Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen"

Transcriptie

1 H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten die u maakt in het kader van onderwijs. Hoe kan ik de afdrachtvermindering toepassen? U kunt zelfstandig de afdrachtvermindering toepassen. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig van de Belastingdienst. Voor elke werknemer voor wie u een afdrachtvermindering toepast, moet u een administratie bijhouden waaruit het bedrag van de toegepaste afdrachtvermindering per aangifte loonheffingen blijkt. Deze gegevens moet u bij uw loonadministratie bewaren. Het totale bedrag van de afdrachtverminderingen per aangiftetijdvak trekt u af van het totale bedrag aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing. Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing mag door de afdrachtverminderingen niet negatief worden. U mag de totaalbedragen op de aangifte afronden op hele euro s. De bedragen per werknemer mag u niet afronden. Het bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing kan per saldo nooit negatief zijn. Wanneer het totaal van de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing in een bepaald aangiftetijdvak lager is dan het totale bedrag van de afdrachtverminderingen waarop u in dat tijdvak recht hebt, kunt u een deel van de afdrachtvermindering niet benutten. U mag dit onbenutte deel niet in een volgend tijdvak verrekenen. Let op: vanaf 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft! Hieronder vindt u meer informatie over: Afdrachtvermindering Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Afdrachtvermindering Beroepsopleidende Leerweg (BOL) Afdrachtvermindering bij EVC-trajecten Afdrachtvermindering bij omscholing voormalig werkloze Afdrachtvermindering beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Wanneer heb ik recht op de afdrachtvermindering onderwijs bij de BBL? Er moet sprake zijn van een leer-werkovereenkomst met de werknemer en diens school. Hierin moeten de volgende punten in ieder geval zijn opgenomen: soort opleiding duur van de overeenkomst en van de beroepspraktijkvorming aard en omvang van de begeleiding van de werknemer welke resultaten bereikt moeten worden en hoe dit beoordeeld moet worden wanneer en hoe de overeenkomst voortijdig ontbonden kan worden naam, adres en woon-/vestigingsplaats van de werknemer, het leerbedrijf, het landelijk orgaan en de school geboortedatum van de leerling 1

2 U kunt de afdrachtvermindering onderwijs ook toepassen als u nog geen kopie van de leerwerkovereenkomst hebt, maar wel een verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum waaruit blijkt dat de werknemer de beroepsbegeleidende leerweg volgt. U moet een kopie van de leer-werkovereenkomst of de verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum bij uw loonadministratie bewaren. Toetsloon Daarnaast mag de werknemer niet meer verdienen dan het vastgestelde toetsloon. Voor 2013 is het toetsloon vastgesteld op per jaar (dit is omgerekend ongeveer 1.910,25 per maand). Voor het loon dat u toetst aan het toetsloon tellen de volgende loonbestanddelen niet mee: beloningen die in de regel maar 1 keer of 1 keer per jaar worden toegekend, zoals vakantiegeld, tantièmes of gratificaties loon uit vroegere dienstbetrekking loon in de vorm van vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken loon waarover u loonbelasting/premie volksverzekeringen moet betalen in de vorm van de zogenoemde eindheffing Waz-, Wajong- en WAO/WIA-uitkeringen toeslagen in verband met ploegendiensten of onregelmatige diensten overwerkloon U hoeft het loon alleen te toetsen aan het toetsloon als de werknemer jonger is dan 25 jaar. Hoogte afdrachtvermindering bij BBL Wanneer de werknemer niet meer verdient dan het toetsloon, bedraagt de afdrachtvermindering onderwijs in 2013 maximaal per jaar. Duur Afdrachtvermindering 2

3 Afdrachtvermindering beroepsopleidende leerweg (BOL) Wanneer heb ik recht op de afdrachtvermindering onderwijs bij de BOL? Er moet sprake zijn van een leer-werkovereenkomst met een werknemer die ten minste 2 maanden stage loopt in het kader van de BOL op MBO niveau 1 of 2 en diens school. Hierin moeten de volgende punten in ieder geval zijn opgenomen: soort opleiding duur van de overeenkomst en van de beroepspraktijkvorming aard en omvang van de begeleiding van de werknemer welke resultaten bereikt moeten worden en hoe dit beoordeeld moet worden wanneer en hoe de overeenkomst voortijdig ontbonden kan worden naam, adres en woon-/vestigingsplaats van de werknemer, het leerbedrijf, het landelijk orgaan en de school geboortedatum van de leerling U kunt de afdrachtvermindering onderwijs ook toepassen als u nog geen kopie van de leerwerkovereenkomst hebt, maar wel een verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum waaruit blijkt dat de werknemer de beroepsopleidende leerweg volgt. U moet een kopie van de leer-werkovereenkomst of de verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum bij uw loonadministratie bewaren. Ook als de stagiair geen loon ontvangt, mag u de afdrachtvermindering toepassen. Hoogte afdrachtvermindering bij BOL Bij leerlingen die op basis van de BOL bij u werkzaam zijn, hoeft u het loon niet te toetsen aan het toetsloon. De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt in 2012 maximaal per jaar (omgerekend ongeveer 110,17 per maand). Duur afdrachtvermindering 3

4 Afdrachtvermindering bij procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC) Wanneer heb ik recht op de afdrachtvermindering onderwijs bij EVC? Wanneer uw werknemer een procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure) volgt om vast te laten stellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen eventueel nodig zijn, dan mag u onbelast de afdrachtvermindering toepassen, wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: U vergoedt de kosten van de EVC-procedure. De EVC-aanbieder is als zodanig erkend door een daarvoor aangewezen instantie. De verklaring van deze erkenning moet u bij uw loonadministratie bewaren. U mag het hele bedrag van de afdrachtvermindering verwerken in het tijdvak waarin de werknemer met de EVC-procedure begint of het daaropvolgende tijdvak. Volgt de werknemeronderwijs om zijn opleidingsniveau te verhogen, dan mag u de afdrachtvermindering daarvoor combineren met de afdrachtvermindering voor EVC. Hoogte Afdrachtvermindering bij EVC Voor deze afdrachtvermindering hoeft u het loon niet aan het toetsloon te toetsen. Ook wanneer een werknemer die een EVC-procedure volgt geen loon ontvangt, mag u de afdrachtvermindering toepassen. De afdrachtvermindering bedraagt voor EVC-trajecten 339 per procedure. Nee. De werknemer die een EVC-procedure volgt, wordt altijd aangemerkt als een fulltime werknemer. Voor de afdrachtvermindering hoeft u dus ook geen rekening te houden met een deeltijdfactor. Afdrachtvermindering bij omscholing voormalig werkloze Neemt u iemand in diens die werkloos was en aan de volgende voorwaarden voldoet, dan mag u voor deze werknemer de Afdrachtvermindering Onderwijs toepassen. Hij was werkloos voordat hij bij u in dienst trad om een opleiding tot startkwalificatieniveau te volgen. Hij heeft bij een vorig leerbedrijf ook een opleiding tot startkwalificatieniveau gevolgd en was vóór die opleiding werkloos. Hij heeft deelgenomen aan een re-integratietraject van een gemeente in het kader van de Wet werk en bijstand of via UWV WERKbedrijf. Bij scholing op startkwalificatieniveau gaat het om scholing die maximaal opleidt tot mbo 2-niveau. De opleidingen die hieraan voldoen, zijn de opleidingen van niveau 1 (assistentenopleiding) en 2 (basisberoepsopleiding) uit het zogenoemde Crebo-register dat wordt vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor deze werknemer moet u beschikken over een verklaring waarin staat dat de werknemer voor zijn scholing tot startkwalificatie werkloos was. Deze verklaring wordt uitgegeven door UWV WERKbedrijf. U kunt deze verklaring bij alle vestigingen van UWV WERKbedrijf aanvragen. De verklaring moet u bij uw loonadministratie bewaren, samen met een verklaring van de onderwijsinstelling. In de verklaring van de onderwijsinstelling moet in ieder geval zijn opgenomen: De opleiding, de codekwalificatie en het niveau van de opleiding zoals is vermeld in de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verstrekte licentie; Het nummer van de licentie De periode waarin uw werknemer de opleiding heeft gevolgd De verklaring moet binnen een maand na het einde van de opleiding verstrekt worden. 4

5 Toetsloon U moet het loon, ongeacht de leeftijd van de werknemer, altijd toetsen aan het toetsloon. Voor 2013 is het toetsloon vastgesteld op per jaar (dit is omgerekend ongeveer 1.910,25 per maand). Voor het loon dat u toetst aan het toetsloon tellen de volgende loonbestanddelen niet mee: beloningen die in de regel maar 1 keer of 1 keer per jaar worden toegekend, zoals vakantiegeld, tantièmes of gratificaties loon uit vroegere dienstbetrekking loon in de vorm van vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken loon waarover u loonbelasting/premie volksverzekeringen moet betalen in de vorm van de zogenoemde eindheffing Waz-, Wajong- en WAO/WIA-uitkeringen toeslagen in verband met ploegendiensten of onregelmatige diensten Overwerkloon Hoogte afdrachtvermindering bij omscholing Wanneer de werknemer niet meer verdient dan het toetsloon, bedraagt de afdrachtvermindering onderwijs in 2013 maximaal per jaar. Samenloop met Afdrachtvermindering Onderwijs BBL of BOL Volgt uw werknemer de scholing tot startkwalificatieniveau via de BBL of BOL, dan mag u ook daarvoor de Afdrachtvermindering Onderwijs toepassen, indien uw werknemer aan de voorwaarden voor die afdrachtverminderingen voldoet. U mag dan dus beide bedragen hanteren. Duur afdrachtvermindering 5

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement

Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement INHOUDSOPGAVE 1) Achtergrond pagina 3 2) Resultaat pagina 3 3) Opbouw opleiding pagina 3 4) Inhoud pagina 4 5) Werkwijze pagina

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave november 2011 Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2012 voor het inhouden en

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14 2 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave januari 2014 Inhoudsopgave Stappenplan... 8 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 8 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 8 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Werknemers vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (Uitgave januari) LH 312-1Z51FD Toelichting Deze tabellen

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 (Uitgave januari) LH 303-1Z41FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014

Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 Belastingdienst Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 (Uitgave januari) LH 300-1Z41FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie