Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers"

Transcriptie

1 Generali Pensioen Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin Generali Pensioen P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers

2 I n h o u ds o p g av e Waarom pensioen? Waarom pensioen 2 Pensioenzekerheid volgens Generali 3 Het Generali Pensioen 5 Aanvullende verzekeringen 6 Uw voordelen met het Generali Pensioen 9 Generali Pensioen 10 Over Generali 11 Als werkgever wilt u uw werknemers nu en later inkomen bieden. Pensioen is het inkomen voor later. Wie met pensioen gaat, is van plan volop te genieten van de leuke dingen van het leven. Voor de een is dat tuinieren, voor de ander verre reizen of meer tijd besteden aan hobby s. Eén ding is zeker: een verzorgde oude dag kost geld. Ook al bent u het als werkgever niet verplicht, door het afsluiten van een pensioenregeling biedt u uw werknemers en hun nabestaanden inkomens zekerheid voor later. Bovendien is het een aantrekkelijke, secundaire arbeidsvoorwaarde. Generali Pensioen U wilt het pensioen voor uw werknemers goed en overzichtelijk regelen. En u wilt de kosten beheersen. Dan is een Generali Pensioen geschikt als pen sioenregeling. Dat u een pensioen voor al uw werknemers gezamenlijk (collectief) afsluit, zorgt al dat de kosten minder zijn. Bovendien bepaalt u zelf wat u verzekert en in sommige gevallen kunt u de premie bepalen. Daarnaast kunt u de kosten beheersen door uw werknemers een bijdrage in de premie te vragen of door een basisregeling die zij zelf vrijwillig kunnen aanvullen aan te bieden

3 Pensioenzekerheid volgens Generali Het aanbieden van een pensioenregeling welke voorwaarden). Wij geven duidelijke aan uw werknemers betekent niet alleen informatie over de pensioen regeling. een financiële investering. Ook op administratief gebied vraagt pensioen de nodige wettelijk verplichte informatie, zoals het En als u dat wilt, doen wij naast de aandacht. Wij kunnen u die zorg uit handen nemen. Administratief zijn wij sterk. en communicatie aan uw werknemers. Uniform Pensioenoverzicht, alle informatie Wijzigingen voert u direct door met het Generali Pensioenportaal. En met vragen Altijd een pensioenregeling op maat kunt u rechtstreeks bellen met een deskundig team van pensioenspecialisten. bepaalt zelf wat, hoe en hoeveel u verze Welke pensioenvoorziening u ook kiest, u Als pensioen- en inkomensspecialist kunnen wij flexibel inspelen op uw wensen oplossing. Zo bent u zeker van een pensikert. Generali biedt altijd een passende en behoeften. De afspraken die wij met u oenvoorziening die aansluit bij uw bedrijf maken over onze dienstverlening leggen wij en budget. U kunt kiezen uit verschillende vast in het pensioencontract. Het pensioencontract bestaat uit de uitvoeringsovereen wensen, dan hebben wij daarvoor vast de pensioenoplossingen. Heeft u specifieke komst (hoe wij alles voor u uitvoeren en juiste pensioenoplossing. Bij specifieke regelen) en het pensioenreglement (wat er wensen kunt u denken aan het (her)verzekeren van precies geregeld is aan pensioen en onder risico s. D e n o o dz a a k va n e e n g o e d p e n s i o e n Nu is het al zo dat gehuwden en samenwonenden ieder een AOW-uitkering van slechts 50% van het minimumloon ontvangen. Als beide partners 67 jaar of ouder zijn, ontvangen zij samen een volledige AOW-uitkering. iemand die 67 wordt en een jongere partner zonder of met weinig eigen inkomen heeft, ontvangt maar 50%. De AOW-gerechtigde leeftijd bereiken kan dan een inkomensachteruitgang met zich mee brengen. Nu nog is een beroep op de zogeheten partnertoeslag AOW mogelijk om het gezinsinkomen aan te vullen. Vanaf 2015 vervalt deze partnertoeslag. En wat biedt de verdere toekomst? Wettelijke voorzieningen zoals de AOW en Anw worden steeds minder. Daarmee wordt het steeds belangrijker dat werknemer en werkgever het opbouwen van pensioen samen regelen. Wilt u meewerken aan de inkomenszekerheid voor later van uw werknemers? Dan biedt onze pensioenregeling veel mogelijkheden

4 -4-

5 R i s i co s bij pensioen en beleg g e n Het Generali Pensioen Bij pensioen betaalt u nu geld (premie) voor inkomen (pensioenuitkering) later. Bij het kiezen van een regeling, is het goed te weten wat belangrijk is. Nabestaandenpensioen Het is van belang dat de financiële zorg voor de partner en kinderen (nabestaanden) van uw werknemers goed is geregeld. U kunt bij Generali een collectieve overlijdensrisicoverzekering afsluiten in combinatie met het ouderdomspensioen. Uw adviseur kan u helpen om een goede en betaalbare vorm van nabestaandenpensioen te kiezen. Als u besluit geen nabestaandenpensioen af te sluiten voor uw medewerkers, laat u dit dan weten aan de deelnemers van uw pensioenregeling. Tenslotte kan een beperkt nabestaandenpensioen grote financiële gevolgen hebben voor nabestaanden. Pensioenkapitaal op basis van beleggen De premies beleggen wij volgens de regels vastgelegd in de pensioenregeling. Hoewel uw werknemers zo geen zekerheid hebben over de uiteindelijke hoogte van hun pensioenkapitaal, geeft beleggen wel kans op een hoger rendement. Het risico dat de hoogte van de pensioenuitkering tegenvalt als de beleggingen van de pensioenpremie minder waard worden dan verwacht, is altijd aanwezig. Ondanks onze zorg voor de beleggingen blijft het resultaat afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs. Deze ontwikkelingen zijn op hun beurt weer afhankelijk van wereldwijde invloeden en niet altijd van te voren te voorspellen. Daarom weet de deelnemer pas als hij pensioen koopt wat hij uiteindelijk aan pensioenuitkering ontvangt. Risicometer Collectief Pensioen op basis van beleggen Wij wijzen u op het financieel risico dat uw werknemer neemt als hij belegt. Ook bij de Generali beleggingsfondsen loopt hij dit beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en schommelen meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst. Wij houden ons aan de Code Rendement en Risico. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van: 1. Hoeveel pensioenpremie is betaald. 2. Hoeveel kapitaal op pensioendatum is opgebouwd met het beleggen van de pensioenpremies. 3. Hoeveel pensioen met het opgebouwde kapitaal is aan te ko pen. 4. De rentestand en de sterftetafel bij pensioenaankoop

6 Aanvullende verzekeringen Het kan zijn dat u naast wat u regelt als Anw-uitkering. U verzekert voor al uw basis in de pensioenregeling iets extra s werknemers met een partner een vast wilt doen voor uw personeel. Misschien bedrag dat jaarlijks stijgt. Met deze wilt u uw werknemers naast de regeling de aanvullende mogelijkheid bieden zelf hun pensioen aan zogeheten Anw-hiaat, het inkomenstekort te vullen, bijvoorbeeld om een pensioengat van nabestaanden. Als u geen Anw- te dichten. Generali biedt hiervoor volop hiaatpensioen aanbiedt, informeert u de mogelijkheden. U kunt er ook voor kiezen deelnemers hier dan over. uw werknemers de premie voor aanvul lende verzekeringen zelf te laten betalen. Anw-hiaatpensioen Als uw werknemer overlijdt, hebben zijn nabestaanden recht op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hierbij geldt een inkomens- en leeftijdstoets. Vaak is er geen recht op een volledige -6- verzekering dicht u het

7 Voor ons is duidelijkheid, zekerheid en gemak belangrijk. Dit vonden we in de Generali collectieve pensioenoplossingen. Generali Collectieve Inkomensvoorziening Werknemers krijgen na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Veelal gaan zij flink in inkomen achteruit. U kunt een te grote inkomensdaling eenvoudig voorkomen door één van de Generali collectieve inkomensvoor zie ningen af te sluiten. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Premievrijststelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd in uw pensioenregeling. Dat betekent dat als een deelnemer aan de pensioen regeling geheel of gedeeltelijk arbeids ongeschikt raakt, Generali zijn premiebetaling geheel of gedeeltelijk overneemt zolang hij arbeidsongeschikt is. Het gedeelte van de premie dat wij bijdragen, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid en de mate van arbeids ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspercentage) volgen wij de beslissing van het UWV. Aan de hand van deze beschikking bepalen wij de hoogte van de bijdrage. Generali zorgt zo dat de pensioenopbouw voor deze deelnemer gewoon doorgaat. Annemieke Verbruggen, 35 jaar, P&O medewerkster Binnen ons bedrijf vinden we het belangrijk werknemers niet alleen nu goed te belonen, maar ook in de toekomst. Daarom hebben we al jarenlang een uitstekend pensioen verzekerd bij Generali. We hebben bewust voor Generali gekozen, omdat deze maatschappij duidelijkheid biedt en ons veel werk uit handen neemt. Bovendien zorgen we voor extra inkomensbescherming doordat we premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebben meeverzekerd. Dit voorzieningenpakket blijft prima betaalbaar, want onze werknemers betalen zelf een deel van de premie

8 H e l d e r adv i e s Wilt u meer weten over het Generali Pensioen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Hij informeert u graag over de inhoud, de kosten en uw mogelijkheden. H e e ft u o p m e r k i n g e n o f s u g g e s t i e s? V e rt e l het ons! Heeft u suggesties voor of een opmerking over onze dienstverlening? Of wilt u een klacht indienen? Schrijft u dan ter attentie van Klachten en suggesties. Ons adres vindt u op de achterzijde. Mailen naar nl kan ook. Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht, dan kunt u vervolgens contact opnemen met Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt Kifid ook via (070) of bereiken. Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang betreft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan WGA-Hiaatpensioen Met de WGA-Hiaatpensioen vult u de WGAvervolguitkering van uw zieke werknemer aan. Zo zorgt u voor meer inkomen. Als uw medewerker na twee jaar nog steeds ziek is, 35% of meer arbeidsongeschikt en minder verdient dan volgens het UWV mogelijk is, dan krijgt hij een WGA-vervolguitkering. De WGA-vervolguitkering wordt berekend aan de hand van het minimumloon. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het uitkeringspercentage, en komt er in veel gevallen op neer dat de WGA vervolguitkering vaak onder het niveau van het minimumloon ligt Als u geen WGA-Hiaatpensioen aanbiedt, informeert u de deelnemers daar dan over. Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan gaat zijn inkomen vaak sterk achteruit. WIA-Excedentpensioen Met het WIA-Excedentpensioen zorgt u voor extra bestedingsruimte voor zieke werknemers met hogere inkomens. Na twee jaar ziekte krijgt uw werknemer een WIA-uitkering van de overheid. De WIAuitkering is lager dan het inkomen van uw werknemer en houdt alleen rekening met inkomens tot ongeveer ,-. Verdient uw werknemer meer, dan regelt de overheid niets. Sluit u een WIA-Excedentpensioen dan heeft een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Als u geen WIA-Excedentpensioen aanbiedt, informeert u de deelnemers daar dan over. Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan gaat zijn inkomen vaak sterk achteruit.

9 Uw voordelen met het Generali Pensioen U krijgt rechtstreeks contact met een deskundig team van pensioenspecialisten U kunt wijzigingen eenvoudig doorgeven via het Generali Pensioenportaal Uw kosten zijn volledig transparant U kunt vertrouwen op deskundig beheer van de juridische documenten U en uw werknemers hebben 24/7 inzicht in het pensioen Uw werknemers kunnen hun persoonlijke gegevens zelf online wijzigen Uw werknemers mogen met vragen altijd bellen met onze werknemersdesk Uw Generali -9-

10 Generali Pensioen Ouderdomspensioen U bepaalt de hoogte van de premie; beschikbare premie Flexibiliteit op basis van beleggen. Met het door beleggingen opgebouwde kapitaal wordt een ouderdomspensioen gekocht. De hoogte van het kapitaal is afhankelijk van het beleggingsresultaat en daardoor zijn zowel het kapitaal als de pensioenuitkeringen niet gegarandeerd. Nabestaandenpensioen Verschillende vormen zijn mogelijk; vraag ernaar bij uw adviseur. Aanvullende pensioenen Generali WGA-Hiaatpensioen Generali WIA-Excedentpensioen Generali Anw-Hiaatpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid F i n a n c i ë l e bijslu i t e r Voor de beleggingsproducten is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt

11 Over Generali Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 standige en solide verzekeraar deel uit van actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. de wereldwijd opererende Generali Group. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een Dit kapitaalkrachtige concern bestaat uit ruim vooraanstaande pensioen- en inkomensver 100 verzekeringsmaatschappijen in zo n 40 zekeraar voor ondernemers, ondernemingen landen. In Europa is de Generali Group de en particulieren. Daarbij onderscheiden wij derde verzekeraar. 1 op de 4 Europeanen ons door een persoonlijke service, betrok heeft ten minste één verzekering onderge ken opstelling en een accurate administratie. bracht bij de Generali Group. Generali verzekeringsgroep nv maakt als zelf

12 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is bedoeld als een eerste kennismaking met Generali pensioenverzekeringen. Voor een exacte omschrijving van de rechten en plichten verwijzen wij u naar de uiteindelijke offerte met bijbehorend pensioencontract (de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement). Deze brochure is gebaseerd op de wettelijke en fiscale situatie per 1 maart /14

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Verzekerd ondernemen

Verzekerd ondernemen Verzekerd ondernemen 2 Uw persoonlijke positie verzekerd U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u

Nadere informatie