personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers"

Transcriptie

1 personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

2 De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf en uw medewerkers zo gezond mogelijk houden. En aan het geregel rondom arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen wilt u zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn. Daarom biedt De Amersfoortse, De Inkomensverzekeraar voor onder nemers, u inkomenszekerheid: voor nu en voor later, voor uzelf en voor uw medewerkers. En nemen we u zoveel mogelijk werk uit hoofd en handen. Dat doen we in samenwerking met verzekeringsadviseurs. Want zij kunnen u goed adviseren en een hoop regelwerk kunt u aan hen overlaten. En zo maakt De Amersfoortse ondernemen een stuk relaxter. Wilt u meer weten over De Amersfoortse, kijk dan op

3 Een goede werkgever, tevreden medewerkers Hoge werkdruk, arbeidskrapte, sociaal beleid en employability: kenmerken van een tijd waarin het lijkt of iedereen, werkgevers en medewerkers, steeds harder werkt en tegelijkertijd meer zaken zelf regelt. Een tijd ook waarin u als alerte werkgever als nooit tevoren beseft dat loyaal en gemotiveerd personeel schaars is. Niet alleen een goede primaire arbeids beloning is tegenwoordig vereist, ook secundaire arbeidsvoorwaarden vragen steeds meer om creatieve invullingen. Individualisering en flexibilisering zijn daarbij sleutelbegrippen. Een goede en flexibele nabestaandenregeling voor u en uw medewerkers is naast een goed salaris tegenwoordig gewoon een noodzaak. Want de juiste regeling die precies is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u en uw medewerkers bepaalt immers het verschil tussen standaard en uitstekende arbeids voorwaarden. De wet biedt een minimale voorziening Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat zijn nabestaanden financieel onbezorgd verder kunnen leven. Een aanvulling op de minimale basisvoorziening van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is voor iedereen van belang. Immers de ANW voorziet niet of slechts tijdelijk in een minimaal bestaansinkomen. Ook het nabestaandenpensioen van de werkgever biedt vaak onvoldoende financiële aanvulling aan nabestaanden. Wanneer een wettelijke ANW-uitkering? Een achterblijvende partner krijgt alleen een wette lijke ANW-uitkering als hij of zij tenminste aan één van de volgende criteria voldoet. Hij of zij moet: één of meer ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar verzorgen, of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn, of geboren zijn vóór 1 januari Lang niet iedereen krijgt dus een wettelijke ANWuitke ring. En de uitkering wordt tot maximaal 65-jarige leeftijd uitbetaald. De uitkering vervalt als de nabestaande niet meer aan de gestelde eisen vol doet. Na die periode moet veelal een beroep worden gedaan op de bijstand, een absolute basisvoorziening. Voor de bijstand worden het inkomen en het vermogen getoetst. Hoogte van de ANW-uitkering Als er recht bestaat op een ANW-uitkering, dan is de wettelijke uitkering maximaal 70% van het nettominimumloon. Als er kinderen jonger dan 18 jaar zijn, is de uitkering 90%. Arbeidsinkomen dat de nabe staande verdient, leidt tot een korting op de ANW-uitkering. Vanaf een bepaald maandinkomen van de nabestaande is er al geen recht meer op een ANW-uitkering. Andere financiële gevolgen van overlijden Naast de forse daling van het inkomen is er na een overlijden vaak sprake van aanzienlijke extra kosten. Zo kunnen er extra uitgaven nodig zijn voor opvang van de kinderen zoals kosten voor een gezins hulp. Tegelijkertijd gaan lopende uitgaven als huur, studiekosten voor de kinderen en andere vaste lasten gewoon door. Extra aanvulling van het gezinsinkomen is dan van harte welkom. Maatwerk van De Amersfoortse Met de Collectieve ANW-Gat verzekering van De Amersfoortse kunnen de aantrekkelijke aspecten van collectief verzekeren worden gecom bineerd met individuele keuzemogelijkheden voor elk van uw medewerkers. Dit betekent vrijheid tegen een lage premie. 1

4 Zo werkt de collectieve ANW-Gat verzekering De collectieve ANW-gat verzekering voorziet de nabestaanden van uw medewerker van een inkomen. U kunt kiezen op welke manier de Collectieve ANW-Gat verzekering moet uitkeren. De mogelijkheden zijn een uitkering als een kapitaal ineens of als een periodieke rente. De kapitaalvariant De kapitaalvariant keert na overlijden van uw medewerker ineens het verzekerde kapitaal uit aan nabestaanden. Bij de kapitaalvariant kan elke deelnemer binnen bepaalde voorwaarden zelf de hoogte van het kapitaal vaststellen. De rentevariant De rentevariant met periodieke uitkering is bedoeld voor bedrijven met 30 of meer medewerkers. Deze regeling is mogelijk als minimaal 65% van de medewerkers deelnemen. De rentevariant keert na over lijden van de medewerker periodiek een bedrag van maximaal ,- per jaar uit aan de overge bleven partner. De uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd of bij het overlijden van de overgebleven partner. Jaarlijkse aanpassing De Amersfoortse biedt eens per jaar de mogelijkheid om de verzekering aan te passen. Andere werkgever? Als de deelnemer van baan verandert, kan de verzekering privé of bij de nieuwe werkgever worden voortgezet tegen het dan geldende individuele tarief. Gezondheidswaarborgen zijn daarvoor niet nodig. Grote flexibiliteit dus, waarvan uw medewerker optimaal kan profiteren. Pensioen of privé? De Collectieve ANW-Gat verzekering kan worden gesloten onder de bescherming van de Pensioenwet. Uw bedrijf kan de ANW-premie dan als kosten voor pensioen opvoeren. Eventuele werknemersbijdragen verminderen het brutoloon en leiden tot besparingen van te betalen loonbelasting en sociale verzekeringspremies. U kunt de Collectieve ANW-Gat verzekering ook aan uw medewerkers aanbieden als privé-verzekering. In dat geval wordt de premie betaald uit het nettosalaris. De premie is dan niet aftrekbaar. Een uitkering is dan wel belastingvrij. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ook bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers kan de ANW-dekking in stand blijven. Immers premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd. Zo kan uw medewerker ook bij arbeidsongeschiktheid verzekerd blijven van een goede nabe staandenvoorziening. Het Amersfoortse PersoneelsPlan De Collectieve ANW-gat verzekering maakt deel uit van het Amersfoortse PersoneelsPlan (APP): het employeebenefitsconcept van De Amersfoortse. In het APP kunnen alle werkgevers- en werk nemersrisico s die samenhangen met ouderdom, overlijden, arbeidsongeschiktheid en ziekte worden verzekerd, maar vooral ook 2

5 worden beperkt en begeleid. Dit wordt gerealiseerd met veelal gratis aanvullende diensten zoals preventiezorg, herstelbevordering en re-integratiebegeleiding. Modulaire opbouw Het Amersfoortse PersoneelsPlan is opgebouwd uit drie modules. De module arbeidsongeschiktheid bevat alle verzekeringen waarmee u de gevolgen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van medewerkers opvangt. De module ziektekosten biedt al uw medewerkers een goede bescherming tegen medische kosten. En de module pensioen biedt de mogelijkheid het oude dags- en nabestaandenpensioen flexibel te rege len. U kunt kiezen uit alle onderstaande verzekeringen, en zo zelf uw Amersfoortse PersoneelsPlan samenstellen. Schematisch ziet het Amersfoortse PersoneelsPlan er als volgt uit: Arbeidsongeschiktheid Ziektekosten Pensioenen Verzuimverzekering; Conventioneel, Basisverzekering, aanvullende Collectieve Pensioenverzekering in Uitgebreid, Optimaal, Stop-loss, verzekeringen en tandartsverzekeringen, beleggingen De Prestatieaanpak. Eventueel inclusief Comfort Module, Werkgevers Module WIA-Bodemverzekering Collectieve WIA-Excedent verzekering Collectieve Pensioenverzekering in - kapitaalvariant WIA Vaste Aanvulling AOV Collectieve Pensioenverzekering in - rentevariant WGA-verzekering Eigen Risico Collectieve WGA-Gat verzekering Collectieve Aanvullende Pensioenverzekering in beleggingen 1) Collectieve ANW-Gat verzekering Collectieve Ongevallenverzekering ZiektekostenVerzuimCombi 2) De Amersfoortse Extra s 1) Pensioenverzekeringen en de Aanvullende Pensioenverzekering tellen gezamenlijk mee als één product. 2) De ZiektekostenVerzuimCombi telt mee als twee producten in het APP. U profiteert al van de voordelen van het Amersfoortse PersoneelsPlan als u voor tenminste drie van de in dit schema genoemde verzekeringen kiest. Vraag uw adviseur naar de kortingsregeling op de Collectieve ANW-Gat verzekering binnen het Amersfoortse PersoneelsPlan. 3

6 Klachtenregeling Registratie bij toezichthouder AFM Klachten over onze producten en diensten kunnen in eerste instantie worden voorgelegd aan uw assurantieadviseur. Deze zoekt naar een passende oplossing, zo nodig in overleg met De Amersfoortse. Indien het overleg met uw assurantieadviseur en/of direct betrokkenen van De Amersfoortse geen oplossing biedt, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Amersfoortse. Deze klacht richt u aan De Amersfoortse Cliëntenservice, Postbus 42, 3800 AA Amersfoort, onder vermelding van naam, adres en polisnummer. Voor meer informatie: Klachteninstanties Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer Voor meer informatie: Wanneer u geen gebruik wilt maken van de genoemde klachtbehandelingsmogelijkheden of ontevreden bent over de uitkomst hiervan, dan kunt u uw zaak voorleggen aan een bevoegde rechter. NV Amersfoortse Levensverzekering Maatschappij, gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFMnummer De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten op het gebied van schade- en levensverzekeringen. Een goed advies is essentieel Om uw arbeidsvoorwaardenbeleid te verbreden, is het raadzaam u door een deskundig assurantieadviseur te laten adviseren. Vraag gerust naar een maat advies. Daarnaast kunt u ook voor vragen over de Collectieve ANW-Gat verzekering contact opnemen met de afdeling Accountbeheer Ondernemers pensioenen van De Amersfoortse, telefoon (033) , fax (033) Zo maakt u een succesvolle start voor een zorgeloos nabestaandenpensioen voor u en uw mede werkers. De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers. 4 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

7

8 De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15 Postbus AA Amersfoort T E I KvK De Amersfoortse Verzekeringen N.V

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie