Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over"

Transcriptie

1 Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

2

3 Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden werknemers. Samen zijn dit belangrijke uitgangspunten van uw pensioenregeling. Pensioen is een ingewikkelde financiële arbeidsvoorwaarde waaraan risico s zijn verbonden. Ondersteuning van een adviseur helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Wij werken samen met gekwalificeerde en onafhankelijke adviseurs. Met uw adviseur zoekt u samen naar een pensioenoplossing die bij u en uw werknemers past. Wij helpen u vervolgens verder. Wij bieden u verschillende pensioenregelingen die goed aansluiten bij de uiteenlopende kenmerken van onze klanten. Van u dus. Een pensioenregeling die aansluit bij uw wensen en de persoonlijke omstandigheden van uw werknemers is voor ons belangrijk. Zo ontstaat de basis voor een succesvolle samenwerking. En dat biedt voordelen voor ons allemaal.

4 Eenvoudig pensioen opbouwen Met Waardewijs Pensioen Compact bouwt uw werknemer eenvoudig pensioen op. U legt maandelijks een premie in. Als uw werknemers meebetalen aan Waardewijs Pensioen Compact dan houdt u dit in op het maandelijkse salaris. De premies die ingelegd worden beleggen wij. Met de premies en de rendementen bouwt uw werknemer een pensioenkapitaal op. Op de datum dat uw werknemer met pensioen gaat, koopt hij van dit kapitaal een pensioen (een periodieke levenslange uitkering). De hoogte van dit pensioen is onder meer afhankelijk van de leeftijd op het moment dat uw werknemer met pensioen gaat, de rentestand op het moment dat het pensioen aangekocht moet worden en het rendement op het pensioenkapitaal. Jaarlijks ontvangt uw werknemer een overzicht (Rekeningoverzicht) van zijn kapitaal en de voortgang daarop (Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Zo heeft uw werknemer inzicht in zijn pensioen. Het Waardewijs Pensioen Compact is duidelijk: de premie staat vast en is dus goed budgetteerbaar. En de lage kosten zijn helder, uw weet waarvoor u wat betaalt. Daarmee is het Waardewijs Pensioen Compact - zowel voor u als uw werknemers - een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

5 Volledig inzicht in de pensioenregeling Inzicht in de kosten van de pensioenregeling is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Waardewijs Pensioen Compact is een beschikbare premieregeling. Dat heeft als belangrijk voordeel dat de werkgever alleen verantwoordelijk is voor het afdragen van de premie. U bent niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke hoogte van het pensioen. Dat zorgt voor een beter inzicht in de kosten. U bepaalt bovendien zelf het beschikbare budget. Wij maken gebruik van een beschikbare premie Voor Waardewijs Pensioen Compact hanteren wij een beschikbare premie, afhankelijk van het salaris en de leeftijd van uw werknemer. Voor de administratiekosten van de pensioenregeling hanteren wij een vast percentage van de premies. Dit betekent dat u altijd vooraf duidelijkheid hebt over de kosten die u moet betalen. Geen onaangename verrassingen dus. Wij stemmen uw pensioen regeling op uw budget af Het uitgangspunt voor de beschikbare premie is een zogenaamde premiestaffel. Vooraf bepaalt u zelf welk percentage van deze premiestaffel u wilt gebruiken voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Zo passen wij uw pensioenregeling aan uw budget aan. En bent u in staat om de pensioenregeling te kiezen die past bij de (financiële) mogelijkheden van uw bedrijf. U krijgt duidelijkheid over de administratiekosten Het Waardewijs Pensioen Compact kent lage administratiekosten. De kosten voor de administratie houden wij niet in op de premie, maar brengen wij apart bij u in rekening. Het enige wat uw werknemers betalen, zijn de kosten voor het beheer van de beleggingen. Dit zijn de polisbeheerkosten en de Total Expense Ratio (TER). De polisbeheerkosten houden wij in op het pensioenkapitaal. De TER verrekenen wij met de koers van de beleggingsfondsen.

6 Het inkomen van uw werknemers Werknemers willen na pensionering verder leven zoals zij nu doen. Daarvoor hebben zij een inkomen nodig. Uw pensioenregeling draagt hieraan bij. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de datum dat zij met pensioen gaan tot het overlijden periodiek aan de gepensioneerde werknemer uitgekeerd. De hoogte van de pensioenuitkering hangt onder meer af van de hoogte van het pensioenkapitaal dat zij op de pensioendatum hebben opgebouwd. Samen met de AOW en mogelijk andere inkomstenbronnen vormt dit pensioen het inkomen na pensionering. Keuzemogelijkheden rond pensionering Pensioendatum is gekoppeld aan de levensverwachting De pensioendatum is (net als de AOW) vanaf 2024 gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat uw werknemers pas enkele jaren vooraf precies weten wat de pensioendatum is. Zij kunnen kiezen om eerder of later met pensioen te gaan als zij dat willen. Eerder met pensioen betekent dat hun maandinkomen lager wordt. Later met pensioen betekent dat hun maandinkomen hoger wordt. Het verschil in inkomen bedraagt ongeveer 6,5% per jaar, voor zowel de pensioenuitkering als de AOW. Aan de hand van de pensioendatum kunnen uw werknemers straks dus de hoogte van hun inkomen na pensionering mede zelf bepalen. In deeltijd met pensioen Net als in deeltijd werken, kunnen uw werknemers in deeltijd met pensioen. Zij blijven dan bijvoorbeeld drie dagen werken en gaan alvast twee dagen met pensioen. Dit gebeurt alleen met uw instemming. Eerst een hogere, daarna een lagere uitkering Werknemers kunnen kiezen voor een hogere uitkering in de eerste vijf jaar na pensionering en een lagere uitkering in de jaren daarna, of andersom. Dat is handig, want de meeste gepensioneerden geven in de eerste jaren meer uit dan in de latere jaren. Maar het kan ook handig zijn bij de afstemming met het inkomen van een mogelijke partner, die misschien eerder of later dan uw werknemer met pensioen gaat. Het verschil tussen de hoge en de lage uitkering is maximaal 25%. Inkomen voor de nabestaanden Voortijdig overlijden van een werknemer heeft vaak grote gevolgen voor het inkomen van de nabestaanden. Waardewijs Pensioen Compact zorgt voor een inkomen voor partner en kinderen als uw werknemer voor de pensioendatum komt te overlijden. Inkomen voor de partner vóór pensioendatum Is een werknemer getrouwd of woont hij geregistreerd samen? Dan heeft de partner een aanvullend inkomen als uw werknemer voor de pensioendatum overlijdt. Dit inkomen bestaat uit een maandelijkse uitkering die wij levenslang uitbetalen. De hoogte van deze uitkering leest uw werknemer op de pensioenpolis en op het jaarlijks Uniform Pensioen Overzicht dat uw werknemer van ons ontvangt. Uw werknemer is verzekerd van een uitkering zolang uw werknemer in dienst is. Gaat uw werknemer uit dienst en was er een partnerpensioen voor zijn of haar partner verzekerd? Ook dan is er voor de partner een partnerpensioen verzekerd. Door de uitdiensttreding is het partnerpensioen wel lager. Komt dit partnerpensioen onder de afkoopgrens klein pensioen, dan komt het partnerpensioen te vervallen. De premie voor het partnerpensioen verrekenen wij met het pensioenkapitaal van de ex-werknemer.

7 Inkomen voor de partner bij overlijden na de pensioendatum Niet iedere werknemer wil een partnerpensioen na de pensioendatum. Dit verschilt per werknemer en hangt af van zijn persoonlijke situatie. Uw werknemers mogen op de pensioendatum zelf beslissen wat zij willen. Zij mogen (een deel van) het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Of andersom: zij mogen (een deel van) het ouderdomspensioen omzetten in een hoger partnerpensioen. Dit noemen we uitruilen van pensioenen. van een uitkering zolang hij of zij bij u in dienst is. Als uw werknemer overlijdt nadat hij uit dienst is getreden, komen de kinderen niet meer in aanmerking voor deze uitkering. Inkomen voor de kinderen bij overlijden na de pensioendatum In de pensioenregeling is geen inkomen voor minderjarige kinderen opgenomen als uw werknemer overlijdt na de pensioendatum. Dit is gebruikelijk omdat minderjarige kinderen op pensioendatum zelden voorkomt. Inkomen voor de kinderen bij overlijden voor de pensioendatum Heeft uw werknemer kinderen? Dan is er voor hen een aanvullend inkomen, als uw werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Dit inkomen bestaat uit een maandelijkse uitkering die wij tot het 18e levensjaar uitbetalen. Als de kinderen studeren, betalen wij de uitkering tot het 27ste levensjaar uit. De hoogte van deze uitkering leest uw werknemer op de pensioenpolis en op het jaarlijks Uniform Pensioen Overzicht dat hij van ons ontvangt. Overlijden beide ouders of verzorgers dan wordt de uitkering van het wezenpensioen verdubbeld. Uw werknemer is verzekerd Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, kan hij mogelijk (gedeeltelijk) geen pensioen meer opbouwen. Bij Waardewijs Pensioen Compact gaat de opbouw van het pensioen (gedeeltelijk) door. U en uw werknemer hoeven dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer te betalen. De pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid gaat door als uw werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. De pensioenopbouw loopt door tot het einde van de WIAuitkering of tot de pensioenleeftijd.

8 Wat betaalt u waarvoor? Aan deze pensioenregeling zijn kosten verbonden. Wij vinden het belangrijk dat hierover duidelijkheid bestaat. Daarom zetten we graag de kosten voor u op een rij: U betaalt administratiekosten over: de beschikbare premie eenmalige stortingen de risicopremies partnerpensioen, wezenpensioen en pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid A. De premie voor de opbouw van het pensioenkapitaal U betaalt de beschikbare premie aan ons. U kunt met uw werknemers afspreken dat zij een eigen bijdrage betalen aan hun pensioen. U houdt deze werknemersbijdrage in op het bruto salaris van uw werknemers. Met de beschikbare premie bouwen uw werknemers pensioenkapitaal op. Hiermee kopen zij hun ouderdomspensioen aan. B. De kosten voor het beleggen De enige kosten die wij van het pensioenkapitaal van uw werknemer aftrekken, zijn de kosten voor het beleggen. De hoogte van deze kosten is onder meer afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal. Waardewijs Pensioen Compact kent geen aan- en verkoopkosten en geen switchkosten. De exacte hoogte van de beleggingskosten kunnen uw werknemers nalezen in de Startbrief. C. Wij verzorgen de administratie van uw pensioenregeling Invoeren en wijzigen van de regeling toetsing van fiscale grenzen van premies en aanspraken voor u en uw werknemer geen extra uitvoeringskosten, ook niet bij verlengingen doorvoeren wettelijke wijzigingen in de regeling en aanpassen juridische stukken snel en gemakkelijk online wijzigingen doorgeven via internet directe verwerking, geen achterstanden, altijd actueel inzicht en overzicht Verwerken wijzigingen deelnemers salarismutatie wijziging deeltijdpercentage (deeltijd)pensionering indiensttreding en uitdiensttreding inkomende en uitgaande waardeoverdrachten adreswijzigingen wijzigingen burgerlijke staat, inclusief scheiding D. De premie voor het partner- en het wezenpensioen Wij verzekeren het inkomen voor de nabestaanden, als een werknemer overlijdt. De premie voor deze pensioenen brengen wij apart bij u in rekening. We trekken de premie dus niet af van de premie voor het ouderdomspensioen van uw werknemers. E. De premie voor pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Avéro Achmea verzekert het (gedeeltelijk) doorbetalen van de pensioenpremie, als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. De premie hiervoor brengen wij apart bij u in rekening. We trekken de premie dus niet af van de premie voor het ouderdomspensioen van de werknemers.

9

10 Beleggen: zo werkt het voor uw werknemers Waardewijs Pensioen Compact kent een heldere opbouw en structuur. Zo bouwen uw werknemers met de premie een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal kopen ze op de pensioendatum een pensioen aan. De hoogte hiervan hangt onder andere af van de waarde van de beleggingen en de aankooptarieven van het pensioen op de pensioendatum. Beleggingsmogelijkheden bij Waardewijs Pensioen Compact Beleggen volgens een life cycle betekent dat er automatisch in steeds minder risicovolle beleggingsfondsen wordt belegd naarmate de pensioendatum nadert. We kennen drie life cycles: 1. Life cycle ambitieus. Deze life cycle is voor werknemers die iets meer risico willen nemen. 2. Life cycle gemiddeld. Deze life cycle is voor de meeste werknemers geschikt. 3. Life cycle voorzichtig. Deze life cycle is voor werknemers die iets minder risico willen en kunnen nemen. Beleggingsbeleid en beleggingsresultaten Aan beleggen zijn risico s verbonden. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. Het is daarom ook goed om te weten dat wij verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid en niet voor de beleggingsresultaten. We vragen uw werknemers hun risicoprofiel vast te stellen. Daarmee bepalen we vervolgens in welke van de drie life cycles de pensioenpremie wordt belegd. In de brochure Beleggen voor een goed pensioen leest u meer over ons beleggingsbeleid.

11 Communicatie met uw werknemers Uw werknemers krijgen van ons de belangrijke documenten en informatie over Waardewijs Pensioen Compact. Via internet kunnen zij hun resultaat op de beleggingen inzien. Daarnaast ontvangen zij jaarlijks het Uniform Pensioen Overzicht en het overzicht Rekeningoverzicht. Dit is een overzicht met informatie over de ontwikkeling van hun pensioenkapitaal. Bij belangrijke gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het pensioen krijgen uw werknemers automatisch bericht van ons. Op kunnen werknemers zien hoeveel zij aan AOW ontvangen en hoeveel pensioen zij bij u en eerdere werkgevers hebben opgebouwd. Deze website beschikt ook over de ogelijkheid om het pensioen in netto bedragen te presenteren. Werknemers kunnen de verschillende bedragen bij elkaar optellen. De website houdt nog geen rekening met eventuele toekomstige inflatie (waardevermindering). Werknemers kunnen aannemen dat de koopkracht van de euro in de toekomst lager zal liggen dan nu. (De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van maximaal 2% per jaar.) Werknemers loggen in op met hun DigiD. Op dat moment haalt mijnpensioenoverzicht.nl de gegevens op bij de Sociale Verzekeringsbank en bij de verzekeraar(s) en/of de pensioenfonds(en).

12 Wat kunt u verder nog van ons verwachten Wij zijn een solide partner Wij zijn onderdeel van Achmea, het grootste verzekeringsconcern in Nederland en een van de grootste pensioenuitvoerders. Achmea is deskundig op alle gebieden van financiële dienstverlening. Achmea is niet beursgenoteerd. De organisatie is gebaseerd op het coöperatieve gedachtegoed. Daarmee bieden wij een betrouwbare basis voor de stabiele ontwikkeling van het pensioenvermogen van uw werknemers. U heeft volledig inzicht in de kosten Over de kosten wilt u 100% duidelijkheid hebben. Wij werken met vaste tarieven en beschikbare premies. Zo weet u vooraf hoeveel kosten u gedurende de looptijd van het contract maakt. Bovendien kunt u de pensioenlasten van al onze regelingen afstemmen op uw budget. Op die manier heeft u altijd inzicht in de kosten. Optimale aansluiting op de wensen van uw werknemers Veel werknemers hebben moeite om zelf een goede pensioenplanning te maken. Wij kunnen hen hierbij ondersteunen. Door duidelijk inzicht te bieden in pensioen, overzicht in keuzes en risico s, en door goede communicatie zorgen we voor een optimale aansluiting op de wensen van uw werknemers. Optimale aansluiting op uw administratie Een soepel lopende administratie werkt wel zo prettig en scheelt ook nog eens in de kosten. Ook dat is een belangrijk onderwerp bij de keuze van een pensioenregeling. Een goede aansluiting tussen uw eigen administratie met die van ons zorgt voor een effectieve manier van samenwerken. Met moderne administratiesoftware zijn wij in staat om u optimaal van dienst te zijn. Goede samenwerking met u en uw adviseur De behoefte aan ondersteuning is niet bij alle werkgevers gelijk. U bepaalt samen met uw adviseur de beste verdeling van de werkzaamheden en maakt afspraken over de samenwerking. Wij passen onze dienstverlening aan op uw afspraken met de adviseur. Zo sluiten wij optimaal aan bij de wensen van uw organisatie. Een gedetailleerd overzicht van onze dienstverlening is altijd opgenomen in onze pensioenoffertes.

13

14

15 Ter verantwoording Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag. Stuur ons een . Dat kan op Stuur ons een brief. Ons adres is: Avéro Achmea de Klachtenmanager Postbus AC Apeldoorn Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? Avéro Achmea is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens om ons bestand van relaties te beheren fraude te voorkomen en te bestrijden statistisch onderzoek te doen te voldoen aan de wet Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (alleen bij zorgverzekeringen). Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief of naar: Avéro Achmea Postbus AC Apeldoorn Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past. We zijn een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de AFM onder nummer De kantooradressen van Avéro Achmea zijn: Van Asch van Wijckstraat LP AMERSFOORT Lange Marktstraat AD LEEUWARDEN Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Maken wij een nieuwe brochure? Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.

16 5824F Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie