten vergoeding. -De uitjes voor de middenbouw in 2013 waren beperkt* -Verschil tussen beide locaties zijn niet erg, maar deze verschillen zijn nu te groot. -De drie jaren cyclus wordt niet goed aangehouden. Hier is al aandacht voor gevraagd door Ansjeliek. *Ansjeliek heeft al aangekaart dat er te weinig geld is besteed aan de middenbouw en dat er goed gekeken moet worden hoe dit geld besteed gaat worden. Echter heeft hier geen communicatie over plaatsgevonden richting de ouders waardoor dit niet bekend is bij de ouders. Er wordt gewerkt aan de communicatie hierover. De aangegeven punten zullen waar mogelijk verwerkt en opgepakt worden.

2 2. Notulen/Actielijst a. Notulen Er zijn geen op- of aanmerkingen. b. Actielijst De actielijst is doorgenomen en geactualiseerd. 3. Binnengekomen post a. Digiduif bijlages Bijna alle ouders zijn overgestapt op de digitale nieuwsbrief via Digiduif. Als bijlage worden er twee soorten formaten gebruikt, nl PDF en docx. Omdat docx een nieuwere versie van Microsoft Word vereist kan niet iedereen deze openen. Om te voorkomen dat ouders de berichten niet kunnen lezen zouden alle berichten in PDF formaat verstuurd kunnen worden. b. Wandeltocht 27 mei 2014 Er is een mail ontvangen met hierin het verzoek om de wandeltocht te koppelen aan een goed doel. Na overleg wordt besloten dat buiten het feit dat de actiedag bedoeld is om geld/aandacht te schenken aan een goed doel in een bepaald werelddeel er daarnaast zoveel goede doelen zijn, dat het voor de school een onmogelijke taak wordt om hier elk jaar maar één doel uit te kiezen. Daarom zal de wandeltocht niet gekoppeld worden aan het voorgestelde doel. 4. Mededelingen directie/mr 5. Financiën a. Pleindienst Nadine geeft aan dat de tijdelijke nieuwe wijze waarop de pleindiensten gedraaid wordt als positief is ervaren door de leerkrachten. Een aandachtspunt is om te kijken naar de indeling van de onderbouw en de middenbouw. Dit tijdsdeel wordt als erg druk ervaren. Het toezicht in de klas door de pleindienstouder verloopt ook goed. De evaluatie moet nog plaatsvinden. b. Vertrek Jos De sollicitatie procedure n.a.v. het naderende vertrek van Jos is gestart. Nadine hoopt dat er na de mei vakantie meer duidelijkheid is. a. Status inkomsten ouderbijdrage (AB) Volgend jaar zal de ouderbijdrage via een automatische incasso verlopen. Frida zal een voorstel maken voor de tekst en kijkt of het mogelijk is om ouders de keuze te geven om ineens te betalen of in vier termijnen. 6. EHBO protocol tijdens pleindienst (FB) Op school zijn er BHV-ers die ingeschakeld worden bij letsel. Bij kleine verwondingen mag het gewonde kind met een ander kind naar binnen.

3 7. Instructie ouders hoe een pleindienst tot een goed einde te brengen (FB) Er zijn geen toevoegingen op dit punt anders dan genoemd onder punt Klassenindeling (FB) Frida is benaderd door een ouder m.b.t. de klassenindeling en vraagt hoe deze is opgesteld. Nadine geeft aan dat er verschillende voorkeuren benoemd mogen worden bij de overgang van de middenbouw naar de bovenbouw. Bij de plaatsing wordt er gekeken naar de opgegeven voorkeuren en wordt er rekening gehouden dat er één van de voorkeuren ingewilligd wordt. Hiervoor is een protocol beschikbaar dat in de schoolgids vermeld staat. Helaas kunnen hier geen garanties op worden gegeven. Wanneer een ouder valide redenen heeft om het niet eens te zijn met de plaatsing wordt er altijd een gesprek aangegaan. 9. Vaststellen punten schoolberichten 10. Rondvraag a. Derde herinnering sturen per post (FB) b. Opkomst ouderavond (MW) a. Schoolvoetbal en korfbal Het voetbaltoernooi tussen de scholen gaat dit jaar helaas aan onze neus voorbij. De oorzaak hiervan is dat de finale op goede vrijdag wordt gespeeld waardoor onze school door de organisatie is uitgesloten van deelname. Het korfbaltoernooi gaat wel door maar met kleine teams wegens het lage aantal aanmeldingen. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat dit te maken heeft met het niet kunnen openen van de bijlages van de nieuwsbrief. b. Dyslexie Monique geeft aan dat ze een mail heeft ontvangen over het schoolbeleid m.b.t. dyslexie. In dit beleid wordt rekening gehouden met de hoogte van de afwijking van dyslexie. Benodigde applicaties worden niet door de school aangeschaft maar kunnen ouders via de zorgverzekering aanschaffen. c. Artis De midden en onderbouw van de BLOC zal met de bus naar Artis gaan. Voor de bovenbouw zal dit geregeld worden met auto s. Voor de VLOC zal dit op dezelfde manier geregeld worden. Beide scholen zullen op andere dagen Artis bezoeken. d. Afscheid SAR leden Monique en Caroline geven aan te gaan stoppen met de SAR wegens andere bezigheden. Er wordt besloten om voor nu geen nieuwe leden te werven en te kijken hoe dit verloopt. e. Parkeeroverlast Omdat nog steeds een groot aantal ouders zich stoort aan het parkeergedrag van een aantal ouders vraagt Melanie wie haar op de hoogte kan brengen van de reeds genomen acties hierin. Zij wordt doorverwezen naar Hakan.

4 f. Pleindienst rooster Helaas is er een fout geslopen in het pleindienstrooster bij de indeling n.a.v. de ingeleverde briefjes. Wie is er dan verantwoordelijk is voor vervanging? Nadine geeft aan dat wanneer iemand is ingedeeld op een dag die niet is opgegeven tijdig contact kan opnemen met Joost Mollé of Corinne Brandjes. Zij zullen een vervangende ouder opnemen in het rooster. Wanneer een ouder door omstandigheden verhinderd is op een wél opgegeven dag, dan blijft dit de verantwoording van de ouder zelf. g. Begeleiding door grote maatjes Bij de laatste twee festiviteiten is er geïnventariseerd in de kleuterklassen welke ouders aanwezig konden zijn en welke ouders niet waarbij de laatste groep gekoppeld werd aan hun grote maatje. Hierop is positief gereageerd door de ouders. 11. Afsluiting Het overleg wordt afgesloten om uur. Het volgende overleg vindt plaats op 12 mei op de BLOC. Actielijst Nr. Actie Door Opgevoerd Einddatum A9 Tweede herinneringsronde AB A10 Notulen en foto op site DT A11 Vervoer kleuters gebruik NG zitverhogers A12 Onderbouw VL diverse NG aandachtspunten bespreken met team en bouwco s OB A13 Toelichting taken secretaris DT/MW A14 Korte intro Melanie en Laura voor de MW en LH schoolberichten A15 Digiduif bestanden in PDF formaat NG versturen i.p.v. docx A16 Tekst schoolgids aanpassen n.a.v. NG nieuwe wijze van incasseren A17 Doornemen lijst ouderbijdrage en FB bellijst maken (op ) A18 Voorbeeldbrief maken voor FB automatische incasso en kijken naar de mogelijkheden van afschrijving A19 Terugkoppeling geven op de mail MB m.b.t. koppelen wandeltocht aan goede doel. A20 Beleid over reiskosten vergoeding bespreken voor het komende schooljaar voor beide locaties NG

5 A21 Navraag doen over parkeerbeleid bij Hakan MW

6 Jaarlijks terugkerende acties: Nr. Actie Door Periode J01 Rolverdeling binnen de SAR evalueren Allen April J02 Vergaderdata nieuw schooljaar vaststellen Secretaris April J03 Herinneringen ouderbijdrage sturen Penningmeester November/December J04 Herinnering ouderbijdrage in schoolberichten Monique? Oktober en zo nodig. J05 Hoogte ouderbijdrage bespreken Allen Afgerond. Bedrag blijft hetzelfde J06 Thema avond samen met De Rank oppakken J07 Statuut SAR evalueren Allen Maart J08 Opschonen adressenlijst Penningmeester Januari/februari betalingsherinneringen i.o.m. directie J09 Herschrijven tekst SAR schoolgids. Mei / Juni J10 Financiële verantwoording SAR naar ouders YM/KK Maart toe verspreiden. J11 Verkeersveiligheid start nieuwe schooljaar. Contact opnemen via de wijkmanager / gemeente, Sarah Kroes Mei Vergaderdata schooljaar : Datum Locatie Notulen Bijzonderheden Di 24 sept VL Diane Opening met MR Di 12 nov BL Caroline Wo 8 jan VL Monique Di 4 feb VL Diane Gezamenlijk met MR Do 3 april BL Melanie Ma 12 mei BL Melanie Di 24 juni VL Melanie Aansluitend borrel met MR

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich.

Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich. Verslag OR vergadering R.K. basisschool St. Aloysius Datum: 28 oktober 2014, 20.00 uur, Spieringstraat Afmelding: Marlies Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich. 1) Notulen

Nadere informatie

Ouderraad Mariaschool Langeweg

Ouderraad Mariaschool Langeweg Ouderraad Mariaschool Langeweg Kloosterlaan 24 4772 RA Langeweg Notulen vergadering Ouderraad d.d. 12 maart 2013: Afwezig: Aanwezig: Ingrid Machielse, Josien van Oers, Angela van Alphen, Femke Claassen,

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inleiding En zo is er alweer een einde aan een heel druk en bewogen jaar. Zowel wat het project betreft als in het privéleven Eriq en Kimberly hebben hun uiterste best gedaan in

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie