Werkkostenregeling WHITEPAPER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling WHITEPAPER"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door:

2 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen die uw onderneming aan werknemers doet. De werkkostenregeling is in het leven geroepen om de regels rond belastingvrije vergoedingen aan werknemers te vereenvoudigen, zoals een kerstpakket of een fiets van de zaak. Met de nieuwe regeling kunt u maximaal 1,4%, in 2012 (Vrije ruimte)van het totale fiscale loon van uw onderneming besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag dat boven deze zogenoemde vrije ruimte uitkomt, moet u 80% eindheffing betalen. Vanaf 1 januari 2011 kunt u kiezen voor de werkkostenregeling. Dit mag maar moet niet. U heeft elk jaar (2011, 2012 en 2013) steeds opnieuw de keuze. Vanaf 2014 heeft u geen keuze meer en is de werkkostenregeling een feit. Alles is loon Onder de werkkostenregeling is, alles wat uit de dienstbetrekking wordt genoten, loon. De formele tekst is: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Vergoedingen en verstrekkingen behoren in beginsel dus tot het loon. Vergoedingen en verstrekkingen Voor toepassing van de werkkostenregeling moeten alle vergoedingen en verstrekkingen van de inhoudingsplichtige aan de werknemers inclusief btw bij elkaar worden opgeteld. Het gaat hierbij alleen om vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren. Ook onder de werkkostenregeling blijven er uitzonderingen op het loonbegrip. Als iets niet uit de dienstbetrekking wordt genoten dan is het geen loon. Wat valt er onder de vrije ruimte van 1,4% Kerstpakketten en andere kleine geschenken. Maaltijden in kantines (op basis van het forfaitaire bedrag 2,90 per maaltijd). Bedrijfsfitness (op de werkplek of elders). Werkruimte bij de werknemer thuis. Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders. Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen. Contributie van personeelsverenigingen (zie: Tip!). Contributie voor vakvereniging. Kosten inschrijving wettelijk beroepsregister. Fiets, elektrische fiets, scooter, enz. (de grens van 749 vervalt) Parkeer- veer- en tolgelden (met uitzondering van auto van de zaak)

3 Schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking. Apparatuur, gereedschappen en instrumenten mede voor gebruik thuis. Personeelsfeesten, personeelsreizen et cetera. Ook: Borrelen op vrijdagavond. Producten van het eigen bedrijf. Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer voor het deel meer dan 0,19 per km. Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (behalve die voor fiets of scooter) Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van interne relaties. Vakliteratuur thuis. Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten. Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen. Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet is verzekerd. Aan- en verkoopkosten woningen bij verhuizingen (bij bedrijfsverplaatsingen). Niet onder de werkkostenregeling vallen: Intermediaire kosten: dat zijn kosten die uw werknemer betaalt maar bedoeld zijn voor bedrijf of relatie. De werknemer schiet deze kosten dus voor en de vergoeding hiervan valt niet onder de regeling. Enkele voorbeelden: Representatievergoedingen voor een etent je met klanten; Parkeerkosten en de kosten voor de autowasstraat voor de auto van de zaak; Kosten voor het cadeau voor een jubilerende collega die een medewerker heeft voorgeschoten. Gerichte vrijstellingen, dit betreffen kosten die u grotendeels voorheen ook al belastingvrij mocht vergoeden o.a. auto van de zaak, dienstwoning etc.. Vervoer, bijvoorbeeld abonnementen en losse kaartjes voor reizen met het openbaar vervoer en vergoedingen voor reizen met eigen vervoer van maximaal 0,19 (bedrag 2010) per zakelijke kilometer. Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking. Het gaat hierbij om maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen. Cursussen, congressen, seminars en dergelijke, voor zover ze van belang zijn voor het werk van de werknemer. Studie- en opleidingskosten en outplacement. Procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures). Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen. Verhuiskosten. Extraterritoriale kosten (30%-regeling)

4 Nihilwaarderingen, voorzieningen en verstrekkingen in natura die u als nihil mag waarderen: Voorzieningen op de werkplek zoals het gebruik van de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon. Arbo-voorzieningen. Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd. Uniformen, werkkleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, en werkkleding die op het werk achterblijft. Mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het zakelijke gebruik meer dan 10% is. Portable computer, notebook of laptop als het zakelijke gebruik 90% of meer is. Ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt. Incidentele personeelsvoorzieningen met gezamenlijk karakter (feesten/reizen) tot het forfait per werknemer per jaar ( ). Personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten zijn onbelast als ze op de werkplek plaatsvinden. Het feest is ook onbelast voor de werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren, maar niet voor werknemers van een verbonden vennootschap. De werkkostenregeling kent dus vrijheden. Er is echter een beperking. Dat is de zogeheten gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen en verstrekkingen mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag boven de 30% wordt gezien als loon voor de werknemer. U mag dus niet zomaar alles binnen de vrije ruimte onderbrengen. Voorbeelden: Voorbeeld 1: fiets en elektrische scooter U koopt 10 fietsen voor uw werknemers. De kosten vallen met 1 boeking (factuurbedrag inclusief btw) in uw vrije ruimte van 1,4% van de totale fiscale loonsom. U boekt de fietsen niet meer per werknemer in uw loonadministratie, maar u boekt het hele bedrag in 1 keer in uw financiële administratie. U kunt de fietsen geven zonder te beoordelen hoe vaak uw werknemers de fietsen gebruiken voor woon- werkverkeer. Ook is het niet meer van belang of uw werknemers de afgelopen 3 jaar al een fiets hebben gekregen. Binnen de werkkostenregeling vervallen de normen voor de aanschafprijs ( 749 per fiets) en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen ( 82 per kalenderjaar). U kunt eventueel een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoeden of verstrekken zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets. Voorbeeld 2: cafetariaregeling voor fietsen U kunt belast loon nog steeds omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking

5 voor bijvoorbeeld een fiets. De werkkostenregeling geeft u grotere vrijheid om hierover afspraken te maken. U kunt een cafetariaregeling bijvoorbeeld zonder meer uitbreiden voor fietsen met hulpmotor. U kunt uw werknemers ook nog steeds een renteloze lening geven voor de aanschaf van een fiets of elektrische scooter. Bij cafetariaregelingen met een lening voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of een elektrische scooter is het rentevoordeel van die personeelslening nihil. Uw werknemer kan bijvoorbeeld ook zijn onbelaste reiskostenvergoeding van 0,19 per kilometer omruilen voor een fiets of gebruiken voor de aflossing van de renteloze lening. Voorbeeld 3: vergoedingen voor intermediaire kosten Na een winter met veel sneeuw laat uw werknemer zijn auto van de zaak wassen in een wasstraat. De onderkant van de auto is weer brandschoon en vrij van strooizout. U betaalt aan uw werknemer het bedrag terug dat hij heeft betaald voor de wasbeurt. U kunt dit belastingvrij doen. Het is een vergoeding voor intermediaire kosten, die niet onder de werkkostenregeling valt. Voorbeeld 4: loon in natura U krijgt een factuur van uw leverancier voor 25 kerstpakketten die u hebt gekocht voor uw werknemers. De waarde van deze kerstpakketten is de factuurprijs inclusief btw. Voorbeeld 5: woon-werkverkeer U geeft uw werknemer voor woonwerkverkeer een vaste vergoeding van 0,19 per kilometer op basis van 214 dagen per kalenderjaar. U kunt ook in 2012 gebruik blijven maken van deze regeling. Want de werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor vervoer. Voorbeeld 6: bovenmatige gerichte vrijstelling U betaalt uw werknemer een reiskostenvergoeding van 0,29 per zakelijke kilometer. Van dit bedrag kunt u 0,19 per kilometer onbelast vergoeden omdat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt. De rest van het bedrag ( 0,10 per kilometer) is het bovenmatige deel van de gerichte vrijstelling. U kunt dit als belast loon van uw werknemer bestempelen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Hebt u geen ruimte meer over, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen, dus 0,08 per kilometer. (Bron: Belastingdienst.) Voordelen werkkostenregeling De werkgever hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet meer per werknemer bij te houden en de werkgever is binnen de forfaitaire ruimte niet meer gebonden aan fiscale spelregels. Daarnaast kan de

6 werkkostenregeling ook een besparing op de personeelskosten met zich mee brengen. Nadelen werkkostenregeling U loopt het risico de vrije ruimte te overschrijden met 80% eindheffing als gevolg. De regeling staat op dit moment nog in de kinderschoenen, met alle opstartproblemen en vraagtekens van dien. De werkkostenregeling kan ook nadelig uitpakken voor uw werknemers. U zult dan om de tafel moeten met uw medewerkers om tot een passende oplossing te komen. Daarnaast zult u uw financiële administratie opnieuw in moeten richten. Om te beoordelen of het voor u voordelig is om de nieuwe werkkostenregeling toe te passen, is een overzicht nodig van uw huidige vergoedingen en verstrekkingen en van de eventuele arbeidsvoorwaardelijke en -rechtelijke consequenties. Ook uw administratie moet op de nieuwe regeling afgestemd zijn. Wij zetten graag de voor- en nadelen voor u op een rijtje. Neemt u gerust contact op met een van onze professionals

7 COPYRIGHT & DISCLAIMER Copyright Geen enkel deel van deze Whitepaper mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tavernemeun Accountants. Het is wel toegestaan deze Whitepaper, mits in zijn geheel, te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mag echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere website of met andere media worden verzonden. Tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tavernemeun Accountants. De in deze Whitepaper beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt. Disclaimer Hoewel bij het gereedmaken van deze Whitepaper de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is of niet meer juist is. Tavernemeun Accountants is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Whitepaper. Tavernemeun Accountants adviseert voorafgaand elke financiële transactie advies in te winnen van een gekwalificeerd adviseur

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Crowdfunding iets voor U? Bent u als werkgever wel voor alle risico s verzekerd? Is uw bedrijf kredietwaardig? Oktober 2014 - jaargang 1 - nummer 1 CijferMeester - oktober 2014

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Het gratis ter beschikking stellen van werkfruit op het bedrijf heeft geen gevolgen voor de loonbelasting, mits het fruit aan iedereen

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie