Werkkostenregeling 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling 2015"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling u veel geld kan gaan kosten. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de voorbereiding. De werkkostenregeling is in 2011 ingevoerd als vereenvoudiging van de daarvóór geldende regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Tot die tijd gold voor elke vergoeding of verstrekking een aparte regel. Toch werd de werkkostenregeling niet als een vereenvoudiging ervaren. Om die reden heeft de staatssecretaris op 3 juli een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen ter verbetering van de werkkostenregeling. Op Prinsjesdag zijn deze maatregelen meegenomen in het Belastingplan 2015 en op 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Belastingplan 2015 aangenomen. De verbeterpunten zijn in deze flyer verwerkt. Eenvoudige regeling De gedachte achter de werkkostenregeling is eenvoudig. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers (ook 100% zakelijke) vormen loon en zijn in beginsel belastbaar. Vervolgens krijgt u als werkgever een fictief budget (vrije ruimte) van 1,2% (2015) van de fiscale loonsom voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Heeft u meer nodig dan de voor u beschikbare vrije ruimte, dan wordt het meerdere als loon belast naar een tarief van 80%. Deze heffing komt voor rekening van de werkgever. Uitzonderingen Op de eenvoudige basisgedachte gelden nog een aantal uitzonderingen: De werkgever kan er voor kiezen om vergoedingen als belastbaar loon uit te betalen; Er blijven bepaalde gerichte vrijstellingen bestaan (bijvoorbeeld reiskosten); Bepaalde zaken die ter beschikking worden gesteld worden op nihil gewaardeerd; Sommige kosten worden als intermediaire kosten beschouwd; Er geldt een gebruikelijkheidstoets. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het percentage van de vrije ruimte 1,2%.

2 Vaste kostenvergoedingen Onder de werkkostenregeling blijft het mogelijk om vaste kostenvergoedingen toe te kennen voor kosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt of voor bepaalde intermediaire kosten. De regels hieromtrent zijn echter wel aangescherpt. Als er in het verleden geen (steekproefsgewijs) onderzoek naar de hoogte van de vaste kostenvergoeding heeft plaatsgevonden, kan de vaste kostenvergoeding alleen onbelast blijven als u de vaste kostenvergoeding aanwijst als eindheffingsloon en er voldoende vrije ruimte is. De regels voor vaste kostenvergoedingen zijn aangescherpt. Tip: heeft u in het verleden geen steekproef gedaan, begin daar dan zo snel mogelijk mee. Posten onder de vrije ruimte De volgende kosten zijn kosten die vanaf 2015 bij veel werkgevers in de vrije ruimte zullen vallen (let op: deze lijst is niet limitatief): Kerstpakketten en andere geschenken aan werknemers; Maaltijden op de werkplek (forfait van 3,15 in 2014); Reiskostenvergoedingen boven 0,19 per kilometer, inclusief parkeer- veer en tolgelden (niet auto van de zaak); Internet thuis voorzover niet zonder meer noodzakelijk Bedrijfsfitness (elders); Personeelsfeesten, personeelsreizen etc.; Computers, laptops, tablets, gereedschap die niet zonder meer noodzakelijk zijn voor de dienstbetrekking Mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen die niet zonder meer noodzakelijk zijn voor de dienstbetrekking Vergoedingen en verstrekkingen van werkkleding; Fiets van de zaak; Niet onderbouwde vaste kostenvergoedingen.

3 Belangrijk verschil Let op: onder de werkkostenregeling gold tot en met 2014 een belangrijk verschil tussen ter beschikking stellen enerzijds en vergoeden of verstrekken 1 anderzijds. Werkkleding (met een logo van 70 cm2 of groter) die de werkgever ter beschikking stelt, werd op nihil gewaardeerd. Een vergoeding voor werkkleding was echter belast en kon alleen onbelast blijven als de vergoeding werd aangewezen als eindheffingsloon onder de vrije ruimte. In het Belastingplan 2015 is aangegeven dat voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen dit onderscheid komt te vervallen. Inmiddels is de concept-uitvoeringsregeling gepubliceerd. Hieruit blijkt dat arbovoorzieningen worden aangewezen, maar werkkleding niet. Posten met nihil waardering of gerichte vrijstelling Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde verstrekkingen en ter beschikking gestelde zaken in de vrije ruimte valt, wordt een aantal posten op nihil gewaardeerd. Ook gelden voor bepaalde posten gerichte vrijstellingen. Hieronder de belangrijkste. Let op: het verschil tussen ter beschikking stellen enerzijds en vergoeden of verstrekken anderzijds komt per 1 januari 2015 voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen te vervallen. Nihil waardering Arbovoorzieningen; Consumpties op de werkplek; Inrichting van de werkplek (niet zijnde de werkplek in de woning van de werknemer); Ter beschikking gestelde werkkleding (nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens werk te dragen of met logo); Werkkleding die achterblijft op de werkplek; Ter beschikking gestelde voordeelurenkaart openbaar vervoer (mede zakelijk gebruik); Gerichte vrijstellingen Reiskosten zoals abonnementen en kaartjes openbaar vervoer of 0,19 per kilometer; Studiekosten, congressen, trainingen, vakliteratuur, kosten inschrijving beroepsregister; Verhuiskosten voor zakelijke verhuizingen; 1 Met verstrekken wordt in deze flyer bedoeld: in eigendom verstrekken.

4 Verblijfskostenvergoeding voor tijdelijke werkzaamheden elders; Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen etc.; Extraterritoriale kosten; Korting op producten eigen bedrijf conform oude regeling (per 1 januari 2015); Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die zonder meer noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking Vergoedingen en verstrekkingen van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor een nihil waardering geldt (per 1 januari 2015). Het gaat hierbij volgens de concept-uitvoeringsregeling om arbo-voorzieningen. Noodzakelijkheidscriterium Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt met ingang van 1 januari 2015 het noodzakelijkheidscriterium. Dit betekent dat er een vrijstelling geldt indien de hiervoor genoemde zaken naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Hetzelfde geldt voor het bijbehorende datatransport (waaronder mogelijk ook internet thuis voor zover noodzakelijk) en voor de benodigde programmatuur en dergelijke. Er gelden nog wel de volgende voorwaarden en beperkingen: Als de voorziening niet langer noodzakelijk is, moet de werknemer de voorziening teruggeven of de restwaarde vergoeden; Voor bestuurders en commissarissen geldt dat de voorziening ook een gebruikelijke voorziening moet zijn. De voorzieningen mogen niet in ruil voor andere loonbestanddelen worden verstrekt (cafetariaregeling).

5 Stappenplan Ondanks dat de wetsvoorstellen nog moeten worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, adviseren wij om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de werkkostenregeling bij u uitpakt. U kunt dit doen met het volgende stappenplan: Stap 1: Inventarisatie Inventariseer welke vergoedingen en verstrekkingen beslag leggen op de vrije ruimte. Stap 2: Vaste kostenvergoeding onderbouwen Indien er gebruik wordt gemaakt van een vaste kostenvergoeding zorg dan voor een goede onderbouwing. Heeft u in het verleden geen steekproef gedaan, begin daar dan zo snel mogelijk mee. Stap 3: Arbeidsvoorwaarden aanpassen In veel gevallen, geldt bij de overgang naar de werkkosten-regeling een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Uw medewerkers moeten instemmen met die wijzigingen. Wij adviseren om die overeenstemming in samenwerking met de ondernemingsraad te bereiken. Stap 4: Administratie aanpassen Als helder is hoe de werkkostenregeling voor uw organisatie wordt ingevuld, moet u uw salaris- en financiële administratie daarop aanpassen. Stap 5: Budgetbewaking Zorg dat u zicht hebt op de beschikbare vrije ruimte, zodat u weet of er ruimte is voor een klein kerstpakket of groots kerstfeest. Vragen over de werkkostenregeling? Of hulp nodig bij een geruisloze overgang naar de werkkostenregeling? Neem dan contact op met onze specialisten loonheffing: Karin Herman of Piet van Loon Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw vaste adviseur bij Baker Tilly Berk.

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie