Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

2 2/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Bezwaar Beroep aantekenen Hoger beroep Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging /202 Hogeschool Utrecht, september 2013

4 2.8.5 Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden HU-Bibliotheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap /202 Hogeschool Utrecht, september 2013

5 Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegronden Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Deze studiegids is op 7 juni 2013 vastgesteld door Hans Merkx: Instituutsdirecteur van het Instituut voor Paramedische Studies na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 17 juni /202 Hogeschool Utrecht, september 2013

6 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Huidtherapie. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kunt sterren verzamelen en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 6/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

7 er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via SharePoint bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het je slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Drs. Hans Merkx Directeur Instituut Paramedische Studies 7/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

8 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Het beroep van Huidtherapeut is beschreven in het beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Een gekopieerd exemplaar hiervan is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Opleiding. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel Beroepsrollen en competentiegebieden van de huidtherapeut De beroepsrollen van de huidtherapeut strekken zich uit over drie competentiegebieden, waarbij het eerste competentiegebied het beroepsspecifieke gebied is, dat de kern van het werk van de huidtherapeut vormt. Dit eerste competentiegebied is Werken met en voor patiënten met de beroepsrollen behandelaar en adviseur. Het tweede competentiegebied is Werken in en vanuit een organisatie, met daarin de rol van ondernemer. Het derde competentiegebied wordt gevormd door Werken aan professionalisering, met de beroepsrollen onderzoeker en beroepsontwikkelaar. Kerntaken, competenties en beroepsproducten/beroepsdiensten van de huidtherapeut Binnen elk van de beroepsrollen zoals beschreven in hoofdstuk 1, zijn kerntaken geformuleerd. Kerntaken zijn inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die samen de essentie vormen van wat de huidtherapeut doet. Om deze kerntaken goed te kunnen uitvoeren behoort een huidtherapeut te beschikken over beroepscompetenties. Onder competenties wordt in dit kader verstaan: een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houding dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten en beroepsdiensten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. De competenties zijn geordend aan de hand van de vijf rollen die de huidtherapeut in het werk vervult, te weten: behandelaar, adviseur, ondernemer (inclusief manager en werkgever), onderzoeker en beroepsontwikkelaar.de beroepsactiviteiten die een huidtherapeut verricht resulteren in zogenaamde beroepsproducten en beroepsdiensten. Een beroepsproduct is een product in de vorm van een document, meestal in de vorm van een plan of een opzet. Voorbeelden van een beroepsproduct zijn een behandelplan, een patiëntendossier en een kwaliteitsjaarverslag. Een beroepsdienst is een vorm van dienstverlening die aan de patiënt wordt geleverd. Voorbeelden van een beroepsdienst zijn de behandeling en het evaluatiegesprek. Professioneel handelen Naast de beschrijving van de competentie, waarin tot uitdrukking komt wat de huidtherapeut doet, is het belangrijk om er bij stil te staan dat er aspecten van competenties zijn die competentieoverstijgend zijn en die als voorwaarde beschouwd kunnen worden voor een competent functioneren. Het is belangrijk om weer te geven hoe een huidtherapeut dit doet en een omschrijving te geven van professioneel handelen. Het uitgangspunt voor de omschrijving van professionaliteit en professioneel handelen is als volgt verwoord: Professioneel gedrag is observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Het komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een patiënt in een beroepsbeoefenaar moet kunnen stellen. Binnen professioneel gedrag worden drie dimensies onderscheiden, te weten: omgaan met taken en werk, omgaan met anderen en omgaan met zichzelf. Deze drie dimensies accentueren gedragingen die zich richten op een kwalitatief hoogwaardige hulpverlening, een constructieve samenwerking (met de patiënt en andere professionals die bij de hulpverlening betrokken zijn) en de ontwikkeling op langere termijn ( lifelong learning ). De dimensies worden hierna één voor één uitgewerkt. 8/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

9 Omgang met werk en taken Patiëntgericht: stelt de individuele probleemervaring van de patiënt en wat hij prioriteit voor de behandeling vindt, centraal; Zelfstandig: verricht de eigen taken en werkzaamheden naar behoren zonder bijsturing van anderen, vraagt waar nodig hulp/advies van anderen; Doelgericht: handelt oplossingsgericht, ontwijkt (lastige) beslissingen niet, past zich waar nodig aan de omstandigheden aan en improviseert wanneer de situatie daarom vraagt; Methodisch: werkt gestructureerd, planmatig, bewust, doelmatig en efficiënt, en weet eigen werkzaamheden binnen de gestelde kwaliteitsnormen en tijd af te ronden; Betrokken: toont eigen initiatief en inzet en verricht werkzaamheden met zorg en aandacht, nauwgezet en consciëntieus; Onafhankelijk: is zich bewust van eigen functie, positie en rol, vormt zich een onpartijdig oordeel en neemt beslissingen waarin hij rekening houdt met perspectieven en belangen van alle direct betrokken partijen; Verantwoordelijk: is aanspreekbaar op beslissingen, feitelijk handelen en de consequenties ervan, en handelt in overeenstemming met inhoudelijke, ethische en juridische waarden; Omgang met anderen Betrouwbaar: houdt zich aan afspraken, werkt accuraat, behandelt verkregen informatie met gepaste vertrouwelijkheid en onthoudt zich van toezeggingen die niet nagekomen kunnen worden; Coöperatief: werkt op constructieve wijze in teamverband samen, stemt eigen werkzaamheden af, is hulpvaardig en collegiaal, geeft en vraagt feedback; Communicatief: geeft uitleg over eigen handelen, beslissingen en overwegingen, communiceert helder en concreet in woord en geschrift, stemt communicatie af op de anderen, ontwijkt moeilijke, confronterende gesprekken niet; Open: staat open voor vragen, feedback en gezichtspunten van anderen, stelt (waarde)oordelen uit ; Respectvol: toont belangstelling en respect, houdt rekening met emoties van anderen, helpt hun waarden verhelderen en hanteert correcte omgangsvormen; Omgang met het eigen functioneren Zelfbewust: kan eigen gedachten, gevoelens en gedrag benoemen en met elkaar in overeenstemming brengen, is zich bewust van eigen capaciteiten en beperkingen, handelt consequent en standvastig; Kritisch reflectief: is in staat het eigen functioneren en gedrag vanaf een zekere afstand kritisch te bekijken, geeft zich rekenschap van de grenzen van de eigen deskundigheid en vooroordelen, zoekt feedback en accepteert kritiek; Ontwikkelingsgericht: toont bereidheid de eigen deskundigheid op peil te houden dan wel te vergroten, zoekt actief naar mogelijkheden voor verbetering, stelt zichzelf doelen en gebruikt problemen, dilemma s en tegenslagen voor verdere professionele ontwikkeling; Het gaat hierbij om het deskundig en op een verantwoorde manier uitoefenen van het beroep. Kernpunten die hierbij worden onderscheiden zijn methodisch handelen, klinisch redeneren en sociaalcommunicatieve vaardigheden. Methodisch handelen houdt in: doelgericht, welbewust, systematisch en procesmatig handelen. Het zorgverleningsproces door de huidtherapeut is weergegeven in het huidtherapeutisch methodisch handelen. Met klinisch redeneren kan de huidtherapeut oordelen, keuzes en besluiten betreffende diagnose en behandeling van patiënt onderbouwen. Aan klinisch redeneren ligt kritisch denken ten grondslag. Kritisch denken omvat algemene denkprincipes en denkprocedures, waarbij de huidtherapeut zich op een zo volledig mogelijke manier een oordeel vormt. Kritisch denken biedt handvatten voor het klinisch redeneren. Kritisch reflecteren is essentieel voor het welbewuste denkproces dat klinisch redeneren is. Door kritisch te reflecteren leert de huidtherapeut het eigen handelen beter te doorgronden en hiervan te leren. Voorts betreft professioneel handelen de sociaalcommunicatieve bekwaamheid, waarin samenwerking en heldere communicatie, zowel met de patiënt als met andere (para)medische disciplines centraal staan. 9/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

10 Schema rollen, kerntaken, competenties, beroepsproducten en beroepsdiensten van de huidtherapeut Competentiegebied Werken met en voor patiënten Rol: De huidtherapeut als behandelaar Kerntaak Screenen, diagnosticeren, begeleiden, voorlichten, plannen. Competentie 1. De huidtherapeut voert een screening uit en stelt vast of zij de aanmelding van de patiënt accepteert of dat zij de patiënt adviseert om zich met de hulpvraag tot een arts te richten. 2. De huidtherapeut communiceert zo nodig met anderen en adviseert de patiënt zo nodig om zich met de hulpvraag tot andere medische disciplines te richten. 3. De huidtherapeut stelt een huidtherapeutische diagnose door analyse van door anamnese en huidtherapeutisch onderzoek verkregen gegevens. 4. De huidtherapeut geeft op basis van de huidtherapeutische diagnose voorlichting en advies over de mogelijke behandelwijzen, de consequenties van de behandeling, stelt een behandelplan op in samenspraak met de patiënt, en bereikt hierover overeenstemming met de patiënt. Toelichting Tot de kerntaken van de behandelaar behoren screenen, huidtherapeutisch diagnosticeren, begeleiden, voorlichten en plannen. Screenen is gericht op het herkennen van risicofactoren, waarvoor verwijzing naar een arts noodzakelijk is. Bij directe toegang beoordeelt de huidtherapeut in de screening of zij de patiënt verder gaat behandelen of dat zij de patiënt zal adviseren een arts te consulteren. Huidtherapeutisch diagnosticeren omvat een oriëntatie op de hulpvraag, al dan niet op verwijzing van een arts, de anamnese, het huidtherapeutisch onderzoek en een analyse van de huidproblemen van de patiënt, uitmondend in een huidtherapeutische diagnose. Het begeleiden, voorlichten en plannen omvat het met de patiënt bespreken van de huidtherapeutische diagnose, de mogelijke behandelwijzen, de consequenties van de behandeling en het in samenspraak en overeenstemming met de patiënt opstellen van een behandelplan. In het behandelplan zijn begeleidings- en preventieactiviteiten opgenomen. Een belangrijk aspect van deze kerntaken is het klinisch redeneren, waarbij op basis van analyse van beschikbare gegevens uit anamnese en onderzoek, systematisch en beredeneerd keuzes worden gemaakt door de huidtherapeut over de behandeling van een patiënt. De huidtherapeut handelt in overeenstemming met de principes van Evidence Based Practice en Best Practice en maakt gebruik van richtlijnen en protocollen. Beroepsdienst/beroepsproduct Screening, onderzoek, analyse, huidtherapeutische diagnose, advies, verwijzing, behandelplan en communicatie met anderen ten behoeve van de patiënt. Rol: De huidtherapeut als behandelaar Kerntaak Behandelen, begeleiden, evalueren, rapporteren. Competentie 5. De huidtherapeut voert het behandelplan uit, beoordeelt de effectiviteit van de behandeling, evalueert de behandeling met de patiënt en stelt het behandelplan zo nodig bij. 6. Na afloop van de behandeling evalueert de huidtherapeut de behandeling met de patiënt, beoordeelt de effectiviteit van de behandeling en sluit de behandeling af met een rapportage aan de verwijzer en/of de huisarts. 10/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

11 Toelichting Beroepsdienst/beroepsproduct Rol: De huidtherapeut als adviseur Kerntaak Competentie Toelichting Beroepsdienst/beroepsproduct Het huidtherapeutisch behandelen omvat onder meer: Integrale oedeemtherapie: waaronder manuele lymfdrainage, ambulante compressietherapie, huidverzorging, lymftaping en aanmeten van hulpmiddelen zoals therapeutische elastische kousen en borstprothesen integrale acnetherapie integrale littekentherapie wondzorg permanent ontharen camouflagetherapie dermatografie behandeling pigmentstoornissen behandeling vaatafwijkingen levering van (medische) hulpmiddelen N.B. Deze lijst van huidtherapeutische behandelingen is niet volledig; afhankelijk van de werkcontext passen huidtherapeuten verschillende behandelingen toe. Niet alle behandelingen worden in elke praktijk toegepast. De rol van behandelaar omvat naast de huidtherapeutische behandeling, ook de begeleiding en ondersteuning van de patiënt, het voorlichten van de patiënt, het stimuleren tot zelfmanagement, het (tussentijds) evalueren en het rapporteren. De huidtherapeut handelt in overeenstemming met de principes van Evidence Based Practice en Best Practice en maakt gebruik van richtlijnen en protocollen. Behandeling, levering (medische) hulpmiddelen, begeleiding, advies, evaluatie en rapportage. Geven van voorlichting en advies. 7. De huidtherapeut geeft voorlichting en advies aan patiëntgroepen, professionals en organisaties/instanties in de gezondheidszorg. De huidtherapeut geeft voorlichting en advies aan patiëntgroepen en multidisciplinair aan verwijzers en aan andere betrokkenen in de gezondheidszorg met als doel om de gezondheid op het gebied van de huid te bevorderen. Ook kan de huidtherapeut het nut en de noodzaak van de huidtherapeutische behandeling motiveren tegenover organisaties en instanties, zoals overheid en zorgverzekeraars, en kan de huidtherapeut haar kennis en ervaring delen met patiëntverenigingen en beroepsverenigingen. Advies, voorlichtingsplan, presentatie, beleidsadvies. Competentiegebied Werken in en vanuit een organisatie Rol: De huidtherapeut als ondernemer Kerntaak Ondernemen. Competentie 8. De huidtherapeut zet een financieel gezonde huidtherapeutische praktijk op, dan wel bevordert het implementeren van nieuwe (markt- )ontwikkelingen binnen een bestaande praktijk/organisatie. Toelichting Bij deze competentie is een goede oriëntatie op de potentiële behoefte aan huidtherapeutische zorg noodzakelijk, naast het onderhouden van contacten met relevante externe partijen (patiëntenpopulatie, concurrenten, verwijzers en andere professionals, zorgverzekeraars, overheden etc.). Dit heeft tot doel de eigen organisatie in de omgeving te positioneren en de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Beroepsdienst/beroepsproduct Ondernemingsplan (inclusief financiële analyse), beleidsplan (financieel, personeel en materieel), marketingplan (inclusief SWOTanalyse, jaarplan (omzet, winst, PR). 11/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

12 Rol: De huidtherapeut als ondernemer Kerntaak Organiseren, samenwerken, leiding geven. Competentie 9. De huidtherapeut organiseert het eigen werk effectief en doelmatig, en werkt samen met werknemers, collega s en andere professionals in de zorgverlening. 10. De huidtherapeut draagt bij aan de bedrijfsvoering en optimalisatie van werkprocessen met het oog op handhaving en verbetering van het functioneren van de organisatie en geeft hierbij leiding. Toelichting In de zorg rondom de patiënt moet veel georganiseerd worden, zowel als zelfstandig ondernemer (inclusief als werkgever), als ook in loondienst. Denk hierbij aan het plannen van en deelnemen aan multidisciplinair en intercollegiaal overleg, het vastleggen van patiëntgegevens, het plannen van het (eigen) werk en de (eigen) nascholing en het afspraken maken over de werkverdeling. Het inpassen van stagiairs in de dagelijkse praktijk en het leiding geven aan en begeleiden en coachen van stagiairs en nieuwe collega s, al dan niet als werkgever valt onder deze rol. Tot het beheren van een praktijk behoort ook het voeren van de administratie, het onderhoud van apparatuur, de besluitvorming omtrent aanschaf en beheer van voorzieningen en het materiaalbeheer. Beroepsdienst/beroepsproduct Werkplanning, patiëntenadministratie, intercollegiaal overleg, feedback geven, begeleidingsgesprek, reflectiegesprek, leiding geven. Competentiegebied Werken aan professionalisering Rol: De huidtherapeut als onderzoeker Kerntaak Toepassen van uitkomsten van onderzoek. Competentie 11. De huidtherapeut is in staat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op te zoeken, te interpreteren, op waarde te schatten en te vertalen naar de beroepspraktijk. Toelichting Een huidtherapeut is in staat om Evidence Based Practice en Best Practice toe te passen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toe te passen bij vraagstukken waarmee hij wordt geconfronteerd in de beroepsuitoefening. Daarom is het nodig dat huidtherapeuten in staat zijn om in medische databases onderzoeksinformatie, zowel uit eigen als uit aanpalend vakgebied, op te zoeken, te interpreteren en te vertalen naar de beroepspraktijk. De huidtherapeut beoordeelt (mogelijke) innovaties en past deze toe in de beroepspraktijk. Beroepsdienst/beroepsproduct (Verslag van) literatuurstudie, publicatie, presentatie. Rol: De huidtherapeut als onderzoeker Kerntaak Onderzoek uitvoeren. Competentie 12. De huidtherapeut is in staat kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens te verzamelen, te analyseren en zijn bevindingen vast te leggen (rapporteren). Toelichting De huidtherapeut kan op grond van de kennis, praktijkervaring en wetenschappelijke onderzoekspublicaties participeren in praktijkgericht, multidisciplinair onderzoek en kritisch-constructief bijdragen in elke fase daarvan. De huidtherapeut adviseert over de opzet en uitvoering van onderzoek op het vakgebied en werkt hierbij samen met andere disciplines. Zo beoordeelt de huidtherapeut onderzoeksplannen en protocollen en werkt hij mee aan patiëntonderzoek door het genereren en aanleveren van onderzoeksgegevens en het meewerken aan publicaties/presentaties hierover. Beroepsdienst/beroepsproduct Onderzoeksopzet, onderzoek uitvoeren, onderzoeksverslag, publicatie, presentatie. 12/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

13 Rol: De huidtherapeut als beroepsontwikkelaar Kerntaak Borgen kwaliteit en innoveren. Competentie 13. De huidtherapeut borgt de kwaliteit van het eigen beroepsmatig handelen. 14. De huidtherapeut creëert en ontwikkelt nieuwe activiteiten in de beroepsbeoefening. 15. De huidtherapeut draagt bij aan de kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en de maatschappelijke legitimering van het beroep. Toelichting Elke huidtherapeut moet actief zorgen voor behoud van kwaliteit en voor het ontwikkelen van nieuwe methoden, technieken of richtlijnen voor het beroep huidtherapeut, waardoor het handelen up to date is. Beroepsdienst/beroepsproduct Innovatieplan, POP, verbeterplan (na PDCA-cyclus), belangenbehartiging beroepsgroep, presentatie, bijdrage aan ontwikkeling van kwaliteitsmeetinstrumenten, protocollen/richtlijnen, intervisie en visitatie. Zie art. 15 OER-HU Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Een (beroeps)competentie kan omschreven worden als een combinatie van kennis, vaardigheden, attituden en persoonskenmerken die een persoon gebruikt om te functioneren naar de eisen die gesteld worden in de specifieke huidtherapeutische context (werk- en opleidingscontext). De beroepscompetenties zijn ingedeeld in een drietal competentiegebieden, met daarin gespecificeerde rollen, kerntaken, kerncompetenties en deelcompetenties van de huidtherapeut. Het competentieprofiel student is als volgt ingedeeld: Competentiegebied I: Preventie, zorg, training en advies: werken met en voor cliënten Rollen: Zorgaanbieder / therapeut, trainer, adviseur en coördinator Competenties: 1 Aanbieden van preventieactiviteiten Verlenen van zorg 2.2 Trainen en adviseren 3 Coördineren van activiteiten rondom de cliënt(en) Competentiegebied II: Organisatie: werken in een vanuit een organisatie Rollen: Manager, ondernemer en begeleider/coach Competenties: 4 Ondernemen 5 Beheren van de praktijk, onderneming, afdeling of dienst 6 Coachen en begeleiden van collega s en stagiaires Competentiegebied III: Beroep: Werken aan professionalisering Rollen: Beroepsbeoefenaar, innovator Competenties: 7 Ontwikkelen van beroepscompetenties 8 Initiëren van programma s 9 Ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen Competentie 1: Aanbieden van preventieactiviteiten 13/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

14 Om risico's voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de huidtherapeut primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. Competentie 2.1: Verlenen van zorg Om hun vraag te beantwoorden, biedt de huidtherapeut cliënt(en)/ patiënt(en) op een professioneel verantwoorde wijze huidtherapeutische zorg aan. Competentie 2.2: Geven van begeleiding 2 Om aan de vraag van de cliënt te voldoen, biedt de huidtherapeut cliënten op een professioneel verantwoorde wijze begeleiding aan. Om huidtherapeutische behandelingen te integreren of geïntegreerd te houden in de gezondheidszorg biedt de huidtherapeut doelgroepen van huidtherapie zoals patiëntenverenigingen en medewerkers in de gezondheidszorg op een professioneel verantwoorde wijze voorlichting en advies aan. Competentie 3: Coördineren van activiteiten rondom de cliënt(en)/patiënt(en). Om de huidtherapeutische preventieactiviteiten, zorg en begeleiding te laten verlopen als een continu en integraal proces, coördineert de huidtherapeut, indien nodig, de afgesproken activiteiten rondom de cliënten/patiënten en doelgroepen. Competentie 4: Beleid ontwikkelen en uitvoeren Om de continuïteit van de praktijk, onderneming, afdeling of dienst te waarborgen, levert de huidtherapeut een actieve bijdrage aan beleidsontwikkelingen en uitvoering Competentie 5: Beheren van de praktijk, onderneming, afdeling of dienst Om een goede organisatie van de dienstverlening te kunnen garanderen, beheert de huidtherapeut de praktijk, onderneming, afdeling of dienst op een professioneel verantwoorde wijze. Competentie 6: Begeleiden van collega s, teamleden en stagiaires Om ervoor te zorgen dat de (huidtherapeutische) taken binnen de organisatie op de juiste wijze worden uitgevoerd, coacht en begeleidt de huidtherapeut collega s, teamleden en stagiaires. Competentie 7: Ontwikkelen van beroepscompetenties Om de kwaliteit van het beroep huidtherapie op het vereiste peil te houden, vervult de huidtherapeut een actieve rol in het bevorderen van het beroeps- beeld, de beroepscompetenties van zichzelf en de beroepsgroep. Competentie 8: Initiëren van programma s Om huidtherapeutische preventie, zorg en begeleiding aan te laten aansluiten bij actuele maatschappelijke vragen initieert de huidtherapeut nieuwe programma s. Competentie 9: Ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen Om huidtherapeutische preventie, zorg en begeleiding optimaal te laten aansluiten op de actuele maatschappelijke vragen, levert de huidtherapeut een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen. Zie art. 15 OER-HU. 2 Onder begeleiding kan men verstaan voorlichting, training, advies en coaching 14/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

15 2.1.4 Vaardigheden afgestudeerde Zie paragraaf Zie art. 15 OER-HU Werkveld en functies Na het behalen van het bachelordiploma Huidtherapie kan de beroepsbeoefenaar zich gaan vestigen als praktijkhouder of een werkkring opbouwen, al dan niet in loondienst bij een andere huidtherapeut of een (para-)medische instelling. Zie art. 15 OER-HU 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding Huidtherapie van de Hogeschool Utrecht is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. De opleiding is beroeps- en praktijkgeoriënteerd en besteedt veel aandacht aan het kritisch reflecteren op het therapeutisch handelen. Zelfstandigheid van de student staat hoog in het vaandel, maar er is ook een intensief studiebegeleidingssysteem Doelstelling opleiding De opleiding Huidtherapie vervult een vooruitstrevende rol in de professionalisering van het beroep van huidtherapeut. Zij leidt op tot goed gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaars in dit domein van de gezondheidszorg, en neemt initiatieven tot verdere verbreding en verdieping van het beroep. Zo geeft zij invulling aan de ambitie van de Faculteit Gezondheidszorg om in het paramedisch veld bij te dragen aan professionele gezondheidszorg. Zij richt zich daarmee tevens op het strategisch beleidsdoel maatschappelijke binding van de Hogeschool Utrecht. De opleiding stelt zich ten doel haar studenten op te leiden tot eindkwalificaties, op HBO-niveau, welke zijn afgestemd op het beroepsprofiel Huidtherapie. Hierbij volgt zij de wettelijke eisen van de Wet BIG.Zij werkt bij de ontwikkeling van beroep en opleiding nauw samen met vele betrokkenen in het domein van de huidzorg. Zie art. 15 OER-HU Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: - kennis en inzicht - toepassen kennis en inzicht - oordeelvorming - communicatie - leervaardigheden Het onderwijs van de opleiding voldoet aan deze Dublin-descriptoren op Bachelorniveau. Dit niveau komt overeen met het beheersingsniveau 4 op de sleutelbegrippen verantwoordelijkheid, complexiteit en 15/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

16 transfer. In het Competentieprofiel Huidtherapie (zie ook par ) staat het beheersingsniveau van de beginnend beroepsbeoefenaar op beheersingsniveau 4 beschreven. Zie art. 15 OER-HU Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, in een internationale context; Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleer daarom actief en zelfstandig leren; De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied; Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet; Het onderwijs baseert zich op het concurrency-principe. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief; Leren is een sociaal en interactief proces en doe je nooit alleen. Daarom werk je in je opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau je de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan je deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven je inzicht in de vorderingen van je leerproces. Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges; Practicumonderwijs Werkgroepbijeenkomsten; Stages; Casus-/projectonderwijs; 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding uitsluitend voltijd volgen. Er is geen variant in deeltijd of duaal. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Zie art. 17 en 20 OER-HU. 16/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

17 2.3.2 Verkorte en versnelde opleidingsroutes De opleiding Huidtherapie kent geen standaard verkorte opleidingsroutes. Een verkorte route is mogelijk doordat je vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.1. Versneld wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar hebt behaald) Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse, Ad of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: De opleiding Huidtherapie kent de graadtoevoeging: Bachelor of Health. Zie art. 43 OER-HU Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. 17/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

18 De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Bij een Ad-opleiding volgt na de propedeuse een hoofdfase van één jaar, welke wordt afgesloten met een Associate degree. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de studiehandleidingen. De studielast is samengesteld uit gemiddeld contacturen en uur lesvoorbereiding, bestuderen van literatuur, zelfstandig oefenen van vaardigheden en competenties en het werken van beroepsproducten. De totale studielast bedraagt 40 uur per week. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een gemiddelde studielast van 60 EC s, oftewel 1680 uur, per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC s. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC s hoofdfase: 180 EC s (major van 150 EC s + profileringsruimte van 30 EC s). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC.) Major (150 EC.) Hoofdfase (180 EC.) Profileringsruimte (30 EC.) In de cursusbeschrijving is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat leiden. Zie ook par 4.4. Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen zullen gaan gelden. We werken toe naar een studielast van 40 uur per week. Deze studielast is gelijk over het jaar verdeeld. De voltijd-student is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie; de uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft zijn gespreid over vijf dagen. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is én om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. Voor de opleidingen die voorbereiden op een BIG-geregistreerde titel, geldt dat er gemiddeld twaalf contacturen per onderwijsweek zijn. Zelfstudie-uren zijn zichtbaar in de studiehandleiding of de onderwijscatalogus in Osiris én in het rooster. In de planning van de contacttijd wordt rekening gehouden met de zelfstudietijd die nodig is voor opdrachten. Tabel opleidingsstructuur Blok A Blok B Blok C Blok D 1e jaar Oriëntatie op studie en beroep HZD* bij haar-, nagelen pigmentatieproblemen HZD bij talg- en zweetklierproblemen HZD bij Circulatieproblemen 2e jaar HZD bij wondproblemen HZD bij oedeemproblemen HZD bij Tumorproblemen 1 HZD bij tumorproblemen 2 *HZD: Huidtherapeutische Zorg en Dienstverlening 18/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

19 Jaar 3 en 4 Studenten maken in het 2 e studiejaar een keuze voor traject 1 of 2, dan wel een maatwerktraject. Maatwerktrajecten worden met medeweten van de studieloopbaanbegeleider formeel aangevraagd bij de examencommissie en bij een positief besluit worden die georganiseerd door de eindfasecoördinator. Uitgangspunt is dat studenten in blok 2CD een keuze maken voor de gehele eindfase. Tussentijdse wijzigingen kunnen worden aangevraagd bij de Studieloopbaanbegeleider. Bij positief advies van de SLBer zal de eindfasecoördinator onderzoeken of het maatwerktraject georganiseerd kan worden. Traject 1 Blok A Blok B Blok C Blok D 3 e jaar HT-stage 1 Kwaliteit met beleid Profilering Profilering Case report 4 e jaar Stage op maat HT-stage 2 Afstudeerproject Afstudeerproject Learning Community Coachen & Begeleiden Learning Community Coachen & Begeleiden Traject 2 Blok A Blok B Blok C Blok D 3 e jaar Profilering profilering HT-stage 1 Kwaliteit met beleid Case report 4 e jaar Afstudeerproject Afstudeerproject Stage op maat HT-stage 2 Learning Community Coachen & Begeleiden Learning Community Coachen & Begeleiden Propedeuse De propedeusefase heeft een oriënterende en selecterende functie. De student krijgt de gelegenheid zich te oriënteren op het beroep van Huidtherapeut. Vrijwel alle facetten van het beroep passeren de revue en de student bezoekt drie verschillende praktijkadressen, waar hij één dag kennismaakt met het beroep. De selecterende functie bestaat uit het feit, dat aan de propedeuse een bindend studieadvies gekoppeld is. Zie par Hoofdfase Zie par /202 Hogeschool Utrecht, september 2013

20 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider. Zie art. 18 OER-HU. 20/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

21 2.4.1 Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Onderstaand toetsplan van de propedeuse geldt uitsluitend voor het studiejaar Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Blok A Onderwijsprogramma OSIRIS-code EC Deeltoetsen Weging Toetsdoelstelling Oriëntatie op studie 15 en beroep - Beroepsdienst GHU- 5 1.DNST1A-13 - Beroepsproduct GHU- 1.PROD1A-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 1.CONC1A-13 5 Competenties Niveau Toetsvorm Opdracht Cijfertoekenning I-O&B 80% Integraal 2.1a;7a;9b 1 assessment Individueel Individueel Vaardigheden 20% vaardigheden 2.1a;7a;9b 1 assessment Individueel Individueel LOEP1 80% Integraal 2.1a;7a;9b 1 verslag DUO DUO KLIFO 20% Integraal 2.1a;7a;9b 1 verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets B HZD bij haren, nagels en pigmentatie - Beroepsdienst ** GHU- 1.DNST1B-13 - Beroepsproduct GHU- 1.PROD1B-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 1.CONC1B I-O&B 80% Integraal 2.1;5b;7a;9b 1 assessment Individueel Individueel Vaardigheden 20% vaardigheden 2.1;5b;7a;9b 1 assessment Individueel Individueel Behandelplan 80% Integraal 2.1;5b;7a;9b 1 verslag Individueel Individueel Verslag LC 20% Reflectief 2.1;3; 5b;7a;9b 1 verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

22 C D HZD bij acneproblemen - Beroepsdienst ** GHU- 1.DNST1C-13 - Beroepsproduct GHU- 1.PROD1C-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 1.CONC1C-11 HZD bij circulatieproblemen - Beroepsdienst** GHU- 1.DNST1D-13 - Beroepsproduct GHU- 1.PROD1D-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 1.CONC1D-13 totaal aantal studiepunten jaar I-O&B 80% Integraal 2.1;5b;7a;9b 1 Assessment Individueel Individueel Vaardigheden 20% Vaardigheden 2.1;5b;7a;9b 1 Assessment Individueel Individueel LOEP 2 80% Integraal 2.1;5b;7a;9b 1 Verslag G+L Individueel Verslag LC 20% Reflectief 2.1;3; 5b;7a;9b 1 Verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets I-O&B 60% Integraal 1;2.1;5b;7a;9b 1 Assessment G+L Individueel Vaardigheden 40% Vaardigheden 1;2.1;5b;7a;9b 1 Assessment Individueel Individueel Preventieplan 80% Integraal 1;2.1;5b;7a;9b 1 Verslag Groep Groep Stageverslag 20% Reflectief 1;2.1;5b;7a;9b 1 Verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets 60 ** N.B. Als ingangseis voor alle praktijk onderwijs in de propedeuse vanaf blok B geldt dat de student is gevaccineerd tegen Hepatitis-B. Als bewijs die vóór aanvang van de hoofdfase een bewijs van titerbepaling voorzien van datum worden ingeleverd bij Roelien Zantvoort. (zie ook par. 3.4) Een meer gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je in Osiris (www.osiris.hu.nl) Zie art. 18 OER-HU en conversiebepaling in art. 28 lid 8 OER-HU. 22/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

23 2.4.2 Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies (bsa) is 1 mei. Sta je op deze datum ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 of meer EC of een waarschuwend tussentijds advies: 24 of minder EC. Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. Neem in dat geval contact op met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen; b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving bij dezelfde opleiding. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; c. resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

24 Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Extra tentamenkans bij bepaalde verkorte routes Studenten die: a. een verkorte route volgen en daardoor meer dan 15 EC s aan vrijstellingen hebben, en b. in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat; kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een module uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsa-norm kan voldoen. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies te rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heb je vorig studiejaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en kom je daardoor dit studiejaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor jou de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Zie art. 23 OER-HU alsmede Toelichting OER-HU Bacheloropleidingen. 24/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

25 Studenten die een lotingstudie volgen en hun studie hebben gestaakt in het eerste jaar i.v.m. bijzondere omstandigheden, hebben de toestemming van de faculteitsdirectie nodig om zich opnieuw in te schrijven voor deze studie en een verklaring van de studentendecaan dat de tussentijdse uitschrijving heeft plaatsgevonden vanwege deze bijzondere omstandigheden. (zie art.6 lid 2 Inschrijvingsregeling HU): Tussentijdse uitschrijving: Als je je voor 1 mei hebt uitgeschreven en je vervolgens in een later studiejaar weer opnieuw inschrijft, wordt formeel weer van een eerste inschrijving gesproken en dien je opnieuw aan de norm te voldoen. Je moet dus in dat studiejaar opnieuw 45 EC behalen, waarvan geoormerkte vereisten deel uit kunnen maken. Voor die 45 EC tellen vrijstellingen niet mee, maar blijven ook de resultaten die bij een eerdere inschrijving (voor de onderbreking) bij de opleiding zijn behaald, buiten beschouwing. Indien er 15 of meer EC aan vrijstellingen en/of eerder behaalde resultaten zijn, moet je aan het einde van dat jaar het propedeutisch getuigschrift hebben behaald. Hieronder wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving). 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies *incl. geoormerkte vereisten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Norm is feitelijk P Norm is feitelijk P Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 45 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stap je over tijdens je eerste studiejaar houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag desnoods advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies paragraaf Zie art. 15 OER-HU. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: Een major (hoofdprogramma) van 150 EC s; Een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC s. Het eindniveau wordt behaald d.m.v.: - Afstudeerproject (GHU-E.ONDERZ-13) - 2e senior Huidtherapeutische stage (GHU-E.STAGE2-13) Zie art. 19 OER-HU.. 25/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

26 2.5.1 Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 4.1 (vrijstellingen). Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol. Zie art. 17 en 24 OER-HU. 26/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

27 2.5.2 Programma s Tabel curriculumoverzicht 2 e -jaars (cursussen met een ingangseis zijn voorzien van een asterix *, zie ook par. 3.4) Blok A Onderwijsprogramma OSIRIS-code EC Deeltoetsen Weging Toetsdoelstelling HZD bij 15 Wondproblemen - Beroepsdienst GHU- 5 2.DNST2A.13 - Beroepsproduct GHU- 2.PROD2A-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 2.CONC2A-08 5 Competenties Niveau Toetsvorm Opdracht Cijfertoekenning I-O&B 80% Integraal 1b; 2.1; 3; 7a; 9b 2 assessment Individueel Individueel Vergaderen LC 20% Integraal 1b; 2.1; 3; 7a; 9b 2 assessment Groep Individueel Behandelplan 80% Integraal 1b; 2.1; 3; 7a; 9b 2 verslag Groep Groep Stageverslag 20% Reflectief 1b; 2.1; 3; 7a; 9b 2 verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets B HZD bij Oedeemproblemen - Beroepsdienst GHU- 2.DNST2B-13 - Beroepsproduct GHU- 2.PROD2B-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 2.CONC2B MLD 60% Integraal 2.1; 3; 6; 7a; 9b 2 assessment Individueel Individueel Lila 40% Integraal 2.1; 3; 6; 7a; 9b 2 assessment Individueel Individueel LOEP 4 50% Integraal 2.1; 3; 6; 7a; 9b 2 verslag Individueel Individueel Film 50% Reflectief 2.1; 3; 6; 7a; 9b 2 verslag Groep Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

28 C D HZD bij Tumorproblemen I - Beroepsdienst GHU- 2.DNST2C-13 - Beroepsproduct GHU- 2.PROD2C-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 2.CONC2C-13 HZD bij Tumorproblemen II - Beroepsdienst GHU- 2.DNST2D-12 - Beroepsproduct GHU- 2.PROD2D-13 - Conceptuele leerlijn GHU- 2.CONC2D-13 totaal aantal studiepunten jaar Integrale toets 80% Integraal 1; 2.2; 3; 8; 9 2 Assessment Individueel Individueel Vaardigheden 20% Vaardigheden 1; 2.2; 3; 8; 9 2 Assessment Individueel Individueel Zelfmanagement 80% Integraal 1; 2.2; 3; 8; 9 2 Verslag Groep Groep Verslag LC 20% Reflectief 1; 2.2; 3; 8; 9 2 Verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets Voorlichting 80% Integraal 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9 2 Overall toets Individueel Individueel Bindweefsel 20% Vaardigheden 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9 2 Assessment Individueel Individueel en reanimatie LOEP 3 80% Integraal 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9 2 Verslag Groep Groep Verslag LC 20% Reflectief 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9 2 Verslag Individueel Individueel 5 100% Conceptueel Digitale Individueel Individueel bloktoets 60 Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Bovenstaand toetsplan van jaar 2 geldt uitsluitend voor het studiejaar Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je in Hoofdstuk 10 van deze studiegids en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Hogeschool Utrecht, september /202

29 Tabel curriculumoverzicht 3 e -en 4 e - jaars (cursussen met een ingangseis zijn voorzien van een asterix *, zie ook par. 3.4) Jaar Onderwijsprogramma OSIRIS-code EC Deeltoetsen Weging Toets doelstelling 3 Praktijkleren 1 * E.STAGE HZD in andere organisatie (kwaliteit met beleid) E.HZDORG- 10 Competenties Niveau Toetsvorm Opdracht Cijfertoekenning Stage 86% Integraal 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 2 Stageportfolio Individueel Individueel Intervisie 7% Reflectief 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 2 Verslag Individueel Individueel Ethiek 7% Integraal 1; 2.2; 5; 7; 8; 9 2 Verslag Individueel Individueel % 3 Beleidsplan Groep Groep Integraal 4,5 3 Casereport (LOEP 5) E.CASE % 3 Casereport Integraal 7,8 verslag 3 Profilering % Integraal 3 4 Praktijkleren 2* E.STAGE Praktijkleren 3 in andere organisatie * 4 Uitvoeren onderzoek (LOEP 6 t/m 8)* E.STAGE E.ONDERZ Stage 93% Integraal 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 3 Stageportfolio Individueel Individueel Intervisie 7% Reflectief 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 3 Verslag Individueel Individueel Stage op maat 93% Integraal 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 3 Stageportfolio Individueel Individueel Intervisie 7% Reflectief 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 3 Verslag Individueel Individueel Onderzoeksverslag 85% Referaat 15% Integraal Integraal Duo Duo 7;8;9 3 Verslag Duo Individueel Procestoets 7;8;9 3 Referaat Individueel Individueel 4 Coachen & Begeleiden GHU-E.LC Totaal jaar 3 en Coachen & begeleiden Professioneel gedrag 50% 50% Integraal Reflectief 6 1; 2.2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 3 assesment Individueel Individueel 3 assesment Individueel Individueel 29/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

30 2.5.3 Stages en stagewaardigheid Contactgegevens Het stagebureau van de opleiding Huidtherapie is bereikbaar op en op telefoonnummer Doelstellingen van de stage De oriënterende stagedagen in de propedeuse hebben tot doel de student kennis te laten maken met de reële beroepspraktijk, zodat de student aan het eind van het propedeusejaar bekend is met zoveel mogelijk facetten van het beroep van huidtherapeut. De oriënterende stages bestaan uit drie maal een dag stage in een huidtherapeutische praktijk en de verslaglegging hiervan. De huidtherapeutische werkstages in het derde en het vierde studiejaar hebben tot doel om in de volle breedte van het beroep competenties te verwerven, te functioneren in de reële beroepspraktijk en de nodige routine op te doen in de huidtherapeutische zorg- en dienstverlening. De werkstages hebben als einddoel het zelfstandig uit kunnen voeren van alle huidtherapeutische behandelingen op het niveau van beginnend huidtherapeut. Naast twee stages bij de huidtherapeut loopt de student in het derde of vierde jaar ook de Stage op Maat in een andere setting dan de huidtherapeutische praktijk. In deze stage werkt de student met name aan competenties op het gebied van preventie, organisatie en professionalisering. Organisatie van de stage De studenten van de opleiding Huidtherapie worden opgeleid met een competentiegericht curriculum. In hun werkstages werken de studenten met een methode die hierop aansluit. De werkstages zijn verdeeld in 2 maal 10 weken stage bij een huidtherapeut en 1 maal 10 weken stage op maat. De stageverlenende instelling bepaalt op welke dagen c.q. dagdelen de stage plaatsvindt. Dit zijn in principe steeds dezelfde dagen c.q. dagdelen per week, afhankelijk van specifieke situaties van de stageverlenende instelling. De afzonderlijke stages worden in verschillende instellingen gelopen. De plaatsing van studenten op het huidtherapeutische stageadres wordt bepaald door de opleiding. De stageplaats voor de Stage op Maat wordt door de student zelf gezocht. Wanneer tijdens de 1e huidtherapeutische werkstage na de periode van 10 weken niet alle deelvaardigheden of behandelingen voldoende aan de orde zijn geweest, kan de student in de tweede huidtherapeutische stage vaardigheden/behandelingen die niet aan de orde zijn geweest alsnog behalen. Bij onvoldoende functioneren van de student in de stage wordt door de opleiding bepaald op welke wijze de student de als onvoldoende beoordeelde competenties ontwikkelt tot het eindniveau van de stage; dit kan zijn een aanvullende stage, maar ook aanvulling in (praktijk)onderwijs op de opleiding. Voor de studiepunten voor de verschillende stages zie paragraaf Ingangseisen huidtherapeutische werkstages en Stage op Maat. De toelatingseis voor de Huidtherapeutische stage in het derde jaar bestaat uit een afgeronde Propedeuse, het met een voldoende afgerond hebben van de vaardigheden leerlijn en alle beroepsdiensten (integrale leerlijn) in het tweede studiejaar en het met voldoende afgerond hebben van minimaal 75% van de theorietoetsen (conceptuele leerlijn) van het tweede studiejaar. Voldoet een student niet aan deze eis, dan volgt de student niet langer een standaardroute (variant 1 of 2) in de eindfase (jaar 3 en 4), maar een maatwerktraject. Dit maatwerktraject wordt samengesteld door de student en de SLB-er en ter goedkeuring voorgelegd aan de eindfasecoördinator, die bij de besluitvorming de stagebeheerder om advies vraagt. De student dient in deze situatie rekening te houden met het oplopen van studievertraging In dit maatwerktraject is de standaard herkansingsregeling van toepassing. Een student heeft het recht op één kans en één herkansing in ieder studiejaar. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

31 De standaardregeling voor jaar 1 en 2, dat herkansingen automatisch worden aangeboden in hetzelfde blok als waarin de oorspronkelijke toets is gemaakt, geldt niet voor studenten die in de eindfase in een maatwerktraject worden geplaatst. Zij hebben dus niet het recht op herkansing in hetzelfde blok, zonder het akkoord van de SLB-er en de eindfasecoordinator. Begeleiding van de stage De student krijgt tijdens de stage begeleiding van zowel de stageverlenende instelling als van de opleiding. De begeleiding vanuit de stageverlenende instelling dient er primair op gericht te zijn de student te ondersteunen in het leren toepassen van de verworven competenties in praktijksituaties. De studieloopbaanbegeleider begeleidt tijdens de stage de student vanuit de opleiding. Deze docent heeft met name contact met de student. Ook heeft de docent (telefonisch en per mail)contact met de stageinstelling, om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen en het functioneren van de student in het werkveld. Wanneer dit door de verschillende partijen wenselijk en haalbaar wordt geacht, kan de docent een werkbezoek afleggen op het stageadres. Tijdens terugkomactiviteiten op de opleiding wordt gereflecteerd op de stage ervaringen. Naast persoonlijke gesprekken leren stagiaires ook door intervisie van elkaars ervaringen. Beoordeling van de stage De begeleidende huidtherapeut coacht en beoordeelt tijdens de stage het handelen en functioneren van de student, en geeft op basis daarvan een beoordelingsadvies aan de opleiding. De opleiding neemt dit advies over, tenzij er sprake is van complicaties in het verloop van de stage. Wanneer er problemen zijn in de beoordeling, qua procedure of resultaat, is er altijd overleg tussen de verschillende partijen. Van alle partijen (student, opleiding, stageadres) wordt hierin een actieve houding verwacht. Bij een vastgestelde onvoldoende beoordeling voor de stage zijn er drie mogelijkheden: 1. De student loopt een verlengde stage op de stageverlenende praktijk 2. De student loopt een aanvullende stage op een ander stageadres 3. De student werkt binnen de opleiding aan de als onvoldoende beoordeelde onderdelen van de stage, tot het eindniveau is bereikt. De opleiding beslist uiteindelijk over de meest passende route voor de aanvulling. De examencommissie van het IPS houdt toezicht op alle toetsing binnen de opleiding. Hierbinnen valt ook de beoordeling van de stages. Aanbod stageplaatsen Bij het indelen(door de opleiding) van de stages bij de huidtherapeut wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de geografische ligging van de stageplaats t.o.v. eigen woonplaats of logeeradres van de student. Financiële aspecten Door het verrichten van stagewerkzaamheden verwerft de student niet het recht salaris of anderzijds geldelijke middelen te claimen. Stagekosten De stageverlenende instellingen vergoeden in principe geen reis- en verblijfskosten. Studenten moeten rekening houden met kosten voor huisvesting en maaltijden op stageplaatsen die ver van de eigen woonplaats verwijderd zijn. Ook de opleiding vergoedt geen eventuele stagekosten. Vaccinaties Voorafgaand aan de stages is de student verplicht zich te laten vaccineren tegen hepatitis B en moet hij/zij een bewijs van titerbepaling, die is voorzien van een datum, te kunnen overleggen. De student kan hiervoor in het eerste studiejaar het vaccinatieprogramma vanuit de HU volgen. Controle hierop vindt plaats door de Roelien Zantvoort, coördinator kliniek Huidtherapie. Ziekte en ander verzuim Bij ziekte dient de student dit te melden bij het stageadres en bij de secretaresse van de opleiding. In gevallen waarin de fysieke en/of psychische gesteldheid van de stagiaire het stagelopen bemoeilijkt dient 31/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

32 de opleiding hiervan in kennis te worden gesteld. Dit geldt ook t.a.v. gewetensbezwaren bij het uitvoeren van bepaalde beroepshandelingen. Informatiemap stage Meer gedetailleerde informatie over de stage staat beschreven in de stagehandleidingen. De voornaamste punten in deze handleidingen zijn: de plaats van de stage binnen de opleiding huidtherapie het eindniveau van de verschillende stages competentiegericht leren in de stage de bij de stage betrokken personen de begeleiding de stagebeoordeling de stageopdrachten en -verslagen het stagereglement Stagereglement 1. De stages zijn verplichte onderdelen van de opleiding. 2. De opleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van de stages. 3. De stagecoördinator, de praktijkbegeleider en de studieloopbaanbegeleider zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de stages die in het werkveld plaatsvinden. 4. De toedeling van de huidtherapeutische stageadressen berust bij het stagebureau van de opleiding. Voor de Stage op Maat zoekt de student zelf een stageadres. 5. In voorkomende gevallen kan de studieloopbaanbegeleider in samenspraak met de praktijk en het stagebureau van de opleiding de stagiair op een ander stageadres plaatsen. 6. Bij de toedeling van de stages wordt nagestreefd dat de stagiair kennis maakt met een zo breed mogelijk deel van het werkveld binnen de gezondheidszorg. 7. Een stagiair kan niet anders dan bij een aan de opleiding Huidtherapie verbonden of aangemelde stageverlenende instelling worden geplaatst. De stageverbintenis wordt vastgelegd in het stagecontract en door student, stagebegeleider van het stageadres en studieloopbaanbegeleider van de student ondertekend. 8. De stagiair dient zich op de hoogte te stellen van de regelgeving van de opleiding m.b.t. de stage. 9. De stagiair dient zich op de hoogte te stellen en zich te houden aan de interne regels van de stageverlenende instelling 10. Tijdens de stages is het dragen van sieraden, petten, hals- en hoofddoeken (met uitzondering van witte hoofddoeken) om hygiënische en veiligheidsredenen niet toegestaan. 11. De stagiair heeft de verplichting van geheimhouding over al datgene wat hem bij de uitoefening van het beroep als geheim is toevertrouwd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. Ondertekening van de belofte van geheimhouding is onderdeel van de stageovereenkomst. 12. Bij ziekte dient het stageadres en de stagebeheerder van de opleiding Huidtherapie in kennis te worden gesteld. In gevallen waarin de fysieke en/of psychische gesteldheid van de stagiair het stagelopen bemoeilijkt dient de opleiding hiervan in kennis te worden gesteld. Dit geldt ook t.a.v. gewetensbezwaren bij het uitvoeren van bepaalde behandelingen. 13. De stageverlenende instelling draagt er zorg voor dat de stagiair op de stageplaats gevrijwaard wordt van seksuele en/of verbale intimidatie zoals omschreven in de Regeling tegen Seksuele en Verbale Intimidatie van de Hogeschool Utrecht. Indien de stagiair hier toch mee wordt geconfronteerd, dat ter beoordeling van de daartoe binnen de faculteit aangestelde vertrouwenspersonen, is dit voor de Hogeschool grond de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 14. De stagiair heeft recht op begeleiding door de praktijkbegeleider en de stagedocent. 15. De stagiair heeft geen recht op vergoeding van reiskosten of andere kosten door de opleiding. 16. De student zorgt zelf voor een WA-verzekering en voor een ziektekostenverzekering. De student is secundair gedekt via de WA bedrijfsverzekering van de opleiding, d.w.z.: In eerste instantie is het stageverlenende bedrijf op grond van Art. 6:170 B.W. aansprakelijk voor ondergeschikten, in casu ook voor de student. Geeft de WA verzekering van de stageverlener geen of onvoldoende dekking, dan dient de student eerst zijn eigen WA particulier verzekering aan te spreken. In geval de eigen WA verzekering van de student daarvoor geen dekking biedt, geldt daarnaast secundair de aansprakelijkheidsverzekering van de opleiding ten opzichte van de materiële schade 32/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

33 toegebracht aan goederen die het stageverlenende bedrijf in eigendom of anderszins in gebruik heeft, met een eigen risico van EUR 100,=, dat voor rekening van de student is. 17. Een Hepatitis B vaccinatie is verplicht voor de stagiair. 18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie van de opleiding na overleg met de praktijkbegeleider en de studieloopbaanbegeleider. 19. De stagiair kan bezwaar aantekenen als deze het niet eens is met de stagebeoordeling. Dit bezwaar dient schriftelijk bij de examencommissie te worden ingediend binnen 10 werkdagen na de beoordeling. De stagiair heeft het recht gehoord te worden door de examencommissie, alvorens de examencommissie een beslissing neemt. Zie art. 26 OER-HU Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kun je een eigen accent aan je studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) Je kunt de profileringruimte ook gebruiken om te werken aan excellente prestaties. De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie par. 0). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider je profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook par. 8.1.). In samenspraak stel je een profileringsplan op waarin jouw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door je examencommissie. Je studieloopbaanbegeleider kan je adviseren je profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-niveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Ook een externe tweede minor kan geweigerd worden. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op of Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna paragraaf Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kun je terecht op Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op 33/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

34 Voor een vrijstelling binnen de profileringsruimte kan, ter beoordeling van de examencommissie, in aanmerking komen: In alle gevallen dienen verzoeken om vrijstellingen, voorzien van bewijsstukken, te worden ingediend via de site van de examencommissie Vooropleiding HBO- of WO-diploma, ongeacht de richting HBO- of WO-propedeuse, ongeacht de richting Vrijstelling EC s Ten hoogste 30 EC vrijstelling Ten hoogste 10 EC vrijstelling Zie art. 19 en 21 OER-HU Excellentie In het kader van het excellentieprogramma binnen de HU, heb je de mogelijkheid als student om de door jou ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De basis voor excellentie wordt gevormd door het Sterrensysteem. Aan de hand van het profiel van de startende excellente beroepsbeoefenaar zijn vijf aspecten van excellentie gedefinieerd (leiderschap; reflectieve professional en vakmanschap; visie, gedrevenheid en passie; internationalisering; innovatie en disseminatie), die nader zijn geoperationaliseerd in beoordelingscriteria. Op elk van deze aspecten kun je door middel van geleverde prestaties aantonen excellent te zijn en daarmee een Ster verdienen. Als je kunt laten zien dat je op alle aspecten excellent bent, dan kun je het predicaat Excellent verkrijgen. Dit is een officieel HUwaardepapier dat je bij je afstuderen ontvangt naast je diploma. In principe staat voor het behalen van het predicaat Excellent een extra tijdsinvestering van minimaal een halfjaar. Er bestaan binnen de HU verschillende soorten excellentietrajecten. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als excellent kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte excellentietrajecten) als door jezelf ingebracht worden ( vraaggerichte excellentietrajecten). Geleverde prestaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure. Toekenning van het predicaat Excellent geschiedt door een door de faculteit, instituut of opleiding ingestelde excellentiecommissie. De examencommissie is belast met de procedurele borging van het toetsbeleid. Informatie over het excellentieprogramma binnen jouw faculteit is te vinden op de SharePoint-site Procedures Verkrijgen van een Ster 1) Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte excellentietrajecten, als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht excellentietraject). In dat laatste geval doe je een voorstel aan de daarvoor aangewezen examinator of excellentiecommissie van je opleiding. 2) De aangewezen examinator of excellentiecommissie beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. 3) Bij een positief besluit rond je waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator of excellentiecommissie, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. 4) Voor het behalen van een Ster ontvang je een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspect van excellentie het gaat. Verkrijgen van het predicaat Excellent 1) Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het predicaat Excellent te voldoen en daarmee voor het predicaat Excellent in aanmerking te komen, dan presenteer je de geleverde prestaties voor een excellentiecommissie. 34/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

35 2) Voor het behalen van het predicaat Excellent ontvang je bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast je diploma Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat je je opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kan je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. Het eindniveau wordt behaald d.m.v.: - Afstudeerproject (GHU-E.ONDERZ-13) - 2e senior Huidtherapeutische Stage (GHU-E.STAGE2-13) Nadere informatie over de opdracht en de beoordeling van de eindstage en het afstudeerproject is te vinden in de modulehandleidingen: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/huidtherapie/default.aspx Een student kan ervoor kiezen om nog geen diploma te ontvangen, ook al heeft hij al wel alle cursussen/het afsluitende examen afgerond. De student dient dit tijdig aan te geven. Zie ook paragraaf 5.1 en artikel 42 OER HU Zie par. 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma. en voor uitschrijving na afstuderen. KMC - Kenniscentrum Masterclasses In de Kenniscentrum Masterclasses (KMC) presenteren leden van het Kenniscentrum voor Innovatie van Zorgverlening in een serie van acht colleges het brede spectrum van onderzoeksmethoden. Je krijgt daarbij inzicht in het doen van onderzoek en het gebruiken van onderzoeksmethoden. Niet alleen de resultaten van het praktijkgericht onderzoek staan centraal, maar er wordt tevens stil gestaan bij de manier waarop tot deze resultaten is gekomen. Welke keuzen zijn er in het onderzoek door de onderzoekers gemaakt? Tevens hoor je alles over de mogelijkheden om als student deel te nemen aan de lopende onderzoeken van het Kenniscentrum. Dit vergroot niet alleen je kennis, maar ook leer je te participeren in het onderzoek. De KMC colleges zijn op dinsdagen van tot uur in het FG-gebouw. Je kunt een serie KMC s volgen verdeeld over de blokken A, B, C en D van je derde en/of vierde leerjaar. Je planning kan afhangen van je andere onderwijsverplichtingen (stage, minoren etc.) en het advies dat je vanuit je opleiding krijgt. Een serie bestaat uit de volgende KMC s: 1. Overzicht kenniscentrum, onderzoekslijnen; 2. Wetenschapsfilosofie; 3. Ethische voorwaarden voor onderzoek; 4. Literatuuronderzoek: de systematische review; 5. Kwalitatief onderzoek; 6. Meetinstrumenten (maken); 7. Kwantitatief onderzoek: cross-sectioneel; 8. Kwantitatief onderzoek; longitudinaal (RCT, cohort). Onderzoek iets voor jou? Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een lectoraat meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd. Studenten kunnen individueel of in kleine groepen (2-6 personen) inschrijven op deze studentenprojecten. Kijk daarvoor op Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx 35/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

36 Meer weten over praktijkgerichtonderzoek in de zorg? Kijk dan eens op de Sharepoint site van het Kenniscentrum. Zie par. 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Rooster en inhoud van de colleges Informatie over zowel het rooster als de inhoud van de colleges staan vermeld op de Sharepoint site van het KMC. Ga hiervoor naar https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/kenniscentrummasterclasses/pages/default.aspx Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond jij je afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat je stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voorkomt. Voor meer informatie: Vervolgopleidingsmogelijkheden Na het behalen van het Bachelordiploma Huidtherapie is het mogelijk om een Masteropleiding te volgen. Er is geen specifieke Masteropleiding binnen het domein van de Huidtherapie. De ingangseisen van de diverse Masteropleidingen kunnen inhouden dat het volgen van een één- of tweejarig premaster traject noodzakelijk is. De master Physician Assistant in het domein van de Dermatologie kun je starten wanneer je twee jaar werkervaring en een opleidingsplaats hebt. O.a. de beroepsvereniging NVH en de HU organiseren diverse nascholingscursussen die voor Huidtherapeuten toegankelijk zijn. Zie art. 15 OER-HU. 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. Jouw opleiding valt onder de examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Paramedische studies De faculteit kent gezamenlijke examencommissies voor de volgende opleidingen, dan wel groep van opleidingen: De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Bewegingstudies (bacheloropleidingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Paramedische studies (bacheloropleidingen farmakunde, huidtherapie, logopedie, mondzorgkunde en oogzorg) 36/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

37 De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige studies (bacheloropleidingen management in de zorg, medische hulpverlening en verpleegkunde) De examencommissie voor de Masteropleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg (Masteropleidingen Advanced Nurse Practitioner, Fysiotherapie, Physician Assistant en Zorgtraject Ontwerp) Je kunt een verzoek of een melding aan de examencommissie uitsluitend doen via de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx Samenstelling De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. De leden van de examencommissie staan vermeld op de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat van de Faculteit Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor de website van de examencommissie. https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. Werkwijze en besluitvorming De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Als er evenveel stemmen voor als tegen zijn, neemt de voorzitter het definitieve besluit. Besluiten van de examencommissie worden vastgelegd in notulen. Om rechtsgeldige besluiten te nemen, dienen tenminste twee leden bij de vergadering aanwezig te zijn. In spoedeisende zaken kan de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger zelfstandig een besluit nemen. De overige leden van de examencommissie worden daarover bij de eerstvolgende vergadering geïnformeerd. De vergaderingen van de examencommissies zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders beslist. De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de examencommissie uitnodigen een vergadering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de besluitneming van de examencommissie. Als de examencommissie één of meer van haar bevoegdheden opdraagt aan anderen, blijft de examencommissie eindverantwoordelijk. 37/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

38 De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, haar besluit schriftelijk of via aan de aanvrager bekend. Als de examencommissie voorziet, dat zij geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de afzender daarvan tijdig op de hoogte en geeft daarbij tevens aan wanneer zij een besluit neemt (art. 9 lid 5 OER-FG) Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient. Als je bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat je bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: a. naam, adresgegevens en studentnummer; b. datum; c. het verzoek en de redenen van het verzoek; d. de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; e. eventuele bewijsstukken. Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekening niet vereist. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf 4.1. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kun je een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: Je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de examencommissie hebt ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit op bezwaar van de examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Voor het indienen van een verzoek of een bezwaar, zie https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx. Alleen zaken die via deze site worden ingediend, worden in behandeling genomen Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten 38/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

39 die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of, bij voorkeur, bij de Examencommissie via https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de Examencommissie. De Examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De Examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de Examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de afdelingsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de Examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl) Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en besluiten op bezwaar die op grond van de onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard, of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens (voor vrijwel alle besluiten van de Examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) zijn. Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extraneï van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: Je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; Vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; Datum; Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; Eén of meer gronden, waarop het beroep berust; Een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. 39/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

40 Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. Ook de Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.2) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens, of het besluit van het College van Bestuur, kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure. Het orgaan dat je klacht behandelt, kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen (STIP), dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van 40/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

41 een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties en niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de opleidingsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. 2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen De kennismakingsintroductie bestaat uit een driedaags programma in de week voorafgaand aan de officiële start van het eerste studiejaar. De introductie is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Geïntegreerd in de eerste lesweek zal de inhoudelijke introductie en de voorbereiding op de studie plaatsvinden. Deze activiteiten zijn wel verplicht. Zie art. 25 OER-HU. 2.8 Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft veel docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider. Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij hem of haar terecht met vragen en problemen over je studie. Denk daarbij aan je studievoortgang of keuzes die je kunt maken in het curriculum. Als je een waarschuwend tussentijds studieadvies hebt ontvangen stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is: - beschikbaar zijn als eerste aanspreekpunt voor studenten; - bewaken en bespreken van studieresultaten (studieplanning); - informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs; - adviseren van studenten bij het maken van keuzes voor talentprogramma s; - ondersteunen bij klachten, bezwaren via klachtenloket of verzoek aan examencommissie; - verwijzen naar een studentendecaan, vertrouwenspersoon of andere hulpinstantie. 41/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

42 De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. De gesprekken die je met de studieloopbaanbegeleider voert, zijn gebaseerd op de ervaringen die je hebt opgedaan in projecten, lessen, practica, opdrachten, en stage. In deze gesprekken leer je verbanden te leggen tussen de verschillende ervaringen. Gaandeweg krijg je een beeld van wat je met de opleiding wil en welke rol je binnen het beroepenveld zou willen spelen en leer je je keuzes in de studie daarop aan te passen. Iedere student krijgt, gedurende de hele opleiding ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider. In principe is dit gedurende de hele studie dezelfde persoon. In jaar 1 zijn er groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken met de studieloopbaanbegeleider (SLB-er) waarin aandacht is voor de studievoortgang, het al dan niet vervolgen van de studie en aspecten die voor de verdere beroepsontwikkeling voor de student van belang zijn. Studieloopbaanbegeleiding is, in tegenstelling tot de andere vormen van begeleiding, een verplicht onderdeel van de studie. Er zijn aan studieloopbaanbegeleiding geen studiepunten verbonden. De studieloopbaanbegeleider zal je eventueel attenderen op aanvullende onderwijsprogramma s (taal, biologie e.d.) als dit voor je studievoortgang nodig is en bespreekt het (voorlopig) studieadvies met je (zie ook paragraaf 2.4.2). In de hoofdfase begeleidt de studieloopbaanbegeleider je bij het opstellen van je profileringsplan (zie ook paragraaf 2.5.4) Voor persoonlijke problemen die je in je studie belemmeren kun je ook terecht bij de studentendecaan. Deze kan je adviseren bij bijvoorbeeld financiële kwesties en zal je eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een studentenpsycholoog, assertiviteitscursus, faalangsttraining, of voorzieningen bij handicap. (Zie ook paragraaf 8.2) ICT-faciliteiten Algemeen De HU biedt je een aantal standaard ICT-faciliteiten aan. Met je eigen HU-inlognaam en -wachtwoord heb je toegang tot deze faciliteiten. Je inlognaam en wachtwoord ontvang je kort voor aanvang van je studie via . Na ontvangst kun je inloggen op: je eigen adres (via de computers aanwezig op de HU. Je kunt ook met je eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk (Eduroam, de online catalogus van de mediatheek (www.catalogus.hu.nl); het intranet van de HU (https://intranet.sharepoint.hu.nl); je eigen ruimte om bestanden op te slaan (SharePoint via je opleidingsintranet, MySite); OSIRIS Student (www.osiris.hu.nl); een aantal openbare sites, zoals Surfspot (www.surfspot.nl). Hier kun je tegen gereduceerde prijs hard- en software kopen. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op de site van ICT (www.ict.hu.nl) Studentenmail Binnen de HU heb je een eigen HU adres. Deze studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel om je op de hoogte te houden van actuele informatie over je opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via je HU-mailadres. De mailbox is toegankelijk via: Je kunt inloggen met je HU-inlognaam en wachtwoord. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je HU-mailbox regelmatig te bekijken. 42/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

43 Met je studentenmail kun je gemakkelijk mailen met je medestudenten en docenten. Via het adresboek kun je alle adressen opzoeken. Ook beschik je over een agenda en een taken- en een contactpersonenlijst. Verder is het natuurlijk mogelijk om automatisch naar je privé adres door te sturen. Het is ook mogelijk om de mail, agenda en contactpersonen te synchroniseren met je gsm of smartphone SharePoint Digitaal samenwerken bij de HU doen we met SharePoint, maar ook wordt SharePoint ingezet voor informatievoorziening. Daarnaast maken steeds meer systemen aan de HU gebruik van SharePoint om informatie te ontsluiten. SharePoint werkt samen met Microsoft Office, wat het gezamenlijk werken aan documenten, presentaties of spreadsheets eenvoudig maakt. Intranet Het intranet van de HU bevat informatie van alle faculteiten, instituten en HU Diensten. Alle informatie met betrekking tot het onderwijs en de organisatie is hier te vinden. Je opleidingsintranet bevat links naar cursussen, mededelingen en agenda s van de HU, de faculteit en je opleiding, ziekmeldingen van docenten en natuurlijk het laatste nieuws. Portfolio Om je studieloopbaan optimaal te ondersteunen maken veel opleidingen gebruik van een portfolio. Ook dit portfolio wordt digitaal ondersteund door SharePoint. Cursussen Veel van de cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een eigen ruimte in SharePoint. Gebruik van deze cursussite kan variëren van het uitwisselen van gegevens denk aan de presentaties van de docent in PowerPoint tot het samenwerken met medestudenten aan projecten of opdrachten. MySite De MySite is je persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kun je bestanden plaatsen die je zowel thuis als op school kunt openen en wijzigen. Ook kun je werkruimtes maken om alleen of met andere studenten aan een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kun je een blog aanmaken om je kennis te delen met anderen OSIRIS Student OSIRIS staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem. De HU gebruikt dit systeem voor de registratie van de studievoortgang. Hierin worden al jouw gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen bijgehouden. Elke student heeft zelf toegang tot OSIRIS via Eenmaal ingelogd kun je gebruikmaken van de volgende basisfunctionaliteiten: Cijfers inzien Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt behaald. Tevens is een statistisch overzicht beschikbaar van hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wil je alle resultaten in het huidige studiejaar zien, kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je gedurende je hele studie hebt behaald. Je kunt zelf bepalen of je alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. Je wordt geacht zelf je cijfers te controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet je altijd melden binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS. Dit doe je bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Studievoortgang Wil je weten welke vakken je nog moet volgen voor je kunt afstuderen, ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteer je de opleiding die je volgt en geef je aan dat je 43/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

44 Nog te volgen onderwijs wilt zien. OSIRIS vergelijkt jouw resultaten dan met het curriculum dat je volgt en geeft aan wat je gehaald hebt en wat je nog moet doen. Aanvragen vrijstellingen Je kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier wordt je eigen curriculum getoond en op basis daarvan kun je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over de verlening van vrijstellingen vind je in paragraaf 4.1. Toets- en cursusinformatie Informatie over toetsen, cursussen, minors en keuzecursussen en over de wijze van inschrijven, is te vinden in OSIRIS. Inschrijven voor cursussen en toetsen Via het tabblad Inschrijven kun je via een eenvoudige wizard kiezen of je je wilt inschrijven voor een cursus, toets of minor. Zo kun je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vind je terug in paragraaf van deze studiegids. Meer informatie over de inschrijving is ook te vinden in paragraaf 3.2 van deze studiegids. Overzicht inschrijvingen Wil je weten voor welke cursussen en toetsen je bent ingeschreven, kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en toetsen zien die op dit moment gegeven worden of in de toekomst liggen. Bevestiging inschrijving Soms denk je dat je je correct hebt ingeschreven voor een cursus of toets, maar is jouw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU- adres. Controleer altijd of je dit bericht hebt ontvangen en bewaar het goed. Uitschrijven voor cursussen en toetsen Ben je ingeschreven voor een cursus of een toets en wens je hiervoor uitgeschreven te worden, klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of toetsen) aan waarvoor je je wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. Een uitschrijving voor een cursus of toets is alleen mogelijk in de daarvoor opengestelde periode. Ook van het uitschrijven op een cursus of toets ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia, neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Een adreswijziging kun je ook via Studielink doorgeven. bij resultaat Als je op de link Aanvullende informatie klikt, kun je jezelf aanmelden voor het bericht bij een resultaat. Als resultaten op Aangemeld staat krijg je een wanneer in OSIRIS een resultaat wordt vastgelegd. Als je het instelt op Afgemeld krijg je geen s Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt je HU-wachtwoord. Je krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kun je jouw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht posities bestaan en zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kun je ook je wachtwoord resetten als je het vergeten bent. Je krijgt via een eenmalige sms een nieuw wachtwoord toegestuurd. 44/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

45 Let op: voor sommige programma s die je binnen je eigen opleiding gebruikt gelden afwijkende wachtwoorden. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot je wachtwoord kun je je wenden tot de onderwijsbalie (zie par ) en de website Informatiebeveiliging en privacy De HU hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Op infrastructureel gebied hebben we maatregelen genomen om alle gegevens binnen de HU zo goed mogelijk tegen misbruik te beschermen. Daarnaast bestaan er regels ten aanzien van het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie Je wordt geacht deze regels te kennen en je eraan te houden. Als gebruiker kun je zelf ook een en ander doen om de veiligheid te vergroten: de pc waarop je bent aangemeld niet onbeheerd achterlaten; je wachtwoord niet aan anderen geven; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophalen; vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid en aan De HU kent daarnaast een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. In dit reglement staat onder meer welke informatie geldt als vertrouwelijk en welke regels gelden ten aanzien van het gebruik van deze gegevens. Op de site lees je meer hierover Registratie studievoortgang Je studieresultaten worden geregistreerd in het digitale studievoortgangsysteem van de HU: OSIRIS. Zie ook par De studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (EC). Voor elke cursus waarvan de eindbeoordeling voldoende is, worden de bijbehorende EC toegekend. Voor deeltentamens worden geen EC toegekend. Zie ook par Loop je achter met het halen van je EC? In je eerste jaar neemt de studieloopbaanbegeleider contact met je op als je een waarschuwing hebt gehad voor een negatief studieadvies. Samen kunnen jullie bekijken welke factoren de achterstand veroorzaken en of (en hoe) daar iets aan kan worden gedaan. Daarnaast kun je bij je studieachterstand altijd zelf contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. (zie paragraaf 8.3). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte). Zij kunnen je adviseren over mogelijke voorzieningen. Zie art. 21 OER-HU Onderwijsbalie Studenten Informatie Punt (STIP) Het Studenten Informatie Punt (STIP) kun je vinden op de begane grond in ruimte De medewerkers van het STIP zijn goed op de hoogte van zowel de faciliteiten binnen het gebouw als van de diverse studietrajecten. Zij worden hierin voorzien door alle afdelingen, diensten en faculteitsdirectie. Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden; voor sommige antwoorden zullen ze doorverwijzen. Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt. Bij het STIP kun je terecht met al je vragen. Algemene vragen over de Faculteit Gezondheidszorg, eventuele vervolgopleidingen etc. En natuurlijk met alle relevante vragen over je opleiding. Verder nog een kleine greep: informatie over je in- en uitschrijving; studievoortgang; 45/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

46 digitale roosters; studentenstatuut; onderwijs- en examenregeling; het STIP heeft brochures van DUO, voorheen de IB groep; voorlichtingsbrochures; alles m.b.t. de vaccinaties Hepatitis B; uitleenmaterialen; resetten van wachtwoord; etc. Het aanvragen van een (oefen)lokaal kan via Het STIP is dagelijks geopend van uur. Tijdens de vakanties zijn er aangepaste openingstijden. Telefoon: International Office Faculty of Health Care (IO-FHC) Je wilt voor je studie of stage naar het buitenland, maar wat dan? Je hebt geen idee hoe je dat moet aanpakken of waar te beginnen. Dan is er voor jou het International Office Faculty of Health Care (IO- FHC). Je vindt het IO-FHC bij de mediatheek op de eerste verdieping. Wil je een afspraak maken? Stuur dan een mail naar Wat kan het IO-FHC voor je doen? Het is belangrijk dat je al vroeg in je studie bij het IO-FHC langs gaat om je te oriënteren. Stel jezelf de vragen: Waarom wil ik naar het buitenland? Welke meerwaarde heeft een stage of studie in het buitenland voor mij? Welke eisen stelt de opleiding aan een buitenlandse stage of studieplaats? Hoe moet ik toegerust zijn voordat ik daadwerkelijk kan vertrekken? Hoe kan ik de periode in het buitenland tot een succes maken? Bij het IO-FHC kun je onder andere meer informatie krijgen over bijvoorbeeld: Het uitzoeken van de mogelijkheden m.b.t. financiën, zoals beurzen en subsidies. Het zoeken naar een goede verzekering en het aanvragen van visa. Het kiezen van modules uit het IHS programma. Het zoeken naar relevante taalmodules. Het in contact brengen met (oud-)studenten, die tijdens hun studie al in het buitenland zijn geweest. Het in contact brengen met andere FG-studenten, die geïnteresseerd zijn in een buitenland- stage. Het in contact brengen met de coördinator Internationalisering van je opleiding. Het in contact brengen met het International Office van de hogeschool. International Office Faculty of Health Care Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan 101, Utrecht Website: Telefoonnummer: Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel je studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor inhoudelijke activiteiten en betrokkenheid bij je studie, de hogeschool en je toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt.. 46/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

47 Paramedus is de studievereniging van de Faculteit Gezondheidszorg. Paramedus bestaat sinds 1965 en telt momenteel zo n 650 leden. Onder dit gezelschap bevinden zich studenten van alle opleidingen die deze faculteit aanbiedt. Paramedus is geen studentenvereniging, maar een studievereniging. Hierdoor is er geen ontgroening of aanwezigheidsplicht; het is een echte gezelligheidsvereniging. Het leuke aan Paramedus is, dat er mensen van allerlei opleidingen lid zijn, je naast gezellige activiteiten ook nog eens educatief bezig kunt zijn. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals vijf themafeesten per jaar, een wekelijkse borrel op donderdagmiddag in het èfgé-café, een gala en borrelavonden door het jaar heen. Ook worden er activiteiten exclusief voor de leden georganiseerd zoals wintersport, paintbaldag, Surf n Beachdag, barbecue, bezoek aan de snijzaal, bezoek Bodies, buitenlandse excursie en een zeilweekend. Om dit alles te regelen zijn ongeveer 40 leden van Paramedus actief in verschillende commissies. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen: Het bestuur is vaak te vinden in de Parameduskamer: 2.125, en daarnaast op donderdagmiddag in het efgé-café. SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum & Praktijk voor Fysiotherapie SIGMA is het bewegingscentrum van de opleiding Fysiotherapie. SIGMA wordt gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Het centrum beschikt over moderne technologisch hoogwaardige apparatuur waarop getraind en gerevalideerd kan worden en studenten hun vaardigheden in de medische trainingstherapie kunnen oefenen. Sigma is gesitueerd op de tweede verdieping van de Faculteit Gezondheidszorg aan de Bolognalaan 101, zaal Opleidingscommissies De opleiding heeft ook een opleidingscommissie (OC). De commissie is een adviesorgaan van de het opleidingsmanagement en de instituutsdirectie. Adviezen gaan bijvoorbeeld over de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie Huidtherapie zitten 6 studenten en 1 niet stemmend docent-lid mw. P. van den Barselaar. De OC-Huidtherapie vergadert elke eerste maandag van de maand. Soms met alleen de OC- Huidtherapie leden en de andere keer samen met de opleidingsmanager. Tijdens deze vergaderingen komen adviezen, nieuwtjes en ideeën, vragen of klachten van studenten aan de orde. Alle OC s van de FG vormen samen de OC-Breed FG. Eén keer in de drie maanden vergaderen zij samen over facultaire punten. Bijvoorbeeld over de hygiëne binnen onze faculteit en studentenvoorzieningen. Kortom samen met de OC kan je jouw opleiding verbeteren en dus ook ons toekomstig beroep! De OC hoopt dan ook op veel bruikbare respons. Twijfel niet om te en of hen persoonlijk aan te spreken met ideeën, vragen, klachten, op- of aanmerkingen. Wil je zelf lid worden van de opleidingscommissie huidtherapie? Neem dan contact op met of met de coördinator bestuurlijke participatie studenten, die te bereiken is via Daarnaast kent de opleiding een eigen PR-commissie. Heb je interesse om de opleiding actief te promoten neem dan voor nadere informatie contact op met 47/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

48 2.9 Contactgegevens De dagelijkse leiding van de opleiding Huidtherapie berust bij het management. Een staf van docenten, assistenten en secretariële medewerkers is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. Secretariaat Het secretariaat van de opleiding wordt gevoerd door mw. C. van den Bosch, tel Adres: Bolognalaan 101, 3584 CJ Utrecht Secretariaat Stage Tel en Adres: Bolognalaan 101, 3584 CJ Utrecht Polikliniek Tel , Management Dhr. drs. H. Merkx Directeur Instituut Paramedische Studies, voorzitter ManagementTeam (tel ) Dhr. F. Posthumus MMO Opleidingsmanager Huidtherapie (tel ) Mw. J. van t Klooster (tel ) Mw. L. Schippers (tel ) Fasecoördinatoren Mw. A. Tschur Mw. L. Schippers Leerlijncoördinatoren Mw. M. Anbeek Mw. Drs. M. Verboom Mw. Drs. E. v.d. Burgt Overige coördinatoren Mw. M. Alvares Mw. L. Schippers Mw. J. van t Klooster 1 e en 2 e studiejaar 3 e en 4 e studiejaar (incl. stages) Studieloopbaanbegeleiding LOEP (methodologie, case report en uitvoeren van onderzoek) Post-hbo en profileringsonderwijs Huidtherapie Alumni Internationalisering (IHS) Externe relaties Voorzitter Curriculumcommisie Mw. L. Schippers Voorzitter Toetscommissie Mw. A.Tschur 48/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

49 Docentenkorps Naam Adres Expertise Mw. M. Alvares HU, FG (088) Mw. M. Anbeek HU, FG, (088) Mw. Drs. P. v.d. Barselaar HU, FG (088) Mw. Drs. H. Bojanowicz HU, FG (088) Mw. T. Bottenberg HU, FG (088) Mw. A. Bronsveld Msc HU, FG (088) Mw. A. Buijs HU, FG: (088) Mw. drs. E. v.d. Burgt HU, FG (088) Huidtherapie Studieloopbaanbegeleiding Communicatie, Psychologie Medische vakken Huidtherapie Huidtherapie Fysiotherapie Dermatologie, Chirurgie, Oncologie Farmacologie Anatomie, Fysiologie, Pathologie Huidtherapie Mw. Drs. L. van Dongen HU, FG: (088) Mw. K. Everaars Msc HU, FG (088) Dhr. Drs. C. den Hertog HU, FG: (088) Ethiek Mw. J.M. van t Klooster HU, FG: (088) Huidtherapie Mw. K. van der Meer Huidtherapie Mw. A. Peeters Msc HU, FG: (088) Fysiotherapie Mw. Y.Roding Msc HU, FG: (088) Huidtherapie Mw. I. Schippers HU, FG: (088) Huidtherapie Mw. K. Sterkenburg HU, FG: (088) Mw. A. Tschur HU, FG: (088) Mw. Drs. M. Verboom HU, FG: (088) Mw. E. Verkaik HU, FG: (088) Dhr. Drs. P. Vermeulen HU, FG: (088) Mw. M.Ververs HU, FG: (088) Huidtherapie Huidtherapie Communicatie, Psychologie Huidtherapie Externe relaties LOEP, Afstudeerprojecten Huidtherapie Mw. R.Visser Huidtherapie Mw. A. van der Winden HU, FG: (088) hu.nl Mw. R. Zantvoort HU,FG: (088) Mw. J. Zwart HU, FG: (088) Huidtherapie Huidtherapie Instructeur Polikliniek Huidtherapie 49/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

50 3 Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van je opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan achterin deze studiegids vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl) en in de cursusomschrijving in par Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse word je automatisch ingeschreven. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen kun je je tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie par voor de regelingen over het in- en uitschrijven voor (her-)tentamens. Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Onderwijsperiode Data Periode A (blok 1) 1 juli 2013 t/m 10 augustus 2013 Periode B (blok 2) 1 juli 2013 t/m 26 oktober 2013 Periode C (blok 3) 1 juli 2013 t/m 18 januari 2014 Periode D (blok 4) 1 juli 2013 t/m 29 maart 2014 Periode E (blok 5) 1 juli 2013 t/m 14 juni 2014 Periode JAAR 1 juli 2013 t/m 31 augustus 2014 Zie artikel 32 OER-HU. 3.3 Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In hoofdstuk 10 (cursusbeschrijving) staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing. (zie par. 0.) Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. Zie hoofdstuk 10 (zie art. 29 OER-HU) voor welke cursussen de aanwezigheidsverplichting van toepassing is, 50/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

51 3.4 Ingangseisen Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10. Voldoe je niet aan deze vereisten dan mag je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie par Deelname aan praktijkonderwijs Als ingangseis voor alle praktijkonderwijs met uitzondering van blok A van de propedeuse geldt dat de student is gevaccineerd tegen Hepatitis-B. Als bewijs die vóór aanvang van de hoofdfase een bewijs van titerbepaling voorzien van datum worden ingeleverd bij Roelien Zantvoort, instructeur in de kliniek.. Jaar 3 e jaar Onderwijsprogramma Praktijkleren 1 Casereport (LOEP 5) OSIRIS-code GHU- E.STAGE1-13 GHU-E.CASE- 10 Ingangseisen - Propedeuse - Alle beroepsdiensten uit jaar 2-75% conceptuele leerlijn jaar 2 - Titerbepaling Hepatitis-B + datum 4 e jaar Praktijkleren 2 (stage) Praktijkleren 3 in andere organisatie Uitvoeren onderzoek (LOEP 6 t/m 8)* GHU- E.STAGE2-13 GHU- E.STAGE3-11 GHU- E.ONDERZ-10 - Praktijkleren 1 (stage) - Propedeuse - Alle beroepsdiensten uit jaar 2-75% conceptuele leerlijn jaar 2 - LOEP-producten 1 t/m 5 totaal aantal studiepunten jaar 3 en Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van jouw opleiding staan vermeld in hoofdstuk 10 van deze studiegids. In de cursusbeschrijving vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding. Zie art. 18 en 19 OER-HU. 51/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

52 4 Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst je kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag maximaal zes deeltentamens hebben. Met ingang van studiejaar 2013/2014 mag een tentamen uit maximaal 2 deeltentamens per eenheid van 5 EC bestaan. Dit ter voorkoming van versnipperde cursussen. Vanaf september 2014 hebben alle cursussen een omvang van 5 EC of een veelvoud daarvan. In het studiejaar 2013/2014 is het dus nog mogelijk dat er cursussen met een afwijkende omvang bestaan. O&O heeft aangegeven dat bovengenoemde maximering van het aantal deeltentamens niet gesteld kan worden aan cursussen die nog niet uit (een veelvoud van) 5 EC bestaan. Deze situatie kan zich zoals gezegd alleen in studiejaar 2013/2014 voordoen. Als er nog cursussen zijn met een afwijkende omvang dat hier benoemen en nader toelichten. Voor bepaalde opleidingen is een afwijking toegestaan op de hoofdregel van maximaal 2 deeltentamens per eenheid van 5 EC. Deze opleidingen zijn opgenomen in het facultaire hoofdstuk 10 van de OER. Als afwijking van de hoofdregel voor deze opleiding is toegestaan, dan moet in de cursusbeschrijving zijn opgenomen uit hoeveel deeltentamens de cursus bestaat alsmede een motivering voor afwijking van de hoofdregel. Tevens dient onderstaande optionele tekst te worden opgenomen: Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie paragraaf ). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. Je slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als je voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). Je kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering jouw resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie paragraaf 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit 1 onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar bestaan. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. 52/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

53 Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen en kan een afstudeerscriptie/opdracht- of project omvatten. Hij kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kernmodules waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit 1 onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar bestaan. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid van de opleiding Huidtherapie bestaat uit: Uitvoeren onderzoek (LOEP 6 t/m 8) deeltoetsen 20 EC GHU-E.ONDERZ-13 Onderzoeksverslag 85% Referaat 15% Praktijkleren 2 (stage) 15 EC GHU-E.STAGE2-13 Stage 93% Intervisie 7% Zie art. 28, 30 en 42 OER-HU. 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan je vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat je niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat je de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als je bent ingeschreven. HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens. Deze kun je behaald hebben in: - de vooropleiding op grond waarvan je toegelaten bent tot deze opleiding; - tentamens of examens die je hebt behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; - tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor je via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kun je, als de opleiding die mogelijkheid aanbiedt, je opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die je in je werk hebt gemaakt in te brengen in je opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om je leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen paragraaf Als je voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: a) je naam, adres en studentnummer; b) een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; 53/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

54 c) zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusomschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); d) zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; e) een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek: a) het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; b) een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid (zie par. 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De destijds al door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet je dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Zie par. 0. voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als je meer dan 15 EC aan vrijstelling in de propedeuse hebt, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Meer hierover kun je vinden in paragraaf van deze studiegids. Overleg eerst met je studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden enkel nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten paragraaf 4.1.) Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kun je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. Zie art. 40 OER-HU. 54/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

55 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om jouw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamens met gesloten vragen tentamens met open vragen tentamens met meerkeuzevragen werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten portfolio s reflectieverslagen het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak een mondeling tentamen In de cursusbeschrijving (hoofdstuk 10) wordt aangegeven of een tentamen eventueel leerwegonafhankelijk is. Dit houdt in dat je het tentamen ook zou kunnen afleggen zonder dat je de cursus hebt gevolgd. Dit is belangrijk als je door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals je hiervoor kunt lezen (4.1.) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kun je deze ervaring toch binnen je opleiding te gelde maken en zo je opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de surveillant bekendgemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren. Zie art. 31 OER-HU Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het semesterrooster). Dit rooster wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd via de publicatieborden en OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Aan de hand van het jaarrooster kan je zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Het toetsplan vind je in paragraaf en Zie art. 31 OER-HU Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot het tentamen. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet je je uiterlijk één week 55/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

56 na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Het is pas mogelijk in te schrijven voor een herkansing nadat het (onvoldoende) resultaat van een eerder (deel)tentamen waarvoor je bent ingeschreven, is ingevoerd in Osiris. Voor tentamens die je los van de cursus wilt doen (hertentamens) dien je je zelf in te schrijven. Dit met uitzondering van hertentamens die kort na het eerste reguliere tentamen plaatsvinden. In die gevallen zal de opleiding je voor deelname aan het hertentamen inschrijven en hoef je dat niet zelf te doen. Via modulehandleidingen en/of mailberichten en/of sharepoint word je geïnformeerd over de cursussen waarvoor deze uitzonderingsregeling geldt. Tabel inschrijfdata voor (her)tentamens: Onderwijsperiode Tentamen inschrijving geopend vanaf Tentamen inschrijving geopend t/m Tentamen uitschrijving mogelijk t/m Periode A (blok 1) 1 juli oktober oktober 2013 Periode B (blok 2) 1 juli december december 2013 Periode C (blok 3) 1 juli maart maart 2014 Periode D (blok 4) 1 juli mei mei 2014 Periode E (blok 5) 1 juli juli augustus 2014 Periode JAAR 1 juli augustus augustus 2014 Zie hoofdstuk 6 voor tentamenroosters e.d. Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop je een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data. Een student heeft twee tentamenkansen per cursus per studiejaar. Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In hoofdstuk 10 in de cursusomschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Let op! Alleen onvoldoende resultaten kunnen herkanst worden. Als je in dit studiejaar geen tentamenkans meer hebt, maar je hebt het tentamen nog niet gehaald, kun je in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kun je door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte lichamelijke of andere functiestoornis zwangerschap bijzondere familieomstandigheden andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) langstudeerders. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: a. ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én b. voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. 56/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

57 Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Naast een extra tentamenkans kun je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat je het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: a. je recht hebt op een tentamenkans, én b. je al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, én c. een vakdocent een positief advies geeft, én d. er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek. Zie art. 31, 33, 34 en 36 OER-HU Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie par. 8.8 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en par.0 voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt kun je de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen, waardoor je een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (zie par. 8.8). Hij/zij kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Extra tentamentijd (o.a. wegens dyslexie) en gebruik van een woordenboek voor anderstaligen Als je meent recht te hebben op extra tentamentijd (bijvoorbeeld bij dyslexie) kun je dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de Examencommissie. Je dient voorafgaand aan het verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan je helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, kun je binnen twee werkweken een Groene Kaart ophalen bij het ambtelijk secretariaat van de examencommissie. Deze Groene Kaart geeft de student recht op 25% extra tijd voor theorietoetsen en het gebruik van een woordenboek. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Dit geldt niet voor praktijktoetsen. Bij elke theorietoets dien de student de Groene Kaart bij zich te hebben. Als de student de Groene Kaart niet kan tonen, vervalt het recht op extra tentamentijd. Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht ook de volgende faciliteiten aan: - digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; - rustruimte; - studentenpsycholoog. 57/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

58 Extra faciliteiten en groene kaart Studenten die op grond van hun functiebeperking menen recht te hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de betreffende examencommissie. De student dient voorafgaand aan het verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, ontvangt de student binnen twee werkweken een groene kaart van het ambtelijk secretariaat FG. Op deze kaart worden onder meer de toegewezen voorzieningen (bv. extra tentamentijd) vermeld. Dit kan voor meer tentamens gelden. Bij elk tentamen waarvoor de voorziening is toegekend dient de student de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Let op: De Faculteit Gezondheidszorg voert deze groene kaart faculteitsbreed in per 1 september Studenten die voor die tijd extra voorzieningen van de examencommissie hebben toegekend gekregen (ook bv. extra tentamentijdtijd in 1 e jaar voor anderstaligen), maar niet in het bezit zijn van een groene kaart, kunnen deze alsnog aanvragen. Dit kun je doen door het betreffende besluit van de examencommissie (bv. ondertekende onderwijsregeling, een brief) met je naam, adres en studentennummer te sturen naar het adres van het ambtelijk secretariaat, Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Je hebt tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; je bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan jou als student worden bekendgemaakt). Extra tentamentijd wegens dyslexie e.d. Studenten die menen recht te hebben op extra tentamentijd (bijvoorbeeld bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de Examencommissie. De student dient voorafgaand aan het verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, kan de student binnen twee werkweken een Groene Kaart ophalen bij het secretariaat van de opleiding mondzorgkunde. Deze Groene Kaart geeft de student recht op 25% extra tijd voor theorietoetsen en het gebruik van een woordenboek. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Bij elke theorietoets dient de student de Groene Kaart bij zich te hebben. Als de student de Groene Kaart niet kan tonen, vervalt het recht op extra tentamentijd. Extra tentamentijd en gebruik van een woordenboek voor anderstaligen Eerstejaars studenten die bij aanvang van het studiejaar korter dan vijf jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek voor extra tijd voor een theorietoets indienen bij de Examencommissie. Dit verzoek geldt alleen voor studenten in het eerste studiejaar. Indien het verzoek wordt goedgekeurd krijg je 25% extra tijd. Je kunt ook een verzoek indienen voor het gebruik van een taalwoordenboek. Een verzoek moet met redenen omkleed en zo mogelijk van bewijsstukken voorzien, bij de examencommissie worden ingediend. Zie voor de procedure voor het indienen van een verzoek de website van de Examencommissie: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx Zie art. 39 OER-HU. 58/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

59 4.3.5 Legitimatieplicht schriftelijke bij tentamens Voor deelname aan schriftelijke tentamens ben je verplicht je te legitimeren met een geldige collegekaart van de HU. Met het oog op fraudepreventie moet je je daarnaast altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 9.2.4). Daar kan tijdens een tentamen om gevraagd worden. Zorg er dus voor dat je dat altijd bij je hebt. Heb je geen geldige collegekaart, dan kun je alleen deelnemen aan tentamens als je een geldige tentamenpas en een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Een geldig legitimatie bewijs is een geldig: - paspoort, - Europese identiteitskaart, - Nederlands of internationaal rijbewijs of - vluchtelingendocument. Heb je geen collegekaart, omdat je die nog niet ontvangen hebt, dan kun je in de week voorafgaand aan de tentamenperiode kosteloos een tentamenpas (periodepas) aanvragen. Deze tentamenpas is geldig gedurende de daarop aangegeven periode. Heb je geen collegekaart, omdat je die door verlies of diefstal bent kwijtgeraakt, dan kun je een tentamenpas (dagpas) aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig op de dag van afgifte. In dit geval zijn er aan de tentamenpas kosten verschuldigd van 25,- per pas tot een maximum van 100,- per tentamenperiode. Je hebt recht op restitutie van het bedrag als je kunt aantonen dat je door overmacht je collegekaart bent verloren. Bij diefstal moet je bijvoorbeeld een procesverbaal kunnen overleggen. De tentamenpas wordt alleen afgegeven als je: - rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU; - bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs toont; - staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. Ben je je collegekaart kwijtgeraakt, dan dien je dit direct te melden bij het STIP (zie par. par ) en een nieuwe collegekaart aan te vragen (tegen betaling van vervangingskosten 15,-). Zie art. 35 OER-HU Gang van zaken tijdens tentamens Aanwijzingen van de examinator of een surveillant voor, tijdens, dan wel onmiddellijk na afloop van een bloktoets of een toets, dienen door de student meteen te worden opgevolgd. Bij elke toets geldt: dat de student zich op verzoek dient te legitimeren door middel van een geldige collegekaart bij de examinator of de surveillant. dat de student een handtekening dient te zetten bij het inleveren van de uitgewerkte toets, als bewijs voor de opleiding en de examinandus dat de uitgewerkte toets is ingeleverd. dat de student bij testvisiontoetsen zich digitaal aan- en afmeldt hetgeen geldt als presentie. dat de student tot uiterlijk een half uur na de aanvangstijd wordt toegelaten. dat de student niet eerder dan een half uur na aanvang van de toets de zaal pas mag verlaten. indien studenten gebruik moeten maken van hulpmiddelen, dan wordt dit vooraf door docenten aangegeven welke hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen. tijdens het schriftelijk tentamen mogen zich op het tafelblad slechts de volgende voorwerpen bevinden: vragenformulier, antwoordblad, potlood/pen, vlakgom en het door de school uitgegeven kladpapier. in geval van open vragen of essayvragen dient met (bal-)pen te worden geschreven. bij frauduleuze handelingen volgt zonder waarschuwing onmiddellijk uitsluiting van het tentamen. Het tentamen wordt dan met het cijfer 1 beoordeeld. De kandidaat die uitgesloten wordt, dient zich terstond bij de opleidingsmanager te melden. Door betrokken docent of surveillant wordt binnen 24 uur een schriftelijk verslag opgesteld. het overschrijven/kopiëren van tentamenvragen wordt beschouwd als een vorm van frauduleus handelen 59/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

60 De examinator dan wel de surveillant maakt een verslag van het verloop van de toets waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: Bevoegde aanwezigheid van iedere student. Dit controleert hij aan de hand van collegekaarten en aan de hand van de door het secretariaat verstrekte deelnemerslijst. De handtekening van de student op de deelnemerslijst als bewijs van deelname aan de bloktoets dan wel inlevering van de uitgewerkte toetsopdrachten. Tijdens het tentamen mag er geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Als de duur van het tentamen langer dan 90 minuten is, kan hiervan in individuele gevallen worden afgeweken. Als een student toestemming krijgt voor toiletbezoek gebeurt dit onder begeleiding van een surveillant. Zie art. 31 OER-HU. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O 3 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als je wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Als je niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat je je tijdig uitschrijft. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd.. De examencommissie zorgt ervoor dat er een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt) Dus een 5,49 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke 3 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet gespecificeerd). 60/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

61 deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving in hoofdstuk 10. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijg je dus geen EC. Zie art. 30, 31 en 34 OER-HU. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Je kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet je binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie nog gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Zie art. 36 OER-HU. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 4. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heb je recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. Je kunt je werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om jouw schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen jouw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen. Zie art. 31 en 37 OER-HU Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maak je je schuldig aan fraude, (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: 4 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 61/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

62 ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste 12 maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Je kunt je dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. je je eerder schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden en je daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: bedreiging of geweld; vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat je dit van een medestudent hebt gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt word je gehoord. De examencommissie stelt je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl). Schrijf je je uit als je een sanctie opgelegd hebt gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die ook de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt bereikt. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was, en vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten, wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Waar hebben wij het over? In de OER-HU wordt het begrip onregelmatigheid gebruikt, maar dit wordt verder niet gedefinieerd. Van onregelmatigheid is sprake als er gehandeld wordt in strijd met de regels. Het is fraude als er opzettelijk in strijd met deze regels wordt gehandeld. Onregelmatigheden kunnen vele vormen aannemen: bv. spieken tijdens tentamens, identiteitsfraude, vooraf inzage hebben in tentamenvragen, plagiaat plegen etc. De ernst van deze onregelmatigheden verschilt en de daaruit voortvloeiende sancties zullen ook in zwaarte verschillen. Dat is ter beoordeling aan de examencommissie. Zonder nu alle mogelijke onregelmatigheden te beschrijven lijkt het goed een aantal cruciale begrippen nader te definiëren. Onder onregelmatigheden bij tentamens wordt verstaan het handelen, of nalaten van handelen, van een examinandus dat het vormen van een juist oordeel over zijn of haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt 5 5 Deze defintie is ontleend aan de frauderegeling van de examencommissie School Moderne Talen van de UU, /202 Hogeschool Utrecht, september 2013

63 We onderscheiden in dit verband twee categorieën tentamens met de, voor die categorie kenmerkende onregelmatigheden: Schriftelijke (digitale) tentamens Onregelmatigheden 6 o Het verkrijgen dan wel overbrengen van informatie van of naar een andere deelnemer aan het tentamen voorafgaand aan en/of tijdens een tentamen hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of op welke andere wijze dan ook. o Het verkrijgen van informatie van een andere informatiedrager dan de tentamenopgaven of vermeld onder "toegestane hulpmiddelen" bij de aanhef van de tentamenopgaven. o Het niet nakomen van de surveillancevoorschriften Schriftelijke (digitale) bewijsstukken ter beoordeling (verslagen, beroepsproducten etc.) Onregelmatigheden 4 : o Het kopiëren van (gedeelten van) verslagen of ander schriftelijk of digitaal werk van andere studenten die hetzelfde (deel)tentamen afleggen, dan wel (oud)studenten die een (deel)tentamen voor dezelfde onderwijseenheid hebben afgelegd. o Het inleveren van werk dat niet door de student zelf is gemaakt o Het gebruik van informatie van internet of andere informatiebronnen zonder adequate bronvermelding. Bij deze categorie onregelmatigheden/fraude is sprake van plagiaat. Onder plagiaat verstaan we: het ten onrechte presenteren van (onderdelen van) het werk van iemand anders als eigen werk Procedure bij onregelmatigheden en fraude Wij hebben eerder twee categorieën tentamens onderscheiden: schriftelijk tentamens en schriftelijke werkstukken/beroepsproducten. Bij beide categorieën tentamens kunnen zich onregelmatigheden voordoen. Hieronder beschrijven wij de procedures 7 die gevolgd worden door de surveillant/docent/ examencommissie bij het vermoeden van onregelmatigheden. Schriftelijke tentamens Bij het afnemen van schriftelijke tentamens is het de taak van de surveillant er op toe te zien dat er geen onregelmatigheid plaats vindt. De surveillant oefent deze taak uit namens de examencommissie. Bij verdenking van onregelmatigheden vult de surveillant het rapport onregelmatigheden in. Dit rapport wordt na afloop van het tentamen aan de student voorgelegd. Het rapport, het gemaakte tentamen en eventueel in beslag genomen hulpmiddelen worden direct na het tentamen door de surveillant bij de betreffende examencommissie ingeleverd. Op de presentielijst wordt vermeld dat het tentamen aan de examencommissie is overhandigd vanwege het vermoeden van een onregelmatigheid; de docent mag het tentamen niet corrigeren. Als er een vermoeden van een onregelmatigheid is bij het corrigeren (bijv. een aantal studenten geeft volstrekt identieke antwoorden) meldt de betreffende docent dit direct bij de betreffende examencommissie. De voorzitter van de examencommissie bepaalt of nader onderzoek, het horen van studenten, etc. nodig is. Indien dit het geval is stuurt het ambtelijk secretariaat een brief met informatie over procedure bij verdenking van onregelmatigheiden bij schriftelijke tentamens aan de student, met een kopie aan de voorzitter van de examencommissie. Schrijftelijke werkstukken /beroepsproducten Wanneer een docent vermoedt (of via Ephorus melding heeft gekregen van overeenkomsten met bronnen op het intranet) dat er in schriftelijk werk/beroepsproduct - anders dan schriftelijke tentamens - sprake is van een onregelmatigheid, dan is deze docent conform regelgeving in WHW, OER en studiegids verplicht daarvan melding te maken bij de examencommissie. 6 Ontleend aan de OER- FNT. 7 Deze procedures zijn, met enige bewerking, ontleend aan de fraudeprocedure die in 2009 zijn ontwikkeld door de examencommissie van het Instituut Archimedes van de Faculteit Educatie van de HU, en het Instituut voor Recht van de faculteit Maatschappij en recht. 63/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

64 Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de docent het gehele dossier (schriftelijk werk) nakijkt en steeds aangeeft waar vermoedelijk sprake is van onregelmatigheden; een beoordeling van het werk vindt echter niet plaats. De docent schrijft aan de examencommissie een korte brief, waarin het vermoeden wordt uitgesproken (let wel: alleen de examencommissie is bevoegd om onregelmatigheden daadwerkelijk vast te stellen), draagt het dossier (schriftelijk werk) over en voegt indien voorhanden ondersteunend bewijsmateriaal toe. De examencommissie deelt de betrokken student mee dat er een vermoeden is van een onregelmatigheid in het door de student ingeleverde schriftelijk werk; dat het dossier aan de examencommissie is overgedragen met het verzoek een onderzoek in te stellen én verzoek op grond van dat onderzoek een uitspraak te doen of er al dan niet sprake is van een onregelmatigheid. Nadat de docent het geval van mogelijke onregelmatigheid bij de examencommissie heeft gemeld mag hij of zij in geen geval meer met de student in overleg treden over deze zaak. Bij de behandeling van het vermoeden van onregelmatigheden gaat de examencommissie als volgt te werk 8 : a. De examencommissie informeert de opleidingsmanager over het vermoeden van onregelmatigheden. b. De examencommissie, resp. een aantal leden van de examencommissie, hoort de docent en nodigt de student uit voor een gesprek. c. Tijdens dit gesprek confronteert (een aantal leden van) de examencommissie de student met de gerezen verdenkingen. De student krijgt de gelegenheid hierop te reageren en zijn versie van de gebeurtenissen uiteen te zetten. Een medewerker van het ambtelijk secretariaat maakt van dit gesprek een verslag. d. Na het horen van de student overlegt de examencommissie om tot een eindoordeel te komen en stelt daarbij al dan niet een sanctie vast. In gevallen waarin de examencommissie een zware sanctie wil opleggen (zwaarder dan waarschuwing en/of toets ongeldig verklaren), wordt overlegd met de Ambtelijk secretaris. e. De student ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing van de examencommissie, binnen een termijn van twee weken nadat de student gehoord is. f. De faculteitsdirectie en de instituutsdirectie ontvangen een rapport van de beslissing van de examencommissie en van de feiten waarop deze beslissing steunt. Maatregelen 9 Bij onregelmatigheden ten aanzien van een tentamen of examen, kan de examencommissie, bij vaststelling van de schuld van de student(en), een of meerdere van de volgende maatregelen nemen tegen de desbetreffende student(en): Een waarschuwing/berisping die wordt opgenomen in het dossier van de student; Ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste een jaar. Daarbij wordt de volgende richtlijn gehanteerd: 1. wanneer bij een student voor de eerste keer voor een (onderdeel van een) cursus schuld aan de onregelmatigheid of fraude wordt vastgesteld, wordt de opdracht/toets ongeldig verklaard. Voorts kan naargelang de zwaarte van de onregelmatig of fraude de student worden uitgesloten van deelname aan een of meer tentamens in de eerstvolgende twee tentamenperiodes; 2. wanneer bij een student voor een (onderdeel van een) cursus opnieuw schuld aan een onregelmatigheid wordt vastgesteld, wordt voor de betreffende cursus het cijfer NG toegekend. Voorts kan naargelang de zwaarte van de herhaalde fraude de student worden uitgesloten van deelname aan een of meer tentamens in de eerstvolgende vier tentamenperiodes. Onthouden van het getuigschrift, verklaring of certificaat; Afnemen van een hernieuwd examen op door de Examencommissie aan te wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze; 8 Ontleend aan de fraudeprocedure bij het Instituut voor Recht van de faculteit Maatschappij en Recht. 9 Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU. 64/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

65 De faculteitsdirectie adviseren om de inschrijving van de betrokken student definitief te beëindigen indien: 1. een student zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en hem daarvoor tenminste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. een student zich schuldig maakt aan zodanig ernstige onregelmatigheden, waarbij sprake is van verzwarende omstandigheden, dat deze sanctie gerechtvaardigd wordt geacht. De student kan tegen het besluit van de examencommissies bezwaar of beroep aantekenen via de site van het Ambtelijk secretariaat FG. Zie art. 38 OER-HU Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van twee jaar die ingaat na diplomering. In het geval de opleiding tentamens, examens en afstudeerproducten digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kun je op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. Alle documenten met betrekking tot: met goed gevolg afgelegde tentamens en examens; vrijstellingen; de inschrijving van de student voor de opleiding; de afgifte van diploma s of verklaringen worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement studenten HU. De instituuts- dan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe. Zie art. 41 OER-HU Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken kun je de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde of een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen zijn onbeperkt geldig. Zie art. 28 OER-HU.. 65/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

66 5 Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald en de cijfers nog geldig zijn, dien je rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven en moet je aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kun je maar één keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doe je nog extra cursussen, of rond je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop je het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van je diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op je diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van je tweede afstudeerrichting. 2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt je diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijg je naast je diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Zie art. 42 OER HU. Let op! Als je je diploma behaald hebt, zul je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. Bij diploma zie par (in- en uitschrijving voor de opleiding). Zie art. 42 OER-HU. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als je hoge cijfers haalt, kom je mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op je diploma. Daarvoor moet je voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; 66/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

67 het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding; je bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding; je bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor je opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor je opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat je toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. Je moet wel voldoen aan alle overige eisen. Sommige faculteiten kenden in het verleden beoordelingen als Uitmuntend, Goed, Voldoende etc. In hoofdstuk 10 is dan een omrekentabel opgenomen van deze beoordelingen in woorden naar cijfers. Indien van toepassing deze omrekentabel hier opnemen. De uitdrukking in woorden verhoudt zich tot de tienpuntschaal als aangegeven in deze tabel: uitmuntend 10 zeer goed 9 goed 8 ruim voldoende 7 voldoende 6 onvoldoende 5 a. Binnen de opleidingen Farmakunde, Huidtherapie, Management in de Zorg Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Opleiding tot Fysiotherapeut, Opleiding tot Verpleegkundige en de Opleiding voor Logopedie is vóór 1 september 2011 niet gedifferentieerd tussen voldoende en ruim voldoende. In dat geval geldt voor de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44: V = 6.5 b. Binnen de opleidingen Farmakunde, Huidtherapie, Management in de Zorg, Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Opleiding tot Fysiotherapeut, Opleiding tot Verpleegkundige en de Opleiding voor Logopedie is vóór 1 september 2011 niet gedifferentieerd tussen goed en zeer goed. In dat geval geldt voor de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44:G = 8.5 Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op jou van toepassing als je na 1 september 2005 voor het eerst deel hebt genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 67/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

68 6 Roosters 6.1 Jaarrooster Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B (blok 1 + 2) vormen samen een semester, net als periode C + D (blok 3 + 4). Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de periode-indeling (of blokindeling) voor dat studiejaar wordt gepresenteerd met vermelding van de lesweken, tentamenweken en vakantieperiodes. Jaarroosters van de faculteiten kun je nalezen op Het jaarrooster studiejaar , onderverdeeld in twee semesterroosters, van de opleiding ziet er als volgt uit: Jaarrooster blok datum kw Blok A E9 26-aug 35 Introductie week A1 2-sep 36 Start nieuw schooljaar A2 9-sep 37 A3 16-sep 38 A4 23-sep 39 A5 30-sep 40 A6 7-okt 41 A7 14-okt 42 A8 21-okt 43 Onderwijsluw A9 28-okt 44 A10 4-nov 45 blok datum kw Blok B B1 11-nov 46 B2 18-nov 47 B3 25-nov 48 B4 2-dec 49 B5 9-dec 50 B6 16-dec 51 B7 23-dec 52 Kerstvakantie: gesloten maandag 23/12 t/m zaterdag 28/12 B8 30-dec 1 Kerstvakantie: gesloten woensdag 1/1 B9 6-jan 2 B10 13-jan 3 B11 20-jan 4 B12 27-jan 5 68/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

69 blok datum kw Blok C C1 3-feb 6 C2 10-feb 7 C3 17-feb 8 Onderwijsluw C4 24-feb 9 C5 3-mrt 10 C6 10-mrt 11 C7 17-mrt 12 C8 24-mrt 13 C9 31-mrt 14 C10 7-apr 15 blok datum kw Blok D D1 14-apr 16 Goede Vrijdag: gesloten vrijdag 18/4 + zaterdag 19/4 D2 21-apr 17 2e Paasdag: gesloten maandag 21/4 D3 28-apr 18 Onderwijsluw D4 5-mei 19 Bevrijdingsdag: gesloten maandag 5/5 D5 12-mei 20 D6 19-mei 21 D7 26-mei 22 Hemelvaart: gesloten donderdag 29/5 t/m zaterdag 31/5 D8 2-jun 23 D9 9-jun 24 2e Pinksterdag: gesloten maandag 9/6 D10 16-jun 25 D11 23-jun 26 blok datum kw Blok E E1 30-jun 27 Herkansingsweek blok D E2 7-jul 28 E3 14-jul 29 E4 21-jul 30 E5 28-jul 31 E6 4-aug 32 E7 11-aug 33 E8 18-aug 34 E9 25-aug 35 Introductieweek Summerschool weken Vakantie blok datum kw A1 1-sep 36 Start nieuw schooljaar Zie art. 31 OER-HU. 69/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

70 6.2 Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2013 Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 Goede vrijdag 18 april e en 2 e paasdag 20 april en 21 april 2014 Koninginnedag 30 april 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartsdag 29 mei 2014 Dag na Hemelvaartsdag 30 mei e en 2 e Pinksterdag 8 juni en 9 juni Lesdagen en -tijden Lesdagen De lessen worden in principe geroosterd van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Lestijden Alle onderwijsonderdelen bestaan uit één of meer lesuren. Een lesuur duurt 50 minuten er wordt geroosterd in een klokuur van 60 minuten. Voor het volgen van lessen dient men op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Eventuele laatkomers hoeven niet tot het college te worden toegelaten. Voor de opleiding gelden in principe de volgende lestijden. Tabel lestijden lesuur begintijd eindtijd uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Er wordt naar gestreefd om de studenten zoveel mogelijk overdag in te roosteren. De lessen worden tevens zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld. Dit zal echter niet altijd lukken omdat de roostering afhankelijk is van de beschikbaarheid van lokalen, docenten, enz. Dit betekent dat studenten incidenteel ook op een avond les zullen hebben. Dit zal tijdig bekend gemaakt worden. Het is de student niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, dan die waarin hij is ingedeeld. 70/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

71 6.4 Openingstijden gebouwen Openingstijden Bolognalaan 101 Tijdens onderwijsweken is het gebouw geopend: - maandag t/m donderdag 7.00 tot uur - vrijdag 7.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur Tijdens onderwijsluwe weken: herfst 2013 (21 t/m 26 oktober 2013) - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur kerst december t/m 28 december pand gesloten. Week van 30 december tot 4 januari - maandag tot uur - dinsdag tot uur - woensdag 1-1 gesloten - donderdag tot uur - vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag tot uur voorjaar 2014 (17 t/m 22 februari 2014) - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur meivakantie 2014 (28 april t/m 3 mei 2014) - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur Tijdens de onderwijsluwe weken in de zomer (21 juli t/m 16 augustus 2014) is het gebouw geopend - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag gesloten Het gebouw is gesloten op - maandag 23 december 2013 t/m zaterdag 28 december vrijdag 18 april 2014 t/m maandag 21 april Koningsdag 27 april is op een zondag. Zaterdag 26 april is het pand dicht. - maandag 5 mei donderdag 29 mei t/m zaterdag 31 mei maandag 9 juni Roosterinformatie en -wijzigingen Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op deze studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je box van je HU-account leest. Per periode wordt een weekrooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment worden gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat je zelf de voor jou geldende gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk een week voor aanvang van de nieuwe periode bekend. 71/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

72 Afwezigheid docenten De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen dan wordt je hiervan op de hoogte gesteld via SharePoint en zoveel mogelijk via de mededelingenborden en je studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. Afwezigheid studenten Ben je ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht ben je verplicht je af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geef je de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan je studieloopbaanbegeleider en neem je contact op met je studentendecaan (zie par. 8.2). Roosters en roosterwijzigingen vind je op de roostersite: De roosters worden zoveel mogelijk studentgericht en studeerbaar gemaakt. Eenmaal gepubliceerde roosters worden alleen in geval van overmacht gewijzigd. Hiermee geeft de Opleiding Huidtherapie uitvoering aan het roosterbeleid van de FG. 72/202 Hogeschool Utrecht, september 2013

73 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1 Inleiding Als je het niet eens bent met een beslissing, als je vindt dat iemand zich tegenover jou niet goed gedragen heeft, of als er iets anders fout is gegaan, dan kun je daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, slb ers en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je er toch niet uitkomt, of iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. Je kunt je bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als je niet precies weet waar je moet zijn of als je behoefte hebt aan advies, dan kun je je wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via en is in de faculteit ondergebracht bij Er is een standaardformulier waarop je je bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. Je vindt het formulier op de website Het facultaire loket kan je verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen je adviseren over de procedures. En net als de studentmediators (zie par.8.7) ondersteunen ze ook bij een oplossing in overleg, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je bezwaar of klacht op de faculteit, dan kun je naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). Je dient je beroep of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat je beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan je ook informeren over de procedures. Je kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller zijn en minder formeel. Het advies is dan ook altijd om de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar je bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan. Let vooral op de termijnen! Als je op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet je dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat je je binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule.

74 Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of de examencommissie via https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx.. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval word je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl). Zie ook Zie art.6 Reglement Rechtsbescherming Studenten en art. 45 OER-HU. 7.3 Beroep Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van het Onderwijs- en examenreglement zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; datum; een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; een of meer gronden, waarop het beroep berust; een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. 74/202

75 Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.3) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College van Bestuur, dan kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Zie H. 9 Reglement Rechtsbescherming Studenten. 7.4 Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie par. 7.2). Het orgaan dat je klacht behandelt kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket (STIP) indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Zie art.8 Reglement Rechtsbescherming Studenten. 75/202

76 7.4.2 Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5.Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties, ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie H. 10 Reglement Rechtsbescherming Studenten en H. 4 Reglement inzake Ongewenst Gedrag. 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. Zie art.1.8 Begripsbepaling en art. 19 Termijnen Reglement Ongewenst Gedrag. 7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep Kwestie? Stap 1: Directe benadering (informeel) Stap 2: Facultair loket Bezwaarprocedure Klachtprocedure Stap 3: HU-loket College van Beroep voor de Examens Geschillenadviescommissie Klachtencommissie Ongewenst Gedrag/FG-P Klachtencommissie Studenten 76/202

77 8 Studentzaken 8.1 Studiebegeleiding Inleiding Als afgestudeerd hbo-student word je geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heb je recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze begeleider begeleidt jou in je competentieontwikkeling. Op basis van je competentieontwikkeling en de resultaten monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: bewaken en bespreken van studieresultaten; samen met jou een studieplanning opstellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt gehad; adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding par Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit vier verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer (Europese Economische Ruimte) studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de 77/202

78 student/topsporter. Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie voor het Profileringsfonds. Het is belangrijk dat je bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij je studentendecaan meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. 8.3 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft je informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft een of meer studentendecanen. Zij zijn er om jou te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen of het aanpakken van problemen tijdens je studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Alles wat je bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens je studie kun je studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Maar ook psychische problemen, een (chronische) ziekte of functiebeperking kunnen een belemmering vormen in de studievoortgang. Of je wilt je studie onderbreken vanwege een langdurige ziekenhuisopname. Ook faalangst kan je studievoortgang blokkeren. De studentendecaan helpt je om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan je helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Studieadvies en procedures De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan kan je adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kun je bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over je studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en je bijvoorbeeld door een overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. Kijk voor meer informatie op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU (www.reglementen.hu.nl). Studentendecanen FG De studentendecanen van de faculteit zijn Jannie van Dam, Nina Kalker en Marlies Strieder.. Zij zijn via e- mail te bereiken op of via hun individuele adres. In principe zijn er elke dag twee decanen aanwezig. Van maandag t/m vrijdag is er van uur open spreekuur voor het stellen van korte vragen en het maken van afspraken. Kamer Telefoon Jannie van Dam Nina Kalker Marlies Strieder Website:www.decanenfg.hu.nl 78/202

79 Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kun je terecht als je twijfelt over je opleiding, als je bent vastgelopen of als je wilt doorstuderen na je bachelordiploma. Bij Centrum Studiekeuze kun je advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot je studiekeuze. Kijk voor meer informatie op 8.4 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als je er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Wie last heeft van welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zal de moed moeten opbrengen om dat onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Je anonimiteit is gewaarborgd en je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met jou als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van jou als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon je enige tijd. Informatie vind je op De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl). Je bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij om de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. Vertrouwenspersonen FG Ariëtta Sander Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag,woensdag; incidenteel donderdag of vrijdag José Dol Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag 8.5 Studentenarts Wanneer je in Utrecht niet alleen komt studeren maar ook komt wonen, ben je verplicht je in te schrijven bij de gemeente Utrecht. Ook vanuit je zorgverzekeraar ben je verplicht je in te schrijven bij een huisarts in Utrecht. Als student kun je je, ongeacht waar je in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus 79/202

80 Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op de Uithof in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in Stadion Galgenwaard (Herculesplein 379). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. Wanneer je een verklaring over je gezondheid nodig hebt, dan dien je deze eerst aan je eigen huisarts te vragen. Indien je eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kun je naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 8.3). De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 8.6 Bureau Studentenpsychologen Het kan zijn dat je tijdens je studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met je studie te maken hebben, maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op je studievoortgang. Kom je er zelf niet uit, dan kun je terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU. In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met jou een oplossing voor je problemen. Het maximum aantal gesprekken is 5 (van 50 minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook een faalangsttraining. Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij jouw problemen en/of hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen je helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kun je je via de mail aanmelden. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan jij en het Bureau Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als jij dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden. Meer informatie vind je op 8.7 Mediation Heb je een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met je docent? Zijn er problemen in je studentenhuis? Er is een grote kans dat een studentmediator je kan helpen. Mediation is een vorm van conflictoplossing. Je gaat met degene met wie je het conflict hebt op zoek naar de oplossing van jullie conflict, waarbij je begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt je in staat om alles waarover jullie het oneens zijn te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt je de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt je om de oplossingen te vinden waar jullie beiden tevreden over zijn. Als je meer wilt weten over studentmediation of als je een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via of Meer informatie vind je op of onder Voor informatie en het zo mogelijk aanvragen van een (student)mediation binnen de Faculteit Gezondheidszorg kun je contact opnemen met: 80/202

81 José Dol Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag Marianne Tesink Telefoon: E mail: Kamer: Werkdagen: maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.8 Studeren met een functiebeperking Wat is een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Soms is een beperking te zien of te horen. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Als je een functiebeperking of een chronische ziekte hebt, adviseren we je om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van je faculteit. Ook als je denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kun je doen per , telefonisch of door gewoon aan te kloppen bij de studentendecaan. Op vind je de gegevens van het studentendecanaat op jouw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Aanpassingen en voorzieningen Het is raadzaam je beperking zo snel mogelijk te melden bij je studieloopbaanbegeleider en bij een studentendecaan van je faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van je faculteit bespreek je welke functiebeperking of chronische ziekte je hebt en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens je studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen jouw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met je op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vind je in paragraaf van deze studiegids en op 8.9 Verbetering taalvaardigheden Heb je problemen met je Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan je slb er of eventueel je studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kun je gebruikmaken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: HU-Bibliotheek Als HU-student kun je op vertoon van je collegekaart gratis gebruikmaken van alle HU-Bibliotheken. Ook kun je gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Naast boeken en tijdschriften hebben de HU-Bibliotheken ook een groot digitaal aanbod. Via de website kun je de HU- Bibliotheken digitaal bezoeken. Via deze site heb je toegang tot de catalogus van de HU waarin je kunt zoeken in alle bibliotheekcollecties. En je hebt toegang tot naslagwerken en internetbronnen die relevant 81/202

82 zijn voor het onderwijs binnen de HU. Elke faculteit heeft daarnaast een eigen portal waarin de bronnen voor de afzonderlijke vakgebieden bij elkaar staan. Zie ook artikel 41 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl) International Office Studeren of stage lopen in het buitenland is uitstekend voor je persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook in onze multiculturele samenleving kan interculturele ervaring goed van pas komen. In het buitenland maak je kennis met een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage lopen in het buitenland is een waardevolle ervaring. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met hun opleiding hun profileringsruimte inzetten om naar het buitenland te gaan. Het International Office kan je adviseren en op weg helpen. Op een paar locaties is er een balie waar je terecht kunt met vragen. Ook kun je hier de Study & Internship Abroad guide halen waarin je informatie kunt vinden over studie- en stageperiodes in het buitenland. Meer informatie over de services en openingstijden van het International Office vind je op Wanneer je specifieke vragen hebt kun je mailen naar of een afspraak maken via Of kom naar de Wil Weg Dag (Going Away Fair) om je te laten informeren over studie en stage in het buitenland. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de tweede dinsdag van oktober Study abroad De HU heeft ruim 200 partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of universiteiten in het buitenland te studeren (Study Abroad). Het International Office onderhoudt de contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt bij je aanmelding, informeert jou tijdens je Study Abroad en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wil jij je aanmelden voor een Study Abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldingsprocedure op onder Study Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Study Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs. LET OP: De deadline om je aan te melden voor een Study Abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je weg wilt gaan. De inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor Stage in het buitenland Wil je stage lopen in het buitenland (Internship Abroad)? Schakel dan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau van je opleiding in. Zij informeren je over de te volgen procedure en moeten goedkeuring aan je stageplaats verlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats maar soms kan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau je hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat je ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer je buiten Europa stage wilt lopen kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in beslag nemen. Kijk voor meer informatie op onder Internship Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Internship Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs. Zie par voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen je opleiding. 82/202

83 8.12 Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vind jij het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wil je graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens je studie? Ben je nieuwsgierig of kritisch en heb je goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar je invloed kunt uitoefenen op de inhoud van je eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op of Je kunt ook contact opnemen met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via De coördinator BPS informeert, ondersteunt en coacht jou als student in de medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken jou het meeste aan? De inhoud van je eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? Je kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen je later goed van pas kan komen. Jouw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kun je meer info vinden in paragraaf De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Je kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, het Onderwijs- en examenreglement (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De CMR bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de raad van toezicht. De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de inspraakorganen op Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert jou als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat je bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kun je als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: - als studentlid van een inspraakorgaan kun je je gratis en onbeperkt laten trainen in bepaalde competenties; - er is een handboek voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; - via het voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette intranet (www.bps.hu.nl) kun je kennis en informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen; - uiteraard doe je het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvang je per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen op 83/202

84 Wil je graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door je kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen (www.verkiezingen.hu.nl).je kunt je als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie paragraaf Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van je opleiding of stuur een naar de coördinator BPS Zie voor meer informatie ook Studium Generale Studium Generale is de plek voor HU-studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar je binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke politiek. Van inspirerende sprekers tijdens TEDxUtrecht tot muziek, cultuur en kennis op Festival de Beschaving. En van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot gesprekken tussen docenten, management en studenten Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Op vind je altijd het laatste nieuws over het programma en kun je je aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vind je op De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en incidentele activiteiten. Wil je meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Kijk dan op onder Geldzaken. Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan je opleiding. Zie hiervoor par Bestuursbeurs Bestuursbeurs Zit je in het bestuur of in een commissie van een studentenvereniging (Utrechtbreed of hogeschoolbreed), dan kun je in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die je door je bestuursactiviteiten oploopt. Je ontvangt deze buiten je prestatiebeurs. Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs kun je vinden in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs op onder Profileringsfonds. 84/202

85 8.15 Topsport Doe jij aan topsport en wil je daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van jouw individuele omstandigheden en het niveau waarop je de sport beoefent of je gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Welke faciliteiten zijn er voor topsporters? Topsporters komen in aanmerking voor de volgende faciliteiten: begeleiding bij het plannen van de studie; in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk; samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra en topsportbegeleiders; financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau. Voor meer informatie neem je contact op met de Topsportcoördinator Mieke Wikkerman via het faculteitsdecanaat of kijk op Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke magazine van de HU en verschijnt tien keer per jaar. In Trajectum staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht en cultuur. Studenten en docenten schrijven columns of leveren andere bijdragen. Op de site vind je elke dag nieuws, prijsvragen, filmpjes, blogs van studenten en docenten en praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Tegen studentenprijzen kun je sporten bij Olympos, het sportcentrum van de HU en Universiteit Utrecht. Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl) Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, aan zorg voor het milieu en zuinig omgaan met energie. De HU wil je veiligheid en gezondheid waarborgen, door het tot een aanvaardbaar niveau verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij jezelf. Hoe kun jij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van je dat je binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: weten wat je moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten; vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen; het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI); veilig werken in practicumlokalen; het melden van onveilige situaties; aandacht hebben voor het milieu. Hieronder vind je over deze punten meer informatie. 85/202

86 Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat je moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer je komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. Meld kort en duidelijk: je naam en lokaal of werkplek; je telefoonnummer; de actuele situatie (hoe, wat en waar); of er slachtoffers zijn en hoeveel; waar het is gebeurd. De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om je heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder je af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen goed toegankelijk zijn. Zorg er dus voor dat deze niet worden geblokkeerd door tafels, stoelen of andere obstakels. Studeren en CANS Misschien heb je pijn in je arm, schouder, elleboog of pols. In eerste instantie denk je dat het wel over zal gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Deze pijn kan namelijk duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als je de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn: repeterend werk; een statische werkhouding; weinig afwisseling in houding en beweging; een verkeerde zithouding op je werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven). Tijdens je studie werk je soms lang achter elkaar in dezelfde houding en/of maak je steeds dezelfde bewegingen. Je werkt bijvoorbeeld regelmatig en langdurig achter een beeldscherm. Niet alleen op school maar ook nog thuis. Vergeet ook niet de uren die je s avonds doorbrengt met spelletjes en internet. Je kunt CANS grotendeels zelf voorkomen. De belangrijkste tips zijn: wissel beeldschermwerk af met lezen, aantekeningen maken etc; 86/202

87 werk per dag niet langer dan 5 à 6 uur achter een beeldscherm en niet langer dan 2 uur met een laptop; zorg bij laptopgebruik langer dan 2 uur voor laptopstandaard, losse muis en los toetsenbord; neem bij beeldschermwerk ieder uur een korte pauze; let op een goede zithouding voor het beeldscherm; zorg voor voldoende ontspanning/sport naast je studie; neem lichamelijke klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf gevoel) kunnen snel verergeren. Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kun je vinden op Met CANS-klachten kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Je kunt ook terecht bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: Zijn je klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden geraadpleegd, ga dan naar je eigen huisarts. (Zie ook paragraaf 8.8 over studeren met een functiebeperking) Veilig werken in practicumlokalen Als je in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of chemische/gevaarlijke stoffen moet je altijd denken aan je eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houd je aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat je altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat je altijd de op machines aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt. Melden van onveilige situaties De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht je desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden dan deze graag melden bij je docent, receptie of de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit. Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. Je kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door: het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als je een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; je computer en het beeldscherm uit te zetten als je klaar bent met je werk; spaarzaam documenten af te drukken; koffiebekertjes meermaals te gebruiken; (chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; je te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doe je buiten op de aangeven plekken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kun je terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Je bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die jij veroorzaakt aan derden. Je kunt je hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. 87/202

88 Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HUonderwijs in het buitenland. Veroorzaak je schade tijdens je stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking dan wordt vervolgens jouw aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Ga jij in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland, sluit dan een aanvullende verzekering af. Wanneer je in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat, ben je verplicht je buitenlandverblijf voor vertrek te registreren. Daarnaast is het mooi meegenomen dat je door je registratie direct aangemeld bent voor de gratis reisverzekering van de HU. Voor meer informatie over registratie en de gratis reisverzekering kun je kijken op: Werken naast je studie Wil je een leuke (bij)baan die goed aansluit op je studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk loopbaanadvies, een cv-boost, maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar je niet wordt afgerekend op te weinig ervaring. Kijk op Je kunt ook in contact komen met kenniscentra waar studenten gezamenlijk onder leiding van een lector toepassingsgericht onderzoek doen, of werken aan productinnovaties. In 2013 starten Studentzaken en Campus Recruitment een studentenpool waar verschillende losse klussen (flyeren voor een evenement, helpen op open dagen, deelnemen aan een commissie, advies geven voor een beleidsplan e.d.) binnen de HU aangeboden worden. Je mag naast je studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kun je terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Werk je zoveel dat je er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. (zie par. 8.2) 8.21 Huisvesting Een leuke betaalbare kamer in Utrecht is niet gemakkelijk te vinden. Houd er rekening mee dat het in de zomermaanden extra druk is op de kamermarkt. Schrijf je in bij of bij Heb je woonruimte gevonden en ben je verhuisd, schrijf je dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat je uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na je verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef je nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doe je via OSIRIS. Zie ook paragraaf van deze studiegids. Of geef je adreswijziging door via Studielink. 88/202

89 9 Over de HU In dit hoofdstuk vind je meer informatie over Hogeschool Utrecht. 9.1 Algemene informatie Je studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim 3400 medewerkers een van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waar je in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor jou als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we je meer kunnen bieden dan alleen je eigen opleiding. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat jij je als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk waarin professionals werkzaam zijn. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijg je daarmee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, lees je hieronder. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als jij je als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee je een bepaald beroep kunt uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we je maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren je om in toenemende mate regisseur te zijn van je eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Je moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we je uit te werken aan je onderzoeksvaardigheden en je competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen jouw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de 89/202

90 kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan en dat de HU je daarbij moet ondersteunen. Je hebt mogelijkheden je studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die jou inspireert, uitdaagt en waarin je je steeds op de grens van je kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met je medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bachelor- en masterstelsel gesproken. Bachelor- en masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noem je een bacheloropleiding 10. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO (www.ocwduo.nl). Bacheloropleidingen Je bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als je in het buitenland aan de slag wilt. Ook kun je in de meeste gevallen gedurende je opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volg je voorafgaand aan de master en geven je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU. 10 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 90/202

91 9.1.3 Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen kun je terugvinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de SharePoint-site van jouw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor jou het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het Studentenstatuut HU: hierin zijn je rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; het Onderwijs- en examenreglement HU: hierin zijn je rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd; de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par ; het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat je kunt ondernemen als je het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU jou kan bieden zijn hierin samengevoegd. Zie ook par. 8.2; het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par. 4.4; de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven; de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder het Onderwijs- en examenreglement en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kun je vinden via de SharePoint-site van de opleiding https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/huidtherapie/pages/default.aspx. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER HU van jouw faculteit vind je terug op In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER HU weer 91/202

92 opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op Orderegels Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden naast de wet binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (zie par ); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor jou als student in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om je op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en je studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door jou van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om jouw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Je inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als je door je gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat je ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding je opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop. Als jij je als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat je gedurende een bepaalde periode een of meer tentamens niet mag af leggen. De examencommissie kan jou het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf van deze studiegids en artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen /202

93 9.1.5 Kwaliteitszorg De HU besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft onder meer betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie en de relatie opleiding-arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe kan worden gewerkt aan eventuele verbetering, hoe je betrokken bent bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en zetten belangrijke verbeteringen in gang. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou en je mede-studenten. Regelmatig word je daarom benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De resultaten van deze enquetes worden door vertegenwoordigers van de curriculumcommissie besproken met de klassevertegenwoordigers en geplaatst op de sharepointsite voor de studenten. De OC gebruikt deze informatie bij het gevraagd en ongevraagd formuleren van adviezen richting het management van de opleiding Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Klik op In het kort en daarna op Organogram'. Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 9.2 Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen De Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht is een vraaggerichte kennisorganisatie op het gebied van de verpleegkundige en paramedische beroepsuitoefening. We leiden competente professionals op die op hoog niveau hun beroep uitoefenen en vernieuwen, én wij genereren kennis die wordt benut bij de zorginnovatie. Zo leveren we duurzame bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele beroepspraktijk. In de regio, in Nederland en in Europa, staat de Faculteit Gezondheidszorg bekend als een instelling die in intensieve samenwerking competente professionals opleidt en hoogwaardige kennisproducten realiseert. In deze missie profileren wij ons als een onderwijsinstelling die tevens kennis genereert ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk. 93/202

94 Voor het onderwijs betekent dit dat studenten bij ons de kans hebben om al hun talenten tot ontplooiing te laten komen. Zij worden in een competentiegericht curriculum opgeleid tot vakbekwame beroepsbeoefenaren. De competenties worden in nauwe samenspraak met het beroepenveld geformuleerd. Studenten geven zelf steeds meer sturing aan hun leerproces en worden hierin begeleid. Studenten worden in de loop van hun studie steeds meer geconfronteerd met authentieke beroepssituaties en er bestaat een geïntegreerde digitale leeromgeving. Ook de toetsing sluit aan bij het competentiegestuurde onderwijs; een stevige kennisbasis vormt hierbij het fundament. Kenniscentrum De Faculteit Gezondheidszorg heeft een Kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening', dat ook studenten interessante mogelijkheden biedt. Dit kenniscentrum houdt zich bezig met innovaties in de gezondheidszorg die leiden tot een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt. Om dit te bereiken voert het kenniscentrum praktijkgericht onderzoek uit: onderzoek dat aansluit bij vragen uit de praktijk en daar direct relevant voor is. De onderzoeksuitkomsten worden niet alleen gebruikt in de praktijk maar ook in het onderwijs. Studenten spelen hierin een belangrijke rol en kunnen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum. Dit kun je doen in het kader van je profileringsruimte (zie verder par : opleidingsstructuur algemeen) of combineer je met het afstuderen. Je kunt je opgeven via Het kenniscentrum (zie ook het organogram hieronder) verbindt drie lectoraten: het lectoraat 'Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen' (ook wel lectoraat Ouderenzorg en Familiezorg genoemd), het lectoraat 'Leefstijl en Gezondheid' en het lectoraat 'Vraaggestuurde Zorg'. De drie instituten van de Faculteit Gezondheidszorg zijn nauw verbonden aan de drie lectoraten van het kenniscentrum. In het curriculum en het onderwijsaanbod van de opleidingen in deze instituten is duidelijk te merken dat deze samenwerking de onderwijskwaliteit verhoogt. Het kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening' organiseert jaarlijks 28 masterclasses voor studenten rondom actuele thema s in de gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op: Inleidende tekst over karakter faculteit\ Onderzoek en ethiek binnen de FG Binnen de Faculteit Gezondheidszorg wordt de laatste jaren steeds meer toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij aan patiënten, medewerkers en/of studenten gevraagd wordt als proefpersoon te fungeren. De HU ontwikkelt zich daarmee tot een University of Applied Sciences (UAS), waarbij onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Dit onderzoek vindt plaats binnen de lectoraten. Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een van de lectoraten meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd (zie Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx). Daarnaast voorziet de leerlijn onderzoek en praktijk (LOEP) in de verbinding tussen het onderzoek en de beroepspraktijk. In dit kader sluit je jouw opleiding ook af met het uitvoeren van leeronderzoek binnen jouw specifieke beroepspraktijk. Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) Privacy en bejegening zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van onderzoek. Kwaliteit van onderzoek gaat immers niet alleen over methodologische of wettelijke vereisten, maar behelst ook het borgen van ethische aspecten en daarmee het beschermen van de rechten en het welzijn van proefpersonen die bij het mensgebonden onderzoek betrokken zijn. Daarvoor is een facultaire Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) ingesteld, die nagaat in hoeverre de rechten en het welzijn van (proef)personen in lopende mensgebonden activiteiten in onderwijs en onderzoek beschermd worden. Je moet hierbij denken aan: respect voor de proefpersonen (anonimiteit, fatsoenlijke bejegening van proefpersonen); zorgvuldigheid en gedegenheid van de onderzoeksopzet; schriftelijk toestemming vragen voor deelname aan onderzoek; anonimiseren van gegevens en data in casuïstiekbespreking, case report, data onderzoek; herleidbare data zorgvuldig opbergen en verwijderen van persoonlijke laptop, mobiel, e.d.; bronnen vermelden. 94/202

95 De MES-FG oefent kritisch toezicht uit op de ethische aspecten van onderzoek met mensen en baseert zich daarbij op wettelijke bepalingen. Zij geeft in relatie tot ethische aspecten een oordeel over: het onderzoeksprotocol; de geschiktheid van de onderzoekers, betrokken bij het onderzoek; de geschiktheid van de beschikbare faciliteiten; de wijze waarop de bescherming van persoonsgegevens is geregeld; de methodes en documenten die moeten worden gebruikt om proefpersonen te informeren en hun (geïnformeerde) toestemming te verkrijgen. Voorbeelden van formulieren voor de aanmelding van onderzoek, informatie van patiënten en toestemmingsformulieren zijn te vinden op: https://organisatieteams.sharepoint.hu.nl/fg/ibs2/mes/default.aspx. Voor nadere informatie kun je terecht bij dr. H. Heneweer secretaris van de MES- FG. Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening : Lectoraten: Disseminatie van Farmaceutische Innovaties Leefstijl en Gezondheid Logopedie Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Vraaggestuurde Zorg Organogram faculteit Faculteit Gezondheidszorg Dienst Onderwijs & Onderzoek Decanaat Facilitaire Dienst Dienst Personeel & Organisatie Dienst Financiën & Administratie Dienst Marketing & Communicatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening : Lectoraat Leefstijl en Gezondheid Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Lectoraat Vraaggestuurde Zorg Lectoraat Logopedie - Lectoraat Farmakunde Instituut voor Bewegingsstudies Bachelor Fysiotherapie Bachelor Oefentherapie Cesar Master Fysiotherapie Post-HBO-opleidingen Instituut voor Paramedische Studies Bachelor Farmakunde Bachelor Huidtherapie Bachelor Logopedie Bachelor Mondzorgkunde Bachelor Optometrie Bachelor Orthoptie Post-HBO-opleidingen Instituut voor Verpleegkundige Studies Bachelor Verpleegkunde Bachelor Management in de Zorg Bachelor Medische Hulpverlening Master Physician Assistant Master Advanced Nursing Practice Master Zorgtrajectontwerp Post-HBO-opleidingen 95/202

96 9.2.3 Contactgegevens Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (088) Bij een calamiteit moet je het alarmnummer van het pand bellen: (088) /202

97 9.2.4 Plattegronden BEGANE GROND 97/202

98 EERSTE VERDIEPING 98/202

99 TWEEDE VERDIEPING 99/202

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2014-2015 2/198 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004 Hogeschool van Utrecht 31 augustus 2004 Samenstelling: Docententeam Onderwijskundige begeleiding: bureau Onderwijs Impuls 1 Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, september 2013 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken.

De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken. Algemene professionele competenties De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken. - De professional kan omgaan met werk en taken - De professional kan

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie