INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Algemeen Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen? Inrichting van de salaris- en financiële administratie Theorie codering Uitwerking theorie codering 6 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 4. Overzicht standaard rekening schema m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden Voorbeelden 13 2

3 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Deze codeerinstructie en handleiding werkkostenregeling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het coderen van posten die vallen onder de werkkostenregeling. Per 1 januari 2011 is er een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Er geldt voor de jaren 2011, 2012 en 2013 een jaarlijkse keuzemogelijkheid om de werkkostenregeling al dan niet toe te passen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. In deze codeerinstructie- en handleiding leggen we in het kort de werkkostenregeling uit en richten we ons vooral op de inrichting van de financiële administratie. Voor uitgebreide informatie over de werkkostenregeling verwijzen wij u naar Loonvisie. Voor de inrichting van uw financiële administratie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder. 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? De werkkostenregeling is een nieuw systeem om de belastbaarheid van vergoedingen en verstrekkingen vast te stellen. Het belangrijkste punt uit de regeling is: Alle vergoedingen en verstrekkingen dienen als belast loon te worden aangemerkt. Zoals altijd zijn er ook voor de werkkostenregeling een aantal uitzonderingen op de regel. Globaal zijn de uitzonderingen in vier categorieën in te delen: 1. algemeen forfait; 2. gerichte vrijstellingen; 3. nihilwaarderingen; 4. intermediaire kosten. Hoewel de werkkostenregeling bedoeld is als vereenvoudiging, komt er nog steeds het nodige administratieve werk op de inhoudingsplichtige af. De regeling vereist een multidisciplinaire aanpak: salarisadministratie, arbeidsvoorwaardenbeleid, financiële administratie en controllers zullen nauw moeten gaan samenwerken. In control zijn voor wat betreft de salaris- en financiële administratie is al belangrijk maar wordt straks nog belangrijker dan nu al het geval is. Loonaangifte moet tijdig en correct worden gedaan, gerichte kosten (vrijstellingen) moeten aannemelijk kunnen worden gemaakt en op elk moment moet inzicht kunnen worden verkregen in de resterende fiscale ruimte binnen het 1,4%-forfait. Hoewel de Belastingdienst voor de lange termijn een administratieve lastenverlichting voorspelt, zullen inhoudingsplichtigen de nieuwe regeling voorlopig niet ervaren als een vereenvoudiging. Daarvoor zijn de maatregelen die moeten worden genomen te ingrijpend en te veelomvattend. 3

4 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? De werkkostenregeling in het kort: - Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon. - Stap 2: Is de vergoeding of verstrekking loon van de werknemer, ga dan na of deze onder de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of intermediaire vergoeding valt. - Stap 3: Is de vergoeding of verstrekking geen gerichte vrijstelling, nihilwaardering of intermediaire vergoeding? Kies dan of u deze als eindheffingsloon behandelt en in uw vrije ruimte onderbrengt of als loon van de werknemer behandelt. - Stap 4: Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing. Op de website van de Belastingdienst worden bovengenoemde stappen uitgebreid toegelicht. 1.4 Verschil ter beschikking stellen of verstrekken - Indien u uw werknemer iets verstrekt, dan wordt uw werknemer eigenaar van datgene. - Indien u uw werknemer iets ter beschikking stelt, dan blijft u eigenaar van datgene. 1.5 Wat nu te doen? De werkkostenregeling treedt per 1 januari 2014 in werking of eerder indien u daarvoor kiest. Ongeacht de keuze die u maakt, zijn er een aantal belangrijke zaken waar u nu al op moet letten: 1. doorrekenen of overgang naar de werkkostenregeling voor u voordelig is; 2. de administratie inrichten en de posten die in het budget vallen apart administreren; 3. arbeidsvoorwaarden bij invoering werkkostenregeling; 4. berekeningsmethode vaststellen; 5. budgetbewaking; 6. onduidelijkheden incalculeren. Ongeacht of u voornemens bent de werkkostenregeling in 2013 in te voeren, moet de administratie hier nu al op worden ingericht. De wetgever schrijft voor dat de vergoeding of verstrekking die wordt aangewezen als vallend onder het algemeen forfait apart geadministreerd moet worden. Hiervoor gaan we een nieuw grootboekschema gebruiken. We gaan in deze handleiding ons nu verder alleen richten op het inrichten van de financiële administratie. Welke posten vallen binnen het forfait, welke posten hebben een nihilwaardering, welke posten hebben een gerichte vrijstelling en wat zijn intermediaire kosten en waar boeken we dit allemaal op? Let op! De grootboekrekening vanuit de loonadministratie (eindigen op 3,5,7,9) mogen alleen gebruikt worden voor boekingen vanuit de loonjournaalpost.. 4

5 2. HOE GAAN WE CODEREN? 2.1. Inrichting van de salaris- en financiële administratie (algemeen) De kostensoorten die bij de toepassing van de werkkostenregeling relevant zijn, komen zowel in de salaris- als in de financiële administratie voor. Declaraties van werknemers vinden in de loonadministratie plaats, maar ook in de financiële administratie, terwijl de fiscale conseguenties daarvan in de salarisadministratie zichtbaar moeten worden. Op basis daarvan wordt er immers loonaangifte gedaan. Het is daarom noodzakelijk om in beide administraties kostensoorten op dezelfde wijze te labelen. Splitsing is noodzakelijk in de volgende hoofdcategorieën: vrije ruimte ( 1,4% van de fiscale loonsom); gerichte vrijstellingen; nihilwaardering; intermediaire kosten; onbelast loon op basis van andere regelingen (grootboekrekeningnummer blijft hetzelfde); belast loon (grootboekrekeningnummer blijft hetzelfde). Omdat de werkkosten regeling uitgaat van kosten INCLUSIEF btw, is het nodig om het grootboekrekening schema uit te breiden. Zodat de btw afhankelijk van de keuze erbij geteld kan worden. 2.2 Theorie codering 1. Bepaal de groep. In welke groep zijn er voor de aanpassingen de minste grootboekrekeningnummers in gebruik? Bijvoorbeeld groep Indien er in de gekozen groep grootboekrekeningnummers in gebruik zijn hernummer deze, indien mogelijk, naar een ander grootboekrekening nummer. Indien niet mogelijk overleg dan om een andere serie te gebruiken. 3. Bepaal soort kosten 0 = Reiskosten 1 = Telecom,gereedschap 2 = Werkkleding 3 = Eten en drinken 4 = Festiviteiten en representatie 5 = Opleiding en contributies 6= Woning van de werknemer 7 = Vrij 8 = Cao vergoeding 9 = Overige vergoedingen 4. Bepaal categorie kosten Vrije ruimte via financiële administratie BTW 19 % = 0 Vrije ruimte via financiële administratie BTW 6 % = 1 Vrije ruimte via financiële administratie BTW 0 % = 2 Vrije ruimte via loonadministratie = 3 Gerichte vrijstelling financiële administratie = 4 Gerichte vrijstelling via loonadministratie = 5 Nihilwaardering financiële administratie = 6 Nihilwaardering via loonadministratie = 7 Intermediaire kosten financiële administratie = 8 Intermediaire kosten via loonadministratie = 9 5

6 2.3. Uitwerking theorie codering Uitwerking 1: Zakelijke reiskosten via financiële administratie 1 = 49 3 = 0 4 = 4 Uitkomst 4904 Uitwerking 2: Zakelijke reiskosten via Loonadministratie 1 = 49 3 = 0 4 = 5 Uitkomst

7 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Reizen via financiële administratie Reizen via loonadm Zakelijke reiskosten tot 0,19/km x zakelijke reiskosten boven 0,19/km (ook parkeer-, veer-, en tolgelden privé auto) x x Losse OV-bewijzen zakelijk vervoer (ook woon-werk) x Ov-kaart mede voor zakelijk gebruik (ook woon-werk) x Aanschafkosten OV-chipkaart x Zakelijk reiskosten vliegtuig, taxi, boot (ook woon-werk) x Parkeervergunningen bij huis (ook auto van de zaak) x Gebruik parkeerterrein en/of fietsenstalling bij de werkgever x Fietsen en fietsaccessoires x Kosten samenhangend met auto van de zaak ( bv parkeer-,veer-, en tolgelden) x 49 Telecom, gereedschap via financiële administratie Telecom, gereedschap via loonadm Ter beschikking gestelde mobiele telefoons/blackberries> 10% zakelijk gebruik. Scherm maximaal 7 inch groot x Vergoeding/verstrekking mobiele telefoons/blackberries. Scherm maximaal 7 inch groot x Ter beschikking gestelde PC's, notebooks, laptops > 90 % zakelijk gebruik x Vergoeding/verstrekking PC's, notebooks, laptops x Ter beschikking,gereedschappen e.d. dat op de werkplek achterblijft x Vergoeding/verstrekking gereedschappen e.d. dat op de werkplek achterblijft x Ter beschikking gestelde gereedschap e.d. > 90 % zakelijk gebruik ( mag mee naar huis) x Vergoeding/verstrekking gereedschap e.d. > 90 % zakelijk gebruik ( mag mee naar huis) x Inrichting van de werkplek bij de werkgever x Vergoeding huisaansluiting internet en/of vaste telefoon x 7

8 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Werkkleding via Financiële admnistratie Werkkleding via loonadmnistratie Ter beschikking gestelde kleding die op de werkplek achterblijft x Vergoeding/verstrekking kleding die op de werkplek achterblijft x Ter beschikking gestelde kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens werk te dragen (uniform,overall) x Vergoeding/verstrekking kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens werk te dragen (uniform,overall) x Ter beschikking gestelde arbo-voorzieningen (werkschoenen,veiligheidsbril) x Vergoeding/verstrekking arbo-voorzieningen (werkschoenen,veiligheidsbril) x Ter beschikking gestelde kleding met logo > 70 cm x Vergoeding/verstrekking kleding met logo > 70 cm x 49 Eten en drinken via financiële administratie Eten en drinken via loonadmnistratie Maaltijden op de werkplek (kantine o.i.d.) 4930/ Aantal.. x x Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen (ook buiten de werkplek) x Consumpties op de werkplek (geen maaltijd) x Consumpties bij personeelfestiviteiten externe locatie (borrels, jubilea e.d.) 4930/ x x Consumpties bij >90 % zakelijke activiteit op externe locatie x Verblijfskosten voor tijdelijke werkzaamheden elders (hotel,diners, lunches e.d.) x Werklunches, werkdiners met zakelijke relaties x 8

9 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Festiviteiten en representatie via financiële administratie Festiviteiten en representatie via loonadministratie Representatie en geschenken voor interne relaties ( collega's) 4940/ x x Representaties en geschenken voor externe relaties en klanten x Personeelsfeesten, personeelsreizen, afdelingsuitjes e.d. buiten de werkplek 4940/ x x Personeelsfeesten op de werkplek x Werkgeversbijdrage aan personeelsvereniging x Geschenken bij persoonlijke gelegenheden als ziekte,overlijden,verjaardag,huwelijk, geboorte e.d. < 25,-- (geen geld, geen waardebonnen) x Geschenken bij feestdagen (kerst,sinterklaas e.d. ) of bij persoonlijke feestdagen (jubilea,huwelijk,geboorte e.d. > 25,-- (Korting op) producten uit het eigen bedrijf van de werkgever 4940/ x x 4940/ x x Golfabonnementen, Rotary, Lion's e.d x 49 Opleiding en contributies via financiële administratie Opleiding en contributies via loonadministratie Inschrijfgeld beroepsregister, beroepsvereniging x Vakliteratuur (ook indien thuis bezorgd) x Studie,opleiding,kosten EVC-procedures, cursussen, seminars, symposia, excursies, outplacement x Woning van de werknemer via financiële administratie Woning van de werknemer via loonadministratie / Werkruimte/studeerkamer thuis, inclusief inrichting x x Ter beschikking gestelde Arbo-voorziening op de werkplek thuis x Vergoeding/verstrekking Arbo-voorziening op de werkplek thuis x Verhuiskosten (zakelijke reden), inclusief overbrengen boedel x Aan- en verkoopkosten van de woning bij zakelijke verhuizing x aantal Huisvesting en inwoning op de werkplek x 9

10 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Vrij via financiele administratie Vrij via loonadministratie Cao vergoeding via loonadministratie Cao vergoeding afbouw bedrijven 4983 x Cao vergoeding bouw bedrijven 4983 x Cao vergoeding transport bedrijven 4985 x 49 Cao vergoeding schilders 4983 x Overige arbeidsvoorwaarden via financiële administratie Overige aarbeidsvoorwaarden via loonadministratie Kostenvergoeding met specificatie naar aard en omvang (3) x(3) Kostenvergoeding zonder specificatie naar aard en omvang x Uitkering bij dienstverband 25 of 40 jaar x X (2) Uitkering bij dienstverband niet zijnde bij 25 of 40 jaar x x Vergoeding voor ziektekosten en/of voor de aanvullende ziektekostenverzekering x Bedrijfsfitness op de werkplek (ongeacht eventueel toezicht) x Bedrijfsfitness niet op de werkplek x Contributie voor vakbonden x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x (1) normbedrag 2012 (1) aparte opgave loonafdeling aantal x 2,95 per maaltijd (1) aparte opgave loonafdeling aantal x 5,10 per dag (2) normering in de wet (3) wettelijk is een onderbouwing vereist vanaf toepassing WKR met goedkeuring Belastingdienst 10

11 4. Overzicht standaard rekening schema 4900 Reiskosten forfait btw hoog 4902 Reiskosten forfait btw geen 4903 Reiskosten via loonadministratie 4904 Reiskosten gerichte vrijstelling fin.adm Reiskosten gerichte vrijstelling loonadm Reiskosten nihilwaardering fin.adm Reiskosten nihilwaardering loonadm Reiskosten intermediairekosten fin.adm Reiskosten intermediairekosten loonadm Telecom, gereedschap forfait btw hoog 4912 Telecom, gereedschap forfait btw geen 4913 Telecom, gereedschap via loonadministratie 4916 Telecom, gereedschap nihilwaardering fin.adm Telecom, gereedschap nihilwaardering loonadm Telecom, gereedschap intermediairekosten loonadm Werkkleding forfait btw hoog 4923 Werkkleding via loonadministratie 4926 Werkkleding nihilwaardering fin.adm Werkkleding nihilwaardering loonadm Eten en drinken forfait btw hoog 4931 Eten en drinken forfait btw laag 4932 Eten en drinken forfait btw geen 4933 Eten en drinken via loonadministratie 4934 Eten en drinken gerichte vrijstelling fin.adm Eten en drinken gerichte vrijstelling loonadm Eten en drinken nihilwaardering fin.adm Eten en drinken nihilwaardering loonadm Representatie/feest forfait btw hoog 4941 Representatie/feest forfait btw laag 4942 Representatie/feest forfait btw geen 4943 Representatie/feest via loonadministratie 4944 Representatie/feest gerichte vrijstelling fin.adm Representatie/feest gerichte vrijstelling loonadm Representatie/feest nihilwaardering fin.adm Representatie/feest nihilwaardering loonadm Representatie/feest intermediairekosten fin.adm Representatie/feest intermediairekosten loonadm Opleidingen gerichte vrijstelling fin.adm Opleidingen gerichte vrijstelling loonadm Woning werknemer forfait btw hoog 4962 Woning werknemer forfait btw geen 4963 Woning werknemer via loonadministratie 4964 Woning werknemer gerichte vrijstelling fin.adm Woning werknemer gerichte vrijstelling loonadm Woning werknemer nihilwaardering fin.adm Woning werknemer nihilwaardering loonadm CAO vergoedingen via loonadministratie 4985 CAO vergoedingen gerichte vrijstelling loonadm Overige vergoedingen forfait btw hoog 4991 Overige vergoedingen forfait btw laag 4992 Overige vergoedingen forfait btw geen 4993 Overige vergoedingen via loonadministratie 4994 Overige vergoedingen gerichte vrijstelling fin.adm 11

12 4995 Overige vergoedingen gerichte vrijstelling loonadm 4996 Overige vergoedingen nihilwaardering fin.adm Overige vergoedingen nihilwaardering loonadm Overige vergoedingen intermediairekosten fin.adm Overige vergoedingen intermediairekosten loonadm. 12

13 5. Voorbeelden Onderstaande voorbeelden zijn uitgewerkt met de grootboekrekeningnummers voor de financiële administratie. De grootboekrekeningnummers vanuit de loonadministratie mogen alleen gebruikt worden vanuit de loonjournaalpost en deze staan voorgedrukt op de betreffende journaalpost. Intermediaire vergoedingen: 1. Werknemer maakt een rit in een bedrijfsauto. Hij tankt onderweg en rekent zelf de benzine af. De vergoeding van de benzinekosten is een intermediaire vergoeding. (4909) 2. Werknemer gaat zakelijk uit eten met een klant. Werknemer betaalt de rekening en declareert deze. Het deel voor de maaltijd van de klant is een intermediaire vergoeding. (4938) Voor zijn eigen maaltijd geldt een gerichte vrijstelling (4934). 3. Werknemer koopt voor een presentatie bij een klant markeerstiften en een fles wijn. De markeerstiften neemt hij na zijn presentatie mee naar kantoor. (4998) 4. Werkgever bestelt een notebook en de werknemer schiet de rekening voor Werkgever stelt de notebook ter beschikking aan de werknemer. De vergoeding aan de werknemer is een vergoeding van intermediaire kosten en dus onbelast. (4998) De terbeschikkingstelling van de notebook is loon in natura. Dit is alleen onbelast bij een zakelijk gebruik van 90% of meer. Gerichte vrijstellingen: 1. Openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer van maximaal 0,19 (bedrag 2012) per zakelijke kilometer (4904). 2. Tijdelijke verblijfkosten in het kader van de dienstbetrekking (maaltijden, overnachtingen tijdens dienstreizen (4934). 3. Cursussen, congressen en seminars, voor zover van belang voor het werk van de werknemer(4954). 4. Procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) (4954). 5. Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen (4934). 6. Verhuiskosten (4964). Nihilwaardering: 1. Voorzieningen op de werkplek zoals het gebruik van de vaste computer, kopieerapparaat en vaste telefoon (4916). 2. Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van de maaltijd (4936). 3. Uniformen, werkkleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, en werkkleding die op het werk achterblijft (4926). 4. Verstrekte mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het zakelijk gebruik meer dan 10% is (4916). 5. Portable computer, notebook of laptop als het zakelijk gebruik 90% of meer is. 6. OV-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt (4906). 7. Vakliteratuur op het werk (4954). 13

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

De werkkostenregeling. Voorbereiden doe je zo!

De werkkostenregeling. Voorbereiden doe je zo! De werkkostenregeling Voorbereiden doe je zo! 2 UNIT4 De werkkostenregeling INhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 2.1. Kennis vergaren 5 2.2. Analyseren van de huidige arbeidsvoorwaarden 5 2.3.

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Dyade Utrecht Datum: 10 november 2015 Versie: 0.07/rvr-gb-rw. Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling

Dyade Utrecht Datum: 10 november 2015 Versie: 0.07/rvr-gb-rw. Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling Dyade Utrecht Datum: 10 november 2015 Versie: 0.07/rvr-gb-rw Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling 2015/2016 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Versiebeheer 1.2 Algemeen 1.3 Hoe ziet de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

WKR Kostenoverzicht. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren

WKR Kostenoverzicht. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren WKR Kostenoverzicht CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Eten en drinken Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden) Verteer werknemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling De weg naar implementatie! White paper UNIT4 Accountancy B.V. 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. De nieuwe fiscale werkelijkheid 9 4. Vier vragen over de UNIT4

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling De weg naar implementatie! White paper UNIT4 HR Solutions BV, 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. De nieuwe fiscale werkelijkheid 8 4. Vier vragen over de WKR-overstapper

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling SED organisatie. Nr. 9 29 januari 2015 Werkkostenregeling Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie Samenvatting Op

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Dyade Utrecht Datum: 25-02-2015 Versie: 0.06/rvr-gb-rw. Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling

Dyade Utrecht Datum: 25-02-2015 Versie: 0.06/rvr-gb-rw. Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling Dyade Utrecht Datum: 25-02-2015 Versie: 0.06/rvr-gb-rw Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Versiebeheer 3 1.2 Algemeen 3 1.3 Hoe ziet de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie