INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Algemeen Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen? Inrichting van de salaris- en financiële administratie Theorie codering Uitwerking theorie codering 6 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 4. Overzicht standaard rekening schema m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden Voorbeelden 13 2

3 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Deze codeerinstructie en handleiding werkkostenregeling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het coderen van posten die vallen onder de werkkostenregeling. Per 1 januari 2011 is er een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Er geldt voor de jaren 2011, 2012 en 2013 een jaarlijkse keuzemogelijkheid om de werkkostenregeling al dan niet toe te passen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. In deze codeerinstructie- en handleiding leggen we in het kort de werkkostenregeling uit en richten we ons vooral op de inrichting van de financiële administratie. Voor uitgebreide informatie over de werkkostenregeling verwijzen wij u naar Loonvisie. Voor de inrichting van uw financiële administratie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder. 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? De werkkostenregeling is een nieuw systeem om de belastbaarheid van vergoedingen en verstrekkingen vast te stellen. Het belangrijkste punt uit de regeling is: Alle vergoedingen en verstrekkingen dienen als belast loon te worden aangemerkt. Zoals altijd zijn er ook voor de werkkostenregeling een aantal uitzonderingen op de regel. Globaal zijn de uitzonderingen in vier categorieën in te delen: 1. algemeen forfait; 2. gerichte vrijstellingen; 3. nihilwaarderingen; 4. intermediaire kosten. Hoewel de werkkostenregeling bedoeld is als vereenvoudiging, komt er nog steeds het nodige administratieve werk op de inhoudingsplichtige af. De regeling vereist een multidisciplinaire aanpak: salarisadministratie, arbeidsvoorwaardenbeleid, financiële administratie en controllers zullen nauw moeten gaan samenwerken. In control zijn voor wat betreft de salaris- en financiële administratie is al belangrijk maar wordt straks nog belangrijker dan nu al het geval is. Loonaangifte moet tijdig en correct worden gedaan, gerichte kosten (vrijstellingen) moeten aannemelijk kunnen worden gemaakt en op elk moment moet inzicht kunnen worden verkregen in de resterende fiscale ruimte binnen het 1,4%-forfait. Hoewel de Belastingdienst voor de lange termijn een administratieve lastenverlichting voorspelt, zullen inhoudingsplichtigen de nieuwe regeling voorlopig niet ervaren als een vereenvoudiging. Daarvoor zijn de maatregelen die moeten worden genomen te ingrijpend en te veelomvattend. 3

4 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? De werkkostenregeling in het kort: - Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon. - Stap 2: Is de vergoeding of verstrekking loon van de werknemer, ga dan na of deze onder de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of intermediaire vergoeding valt. - Stap 3: Is de vergoeding of verstrekking geen gerichte vrijstelling, nihilwaardering of intermediaire vergoeding? Kies dan of u deze als eindheffingsloon behandelt en in uw vrije ruimte onderbrengt of als loon van de werknemer behandelt. - Stap 4: Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing. Op de website van de Belastingdienst worden bovengenoemde stappen uitgebreid toegelicht. 1.4 Verschil ter beschikking stellen of verstrekken - Indien u uw werknemer iets verstrekt, dan wordt uw werknemer eigenaar van datgene. - Indien u uw werknemer iets ter beschikking stelt, dan blijft u eigenaar van datgene. 1.5 Wat nu te doen? De werkkostenregeling treedt per 1 januari 2014 in werking of eerder indien u daarvoor kiest. Ongeacht de keuze die u maakt, zijn er een aantal belangrijke zaken waar u nu al op moet letten: 1. doorrekenen of overgang naar de werkkostenregeling voor u voordelig is; 2. de administratie inrichten en de posten die in het budget vallen apart administreren; 3. arbeidsvoorwaarden bij invoering werkkostenregeling; 4. berekeningsmethode vaststellen; 5. budgetbewaking; 6. onduidelijkheden incalculeren. Ongeacht of u voornemens bent de werkkostenregeling in 2013 in te voeren, moet de administratie hier nu al op worden ingericht. De wetgever schrijft voor dat de vergoeding of verstrekking die wordt aangewezen als vallend onder het algemeen forfait apart geadministreerd moet worden. Hiervoor gaan we een nieuw grootboekschema gebruiken. We gaan in deze handleiding ons nu verder alleen richten op het inrichten van de financiële administratie. Welke posten vallen binnen het forfait, welke posten hebben een nihilwaardering, welke posten hebben een gerichte vrijstelling en wat zijn intermediaire kosten en waar boeken we dit allemaal op? Let op! De grootboekrekening vanuit de loonadministratie (eindigen op 3,5,7,9) mogen alleen gebruikt worden voor boekingen vanuit de loonjournaalpost.. 4

5 2. HOE GAAN WE CODEREN? 2.1. Inrichting van de salaris- en financiële administratie (algemeen) De kostensoorten die bij de toepassing van de werkkostenregeling relevant zijn, komen zowel in de salaris- als in de financiële administratie voor. Declaraties van werknemers vinden in de loonadministratie plaats, maar ook in de financiële administratie, terwijl de fiscale conseguenties daarvan in de salarisadministratie zichtbaar moeten worden. Op basis daarvan wordt er immers loonaangifte gedaan. Het is daarom noodzakelijk om in beide administraties kostensoorten op dezelfde wijze te labelen. Splitsing is noodzakelijk in de volgende hoofdcategorieën: vrije ruimte ( 1,4% van de fiscale loonsom); gerichte vrijstellingen; nihilwaardering; intermediaire kosten; onbelast loon op basis van andere regelingen (grootboekrekeningnummer blijft hetzelfde); belast loon (grootboekrekeningnummer blijft hetzelfde). Omdat de werkkosten regeling uitgaat van kosten INCLUSIEF btw, is het nodig om het grootboekrekening schema uit te breiden. Zodat de btw afhankelijk van de keuze erbij geteld kan worden. 2.2 Theorie codering 1. Bepaal de groep. In welke groep zijn er voor de aanpassingen de minste grootboekrekeningnummers in gebruik? Bijvoorbeeld groep Indien er in de gekozen groep grootboekrekeningnummers in gebruik zijn hernummer deze, indien mogelijk, naar een ander grootboekrekening nummer. Indien niet mogelijk overleg dan om een andere serie te gebruiken. 3. Bepaal soort kosten 0 = Reiskosten 1 = Telecom,gereedschap 2 = Werkkleding 3 = Eten en drinken 4 = Festiviteiten en representatie 5 = Opleiding en contributies 6= Woning van de werknemer 7 = Vrij 8 = Cao vergoeding 9 = Overige vergoedingen 4. Bepaal categorie kosten Vrije ruimte via financiële administratie BTW 19 % = 0 Vrije ruimte via financiële administratie BTW 6 % = 1 Vrije ruimte via financiële administratie BTW 0 % = 2 Vrije ruimte via loonadministratie = 3 Gerichte vrijstelling financiële administratie = 4 Gerichte vrijstelling via loonadministratie = 5 Nihilwaardering financiële administratie = 6 Nihilwaardering via loonadministratie = 7 Intermediaire kosten financiële administratie = 8 Intermediaire kosten via loonadministratie = 9 5

6 2.3. Uitwerking theorie codering Uitwerking 1: Zakelijke reiskosten via financiële administratie 1 = 49 3 = 0 4 = 4 Uitkomst 4904 Uitwerking 2: Zakelijke reiskosten via Loonadministratie 1 = 49 3 = 0 4 = 5 Uitkomst

7 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Reizen via financiële administratie Reizen via loonadm Zakelijke reiskosten tot 0,19/km x zakelijke reiskosten boven 0,19/km (ook parkeer-, veer-, en tolgelden privé auto) x x Losse OV-bewijzen zakelijk vervoer (ook woon-werk) x Ov-kaart mede voor zakelijk gebruik (ook woon-werk) x Aanschafkosten OV-chipkaart x Zakelijk reiskosten vliegtuig, taxi, boot (ook woon-werk) x Parkeervergunningen bij huis (ook auto van de zaak) x Gebruik parkeerterrein en/of fietsenstalling bij de werkgever x Fietsen en fietsaccessoires x Kosten samenhangend met auto van de zaak ( bv parkeer-,veer-, en tolgelden) x 49 Telecom, gereedschap via financiële administratie Telecom, gereedschap via loonadm Ter beschikking gestelde mobiele telefoons/blackberries> 10% zakelijk gebruik. Scherm maximaal 7 inch groot x Vergoeding/verstrekking mobiele telefoons/blackberries. Scherm maximaal 7 inch groot x Ter beschikking gestelde PC's, notebooks, laptops > 90 % zakelijk gebruik x Vergoeding/verstrekking PC's, notebooks, laptops x Ter beschikking,gereedschappen e.d. dat op de werkplek achterblijft x Vergoeding/verstrekking gereedschappen e.d. dat op de werkplek achterblijft x Ter beschikking gestelde gereedschap e.d. > 90 % zakelijk gebruik ( mag mee naar huis) x Vergoeding/verstrekking gereedschap e.d. > 90 % zakelijk gebruik ( mag mee naar huis) x Inrichting van de werkplek bij de werkgever x Vergoeding huisaansluiting internet en/of vaste telefoon x 7

8 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Werkkleding via Financiële admnistratie Werkkleding via loonadmnistratie Ter beschikking gestelde kleding die op de werkplek achterblijft x Vergoeding/verstrekking kleding die op de werkplek achterblijft x Ter beschikking gestelde kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens werk te dragen (uniform,overall) x Vergoeding/verstrekking kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens werk te dragen (uniform,overall) x Ter beschikking gestelde arbo-voorzieningen (werkschoenen,veiligheidsbril) x Vergoeding/verstrekking arbo-voorzieningen (werkschoenen,veiligheidsbril) x Ter beschikking gestelde kleding met logo > 70 cm x Vergoeding/verstrekking kleding met logo > 70 cm x 49 Eten en drinken via financiële administratie Eten en drinken via loonadmnistratie Maaltijden op de werkplek (kantine o.i.d.) 4930/ Aantal.. x x Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen (ook buiten de werkplek) x Consumpties op de werkplek (geen maaltijd) x Consumpties bij personeelfestiviteiten externe locatie (borrels, jubilea e.d.) 4930/ x x Consumpties bij >90 % zakelijke activiteit op externe locatie x Verblijfskosten voor tijdelijke werkzaamheden elders (hotel,diners, lunches e.d.) x Werklunches, werkdiners met zakelijke relaties x 8

9 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Festiviteiten en representatie via financiële administratie Festiviteiten en representatie via loonadministratie Representatie en geschenken voor interne relaties ( collega's) 4940/ x x Representaties en geschenken voor externe relaties en klanten x Personeelsfeesten, personeelsreizen, afdelingsuitjes e.d. buiten de werkplek 4940/ x x Personeelsfeesten op de werkplek x Werkgeversbijdrage aan personeelsvereniging x Geschenken bij persoonlijke gelegenheden als ziekte,overlijden,verjaardag,huwelijk, geboorte e.d. < 25,-- (geen geld, geen waardebonnen) x Geschenken bij feestdagen (kerst,sinterklaas e.d. ) of bij persoonlijke feestdagen (jubilea,huwelijk,geboorte e.d. > 25,-- (Korting op) producten uit het eigen bedrijf van de werkgever 4940/ x x 4940/ x x Golfabonnementen, Rotary, Lion's e.d x 49 Opleiding en contributies via financiële administratie Opleiding en contributies via loonadministratie Inschrijfgeld beroepsregister, beroepsvereniging x Vakliteratuur (ook indien thuis bezorgd) x Studie,opleiding,kosten EVC-procedures, cursussen, seminars, symposia, excursies, outplacement x Woning van de werknemer via financiële administratie Woning van de werknemer via loonadministratie / Werkruimte/studeerkamer thuis, inclusief inrichting x x Ter beschikking gestelde Arbo-voorziening op de werkplek thuis x Vergoeding/verstrekking Arbo-voorziening op de werkplek thuis x Verhuiskosten (zakelijke reden), inclusief overbrengen boedel x Aan- en verkoopkosten van de woning bij zakelijke verhuizing x aantal Huisvesting en inwoning op de werkplek x 9

10 verplicht loon (via loon adm) onbelast loon (via loonadm) intermediaire kosten Nihil waardering Gerichte vrijstelling 1,4 % forfait GEEN BTW 1,4 % forfait 6 % BTW 1,4 % forfait 19 % BTW Saldo bedrag (inclusief BTW) Standaard grootboekrek loonadm Standaard grootboekrek financ WKR Arbeidsvoorwaarden 49 Vrij via financiele administratie Vrij via loonadministratie Cao vergoeding via loonadministratie Cao vergoeding afbouw bedrijven 4983 x Cao vergoeding bouw bedrijven 4983 x Cao vergoeding transport bedrijven 4985 x 49 Cao vergoeding schilders 4983 x Overige arbeidsvoorwaarden via financiële administratie Overige aarbeidsvoorwaarden via loonadministratie Kostenvergoeding met specificatie naar aard en omvang (3) x(3) Kostenvergoeding zonder specificatie naar aard en omvang x Uitkering bij dienstverband 25 of 40 jaar x X (2) Uitkering bij dienstverband niet zijnde bij 25 of 40 jaar x x Vergoeding voor ziektekosten en/of voor de aanvullende ziektekostenverzekering x Bedrijfsfitness op de werkplek (ongeacht eventueel toezicht) x Bedrijfsfitness niet op de werkplek x Contributie voor vakbonden x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x Overige niet genoemd te weten: x (1) normbedrag 2012 (1) aparte opgave loonafdeling aantal x 2,95 per maaltijd (1) aparte opgave loonafdeling aantal x 5,10 per dag (2) normering in de wet (3) wettelijk is een onderbouwing vereist vanaf toepassing WKR met goedkeuring Belastingdienst 10

11 4. Overzicht standaard rekening schema 4900 Reiskosten forfait btw hoog 4902 Reiskosten forfait btw geen 4903 Reiskosten via loonadministratie 4904 Reiskosten gerichte vrijstelling fin.adm Reiskosten gerichte vrijstelling loonadm Reiskosten nihilwaardering fin.adm Reiskosten nihilwaardering loonadm Reiskosten intermediairekosten fin.adm Reiskosten intermediairekosten loonadm Telecom, gereedschap forfait btw hoog 4912 Telecom, gereedschap forfait btw geen 4913 Telecom, gereedschap via loonadministratie 4916 Telecom, gereedschap nihilwaardering fin.adm Telecom, gereedschap nihilwaardering loonadm Telecom, gereedschap intermediairekosten loonadm Werkkleding forfait btw hoog 4923 Werkkleding via loonadministratie 4926 Werkkleding nihilwaardering fin.adm Werkkleding nihilwaardering loonadm Eten en drinken forfait btw hoog 4931 Eten en drinken forfait btw laag 4932 Eten en drinken forfait btw geen 4933 Eten en drinken via loonadministratie 4934 Eten en drinken gerichte vrijstelling fin.adm Eten en drinken gerichte vrijstelling loonadm Eten en drinken nihilwaardering fin.adm Eten en drinken nihilwaardering loonadm Representatie/feest forfait btw hoog 4941 Representatie/feest forfait btw laag 4942 Representatie/feest forfait btw geen 4943 Representatie/feest via loonadministratie 4944 Representatie/feest gerichte vrijstelling fin.adm Representatie/feest gerichte vrijstelling loonadm Representatie/feest nihilwaardering fin.adm Representatie/feest nihilwaardering loonadm Representatie/feest intermediairekosten fin.adm Representatie/feest intermediairekosten loonadm Opleidingen gerichte vrijstelling fin.adm Opleidingen gerichte vrijstelling loonadm Woning werknemer forfait btw hoog 4962 Woning werknemer forfait btw geen 4963 Woning werknemer via loonadministratie 4964 Woning werknemer gerichte vrijstelling fin.adm Woning werknemer gerichte vrijstelling loonadm Woning werknemer nihilwaardering fin.adm Woning werknemer nihilwaardering loonadm CAO vergoedingen via loonadministratie 4985 CAO vergoedingen gerichte vrijstelling loonadm Overige vergoedingen forfait btw hoog 4991 Overige vergoedingen forfait btw laag 4992 Overige vergoedingen forfait btw geen 4993 Overige vergoedingen via loonadministratie 4994 Overige vergoedingen gerichte vrijstelling fin.adm 11

12 4995 Overige vergoedingen gerichte vrijstelling loonadm 4996 Overige vergoedingen nihilwaardering fin.adm Overige vergoedingen nihilwaardering loonadm Overige vergoedingen intermediairekosten fin.adm Overige vergoedingen intermediairekosten loonadm. 12

13 5. Voorbeelden Onderstaande voorbeelden zijn uitgewerkt met de grootboekrekeningnummers voor de financiële administratie. De grootboekrekeningnummers vanuit de loonadministratie mogen alleen gebruikt worden vanuit de loonjournaalpost en deze staan voorgedrukt op de betreffende journaalpost. Intermediaire vergoedingen: 1. Werknemer maakt een rit in een bedrijfsauto. Hij tankt onderweg en rekent zelf de benzine af. De vergoeding van de benzinekosten is een intermediaire vergoeding. (4909) 2. Werknemer gaat zakelijk uit eten met een klant. Werknemer betaalt de rekening en declareert deze. Het deel voor de maaltijd van de klant is een intermediaire vergoeding. (4938) Voor zijn eigen maaltijd geldt een gerichte vrijstelling (4934). 3. Werknemer koopt voor een presentatie bij een klant markeerstiften en een fles wijn. De markeerstiften neemt hij na zijn presentatie mee naar kantoor. (4998) 4. Werkgever bestelt een notebook en de werknemer schiet de rekening voor Werkgever stelt de notebook ter beschikking aan de werknemer. De vergoeding aan de werknemer is een vergoeding van intermediaire kosten en dus onbelast. (4998) De terbeschikkingstelling van de notebook is loon in natura. Dit is alleen onbelast bij een zakelijk gebruik van 90% of meer. Gerichte vrijstellingen: 1. Openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer van maximaal 0,19 (bedrag 2012) per zakelijke kilometer (4904). 2. Tijdelijke verblijfkosten in het kader van de dienstbetrekking (maaltijden, overnachtingen tijdens dienstreizen (4934). 3. Cursussen, congressen en seminars, voor zover van belang voor het werk van de werknemer(4954). 4. Procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) (4954). 5. Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen (4934). 6. Verhuiskosten (4964). Nihilwaardering: 1. Voorzieningen op de werkplek zoals het gebruik van de vaste computer, kopieerapparaat en vaste telefoon (4916). 2. Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van de maaltijd (4936). 3. Uniformen, werkkleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, en werkkleding die op het werk achterblijft (4926). 4. Verstrekte mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het zakelijk gebruik meer dan 10% is (4916). 5. Portable computer, notebook of laptop als het zakelijk gebruik 90% of meer is. 6. OV-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt (4906). 7. Vakliteratuur op het werk (4954). 13

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits.

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits. Wegwijzer Werkkosten adp.nl HR. Payroll. Benefits. Inleiding Tot 2011 kenden we in Nederland een wirwar van regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie