Klinische betekenis. Principe. Aantoonbaarheidsgrenzen. Referentiewaarden. Definities en afkortingen. Benodigdheden. Apparatuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische betekenis. Principe. Aantoonbaarheidsgrenzen. Referentiewaarden. Definities en afkortingen. Benodigdheden. Apparatuur."

Transcriptie

1 Klinische betekenis De Hemocue DM 201-hemoglobinemeter wordt gebruikt voor het vaststellen van de hemoglobineconcentratie in volbloed, direct aan het bed van de patient. Dit vindt plaats m.b.v. speciaal ontworpen micro-cuvetten die droge reagentia bevatten. Principe De reactie, die in de micro-cuvet plaatsvindt, is een gemodificeerde azidemethemoglobinereactie. De erytrocyten worden gehemolyseerd door natriumdeoxycholaat, waardoor het hemoglobine vrijkomt. Vervolgens wordt het hemoglobine door natriumnitriet omgezet in methemoglobine, dat met azide gebonden wordt tot azidemethemoglobine. De absorptiemeting vindt plaats in het optische meetsysteem van de analyser d.m.v. meting bij twee golflengtes ( 570 nm en 880 nm ), waarna het hemoglobinegehalte wordt berekend. Afhankelijk van de concentratie van het hemoglobine, wordt binnen seconden het resultaat weergegeven op het display van de analyser. Aantoonbaarheidsgrenzen Het meetbereik is mmol/l. Referentiewaarden Zie Referentiewaarden. Definities en afkortingen EDTA MIC Benodigdheden Apparatuur Onderhoud Ethyleen Diamino Tetra Acetaat Multi Instrument Comparison Hemocue DM 201-hemoglobinemeter Hemocue Docking station Maandelijks wordt door het POCT-team de Hemocue DM 201 hemoglobinemeter gereinigd. Procedure: o Zorg ervoor dat de meter uitgeschakeld is. o Verwijder de cuvettehouder uit het instrument, maak deze schoon met water en droog vervolgens de cuvettehouder. o Duw, om de optische unit van de meter te reinigen, de Hemocue-cleaner in de opening van de optische unit. o Beweeg de Hemocue-cleaner 5 tot 10 maal van links naar rechts en verwijder deze vervolgens. o Indien de Hemocue-cleaner erg vuil is kan de procedure herhaald worden met een nieuwe Hemocue-cleaner. o Wacht vervolgens 15 minuten alvorens de cuvettehouder terug in de meter te plaatsen. Het is belangrijk dat zowel de optische unit als de cuvettehouder goed droog zijn voordat de cuvettehouder terug in de meter wordt geplaatst. o Meet daarna Eurotrol-controle-oplossingen. Reagentia, standaarden en controles Zie document Artikelenlijst 1/7

2 Naam reagentia Cuvetten Hemocue Hb 201 Houdbaarheid De cuvetten dienen bij KT bewaard te worden. Houdbaarheid: tot vervaldatum Veiligheid Opmerkingen nvt De hemoglobineresultaten zijn onafhankelijk van het gebruikte lotnummer cuvetten Naam controle Houdbaarheid Veiligheid Opmerkingen ZGT: Eurotrol (Hemotrol)- controle-oplossingen: Level 1 (Low) en Level 3 (High) Bij 2 C tot 8 C houdbaar tot vervaldatum nvt Deze worden wekelijks door personeel van de afdeling en na maandelijks onderhoud door het POCT-team gemeten. MST: Patientenmonster met bekend Hemoglobine Monster nvt nvt Deze wordt 4-maandelijks door het POCT-team gemeten Monsterafname Aard van het monster Houdbaarheid bij Volbloed, verkregen door capillaire of veneuze bloedafname Bij capillaire afname is het volgende van belang: Het is belangrijk dat de bloedafname plaats vindt op een goed gereinigde, droge plaats op de vinger of het hieltje van de patient. Degene die de bloedafname uitvoert, dient handschoenen te dragen. Indien geen handschoenen voorhanden zijn dienen de handen goed gereinigd te worden met water en zeep. Volbloed Het gebruik van EDTA-bloed of heparinebloed is toegestaan. EDTA-bloed: 5 dagen bij 4 C. NB: Laat het monster altijd op kamertemperatuur komen alvorens het te mengen en in bewerking te nemen. Werkwijze Zie proces POCT Algemeen Controleer de vervaldatum van de cuvetten: De cuvettenhouder moet schoon zijn, eventueel reinigen met water en goed droog maken. Meettemperatuur dient tussen 18 C - 30 C te liggen. Kwaliteitscontrole: ZGT: Eenmaal per week dienen op de meters op de verpleegafdeling beide Eurotrol (Hemotrol) controleoplossingen gemeten te worden. Uitvoering hiervan vindt plaats door verpleegkundigen op de afdeling. Worden de controlemonsters niet binnen een week gemeten, bestaat de mogelijkheid nog 1 cito-meting uit te voeren. Daarna blokkeert de hemoglobinemeter totdat beide controlemonsters worden gemeten en de juiste resultaten geven. ZGT: 2 x per jaar wordt voor alle Hemocue-Hb-meters een MIC uitgevoerd. De resultaten worden opgenomen in EP-Evaluator. MST: Eenmaal per 4 maanden wordt een willekeurig patientenmonster met een bekend Hemoglobine door een medewerker van het POCT-team gemeten. Meten controlemonsters ZGT: 2/7

3 Zet de meter aan d.m.v. het zwarte knopje links op het apparaat. De meter voert nu een zelf-test uit. (Dit wordt ook op het display weergegeven) Indien deze is uitgevoerd verschijnt op het scherm: Gebruikers-ID invoeren. Lees m.b.v. de barcodereader de persoonlijke inlogcode in, waarna bevoegdheid tot het gebruik van de meter wordt verleend. Bevestig met OK. Er verschijnen nu meerdere symbolen op het scherm. Kies het symbool QC. De meter vraagt een keuze te maken uit een aantal niveau s. Kies voor niveau 1 of 3. Vul en meet nu een cuvette met controle-oplossing level 1 of 3. Breng hiertoe een druppel controlevloeistof op de binnenzijde van de verpakking van een cuvette en laat monster opzuigen in de cuvette, waarbij de punt van de cuvette in de druppel vloeistof wordt gehouden. Vervolgens vraagt de meter het lotnummer van de betreffende controle-oplossing in te voeren. Dit lotnummer is te vinden op het etiket van het flesje controle-oplossing. Na seconden verschijnt de waarde van het hemoglobinegehalte van de controle-oplossing op het scherm. Hierbij wordt tevens aangegeven of het resultaat juist of onjuist is. Indien bij beide levels controleoplossing de juiste meetwaarden zijn gevonden is de meter en zijn de cuvetten goedgekeurd. Indien één of beide controleresultaten onjuist zijn, herhaal dan de meting. Neem contact op met de POCTmedewerkers van het klinisch laboratorium indien deze resultaten ook onjuist zijn. Plaats na afloop van de meting(en) het apparaat op het docking station zodat de controleresultaten worden verzonden naar het LIS. Schakel de meter niet uit!! Meten patiëntenmonster Indien de meter uitgeschakeld zou zijn: Zet de meter aan d.m.v. het zwarte knopje links op het apparaat. De meter voert nu een zelf-test uit. (Dit wordt ook op het display weergegeven). Indien deze is uitgevoerd verschijnt op het scherm: Gebruikers-ID invoeren. Lees m.b.v. de barcodereader de persoonlijke inlogcode in, waarna bevoegdheid tot het gebruik van de meter wordt verleend. Bevestig met OK. Er verschijnen nu meerdere symbolen op het scherm. Kies het symbool links boven met het cuvetje. De meter vraagt nu om een patientidentificatie. o ZGT Longfunctie-afdeling: Voer de identificatie van de patient (1-3 karakters) in. ZGT OK-afdeling: Scan barcodelabel patient of toets , indien geen patientnummer bekend is. o Bevestig met OK. o MST maakt geen gebruik van patientidentificatie. De meter geeft vervolgens ter controle aan welke patientenidentificatie is ingegeven. Bevestig met OK. Er verschijnt nu de boodschap Patiententest en Vul en meet een cuvette op het scherm. Voer op de hiertoe geëigende wijze een (capillaire) bloedafname uit. Neem een cuvette uit de verpakking en vul deze met bloed. Houd hiertoe de punt van de cuvette naar beneden aan de rand van de druppel bloed. Let op dat er geen luchtbellen aanwezig zijn. Dit stoort de meting! Veeg de cuvette aan de buitenkant af met een zachte tissue Breng vervolgens de cuvette in de cuvettehouder en sluit deze. De meting start nu. Afhankelijk van de waarde van het hemoglobine wordt na seconden het resultaat op het scherm getoond. Wanneer het gemeten resultaat < 4.0 mmol/l of >14.6 mmol/l dient het hemoglobine door het klinisch laboratorium bepaald te worden. Plaats na afloop van de meting(en) het apparaat op het docking station zodat de meetresultaten worden verzonden naar het LIS. Schakel de meter niet uit!! Verslaglegging en rapportage ZGT: Het meetresultaat wordt door medewerkers van de afdeling in een eigen databestand ingevoerd. Verantwoordelijkheden De gebruikers van de meter zijn verantwoordelijk voor: Het op de juiste manier bedienen van het apparaat. 3/7

4 Indien van toepassing, het uitvoeren van de wekelijkse metingen van het interne kwaliteitscontrolemateriaal. Het tijdig inschakelen van een medewerker van het POCT-team bij problemen of storingen. Het verwerken van meetresultaten in een eigen datasysteem. De medewerkers van het POCT-team zijn verantwoordelijk voor: Het controleren van de apparatuur m.b.v. het externe controlemateriaal. Het voorraadbeheer. Ondersteuning bij problemen en contact met de leverancier. Het actueel houden van de voorschriften. Storingen Technische storing Storing Mogelijke oorzaak Actie De meter Dit kan een incidenteel voorkomende fout Schakel de meter uit en wacht 30 vertoont een foutcode zijn seconden; schakel vervolgens de meter weer in. Herhaal de meting met een nieuwe cuvette. Mocht het probleem zich blijven voordoen, controleer dan de specifieke foutcodes die hieronder zijn beschreven. E 00 Er is binnen de tijdslimiet geen stabiel eindpunt gevonden. 1. De cuvette is defect. 2. De printplaat werkt niet. 1a. Controleer de vervaldatum van de cuvetten. 1b. Herhaal de meting met een nieuwe cuvette. 2. De analyser behoeft onderhoud. Neem contact op met het POCT-team van het klinisch laboratorium. E 01- E 05 Storing in de optische onderdelen of in de elektronica. Waarschuw het POCT-team van het klinisch laboratorium. Deze kan de optische unit reinigen of contact opnemen met de firma. E 06 E 08 Instabiele blanco-waarde. De meter is mogelijk te koud. De absorptie is te hoog. Er bevindt zich een object in de cuvettehouder dat het licht blokkeert. Schakel de meter uit en laat deze op kamertemperatuur komen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het POCT-team van a. Controleer of de meter en de cuvetten worden gebruikt conform de handleiding en gebruiksaanwijzing. b. Neem contact op met het POCTteam van E 11 Storing in de hardware E 17 Interne storing E 23 Storing data real-time klok. De backup batterij van de real-time klok is leeg. De backup batterij moet worden vervangen. Neem contact op met het 4/7

5 POCT-team van E 25 De meter is niet gekalibreerd. E 26 Het patienttestgeheugen is vol. Er kunnen geen patienttestgegevens meer worden opgeslagen. E 27 E 28 Het QC-geheugen is vol. Er kunnen geen QC-data meer worden opgeslagen. Het loggeheugen van de meter is vol. Er kunnen geen foutcodes en lognotities meer worden opgeslagen. E 29 E 30 De elektronische zelftest is mislukt. De communicatie-zelftest is mislukt. Mogelijk werkt de meter niet correct als deze is aangesloten op een docking station. Dit wordt als een mislukte Electronische QCtest (EQC) in het logboek van de meter opgeslagen. De elektronische zelftest is mislukt. De optische zelftest is mislukt. Mogelijk werkt de meter niet correct tijdens het meten. Dit wordt als een mislukte Electronische QC-test (EQC) in het logboek van de meter opgeslagen. E 31 Communicatiestoring Buiten bereik De gemeten waarde is hoger dan 15.9 mmol/l Er zijn geen tekens op het scherm te zien. 1. De meter krijgt geen stroom. 2. Als de meter is aangesloten op de batterij, moet de batterij worden opgeladen. 3. Het scherm is buiten werking. Op het scherm 1. Het scherm is buiten werking. zijn onjuiste 2. De microprocessor is buiten werking. karakters te Herhaal meting. Indien er opnieuw deze waarschuwing wordt gegeven dient de bepaling door het klinisch laboratorium te worden uitgevoerd. Zie labgids. 1a. Controleer of de AC/DC -adapter op de netvoeding is aangesloten. 1b. Controleer of de AC/DCadapter correct is aangesloten op de meter of het docking station. 1c. Als de meter zich in het docking station bevindt, controleer dan of de groene LED op het docking station een knipperend groen licht geeft. 1d. Controleer of de adapter beschadigd is. 2. Herlaad de batterijen m.b.v. een AC/DC adapter of een docking station. 3. Neem contact op met het POCT-team van 1. Neem contact op met het POCT-team van 2. Neem contact op met het POCT-team 5/7

6 zien De scanner is defect 1. De onjuiste barcode wordt gescand. 2. De vervaldatum van het product is overschreden. 3.De meter bevindt zich te dicht bij of te ver van de barcode. 4. De barcode is onduidelijk. 5. Het glas van de scanner is vuil. 6. De barcode is niet compatibel met de scanner. 7. De scanner is kapot. van 1. Controleer of de barcode van het juist product wordt afgelezen. 2. Controleer de vervaldatum van het product. 3. Houd de meter op cm van de barcode. 4. Voer de informatie handmatig in. 5. Neem contact op met het POCT-team van Deze kan het glas van de scanner reinigen. 6. Zie in hoofdstuk 7 van de manual voor de standaard-waardes die kunnen worden gescand. 7. Neem contact op met het POCT-team van Geen Raadpleeg het hoofdstuk Problemen overdracht van oplossen in de referentiehandleiding. data Geen Geen USB-communicatie overdracht van data via USB De meter is De batterijen worden niet opgeladen niet opgeladen a. Controleer of de meter op de juiste wijze in het docking station is geplaatst. b. Neem contact op met het POCT-team van a. Controleer of de meter op de juiste wijze in het docking station is geplaatst. b. Controleer of de groene LED op het docking station een groen knipperend licht geeft tijdens de plaatsing van de meter in het docking station. c. Vervang de batterij. Onbedoeld downloaden De data worden onbedoeld verzonden Als een primair docking station (enkelvoudig of als onderdeel van een set) wordt gebruikt, zal de meter via IrDA downloaden. Dit houdt in dat de meter begint met downloaden zodra deze zich dicht genoeg bij het docking station bevindt (zelfs als deze niet juist in het docking station is geplaatst) Opmerking: Houd de meter uit de buurt van het docking station om onbedoelde verzending van data te voorkomen. ARBO Zie proces 00 Arbo Literatuur en bronvermelding Hemocue, Hb DM 201-photometer operating manual, 2007 Handleiding LabExpert Documentinformatie 6/7

7 Auteur Beoordeeld door Agnes Oude Luttikhuis Hans Krabbe; Ine Feijer; Joyce van Zon Controledatum Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: IF: Toegevoegd bij meten controlemonsters: meter niet uitschakelen. Tekst meting patientmonsters aangepast. Inscannen OK ZGT toegevoegd en Longfunctie ZGT toegevoegd. Toegevoegd bij meten patientmonsters: meter niet uitschakelen. 7/7

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

HEMOCHRON Jr. Signature+ Whole Blood Microcoagulation System microcoagulatiesysteem voor volbloed

HEMOCHRON Jr. Signature+ Whole Blood Microcoagulation System microcoagulatiesysteem voor volbloed HEMOCHRON Jr. Signature+ Whole Blood Microcoagulation System microcoagulatiesysteem voor volbloed Bedieningshandleiding Nederlands INHOUDSOPGAVE BEOOGD GEBRUIK...2 SAMENVATTING EN UITLEG...2 PRINCIPES

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

HemoCue Glucose 201 Microcuvettes en HemoCue Glucose 201 Analyzer De HemoCue Glucose 201 Microcuvettes zijn ontworpen voor gebruik met de HemoCue

HemoCue Glucose 201 Microcuvettes en HemoCue Glucose 201 Analyzer De HemoCue Glucose 201 Microcuvettes zijn ontworpen voor gebruik met de HemoCue NL HemoCue Glucose 201 Microcuvettes en HemoCue Glucose 201 Analyzer De HemoCue Glucose 201 Microcuvettes zijn ontworpen voor gebruik met de HemoCue Glucose 201 Analyzer en de HemoCue Glucose 201 + Analyzer

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET ANNA. Handleiding versie 2.3

AAN DE SLAG MET ANNA. Handleiding versie 2.3 AAN DE SLAG MET ANNA. Handleiding versie 2.3 Copyright 2014, Plugwise. Alle rechten voorbehouden. 2 Hallo Anna. Vroeger had je thermostaten. Nu is er Anna. Anna werkt voor jou en doet wat ze moet doen:

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor het Digital Monitoring System. (Software versies SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 of volgende)

Gebruiksaanwijzing. voor het Digital Monitoring System. (Software versies SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 of volgende) Gebruiksaanwijzing voor het Digital Monitoring System (Software versies SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 of volgende) SenTec Digital Monitoring System Niet-Invasieve Ventilatie en Oxygenatie Monitoring 75

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 1 DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 Haal de LIFEPAK CR Plus defibrillator en de Gebruiksinstructies voorzichtig uit de doos. Voer de volgende inspectie uit om te controleren of

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

Verkorte Handleiding FS-C1020MFP+ Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken

Verkorte Handleiding FS-C1020MFP+ Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken FS-C1020MFP+ Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze

Nadere informatie