De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling"

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september Krijgen uw werknemers vergoedingen of verstrek kingen? zie pag Inrichten administraties zie pag. 4-5 voor stap over naar de werkkostenregeling Per 2011 is in de loonbelasting de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd: een ingrijpende aanpassing van de fiscale spelregels rond vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Vanwege de grote impact van de nieuwe regels was het niet verplicht om direct per 1 januari 2011 over te stappen naar de WKR. De meeste werkgevers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben tot en met 2014 het oude systeem toegepast. Met ingang van 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling verplicht voor álle werkgevers. Het is dan niet langer mogelijk om de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen te blijven handhaven. Onder de werkkostenregeling mag u als werkgever binnen een bepaald budget onbelast kosten vergoeden of zaken verstrekken aan werknemers, ongeacht of sprake is van een beloningselement. Voor sommige werkgevers zal dit negatief uitpakken, terwijl andere werkgevers nog ruimte hebben voor indien dit gewenst is extra onbelaste vergoedingen aan de werknemers. De invoering van de werkkostenregeling kost enige voorbereidingstijd. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk op te pakken. In deze Beerbericht special ontvangt u praktische informatie over de stappen die u moet doorlopen bij het overgaan naar de werkkostenregeling. Ook informeren wij u over de laatste wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari Bij het verschijnen van deze Special zijn helaas nog niet alle wijzigingen volledig bekend. Na het belastingplan 2015 zullen deze bekend zijn. Gezien de benodigde voorbereidingstijd wilden wij u toch nu reeds informeren over de WKR. Optimalisatie zie pag. 6 Berekening eindheffing zie pag. 7 Vrije ruimte over? zie pag. 8 Beerbericht special werkkostenregeling

2 Onder de oude regeling hadden werkgevers de mogelijkheid om werknemers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te bieden die direct met het werk samenhingen. Dat systeem wordt vervangen door de werkkostenregeling. Een deel van de oude onbelaste vergoedingen en verstrekkingen zijn ook onder de werkkostenregeling vrijgesteld, danwel als intermediaire kosten gekwalificeerd of op nihil gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan: cursussen, vakliteratuur, maaltijden als gevolg van overwerk, arbovoorzieningen, werkkleding met logo (>70cm2). 1 Krijgen uw werknemers belaste vergoedingen of verstrekkingen? Daarnaast gaat per 1 januari 2015 voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur een open norm gelden: het noodzakelijkheidscriterium. Indien de werkgever het in het kader van zijn bedrijfsvoering nodig vindt deze voorzieningen te verstrekken, kan dit zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. De werknemer moet de zaken wel nodig hebben en gebruiken voor zijn werkzaamheden. De reikwijdte van het noodzakelijkheidscriterium zal in de komende jaren in de praktijk nader moeten worden ingevuld. Afstemming van uw specifieke situatie met de belastingdienst is mogelijk. Overigens lijkt het noodzakelijkheidscriterium niet van toepassing bij vergoeding van deze voorzieningen, maar alleen bij verstrekking en ter beschikking stelling van de voorzieningen. Wanneer de vergoedingen in de vrije ruimte zouden vallen, is het raadzaam om de vergoedingen om te zetten naar verstrekkingen/ter beschikking stelling van deze voorzieningen om zodoende onder het noodzakelijkheidscriterium te vallen (zie ook onder stap 3: optimalisatie). De onbeperkt belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn dus onder te delen in vier soorten: - Intermediaire kosten (kosten die een werknemer als het ware voorschiet voor de werkgever); - Op nihil gewaardeerde verstrekkingen en vergoedingen; - Vrijgestelde verstrekkingen en vergoedingen; - Verstrekkingen onder het noodzakelijkheidscriterium. Naast deze onbeperkt belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen, krijgt u binnen de werkkostenregeling als werkgever een budget (de vrije ruimte). Het budget bedraagt in 2015 waarschijnlijk 1,2% van de totale fiscale loonsom van alle werknemers. De fiscale loonsom wordt ook wel kolom 14-loon genoemd, het loon van kolom 14 uit de loonstraat. De vrije ruimte geldt per kalenderjaar; ook wanneer u een gebroken boekjaar hanteert. De vergoedingen en verstrekkingen die niet onder één van de vier genoemde soorten vallen, komen in mindering op de vrije ruimte. Komen de vergoedingen en verstrekkingen boven dit maximum uit dan vindt bij de werkgever over het meerdere eindheffing van 80% plaats. Een eindheffing is loonbelasting die direct voor rekening van de werkgever komt en de werknemers niet raakt. Intermediaire kosten: Aankopen door de werknemer voor de zaak Kosten van de auto van de zaak (tanken, wassen, parkeergeld, onderhoud e.d.) Kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering (lunch/ diner met klanten / relatiegeschenken) en niet met het functioneren van de werknemer Externe representatiekosten t.b.v. externe relaties en klanten Verstrekkingen binnen de werkkostenregeling met een nihilwaarde (alleen voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geld): Ter beschikking gestelde: Stoelmassage of reflexzonemassage tijdens werktijd als onderdeel van een arboplan Cursus stoppen met roken op de werkplek of EHBO cursus, als onderdeel van een arboplan Arbovoorzieningen (medische keuringen, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen e.d.) Uniformen, overalls en werkkleding die op de werkplek achterblijven (logo > 70 cm2) Inrichting werkplek buiten privéwoning (vaste pc, parkeergarage op de werkplek, gereedschappen, schrijfgerei) Huisvesting en inwoning op de werkplek voor vervulling van de dienstbetrekking indien de werknemer niet op de Vrijgestelde vergoedingen/kosten: Vergoeding voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke reiskosten met eigen vervoer tot 0,19 per kilometer Abonnementen en losse kaartjes voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen met openbaar vervoer Bedrijfsfitness op de werkplek (per , was nihil) Consumpties tijdens werktijd die geen deel uitmaken van de maaltijd (koffie, thee, tussendoortje. Per ) Kostenvergoeding voor maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen Cursussen, congressen, seminars en vakliteratuur Inschrijving in een beroepsregister Outplacement Studie- en opleidingskosten Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavond en dienstreizen Verhuiskosten samenhangend met de dienstbetrekking (o.a. bedrijfsverplaatsing) onder nadere voorwaarden Extraterritoriale kosten = 30% regeling Onder voorwaarden vaste onkostenvergoeding, alleen Voorzieningen onder het noodzakelijkheidscriterium: Verstrekte of ter beschikking gestelde: Voorzieningen op de werkplek of die ook ergens anders dan op de werkplek gebruikt kunnen worden, zoals gereedschappen, (portable) computer, kopieerapparaat, vaste telefoon en toebehoren. Vergoeding voor reinigen van ter beschikking gestelde kleding (werkgever is eigenaar van de kleding) werkplek woont Huisvesting bij tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld bij tijdelijke projecten Renteloze personeelslening ten behoeve van fiets, elektrische fiets of elektrische scooter Kosten en rentevoordeel personeelsleningen ten behoeve van eigen woning van de werknemer als deze aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting Personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten op de werkplek Sinterklaasfeest op de werkplek (kantine). De cadeautjes vallen wel in de vrije ruimte. bestaande uit vrijgestelde kosten en/ of intermediaire kosten, met verplichte onderbouwde kostenadministratie Kleine geschenken buiten de dienstbetrekking: persoonlijke attentie, geen geld of waardebon, maximaal 25 inclusief btw, bijvoorbeeld fruitmand Vrijgestelde uitkeringen zoals diensttijduitkering en overlijdensuitkering (Korting) op producten uit het eigen bedrijf met ingang van 1 januari 2015 gemaximeerd op 20% van de waarde in het economisch verkeer en tot een bedrag van 500 Verstrekte en onder voorwaarden ook vergoede werkplekgerelateerde voorzieningen met ingang van 1 januari 2015 Mobiele telefoon, blackberry of smartphone waarbij de werkgever eigenaar is van het toestel of het telefoonabonnement op naam staat van de werkgever. 2 Beerbericht special werkkostenregeling 2014 Beerbericht Beerbericht special special werkkostenregeling

3 2 Inrichten financiële administratie en loonadministratie Bent u cliënt bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs voor zowel de verloning als de financiële administratie? Zo ja, dan hoeft u niets te doen: De Beer Accountants & Belastingadviseurs zorgt voor inrichting van de administraties. Zo niet, dan vraagt dit om actie! Wat moet er worden geregeld voor de invoering van de werkkostenregeling? Om te kunnen bepalen of u met uw vergoedingen en verstrekkingen boven het maximum van de vrije ruimte uitkomt, is informatie over de vergoedingen en verstrekkingen nodig uit zowel de financiële administratie als uit de loonadministratie. De grootboekrekeningen in uw financiële administratie en loonadministratie dienen te worden aangepast voor het gebruik van de werkkostenregeling. De belastingdienst heeft hiervoor geen richtlijnen gegeven, maar laat de administratie volledig aan de werkgevers zelf over. I. Financiële administratie In de financiële administratie dienen nieuwe grootboekrekeningen/kostenplaatsen te worden opgenomen om de kosten die (buiten de loonjournaalpost om) onder de werkkostenregeling vallen inzichtelijk te krijgen. Om het verschil met de reguliere kostengrootboeken duidelijk te houden, zouden deze nieuwe kostengrootboeken een andere nummering kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de 4000-grootboeken voor de reguliere kosten en nieuwe 5000-grootboeken voor de werkkostenregeling-kosten. Houdt u er rekening mee dat voor de werkkostenregeling de kosten inclusief btw dienen te worden meegenomen. Wanneer de kosten in de grootboekrekeningen exclusief btw worden meegenomen, dienen deze kosten voor toepassing van de WKR te worden gecorrigeerd naar de kosten inclusief btw. Indien gewenst, kunnen met de belastingdienst afspraken worden gemaakt over de toe te passen gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen. Voor werkkosten waarbij sprake is van een normbedrag (bijvoorbeeld maaltijden) is het niet mogelijk om deze rechtstreeks in de financiële administratie bij te houden. Deze moeten extracomptabel worden bijgehouden in bijvoorbeeld een Excel-overzicht en aan het eind van het jaar alsnog handmatig worden geboekt. Het is essentieel dat degene die de boekingen maakt de kosten die onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen in de juiste grootboeken boekt. II. Loonadministratie Ook in de loonadministratie dienen nieuwe grootboeken te worden opgenomen voor de vergoedingen die in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen. Het is handig om in de omschrijving van het grootboek van de looncomponenten een codering op te nemen waaruit blijkt dat deze kosten in de vrije ruimte vallen, bijvoorbeeld WKR (werkkostenregeling): 366 WKR Onkostenvergoeding belast 369 WKR Representatiekosten belast Bij het samenstellen van de loonjournaalpost is het van belang dat de reeds in de vrije ruimte opgenomen bedragen op een grootboek in de financiële administratie (reguliere 4000-grootboeken) worden geboekt, die niet wordt meegenomen in de werkkostenregeling. Worden deze kosten namelijk ook op de 5000-grootboeken geboekt, dan worden deze kosten tweemaal meegenomen. Daarnaast is op deze manier een De volgende veel voorkomende vergoedingen en verstrekkingen vallen in de vrije ruimte (geen uitputtende lijst): Vaste (reis)kostenvergoedingen zonder onderbouwing Reiskostenvergoeding met eigen/ openbaar vervoer boven de 0,19 per kilometer Vergoeding voor kosten mobiele telefoon, telefoonabonnementen en dergelijke (deze lijkt - anders dan de verstrekking van deze apparaten - vooralsnog niet onder het noodzakelijkheidscriterium te vallen) Vergoeding voor internet/fax/vaste telefoon thuis (deze lijkt - anders dan de verstrekking van deze apparaten - vooralsnog niet onder het noodzakelijkheidscriterium te vallen) Maaltijden in bedrijfskantines (á 3,15 (bedrag 2014) per maaltijd, mits niet als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen) Werkkleding (die niet voldoet aan de voorwaarden voor nihilwaardering) Bijdrage personeelsvereniging Kerstpakketten, verjaardags-, sinterklaas-, paasgeschenken en andere kleine geschenken Bedrijfsfitness buiten de werkplek Personeelsactiviteiten, personeelsfeesten, recepties, jubileumfeesten, sinterklaasfeest en etentjes op een externe locatie Inwoning op de werkplek Parkeer-, veer- en tolgelden (niet auto van de zaak) Fiets, scooter. Ook bij uitruil van brutoloon (cafetariamodel) Voorzieningen en verstrekkingen voor een werkruimte in het eigen huis van de werknemer (niet-arbo) Vergoeding voor reinigen kleding (werknemer is eigenaar) Koffiegeldvergoeding Verhuiskosten bovenmatig (boven 7.750) Vergoeding contributie vakbond Persoonlijke verzorging Rentevoordeel personeelsleningen (niet zijnde t.b.v. de eigen woning of fiets) Kinderopvang (Korting) op producten uit het eigen bedrijf boven het maximum van 20% van de waarde in het economisch verkeer tot 500 duidelijke splitsing aanwezig van kosten welke rechtstreeks zijn betaald en in de vrije ruimte vallen. 4 Beerbericht special werkkostenregeling 2014 Beerbericht special werkkostenregeling

4 3 ling een steekproef verplicht. Een steekproef is een onderzoek waarbij een werknemer een aantal maanden kosten bijhoudt aan de hand waarvan een onderbouwing wordt gemaakt. Een steekproef dient minimaal drie maanden te omvatten. De steekproef is nodig per homogene groep werknemers. Door de steekproef kan de werkgever per (groep) werknemer(s) het 4 bedrag aan intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen omschrijven en onderbouwen naar de werkelijke kosten. Een Optimalisatie Het is verstandig om reeds vóór 1 januari 2015 te gemaakt en - erg belangrijk - hoe de afspraken zijn verwoord in steekproef achteraf is niet toegestaan. Wilt u de onderbouwing vóór 1 januari 2015 geregeld hebben, dan dient u dus uiterlijk 1 oktober 2014 met de steekproef te beginnen. Een onderbouwing zou er als volgt uit kunnen zien: Vaste kostenvergoeding de heer D. Jansen per maand: 10 vakliteratuur (vrijgesteld) Berekening eindheffing inventariseren welke huidige vergoedingen en verstrekkingen u verstrekt aan uw werknemers. U kunt dan nog maatregelen treffen om uw belastingpositie te optimaliseren, door de vergoedingen en verstrekking die in de vrije ruimte vallen, te beperken. de arbeidsovereenkomst. Het maakt bijvoorbeeld verschil of is opgenomen dat de fiscale regeling wordt gevolgd of dat het een netto vergoeding betreft. Wijziging van de arbeidsvoorwaarden met wederzijds goedvinden is altijd mogelijk, maar de werknemer moet ondubbelzinnig instemmen met de wijziging. Bij voorkeur vraagt u iedere 10 externe representatiekosten (intermediaire kosten) 20 kosten auto van de zaak (intermediaire kosten) 5 kosten werkplek thuis (niet-arbo) (vrije ruimte) Door een afdoende onderbouwing van de vaste kostenvergoeding valt er slechts 5 per maand in de vrije ruimte in plaats van 45 per maand. Met ingang van 1 januari 2015 geldt een jaarlijks afrekensysteem. Hierdoor hoeft maar eens per jaar en achteraf te worden vastgesteld of de vrije ruimte is overschreden. werknemer afzonderlijk om Het is noodzakelijk dat de loonadministratie aan het eind van De meest voor de hand liggende instemming met de gewij- Vaste kostenvergoeding mevrouw A. de Vries per maand: het jaar geïnformeerd wordt over de totale kosten die in het jaar maatregel lijkt het beperken van zigde arbeidsvoorwaarden en 10 externe representatiekosten (intermediaire kosten) onder de werkkostenregeling vallen. Dit zijn de kosten die door de vergoedingen en verstrek- laat u de werknemer hiervoor 25 kledingvergoeding (vrije ruimte) de financiële administratie zijn geboekt op de 5000-grootboeken. kingen aan uw werknemers door tekenen. Voor werknemers (niet-kwalificerende werkkleding) Samen met de informatie uit deze grootboeken (WKR-reke- aanpassing van het arbeidsvoor- die niet akkoord gaan met 45 abonnement OV (vrijgesteld) ningen) kan de loonadministratie bepalen of de vrije ruimte is waardenpakket van uw werkne- een aanpassing van de overschreden of niet. Bij overschrijding van de vrije ruimte wordt mers. Dit is in de praktijk echter arbeidsvoorwaarden, blijven Door een afdoende onderbouwing van de vaste kostenvergoe- het meerdere belast met 80% eindheffing. makkelijker gezegd dan gedaan, de oude voorwaarden in prin- ding valt er slechts 25 per maand in de vrije ruimte in plaats met name wanneer de voor- cipe gelden. van 80 per maand. Voorbeeld berekening vrije ruimte zieningen voor de werknemer In 2015 heeft u een totaal fiscaal loon van De vrije contractueel zijn vastgelegd en Een andere maatregel betreft ruimte in 2015 is 1,2% x = Eind 2015 heeft u rechten kunnen worden ontleend de vaste kostenvergoeding. Mogelijk zou de vereiste steekproef achterwege kunnen blijven in totaal aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije op grond van het voortgangsprin- Vaste kostenvergoedingen als de betreffende vaste kostenvergoedingen in het verleden al ruimte ondergebracht. U heeft de vrije ruimte niet overschreden cipe. zijn vaak opgebouwd uit zijn onderbouwd met een steekproef of zijn goedgekeurd door de en hoeft dus geen eindheffing te betalen. Merkt u tegen het eind voorzieningen uit de verschil- belastingdienst en de situatie onveranderd is gebleven. van het jaar dat u vrije ruimte over gaat houden, dan kunt u deze Een heroverweging van het lende kostensoorten. Om ruimte wellicht gebruiken voor een kerstpakket of het onbelast arbeidsvoorwaardenpakket heeft te voorkomen dat de vaste uitkeren van een bonus. vaak gevolgen voor de inhoud kostenvergoedingen onno- Ook kunt u nagaan of bepaalde voorzieningen die u nu in geld van arbeidscontracten, perso- dig vrije ruimte innemen, vergoedt, wellicht beter kunt verstrekken of ter beschikking Mocht de situatie zijn dat u in in de vrije ruimte neelsreglementen of handboe- kunnen de voorzieningen stellen. Voor sommige voorzieningen vallen de vergoedin- heeft ondergebracht, moet in de aangifte loonheffingen over ken. Doordat de wijziging van die vallen onder de catego- gen namelijk in de vrije ruimte, terwijl bij verstrekken of ter december 2015 (in januari 2016) 80% eindheffing over het arbeidsvoorwaardenpakket rieën intermediaire kosten beschikking stellen van deze voorziening een vrijstelling of ( / ) worden berekend. U betaalt dus een tijdsintensieve en mogelijk gevoelige procedure is, is het goed en gerichte vrijstellingen uit de vaste kostenvergoeding worden nihil waardering geldt. Denk aan vergoedingen voor telefoon, belasting. hier tijdig aandacht aan te besteden. gefilterd. N.B. de voorzieningen met een nihil waardering nemen kwalificerende werkkleding of huisvesting bij tijdelijk verblijf. Wijziging arbeidsvoorwaardenpakket geen ruimte in, ook al vallen zij in de vrije ruimte. Hetzelfde geldt voor de voorzieningen die onder het noodzakelijkheidscriterium Let op dat de contracten in dat geval op naam van de werkgever worden opgesteld. Bij gereedschappen, computers en Ter vereenvoudiging van de werkkostenregeling wordt per 1 januari 2015 de concernregeling ingevoerd. De concernregeling De verplichte invoering van de werkkostenregeling betekent vallen. mobiele communicatiemiddelen kunt u door verstrekking / ter houdt in dat één vrije ruimte geldt voor het hele concern en niet niet dat bestaande afspraken uit arbeidsovereenkomsten niet beschikking stelling wellicht het noodzakelijksheidscriterium per inhoudingsplichtige. Van een concern is in dit verband sprake langer hoeven te worden nagekomen of zomaar kunnen worden gewijzigd. Van belang is welke afspraken met de werknemer zijn Om de intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen uit de vaste kostenvergoeding te kunnen filteren, is onder de werkkostenrege- toepassen. (Bij vergoeding staat het contract overigens wel op naam van de werknemer.) wanneer de dochtermaatschappij voor ten minste 95% eigendom is van de moedermaatschappij. 6 Beerbericht special werkkostenregeling 2014 Beerbericht special werkkostenregeling

5 5 Vrije ruimte over? Merkt u dat u vrije ruimte gaat overhouden? Dan mag u het beschikbare bedrag van de vrije ruimte naar eigen inzicht verdelen over de werknemers met als randvoorwaarde dat de vergoedingen het gebruikelijke niet overschrijden. Zo kunt u het restant van de vrije ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor het onbelast uitkeren van een bonus, mits zo n uitkering in uw branche gebruikelijk is. De belastingdienst geeft aan dat zij vergoedingen of verstrekkingen van maximaal per persoon per jaar als gebruikelijk ziet. Dit bedrag geldt tevens voor de DGA die het restant van de vrije ruimte zou willen gebruiken voor een bonus. Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om de vrije ruimte te benutten door bepaalde kosten te vergoeden die in de vrije ruimte vallen. Door deze vergoedingen kan de vrije ruimte optimaal worden benut. De uitkering dient dan wel in hetzelfde jaar te gebeuren, de vrije ruimte kan niet met terugwerkende kracht worden benut. Ook wanneer een werknemer in januari 2016 (belaste) kosten declareert over december 2015, neemt u de vergoeding mee in de vrije ruimte van Let wel, de 80% eindheffing hoeft niet altijd nadelig te zijn. In de situatie dat een werknemer in het 52% IB-tarief valt en is overeengekomen dat een - in de branche gebruikelijke - netto kostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt verstrekt van 0,28 per kilometer, dan valt het meerdere boven de 0,19 per kilometer in de vrije ruimte. Wanneer de vrije ruimte reeds gevuld is met overige kosten, is 80% eindheffing verschuldigd. Deze 80% eindheffing is voor u nog altijd ruim 28% voordeliger dan de brutering van de kostenvergoeding tegen het 52% tarief ( = 108,33%). Let op: wanneer in het komende jaar een grote wijziging in de hoogte van de loonsom gaat plaatsvinden, heeft dit direct invloed op de hoogte van de vrije ruimte. Dit kan zowel positief als negatief zijn, waarbij u bij een lagere loonsom moet oppassen dat niet achteraf nog een (groot) deel van de vergoedingen en verstrekkingen in de eindheffing van 80% wordt betrokken. Deze Beerbericht Special bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving per 26 augustus Eventuele wijzigingen in het belastingplan 2015 zijn in deze uitgave niet meegenomen. Neem vóór het handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave altijd contact op met een deskundige. 8 Beerbericht special werkkostenregeling 2014 Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs en De Beer Audit en bevat nieuws en tips voor onze relaties. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Kantoor Tilburg Ringbaan West PD Tilburg T +31 (0) F +31 (0) Kantoor Oisterwijk Moergestelseweg JW Oisterwijk T +31 (0) F +31 (0) twitter.com/debeeronline

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

De nieuwe werkkostenregeling; niet alleen voer voor fiscalisten

De nieuwe werkkostenregeling; niet alleen voer voor fiscalisten Loon De nieuwe werkkostenregeling; niet alleen voer voor fiscalisten Mr. I.L. Gerrits en mr. A.A. Gude Op 1 januari 2011 treedt een nieuwe fiscale regeling in werking in de Wet op de loonbelasting, inzake

Nadere informatie