Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten Inhoud werkkostenregeling Administratieve verwerking... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Oude regeling Nieuwe regeling Soorten kosten Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde vergoedingen Overige voordelen, verstrekkingen en vergoedingen (werkkosten) Inhoud werkkostenregeling Forfaitaire ruimte Overschrijding forfaitaire ruimte Vergoeding of verstrekking onderdeel van de arbeidsvoorwaarden Berekening overschrijding forfaitaire ruimte Rekenvoorbeeld Aandachtspunten Administratieve verwerking Financiële administratie Salarisadministratie Schema werkkostenregeling Implementatie werkkostenregeling Onduidelijkheden toepassing werkkostenregeling

2 1. Inleiding Uiterlijk 1 januari 2014 wordt het huidige systeem van belaste en onbelaste vergoedingen vervangen door een nieuw systeem, de werkkostenregeling. De overheid beoogt hiermee de fiscale regels rond de belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te versimpelen en voor de werkgever een lastenverlichting te creëren. De werkkostenregeling wordt op 1 januari 2011 ingevoerd met een overgangsperiode van drie jaar. Dat houdt in dat de werkgever tot 1 januari 2014 de oude regeling mag blijven hanteren. Hieraan zijn echter wel strenge voorwaarden en het risico op een strenge controle verbonden. Vanaf 1 januari 2014 dienen alle werkgevers aan de nieuwe regeling te voldoen. 2. Oude regeling Al hetgeen dat uit de dienstbetrekking wordt genoten is loon en daarom dient hierover belasting betaald te worden. Hierop zijn uitgezonderd de vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan de werknemer geeft ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Tevens uitgezonderd zijn de vergoedingen en verstrekkingen die naar algemene opvattingen geen beloningsvoordeel voor de werknemer opleveren. De hoogte van deze vergoedingen en verstrekkingen zijn enkel begrensd door de redelijkheid. Voor sommige van deze vergoedingen en verstrekkingen zijn door de overheid aanvullende fiscale regels en voorwaarden gesteld. Denk hierbij aan de hoogte van de onbelaste vergoeding of verstrekking (bijvoorbeeld 0,19 per gereisde kilometer), onderbouwing van de gemaakte kosten of forfaitaire, fiscale bijtellingen (bijvoorbeeld voor de lunch). 3. Nieuwe regeling De nieuwe regeling wordt de werkkostenregeling genoemd. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten kosten: Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Overige voordelen, verstrekkingen en vergoedingen (werkkosten) 3.1 Soorten kosten Hieronder worden de drie verschillende soorten kosten verder uitgelegd en toegelicht Intermediaire kosten Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer in opdracht van en voor rekening van de werkgever voorschiet en vervolgens bij de werkgever declareert. Tot de intermediaire kosten behoren de volgende kosten: Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren. Denk hierbij aan een laptop voor zakelijk gebruik (90% of meer), die ter beschikking van de werknemer wordt gesteld. Ook de aanschaf van een auto van de zaak behoort tot de intermediaire kosten. De aankoop van deze zaken kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden gedaan. De werknemer schiet de aanschafkosten voor de werkgever voor en 2

3 ontvangt deze aanschafkosten later van de werkgever terug. De zaak die door de werknemer is gekocht, wordt eigendom van de werkgever. Kosten die worden gemaakt voor zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren en aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld. Denk hierbij aan de kosten van de auto van de zaak (tanken, onderhoud, parkeren, tol- en veergelden en dergelijke). Ook deze kosten kunnen in eerste instantie door de werknemer worden betaald en later door de werkgever worden vergoed. Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer. Denk hierbij aan lunch en diner met klanten, representatiekosten extern of relatiegeschenken. Ook deze kosten kunnen in eerste instantie door de werknemer worden betaald en later door de werkgever worden vergoed. Voor de teruggave van de omzetbelasting dienen er wel inkoopnota s op naam van de werkgever in de financiële administratie aanwezig te zijn Gericht vrijgestelde vergoedingen De gericht vrijgestelde vergoedingen zijn: Vervoer in natura in het kader van het werk. Andere reiskosten tot maximaal 0,19 per kilometer. Tijdelijk verblijf elders voor het werk. Cursussen, seminars, excursies, studiereizen, bijscholing, opleidingen, inschrijving in een beroepsregister, vakliteratuur op de werkplek en dergelijke. Extraterritoriale kosten in het kader van de 30%-regeling. Verhuiskosten in het kader van zakelijke verhuizingen. Maaltijden bij overwerk, koopavonden en dienstreizen. Outplacement. Vaste gerichte vrijgestelde vergoedingen moeten zijn onderbouwd en de hoogte moet zijn vastgesteld op basis van een kostenadministratie. Dit is specifiek vastgelegd in de wet en geldt indien er gekozen is voor de werkkostenregeling. LET OP: indien er na 1 januari 2011 niet voor de werkkostenregeling wordt gekozen en de oude regeling van kracht blijft, dan zijn er een aantal aandachtspunten voor de vaste onkostenvergoedingen: Het risico van scherpere controle op de voorwaarden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen volgens de oude regeling. Incidentele personeelsvoorzieningen met een gezamenlijke karakter (en open voor minimaal 75% van het personeel) worden weer beperkt tot 454,00 per werknemer. Hierbij valt te denken aan personeelsfeesten en -reizen. 3

4 3.1.3 Overige voordelen, verstrekkingen en vergoedingen (werkkosten) Onder de overige voordelen, verstrekkingen en vergoedingen vallen alle vergoedingen en verstrekkingen die niet tot de intermediaire kosten of de gericht vrijgestelde kosten behoren. Onder deze kosten vallen: Maaltijden bedrijfskantines tegen een forfaitaire waardering. Kerstpakketten en -geschenken. Parkeergelden naast de vergoeding van 0,19 per kilometer. Internet, fax en telefoon bij de werknemer thuis. Een ter beschikking gestelde (elektrische) fiets, brommer of scooter. Personeelsfeesten en -reizen. Producten uit het eigen bedrijf van de werkgever. Bovenmatige reiskosten (meer dan 0,19 per kilometer). Rentevoordeel personeelsleningen voor de werknemer met uitzondering van leningen voor de aanschaf van een eigen woning of een fiets. Werkruimte bij de werknemer thuis. Werkkleding die onder de oude regeling belast was. Dat wil zeggen zonder logo van 70 cm 2 of niet aan te merken als uniform, echte werkkleding of kleding die op de werkplek achter blijft. Abonnement voor vakliteratuur bij de werknemer thuis. Niet op de werknemer verhaalde verkeersboetes. Schade van diefstal van de werknemer tijdens het werk, dat niet verhaald wordt op de werknemer. Apparatuur of gereedschap voor gebruik door de werknemer thuis. Bedrijfsfitness buiten de werkplek. Persoonlijke verzorging van de werknemer. Interne representatiekosten. Hierbij valt te denken aan een leidinggevende die een cadeautje koopt voor een werknemer en deze vervolgens bij de werkgever declareert. Deze kosten worden altijd tot de forfaitaire ruimte van de werkgever gerekend, tenzij de werkgever heeft bepaald dat deze kosten tot de arbeidsvoorwaarden van de werknemer behoren. De volgende kosten behoren wel tot de forfaitaire ruimte van de werkgever, maar worden op nihil gewaardeerd: Voorzieningen in het kader van de ARBO-wetgeving. Consumpties tijdens werktijd, mits geen onderdeel van een maaltijd. Inrichting van een werkplek buiten de privéwoning van de werknemer. Mobiele telefoon, blackberry of smartphone van de werkgever, mits deze meer dan 10% zakelijk gebruikt wordt. Kaart voor het gebruik van het openbaar vervoer, mits deze mede zakelijk gebruikt wordt. Laptop, die eigendom van de werknemer wordt, mits deze meer dan 90% zakelijk gebruikt wordt. Uniformen, echte werkkleding (overall en dergelijke), werkkleding die op de werkplek achter blijft en kleding met een logo van minimaal 70 cm 2. 4

5 Voordeelurenkaart voor het openbaar vervoer, mits deze mede zakelijk gebruikt wordt. Bedrijfsfitness op de werkplek. 3.2 Inhoud werkkostenregeling Alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van de werknemer vallen in de vrijgestelde forfaitaire ruimte van de werkgever, tenzij het intermediaire kosten of gericht vrijgestelde kosten betreft. Dit geldt ook voor vergoedingen en verstrekkingen. Door de werkkostenregeling vervallen de volgende eindheffingen die in de oude regeling toegepast kunnen worden: Eindheffing voor moeilijk te individualiseren loon. Eindheffing voor loon met een bestemmingskarakter. Eindheffing voor geschenken in natura. Eindheffing voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen Forfaitaire ruimte De forfaitaire ruimte is het bedrag dat de werkgever maximaal onbelast aan de werknemer mag uitgeven, vergoeden of verstrekken. De forfaitaire ruimte wordt op werkgeverniveau vastgesteld en wordt voor de uitgaven, vergoedingen en verstrekkingen aan alle werknemers werkzaam bij de werkgever gehanteerd. De forfaitaire ruimte van de werkgever is vastgesteld op 1,4% van de totale fiscale loonsom van de werkgever (kolom 14 van de loonstaat) Overschrijding forfaitaire ruimte Indien de forfaitaire ruimte van de werkgever wordt overschreden, dan dient de werkgever 80% eindheffing over de overschrijding te betalen, tenzij de werkgever vooraf heeft bepaald dat de vergoeding of verstrekking tot de arbeidsvoorwaarden en daardoor tot het belastbaar loon van de werknemer behoort Vergoeding of verstrekking onderdeel van de arbeidsvoorwaarden De werkgever dient vooraf te bepalen of vergoedingen en verstrekkingen tot de arbeidsvoorwaarden van de werknemer behoren en daardoor bij de werknemer belast worden (indien er sprake is van belast loon) of dat hij deze aanwijst voor de werkkostenregeling. Als dit niet is bepaald, dan behoort de vergoeding of verstrekking altijd tot de werkkostenregeling. Buiten de werkkostenregeling vallen altijd: De bijtelling auto privégebruik auto van de zaak. Voordeel van het gratis of goedkoper bewonen van de dienstwoning. Vergoedingen voor boetes, wapens, munitie en agressieve dieren. Deze vergoedingen en verstrekkingen worden altijd tot het loon gerekend. 5

6 3.2.4 Berekening overschrijding forfaitaire ruimte Hieronder volgt de berekening van de forfaitaire ruimte: Alle kosten, vergoedingen, verstrekkingen en voordelen zonder de intermediaire kosten Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen (mits onderbouwd) -/- Overige kosten, vergoedingen, verstrekkingen en voordelen in forfaitaire ruimte Forfaitaire ruimte (totale fiscale loonsom x 1,4%) -/- Restant of overschrijding forfaitaire ruimte (indien positief, dan overschrijding en belasten) Rekenvoorbeeld Uitgangspunten Totale loonsom ,00 Kostenregelingen ,00 (exclusief auto van de zaak) Waarvan: Intermediaire kosten ,00 Gericht vrijgestelde kosten ,00 Berekening ,00 (= ,00 -/ ,00) -/ , ,00 -/ ,00 (= ,00 x 1,4%) ,00 overschrijding forfaitaire ruimte De overschrijding van de forfaitaire ruimte dient belast te worden tegen 80% eindheffing en levert de werkgever een extra last op van 8.800,00. Als de kosten zijn aangewezen als arbeidsvoorwaarden van de werknemer, dan kan de overschrijding van de forfaitaire ruimte belast worden bij de werknemer tegen de voor de werknemer geldende tarieven Aandachtspunten Vooraf vaststellen of vergoedingen en verstrekkingen tot de arbeidsvoorwaarden of de werkkostenregeling behoren. Achteraf vaststellen is niet meer mogelijk, dan valt de vergoeding of de verstrekking altijd in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling. Bij het bruteren van de kosten, vergoedingen of verstrekkingen bij de werknemer kunnen de loonheffingen lager zijn dan de 80% eindheffing. Dit is afhankelijk van het salaris van de werknemer. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mogen niet ongebruikelijk zijn. Voor verstrekkingen gefactureerd door derden geldt als waarde de factuurwaarde inclusief BTW. De BUA-regeling is van toepassing. Voor producten uit het eigen bedrijf geldt als waarde de consumentenprijs. Alle vergoedingen en verstrekkingen binnen het bedrijf van de werkgever zijn bekend, ongeacht de zakelijkheid hiervan. Er dient een overzicht gemaakt te worden van alle vergoedingen en verstrekkingen, de categorie van de kosten en de eventuele aanwijzing als werkkosten. Het arbeidsvoorwaardenbeleid dient aangepast te worden aan de nieuwe regeling. De vaste onkostenvergoedingen dienen opnieuw vastgesteld te worden. 6

7 3.3 Administratieve verwerking De kosten, vergoedingen en verstrekkingen dienen zowel in de financiële administratie als de salarisadministratie verwerkt te worden. De fiscale verrekening van de kosten, vergoedingen en verstrekkingen dient in de salarisadministratie plaats te vinden Financiële administratie Van de verschillende kosten, vergoedingen en verstrekkingen dient aangegeven te worden of de kosten, vergoedingen en verstrekkingen intermediaire, gericht vrijgestelde of overige kosten betreft. Deze kosten, vergoedingen en verstrekkingen dienen in de boekhouding op aparte grootboekrekeningen geboekt te worden. Facturen, declaraties en kostenonderbouwingen dienen naar categorie gecodeerd te worden. Verzamelfacturen en -declaraties dienen naar categorie gesplitst te worden en gesplitst in de boekhouding geboekt te worden. De verschillende categorieën die in de boekhouding gehanteerd moeten worden zijn: Intermediaire kosten, vergoedingen en verstrekkingen. Gericht vrijgestelde kosten, vergoedingen en verstrekkingen. Kosten, vergoedingen en verstrekkingen die op nihil worden gewaardeerd. Kosten, vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een lagere waardering geldt. Kosten, vergoedingen en verstrekkingen op factuurwaarde of consumentenprijs. De eigen bijdrage van de werknemer wordt hierop in mindering gebracht Salarisadministratie In de salarisadministratie dient de overschrijding van de forfaitaire ruimte belast te worden. De werkkostenregeling geldt niet voor oud-werknemers, behalve voor de aanschaf van producten met korting uit het bedrijf van de werkgever en voor verstrekkingen die de actieve werknemers ook ontvangen. De werkgever dient de salarisadministratie voor de berekening van de overschrijding van de forfaitaire ruimte periodiek een overzicht te verstrekken uit de boekhouding met daarop de totalen van de verschillende soorten kosten, vergoedingen en verstrekkingen. Aan de hand hiervan kan de overschrijding van de forfaitaire ruimte berekend worden. Er zijn drie methodes om de forfaitaire ruimte te berekenen: 1. Op basis van het fiscale jaarloon van het voorgaand jaar verrekening per periode met nacalculatie. 2. Op basis van het fiscale jaarloon van het voorgaand jaar verrekening per jaar met nacalculatie. 3. Op basis van het fiscale jaarloon van het huidige jaar verrekening per periode. Methode 1: Jaarloon vorig jaar verrekening periodiek met nacalculatie De forfaitaire ruimte wordt berekend op basis van het (herleide) jaarloon van het voorgaand jaar. De forfaitaire ruimte waarmee gedurende het jaar gerekend wordt staat aan het begin van het jaar al vast. Hier wordt de overschrijding van de forfaitaire ruimte over berekend. Na afloop van het huidige jaar wordt de definitieve berekening gemaakt op basis van het fiscale loon van het huidige jaar. 7

8 Deze methode zorgt ervoor dat er in het eerste deel van het jaar geen overschrijding van de forfaitaire ruimte is. Echter, als de grens van de forfaitaire ruimte is overschreden, dan zijn alle werkkosten die nog volgen gelijk een overschrijding en worden derhalve belast. Daarnaast vindt er aan het eind van het jaar een correctie plaats op basis van het fiscale jaarloon van het huidige jaar. Deze correctie kan fors uitpakken als het fiscale jaarloon van het huidige jaar fors gewijzigd is ten opzichte van het fiscale jaarloon van het vorige jaar. Methode 2: Jaarloon vorig jaar verrekening per jaar met nacalculatie De fiscale ruimte wordt net als bij methode 1 berekend op basis van het (herleide) jaarloon van het voorgaand jaar. De overschrijding van de forfaitaire ruimte wordt jaarlijks vastgesteld. De belasting die over de overschrijding betaald moet worden, wordt in één keer berekend en verrekend. Gedurende het jaar wordt alleen getoetst of de forfaitaire ruimte niet wordt overschreden om eventueel het beleid op het gebied van de kosten, vergoedingen en verstrekkingen aan te passen. Het voordeel van deze methode is dat er gedurende het jaar geen administratieve handelingen verricht hoeven te worden. Het erg grote nadeel van deze methode is dat bij overschrijding van de forfaitaire ruimte de belasting over de overschrijding in één keer aan de Belastingdienst betaald moet worden. De werkgever kan hierdoor een zeer fors bedrag in één keer moeten betalen. Methode 3: Jaarloon huidige jaar De forfaitaire ruimte wordt gedurende het huidige jaar berekend op basis van de periodieke fiscale lonen. De eventuele verrekening van de overschrijding van de forfaitaire ruimte vindt periodiek plaats. Deze methode zorgt ervoor dat een overschrijding van de forfaitaire ruimte periodiek wordt belast. Hierdoor hoeft er aan het einde van het jaar geen grote correctie uitgevoerd te worden. Eventuele correcties worden gedurende het jaar namelijk al in de salarisadministratie verwerkt. Het nadeel van deze methode is dat er gedurende het jaar al meerdere administratieve handelingen verricht moeten worden. 8

9 3.4 Schema werkkostenregeling Kosten, vergoedingen of verstrekkingen zijn intermediaire kosten? Ja Nee Kosten, vergoedingen of verstrekkingen zijn gericht vrijgestelde vergoedingen? Ja Nee Kosten, vergoedingen of verstrekkingen worden fiscaal nihil gewaardeerd? Ja Nee De forfaitaire ruimte van de werkgever wordt overschreden. Nee Ja De kosten, vergoedingen of verstrekkingen behoren tot de arbeidsvoorwaarden. Nee Ja en indien gewenst De kosten, vergoedingen of verstrekkingen worden niet belast. De kosten, vergoedingen of verstrekkingen worden belast 80% eindheffing. De kosten, vergoedingen of verstrekkingen bruteren bij de werknemer. 9

10 3.5 Implementatie werkkostenregeling De implementatie van de werkkostenregeling heeft een grote verandering in met name de financiële administratie tot gevolg. Er dient tijdig geïnventariseerd te worden of de werkkostenregeling per 1 januari 2011 ingevoerd kan worden (uiterste ingangsdatum 1 januari 2014). Om tot een goede invoering van de werkkostenregeling te komen, dienen de volgende stappen ondernomen te worden: Arbeidsvoorwaarden beoordelen en eventueel in overleg met de werknemers aanpassen. Let op: als er een CAO van toepassing is dan zullen er in die CAO afspraken gemaakt worden over de arbeidsvoorwaarden. Inventarisatie van de kosten, vergoedingen en verstrekkingen. Bezien fiscale effecten van de werkkostenregeling in 2011 ten opzichte van de oude regeling in Keuze maken tussen de invoering van de werkkostenregeling en de oude regeling op basis van de fiscale effecten. Aanpassen van het grootboekrekeningschema. 3.6 Onduidelijkheden toepassing werkkostenregeling De Belastingdienst verstrekt nog informatie over de toepassing van de werkkostenregeling in de volgende situaties: Werknemers die wonen in Nederland en werken in het buitenland. Werknemers of bestuurders en commissarissen die wonen en werken in het buitenland. Grensarbeiders. Bij toepassing van de 30%-regeling bij de werknemer. Werkgevers die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn. In het buitenland gevestigde ondernemingen die personeel op de Nederlandse markt ter beschikking stellen. 10

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten

Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten Notitie Werkkostenregeling 1 Algemeen Het Ministerie van Financiën heeft het plan opgevat om de fiscale regels in de loonbelasting fiks te vereenvoudigen. Daartoe is Fiscale vereenvoudigingswet 2010 ingediend

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012 oktober 2012 Stap voor stap over naar

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie