Kwaliteitsborging in het Sint Antoniusziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsborging in het Sint Antoniusziekenhuis"

Transcriptie

1 Kwaliteitsborging in het Sint Antoniusziekenhuis Nieuwegein en Utrecht Hans van Schaik datum

2 1. Ontwerpen QC-systeem 2. Kwaliteitsborging 3. Procesverbeteren met Lean 6-sigma 4. Methodevalidatie 5. Regionale rondzending chemie 6. Validatie Cobas 6000 (2006) 7. Overige werkzaamheden 8. Vragen?? 1

3 1. Ontwerpen QC-systeem Als uitgangspunt voor het vaststellen welke bewakingsregels gebruikt dienen te worden, wordt per bepaling de Sigma-score berekend. nr mat analyt CV w CV g I(%) B(%) TEA(%) L 1 CV 1 L 2 CV 2 Sigma 1 Sigma 2 Westgard datum Biologische spreidingen controlematerialen Proces beoordeling Proces bewakingsregels 14 s- Amyl 8,7 28,3 4,4 7,4 14,6 95 1, ,8 13,9 17,7 1 4s /flyer s- ALAT 24,3 41,6 12, ,1 58 2, ,8 14,3 17,8 1 4s /flyer s- alb 3,1 4,2 1,6 1,3 3,9 34 1,8 50,4 1,1 2,1 3,5 1 3s /2 2s /R s4 /4 1s u- malb ,4 46,1 71,1 1, s- AF 6,4 24,8 3,2 6,4 11, , ,6 4,4 7,2 1 3s /flyer p- Asat 11,9 17,9 6 5,4 15,2 81 1, ,2 8,2 12,2 1 4s /flyer s- tbil 23, ,9 11,4 31,1 27,8 1,4 80,3 0,8 21, s /flyer s- dbil 36,8 43,2 18,4 14,2 44,5 17,7 7,2 56,8 3,4 6,2 13,2 1 4s /flyer

4 1. Ontwerpen QC-systeem De sigma-score wordt berekend uit - de analytische VC van de bepalingsmethode (interne QC), - de BIAS (afwijking t.o.v. consensus in externe QC) en de - TEa (Total Error Allowable=de tolerantie in het klinische antwoord op basis van biologische spreiding). De TEa is o.a. te vinden in een tabel op internet of Voor de berekening van de sigmascore wordt de volgende formule gebruikt: S (sigma score) = (TEa Bias ) / VC Voor het beoordelen van de kwaliteit van het analytische proces (op basis van de interne QC resultaten) kan de bias op 0 gesteld worden. In juli 2009 zijn voor de Cobas 6000 s de VC s en als afgeleide hiervan de qc-regels vastgesteld. 3

5 1. Ontwerpen QC-systeem Bewaking moet zo ingesteld staan dat het aantal onterechte afkeuringen van controles zo laag mogelijk is en de fout-detectie zo groot mogelijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een tabel waarin het verband tussen sigma-score, de ingestelde Westgardregels en de benodigde controlefrequentie wordt vermeld. P fr = de kans op onterecht afkeuren van controle resultaten P ed = de kans om een terechte fout te herkennen N = aantal controle materialen R = aantal metingen Selectie van de bewakingsregels kan ook met het pakket EZ rules 3 (www.westgard.com). Dit is geintegreerd in BioRad s Unity applicatie. 4

6 1. Ontwerpen QC-systeem 5

7 1. Ontwerpen QC-systeem Ingestelde bewaking op 2 ½ SD 6

8 1. Ontwerpen QC-systeem Ingestelde bewaking op 4 SD 7

9 1. Ontwerpen QC-systeem Gevolg: - Minder onnodige herhalingen van QC-metingen en minder overbodige calibraties. - Hierdoor een lager gebruik van controlemateriaal, reagens en calibratoren. - Analist verspilt minder tijd aan gedoe. - Een geminimaliseerd aantal klinisch foute resultaten worden gerapporteerd! 8

10 9

11 2. Kwaliteitsborging Centraal overzicht van de QC-resultaten 10

12 2. Kwaliteitsborging - QC-resultaten komen on-line of na werklijst invoer via GLIMS in QC-today (IL). - Beoordeling door de uitvoerend analist gebeurt in QC-today. - Elk alarm is aanleiding tot een actie!! - Bij alarmen wordt m.b.v. gedefinieerde standaardopmerkingen gelogd welke acties er uitgevoerd zijn. - Alle kalibraties worden in de curve vastgelegd, inclusief lotnummers van reagens en calibrator. - Beoordeling van controles en eventuele acties door kernanalist met aandachts-gebied kwaliteitsborging en proces control, zo nodig gevolgd door aanvullende maatregelen. 11

13 2. Kwaliteitsborging Overzicht van de QC-resultaten per level per analyser, printen naar CSV of XLS bestand voor statistische bewerking. 12

14 2. Kwaliteitsborging Overzicht van Z-scores 13

15 2. Kwaliteitsborging - Constante bijsturing door dagelijks beoordelen Z-scores en zo nodig uitvoeren corrigerende acties. - Maandoverzicht van de scores. - Informatie over analytische prestatie van de diverse analysers, wordt gebruikt in management review. - Logging van uitgevoerde acties n.a.v. afwijkingen in de z-scores. 14

16 3. Procesverbeteren met Lean 6-sigma Project verwerking klinische bloed aanvragen - Uitgevoerd in het kader van Lean 6 sigma GreenBelt cursus 10/ /2010 (IBIS-UVA). - Probleemstelling: verwerken van OMR aanvraagformulieren voor de klinische bloedafname kost erg veel tijd, het idee bestaat dat behalve de hoeveelheid te verwerken formulieren het aantal herbewerkingen hier fors aan bijdraagt. - Mogelijke oorzaken: samenvoegen van dubbele aanvragen. onvolledig of onjuist aanstrepen van gegevens. buiten de vakjes of met pen aanstrepen. verkreukeld formulier of niet vlak geplakt etiket. 15

17 3. Procesverbeteren met Lean 6-sigma Project verwerking klinische bloed aanvragen - Onderzoek: registreren van het aantal verwerkte formulier, verwerkingstijd en herbewerkingstijd per oorzaak. - Conclusie: belangrijkste oorzaak van de verwerkingstijd is het aantal te verwerken formulieren, dit bepaalt voor 74% de totale verwerkingstijd. - Verbetervoorstel: vervangen van de huidige werkwijze door het via digitale weg plaatsen van de aanvragen, verwachte vermindering in verwerkingstijd 95%. - Verwacht rendement: 47000,= 16

18 3. Procesverbeteren met Lean 6-sigma Businesscase project aanvraagverwerking Faalkosten op jaarbasis* gemeten Besparing (tijd) Besparing (euro/jaar) Verwerkingstijd (uu:mm:ss per dag) $ 5:25:00 5:08: Formulieren per dag # totaal $ Berekend op basis van uurloon schaal 40 trede 10 (Euro 2470 / 144 uur per maand) # Kostprijs formulieren * Op basis van schatting arbeidstijd herstellen fouten / nazoeken per jaar Status juli 2010: Introductie digitaal aanvragen klinische bloedafname loopt, positieve reacties van zowel KCL als kliniek, verwachting is dat project eind 2010 afgerond is. Na afronding opnieuw meting benodigde tijd voor aanvraagverwerking, controle of beoogde besparing gerealiseerd is. 17

19 4. Methodevalidatie Procedure - Opdracht tot uitvoering methodevalidatie (door KC). - Opstellen werkplan (o.a. te beoordelen prestatiekenmerken, vaststellen criteria, te gebruiken CLSI procedure, te verzamelen monsters, benodigde reagentia). - Bestellen reagentia, verzamelen monsters, samenstellen pools, installeren methode op analyser. - Uitvoeren metingen. - Verwerken resultaten. - Opstellen validatieverslag - Beoordeling door KC. - Vrijgave methode voor productie. 18

20 4. Methodevalidatie CLSI EP15-A2 datablad Datasheet voor gebruik indien σ within? 2/3 σ totaal Claim level 1 level 2 Testnaam Prolactine σ within 1,470 10,200 Analysesysteem Cobas 6000 E170 σ total 5,170 12,000 Methodenaam Prolactin II ECLIA Gemeten Eenheid ųiu/ml s within 2, ,4897 OK Decimalen 1 s total 5,8243 OK 18,3772 datum waarde 201,99 ųiu/ml 737,74 ųiu/ml uitvoerder Floris de With/Hans van Schaik Verificatie waarden within 2,104 ųiu/ml 14,596 ųiu/ml total 7,794 ųiu/ml 11,726 ųiu/ml dagen level 1 dagen level 2 meting nr ,1 204,1 197,7 205,2 205,3 704,7 751,9 752,1 706,8 766, ,1 204,3 199,9 206,7 202,5 711,0 747,9 740,7 732,3 721, ,8 202,2 200,1 204,3 209,8 732,8 742,6 734,0 746,0 754, ,7 209,1 202,6 205,5 207,8 717,2 732,7 754,9 747,3 757,7 opgegeven bias ųiu/ml gemiddelde bias -0,05 ųiu/ml -18,81 % gemiddelde ref 0,22ųIU/ml gemiddelde Cobas 6000 E170 0,27ųIU/ml helling 1,0946 asafsnede 0,03 ųiu/ml correlatie coefficient 0,9723 CLSI EP15-A datablad Datasheet voor gebruik indien σ within? 2/3 σ totaal bias -0,05-0,15-0,25-0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8-0,1-0,2-0,3-0,4 ųiu/ml meting nr ref Cobas 6000 E ,133 0, ,109 0, ,626 0, ,317 0, ,176 0, ,118 0, ,121 0, ,214 0, ,332 0, ,172 0, ,135 0, ,122 0, ,21 0, ,237 0, ,252 0, ,357 0, ,307 0, ,127 0, ,192 0, ,133 0,1620 Cobas 6000 E170 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 ref bias % 0,00 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00-30,00-35,00-40,00-45,00-50,00 19

21 5. Regionale rondzending chemie - Doel: harmoniseren van de gerapporteerde resultaten voor de algemene chemie, opdat één regionale set referentiewaarden gehanteerd kan worden. - Methode: per analiet in 5-voud meten van 4 levels patiëntenmateriaal op 8 analyseautomaten op 5 locaties (split-sample methode). - Beoordeling: helling, asafsnede en sigma-score t.o.v. consensus of referent. - Bespreking resultaten en vaststellen corrigerende maatregelen. - Jaarlijks valideren van enzymbepalingen op de referentie analyser (Pentra 400, ABX) d.m.v. IRMM preparaten. - Kreatinine, urinezuur, cholesterol en HDL-cholesterol worden jaarlijks gevalideerd t.o.v. het referentielab van het Erasmus Medisch Centrum. - HbA1C wordt bij elke rondzending (3x/jaar) gevalideerd t.o.v. het referentielab in Winterswijk. - Na/K wordt gevalideerd t.o.v. ampullen humaan serum met vastgestelde waarde in 5 concentratieniveaus (Eurotrol). 20

22 5. Regionale rondzending chemie SAMENWERKENDE UTRECHTSE LABORATORIA datum rondzending Testnaam Natrium datum printen SECTIE 1 Analyser specifieke instellingen Analyser reagens lot controle lot standaard lot Eurotrol Cobas /72 Cobas /72 Cobas /72 Cobas /72 AU /72 AU /72 Mod /72 Mod /72 LX1 LX2 Refrentiemethode Directe methode Analyser corr.fact. offset lab unit fac. slope intercept K-fact. Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 LX1 LX2 Natrium 140 mmol/l vermindering in verband met grafische weergave SECTIE 3 SAMENWERKENDE UTRECHTSE LABORATORIA Gemiddelden per pool per analyser Eurotrol Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 L1-18,20-18,00-19,20-20,40-17,40-18,90-17,50-17,60-16,80 L2-13,10-13,60-14,80-15,40-12,80-13,86-13,42-12,60-12,20 L3-1,10-1,40-1,40-3,80-0,80-2,36-1,16-0,40 0,40 L4 6,00 6,00 5,00 4,20 6,40 5,12 6,10 7,00 7,80 L5 13,20 13,40 13,40 11,60 13,80 12,78 13,98 15,00 15,40 Overall -2,64-2,72-3,40-4,76-2,16-3,44-2,40-1,72-1,08 SECTIE 4 sigma score per level TE a = 0,9 Impr a (%)= 0,4 Bias a (%) =0,3 L1 >6 0,2-2,0 0,5 0,6 0,5 0,9-0,7 L2 1,2-1,2-2,1 1,9 0,5 0,9 1,2 0,5 L3 1,7 1,7-3,2 2,1 0,0 5,7 1,0-0,5 L4 >6 4,3-1,1 1,7 1,0 2,3 4,3-1,1 L5 2,2 2,2-0,4 1,7 3,1 0,4-0,6-1,5 SECTIE 5 Orthogonale regressie analyses Eurotrol Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 gemiddeld -2,64-2,72-3,40-4,76-2,16-3,44-2,40-1,72-1,08 N helling 1,001 1,036 1,042 0,983 1,001 0,986 1,007 1,006 asafsnede -0,12-0,61-1,58 0,27-0,72 0,01 0,60 1,15 corr.coeff. 1,000 0,998 0,995 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 s(x,y) 0,23 0,46 0,79 0,19 0,37 0,29 0,29 0,57 SECTIE 2 Resultaten per parameter Ref gebied 135 tot 145 Eurotrol Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 QAS 1 122,00 121,00 119,00 122,00 122,10 121,50 QAS 2 157,00 156,00 154,00 157,00 156,80 154,80 L ,20-18,00-19,00-20,00-18,00-18,40-17,60-17,00-16,00 L ,20-18,00-20,00-20,00-17,00-18,20-16,50-18,00-17,00 L ,20-18,00-19,00-21,00-17,00-19,90-16,70-18,00-17,00 L ,20-18,00-19,00-21,00-17,00-18,70-18,40-17,00-17,00 L ,20-18,00-19,00-20,00-18,00-19,30-18,30-18,00-17,00 L ,10-14,00-15,00-16,00-13,00-12,70-13,40-12,00-12,00 L ,10-13,00-15,00-15,00-12,00-13,60-13,80-12,00-12,00 L ,10-13,00-14,00-15,00-13,00-14,70-12,70-13,00-13,00 L ,10-14,00-15,00-15,00-13,00-14,60-12,40-13,00-12,00 L ,10-14,00-15,00-16,00-13,00-13,70-14,80-13,00-12,00 L3-1 -1,10-2,00-2,00-4,00-1,00-2,70-1,10-1,00 0,00 L3-2 -1,10-1,00-1,00-4,00 0,00-2,60-1,00 0,00 1,00 L3-3 -1,10-1,00-2,00-4,00-1,00-1,80-1,20-1,00 0,00 L3-4 -1,10-1,00-1,00-4,00-1,00-1,40-1,00 0,00 1,00 L3-5 -1,10-2,00-1,00-3,00-1,00-3,30-1,50 0,00 0,00 L4-1 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 4,80 6,40 7,00 8,00 L4-2 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 4,60 6,70 7,00 8,00 L4-3 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 5,40 5,70 7,00 7,00 L4-4 6,00 6,00 5,00 4,00 7,00 5,20 6,30 7,00 8,00 L4-5 6,00 6,00 5,00 5,00 7,00 5,60 5,40 7,00 8,00 L5-1 13,20 13,00 14,00 12,00 14,00 12,60 14,40 16,00 15,00 L5-2 13,20 13,00 13,00 11,00 13,00 12,80 13,20 14,00 16,00 L5-3 13,20 14,00 13,00 12,00 14,00 13,30 15,70 15,00 15,00 L5-4 13,20 13,00 14,00 11,00 14,00 12,50 12,00 15,00 15,00 L5-5 13,20 14,00 13,00 12,00 14,00 12,70 14,60 15,00 16,00 Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 Ref gebied LX1 LX2 Cobas 1,2,3,4; AU2700 1,2; Mod 1,3; LX1,2 bepaling :Natrium 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Eurotrol 21

23 SECTIE 1 5. Regionale rondzending chemie SAMENWERKENDE UTRECHTSE LABORATORIA datum rondzending Analyser corr.fact. offset lab unit fac. slope intercept K-fact. Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 LX1 LX2 SECTIE 2 Resultaten per parameter Ref gebied 0 tot 45 Pentra 400 Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 Roche groep aq.dest CFAS QAS QAS L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L SAMENWERKENDE UTRECHTSE LABORATORIA Testnaam ALAT datum printen Analyser specifieke instellingen SECTIE 3 Gemiddelden per pool per analyser Analyser reagens lot controle lot standaard lot Pentra 400 Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 Roche groep Pentra / Cobas / L Cobas / L Cobas / Cobas / L AU / L AU / Overall Mod 1 a Mod 3 LX1 SECTIE 4 sigma score per level TE a = 32,1 Impr a (%)= 12.2 Bias a (%) =12.0 LX2 Referentiemethode IFCC met startreagens methode L1 >6 >6 4,9 >6 >6 >6 5,7 5,6 >6 L2 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 L3 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 L4 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 SECTIE 5 Orthogonale regressie analyses Pentra 400 Cobas 1 Cobas 2 Cobas 3 Cobas 4 AU AU Mod 1 Mod 3 Roche groep Gemiddelde N (5 waarden) helling 0,973 0,983 0,928 0,949 0,959 0,935 0,954 0,942 0,955 asafsnede corr.coeff. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Cobas 1 Cobas 2 AU AU Mod 1 Mod 3 Roche groep Ref gebied Cobas 3 Cobas 4 Cobas 1,2,3,4; AU2700-1,2; Mod 1,3; LX1,2; Roche groep bepaling :ALAT Pentra 22

24 6. Validatie Cobas 6000 (2006) 23

25 6. Validatie Cobas 6000 (2006) Te plannen werkzaamheden volgens traditionele benadering Uitgaande van evalueren van 40 test procedures: EP5 (CLSI); 160 test metingen (2 levels) EP9 (CLSI); 80 test metingen nieuwe methode; 80 test metingen huidige methode; 40 controlemetingen Totaal ca metingen te plannen (5 tot 6 maanden) 6 maanden loon voor 2 analisten Afschrijving (6 maanden ~ 7 % van de investering) Geschatte kosten totaal Euro 24

26 6. Validatie Cobas 6000 (2006) Evaluatie plan the lean way Het evaluatie plan: 1- Gegevens verzamelen per test : VC interne QC ; VC leverancier Biologische spreiding : VC within en VC between (tabel Ricos) 2- Bereken op basis van TE a en VC leverancier de Sigma score (2-levels) 3- Deel in op basis van Sigma-score EP5 procedure alleen in het geval dat Sigma score <3 Alle testen methode vergelijk (4 pools in 5-voud) 4- Stel kwaliteitsdoelen vast 5- Ontwerp IQC met behulp van Westgard advisor 25

27 6. Validatie Cobas 6000 (2006) Werkzaamheden gedurende de implementatie the lean way 8 Test procedures evalueren volgens EP5 (CLSI); 160 test metingen (2 levels) Methode vergelijk voor 40 testprocedures; 20 test metingen nieuwe methode; 20 test metingen bestaande methode. 40 controlemetingen Totaal ca metingen (2,5 maanden) 2,5 maanden loon voor 2 analisten Afschrijving (2,5 maanden ~ 2 % afschrijving) Geschatte kosten totaal Euro 26

28 7. Overige werkzaamheden - Beheer QC-pakket QC-today (IL). - Onderwijs analisten in 6-sigma denkwijze. - Mede beoordelen externe qc-resultaten. - Dubbeldraaien nieuw lot BioRad Liquichek Unassayed Chemistry control en vaststellen gemiddelde. - Controleren multi-calibrator (CFAS) voor in gebruik name nieuw lot. - Jaarlijkse controle digitale thermometers. 27

29 6σ-denken moet in je hoofd zitten! 28

30 8. Vragen?? 29

31 DANK U

6-SIGMA METRICS. Teaching old dogmas and learning new tricks. Douwe van Loon

6-SIGMA METRICS. Teaching old dogmas and learning new tricks. Douwe van Loon 6-SIGMA METRICS Teaching old dogmas and learning new tricks Douwe van Loon Na deze presentatie zou u kunnen weten: dat IQ controle meer is dan alleen de bewaking van de interne kwaliteit van onze analyses

Nadere informatie

Het ontwerp van de IQC

Het ontwerp van de IQC Het ontwerp van de IQC Eénvoorallen, allenvooréén De drie musketiers van Alexandre Dumas Alexandre Dumas (1802 1870), Frans schrijver van onder andere De Drie Musketiers en De Graaf van Monte-Cristo Geschreven

Nadere informatie

Deel 1: Uitleg MUSE Multi Sample Evaluation. Externe QC SKML score en rapportagesysteem Eric Vermeer Jurgen Riedl Francois Verheijen

Deel 1: Uitleg MUSE Multi Sample Evaluation. Externe QC SKML score en rapportagesysteem Eric Vermeer Jurgen Riedl Francois Verheijen Deel 1: Uitleg MUSE Multi Sample Evaluation Externe QC SKML score en rapportagesysteem Eric Vermeer Jurgen Riedl Francois Verheijen Inleidende termen Casusgericht Bepalingsgericht Kwantitatief Kwalitatief

Nadere informatie

The Final Program. Sigma metrics wordt de norm De praktijk is de vorm

The Final Program. Sigma metrics wordt de norm De praktijk is de vorm The Final Program Sigma metrics wordt de norm De praktijk is de vorm 1 Wat vooraf ging 2 De ontwikkelingen binnen de klinische chemie 3 De basis van het model 4 De toepassingsgebieden (en beperkingen)

Nadere informatie

Juistheid van uitslagen: draai jezelf in de consensus! 6 oktober 2009 Christian Schoenmakers

Juistheid van uitslagen: draai jezelf in de consensus! 6 oktober 2009 Christian Schoenmakers Juistheid van uitslagen: draai jezelf in de consensus! Opbouw presentatie 1. Juistheid 2. Interne QC 3. Six Sigma 4. Draaien maar 5. Conclusies Waar ligt de roos? 1. Juistheid Welke concentratie is de

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking. Wat is kwaliteitsbewaking?

Kwaliteitsbewaking. Wat is kwaliteitsbewaking? Kwaliteitsbewaking Nico Vandepoele Bio-Rad Laboratories. Wat is kwaliteitsbewaking? Kwaliteitsbewaking is een statistisch proces opgezet om het analytisch proces dat patiëntenresultaten voortbrengt te

Nadere informatie

10 jaar ervaring met nieuwe concepten in de analytische QC. Dr N. de Jonge

10 jaar ervaring met nieuwe concepten in de analytische QC. Dr N. de Jonge 10 jaar ervaring met nieuwe concepten in de analytische QC Dr N. de Jonge Inhoud Probleemstelling Doelstelling QC Nieuwe concepten Total allowable error Power function graph Six Sigma kwaliteitsstrategie

Nadere informatie

Precisie en juistheid, wat moeten we zelf nog doen anno 2011

Precisie en juistheid, wat moeten we zelf nog doen anno 2011 Precisie en juistheid, wat moeten we zelf nog doen anno 2011 beter goed gejat dan slecht verzonnen Dr. M. (Marco) Treskes, laboratoriumspecialist klinische chemie en hematologie 5-10-2011 1 kwaliteitsborging

Nadere informatie

Expert of geen expert: QBase en MUSE nu ook voor semen Frans A.L. van der Horst Klinisch chemicus

Expert of geen expert: QBase en MUSE nu ook voor semen Frans A.L. van der Horst Klinisch chemicus Expert of geen expert: QBase en MUSE nu ook voor semen Frans A.L. van der Horst Klinisch chemicus 9 juni 2015 SKML congres 2015 SEMEN rondzending Stukje Historie: 1994 eerste SALON rondzending vanuit Meander

Nadere informatie

Unity Real Time 2.0 Service Pack 2 update

Unity Real Time 2.0 Service Pack 2 update Unity Real Time 2.0 Service Pack 2 update Analytical Goals Setup De nieuwe versie laat toe om in één scherm een volledig lot, panel of instrument te configureren. Het menu is zoals in de vorige versie

Nadere informatie

De waarde van de expert IGF-1 harmonisatie

De waarde van de expert IGF-1 harmonisatie De waarde van de expert IGF-1 harmonisatie Eef Lentjes Sectie Endocrinologie SKML Jun 2015 doel van laboratorium bepalingen Identificeren van verstoring in een patient en monitoren van behandelingen Goede

Nadere informatie

Masterclass. Rules Implementation

Masterclass. Rules Implementation Masterclass Rules Implementation Doel Optimale QC: Doel Optimale QC: Optimale inzet van mensen en middelen Doel Optimale QC: Optimale inzet van mensen en middelen Zo min mogelijk onterechte afkeuring Doel

Nadere informatie

Nederlandse Referentielaboratorium voor Enzymen. Bio-Rad QC symposium. 4 oktober 2011

Nederlandse Referentielaboratorium voor Enzymen. Bio-Rad QC symposium. 4 oktober 2011 Nederlandse Referentielaboratorium voor Enzymen Bio-Rad QC symposium 4 oktober 2011 Dr. Paul Franck Nederlandse Referentie Laboratorium voor Enzymen Lab West / HagaZiekenhuis Den Haag 30 jaar IFCC standaardisatie

Nadere informatie

29-10- 14. Lotnummervalida9e in de prak9jk Hoe ISO- ready is CCKL?

29-10- 14. Lotnummervalida9e in de prak9jk Hoe ISO- ready is CCKL? ISO15189 Toegepaste prospec9eve risicoanalyse: Lotnummervalida9e van reagen9a en de invloed op kwaliteitscontroles Dr Arjen- Kars Boer Klinisch chemicus Endocrinoloog Lotnummervalida9e in de prak9jk Hoe

Nadere informatie

Externe QC. Marc Thelen Discussiedag Sectie GT, 14 april 2015

Externe QC. Marc Thelen Discussiedag Sectie GT, 14 april 2015 Externe QC Marc Thelen Discussiedag Sectie GT, 14 april 2015 1 Vragen GT Wat is de toegevoegde waarde van de nieuwe wijze van rapporteren? Wat is de betekenis van de score pictogrammen bij de performance

Nadere informatie

Samenwerkende ziekenhuizen en gevolgen voor medische laboratoria: een voorbeeld van laboratoriumonderzoek voor een dialyseafdeling op afstand

Samenwerkende ziekenhuizen en gevolgen voor medische laboratoria: een voorbeeld van laboratoriumonderzoek voor een dialyseafdeling op afstand Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2013; 38: 153-157 Uit de laboratoriumpraktijk Samenwerkende ziekenhuizen en gevolgen voor medische laboratoria: een voorbeeld van laboratoriumonderzoek voor een dialyseafdeling

Nadere informatie

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 Lean op het lab ervaringen uit het Vumc Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 De lean denkwijze Beweging Wachten Voorraad Verspilling Alles wat geen waarde toevoegt Alles wat de patiënt/ klant niet helpt Alles

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Avivasysteem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Avivasysteem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Avivasysteem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek werd capillair bloed

Nadere informatie

HbA1c Komt het werk ooit klaar? Cas Weykamp SKML Sectie Algemene Chemie Congres De Waarde van de Expert 9 juni 2015

HbA1c Komt het werk ooit klaar? Cas Weykamp SKML Sectie Algemene Chemie Congres De Waarde van de Expert 9 juni 2015 HbA1c Komt het werk ooit klaar? Cas Weykamp SKML Sectie Algemene Chemie Congres De Waarde van de Expert 9 juni 2015 Link EQA & Standardisatie Patient Diabetoloog Laboratorium Kit Fabrikant SKML IFCC Reference

Nadere informatie

ISO normering van moleculaire laboratoria

ISO normering van moleculaire laboratoria ISO normering van moleculaire laboratoria SPECIALE AANDACHTSPUNTEN BIJ PREDICTIEVE TESTEN? ELKE BOONE, MOLECULAIR BIOLOOG ISO 15189: niet populair! Patient Centraal! Keuze Analysemethode Validatie Analysemethode

Nadere informatie

Schatting van de nierfunctie met de CKD-EPI formule: stand van zaken & aanbevelingen voor invoering

Schatting van de nierfunctie met de CKD-EPI formule: stand van zaken & aanbevelingen voor invoering Schatting van de nierfunctie met de CKD-EPI formule: stand van zaken & aanbevelingen voor invoering Mevr. Dr. C.M. Cobbaert Voorzitter SKML sectie Algemene Chemie Afdeling KCL, Leids Universitair Medisch

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Advantageen het Accu-Chek Comfort Curve-systeem. Inleiding I. NAUWKEURIGHEID. Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Advantageen het Accu-Chek Comfort Curve-systeem. Inleiding I. NAUWKEURIGHEID. Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Advantageen het Accu-Chek Comfort Curve-systeem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek

Nadere informatie

DEFINITIEF JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2016

DEFINITIEF JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2016 EXPERTISE, DIENSTVERLENING EN KLANTENRELATIES KWALITEIT VAN MEDISCHE LABORATORIA COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN EXPERTEN EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE DEFINITIEF

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Compact- en Accu-Chek Compact Plus-systeem. Inleiding. Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Compact- en Accu-Chek Compact Plus-systeem. Inleiding. Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Compact- en Accu-Chek Compact Plus-systeem I. NAUWKEURIGHEID De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform ISO 15197. Inleiding Het doel van deze

Nadere informatie

JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2012

JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2012 scope EXPERTISE, DIENSTVERLENING EN KLANTENRELATIES KWALITEIT VAN MEDISCHE LABORATORIA COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN EXPERTEN EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek werd capillair bloed

Nadere informatie

JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2013

JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2013 scope EXPERTISE, DIENSTVERLENING EN KLANTENRELATIES KWALITEIT VAN MEDISCHE LABORATORIA COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN EXPERTEN EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE

Nadere informatie

cobas b 101 Resultaten van de evaluatiestudie van HbA 1c uitgevoerd door het European Reference Laboratory for Glycohemoglobin, Zwolle.

cobas b 101 Resultaten van de evaluatiestudie van HbA 1c uitgevoerd door het European Reference Laboratory for Glycohemoglobin, Zwolle. cobas b 101 Resultaten van de evaluatiestudie van HbA 1c uitgevoerd door het European Reference Laboratory for Glycohemoglobin, Zwolle. Inleiding Resultaten van de evaluatiestudie van HbA 1c op de cobas

Nadere informatie

DEFINITIEF JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2015

DEFINITIEF JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2015 EXPERTISE, DIENSTVERLENING EN KLANTENRELATIES KWALITEIT VAN MEDISCHE LABORATORIA COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN EXPERTEN EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE DEFINITIEF

Nadere informatie

Project Microalbumine in Combi Urine 2010

Project Microalbumine in Combi Urine 2010 Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek Project Microalbumine in Combi Urine 2010 Aldy Kuypers, Robert de Jonge, Cas Weykamp Mei 2010 Achtergrond Tijdens de beleidsavond van de Sectie

Nadere informatie

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT... 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...1 3 LINEARITEIT...2 4 JUISTHEID EN HELHAARBARHEID...5 4.1 Juistheid... 5 4.2 Juistheid van meervoudige analyses van gecertificeerd referentiemateriaal (CRM)... 5 4.3

Nadere informatie

DEFINITIEF JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2014

DEFINITIEF JAARRAPPORT POCT GLUCOSE 2014 EXPERTISE, DIENSTVERLENING EN KLANTENRELATIES KWALITEIT VAN MEDISCHE LABORATORIA COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN EXPERTEN EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE DEFINITIEF

Nadere informatie

QUIS CUSTODET IPSE CUSTODES?

QUIS CUSTODET IPSE CUSTODES? QUIS CUSTODET IPSE CUSTODES? Dr. Kees Harteveld & dr. Warry van Gelder SKML sectie hematologie Warry van Gelder: Inleiding Wat is waar? Wie heeft er gelijk? Hoe bewaak je de bewaker? Kees Harteveld: Wat

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Meetonzekerheid Theorie en praktijk

Meetonzekerheid Theorie en praktijk Meetonzekerheid Theorie en praktijk Mirte Malingré en Harry Kapelle 22 november 2016 presentatie Meander Medisch Centrum 1 Indeling Mirte -> Theorie -> concept adviesdocument werkgroep TTF -> graag input!

Nadere informatie

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden.

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie KLINISCHE CHEMIE 03012012/H.v.I./Versie1 waarden bronvermelding natrium mmol/l 135-145 NVKC consensus kalium (plasma!) mmol/l 3.5-4.8 Diagnostisch

Nadere informatie

Een CLSI-EP5- en -EP9-validatie van een kleinformaat-chemieanalyser: de Cobas C111

Een CLSI-EP5- en -EP9-validatie van een kleinformaat-chemieanalyser: de Cobas C111 2. Rajkumar SV, Kyle RA, Therneau TM, Melton LJ, Bradwell AR, Clark RJ, Larson DR, et al. Serum free light chain ratio is an independent risk factor for progression in monoclonal gammopathy of undetermined

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Medische parasitologie

Medische parasitologie Medische parasitologie De impact van ISO 15189-2012 op de routine diagnostiek Theo Mank Historie 1981: oprichting CCKL Coördinatie Commissie ter bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Laboratoriumdiagnostiek en risicomanagement

Laboratoriumdiagnostiek en risicomanagement Laboratoriumdiagnostiek en risicomanagement Dr N. de Jonge Klinisch chemicus 1 2 3 Medische fout Onbedoelde schade Tijdelijke of permanente beperking voor patiënt Overlijden Vermijdbaar Patient safety

Nadere informatie

LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk

LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk Dr. Ed Slaats, senior klinisch chemicus, t.b.v. 12 februari Vice Versa Toetsing zinvol labaanvragen bij

Nadere informatie

Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2012

Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2012 Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2012 A.M.H.P. van den Besselaar, RELAC-laboratorium, Afdeling Trombose en

Nadere informatie

WBC differentiatie. Critically Appraised Topic Kristien Van Pelt 22 april 2008

WBC differentiatie. Critically Appraised Topic Kristien Van Pelt 22 april 2008 WBC differentiatie Critically Appraised Topic Kristien Van Pelt 22 april 2008 Aanvraag WBC differentiatie (bon 3012) Sysmex XE-2100 Staal VOLDOET aan validatieregels: Negatief Aanvraag WBC differentiatie

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Non Conformity. Abdel Chahbouni Bram Wilhelm

Non Conformity. Abdel Chahbouni Bram Wilhelm Non Conformity Abdel Chahbouni Bram Wilhelm PUOZ labdag dec 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Het externe kwaliteitscontrole programma van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor Point-of-Care coagulometers in 2010

Het externe kwaliteitscontrole programma van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor Point-of-Care coagulometers in 2010 Het externe kwaliteitscontrole programma van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor Point-of-Care coagulometers in 2010 A.M.H.P. van den Besselaar, RELAC-laboratorium, Leiden Inleiding Externe

Nadere informatie

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie & Jeroen Bosch Diagnostiek Dr. Marcel van Borren Toenemende behoefte aan (laboratorium)diagnostiek in de 1 ste lijn

Nadere informatie

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN 1 PRESTATIEKENMERKEN 1.1 Bepaling van PCB s in olie met GC-MS REKENVOORBEELDEN Bepalingsmethode: verdunning van olie in hexaan, zuivering op gecombineerde zure silica/basische silica, DMSO/hexaan partitie,

Nadere informatie

DRINGEND: VEILIGHEIDSBULLETIN ABX PENTRA 400 (versie of lager) PENTRA C400 (versie of lager)

DRINGEND: VEILIGHEIDSBULLETIN ABX PENTRA 400 (versie of lager) PENTRA C400 (versie of lager) Diegem, 7 april 2016 Onze ref. FSN_2016_01-07 DRINGEND: VEILIGHEIDSBULLETIN ABX PENTRA 400 (versie 5.0.8 of lager) PENTRA C400 (versie 1.1.2 of lager) Geachte klant, Er is een foutieve werking aangetoond

Nadere informatie

Omniplasma. Registratie en bewaking in GLIMS

Omniplasma. Registratie en bewaking in GLIMS Omniplasma Registratie en bewaking in GLIMS Auteur(s) Petra van Krimpen, Wim Hoekstra Datum 25 november 2013 Ons kenmerk CS-1311-0038r-PCK Versie 1.0 Status Definitief 25 november 2013; Versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LDL-Cholesterol: Gemeten versus Berekende waarde

LDL-Cholesterol: Gemeten versus Berekende waarde LDL-Cholesterol: Gemeten versus Berekende waarde DORIEN VAN DEN BOSSCHE ASO KLINISCHE BIOLOGIE AZ DELTA KLINISCH LABORATORIUM KLINISCHE CHEMIE PROMOTOR: DR. D. DE SMET Overzicht presentatie LDL-Cholesterol

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption MET-FLVVT-096

Nadere informatie

Het kritisch oog van de klinisch bioloog. Prof. Dr. Peter Declercq K.U.Leuven Virga Jesseziekenhuis, Hasselt

Het kritisch oog van de klinisch bioloog. Prof. Dr. Peter Declercq K.U.Leuven Virga Jesseziekenhuis, Hasselt Het kritisch oog van de klinisch bioloog Prof. Dr. Peter Declercq K.U.Leuven Virga Jesseziekenhuis, Hasselt 1 Overzicht De postanalytische fase Zijn confirmatie en autorisatie nodig? (de toegevoegde waarde

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria Isala Auteur Henri Robben Datum 29-03-2016 Waar gaan we het over hebben - Algemeen - Voorbereiding - Hoofdstuk 4 - Ethisch gedrag - Eindverantwoordelijke van

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

A.M.H.P. van den Besselaar, RELAC-laboratorium, Leiden. Inleiding

A.M.H.P. van den Besselaar, RELAC-laboratorium, Leiden. Inleiding Aan de deelnemers van het externe kwaliteitscontrole programma van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor Point-of-Care coagulometers in 2008 A.M.H.P. van den Besselaar, RELAC-laboratorium,

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater

Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater ICP-AES tov "traditionele" methoden door: Marcel Kotte maart 1999 Werkdocumentn : 99.73X INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

21 april 2010. Implementatie van een nieuwe versie van het labo-informatica pakket (MOLIS)

21 april 2010. Implementatie van een nieuwe versie van het labo-informatica pakket (MOLIS) 21 april 2010 Implementatie van een nieuwe versie van het labo-informatica pakket (MOLIS) Implementatie van nieuwe apparaten en een nieuwe automatenstraat Invoering nieuwe rapportagewaarden laboratorium

Nadere informatie

Part A: Glycated hemoglobin A1c as a screening tool for detection of type 2 diabetes?

Part A: Glycated hemoglobin A1c as a screening tool for detection of type 2 diabetes? Part A: Glycated hemoglobin A1c as a screening tool for detection of type 2 diabetes? Part B: Evaluation of point-of-care instruments for glycated hemoglobin A1c testing in an ambulant hospital setting

Nadere informatie

Evolutie van de klinische biologie, Rol van de klinisch bioloog. JC Libeer, WIV

Evolutie van de klinische biologie, Rol van de klinisch bioloog. JC Libeer, WIV Evolutie van de klinische biologie, Rol van de klinisch bioloog JC Libeer, WIV Feiten: Duitsland De Duitse Labor Ärzte behoren tot de best betaalde medici; in verschillende universiteitsklinieken werden

Nadere informatie

Harmonisatie bij de geneesmiddelen analyse, zin of toch onzin?

Harmonisatie bij de geneesmiddelen analyse, zin of toch onzin? Harmonisatie bij de geneesmiddelen analyse, zin of toch onzin? D.J. Touw, N. Boone, KKGT Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie Sectie van de Stichting Kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Monitoring the patient response as an alternative to commercial negative quality control in infectious serology. 27 maart 2014 J.

Monitoring the patient response as an alternative to commercial negative quality control in infectious serology. 27 maart 2014 J. Monitoring the patient response as an alternative to commercial negative quality control in infectious serology. Jense Wils Supervisie: ASO Klinische Biologie N. Callewaert 27 maart 2014 J. Colaert Indeling

Nadere informatie

VITAMINE B1 & B6 VITAMINE B1 & B6 COMBI ANALYSE IN EDTA- OF HEPARINE BLOED. HPLC & UPLC Methode

VITAMINE B1 & B6 VITAMINE B1 & B6 COMBI ANALYSE IN EDTA- OF HEPARINE BLOED. HPLC & UPLC Methode VITAMINE B1 & B6 Vitamine B1 & B6 VITAMINE B1 & B6 COMBI ANALYSE IN EDTA- OF HEPARINE BLOED Methode HPLC Vitamine B6 (PLP) - 1.8 min. Interne Standaard - 5.7 min. Vitamine B1 (TDP) - 7.9 min. UPLC Vitamine

Nadere informatie

Klinische betekenis. Principe. Aantoonbaarheidsgrenzen. Referentiewaarden. Definities en afkortingen. Benodigdheden. Apparatuur.

Klinische betekenis. Principe. Aantoonbaarheidsgrenzen. Referentiewaarden. Definities en afkortingen. Benodigdheden. Apparatuur. Klinische betekenis De Hemocue DM 201-hemoglobinemeter wordt gebruikt voor het vaststellen van de hemoglobineconcentratie in volbloed, direct aan het bed van de patient. Dit vindt plaats m.b.v. speciaal

Nadere informatie

De nieuwe NEN 7777. Breder, juister en doeltreffender. Jo Klaessens StatAlike Paltzerweg 201 3734 CL Den Dolder jwaklaessens@ziggo.

De nieuwe NEN 7777. Breder, juister en doeltreffender. Jo Klaessens StatAlike Paltzerweg 201 3734 CL Den Dolder jwaklaessens@ziggo. De nieuwe NEN 7777 Bilthoven, 10-11-10 Breder, juister en doeltreffender Eurachem symposium 2010 Jo Klaessens StatAlike Paltzerweg 201 3734 CL Den Dolder jwaklaessens@ziggo.nl 1 Validatie vormt samen met

Nadere informatie

Farmaceutische analyse

Farmaceutische analyse Farmaceutische analyse Doel: Deze cursus behandelt de specifieke kennisgebieden van de kwaliteitscontrole die op het farmaceutisch laboratorium voorkomen en niet door de reguliere (analytisch chemische)

Nadere informatie

Risico-analyse: patiëntveiligheid

Risico-analyse: patiëntveiligheid Risico-analyse: patiëntveiligheid Lieve Van Hoovels 29/05/2015 Inhoud 1. Wat is een risicobepaling? 2. NBN EN ISO 15189:2012 3. Risicobepaling: algemeen 4. Risico identificatie 5. Risico analyse 6. Risico

Nadere informatie

GLOBAAL RAPPORT EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE POCT GLUCOSE IV

GLOBAAL RAPPORT EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE POCT GLUCOSE IV ISSN 0778-8363 WIV J. Wytsmanstraat, 14 B-1050 BRUSSEL FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE DIENST VOOR LABORATORIA

Nadere informatie

Evaluatie adviesgesprek

Evaluatie adviesgesprek Evaluatie adviesgesprek Het verkrijgen van de uitnodigingen. Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf

Nadere informatie

GB DE FR ES IT NL GR NO SE DK FI

GB DE FR ES IT NL GR NO SE DK FI 1114754. Ed. 628 April 2003 REF 1042184 : 24 Tests GB DE FR ES IT NL GR NO SE DK FI 3.... 6 7... 10 11... 14 15... 18 19... 22 23... 26 27... 30 31... 34 35... 38 39... 42 43... 46 AVAILABLE PRODUCTS REF

Nadere informatie

Meten, modelleren en beleving III

Meten, modelleren en beleving III Meten, modelleren en beleving III NAG dag geluidsbelastingen buiten toepassingsbereik Dolf de Gruijter (RIVM) 1 Inhoud 1. Achtergrond 2. Meten, modelleren en beleving 3. Fase 3 4. Resultaat 5. Rekenmodellen

Nadere informatie

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling Monte Carlo simulatie In MW\Pharm versie 3.30 is een Monte Carlo simulatie-module toegevoegd. Met behulp van deze Monte Carlo procedure kan onder meer de betrouwbaarheid van de berekeningen van KinPop

Nadere informatie

Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2013

Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2013 Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2013 A.M.H.P. van den Besselaar, RELAC-laboratorium, Afdeling Trombose en

Nadere informatie

GLOBAAL RAPPORT EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE POCT GLUCOSE

GLOBAAL RAPPORT EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE VOOR ANALYSEN KLINISCHE BIOLOGIE POCT GLUCOSE WIV J. Wytsmanstraat, 14 B-1050 BRUSSEL ISSN 0788-8363 FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE DIENST VOOR LABORATORIA

Nadere informatie

Validatie van IHC testen - aanpak in UZA -

Validatie van IHC testen - aanpak in UZA - Validatie van IHC testen - aanpak in UZA - K Zwaenepoel, klinisch wetenschappelijk medewerker Stappen van validatie/verificatie - proces 1. Optimalisatie Reagentia (antilichaam ) selecteren Protocols uittesten

Nadere informatie

Statistiek. Statistiek in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek; deel 1.

Statistiek. Statistiek in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek; deel 1. Statistiek Statistiek in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek; deel 1. M.C. de Brouwer M.C.J. Langen Laboratorium van de ziekenhuisapotheek Midden-Brabant Maria ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5 5042 AD

Nadere informatie

mylife Unio : nauwkeurig, precies en gebruiksvriendelijk Actuele onderzoeksgegevens

mylife Unio : nauwkeurig, precies en gebruiksvriendelijk Actuele onderzoeksgegevens mylife Unio : nauwkeurig, precies en gebruiksvriendelijk Actuele onderzoeksgegevens Bij correct gebruik krijgen mensen met diabetes met behulp van bloedsuikermeetsystemen hun eigen behandeling beter onder

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC.

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. Ziekenhuis Rijnstate Laboratorium Apotheek Sjaak Melchers Wagnerlaan 55 Postbus 9555 9800 TA Arnhem Bij het opzetten van een kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Onzekerheid over meetonzekerheid

Onzekerheid over meetonzekerheid Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2016; 41: 193-197 Onzekerheid over meetonzekerheid H. van der VUURST, J. SIGGER, E.H.J.M. KEMNA, J.G.A.M. WISSINK en C.W. WEYKAMP ISO 15189 vereist dat de meetonzekerheid

Nadere informatie

Jaargang: 1 Nr.: 3 Datum: 22 juli 2003

Jaargang: 1 Nr.: 3 Datum: 22 juli 2003 Jaargang: 1 Nr.: 3 Datum: 22 juli 2003 In deze uitgave: Bloedafname in de kliniek Tip voor Mirador gebruikers! Endocrinologisch laboratorium Klinisch chemisch laboratorium Bloedafnamepunt nieuwe (klinische)

Nadere informatie

KALIBRATIE THERMOMETERS MET VOELER. Versie 07 Datum van toepassing 2013-06-10

KALIBRATIE THERMOMETERS MET VOELER. Versie 07 Datum van toepassing 2013-06-10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVM MET-FLVVM-070 KALIBRATIE THEOMETERS MET VOELER Versie 07 Datum van toepassing 2013-06-10 Opgesteld door : Ronny Martens; sectieverantwoordelijke

Nadere informatie

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management Agenda Voorstelling Canon Stappenplan start-to-digitize Voorbeeld plan van aanpak Praktijkvoorbeeld Tervuren email management SHOP IT 2016 Hedwig & Peter Canon s mogelijkheden CAPTEER Inkomende info Uitgaande

Nadere informatie

Twan van Dijk

Twan van Dijk Twan van Dijk twan@agrisyst.com +31 6 2462 6553 AgriSyst Data Oplossingen slachtdata voer medicijnen water boekhouding ZMS Excel DATA INFO Management Rapport & Monitor 400.000 Nederlandse zeugen Zeer flexibel

Nadere informatie

Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2014

Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2014 Het externe kwaliteitscontrole programma voor Point-of-Care INR bepalingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten in 2014 A.M.H.P. van den Besselaar, Afdeling Trombose en Hemostase, Leids Universitair

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

Hb-varianten en bloedcelmorfologie

Hb-varianten en bloedcelmorfologie NOT amused: Hb-varianten en bloedcelmorfologie SKML, 11 juni 2013 dr. W. van Gelder en Dr. C.L. Harteveld, sectie hematologie SKML Rondzending bloedcelmorfologie doel: verbeteren kwaliteit morfologische

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands

Samenvatting Nederlands Samenvatting Nederlands 178 Samenvatting Mis het niet! Incomplete data kan waardevolle informatie bevatten In epidemiologisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten om data te verzamelen.

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

EVALUATIE CHEMIE ANALYSER VOOR DE DIERENARTSENPRAKTIJK

EVALUATIE CHEMIE ANALYSER VOOR DE DIERENARTSENPRAKTIJK OKTOBER 2006 21 e JAARGANG 10 EVALUATIE CHEMIE ANALYSER VOOR DE DIERENARTSENPRAKTIJK OVERDRUK UIT: DIER EN ARTS 2006;10:340-347 Aangeboden door: DIER EN ARTS WORDT UITGEGEVEN DOOR: Uitgeverij Libre B.V.

Nadere informatie

Keuringsprotocol FIT-Totaalsysteem Europese Aanbesteding FIT

Keuringsprotocol FIT-Totaalsysteem Europese Aanbesteding FIT Keuringsprotocol FIT-Totaalsysteem Europese Aanbesteding FIT Opgesteld door: Versie: Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (FSB) 1.1

Nadere informatie

Analytische evaluatie van de Abbott Aeroset analyzer

Analytische evaluatie van de Abbott Aeroset analyzer Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 275-280 Uit de laboratoriumpraktijk Analytische evaluatie van de Abbott Aeroset analyzer E. SANDERS 1, E.M. van WIJK 1 en R.C. EIJKMAN-ROTTEVEEL 2 De nieuwe klinische chemie

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

Serum Indices 28 november 2012

Serum Indices 28 november 2012 Serum Indices 28 november 2012 Roche Modular gebruikersdag Gideon Lansbergen Serum index: Meten van interferenties op klinisch chemische bepalingen. Interferentie: het effect van een substantie, aanwezig

Nadere informatie