De werkkostenregeling in vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en"

Transcriptie

1 De werkkostenregeling in vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P Accountants u verteld dat alles wat een werkgever aan een werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, in beginsel loon vormt. Daarnaast hebben wij opgemerkt dat verstrekkingen van werkgevers aan werknemers op basis van wellevendheid, sympathie of piëteit uit hoofde van een persoonlijke relatie, niet tot het loon worden gerekend. Maar daar blijft het niet bij. Om werkgevers en werknemers tegemoet te komen - immers werknemers maken ontegenzeggelijk (zakelijke) kosten - is besloten dat een werkgever een bepaald percentage van de fiscale loonsom aan de werknemer kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Daarnaast zijn de begrippen 'vrije ruimte', 'gerichte vrijstellingen', 'werkplek gerelateerde gerichte vrijstellingen' (voorheen 'nihil-waarderingen') en 'intermediaire kosten' geïntroduceerd. Door de introductie van deze begrippen is het 'alles-is-loon-principe' eigenlijk weer verlaten en zijn er tal van uitzonderingen. Met deze update brengen wij u hiervan graag op de hoogte. De vrije ruimte Met de introductie van de WKR is een bepaald percentage van de fiscale loonsom vrijgesteld. Voor 2015 is dit percentage vastgesteld op 1,2% van de fiscale loonsom. Dit is de zogenoemde 'vrije ruimte', ook wel het 'werkkostenforfait' of het 'forfait' genoemd. Voor een werkgever betekent dit dat hij 1,2% van de fiscale loonsom, vrij van loonheffingen en naar eigen inzicht vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen kan geven aan zijn werknemers. Daartoe moet de werkgever dit loonbestanddeel van te voren wel hebben aangewezen als 'eindheffingsloonbestanddeel'. Indien de werkgever meer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt dan de vrije ruimte toestaat, is het meerdere belast tegen een eindheffing van 80%. Deze eindheffing is een volledige werkgeverslast.

2 Gerichte vrijstellingen Binnen de WKR heeft de wetgever een beperkt aantal vergoedingen en verstrekkingen aangewezen als de zogenaamde 'gerichte vrijstellingen'. Dit houdt in dat deze vrijstellingen dan niet ten koste gaan van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van de werkgever. Deze gerichte vrijstellingen kunnen naast de vrije ruimte onbelast worden vergoed of verstrekt. Van belang is dat met ingang van 1 januari 2015 het 'noodzakelijkheidscriterium' als gerichte vrijstelling wordt geïntroduceerd. Werkplek gerelateerde gerichte vrijstellingen (voorheen 'nihilwaarderingen'), behandelen wij in een afzonderlijke paragraaf). De reguliere gerichte vrijstellingen zijn: ICT-middelen en gereedschappen; Met ingang van 1 januari 2015 wordt het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium als gerichte vrijstelling geïntroduceerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Hieronder vallen ook alle vergoedingen of verstrekkingen die daarmee verband houden, zoals een abonnement via een 4G-kaartje of een beschermhoes voor de telefoon. Vervoer, bijvoorbeeld werkelijke kosten van abonnementen en losse kaartjes voor reizen met het openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, alsmede vergoedingen voor reizen met eigen vervoer (maar ook lopend) van maximaal 0,19 (2014) per zakelijke kilometer (waaronder ook woonwerkverkeer); Kosten voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, bijvoorbeeld maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen. Let op!: indien een werknemer meer dan twintig dagen op eenzelfde plek verblijft, geldt het zogeheten 20-dagencriterium, aldus de regelgever. De gerichte vrijstelling wijzigt dan in een belaste vergoeding. De werkgever kan de belaste vergoeding ten laste brengen van de vrije ruimte, dan wel de belaste vergoeding tot het loon van de werknemer rekenen; Cursussen, congressen, seminars e.d. voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk; Outplacement. Hieronder wordt verstaan de diensten en adviezen voor een (bijna ex-) werknemer om op zo kort mogelijke termijn een passende nieuwe werkkring te vinden door het verbeteren van kennis en vaardigheden.

3 Studie- en opleidingskosten en procedures tot erkenning van verworven competenties (EVCprocedures) met het oog op het verwerven van (meer) inkomen; de hierin begrepen reis- en verblijfkosten vallen onder de gerichte vrijstelling voor reis- en verblijfkosten; Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen. Dit zijn de meer dan 10%- zakelijke-maaltijden. Ook maaltijden met zakenrelaties vallen hieronder, evenals maaltijden tijdens werklunches (wel goed documenteren). Let wel kantinemaaltijden vallen hier niet onder. Verhuiskosten; mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, mag de werkgever een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven van maximaal EUR Deze vergoeding mag worden gegeven naast de vergoeding van kosten van het overbrengen van de inboedel; Extraterritoriale kosten (30%-regeling), de 30%-regeling wordt in deze notitie onbesproken gelaten; Vakliteratuur. Dit betreffen boeken, tijdschriften die een werknemer nodig heeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden bij het werk. Onder omstandigheden kunnen ook dagbladen vakliteratuur zijn. Kosten van inschrijving in een beroepsregister; Dit zijn veelal wettelijk voorgeschreven registraties die de beroepsgroep eist voor het veiligstellen en bewaken van kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld de NIVRA voor registeraccountants die controller zijn. Overigens ook inschrijvingen in een register zonder een verplicht karakter kunnen door de werkgever onbelast worden vergoed. Voorwaarde daarbij is voldoende kwaliteitsborging, tuchtrecht e.d. door de beroepsvereniging, bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor bedrijfsfiscalisten. Personeelskorting; Voor korting op branche-eigen producten van de werkgever of van een met de werkgever verbonden vennootschap is een gerichte vrijstelling is van toepassing, mits aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: a) Het voordeel (korting) bedraagt niet meer dan 20% van de waarde in het economische verkeer van de producten; en b) Het voordeel bedraagt op jaarbasis niet meer dan 500.

4 Gerichte vrijstelling voor werkplek gerelateerde zaken (voorheen 'nihil-waarderingen') Zoals al eerder geschreven is alles wat een werkgevers hun werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen loon. Om te voorkomen dat ook voorzieningen op de werkplek als loon in aanmerking moet worden genomen of in de vrije ruimte vallen, zal met ingang van 1 januari 2015 een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor thans (t/m 2014) een 'nihilwaardering' geldt. Bij ministeriële regeling zullen bepaalde voorzieningen voor deze gerichte vrijstelling aangewezen. Dat betekent dat deze werkplek gerelateerde voorzieningen niet alleen belastingvrij kunnen worden ter beschikking gesteld, maar ook verstrekt (eigendom gaat over naar de werknemer) of vergoed aan de werknemer. Het is de verwachting dat dit vooral Arbo-gerelateerde voorzieningen zullen zijn. Te denken valt aan: Voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon, fietsenstalling, pennen en papier e.d.; Arbovoorzieningen, bijvoorbeeld geneeskundige keuringen, inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid, veiligheidsbril met geslepen glazen voor bijv. een laborant of lasser, beeldschermbril, EHBO-cursus e.d.; Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd. Denk hierbij aan fruit, koffie, thee, frisdrank, soep en andere kleine versnaperingen; Kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls en werkkleding die op het werk achterblijft, alsmede kleding met een of meerdere logo's van ten minste 70 cm2 per kledingstuk; Renteloze personeelslening, mits de werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter voor woon-werkverkeer koopt; Ov-jaarkaart en voordeelurenkaart, mits de werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt.

5 Intermediaire kosten De vergoeding van intermediaire kosten door een werkgever is geen loon en valt daarom niet onder de WKR. Dit betekent dat ook intermediaire kosten naast de vrije ruimte kunnen worden vergoed. De vraag is dus wat 'intermediaire kosten' zijn? De wetgever heeft geen definitie van intermediaire kosten gegeven. Wel is aangegeven dat intermediaire kosten bij de werkgever thuishoren en die de werknemer heeft voorgeschoten. Bij intermediaire kosten geeft de werkgever als het ware opdracht aan de werknemer om namens en voor rekening van de werkgever uitgaven te doen. Het gaat om kosten die betrekking hebben op aanschaf of onderhoud van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren en om kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering. Bij intermediaire kosten speelt het element arbeidsbeloning geen rol. Denk hierbij aan kosten in verband met de auto van de zaak (ruitenwisservloeistof, motorolie, parkeerkosten, tolwegen, ijskrabber, autowaskosten, e.d.). In de parlementaire behandeling van de WKR is ook een voorbeeld gegeven: Een werknemer geeft een presentatie bij een klant. Hij koopt hiervoor markeerstiften en een fles wijn voor de klant. De markeerstiften neemt hij na zijn presentatie mee naar kantoor. De vergoeding voor de markeerstiften is een intermediaire vergoeding. Dat geldt ook voor de vergoeding voor de fles wijn, want vergoedingen voor kosten die de werknemer maakt voor een externe representatie of voor relatiegeschenken voor externe relaties en klanten van het bedrijf, zijn intermediaire vergoedingen en dus belastingvrij. Kortom, de intermediaire kosten worden als het ware door de werknemer 'voorgeschoten'. In onze volgende update zullen wij wat dieper ingaan op de op Prinsjesdag voorgestelde aanpassingen. Bron: mr. Roy H.R. Vliese, partner bij TEKZ Belastingadviseurs en Kerngroeplid bij Nyenrode Business Universiteit,

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Crowdfunding iets voor U? Bent u als werkgever wel voor alle risico s verzekerd? Is uw bedrijf kredietwaardig? Oktober 2014 - jaargang 1 - nummer 1 CijferMeester - oktober 2014

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Het gratis ter beschikking stellen van werkfruit op het bedrijf heeft geen gevolgen voor de loonbelasting, mits het fruit aan iedereen

Nadere informatie