ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING"

Transcriptie

1 Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan de hand van het totale fiscaal loon (loon waarover loonheffing betaald moet worden). Van dit fiscaal loon mag 1,2% gebruikt worden om onbelaste zaken aan het personeel te verstrekken en/of vergoeden. Hieronder is ter opfrissing nog even kort schematisch weergegeven hoe de werkkostenregeling werkt. Schematische weergave Werkkostenregeling: Fiscaal loon Loon in geld (salaris). Dit dient als basis voor de berekening van de vrije. Normale loonheffing 1,2 % van het fiscale loon: De Vrije Ruimte Alles wat ook als loon gezien wordt, zoals personeelsuitjes, kerstpakket, fiets van de zaak etc. GEEN loonheffing (indien binnen de vrije ) Buiten de vrije Alles wat ook als loon gezien wordt (personeelsuitjes, kerstpakket, fiets v/d zaak etc.), maar niet meer in de vrije valt 80% loonheffing achteraf (indien boven de vrije ) Gerichte Vrijstelling of Nihilwaardering Kosten gaan niet ten koste van de vrije GEEN loonheffing Personeelsactiviteiten waar is dat feestje? Er is de afgelopen maanden veel discussie ontstaan onder andere over de belastbaarheid van personeelsactiviteiten na toepassing van de werkkostenregeling. De Belastingdienst heeft aangegeven hoe om te gaan met feesten/bijeenkomsten. De belangrijkste hoofdlijnen zijn:

2 Bijkomstig zakelijk personeelsevenement op kantoor Bijkomstig zakelijk personeelsevenement op externe locatie reiskosten vergoeding in de vrije vergoeding in de vrije koffie met gebak, drankje met bitter- garnituur nihilwaardering bij verstrekking Overwegend zakelijk personeelsevenement (ongeacht locatie) werkelijke ov-kosten of 0,19 per kilometer tijdelijke verblijfskosten onderdeel met voor- namelijk amusements- waarde onderdeel met zakelijk karakter ontbijt, lunch en/of diner overnachting congressen/opleidingen normbedrag in de vrije ( 3,20) congressen/opleidingen congressen/opleidingen tijdelijke verblijfskosten tijdelijke verblijfskosten Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die op de werkplek ter beschikking worden gesteld in de vrije valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze nihilwaarderingen gaan dus ook niet ten koste van uw vrije. De nihilwaarderingen gelden alleen voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geld. Gerichte vrijstellingen zijn sowieso onbelast. Deze kosten vallen buiten het bereik van de werkkostenregeling. Het gaat dan om vergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoeding tot 0,19 per kilometer en studiekosten. Ter verduidelijking volgen een aantal voorbeelden uit de praktijk. Voorbeeld: De studiedag: Werkgever A heeft besloten haar werknemers bij te scholen middels een studiedag op een externe locatie op de Hoge Veluwe. Tijdens de studiedag wordt bij aanvang koffie en gebak geserveerd en in de middag wordt een lunch verstrekt aan de deelnemers. De studiedag wordt die avond afgesloten met een bezoek aan een musical. Voorafgaand vindt nog een etentje plaats met alle medewerkers. Voor de werkkostenregeling geldt dat: de studiedag (scholing) wordt gezien als een evenement dat overwegend zakelijk is. Deze kosten zijn derhalve gericht vrijgesteld; de koffie met gebak en de lunch die verstrekt worden tijdens de studiedag zijn gericht vrijgesteld. De koffie met gebak en de lunch zijn immers onlosmakelijk verbonden met de studiedag welke overwegend zakelijk is; het etentje en het bezoek aan de musical zijn niet zakelijk. Deze kosten zijn loon voor de werknemers. Dit loon kan worden ondergebracht in de vrije ; de reiskosten vallen deels in de vrije (het niet zakelijk deel) en zijn deels vrijgesteld (zakelijk deel). De totale reiskosten van en naar de locatie zullen dus uitgesplitst moeten worden.

3 Voorbeeld : de nieuwjaarsreceptie op de bedrijfslocatie versus horecagelegenheid: Werkgever B heeft begin januari een nieuwjaarsreceptie voor haar medewerkers georganiseerd. Er worden champagne en hapjes geserveerd. De receptie vindt plaats in de bedrijfshal van de onderneming. De kosten voor de receptie, de champagne en hapjes, worden gezien als kleine verstrekkingen van consumpties. Deze kosten vallen in principe wel in de vrije, maar worden uiteindelijk nihil gewaardeerd. Zij hebben dus geen effect op de vrije. Als de receptie had plaatsgevonden in een horeca aangelegenheid (externe locatie) dan zouden alle kosten wel volledig ten laste van de vrije gebracht moeten worden. Vrijstelling voor werkplekvoorzieningen Sinds 1 januari 2015 maakt het voor de fiscale behandeling van sommige werkplekvoorzieningen niet meer uit of de werkgever ze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Er geldt hiervoor een gerichte vrijstelling: Arbo voorzieningen op de werkplek (bijvoorbeeld veiligheidsbril); hulpmiddelen die ook gedeeltelijk buiten de werkplek gebruikt worden en die 90% of meer zakelijk gebruikt worden; Arbo voorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld medische keuring). Maaltijden op de werkplek Als een werknemer een maaltijd verstrekt of vergoed krijgt van de werkgever dan vormt deze geen loon als er sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. op de wijze waarop een werkgever het aantal belaste maaltijden moet tellen is naar voren gekomen dat er eventueel gebruik gemaakt mag worden van de 214 werkdagen regeling die ook gehanteerd wordt voor reiskosten; bij een op de werkplek genoten maaltijd wordt het loonvoordeel altijd gesteld op 3,20 (minus de eigen bijdrage van de werknemer). Ook al zijn de werkelijke kosten lager dan 3,20 dan dient er toch 3,20 te worden bijgeteld. Het blijkt in elk geval dat de Belastingdienst het voornemen heeft niet soepel om te gaan met de wijze van loonbepaling bij maaltijden. Het is aan te bevelen na te gaan welk effect het vorenstaande heeft op een bedrijfskantine en de maaltijden die aan de werknemers verstrekt worden. Daarnaast zijn wellicht praktische afspraken te maken met de Belastingdienst.

4 Geschenken met ideële waarde is gewoon loon! Onder het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen werden geschenken met een ideële waarde niet als loon behandeld (bijvoorbeeld een vulpen). De werkkostenregeling kent geen aparte regeling voor geschenken met een ideële waarde. Dit betekent dat zulke geschenken alleen voor de werknemer onbelast gegeven kunnen worden als deze ten laste van de vrije komen. Er zijn nog enkele specifieke omstandigheden te bedenken waarin deze geschenken niet van de vrije snoepen. Daarvan is sprake als de werkgever het geschenk onder de regeling voor dienst-tijduitkeringen kan laten vallen of het geschenk als voordeel buiten de dienstbetrekking aangemerkt kan worden. Het noodzakelijkheidscriterium Algemeen Nieuw per 2015 in de werkkostenregeling is de gerichte vrijstelling van het noodzakelijkheidscriterium. Door deze vrijstelling kan aan werknemers de gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen, die nodig zijn voor het werk, onbelast vergoedt, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Er gelden diverse voorwaarden wil de werkgever de gerichte vrijstelling kunnen toepassen: 1. het gaan om gereedschappen en ICT middelen; 2. de middelen moeten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; 3. teruggeven of vergoeden: zodra de middelen niet langer noodzakelijk zijn, moet de werknemer ze teruggeven of de restwaarde vergoeden aan de werkgever; 4. kosten van de middelen zijn voor de werkgever. De kosten mogen niet (deels) doorberekend worden aan de werknemer; 5. de betreffende middelen moeten zijn aangewezen als eindheffingsloon. Vaste telefoon thuis is niet onbelast! Als een werknemer geregeld thuiswerkt en daarbij ook telefonisch bereikbaar moet zijn dan kan de werkgever ervoor kiezen om een telefoonabonnement aan de werknemer te vergoeden. Daarbij moet wel in ogenschouw genomen worden dat het wel mogelijk is onbelast een mobiele telefoon te verstrekken voor thuiswerk, maar geen vaste telefoonlijn. Het noodzakelijkheidscriterium geldt alleen voor de mobiele communicatiemiddelen en bijbehorende apparatuur, zoals bijvoorbeeld printers, desktops, laptops, tablets, mobiele telefoons, smartphones, sim-kaarten, dongels en dus ook abonnementen voor internet en mobiele telefonie en software. Een vaste telefoonlijn valt hier dus niet onder. Als de werkgever deze kosten van de thuis-werkplek vergoedt, dan moeten de kosten belast worden bij de werknemer of ten laste van de vrije gebracht worden.

5 Als het oplaadpuntje bij het paaltje komt de oplaadpaal in de werkkostenregeling Als werknemers een elektrische auto hebben, moeten ze die ook opladen. De vraag daarbij is wel of de werkgever de benodigde laadpaal, elektriciteit en bijvoorbeeld het aanleggen van een extra groep in de meterkast onbelast voor de werknemer mag regelen. Waar hangt dit precies van af? Bij een auto van de zaak Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van de laadpaal en de verbruikte elektriciteit mag de werkgever onbelast vergoeden of voor haar rekening nemen. Het maakt immers deel uit van de terbeschikkingstelling van de auto van de zaak. Dit geldt zowel op de werkplek als op een externe locatie (zoals een parkeergarage) en bij de werknemer thuis. De elektriciteit die de werknemer nodig heeft om de auto op te laden mag de werknemer declareren bij de werkgever (intermediaire kosten). Bij een eigen auto Laadt een werknemer thuis, op de werkplek of op een externe locatie zijn auto op, dan kan de werkgever onder voorwaarden maximaal 0,19 per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Ook de aanschafkosten van de laadpaal en kosten voor aanpassing van de meterkast zijn bij deze 0,19 inbegrepen als de laadpaal bij de werknemer thuis geplaats wordt. De laadpaal op de werkplek, door de werkgever geplaatst, leidt op zichzelf niet tot een voordeel voor de werknemer. De kosten hiervan mag de werkgever zonder gevolgen voor het loon voor haar rekening nemen. Bonusvoordeel bij de BD? Bonus tot past in vrije werkkostenregeling De regels die toegepast moeten worden bij de toekenning van een bonus zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Inmiddels is het wel bekend dat een werkgever bonussen tot een bedrag van in de vrije mag onderbrengen. Er zullen strengere regels komen voor het toekennen van een bonus. Met deze regels wil Staatssecretaris Wiebes van Financiën voorkomen dat ondernemingen de vrije van de WKR misbruiken. Als een vergoeding of verstrekking ondergebracht wordt in de vrije, moet er voldaan zijn aan de gebruikelijkheidstoets. Als het bedrag niet groter is dan toetst de Belastingdienst toetst niet of de bonus gebruikelijk is.

6 Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld Voor korting op producten uit eigen bedrijf geldt vanaf 2015 een gerichte vrijstelling. Als de werkgever een korting of vergoeding geeft aan de werknemer bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld: de producten zijn niet branchevreemd; de korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer; de kortingen of vergoedingen bedragen in 2015 samen niet meer dan 500. Komt men boven het maximum van 500 uit, dan kan het deel dat uitkomt boven het maximum aangewezen worden als eindheffingsloon. Komt men niet boven het maximum van 500 uit, dan mag het niet gebruikte deel van de vrijstelling niet doorgeschoven worden naar een volgend jaar. Wenst u naar aanleiding van bovenstaande een persoonlijk gesprek of heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw HLB-adviseur of L.A. (Leo) Huisman of J.M.L.R. (Jenny) Roest RB van kantoor Rotterdam. Telefoon:

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Het gratis ter beschikking stellen van werkfruit op het bedrijf heeft geen gevolgen voor de loonbelasting, mits het fruit aan iedereen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Crowdfunding iets voor U? Bent u als werkgever wel voor alle risico s verzekerd? Is uw bedrijf kredietwaardig? Oktober 2014 - jaargang 1 - nummer 1 CijferMeester - oktober 2014

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Maart 2015

MKB Nieuwsbrief Maart 2015 MKB Nieuwsbrief Maart 2015 1. De nieuwe gebruikelijkloonregeling Hierbij ontvangt u onze MKB Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling. SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN 2.10.1. Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten.

Nadere informatie

Tip: Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen.

Tip: Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen. PRIORE-NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik

Nadere informatie