De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling"

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012 oktober 2012 Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Per 2011 is de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd: een aanpassing van de fiscale spelregels rond vergoedingen en verstrekkingen aan personeel ter vervanging van de huidige belastingvrije onkostenvergoedingen. Onder de werkkostenregeling mag u als werkgever binnen een bepaald budget onbelast kosten vergoeden of zaken verstrekken aan werknemers, ongeacht of sprake is van een beloningselement. Voor sommige werkgevers zal dit negatief uitpakken, terwijl andere werkgevers nog ruimte hebben voor indien dit gewenst is extra onbelaste vergoedingen aan de werknemers. Bij wijze van overgangsmaatregel mag u ervoor kiezen tot en met boekjaar 2013 de huidige regels nog te blijven toepassen. Veel werkgevers hebben voor de overgangsregeling gekozen en passen de werkkostenregeling nog niet toe. U heeft nu de keuze tussen overgaan per 1 januari 2013 of pas per 1 januari Vanaf 1 januari 2014 geldt de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Houdt u in ieder geval rekening met een ruime invoeringsperiode. Ook als u (pas) in 2014 wilt overstappen, is het verstandig om u nu al voor te bereiden. In deze uitgave ontvangt u praktische informatie over de vraag of u beter versneld per 1 januari 2013 kunt overstappen op de werkkostenregeling, en de stappen die u moet doorlopen bij het overgaan naar de werkkostenregeling. Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Vergoedt en/of verstrekt u belaste onkosten aan werknemers? Al per overstappen op de werkkostenregeling? Inrichten loonadministratie en financiële administratie Beoordelen en eventueel aanpassen arbeidsvoorwaardenpakket zie pagina 2-3 zie pagina 4-5 zie pagina 6-7 zie pagina 8 Beerbericht special werkkostenregeling 1

2 Stap 1 Vergoedt en/of verstrekt u belaste onkosten aan werknemers? Werkkostenregeling Onder de huidige regeling hebben werkgevers de mogelijkheid om werknemers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te bieden die direct met het werk samenhangen. Dit systeem wordt vervangen door de werkkostenregeling. Een deel van de oude onbelaste vergoedingen en verstrekkingen zijn ook onder de vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt toekennen. Een werkgever mag het beschikbare bedrag van de vrije ruimte naar eigen inzicht verdelen over de werknemers met als randvoorwaarde dat de vergoedingen het gebruikelijke niet voorbijgaan. Het budget bedraagt in ,6% van de totale fiscale loonsom van alle werknemers. De vrije ruimte geldt per kalenderjaar; ook wanneer u een gebroken boekjaar hanteert. Komen de vergoedingen en verstrekkingen boven dit maximum uit dan vindt bij de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80% plaats. Een eindheffing is loonbelasting die direct voor rekening van de werkgever komt en de werknemers niet raakt. Onder de nihilwaardering van de werkkostenregeling vallen alleen nog de verstrekkingen van een mobiele telefoon en abonnementen. Zorg dat de contracten op naam staan van de werkgever om te voorkomen dat u onnodig vrije ruimte gebruikt. werkkostenregeling vrijgesteld, danwel als intermediaire kosten gekwalificeerd of op nihil gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan: cursussen, vakliteratuur, maaltijden als gevolg van overwerk, arbovoorzieningen, werkkleding met logo (> 70cm 2 ), voldoende zakelijk gebruikte telefoons ( 10%) en computers ( 90%). Naast de hiervoor genoemde onbeperkt belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen, krijgt u binnen de werkkostenregeling als werkgever een budget (de vrije ruimte) voor overige De onbeperkt belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn onder te verdelen in drie soorten: - intermediaire kosten (kosten die een werknemer als het ware voorschiet voor de werkgever); - op nihil gewaardeerde kosten; - vrijgestelde kosten. De vergoedingen en verstrekkingen die niet onder één van deze drie soorten vallen, komen in mindering op de vrije ruimte. 2 Beerbericht special werkkostenregeling

3 Intermediaire kosten: Aankopen voor de zaak door de werknemer. Kosten van de auto van de zaak (tanken, wassen, parkeergeld, onderhoud e.d.). Kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering (lunch/ diner met klanten / relatiegeschenken) en niet met het functioneren van de werknemer. Externe representatiekosten t.b.v. externe relaties en klanten. Vergoeding voor het reinigen van ter beschikking gestelde kleding (werkgever is eigenaar van de kleding). Verstrekkingen binnen de werkkostenregeling met een nihilwaarde (alleen voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geld): Ter beschikking gestelde: Voorzieningen op de werkplek zoals gereedschappen, vaste computer, kopieerapparaat en vaste telefoon. Arbovoorzieningen (medische keuring, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen e.d.). Stoelmassage of reflexzonemassage tijdens werktijd als onderdeel van een arboplan. Cursus stoppen met roken op de werkplek of EHBO cursus, als onderdeel van een arboplan. Bedrijfsfitness op de werkplek. Consumpties tijdens werktijd die geen deel uitmaken van de maaltijd (koffie, thee, tussendoortje). Uniformen, overalls en werkkleding die op de werkplek achterblijven (logo > 70 cm 2 ). Mobiele telefoon, blackberry of smartphone ( 10% zakelijk gebruik) waarbij de werkgever eigenaar is van het toestel of het telefoonabonnement op naam staat van de werkgever. Inrichting werkplek buiten privéwoning (vaste pc, parkeergarage op de werkplek, gereedschappen, schrijfgerei). Hulpmiddelen zoals (portable) computers, gereedschappen en toebehoren die ook ergens anders dan op de werkplek gebruikt kunnen worden ( 90% zakelijk gebruik). Huisvesting en inwoning op de werkplek voor vervulling van de dienstbetrekking indien de werknemer niet op de werkplek woont. Huisvesting bij tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld bij tijdelijke projecten. Renteloze personeelslening ten behoeve van fiets, elektrische fiets of elektrische scooter. Kosten en rentevoordeel personeelsleningen ten behoeve van eigen woning van de werknemer als deze aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten op de werkplek. Sinterklaasfeest op de werkplek (kantine). De cadeautjes vallen wel in de vrije ruimte. Vrijgestelde vergoedingen/kosten: Vergoeding voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke reiskosten met eigen vervoer tot 0,19 per kilometer. Abonnementen en losse kaartjes voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen met openbaar vervoer. Kostenvergoeding voor maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen. Cursussen, congressen, seminars en vakliteratuur. Inschrijving in een beroepsregister. Outplacement. Studie- en opleidingskosten. Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavond en dienstreizen. Verhuiskosten samenhangend met de dienstbetrekking (o.a. bedrijfsverplaatsing) onder nadere voorwaarden. Extraterritoriale kosten (30%-regeling). Onder voorwaarden vaste onkostenvergoeding, alleen bestaande uit vrijgestelde kosten en/of intermediaire kosten, met verplichte onderbouwde kostenadministratie. Kleine geschenken buiten de dienstbetrekking: persoonlijke attentie, geen geld of waardebon, maximaal 25 inclusief btw, bijvoorbeeld fruitmand of rouwkaart. Vrijgestelde uitkeringen zoals diensttijd- en overlijdensuitkering. Beerbericht special werkkostenregeling 3

4 Al per overstappen op de Bepalen van de vrije ruimte in de werkkostenregeling Om te kunnen bepalen of vervroegd overstappen per 1 januari 2013 financieel gunstig is, moet worden nagegaan of u met uw vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers al dan niet boven het maximum van de vrije ruimte uitkomt. Om dit te bepalen, is informatie over de fiscale loonsom en de vergoedingen en verstrekkingen nodig uit zowel de loonadministratie als uit de financiële administratie. Hoe bepaalt u het maximum van de vrije ruimte? Bij toepassing van de werkkostenregeling zijn een drietal methoden toegestaan om de vrije ruimte te bepalen. De meest praktische methode is om de vrije ruimte te schatten, uitgaande van de fiscale loonsom van het voorafgaande kalenderjaar, waarna aan het eind van het jaar een herrekening op basis van de werkelijke loonsom van het kalenderjaar plaatsvindt. De fiscale loonsom wordt ook wel kolom 14-loon genoemd, het loon van kolom 14 uit de loonstaat. In de maand waarin de vrije ruimte wordt overschreden, bent u over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, 80% eindheffing verschuldigd. Let op: wanneer in het komende jaar een grote wijziging in de hoogte van de loonsom gaat plaatsvinden, heeft dit direct invloed op de hoogte van de vrije ruimte. Dit kan zowel positief als negatief zijn, waarbij u bij een lagere loonsom moet oppassen dat niet achteraf nog een (groot) deel van de vergoedingen en verstrekkingen in de eindheffing van 80% wordt betrokken. Voorbeeld berekening vrije ruimte Het is In 2012 had u een totaal fiscaal loon van De geschatte vrije ruimte in 2013 is 1,6% x = Op 31 december 2013 heeft u in totaal aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte ondergebracht. U heeft de vrije ruimte niet overschreden en hoeft dus geen eindheffing te betalen. Merkt u tegen het eind van het jaar dat u vrije ruimte overhoudt, dan kunt u deze ruimte wellicht gebruiken voor een kerstpakket of het onbelast uitkeren van een bonus. Mocht de situatie zijn dat u tot september in de vrije ruimte heeft ondergebracht en in daar september bijkomt, moet in de aangifte loonheffingen over september % eindheffing over 500 ( / ) worden berekend. U betaalt dus 400 belasting. Omdat de geschatte vrije ruimte in september is overschreden, moet u ook 80% eindheffing betalen over de vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte van oktober, november en december. Op 31 december 2013 heeft u een hoger fiscaal loon dan op 31 december De werkelijke vrije ruimte blijkt te zijn. De te veel betaalde belasting over 300 ( ) is 240 en verrekent u in uw aangifte loonheffingen over januari Op 31 december 2014 heeft u een lager fiscaal loon dan op 31 december De werkelijke ruimte blijkt te zijn. Uiterlijk in de aangifte loonheffingen over januari 2014 moet u over 100 ( ) 80% eindheffing ( 80) berekenen. 4 Beerbericht special werkkostenregeling

5 werkkostenregeling? Stap 2 Is overstappen per 1 januari 2013 voordelig? Om een idee te krijgen of versneld overstappen op de werkkostenregeling financieel voordelig is, dienen de vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte vallen te worden geïnventariseerd en te worden afgezet tegen de - geschatte - vrije ruimte. Om een idee te krijgen of versneld overstappen op de werkkostenregeling financieel voordelig is, dienen de vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte vallen te worden geïnventariseerd en te worden afgezet tegen de - geschatte - vrije ruimte. Blijkt dat u vrije ruimte overhoudt, dan is versneld overstappen per 2013 financieel voordelig wanneer u van deze vrije ruimte gebruik wenst te maken om extra verstrekkingen of vergoedingen aan uw werknemers te doen, eventueel tegen uitruil van belaste looncomponenten. Merkt u in de tweede helft van het jaar dat u vrije ruimte gaat overhouden, dan kunt u het restant van de vrije ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor het onbelast uitkeren van een onbelaste bonus, mits zo n uitkering in uw branche gebruikelijk is. Aangezien het kasstelsel geldt, dient de uitkering dan wel in hetzelfde jaar te gebeuren. De vrije ruimte kan niet met terugwerkende kracht worden benut. Naast de vraag of een financieel voordeel kan worden behaald, dient u rekening te houden met een ruime periode voor invoering van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling vraagt om een gecoördineerde aanpak. Daarom is de betrokkenheid van diegenen die zich in uw organisatie bezighouden met P&O, salarisadministratie en financiële administratie van groot belang. De invoering vraagt tijd vanwege interne zeggenschapsronden en het opleiden en instrueren van het uitvoerend personeel. Om te zorgen dat de invoering van de werkkostenregeling in ieder geval per 1 januari 2014 vlekkeloos verloopt, is het raadzaam om reeds in 2013 de loonadministratie en financiële administratie aan te passen voor de werkkostenregeling. Ook indien u niet per 1 januari 2013 wenst over te stappen, heeft u in dat geval wel gedurende het jaar 2013 al de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem. Bekijk hiervoor de stappen 3 en 4! De volgende veel voorkomende vergoedingen en verstrekkingen vallen in de vrije ruimte (geen uitputtende lijst): Vaste (reis)kostenvergoedingen zonder onderbouwing. Reiskostenvergoeding met eigen/ openbaar vervoer boven de 0,19 per kilometer. Vergoeding voor kosten mobiele telefoon, telefoonabonnementen en dergelijke. Vergoeding voor internet/fax/vaste telefoon thuis. Maaltijden in bedrijfskantines (à 2,95 per maaltijd, mits niet als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen). Werkkleding (die niet voldoet aan de voorwaarden voor nihilwaardering). Bijdrage personeelsvereniging. Kerstpakketten, verjaardags-, sinterklaas-, paas- en andere kleine geschenken. Bedrijfsfitness buiten de werkplek. Personeelsactiviteiten en personeelsfeesten, recepties, jubileumfeesten, sinterklaasfeest en etentjes op een externe locatie. Inwoning op de werkplek. Parkeer-, veer- en tolgelden (bij een privé-auto). Fiets, scooter. Ook bij uitruil van brutoloon (cafetariamodel). Voorzieningen en verstrekkingen voor een werkruimte in het eigen huis van de werknemer (niet-arbo). (Korting op) producten uit het eigen bedrijf. Vergoeding voor reiniging van kleding (in eigendom van de werknemer). Koffiegeldvergoeding. Verhuiskosten bovenmatig (boven 7.750). Vergoeding contributie vakbond. Persoonlijke verzorging. Rentevoordeel personeelsleningen (niet zijnde t.b.v. de eigen woning of fiets). Kinderopvang. Door de werknemer opgelopen geldboetes die worden betaald door de werkgever en niet worden verhaald op de werknemer, worden gekwalificeerd als loon voor de werknemer. U kunt dit loon niet in de vrije ruimte onderbrengen aangezien het verplicht werknemersloon is. Dit geldt niet voor buitenlandse geldboetes. Vergoedingen en verstrekkingen die u onderbrengt in de vrije ruimte tellen niet mee bij het loon dat u moet toetsen aan het gebruikelijk loon (het fiscaal verplichte loon van de directeurgrootaandeelhouder). Beerbericht special werkkostenregeling 5

6 Inrichten loonadministratie en financiële administratie Wat moet er worden geregeld voor de invoering van de werkkostenregeling? Om te kunnen bepalen of u met uw vergoedingen en verstrekkingen boven het maximum van de vrije ruimte uitkomt, is informatie over de vergoedingen en verstrekkingen nodig uit zowel de loonadministratie als uit de financiële administratie. Stap 3 Bent u cliënt bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs voor zowel de verloning als de financiële administratie? Zo ja, dan hoeft u niets te doen: De Beer zorgt voor alles. Zo niet, dan vraagt dit om actie! De grootboekrekeningen in uw loon- en financiële administratie dienen te worden aangepast voor het gebruik van de werkkostenregeling. De belastingdienst heeft hiervoor geen richtlijnen gegeven, maar laat de administratie volledig aan de werkgevers zelf over. In principe dienen de kosten die onder de werkkostenregeling vallen maandelijks te worden geadministreerd. Wanneer bijvoorbeeld driemaandelijks wordt geadministreerd (voor de kwartaalaangifte btw), bestaat bij een boekenonderzoek van de belastingdienst formeel een risico op naheffing met boete over de twee verlate maanden. In hoeverre de belastingdienst ook daadwerkelijk gaat naheffen, is onduidelijk en zal zich in de praktijk moeten uitwijzen. I. Financiële administratie In de financiële administratie dienen nieuwe grootboekrekeningen/kostenplaatsen te worden opgenomen om inzicht te krijgen in de kosten die (buiten de loonjournaalpost om) onder de werkkostenregeling vallen. Om het verschil met de reguliere kostengrootboeken duidelijk te houden, zouden deze nieuwe kostengrootboeken een andere nummering kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de 4000-grootboeken voor de reguliere kosten en nieuwe 5000-grootboeken voor de werkkostenregelingkosten. Houdt u er rekening mee dat voor de werkkostenregeling de kosten inclusief btw dienen te worden meegenomen. Wanneer de kosten in de grootboekrekeningen exclusief btw worden meegenomen, dienen deze kosten te worden gecorrigeerd naar de kosten inclusief btw. Voor werkkosten waarbij sprake is van een normbedrag (bijvoorbeeld maaltijden) is het niet mogelijk om deze rechtstreeks in de financiële administratie bij te houden. Deze moeten buiten de boekhouding om worden bijgehouden in bijvoorbeeld een Excel-overzicht en aan het eind van de maand alsnog handmatig worden geboekt. Het is essentieel dat degene die de boekingen maakt de kosten die onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen in de juiste grootboeken boekt. Voor een overzicht van veel voorkomende kosten die onder de vrije ruimte in de werkkostenregeling vallen, verwijzen wij naar het overzicht op pagina 5. 6 Beerbericht special werkkostenregeling

7 II. Loonadministratie In de loonadministratie dienen nieuwe grootboeken te worden opgenomen voor de vergoedingen die in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen. Het is raadzaam om in de omschrijving van de looncomponenten in het grootboek een codering op te nemen waaruit blijkt dat deze kosten in de vrije ruimte vallen, bijvoorbeeld WKR (werkkostenregeling): 366 WKR Onkostenvergoeding belast 369 WKR Representatiekosten belast Bij het samenstellen van de loonjournaalpost is het van belang dat de reeds in de vrije ruimte opgenomen bedragen op een grootboek in de financiële administratie (reguliere 4000-grootboeken) worden geboekt, die niet wordt meegenomen in de werkkostenregeling. Worden deze kosten namelijk ook op de 5000-grootboeken geboekt, dan worden deze kosten tweemaal meegenomen. Daarnaast is op deze manier een duidelijke splitsing aanwezig van kosten welke rechtstreeks zijn betaald en in de vrije ruimte vallen. Het is noodzakelijk dat aan het eind van iedere maand de loonadministratie wordt geïnformeerd over de totale kosten die in de voorgaande maand onder de werkkostenregeling vallen. Dit zijn de kosten die door de financiële administratie zijn geboekt op de 5000-grootboeken. Samen met de informatie uit deze grootboeken (WKR-rekeningen) kan de loonadministratie bepalen of de vrije ruimte is overschreden of niet. Bij overschrijding van de vrije ruimte wordt het meerdere belast met 80% eindheffing (zie voorbeeldberekening vrije ruimte pagina 4). Hoe voorkom je als werkgever de 80% eindheffing? Wanneer na inventarisatie blijkt dat de vrije ruimte onvoldoende is voor de huidige vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers, zijn er dan manieren om de 80% eindheffing te voorkomen? Een mogelijkheid is om met de werknemers afspraken te maken dat bepaalde vergoedingen en verstrekkingen tot het individuele loon van de werknemer gaan behoren en dus als zodanig worden belast (zie pagina 8). Let wel, de 80% eindheffing hoeft niet altijd nadelig te zijn. In de situatie dat een werknemer in het 52% IB-tarief valt en is overeengekomen dat een - in de branche gebruikelijke - netto kostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt verstrekt van 0,28 per kilometer, dan valt deze kostenvergoeding in de vrije ruimte. Wanneer de vrije ruimte reeds gevuld is met overige kosten, is 80% eindheffing verschuldigd. Deze 80% eindheffing is voor u nog altijd voordeliger dan de brutering van de kostenvergoeding tegen het 52% tarief. Houdt u bij de invoering van de werkkostenregeling rekening met een ruime invoeringsperiode, mede vanwege interne zeggenschapsronden en het opleiden en instrueren van het uitvoerend personeel. De werkkostenregeling vraagt om een gecoördineerde aanpak. Daarom is de betrokkenheid van diegenen die zich bezighouden met P&O, salarisadministratie en financiële administratie van groot belang. Beerbericht special werkkostenregeling 7

8 Beoordelen en aanpassen arbeidsvoorwaardenpakket Wanneer na inventarisatie blijkt dat de vrije ruimte onvoldoende is voor de huidige vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers, dan is 80% eindheffing verschuldigd over het meerdere boven het maximum van de vrije ruimte. Deze belastingheffing kan mogelijk (deels) worden voorkomen door het arbeidsvoorwaardenpakket van uw werknemers aan te passen. Dit vergt een heroverweging of omvorming van de zaken die u aan het personeel vergoedt of verstrekt. Een dergelijke heroverweging heeft vaak gevolgen voor de inhoud van arbeidscontracten, personeelsreglementen of -handboeken. Doordat de wijziging van het arbeidsvoorwaardenpakket een tijdsintensieve procedure is, is het goed nu al aandacht te besteden aan de invoering van de werkkostenregeling. Wijziging arbeidsvoorwaardenpakket De - verplichte - invoering van de werkkostenregeling betekent niet dat bestaande afspraken uit arbeidsovereenkomsten niet langer hoeven te worden nagekomen of zomaar kunnen worden gewijzigd. Van belang is welke afspraken met de werknemer zijn gemaakt en - erg belangrijk - hoe de afspraken zijn verwoord in de arbeidsovereenkomst. Het maakt bijvoorbeeld verschil of is opgenomen dat de fiscale regeling wordt gevolgd of dat het een netto vergoeding betreft. Wijziging van de arbeidsvoorwaarden met wederzijds goedvinden is altijd mogelijk, maar de werknemer moet ondubbelzinnig instemmen met de wijziging. Bij voorkeur vraagt u iedere werknemer afzonderlijk om instemming met de gewijzigde arbeidsvoorwaarden en laat u de werknemer hiervoor tekenen. Voor werknemers die niet akkoord gaan met een aanpassing van Stap 4 de arbeidsvoorwaarden, blijven de oude voorwaarden in principe gelden. Slechts onder strikte voorwaarden is een eenzijdige wijziging mogelijk! Instructiebijeenkomst WKR (gratis toegang) De Beer is graag bereid om u te assisteren bij de invoering van de werkkostenregeling. Daarom organiseren we instructiebijeenkomsten voor degenen die de WKR in de praktijk moeten toepassen. Deze bijeenkomsten zijn praktisch van aard en geven onder andere antwoord op de volgende vragen: Hoe moet ik mijn administratie inrichten? Welke informatie heeft de loonadministratie nodig? Hoe weet ik hoeveel vrije ruimte er nog is? Kan ik voorkomen dat 80% eindheffing is verschuldigd? De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 13 en woensdag 14 november van uur tot uur op het kantoor van De Beer aan de Ringbaan West 275 in Tilburg. Inschrijving via onze website: of via uw relatiebeheerder. 8 Beerbericht special werkkostenregeling Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs en De Beer Audit en bevat nieuws en tips voor onze relaties. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Kantoor Tilburg Ringbaan West PD Tilburg T +31 (0) F +31 (0) Kantoor Oisterwijk Moergestelseweg JW Oisterwijk T +31 (0) F +31 (0) twitter.com/debeeronline

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

De Kern van de regeling Alles wat de werknemer krijgt van de werkgever is loon.

De Kern van de regeling Alles wat de werknemer krijgt van de werkgever is loon. Werkkostenregeling - WKR Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn:

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: 1 / 7 De werkkostenregeling komt eraan en is vanaf 1-1-2015 verplicht voor alle werkgevers. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu precies in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie