Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen"

Transcriptie

1 Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen

2

3 Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u weet dat het met uw pensioen wel goed zit. Dat u na uw pensionering niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Met Uitkomstzeker Pensioen heeft u de zekerheid van een gegarandeerd pensioen over wat u al hebt opgebouwd. U kunt gemakkelijk via internet verschillende scenario s van tevoren doorrekenen om zo doordachte keuzes te maken. Met Uitkomstzeker Pensioen weet u waar u aan toe bent.

4 Zo werkt het voor u Met Uitkomstzeker Pensioen heeft u de zekerheid van een gegarandeerd pensioen. U hoeft er eigenlijk niet meer naar om te kijken. Toch kunt u later nog belangrijke keuzes maken, zoals vervroegde pensionering. Uitkomstzeker Pensioen geeft een gevoel van rust. De kenmerkende onderdelen van dit pensioen leest u in deze brochure. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen wordt berekend op basis van het middelloonprincipe. De hoogte van het pensioen hangt af van het aantal jaren dat u aan de regeling deelneemt (deelnemingsjaren) en uw gemiddelde salaris in deze periode. Partnerpensioen Wij verzekeren voor u een partnerpensioen. Mocht u tijdens deelname aan de pensioenregeling komen te overlijden, dan krijgt uw partner een partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Anw-hiaatpensioen (optioneel) Alleen nabestaanden die voldoen aan bepaalde voorwaarden, krijgen een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar veel nabestaanden komen helemaal niet of slechts voor een deel in aanmerking voor een Anw-uitkering. Uw werkgever kan ervoor kiezen een aanvullende uitkering mee te verzekeren in uw pensioenregeling. Uw partner ontvangt deze uitkering als u overlijdt. Tijdelijk partnerpensioen (optioneel) Uw werkgever kan een tijdelijk partnerpensioen meeverzekeren in uw pensioenregeling. Mocht u komen te overlijden voor de pensioendatum, dan krijgt uw partner deze aanvullende uitkering tot hij of zij 67 jaar is. Dit tijdelijk partnerpensioen is na uitdiensttreding niet meer verzekerd. Volgt het pensioen direct op het dienstverband? Dan blijft tijdelijk partnerpensioen verzekerd zolang uw partner nog geen 67 jaar is. Wezenpensioen Onderdeel van deze pensioenregeling is een wezenpensioen. Als u komt te overlijden, ontvangt ieder kind een wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar wordt. Als uw kind studeert, ontvangt hij of zij de uitkering tot 27-jarige leeftijd. Voor een wezenpensioen komen in aanmerking: uw eigen kind en pleeg- en stiefkinderen die u binnen het gezin als eigen kind opvoedt en onderhoudt. Arbeidsongeschiktheidspensioen (optioneel) Wordt u arbeidsongeschikt en komt u in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)? Dan krijgt u te maken met een inkomensterugval. Een arbeidsongeschiktheidspensioen zorgt ervoor dat deze inkomensterugval niet zo groot is. De uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt vastgesteld door UWV. De uitkering eindigt wanneer u de AOW-leeftijd bereikt of als u weer arbeidsgeschikt bent. Uw werkgever kan ervoor kiezen om een arbeidsongeschiktheidspensioen mee te verzekeren in uw pensioenregeling. De CDC-optie Heeft u een Uitkomst Zeker Pensioen met CDC-optie? Dan is de hoogte van het ouderdomspensioen afhankelijk van het budget dat uw werkgever beschikbaar gesteld heeft voor het pensioen (collective defined contribution - CDC). Naast het budget bepalen ook het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt en uw gemiddelde salaris in deze periode de hoogte van het ouderdomspensioen. U krijgt dit ouderdomspensioen vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt en zolang u leeft. De hoogte van deze uitkering vindt u terug op het pensioenoverzicht dat u bij aanvang ontvangt en jaarlijks op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

5 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als u arbeidsongeschikt raakt en uiteindelijke (gedeeltelijk) aanspraak maakt op een WIA uitkering, dan nemen wij (gedeeltelijk) de betaling van de pensioenpremie over. De pensioenopbouw en de risico verzekeringen lopen zo (gedeeltelijk) premievrij door. Hoeveel van de premie wij betalen, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Toeslagverlening (optioneel) Ieder jaar stijgen de prijzen. Daarmee daalt de waarde van uw opgebouwde pensioen. Er kan immers minder voor worden gekocht. Uw werkgever kan ervoor kiezen ieder jaar de pensioenen te verhogen. Zo kan de waardedaling worden voorkomen. Uitkomstzeker Pensioen voor u In deze brochure beschrijven wij de algemene kenmerken van het Uitkomstzeker Pensioen. Uw werkgever vult samen met zijn adviseur de pensioen regeling op hoofdlijnen in. Dat bepaalt welke onderdelen voor u van toepassing zijn en welke mogelijkheden u heeft. Aan het begin van de pensioenregeling ontvangt u van ons een startbrief en uw pensioenoverzicht. Hierop staat het pensioen dat u ontvangt bij pensionering. En het pensioen dat uw partner en kinderen ontvangen als u overlijdt. Ook ziet u in uw pensioenoverzicht wat er wordt uitgekeerd mocht u arbeidsongeschikt raken.

6 Er is veel mogelijk Met het Uitkomstzeker Pensioen heeft u zekerheid. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever kunt u ook eigen wensen opnemen. Flexibiliteit Uw werkgever kan een zogenaamde flexibele periode vaststellen. In deze periode kunt u individuele keuzes maken voor de periode dat u tussen de 55 en 70 jaar bent. Eerder of later met pensioen U kunt, in overleg met uw werkgever, kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. De mogelijkheden kennen fiscale spelregels en zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. Deeltijdpensioen Misschien wilt u, als u ouder wordt, minder gaan werken. U kunt er dan voor kiezen om gedeeltelijk met pensioen te gaan. In maximaal drie stappen kunt u, in overleg met uw werkgever, steeds minder gaan werken. Meer of minder partnerpensioen U kunt bij uitdiensttreding of pensionering (een deel van) het partnerpensioen omruilen tegen ouderdomspensioen. Omgekeerd kan ook. Dit wordt uitruil genoemd. Er gelden fiscale grenzen en de mogelijkheden zijn afhankelijk van het soort partnerpensioen.

7 Variatie in hoogte van levenslang ouderdomspensioen Gaat u voor uw 67 e jaar met pensioen? Dan krijgt u mogelijk nog geen AOW. U wilt dan misschien een hoger pensioen. Dat kan. U mag daarom een deel van het ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijke uitkering tot uw 67 e jaar. Zo ontvangt u tijdelijk een hoger pensioen. Naar keuze loopt de eerste periode: vanaf de pensionering tot het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. tot vijf jaar na pensionering. tot tien jaar na pensionering. Pensioenbeleid voor oudere werknemers Misschien wilt u in de toekomst minder inspannend werk doen. Dan kunt u minder gaan werken of voor een minder belastende functie kiezen. Dan is de kans groot dat u minder gaat verdienen. Uw werkgever wil voorkomen dat uw pensioen in deze situaties wordt aangetast. Fiscaal zijn hiervoor mogelijkheden die uw werkgever kan aanbieden binnen uw pensioenregeling. Minder werken Gaat u uiterlijk tien jaar voor uw pensioendatum parttime werken? Dan blijft uw pensioenopbouw gelijk. Het aantal uren dat u minder werkt, heeft dus geen invloed op de pensioenopbouw. De enige voorwaarde is dat u minimaal 50% blijft werken. Minder salaris (demotie) Gaat u uiterlijk tien jaar voor de pensioendatum in een lager betaalde functie werken? Dan blijft uw pensioengevend salaris gelijk. Het lagere salaris heeft dus geen invloed op de pensioenopbouw.

8 Altijd op de hoogte van uw pensioen Wij houden u op de hoogte van uw pensioen. Aan het begin van uw pensioenregeling krijgt u een startbrief en uw pensioen overzicht. Op het pensioenoverzicht staat het pensioen dat u ontvangt na pensionering en wat uw nabestaanden krijgen als u voor uw pensioendatum overlijdt. Ook ziet u wat er verzekerd is als u arbeidsongeschikt wordt. Daarnaast krijgt u ieder jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van ons. Daarop ziet u welk pensioen u kunt verwachten als u met pensioen gaat, overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Ook ontvangt u van ons inloggegevens voor Mijn Toekomst. Dit is een internetportaal waar u antwoord vindt op vragen, inzicht krijgt in uw pensioen en verschillende scenario s kunt berekenen. Via kunt u inloggen. U kunt uw aanspraken ook bekijken op Dit is een website van de overheid waar u ook uw andere pensioenaanspraken (van vorige werkgevers) kunt inzien. Uw DigiD geeft u toegang tot deze website. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie Wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn vaak belangrijk voor uw pensioen. Wij krijgen de meeste wijzigingen door van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Ook uw werkgever geeft wijzigingen aan ons door. In enkele gevallen is het verstandig om contact met uw adviseur op te nemen: Als u uw huidige pensioen wilt meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Van uw eerder opgebouwde pensioen ziet u de waarde op het pensioenoverzicht van uw oude pensioenuitvoerder. Met uw nieuwe pensioenregeling bouwt u gewoon verder aan uw pensioen. Is het verstandig om uw huidige pensioen mee te nemen in de nieuwe pensioenregeling? Dat hangt ervan af. Uw adviseur kan u hierover informeren. Als u overlijdt, geeft de GBA dit aan ons door. Toch doen uw nabestaanden er goed aan ook zelf contact op te nemen met uw adviseur. Wij kunnen er dan voor zorgen dat zij het eventuele nabestaandenpensioen ontvangen.

9 De voordelen van Uitkomstzeker Pensioen op een rij Zekerheid U bouwt met Uitkomstzeker Pensioen een gegarandeerd pensioen op. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Een rustig idee. Flexibiliteit Uw persoonlijke situatie verandert tijdens de looptijd van de pensioenopbouw. Uitkomstzeker Pensioen houdt hier rekening mee. U kunt bijvoorbeeld, in overleg met uw werkgever, besluiten om eerder of later met pensioen te gaan. Altijd op de hoogte van uw pensioen Wij houden u op de hoogte van uw pensioen. Elk jaar ontvangt u uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarnaast kunt u altijd online in Mijn toekomst uw pensioenaanspraken bekijken en verschillende pensioenscenario s doorrekenen. Bijvoorbeeld: pensioenen uitruilen of uw pensioen vervroegen of uitstellen. In korte filmpjes worden diverse algemene pensioenvragen beantwoord. De zekerheid van de grootste Uw pensioen wordt ondergebracht bij Avéro Achmea, onderdeel van Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea bestrijkt alle gebieden van de financiële dienstverlening en bedient via verschillende merken miljoenen klanten.

10

11 Ter verantwoording Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag. Stuur ons een . Dat kan op Stuur ons een brief. Ons adres is: Avéro Achmea de Klachtenmanager Postbus AC Apeldoorn Bent u niet tevreden over onze oplossing? Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf. KiFiD Postbus AG DEN HAAG telefoonnummer: Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? Avéro Achmea is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens om ons bestand van relaties te beheren fraude te voorkomen en te bestrijden statistisch onderzoek te doen te voldoen aan de wet Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (alleen bij zorgverzekeringen). Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief of naar: Avéro Achmea Postbus AC Apeldoorn Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past. We zijn een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de AFM onder nummer De kantooradressen van Avéro Achmea zijn: Van Asch van Wijckstraat LP AMERSFOORT Lange Marktstraat AD LEEUWARDEN Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Maken wij een nieuwe brochure? Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk.

12 5544E Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest zelf wat u wel en niet verzekert.

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie