Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname /108

3 3.2 Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Mediatheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging /108

4 Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast uw studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Overige regelingen Deze studiegids is op 29 mei 2012 vastgesteld door Drs. Coen van der Linden na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 25 juni /108

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de opleiding Pedagogiek. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat u goed voorbereid bent als u het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u in en tijdens u studie kunt ontwikkelen op een manier die u belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vind u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van u medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student u oordeel en verbetertips kan geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (0). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent (e); nomineer hem/haar als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU kent verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in u studie haalt, kunt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten als innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. U kan sterren verzamelen, en als u erg goed bent, ontvang u het predicaat Excellente student Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u kan specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, maar ook om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk Ook kan u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (SLB er, 2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijd studeren in het buitenland (8.11)? Of dacht u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld uw studievereniging, uw gezelligheidsvereniging of uw studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer uw topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan ook dat u de studie door allerlei oorzaken niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door oorzaken waar u niets aan kunt doen, bijvoorbeeld ziekte of relatieproblemen, zijn er verschillende regelingen zijn waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kan u om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg u hulp bij een studieplanning waar de examencommissie wel rekening mee moet houden. En had u een studiebeurs, maar studeert u door deze omstandigheden zo lang dat u 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/108

6 geen er recht meer op hebt? Dan is er een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8.) In al deze gevallen geldt: meldt het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)! Als u te lang over uw studie doet, kan u langstudeerder worden. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via Sharepoint bekend gemaakt. En heeft u een functiebeperking? Dan kunt u mogelijk langer over u studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in u studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw SLB er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres, zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in uw projectgroep: als u ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u uzelf optimaal kunt ontplooien. We willen niet dat dit door andere studenten wordt verpest door ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld), en verwachten dan ook dat u zich aan onze interne regels houdt (9.1.4) Als u een diploma haalt, moet u dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als het gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kun u altijd achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun u het niet vinden: kijk op Sharepoint, of vraag het u SLB er of bij de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar, Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Drs. Coen van der Linden Directeur Instituut voor Ecologische Pedagogiek 6/108

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep In paragraaf wordt het eigen beroeps- en opleidingsprofiel van de bachelor Pedagogiek uitvoerig uitgewerkt. Het gekozen profiel sluit aan bij het landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbobacheloropleiding Pedagogiek zoals weergegeven in de uitgave Opvoedingsrelaties Versterken van het Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek van De werkzaamheden van een HBO pedagoog worden volgens dit profiel geordend aan de hand van twee typeringen: Algemene of specifieke problematiek Medeopvoeder zijn, of begeleider en ondersteuner. U ziet deze werkzaamheden terug in onderstaand schema: Medeopvoeden Algemeen Medeopvoeden en ontwikkeling stimuleren in dagelijkse situaties Specifiek Zorg en interventie verrichten in problematische opvoedingssituaties Begeleiden en ondersteunen Opvoeding ondersteunen en begeleiding stimuleren van ontwikkeling in algemene, dagelijkse zin, alsmede beleidsondersteuning. Ondersteuning bieden en randvoorwaarden regelen voor zorg en interventie bij problematische opvoedingssituaties Uitwerking van beroepsprofiel Als afgestudeerde kun u laten zien dat u voldoet aan de algemene eisen voor Hbo ers geformuleerd in de kwaliteitsstandaard van de HBO-raad; de algemeen geldende kernkwaliteiten en competenties van professionals is sociaal agogische beroepen. Daarbij ben u in staat de leer- en communicatiekwaliteiten, bijkomende kwaliteiten, onderzoekskwaliteiten en persoonlijke kwaliteiten geformuleerd door de opleiding in verbinding te brengen met de eigen ontwikkeling. U kunt: als medeopvoeder, en als opvoedingsondersteuner werken - op een gedegen theoretische basis, - met een goed ontwikkelt (in methodologische zin) onderzoekend vermogen, - met vakmanschap dat up to date is, en dat u kunt verantwoorden - en op basis van persoonlijke ethische en maatschappelijke overwegingen; u bent herkenbaar als ecologisch pedagoog, een houding die niet in beton gegoten is, maar gekenmerkt wordt door beweging, passie en bewogenheid; u werkt met een positieve focus, ziet niet allen risico s maar ook mogelijkheden, en betrekt anderen actief bij opvoedprocessen; u kunt kritisch zijn naar uzelf en naar anderen; u neemt op alle niveaus waarop u werkt verantwoordelijkheid voor processen, en voor resultaten Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Naast de beroepscompetenties, die meer in het algemeen gelden voor HBO- opgeleiden binnen de sociaal agogische sector, en de eerder beschreven kwaliteiten die een ecologisch pedagoog kenmerken, dient u als HBO-pedagoog te beschikken over de 14 competenties uit het landelijk opleidings- en competentieprofiel van de HBO-pedagoog. 7/108

8 Hierin onderscheiden we een 11-tal cliëntgebonden competenties en een 3-tal niet-cliëntgebonden competenties: Cliëntgebonden competenties: De HBO-pedagoog 1. signaleert en analyseert opvoedingsvragen, en oriënteert zich op de opvoedingssituatie; 2. gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze; 3. geeft vorm aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt; 4. informeert en verzorgt voorlichting/scholing, op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen; 5. kan begeleiden en adviseren m.b.t. opvoedingsvragen en problemen, zowel vraaggericht als directief, schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in, en verwijst waar nodig is door naar specialistische hulpverlening; 6. begeleidt en ondersteunt (mede-) opvoeders bij het creëren van meer ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van (mede-) opvoeders; 7. hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en opvoedingsvraag; 8. zorgt als verbindingspersoon voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening; 9. signaleert pedagogische problematieke, doet nader onderzoek en vertaalt uitkomsten naar pedagogisch beleid; 10. initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid/jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) en hanteert daarbij innovatieve werkwijzen; 11. brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van deskundigheid en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie. Niet-cliëntgebonden competenties: De HBO-pedagoog 12. communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en ketengericht samen en geeft leiding aan producten in een multidisciplinaire context; 13. Ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit; 14. Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan en kan zich deels een oordeel vormen over de waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handelen bepalen en heeft daarop zelf een visie ontwikkeld. Na afronding van de studie zijn studenten in staat om: 1. vorm te geven aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt 2. te informeren en voorlichting / scholing te verzorgen op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen 3. over opvoedingsvragen en problemen te adviseren, zowel vraaggericht als directief, daarbij de haalbaarheid van de adviezen inschattend, en waar nodig door te verwijzen naar specialistische hulpverlening 4. (mede-)opvoeders te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van (meer) ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders 5. een behandelmethodiek te hanteren die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag 6. pedagogische problematieken te signaleren, nader te onderzoeken en de uitkomsten te vertalen van naar pedagogisch beleid 7. pedagogisch beleid / jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) te initiëren, implementeren en evalueren en daarbij innovatieve werkwijzen te hanteren 8. inhoudelijke afstemming tot stand te brengen over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen (verbindingspersoon) op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie. 9. informatie, ideeën en oplossingen intern en extern te communiceren, team- en ketengericht samen te werken en leiding te geven aan projecten in een multidisciplinaire context 10. voor het eigen beroepsmatig handelen verantwoordelijkheid te nemen, erop te reflecteren en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling ervan; een oordeel te vormen over de waardegebonden 8/108

9 opvattingen die het pedagogisch handelen bepalen en daarop zelf een visie te ontwikkelen daarbij oog hebbend voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit Vaardigheden afgestudeerde Als afgestudeerde kunt u laten zien dat u voldoet aan de algemene eisen voor Hbo ers geformuleerd in de kwaliteitsstandaard van de HBO-raad; de algemeen geldende kernkwaliteiten en competenties van professionals is sociaal agogische beroepen. Daarbij ben u in staat de leer- en communicatiekwaliteiten, bijkomende kwaliteiten, onderzoekskwaliteiten en persoonlijke kwaliteiten geformuleerd door de opleiding in verbinding te brengen met de eigen ontwikkeling Werkveld en functies In de opleiding wordt er vanuit gegaan dat afgestudeerden veelal in ondersteunende en coördinerende functies binnen het pedagogisch werkveld terechtkomen. De HBO pedagoog heeft over het algemeen een indirecte relatie met de ontvanger van opvoeding. De kerntaken van de HBO-pedagoog zullen daarom vooral zijn: 1. het voorlichten van opvoeders (en minderjarigen); 2. het adviseren en begeleiden van opvoeders (en minderjarigen); 3. het doorverwijzen van opvoeders en minderjarigen naar gespecialiseerde hulpverleners; 4. het signaleren van mogelijke problemen op pedagogisch terrein; 5. het coördineren van werkzaamheden in en tussen pedagogische basisvoorzieningen; 6. de beleidsvoorbereiding en ondersteuning. Een greep uit de mogelijke werkplekken van de HBO-pedagoog zijn: - Bureaus Jeugdzorg Vrijwillige jeugdhulpverlening; Toegang tot geïndiceerde zorg; Kinder/jeugdbescherming; Voogdij; Jeugdreclassering; Advies- en meldpunt Kindermishandeling; Spoedeisende Zorg; Licht ambulante hulp; Kindertelefoon. - Zorginstellingen jeugdhulpverlening (uitvoering geïndiceerde zorg) Ambulante gezinsbegeleiding; (Semi)residentiële jeugdhulpverlening; Pleegzorg; Gezinshuizen; Begeleiding zelfstandig wonen; (gezins)hulpverlening; Justitiële jeugdinrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; Kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ). - Zorginstellingen kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ, AWBZ-indicatie) Ambulante gezinsbegeleiding; Begeleiding zelfstandig wonen; MEE. - Voorlichting, preventie en ondersteuning Opvoedingsondersteuning; Jeugd gezondheidswerk; Jongeren informatiepunt; Welzijnswerk; Algemeen maatschappelijk werk; 9/108

10 - Kinderopvang (advisering m.b.t. ) kinderopvang; (advisering m.b.t. ) voor- en naschoolse opvang, dagarrangementen; (advisering m.b.t.) peuterspeelzalen; (advisering) Kinderopvang in de gehandicaptenzorg. - Onderwijs (basis-, speciaal en voortgezet), educatie en vorming Leerlingbegeleiding/interne begeleiding; Speciale leerlingenzorg/zorgcoördinatie; Zorgadvisering (zorgadviesteams); Educatieve diensten (zoals musea en bibliotheken); Centra voor vorming en educatie. - Beleidsadvisering en ondersteuning Gemeente, provincie, rijksoverheid; Instellingen voor jeugd- en gehandicaptenzorg; Justitiële inrichtingen; Onderwijs; Welzijn; Kinderopvang; Expertise en kenniscentra. - Ziekenhuis Pedagogisch medewerker 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De bacheloropleiding Pedagogiek in deeltijd maakt deel uit van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. De deeltijdopleiding Pedagogiek werkt vanuit het opleidingsconcept Levend Leren. Het concept Levend Leren leidt studenten op tot zelfverantwoordelijke, zelfinzichtelijke individuen, die zich daadwerkelijk betrokken voelen bij hun eigen leerproces en in het verlengde daarvan bij dat van hun (toekomstige) leerlingen en cliënten. Het is een proces met gezamenlijke verantwoordelijkheid van de student, het leerteam (medestudenten) en de coach. Levend Leren is een ononderbroken avontuur dat ook na de studieperiode doorgaat Doelstelling opleiding De Utrechtse bacheloropleiding Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief wil de maatschappelijke integratie en participatie van kinderen en jongeren in het algemeen en van risicokinderen en -jongeren in het bijzonder actief bevorderen. Daarbij hanteert de opleiding een integrale en ecologische pedagogische aanpak, gericht op persoonlijkheidsvorming, sociaal-culturele ontwikkeling, cultivatie van normbesef en sociaal gedrag. Binnen de bacheloropleiding Pedagogiek ligt de nadruk sterk op leren samenwerken in een multidisciplinaire context, op verwerving van specifieke beroepsgerichte kwaliteiten naast persoonsgerichte kwaliteiten en op een flexibele afstemming van de individuele opleidingstrajecten van studenten op de gedifferentieerde beroepssituatie. De bacheloropleiding Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief is gericht op het tot stand brengen van integraal denken en beroepsmatig handelen met betrekking tot de opvoeding in de thuis- en schoolsituatie en het derde milieu (buurt en vrije tijd) Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet u als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het 10/108

11 beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: De HU heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps)competenties te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: - kennis en inzicht - toepassen kennis en inzicht - oordeelvorming - communicatie - leervaardigheden Uit de doelen, competenties, inhoud, didactische opzet van de programmaonderdelen en hun onderlinge samenhang blijkt dat de student door middel van het Pedagogiek curriculum het vereiste hbo-niveau bereikt, zoals omschreven in de Dublin descriptoren. Daarnaast zijn de 10 criteria, ontleend aan de Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs en afkomstig uit het rapport: Prikkelen, presteren, profileren als uitgangspunt genomen voor de realisatie van het HBO niveau in de opleiding. Dublin Descriptor Kwalificaties Bachelor Relevante competenties van de opleiding Pedagogiek (zie 3.2.6) Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; verkeert normaal gesproken op een niveau dat, met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten bevat waardoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied noodzakelijk is. Competentie 1 t/m 3 Competentie 9 Competentie 14 Toepassen kennis en inzicht Oordeelvorming Communicatie Leervaardigheden Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op een dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werkzaamheden of beroep aantoont, alsmede in het bezit van competenties gekenmerkt door het opstellen en staven van argumenten en het oplossen van problemen op het vakgebied. Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebeid) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op de overweging van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aangelegenheden. Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of nietspecialisten. Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Competentie 1 t/m 3 Competentie 5 t/m 7 Competentie 1 Competentie 7 Competentie 9 Competentie 10 Competentie 14 Competentie 4 t/m 6 Competentie 8 Competentie 11 t/m 13 Competentie 9 Competentie 14 (leervaardigheid maakt deel uit van elke competentie) 11/108

12 2.2.4 Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, in een internationale context; Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren; De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied; Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet; Het onderwijs baseert zich op het concurrency-principe. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief; Leren is een sociaal en interactief proces en doe u nooit alleen. Daarom werk u in uw opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau u de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven u inzicht in de vorderingen van uw leerproces. De opleiding werkt vanuit een competentiegericht onderwijsmodel. Onder competentie verstaan we het vermogen van een persoon om (beroeps)taken in een bepaalde (beroeps)context uit te voeren. Dit vermogen bestaat eruit dat de persoon beschikt over een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Voor de didactiek van het onderwijs betekenen Levend Leren en het competentiegericht onderwijsmodel het volgende: het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, d.w.z. het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd. In de terminologie van Levend Leren wordt in plaats van competenties ook wel gesproken over Leef- en Werkkwaliteiten; onderliggend aan het verwerven van de beroepscompetenties zijn meer generieke Leer- en Communicatie Kwaliteiten; het onderwijs is gebaseerd op het concurrency-principe, waarbij leermomenten op de opleiding (on campus), in de beroepspraktijk (on the job) en daarbuiten (of the job) met elkaar in verband worden gebracht en in samenhang met elkaar worden bekeken; in de opleiding wordt gewerkt vanuit teacher directed en co-directed naar self-directed leren; het leren is een sociaal en interactief proces, studenten werken samen: met elkaar, de docent en professionals uit de praktijk; beoordelingsmomenten zijn bedoeld om te markeren welk niveau van de competenties is bereikt én om de student inzicht te geven in (de vorderingen in) het eigen leerproces Didactische werkvormen Deze paragraaf biedt een overzicht van de vorm en inhoud van de contactmomenten binnen de deeltijdopleiding. Aan bod komen de introductiedagen, het werken in leerteams, kwaliteitskringen, werkplaatsdagen en digitaal communicatieverkeer. Alle bijeenkomsten zijn ook in een schema opgenomen, te vinden in paragraaf 8.1. Aanvullende informatie wordt op Sharepoint gepubliceerd. Het is nodig deze informatie vooraf te lezen. Vaak dienen de bijeenkomsten te worden voorbereid. In principe vinden activiteiten plaats op de FMR. In een aantal gevallen vindt een bijeenkomst buiten de faculteit en soms ook buiten Utrecht plaats, bijvoorbeeld in een van de regiokantoren van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Introductiedagen De introductiedagen staan in het teken van kennismaking met de opleiding, de medestudenten en 12/108

13 opleiders/coaches. Alle studenten en coaches van de opleiding nemen deel aan deze twee dagen. In de metafoor van het leerlandschap vinden er allerlei activiteiten plaats ter verkenning van de werkwijze en inhoud van de opleiding. Nieuwe studenten bezoeken de presentaties die door ouderejaars worden ingevuld. De tweede introductiedag worden de leerteams gevormd. Leerteambijeenkomst Studenten werken samen in een leerteam. Een leerteam bestaat uit zeven studenten. Het leerteam wordt begeleid door een coach. Wekelijks komt het leerteam op een gezamenlijk gekozen tijdstip en locatie bij elkaar. Circa tien keer per jaar is de coach daarbij aanwezig. Kwaliteitskring Een kwaliteitskring wordt gevormd door ongeveer vier leerteams en komt ongeveer acht keer per jaar zo mogelijk regionaal bij elkaar. De leden van de kwaliteitskring maken in overleg met de coaches aan het begin van het jaar een planning van de inhoud, vorm, data en locaties van de bijeenkomsten. Studenten nemen in het kader van co-directed learning medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteitskringbiieenkomsten. Werkplaatsdagen De lesbijeenkomsten die door de opleiders verzorgd worden noemen we werkplaatsdagen. Op een werkplaatsdag wordt er gezamenlijk gewerkt aan het verkennen of uitdiepen van thema s die relevant zijn voor de ecologische pedagogiek. Een overzicht van de werkplaatsdagen is te vinden in hoofdstuk 6 van deze studiegids. De organisatie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de bijeenkomsten is in handen van de coaches, waarbij studenten van de opleiding ondersteunen en activiteiten in het kader van hun eigen leertraject ondernemen, soms in samenwerking met professionals uit het werkveld. De werkplaatsdagen zijn ingedeeld in twee lijnen binnen de vijf thema s van de opleiding. Een lijn voor de novice competent en een lijn voor de professional afstudeerder. Grofweg gezegd bijeenkomsten speciaal voor de eerste en tweedejaars en een serie bijeenkomsten voor de derde en vierdejaars studenten. Leeronderzoeksgroepen Studenten in de concretiserende en specialiserende fase van de opleiding sluiten zich aan bij een leeronderzoeksgroep (LOG). Bij elke afstudeerrichting hoort een LOG waarin zowel de inhoud van de afstudeerrichting, de inhoud van de 4 cursussen als onderzoeksmethodologie aan bod komen. Activiteiten als het gezamenlijk lezen en bespreken van relevante literatuur, oefenen van vaardigheden en colleges worden ondernomen. Van alle deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Deze LOG s functioneren als leergemeenschappen van studenten en coaches. Overige bijeenkomsten Naast bovengenoemde bijeenkomsten zijn er werkplaatsdagen voor studenten, die specialisaties volgen in het rooster opgenomen. Multimediaal leerlandschap en intranet Studenten ontmoeten elkaar en coaches ook virtueel binnen Sharepoint en mogelijk binnen een social netwerk site. Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges; Practicumonderwijs Werkgroep bijeenkomsten; Praktijk van minimaal 20 uur per week; Casus-/productonderwijs; 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten U kunt uw opleiding volgen in voltijd en deeltijd. 13/108

14 Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Deeltijdopleiding Heeft u een baan en wilt u daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat u een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen u parallel aan uw studie in de beroepspraktijk leert. Kenmerkend is dan ook dat het werk aansluit bij het onderwijs dat u volgt en dat het curriculum en het rooster daarop is aangepast. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dient u als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding, Het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. De opleiding kent een voltijd- en een deeltijdvariant. In deze studiegids wordt de deeltijdvariant beschreven. Voor de voltijdopleiding is er een aparte studiegids. Om ingeschreven te worden bij de deeltijdopleiding dient u 20 per week te werken of te beschikken over een vergelijkbare onbetaalde werksituatie Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 0. Versneld wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar hebt behaald). Voor studenten met een vakverwant HBO-propedeuse-diploma is het mogelijk een verkort opleidingstraject te volgen en in te stromen in de hoofdfase van de opleiding. Verzoeken hiertoe kunnen worden aangevraagd bij de Examencommissie (zie par ) Ook is het mogelijk vrijstelling aan te vragen voor bepaalde onderwijseenheden. Deze dient voor 1 november te worden aangevraagd bij de examencommissie. Zie voor meer informatie over verzoeken par Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (Propedeuse, AD of Bachelor), wordt door de Examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen; de Associate Degree na behalen van het Ad-programma. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er ook een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Als u meer dan één tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar u krijgt geen diploma, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De 14/108

15 verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van uw examencommissie. Artikel 42 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU ( regelt welke gegevens het getuigschrift en supplement moeten bevatten. Zie ook het Spoorboekje Diploma s op Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree opleiding (Associate Degree of Bachelor) bij de HU afrondt, krijgt u een graad en mag u een titel voeren. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Een graad geeft het recht op het voeren van een titel. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad Associate degree verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met eventuele toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. In plaats daarvan (dus niet in combinatie) kunt u ook gebruiken: De titel ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan de naam, indien het een opleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek; De titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere opleiding betreft. Het verlenen van de graad Associate degree geeft het recht om deze, afgekort tot Ad (met eventuele toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Een graad geeft het recht op het voeren van een titel. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad Associate degree verleend, als instellingsbestuur, de graad Bachelor Social Work aan degene die met goed gevolg het afsluitend examen hebt van de opleiding heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelorsdiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC s) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een gemiddelde studielast van 60 EC s, oftewel 1680 uur, per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC s. De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de cursusbeschrijvingen voor de deeltijdopleiding Bachelor Pedagogiek. In het algemeen bedraagt de studielast 40 uur per week. 15/108

16 De zelfstudie in de loop van de studieweken is mede gericht op de voorbereiding van het tentamen. Bij de term tentamen moet de lezer denken aan elke vorm van toetsing, dus ook werkstukken, presentaties etc. Door het maken van een goede studieplanning kunnen studenten hun programma werkbaar houden. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC s hoofdfase: 180 EC s (major van 150 EC s + profileringsruimte van 30 EC s). Tabel verdeling studielast over opleiding: Hoofdfase (180 EC.) Propedeuse (60 EC.) Major (150 EC.) Profileringsruimte (30 EC.) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. Zie OSIRIS ( EC s worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen (c.q. alle deeltentamens). Propedeuse Het programma van de propedeuse heeft een oriënterend karakter. De student oriënteert zich op de beroepscontext in de breedte. De rol en taken van de pedagoog worden verkend vanuit het perspectief van verschillende opvoedingscontexten: thuissituatie, school, derde en vierde milieu. Tevens wordt aandacht besteed aan het perspectief van de professional zelf. In de propedeuse oriënteert de student zich op het leerlandschap; de ontwikkeling; pedagogische relaties en de pedagogische praktijk in leerdomeinen. De propedeuse vangt aan met het samenstellen van een startportfolio en wordt afgesloten met een propedeuseportfolio en de presentatie hiervan in de vorm van een propedeuse-proof. In het propedeuseportfolio legt de student verantwoording af over de mate waarin de Leef- en werkkwaliteiten worden beheerst. Hoofdfase De hoofdfase start met een beroepsvoorbereidende fase waarin de student begint met een oriëntatie op de complexe opvoedingscontext. In de hoofdfase wordt vervolgens onderzoek gedaan naar de pedagogische werkdomeinen en de zogenoemde beroepstaken. Het onderzoekend leren in de beroepsvoorbereidende fase vindt plaats binnen de domeinen: Oriënteren op de complexe opvoedingscontext; Faciliteren van ontwikkeling; Faciliteren van pedagogische relaties Faciliteren van de opvoedingscontext. Na de beroepsvoorbereidende fase volgt de concretiserende fase. In het leerdomein De pedagoog als faciliterende professional wordt een middenassessment afgelegd, aan de hand waarvan gereflecteerd wordt op de eigen ontwikkeling van de leef- en werkkwaliteiten. In de concretiserende fase wordt er naast de beroepstaken onderzoek gedaan naar de kernfuncties van het beroep binnen de leerdomeinen: De pedagoog als faciliterende professional De pedagoog als kritische professional De verbindende pedagoog De pedagoog als profilerende professional. De hoofdfase kent naast deze domeinen een specialiserende fase met een minor en een afstudeerrichting. De student sluit de hoofdfase van de deeltijd bacheloropleiding af in zijn afstudeerveld, waar het eindonderzoek en de presentatie deel van uitmaken. Voor meer informatie over de hoofdfase, zie paragraaf /108

17 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft: Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC s. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf 0 Studieadvies, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en zijn uw beelden nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze een en studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met uw studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. Het curriculum van de deeltijdopleiding bachelor pedagogiek is vastgelegd in een leerlandschap. De cursussen (leerdomeinen) van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC s en de OSIRIS-code. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen (leerdomeinen) vind u achterin deze studiegids en in OSIRIS ( Tabel curriculumoverzicht: De opleiding geeft hier aan of en zo ja welke mogelijkheden een student heeft om binnen de major individuele keuzes te maken, gericht op versnellen, profileren of excelleren. De wijze waarop onderstaand overzicht wordt vorm gegeven is opgenomen in het multimediaal leerlandschap op (N.B. hiervoor is een inlogcode noodzakelijk. Studenten ontvangen deze tijdens de introductiedagen.) Jaar Semes ter Blok/ periode Onderwijsprogramma Studiepunten OSIRIS-code Leer- en onderzoeksdomeinen oriënterende fase 1 A of B Oriënteren op het leerlandschap 15 APE-D1ORLLS-12 1 of 2 B of C Oriënteren op ontwikkeling 15 APE-D1ORONTW-12 1 of 2 B of C Oriënteren op pedagogische relaties 15 APE-D1ORPDREL-12 1 of 2 C of D Oriënteren op de pedagogische praktijk 15 APE-D1ORPDPRK-12 Propedeuse fase 17/108

18 Totaal propedeuse 60 Hoofdfase Leer- en onderzoeksdomeinen beroepsvoorbereidende fase 1 of 2 A Oriënteren op complexe 15 APE-DTORCXOPV-12 opvoedingscontexten 1 of 2 B Faciliteren van ontwikkeling 15 APE-DTFCONTW-12 1 of 2 C Faciliteren van de pedagogische relatie 15 APE-DTFCPDREL-12 1 of 2 D Faciliteren van de opvoedingscontext 15 APE-DTFCOPVCT-12 Leer en onderzoeksdomeinen concretiserende en specialiserende fase 1 of 2 C of D De pedagoog als faciliterende professional 15 APE-DTPDFACPR-12 1 of 2 C of D De pedagoog als profilerende professional 15 APE-DTPDPROPR-12 1 of 2 A of B De pedagoog als kritische professional 15 APE-DTPDKRIPR-12 1 of 2 A of B De pedagoog als verbindende professional 15 APE-DTPDVBDPR-12 1 of 2 A of B Minor 30 Afstudeerfase 1 of 2 C of D Afstudeeronderzoek 25 APE-DTAFSTOND-12 1 of 2 C of D Eindassessment 5 APE-DTEINDASS Studieadvies Totaal hoofdfase 180 De propedeuse heeft onder meer een selecterende functie. Daarom krijgt iedere student tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk studieadvies over de voortzetting van de studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies is 1 mei. Staat u op deze datum ingeschreven, dan krijgt u uiterlijk aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Stopt u met de opleiding en bent u voor 1 mei uitgeschreven, dan krijgt u dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de Examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat tevens een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 of meer studiepunten; waarschuwend tussentijds advies: 24 of minder studiepunten. Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de Examencommissie. Neem in dat geval contact op met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u er voor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste jaar krijgt u in de regel een definitief advies van de Examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit doorgaans een afwijzing 18/108

19 verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, word u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief advies wordt gegeven als: Studenten aan het einde van het eerste studiejaar in de propedeuse minimaal 45 EC s van het propedeuseprogramma hebben behaald, Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om studiepunten die je daadwerkelijk dit jaar hebt behaald. c. Resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kunt u je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te Krijgen. een negatief studieadvies (afwijzing) als zij: aan het einde van het eerste studiejaar in de propedeuse 44 EC s of minder hebben behaald; meer dan 45 EC s hebben behaald maar niet die EC s die bij de selecterende cursussen behoren; meer dan 15 EC s aan vrijstellingen voor het propedeuseprogramma hebben en aan het einde van het eerste jaar niet de propedeuse gehaald hebben. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moet zijn opgenomen: een verwijzingsadvies en de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de Examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. Als je een bindend negatief advies hebt gekregen dan kan je niet meer bij deze opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. De Examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies met afwijzing af te geven. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan wel goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC s voor deze beoordeling telt niet mee. Leg daarom altijd prioriteit bij het behalen van de vakken uit de propedeuse. Vrijstellingen, eerder behaalde EC en EC voor deeltentamens tellen niet mee. Als een student meer dan 15 EC met dit soort punten heeft behaald, dient u de volledige propedeuse te halen. Extra tentamenkans bij bepaalde verkorte routes Studenten die: a. een verkorte route volgen en daardoor meer dan 15 EC s aan vrijstellingen hebben, en b. in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat; kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een module uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsanorm kan voldoen. (zie par ) Het minimaal aantal te behalen studiepunten is gebaseerd op de norm zoals die voor de opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht is aangegeven in de Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit Maatschappij & Recht 12/13. In geval van een opgeschort advies wegens bijzondere omstandigheden (zie hierna) is de norm voor het verkrijgen van een positief advies het behalen van de propedeuse aan het einde van het tweede jaar van inschrijving. 19/108

20 De Examencommissie kan bij het afgeven van een studieadvies rekening houden met bijzondere omstandigheden, zie hieronder de paragraaf Opgeschort advies wegens bijzondere omstandigheden. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De Examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin u als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de Examencommissie. Als de Examencommissie persoonlijke omstandigheden aanwezig acht wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van uw inschrijving. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de norm van een positief advies te voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heeft u vorig jaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en komt u daardoor dit jaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor u de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder jaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van w aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is uw studievertraging ontstaan door één van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meldt dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de Examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de Examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Hieronder wordt in modelvorm een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving). 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Norm is feitelijk P 20/108

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Vanuit ecologisch perspectief. In voltijd

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Vanuit ecologisch perspectief. In voltijd Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Vanuit ecologisch perspectief In voltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 5

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief in deeltijd

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief in deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief in deeltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie