algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17"

Transcriptie

1 INHOUD Lijst van afkortingen / Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / Tarieven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / Toerekeningsregels/gemeenschappelijke inkomensbestanddelen / Verzamelinkomen / Gereserveerd / 29 werk en woning (box 1) 1.11 Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) / Belastbare winst uit onderneming / Vrijgestelde winst / Aftrekbeperkingen kosten van winst / Premies beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling (vanaf 2015) / Bijtelling winst voor privégebruik woning / Bijtelling winst voor privégebruik auto / Tonnageregeling zeescheepvaart / Gereserveerd / Afschrijving / Willekeurige afschrijving / Milieu-investeringen (VAMIL) / Investeringen door startende ondernemers / Zeeschepen / Investeringen ter bevordering economische ontwikkeling (alleen 2013) / Investeringsaftrek / Aanvullende aftrek speur- en ontwikkelingswerk (RDA) / Gereserveerd / Urencriterium/verlaagd urencriterium / Fiscale reserves en terugkeerreserve / Oudedagsreserve (FOR) / Ondernemersaftrek / MKB-winstvrijstelling / Gereserveerd / Belastbaar loon / Reisaftrek / Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden / 65 7

2 1.40 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen / Belastbare inkomsten uit eigen woning / Schema belastbare inkomsten uit eigen woning / Eigen woning / Kapitaalverzekering eigen woning / Spaarrekening eigen woning/beleggingsrecht eigen woning / Bijleenregeling: eigenwoningschuld/eigenwoningreserve / Aftrekbare kosten / Vooruitbetaalde rente/kosten / Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld / Uitgaven voor inkomensvoorzieningen / Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen / Negatieve persoonsgebonden aftrek / Gereserveerd / Middeling / Verklaring arbeidsrelatie (VAR) / Gereserveerd / 104 aanmerkelijk belang (box 2) 1.53 Aanmerkelijk belang/meesleep- en meetrekregeling / Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / Gereserveerd / 105 sparen en beleggen (box 3) 1.56 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) / Vrijgestelde bezittingen box 3 / Groene beleggingen (vanaf 2013) / Maatschappelijke beleggingen (t/m 2012) / Beleggingen in durfkapitaal (t/m 2012) / Nettolijfrenten (vanaf 2015) / Nettopensioen (vanaf 2015) / Waardering bezittingen en schulden / Gereserveerd / 123 persoonsgebonden aftrek 1.66 Persoonsgebonden aftrek / Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen / Verliezen op beleggingen in durfkapitaal / Uitgaven voor levensonderhoud kinderen (t/m 2014) / Uitgaven voor specifieke zorgkosten / Weekenduitgaven voor gehandicapten / Scholingsuitgaven / Uitgaven voor monumentenpanden / Aftrekbare giften / Gereserveerd / 140 heffingskorting 1.81 Heffingskorting / Gereserveerd / 152 Inhoud 8

3 Inhoud wijze van heffing 1.86 Voorheffingen / Wel of geen aanslag / Gereserveerd / Loonbelasting / Schema bruto-/nettoberekening per / Loonbegrip / Aandelenoptierechten / Vrijgesteld loon / Gebruikelijk en fictief loon / Loon in natura / Vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen (t/m 2014) / Carpoolen / Waardering privégebruik auto / Werkkostenregeling / Diverse cijfers loonbelasting / Verlof / Verlofaanspraken / Levensloopregeling / Pensioen en VUT / Gereserveerd / Verschuldigde loonbelasting / Heffingskorting voor loonbelasting / Gereserveerd / Tarieven bijzondere beloningen / Witte tabellen LB/PH / Groene tabellen LB/PH / Gereserveerd / Bijzondere tabellen loonbelasting / Aannemers van werk/thuiswerkers/gelijkgestelden/ sekswerkers / Artiesten en beroepssporters / Eindheffing / Eindheffingsbestanddelen / Eindheffingstabellen / Afwijkende percentages eindheffingstarief / Eindheffingstabellen voor bijzondere groepen / Afdrachtverminderingen LB/PH / Afdrachtvermindering onderwijs (t/m 2013) / Afdrachtvermindering zeevaart / Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk / Gereserveerd / Vennootschapsbelasting / Tarieven vennootschapsbelasting / Diverse cijfers vennootschapsbelasting / 228 9

4 Inhoud 7. Dividendbelasting / Tarieven dividendbelasting / Inflatiebijstelling / Gereserveerd / Omzetbelasting / Tarieven omzetbelasting / Diverse cijfers omzetbelasting / Kleine-ondernemersregeling / Factuurgegevens / Successiewet / Vrijstelling erfbelasting / Vrijstelling schenkbelasting / Gereserveerd / Tarieven schenk- en erfbelasting / Latente inkomstenbelastingschulden / Waarderingsregels successiewet / Bedrijfsopvolging / Overlevingstafels / Belastingen van rechtsverkeer / Tarieven overdrachtsbelasting / Tarief assurantiebelasting / Verhuurderheffing / Belastingplicht (vanaf 2013) / Grondslag en tarief verhuurderheffing (vanaf 2013) / Wijze van heffing (vanaf 2013) / Gereserveerd / Belasting van personenauto s en motorrijwielen / Tarieven BPM / Belasting zware motorrijtuigen / Tarieven BZM / Gereserveerd / Kindgebonden budget / Kindgebonden budget / Kinderopvangtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Studiefinanciering / WSF-uitkeringen /

5 Inhoud 28. Sociale verzekeringen / Premieheffing volksverzekeringen / Algemene Ouderdomswet (AOW) / Algemene nabestaandenwet (Anw) / Algemene Kinderbijslagwet (AKW) / Tegemoetkoming thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) (t/m 2014) / Ziektewet (ZW) / Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Werkloosheidswet (WW) / Premiekorting (bonus) / Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) / Zorgverzekeringswet (Zvw) / Wet op de zorgtoeslag (Wzt) / Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (t/m 2013) / Prijsindexcijfers / CPI-alle huishoudens / CPI-werknemersgezinnen met laag inkomen / CPI-werknemersgezinnen met hoog inkomen / Diversen / Wettelijk minimumloon / Euro-omrekeningskoersen / Rente / Wettelijke rente / Belastingrente, heffingsrente en invorderingsrente / Marktrente / WSF-rente / Geldmarkttarieven ECB / Indexering alimentaties / Werkdagenoverzicht / Uiterste data aangifte en betaling LB / Codering aanslagen / Onderwijsvakanties / 331 Alfabetisch register /

6

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2015) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave Levensfase Leren 1. Studie en kinderen Levensfase Verdienen 2. Wet inkomstenbelasting 2001

Inhoudsopgave Levensfase Leren 1. Studie en kinderen Levensfase Verdienen 2. Wet inkomstenbelasting 2001 Inhoudsopgave Levensfase Leren 1. Studie en kinderen 31 Studie en kinderen internet Studiekosten algemeen Lesgeld Schoolboeken Vrijwillige ouderbijdrage Gedragscode schoolkosten 2009 Particulier onderwijs

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ Belastinggids 2013 GELDGIDS 1 JANUARI 2013 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 1 9, 7 5 Met gratis belastinghulp

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie