Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)"

Transcriptie

1 Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt niet uit of de werknemer recht heeft op het loon. Een vrijwillig gegeven gratificatie is net zo goed loon als het winstaandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidsvoorwaarden. Het maakt niet uit of de werknemer voor het loon heeft gewerkt. Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Vergoedingen en verstrekkingen die u niet wilt aanwijzen als eindheffingsloon, merkt u aan als loon van de werknemer en belast u normaal. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking zakelijk of privé gebruikt; wel moeten vergoedingen en verstrekkingen, die u aanwijst als eindheffingsloon, voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Hou in de gaten of u de vrije ruimte overschrijdt. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U kunt de eindheffing eens per jaar aangeven en betalen. Dat doet u uiterlijk in uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar. U mag de eindheffing ook eerder aangeven en betalen, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak. Bron: de belastingdienst N.a.v. dit artikel is door werkgevers aan Easylon Loon & Salaris de volgende vraag gesteld: Als ik genoeg vrije ruimte over heb, mag ik dan b.v. een bonus onbelast i.p.v. belast uitkeren? Anders gezegd: Mag ik een bonus onderbrengen onder de vrije ruimte? Het antwoord op de vraag is: Ja en nee, want er zijn voorwaarden gesteld door de belastingdienst. U mag een bonus voor maximaal 2400,00 euro onder de vrije ruimte brengen, als u in het verleden (voor 1 januari 2015) voor de bonus de eindheffing toepaste. De praktijk leert dat bonussen (bijna) nooit als eindheffingsloon belast werden, het werd immers alleen maar duurder voor de werkgever. De verwachting is dat veel jurisprudentie zal ontstaan over het onderbrengen van kosten onder de vrije ruimte en wij raden u daarom aan de berichtgeving over dit onderwerp nauwlettend te volgen. Wij adviseren u alleen de huidige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te toetsen. En deze dan wel of niet bij de vrije ruimte onder te brengen. E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 1 van 7

2 2. Gerichte vrijstellingen Binnen de werkkostenregeling bestaan voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen 'gerichte vrijstellingen'. Deze vrijstellingen bestaan al onder de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Voor deze gerichte vrijstellingen gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als binnen de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. U mag voor gerichte vrijstellingen ook nog steeds een vaste vergoeding geven. Maar dan moet u wel altijd vooraf onderzoek doen naar de werkelijke kosten. Deze voorwaarde geldt alleen bij nieuwe vaste kostenvergoedingen. Voor vaste kostenvergoedingen die al bestonden voordat u de werkkostenregeling ging toepassen, hoeft u niet opnieuw onderzoek te doen als de omstandigheden waarop u de vergoeding hebt gebaseerd, gelijk zijn gebleven. Om een gerichte vrijstelling te gebruiken moet u de vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Binnen bepaalde normen is de vergoeding of verstrekking dan onbelast. Hierdoor gaan gerichte vrijstellingen niet ten koste van uw vrije ruimte. Vergoedt of verstrekt u meer dan de normen, dan is er sprake van een bovenmatig deel van gerichte vrijstellingen. Voor dit bovenmatige deel mag u kiezen: aanwijzen als eindheffingsloon of als loon van de werknemer belasten, of een combinatie van beide. U geeft dan dus eigenlijk 2 vergoedingen: een onbelaste vergoeding tot het normbedrag van de gerichte vrijstelling een vergoeding die u tot het loon van de werknemer rekent of aanwijst als eindheffingsloon al dan niet binnen uw vrije ruimte Als u niets tot het loon van de werknemer rekent, gaat de belastingdienst ervan uit dat er sprake is van eindheffingsloon. De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor de volgende vergoedingen en verstrekkingen: 2.1 Vervoer en reiskosten, waaronder voor woon-werkverkeer: Abonnementen voor reizen met openbaar vervoer Kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal 0,19 per kilometer Losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer 2.2 Kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden 2.3 Cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk 2.4 Studie- en opleidingskosten 2.5 Maaltijden bij overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 2 van 7

3 2.6 Verhuiskosten, als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking 2.7 Zakelijke reizen met de fiets, elektrische fiets, scooter en dergelijke: maximaal 0,19 per kilometer 2.8 Extraterritoriale kosten (30%-regeling) 2.9 Vanaf 1 januari 2015: gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Korting op producten uit eigen bedrijf tot een bedrag van 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten, maar niet meer dan 500 per werknemer per kalenderjaar. Intermediaire kosten Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag terug. Die terugbetaling is geen loon. De bron van lid 1 en 2 is de belastingdienst. Easylon stelt dan ook uitdrukkelijk, dat aan deze uitleg geen rechten ontleend kunnen worden. Bij twijfel dient u zich te richten tot de belastingdienst. Tel: E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 3 van 7

4 3. De vrije ruimte Vanaf 2015 is er nog maar één methode om de vrije ruimte te bepalen. De vrije ruimte bedraagt 1,2 % over het fiscale loon van dat jaar. ELSA bepaalt voor u de vrije ruimte voor het nieuwe boekjaar als u de werkgever(s) overneemt in dat boekjaar. Dit zal plaatsvinden bij de installatie van de eerste versie van het loonprogramma Als u een nieuwe werkgever aanmaakt, moet u het fiscale jaarloon inschatten en zelf ingeven. Blijkt het loon voor de berekening van de vrije ruimte in de loop van het boekjaar te hoog of te laag, pas dan dit jaarloon aan. In theorie heeft u de mogelijkheid om in het nieuwe boekjaar de werkkosten van het oude boekjaar te corrigeren. U kunt dan een correctie op de werkkosten van het vorige jaar ingeven. Ons advies is het fiscale loon in het boekjaar enkele malen (bijvoorbeeld éénmaal per kwartaal) te toetsen en aan te passen, omdat hoe groter het bedrag van de correctie in het eerste loontijdvak van het volgende boekjaar, des te groter de kans is dat u 8o procent eindheffing moet betalen. E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 4 van 7

5 4. Kostenvergoedingen geboekt in de financiële administratie In de financiële administratie moet u de kostenvergoedingen en verstrekkingen gaan onderscheiden in twee of drie categorieën. Twee als u de gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten op een en hetzelfde grootboeknummer boekt. Drie als u deze kosten apart boekt. In ieder geval moet u weten welke kosten onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, omdat deze kosten moeten worden meegenomen in de loonheffingen aangifte. De kosten, die ondergebracht moeten worden onder de vrije ruimte, geeft u op bij de tab: Werkgever/Wijzigen werkgever/diversen/extra bedrag Werkkosten. De opgave van de kosten mag u éénmaal per jaar doen, maar het is beter dit meerdere malen per jaar te doen. E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 5 van 7

6 5. Kostenvergoedingen geboekt in de salarisadministratie In de salarisadministratie moet u de kostenvergoedingen en verstrekkingen gaan onderscheiden in twee of drie categorieën. Twee als u de gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten op een en hetzelfde grootboeknummer boekt. Drie als u deze kosten apart boekt. In ieder geval moet u weten welke kosten onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, omdat deze kosten moeten worden meegenomen in de loonheffingen aangifte. De kosten, die ondergebracht moeten worden onder de vrije ruimte, kunt u in ELSA benoemen door het veld Onderdeel van Werkkostenregeling bij de tab Werkgever/Wijzigen werkgever/onbelaste Vergoedingen aan te vinken. De op dit component geboekte kosten zullen dan meegenomen worden in de vrije ruimte. In theorie heel makkelijk, maar in de praktijk ligt dat even anders. Denkt u maar eens aan declaraties van werknemers waarin zowel gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten als kosten vallende onder de werkkostenregeling, opgenomen zijn. Het wordt dan lastig de kosten, die onder dezelfde kostennaam gedeclareerd zijn, juist te beoordelen. E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 6 van 7

7 6. Overzicht Werkkosten Bij overschrijding van de vrije ruimte zal in de aangifte loonheffingen onder het kopje Eindheffingen bij Overschrijding Werkkosten een bedrag opgenomen worden. Dit bedrag is 80 procent van de overschrijding. Het bedrag van de overschrijding kan beoordeeld en afgedrukt worden bij de tab Overzichten/Overzicht Werkkosten. E a s y l o n L o o n & S a l a r i s B. V. Pagina 7 van 7

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING Belastingdienst 14-10-2014 Website: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_e n_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkost

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012 oktober 2012 Stap voor stap over naar

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Dossier werkkostenregeling (WKR)

Dossier werkkostenregeling (WKR) Dossier werkkostenregeling (WKR) In deze whitepaper vindt u informatie over de regeling en het invoeren van de regeling in uw bedrijf of organisatie. Met het aanbieden van deze informatie vertrouwen wij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen.

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen. Aan : Werkgevers Van : drs. W.E. Janssen Betreft : De werkkostenregeling Datum : 19 maart 2012 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenoemde werkkostenregeling geïntroduceerd. Door de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Betreft: 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling

Betreft: 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling Betreft: 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling Beste relatie, De afgelopen periode hebben wij u diverse keren informatie toegezonden over ontwikkelingen met betrekking tot de zgn. werkkostenregeling.

Nadere informatie