Notulen MR vergadering 25 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen MR vergadering 25 september 2013"

Transcriptie

1 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is ziek Vaststellen agenda We constateren dat het een overvolle agenda is. Waarbij we trachten alle agendapunten te behandelen binnen de gestelde tijd, wat vraagt om een goede tijdbewaking. Zorgplan Zorgplan herschreven geënt op weer samen naar school. Oude zorgplan klopt niet meer vanwege één zorg- route. Eerst bij team dan bij de MR terecht. Verwachting eerst volgende vergadering op de agenda als hier ruimte voor is. De inhoud ten aanzien van passend onderwijs wordt door Mary Ann op teruggekomen. TSO Humanitas en kindertuin zijn professionele organisaties m.b.t. TSO. De voor- en nadelen zijn in een schema verwerkt. Deze schema s hebben we als MR mogen ontvangen en zijn door ons vooraf bekeken. Prijs was bezwaarlijk. Er is een oproep geplaatst in de Paletter of iemand bereid zou zijn om de rol die Ingrid vervult in de toekomst te vervullen. Vorige week maandag (18 september) heeft Liesbeth Vissers hierop gereageerd. Zij Is administratief onderlegd. (Werkt op mozaïek, en vervult een soortgelijke functie als Jeanne bij ons op school.) Dit heeft gevolgen voor de gehele administratie, wanneer zij definitief werkzaam zal zijn binnen de TSO. De volledige administratie zal dan gedigitaliseerd worden. Liesbeth beheert de invallerspoel bij Skipov. Ze heeft ook ideeën t.a.v. workshops die plaats kunnen vinden gedurende deze momenten. Voorstel om een proefperiode te hanteren vanaf 1 oktober tot 1 januari. Wanneer één van beide partijen of beide partijen de samenwerking niet willen verlengen, zal men verder moeten kijken. Kathy Groothuizen die nu samenwerkt met Ingrid, blijft. Liesbeth wordt betaald als vrijwilliger. Uit de bijdrage van de kinderen. Er komt een duidelijke deadline i.v.m. met vrijwilligers die nog geregeld worden.

2 De coördinator als aanspreekpunt is niet altijd aanwezig. Liesbeth is het aanspreekpunt/hoofdcoördinator en neemt op deze manier de plek van Ingrid in. Prijs blijft vooralsnog Na januari 2014 waarschijnlijk een prijsverhoging. Instemming met proefperiode door MR. 18 december wordt de samenwerking, zoals deze dan heeft plaatsgevonden geëvalueerd. Voortzetten, anders opnieuw bekijken van andere gegadigden, zoals Humanitas en De Kindertuin. Oudergeleding geeft Instemming m.b.t. voorstel Mary Ann, wij als PMR positief advies, akkoord. Notulen van 12 juni 2013 zijn bekeken en worden aangepast. Mededelingen We krijgen de agenda van de volgende GMR-vergadering van de GMR. Ingekomen en uitgaande stukken Congres voor medezeggenschap en passend onderwijs. Van afstemming naar instemming.de MR betaalt deelname aan het congres uit eigen middelen. Personeelsleden mogen vervangen worden. Aldus de informatie die we mochten ontvangen van Mary-Ann. Gemma, Mieke, Rian, evt. Bo willen naar de workshop voor passend onderwijs gaan. Er zijn nog onduidelijkheden m.b.t. de bekostiging voor vervangers. Dit moet worden geregeld met Mary Ann. Actie Mieke We krijgen bevestiging of het factuurbedrag op de factuur die we hebben mogen ontvangen van het CNV-onderwijs inclusief of exclusief de basiscursus MR is. Actie Ronald. Er wordt gevraagd om de post t.a.v. de MR volledig bij Bo in te leveren. Actie Bo Inventariseren of er andere vakbladen of alternatieven bestaan wegens de kostenverhoging van MR magazine. Actie Rian Lidmaatschap MR magazine voor 1 oktober 2013 afzeggen. Actie Bo

3 MR missie en vissie: Er zal een avond in het leven geroepen moeten worden voor het uitwerken van Missie en Visie gestalte te gaan geven. Actie Ronald Jaarverslag Voorstel Mary-Ann uitnodigen om uur uur aanvang vergadering. Aanpassingen aan het conceptuele jaarverslag worden verwerkt en worden op website gezet. Actie Ronald MR werkplan Aanpassingen worden verwerkt. Actie Ronald. Taakverdeling aan de hand van de prioriteiten die er dit jaar gesteld worden. Welke zaken komen dit jaar zeker aan bod? In gesprek met Mary Ann moet hier duidelijkheid over verkregen worden. Actie Ronald Ge-update versie wordt wanneer we tijdig geïnformeerd worden, besproken tijdens de volgende vergadering. Zie agenda komende vergadering. Actie Ronald Terugkoppeling bijeenkomst Strategische Personeelsplanning. Rian en Mieke zijn naar deze bijeenkomst geweest en koppelen ons deze bijeenkomst terug. Zie onderstaande informatie. Je moet creatief met geld omgaan om kwaliteit te blijven leveren om personeelsleden te werven. Bij mobiliteit tussen de verschillende scholen binnen stichting Novum wordt er gekeken welke personen het beste ingezet kunnen worden op de verschillende scholen. Uiteraard is er ook vrijwillige mobiliteit. Er wordt gespiegeld per leeftijdsgroep en het minst aantal dienstjaren. In groepen is er nagedacht over verschillende stellingen. Wat er aan gedachten zijn verzameld worden de eerst volgende vergadering besproken.

4 MR smoelen Mary Ann is niet positief over het ophangen van poster in verband met de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen die dan in het geding komt. Voorstel om onze foto s op de website te plaatsen. Mee akkoord gegaan. Volgende werkoverleg maken we een foto voor het gezamenlijke smoelenboek. GMR Eerst volgende vergadering is op 24 oktober, zoals reeds vermeld ontvangen we tijdig hun agenda. Wat koppelen we terug? De oudergeleding stemt in en de gehele MR adviseert positief mbt de veranderingen van de TSO Een delegatie van de MR gaat naar een congres over Passend Onderwijs op dinsdag 26 november De nieuwe leden hebben op 17 sept. j.l. de basiscursus 'Bevoegdheden medezeggenschap' gevolgd Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd in de vergadering en staat binnenkort voor iedereen te lezen op de website De MR heeft haar werkplan van dit schooljaar vastgesteld. Rondvraag Timemanagement: De te besteden tijd wegzetten per agendapunt op de komende vergadering. Actie Ronald. Cursussen voor volgend jaar. Bekijken door Actie Ronald Actielijst

5 Nr. Actie Eigenaar Einddatum Voortgang Status Uitvoering m.b.t. de temperatuur beheersing Mary-Ann en René Vergadering van 16 april a.s. Rene kijkt na wat de actie was Mails die de MR-leden aangaan versturen naar alle leden Ronald Per direct Navraag m.b.t. de rol van de MR bij alle mogelijke sponsorovereenkomsten Mary-Ann Vergadering van 28-2 WIE? informeren naar beleid t.a.v. sponsorover-eenkomsten Als er een sponsorbeleid is hieft niet elke aanvraag getoetst te worden door de MR Uitzoeken of MR-partnerlidmaatschap Ronald 16-4 Nieuw financiële voordelen heeft t.a.v. partnerschapafgesloten cursusgelden Vragen aan Mary-Ann of Bo 16-4 en hoe een positief saldo voor de MR doorberekend wordt Op/aanmerkingen reglement MR van Novum terug-koppelen naar Mary-Ann Ronald 16-4 Mary-Ann brengt nieuwe versie in een volgende vergadering in Begroting school Mary-Ann Voor het einde schooljaar Gerard van Bergen komt hier op terug Ten alle tijden probeert een MT-lid aanwezig te zijn Terugkoppeling naar Team, Ouders en OR Mary-Ann Vergadering van 4 juni Mieke z.s.m De inhoud ten aanzien van passend onderwijs binnen het zorgplan aanpassen Bevestiging CNV factuurbedrag, incl. of excl. basiscusrus Post van Jeanne volledig inleveren bij BO Mary Ann z.s.m. Ronald 5 nov. 13 Bo z.s.m Op welke manier worden Mieke z.s.m. vervangers bekostigd tijdens cursussen of workshops. Vraag bij Mary-Ann Inventariseren of er andere vakbladen of alternatieven bestaan wegens de kostenverhoging van MR magazine. Rianne 5 nov. 13

6 Lidmaatschap MR magazine afzeggen. Bo voor 1 oktober uitwerken van Missie en Visie tijdens extra bijeenkomst gedurende de avond. Ronald z.s.m Uitnodigen van Mary-Ann Ronald voor 1 november op een later tijdstip tijdens de vergadering Aanpassingen aan het conceptuele jaarverslag verwerken en op de website zetten. Ronald z.s.m Taakverdeling aan de hand van de prioriteiten die er dit jaar gesteld worden. In gesprek met Mary-Ann duidelijkheid krijgen. en de aanpassingen MR werkplan verwerken Ronald z.s.m Timemanagement: De te besteden tijd wegzetten per agendapunt op de komende vergadering. Ronald z.s.m Cursussen voor volgend jaar inventariseren. Ronald z.s.m Te besteden tijd per agendapunt wegzetten Ronald volgende vergadering (5 november)

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie