Betreft: 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling"

Transcriptie

1 Betreft: 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling Beste relatie, De afgelopen periode hebben wij u diverse keren informatie toegezonden over ontwikkelingen met betrekking tot de zgn. werkkostenregeling. In navolging van deze ontwikkelingen en de diverse vragen die gesteld zijn vanuit de praktijk, heeft de Belastingdienst een lijst gepubliceerd met 40 veelgestelde vragen over de werkkostenregeling en de antwoorden van de Belastingdienst daarop. Bijgaand treft u deze lijst aan. De vragen gaan onder meer over personeelsfeesten, de bedrijfskantine, verzekeringen en de gebruikelijkheidstoets. We vertrouwen erop u hiermee weer spoedig te hebben geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de werkkostenregeling. Indien u nog vragen heeft of meer wilt weten over de werkkostenregeling kunt u contact opnemen per via of via telefoonnummer Met vriendelijke groet, Daniel Sternfeld / Antoine Roes PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2 Veelgestelde vragen werkkostenregeling 1. Ik wil de kerstpakketten als eindheffingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte. Dat moet inclusief btw. Maar in het grootboek boeken wij exclusief btw. Hoe ga ik hiermee om? Wij kunnen u hier geen richtlijnen voor geven. U bepaalt zelf hoe u uw administratie inricht. 2. Mijn bv is onderdeel van een concern. Hoe moeten wij de werkkostenregeling toepassen? U past de werkkostenregeling toe per individuele werkgever. Een groep vennootschappen (concern) of een samenhangende groep inhoudingsplichtigen kan niet als groep gebruikmaken van de werkkostenregeling. 3. Wij hebben in concernverband een personeelsfeest georganiseerd. Moeten we de kosten bij het moederbedrijf of bij de werkmaatschappijen onderbrengen? U moet de werkkostenregeling toepassen per individuele werkgever. U brengt de kosten dus bij de individuele werkgevers onder, naar rato van het aantal deelnemende werknemers. Ook de vrije ruimte geldt per individuele werkgever. De factuurwaarde inclusief btw van bijvoorbeeld personeelsfeesten en personeelsreizen, of een vergoeding daarvoor, is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Werkgevers kunnen met ons praktische afspraken maken over de vaststelling van het loon per werkgever. 4. Wat houdt de gebruikelijkheidstoets in en bij wie ligt de bewijslast? De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die u in uw administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Maar door de ruime marge van 30% komt het alleen in uitzonderingsgevallen tot een toets. Bij deze toets spelen onder meer de volgende factoren een rol: de waarde en de aard van de verstrekkingen, de hoogte van de vergoedingen en de kring van ontvangers. Wij moeten aantonen dat de vergoedingen en verstrekkingen ongebruikelijk zijn. U kunt dan toelichten waarom de vergoedingen en verstrekkingen toch gebruikelijk zijn. 2 van 13

3 5. Hoe moet ik de gebruikelijkheidstoets uitvoeren? De gebruikelijkheidstoets is voor bijzondere situaties. Maar als u twijfelt, gaat u als volgt te werk: U beoordeelt iedere vergoeding of verstrekking op (on)gebruikelijkheid. U beoordeelt in de loop van het kalenderjaar het totaal van alle vergoedingen en verstrekkingen. Als dit totaal meer dan 30% ongebruikelijk is, is het bedrag boven de 30%-grens loon van de werknemer. Dat kan dus ook al bij de 1e vergoeding of verstrekking het geval zijn. 6. Ik wil gebruikmaken van gerichte vrijstellingen. Moet ik de vergoedingen en verstrekkingen dan eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen? En moet dat op individueel of collectief niveau? Ja, u moet dan de vergoedingen en verstrekkingen eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Wij zien dit in uw administratie doordat u een vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon hebt opgenomen. Dat aanwijzen kan per individuele werknemer en op collectief niveau voor alle werknemers tegelijkertijd. Voordat u de eindheffing berekent, trekt u van het aangewezen eindheffingsloon af: de gerichte vrijstellingen en uw vrije ruimte (1,4% van het totale fiscale loon). 7. Hoe ga ik om met verstrekkingen waarvan ik de factuur nog niet heb voor afloop van de aangiftetermijn? Ik organiseerde eind 2010 een eindejaarsfeest en kreeg de factuur in februari Om binnen de werkkostenregeling loon in natura te waarderen, hebt u inderdaad het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur nodig. Maar u moet ook op tijd aangifte loonheffingen doen. Daarom baseert u de aangifte op de offerte of op een redelijke schatting. Nadat u de factuur hebt ontvangen, corrigeert u zo nodig de eerdere aangifte. Bij u gaat het om loon in natura dat u hebt verstrekt in U moet de regels toepassen die toen golden. U gebruikt dus de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen, want de werkkostenregeling is pas vanaf 2011 ingevoerd. 8. Ik maak gebruik van de werkkostenregeling. Mijn werknemer declareerde in januari 2011 kosten over december 2010 die niet gericht zijn vrijgesteld. Kan ik de vergoeding onderbrengen in mijn vrije ruimte? Ja, dat kan. Want voor de loonbelasting geldt het kasstelsel: de vergoeding wordt beoordeeld aan de hand van de wetgeving die geldt op het moment waarop de vergoeding vorderbaar en inbaar is. Vergoedingen voor kosten die niet gericht zijn vrijgesteld, zijn loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Dat geldt ook voor deze jaargrensoverschrijdende vergoeding: u brengt het loon in 2011 onder in uw vrije ruimte. 3 van 13

4 9. Begin 2011 waren we nog niet klaar voor de werkkostenregeling. Nu wel. Kunnen we de werkkostenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 laten ingaan? Nee, dat kan niet. De keuze voor een regeling geldt voor het hele kalenderjaar. U kunt dus pas per 1 januari 2012 gebruikmaken van de werkkostenregeling. Als u in 2012 gebruikmaakt van de werkkostenregeling, betekent dat niet automatisch dat u dat in 2013 ook moet doen. U kunt in 2013 weer kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Welke keuze u maakt, blijkt uit uw administratie. U hoeft uw keuze niet bij ons te melden. Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. 10. Wat is het verschil tussen ter beschikking stellen en verstrekken? Als u uw werknemer iets ter beschikking stelt, blijft u de eigenaar. Bij een verstrekking wordt de werknemer eigenaar. 11.Mijn werknemer krijgt een vaste kostenvergoeding. De Belastingdienst heeft deze vergoeding in 2009 goedgekeurd. Moet ik nu voor 2011 of 2012 weer een kostenonderzoek doen? Nee, dat hoeft niet als de omstandigheden waarop u de vergoeding hebt gebaseerd, onveranderd zijn. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u onder voorwaarden een vaste kostenvergoeding geven voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Voor het doen van onderzoek naar de werkelijke kosten - 1 van de voorwaarden - geldt dat u dit onderzoek vooraf moet doen. Deze voorwaarde geldt alleen voor nieuwe vaste kostenvergoedingen. Vaste kostenvergoedingen voor andere kosten dan gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten zijn loon. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 12. Geldt de vrije ruimte van 1,4% per kalenderjaar of (gebroken) boekjaar? De vrije ruimte - 1,4% van het totale fiscale loon van uw werknemers - geldt per kalenderjaar. 13. Hoe bereken ik mijn vrije ruimte en hoe toets ik de vergoedingen en verstrekkingen hieraan? Voor het bepalen van uw vrije ruimte en het toetsen van uw vergoedingen en verstrekkingen aan die vrije ruimte kunt u kiezen uit 3 methoden: 4 van 13

5 methode 1 U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst gedurende het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar. methode 2 U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst per aangiftetijdvak van het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar. methode 3 U berekent uw vrije ruimte per aangiftetijdvak van het lopende kalenderjaar en u toetst ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Kijk voor een uitgebreide toelichting bij: Hoe werkt de vrije ruimte? Een startende ondernemer moet methode 3 gebruiken, omdat hij in het voorafgaande kalenderjaar geen fiscaal loon heeft. 14. Als er aan het eind van het jaar nog vrije ruimte over is, kan ik dat dan gebruiken voor onbelaste bonussen? En mag dat met terugwerkende kracht? Als het gebruikelijk is de bonussen onder de eindheffing te laten vallen, kunt u het restant van de vrije ruimte gebruiken voor onbelaste bonussen. U moet de bonussen dan ook toetsen aan de gebruikelijkheidstoets. Afgezien van een paar uitzonderingen, kiest u zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u als eindheffingsloon onderbrengt in uw vrije ruimte. Voor het onderbrengen van deze vergoedingen en verstrekkingen hoeft uw werknemer niet eerst zelf kosten te maken. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, toetsen wij niet of er een relatie is tussen uw vergoeding en kosten die uw werknemer maakt. U kunt de bonussen niet met terugwerkende kracht (in vorige aangiftetijdvakken) onderbrengen in uw vrije ruimte. Binnen de werkkostenregeling bepaalt u uiterlijk op het moment van vergoeden of verstrekken of u de vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte onderbrengt door deze als eindheffingsloon in uw administratie op te nemen. Hebt u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief. 15. Onze directeur-grootaandeelhouder (dga) staat op de loonlijst van onze werkmaatschappij. Kunnen wij de hele vrije ruimte voor hem benutten? En welke rol speelt de gebruikelijkheidstoets? Ja, dat kan: u mag de hele vrije ruimte benutten voor 1 werknemer, dus ook voor uw dga. Een voorwaarde hierbij is dat de vergoedingen en verstrekkingen die u voor uw dga als eindheffingsloon 5 van 13

6 onderbrengt in uw vrije ruimte, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengt, hebben geen gevolgen voor de gebruikelijk loonregeling. Ze tellen niet mee bij het loon dat u moet toetsen aan het gebruikelijk loon. 16. Mijn werknemer maakt geen zakelijke kosten. Kan ik hem dan toch een kostenvergoeding geven die ik als eindheffingsloon onderbreng in de vrije ruimte? Ja, dat kan. Voor het onderbrengen van vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte, hoeft uw werknemer niet zelf zakelijke kosten te maken. 17. Ik heb mijn ambulante werknemer zonder vaste werkplek een laptop ter beschikking gesteld. Geldt hiervoor een nihilwaardering? Ja, maar alleen als uw werknemer de laptop voor 90% of meer zakelijk gebruikt en hij de laptop ook op de werkplek gebruikt. Anders is de factuurwaarde inclusief btw loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Deze nihilwaardering geldt niet alleen voor ambulante werknemers, maar onder de bovengenoemde voorwaarden voor al uw werknemers. 18. Mijn werknemer heeft in mijn opdracht arboschoenen gekocht en gedeclareerd. Hij heeft de aankoopbon ingeleverd en een verklaring terbeschikkingstelling getekend. Gaat het dan om een vergoeding van intermediaire kosten en een terbeschikkingstelling met een nihilwaardering? Het gaat in eerste instantie om een intermediaire vergoeding, want uw werknemer heeft de arboschoenen in uw opdracht en voor uw rekening gekocht en de schoenen gaan tot het vermogen van uw bedrijf horen. Intermediaire vergoedingen zijn geen loon en vallen niet onder de werkkostenregeling. Als u daarna deze schoenen ter beschikking stelt, is er sprake van loon in natura met een nihilwaardering. Voorwaarde is dat uw werknemer de schoenen ook op zijn werkplek gebruikt. Als uw werknemer zelf kosten maakt voor arbovoorzieningen en u deze kosten vergoedt, is deze vergoeding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 6 van 13

7 19. Wij hebben een bedrijfskantine met een externe cateraar. Wat zijn de fiscale gevolgen als mijn werknemer een lunch koopt van 1,90? Belastingtechnisch gezien, verstrekt u een maaltijd. Voor een maaltijd (ontbijt, lunch of diner) in een bedrijfskantine geldt een normbedrag van 2,90. U telt bij het loon van uw werknemer het normbedrag min de eigen bijdrage van de werknemer ( 2,90-1,90 = 1). Maar u kunt de maaltijd - het normbedrag min de eigen bijdrage van de werknemer - ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 20. Wij hebben een bedrijfskantine met een externe cateraar. In de kantine eten werknemers van verschillende bedrijven. De cateraar kan het totale aantal maaltijden niet splitsen naar de verschillende werkgevers. Hoe kan ik dit het handigst aanpakken? U hoeft onder de werkkostenregeling niet het aantal maaltijden per werknemer bij te houden. U administreert alleen het totale aantal maaltijden van alle werknemers samen. Wel moet u per werknemer de eigen bijdrage bijhouden. U moet dus samen met uw cateraar en de andere werkgevers een systeem ontwikkelen dat inzicht geeft in: - het totale aantal maaltijden per werkgever, en - de eigen bijdragen van de individuele werknemers per werkgever Voor een maaltijd (ontbijt, lunch of diner) in een bedrijfskantine geldt een normbedrag van 2,90. U mag de volgende praktische aanpak gebruiken: U wijst het totale aantal verstrekte maaltijden aan als eindheffingsloon: in uw administratie neemt u de verstrekking op als eindheffingsloon. U stelt de eigen bijdragen van uw werknemers op maximaal 2,90 per maaltijd. U mag een hogere eigen bijdrage vragen, maar voor de berekening houdt u maximaal 2,90 per maaltijd aan. Het eindheffingsloon is dan: het aantal maaltijden x 2,90 - het totaal van de eigen bijdragen (per bijdrage maximaal 2,90). De volgende methoden om het eindheffingsloon te berekenen, zijn niet toegestaan: alle maaltijden x 2,90 minus het totaal van alle eigen bijdragende betalingen en verstrekkingen van u aan de cateraar. 7 van 13

8 21. Mijn werknemer heeft thuis een bedrijfsruimte waarin hij werkt. Kan ik hem hiervoor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven? Dat hangt af van de aard van de verstrekking en de zelfstandigheid van de werkruimte: - arbovoorzieningen die voortvloeien uit de arbovoorschriften die passen binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid Ongeacht de zelfstandigheid van de werkruimte zijn verstrekkingen van deze arbovoorzieningen onbelast. De werkruimte thuis moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen (zie ook: Arbeidsomstandighedenbesluit). Een vergoeding voor deze arbovoorzieningen is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. - alle andere vergoedingen en verstrekkingen Bij alle niet-arbovoorzieningen speelt de zelfstandigheid van de werkruimte een rol: 22. Als ik mijn werknemer een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verstrek of vergoed, is dat dan belast loon? Ja, dat is belast loon. Als u uw werknemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders verstrekt, is dit een aanspraak die tot het loon behoort. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. De waarde van de aansprak is het bedrag dat u per loontijdvak voor uw werknemer stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast. Als uw werknemer zelf de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, is de vergoeding van de premie loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast. 23. Is een cursus stoppen met roken een arbovoorziening? Kan ik mijn werknemers zo'n cursus onbelast laten volgen? Ja, uw werknemers kunnen onbelast een cursus stoppen met roken volgen. Hiervoor gelden de volgende 2 voorwaarden: De cursus is een onderdeel van het arboplan van uw onderneming.de cursus wordt geheel of gedeeltelijk gegeven op de werkplek. 24. Ik wil mijn werknemer een cursus aanbieden ter voorbereiding op zijn pensioen. Geldt hiervoor een gerichte vrijstelling? 8 van 13

9 Dat hangt af van de feiten en omstandigheden. In de praktijk verschillen prepensioencursussen sterk qua omvang en inhoud. Als de cursus vergelijkbaar is met outplacement - voorbereiding op een nieuwe levensfase - geldt hiervoor een gerichte vrijstelling. Heeft de cursus een meer recreatief karakter, dan is er geen vrijstelling van toepassing. De vergoeding of verstrekking van zo'n cursus is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 25. Mijn werknemer heeft een verkeersovertreding gemaakt. Wat zijn de gevolgen als ik de geldboete vergoed of de boete niet verhaal? Onder de werkkostenregeling zijn vergoedingen voor geldboetes en het voordeel van het niet-verhalen van een boete op uw werknemer loon voor uw werknemer. U kunt dit loon niet als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengen. Het is verplicht werknemersloon. Maar als het gaat om geldboetes van buitenlandse autoriteiten, mag u dit loon wél als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengen. Deze regels gelden voor transacties (afspraken met de officier van justitie) en voor geldboetes die een rechter geeft. 26. Mijn werknemer gebruikt in zijn werkkamer thuis een computer en printer van het bedrijf. Ik heb net een inktcartridge vergoed. Zijn dit intermediaire kosten? Ja, want het gaat om een cartridge voor een printer die eigendom is van uw bedrijf. Maar de computer en printer (inclusief cartridge) zelf zijn loon van de werknemer. Dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen voor een werkruimte in de woning van uw werknemer, behalve voor bepaalde arbovoorzieningen. U rekent elk loontijdvak de waarde van het gebruik van de apparatuur inclusief de cartridge tot het loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 27. Volgens de cao kon ik mijn internationale chauffeurs een onbelaste vergoeding geven voor nachtwerk, ongeacht of zij extra kosten hebben gemaakt. Is dit onder de werkkostenregeling ook mogelijk? Ja, dat is nog steeds mogelijk. Per 1 januari 2012 hebben wij het convenant uit 1993 opgezegd met de werkgeversorganisaties in het beroepsgoederenvervoer: Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). In 2011 geldt dit convenant nog. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, kunt u in 2011 de verblijfskostenvergoedingen behandelen als een gerichte vrijstelling. Wij overleggen met TLN en KNV over nieuwe afspraken vanaf van 13

10 28. Ik vergoed mijn werknemer 0,28 per kilometer voor zakelijke reizen die hij maakt met zijn eigen auto. Kan ik het bovenmatige deel als eindheffingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte? Ja, dat kan. U mag uw werknemer voor zakelijke reizen die hij maakt met zijn eigen auto, maximaal 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Als u hem 0,28 per kilometer vergoedt, is 0,09 per kilometer loon van uw werknemer. Maar u mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Als u meer vergoedt dan 0,19 per kilometer, dan kan het gebruikelijkheidscriterium een rol spelen. Als de vergoeding ongebruikelijk is, kunt u het deel van de vergoeding boven de 0,19 per kilometer niet in uw vrije ruimte onderbrengen. 29. Mijn bedrijf heeft verschillende vestigingen. Ik organiseer zelf de kinderopvang voor alle werknemers bij 1 van onze vestigingen. Is er dan voor een werknemer van een andere vestiging sprake van kinderopvang op de werkplek? Nee, daarvan is geen sprake. Uw werknemer werkt op een andere plek dan waar u de kinderopvang organiseert. U telt bij het loon van uw werknemer de waarde van de kinderopvang verminderd met een eventuele werknemersbijdrage. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 30. Als een mobiliteitsbureau een loopbaanscan bij mijn werknemer afneemt, is dit dan een arbovoorziening waarvoor een nihilwaardering geldt? Nee, een loopbaanscan is geen arbovoorziening. Er geldt geen nihilwaardering voor zo'n scan. Maar mogelijk is de loopbaanscan wel onbelast. 31. Ik betaal een ongevallenverzekering voor mijn werknemer. Is dit belast? Dat hangt van de situatie af. Er zijn 2 mogelijkheden: De werknemer heeft zelf een ongevallenverzekering afgesloten. De vergoeding van de premie is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.u hebt voor uw werknemer een ongevallenverzekering afgesloten. U betaalt de premie en uw werknemer kan aanspraak maken op de uitkering bij een ongeval. De premie die u betaalt, is vrijgesteld. Een eventuele uitkering is belast. De uitkering is loon uit vroegere dienstbetrekking. U kunt deze uitkering dus niet als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 10 van 13

11 32. Hoe kan ik mijn werknemer een ov-kaart ter beschikking stellen, terwijl de kaart op naam van de werknemer staat? Dat de kaart op naam van uw werknemer staat, speelt geen rol. Het gaat erom dat de kaart uw eigendom blijft. Dit betekent dat uw werknemer de kaart bij u inlevert bij ingrijpende veranderingen in zijn reisomstandigheden. Bijvoorbeeld: Uw werknemer krijgt een auto van de zaak en gebruikt deze auto voor zijn zakelijke reizen. U of uw werknemer verhuist, waardoor uw werknemer het abonnement of de kaart niet meer voor zakelijke reizen gebruikt. De dienstbetrekking met uw werknemer eindigt. 33. Omdat mijn werknemer voor zijn werk naar het buitenland ging, parkeerde hij de auto bij Schiphol. Hoe ga ik om met een vergoeding van de parkeerkosten? Hoe u met de vergoeding omgaat, hangt ervan af of uw werknemer zijn eigen auto gebruikte of een auto van de zaak: Uw werknemer rijdt in zijn eigen auto. U mag uw werknemer maximaal 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Vergoedingen en verstrekkingen die boven dit bedrag uitkomen, zijn loon van de werknemer. Als u dus met uw werknemer al een vergoeding van 0,19 per kilometer hebt afgesproken en u ook de parkeerkosten bij Schiphol vergoedt, zijn die parkeerkosten loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Uw werknemer rijdt in een auto van de zaak. Als u met uw werknemer hebt afgesproken dat de parkeerkosten van de auto van de zaak voor uw rekening komen, is uw vergoeding van de parkeerkosten een intermediaire vergoeding. Intermediaire vergoedingen zijn geen loon en vallen niet onder de werkkostenregeling. 34. Is een vergoeding die ik baseer op het Reisbesluit Binnenland en Buitenland, een gerichte vrijstelling? Als de omstandigheden gelijk zijn gebleven en u voldoet aan de voorwaarden van het Reisbesluit, is zo'n vergoeding tot 2013 gericht vrijgesteld. Dit geldt alleen voor kosten van tijdelijk verblijf. 35. We gaan een Sinterklaasfeest organiseren voor de kinderen van onze werknemers. Kan dat onbelast? Verstrekkingen en vergoedingen die u familieleden van de werknemer geeft, zijn in het algemeen loon van de werknemer. Maar bij een Sinterklaasfeest hangt het af van de situatie of u dit onbelast kunt verstrekken. Er zijn 2 mogelijkheden: 11 van 13

12 - U organiseert het feest op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is een niet ongebruikelijke voorziening op de werkplek. Hiervoor geldt een nihilwaardering. Als u de kinderen of werknemers een cadeautje meegeeft voor thuis, is dat loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. - U organiseert het feest extern. De waarde van het feest en van eventuele cadeaus is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 36. Wij hebben voor ons personeel een studiedag georganiseerd, met lunch, diner en een ontspannend avondje teambuilding. Hoe ga ik om met de kosten? Afhankelijk van de invulling van het programma en de tijdsbesteding, moet u de kosten splitsen in: activiteiten met vooral een zakelijk karakter Voor deze activiteiten zijn 2 gerichte vrijstellingen van toepassing: cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en dergelijke tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking activiteiten met vooral een consumptief karakter Bij deze activiteiten is er sprake van een personeelsfeest. Het deel van de factuur (inclusief btw) voor deze activiteiten is loon van uw werknemers. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 37. De kosten van tijdelijk verblijf zijn vrijgesteld. Maar wat is tijdelijk verblijf? Van tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld sprake bij verblijf van ambulante werknemers tijdens een dienstreis. Ook als het redelijk is dat uw werknemer (nog) niet bij de plaats van zijn werk gaat wonen, is er sprake van tijdelijk verblijf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit. 38. Kan ik mijn werknemer onbelast een vaste telefoon in zijn woning verstrekken of vergoeden? Nee, dat kan niet. De waarde van de verstrekking van een vaste telefoon in de woning van uw werknemer of een vergoeding daarvoor is loon van de werknemer. Dat geldt ook voor internet. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. 12 van 13

13 39. Mag ik de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte? Hoe zit het dan met de gebruikelijkheidstoets? Ja, dat mag. De gebruikelijkheidstoets levert in dit geval geen probleem op, want het is gebruikelijk te voldoen aan de wettelijke verplichting de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden (zie ook: Gebruikelijkheidstoets). 40. Mijn werknemer had een zakenlunch. Moet ik de rekening voor de loonheffingen splitsen in een deel van de werknemer en een deel van de klant? Nee, dat hoeft niet als het aantoonbaar om een zakelijk etentje gaat. De volledige rekening voor de zakenlunch is onbelast. 13 van 13

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Crowdfunding iets voor U? Bent u als werkgever wel voor alle risico s verzekerd? Is uw bedrijf kredietwaardig? Oktober 2014 - jaargang 1 - nummer 1 CijferMeester - oktober 2014

Nadere informatie