Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Wat zijn loonheffingen? Wie is werknemer?... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten. 1.1. Wat zijn loonheffingen?... 3. 1.2. Wie is werknemer?... 5"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn loonheffingen? Loonbelasting Premies volksverzekeringen Loonheffing Premies werknemersverzekeringen Zorgverzekeringswet Afdracht loonheffingen Wie is werknemer? Bijzondere aangewezen werknemers Aannemers van werk en hun hulpen Agenten en subagenten Leerlingen en stagiairs Thuiswerkers Zelfstandig ondernemers Gelijkgestelden(regeling) De vrijwilliger De Verklaring Arbeidsrelatie ofwel VAR genoemd Kleine banen van jongeren in Personeel aan huis Studenten- en scholierenregeling III

2 Hoofdstuk 2 - Loon 2.1. Wat is loon? Wél loon voor de loonbelasting en géén loon voor de sociale verzekeringen? Fooien en ander loon van derden Negatief loon (zoals teveel betaald loon) Uw werknemer meldt uit eigen beweging teveel betaald loon U vraagt een bedrag terug in het jaar van betaling U vraagt een bedrag terug na afloop van het jaar van betaling Er is sprake van meer dan één relatie tussen u en uw werknemer Werknemer is tevens klant Werknemer is ook uw huurder Werknemer krijgt van u een dienstwoning Werknemer is tevens geldlener Werknemer is ook aandeelhouder of certificaathouder Werknemer is slachtoffer van schade of diefstal Flexibele arbeidsvoorwaarden De wettelijke beperkingen uit het arbeidsrecht Uitruil van loon (cafétariamodel) Voorwaarden voor het toepassen van het cafetariamodel Een voorbeeld van een cafetariamodel in de praktijk Vooruitzien is regeren! Wat speelt de komende tijd? Wat houdt de komende nieuwe werkkostenregeling in? Hoofdstuk 3 - Loon in geld 3.1. Inleidend iets over loon Vast loon IV

3 3.3. Loontijdvak, loon en loonbetaling Loonbetaling Hoogte van het salaris Nettoloonafspraken Toekomstig loon (ook wel periodiek genoemd) Vakantiegeld, ATV en vakantiedagen Vakantiedagen Vakantietoeslag. Kent u het maximum? ATV/ADV Vakantiefonds Variabel loon Toeslagen Extra beloningen voor bijzondere prestaties: variabel loon Het bijzondere tarief Tabel vaak voorkomende bijzondere beloningen Loon bij bijzondere omstandigheden Loon bij ziekte Wat wordt onder loon begrepen in het kader van de doorbetalings verplichting bij ziekte? Geen loondoorbetalingsverplichting? Werken aan snelle terugkeer van de zieke werknemer Tijdelijke werknemers en ziekte Loonkostencompensatie oudere werknemers Vakantiedagen opbouw tijdens ziekte De verzuimverzekering Loon bij een jubileum Onbelast onder voorwaarden Hoe stelt u het loon per maand vast? Loon bij verlof Ouderschapsverlof Langdurend zorgverlof Onbetaald verlof Loon en andere arbeidsvoorwaarden tijdens verlof Verlof en ziekte Zwangerschapsverlof V

4 3.9. Spaarloon Wat is een spaarloonregeling? Welke aanvullende voorwaarden gelden bij spaarloon? Vervroegde opname spaarloon Overige vervroegde opname spaarloon De levensloopregeling Maximale saldo bereikt? Saldo bij vorige werkgevers? Werkgeversbijdrage levensloop regeling Een levensloopregeling voldoet niet meer aan de voorwaarden, wat nu? Opnemen uit levenslooptegoed De levensloopverlofkorting Ontslag(vergoedingen) Manieren van ontslag Een vergoeding bij ontslag Schadeloosstelling Stamrecht/gouden handdruk Nieuw! Ontslaguitkering gebruiken voor banksparen Hoofdstuk 4 - Loon in natura 4.1. Personenauto van de zaak Fiscale gevolgen personenauto van de zaak Waarom zou u uw werknemer een auto ter beschikking stellen? Lager percentage bijtelling Verhoogde bijtelling Géén bijtelling privégebruik Eigen bijdrage auto van de zaak De bestelauto van de zaak Uitzonderingen op de bijtelling Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto Openbaar vervoer De motor, bromfiets of scooter van de zaak De fiets van de zaak VI

5 4.6. Huisvesting Woning verhuren Woning nodig voor de behoorlijke vervulling van de werkzaamheden Vergoeden van huisvesting Bijzondere regels voor bijzondere woningen Computers Computer belast? Maar niet altijd! Bewijs zakelijk gebruik Wat doet u? Geven of zelf betalen? Wat valt onder de werkkostenregeling? Internet, telefoon en dergelijke Telefoon en internet belast? Maar niet altijd! Maar wat als uw werknemer een totaal pakket voor internet, telefonie en tv heeft? Wat valt onder de werkkostenregeling? Aandelen en opties Aandelen Een aandelenoptierecht En hoe ziet zoiets er uit in de praktijk? Wat valt onder de werkkostenregeling? Personeelsleningen Wat voor lening? Aangewezen lening Praktijkvoorbeeld lening aan werknemer Wat valt onder de werkkostenregeling? Hoofdstuk 5 - Belastingen en premies over het loon? 5.1. Tarieven loonbelasting en premies volksverzekeringen Werknemers jonger dan Oudere werknemers VII

6 5.2. Premies werknemersverzekeringen Eigenrisicodragerschap WGA Nog enkele belangrijke controle punten Heffingskortingen die in de loonheffing meelopen Algemene heffingskorting Arbeidskorting Ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Heffingskortingen die niet meelopen in de loonheffingen (maar in de inkomstenbelasting) Inkomensafhankelijke combinatie korting Ouderschapsverlofkorting Doorwerkbonus Loon uit tegenwoordige en uit vroegere dienstbetrekking Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking Loon uit vroegere dienstbetrekking Soms splitsen! Eindheffingen (ofwel, u neemt de belasting voor uw rekening) Wanneer eindheffing toepassen? Bij naheffingsaanslagen Door overmacht komt u in de knel? Wat nu? Loon dat u moeilijk aan een bepaalde werknemer kunt toerekenen Eindheffing bij dubbele huisvesting Loon dat u geeft voor een bepaald doel (loon met bestemmingskarakter) Spaarloon Geschenken in natura Bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen VUT-regelingen Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto s Wanneer moet u aangifte doen over loon? Loon in-methode Loon over-methode Welke methode kiest u? De toekomst? VIII

7 5.8. Identificatieverplichtingen Loonheffingen Anoniementarief en boetes Welke drie identificatieverplichtingen heeft u? Het salarispakket Hoofdstuk 6 - Kostenvergoedingen en -verstrekkingen nu en na de werkkostenregeling 6.1. Vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellen U kunt zaken vergoeden U kunt zaken verstrekken U kunt zaken ter beschikking stellen Wanneer kiest u wat? (handige keuzetabel!) Vaste vergoedingen en vergoedingen op declaratiebasis Apparatuur, gereedschap en instrumenten voor zakelijk gebruik Arboverstrekkingen Bedrijfsfitness Consumpties tijdens werktijd Contributie vakbond Cursussen, vakliteratuur en dergelijke Geschenk in natura Maaltijden tijdens werktijd Zakelijke maaltijden Maaltijden in bedrijfskantines IX

8 6.11. Outplacement Personeelsfeesten, -reizen en dergelijke Met ingang van 2011 gaat de werkkostenregeling in Hoe stelt u de waarde van de personeelsreis vast? Producten uit eigen bedrijf Vergoeding kosten eigen vervoer Vaste vergoeding voor woon-werk verkeer Carpoolen en reiskostenvergoeding Openbaar vervoer Reizen met een taxi, boot of vliegtuig Studiekosten Welke kosten tellen mee? Studiekostenvergoedingen en ontslag Werkkleding en uniformen Werknemers en het buitenland De uitgaande werknemer Werknemers komen naar Nederland (inkomende werknemer) Aan welke kosten wegens verblijf buiten land van herkomst kunt u denken? Verhuiskosten Dan werken we toch thuis? Werkruimte thuis Hoeveel mag u vergoeden? De thuiswerkplek (of telewerkplek) Nieuw stelsel vanaf 2011: De werkkostenregeling Om welke kosten gaat het dan bij die restgroep? De overgangsregeling Wat moet u praktisch gezien nu doen? Hoe bereidt u zich voor? Een praktijkvoorbeeld Zelf aan de slag met de overzichtstabel X

9 Hoofdstuk 7 - Zakendoen met uitzend-, payrollen detacheringsbureaus of onderaannemers 7.1. Wat is het verschil tussen onder aannemen, payrollen, uitzenden en detacheren? Wie is aannemer? Onderaannemen Wat is uitzenden, payrollen en detacheren? En waar kunt u nu het beste voor kiezen? Werken met een onderaannemer Ketenaansprakelijkheid De G-rekening (of depotstelsel?) Verplichtingen gezonde en veilige werkplek Onderaannemer is werknemer Illegale werknemer Werken met een uitzendbureau/gedetacheerde/payrollkracht Inleenaansprakelijkheid Verplichting minimumloon Illegale werknemer Hoofdstuk 8 - Bijzondere categorieën werknemers 8.1. Geen werknemer voor de werknemersverzekeringen Gevolgen voor u als werkgever en voor uw werknemer Voorbeelden van situaties waar het eigen ontslag tegenhouden een rol speelt Voorbeelden waarin de familie verhoudingen een rol spelen De aanmerkelijkbelanghouder Wanneer is uw werknemer aanmerkelijkbelanghouder? Fiscaal partner vanaf De gebruikelijkloonregeling Welke zaken tellen dan mee bij bepaling van het gebruikelijk loon? Gebruikelijk loon lager dan ,-? Tijdelijke maatregel gebruikelijkloonregeling bij omzetdaling Gebruikelijk loon lager dan 5.000,- per jaar? Gebruikelijk loon hoger dan ,-? XI

10 8.3. Bijzondere regels voor de directeurgrootaandeelhouder (DGA) Fiscaalvriendelijke regelingen die u als DGA maar beperkt mag toepassen Werkkostenregeling en DGA De vereenvoudigde aangifte loon heffingen voor de DGA per Artiesten Waar komt de artiest vandaan? Verplichtingen loonheffingen bij in Nederland wonende artiest of band Waarover loonbelasting en premies werknemers verzekeringen berekenen? De kostenvergoedingsbeschikking De inhoudingsplichtigenverklaring Werknemers in het kader van een opleiding Wanneer heeft u te maken met een leerling? Wanneer heeft u te maken met een stagiair? En nog een subsidie (of afdracht vermindering) ook? Afdrachtvermindering bij beroepsopleidingen Werknemer is voormalig werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau (maximaal mbo-2) Werknemer volgt een EVC-procedure Werknemer verricht arbeid in het kader van een initiële opleiding van een aangewezen opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) Tijdelijke regeling 2010: werknemer verhoogt opleidingsniveau Werknemers en het buitenland Tewerkstellingsvergunning Belasting en premies Oudere werknemers en premiekorting werknemersverzekeringen jaar en in dienst getreden jaar en in dienst Werknemers van 65 jaar en ouder plusser en ziekte XII

11 Hoofdstuk 9 - Modellen, formulieren en tabellen 9.1. Modellen bij hoofdstuk I Opgaafformulier studenten- en scholierenregeling Overzicht minimumloon Voorbeeld VAR-verklaring winst uit onderneming Modellen bij hoofdstuk II Voorbeeld cafetariamodel (eenmalige uitkering) Aanvulling arbeidsovereenkomst: omruil ADV-uren in voor Modellen bij hoofdstuk III Aanvraag WAZO (zwangerschapsuitkering) Modellen bij hoofdstuk IV Voorbeeld verbod privégebruik bestelauto Tabel overzicht bijtellingspercentages privégebruik Model studieovereenkomst Modellen bij hoofdstuk V Tabellen eindheffing Overzicht werkdagen Tijdige aangifte en betaling: overzicht tijvakcodes, aangifte- en betaaldata Modellen bij hoofdstuk VI Overzicht normbedragen kantinemaaltijden Overzicht normbedragen consumpties tijdens werktijd Overzicht normbedragen werkruimte thuis Overzicht overige normbedragen van loon in natura Model declaratieformulier Modellen bij hoofdstuk VII Model G-rekening overeenkomst Modellen bij hoofdstuk VIII Besluit gebruikelijk loon Voorbeeld inhoudingsplichtigenverklaring Voorbeeld leer-werkovereenkomst XIII

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave januari 2014 Inhoudsopgave Stappenplan... 8 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 8 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 8 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave november 2011 Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2012 voor het inhouden en

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 2 10 december 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie