Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers"

Transcriptie

1 Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V e r z u i m o p lo s s i n g e n v o o r werk g e v e r s

2 GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN ERZEKERINGENEN GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN ERZEKERINGEN EN Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V E R Z U I M O P LO S S I N G E N V O O R WERK G E V E R S

3 GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN ERZEKERINGENEN GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN ERZEKERINGEN EN Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V E R Z U I M O P LO S S I N G E N V O O R WERK G E V E R S

4 I n h o u ds o p g av e Waarom een verzuimverzekering? Waarom een verzuimverzekering? 2 Verzuimoplossingen volgens Generali 3 Uw verzuimdienstverlening 4 Generali Verzuim verzekeringen 5 Onze verzuimverzekeringen in twee varianten 6 Extra voordelen van onze verzuimverzekeringen 8 Uw voordelen met onze verzuimverzekeringen 9 Over Generali 11 Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u te maken met verzuim. Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt. U moet het salaris doorbetalen en u krijgt te maken met wettelijke en administratieve zaken. Met onze verzuimverzekeringen weet u zeker dat u uw zaken rond verzuim goed regelt. Verzuim en loondoorbetaling Als uw werknemer zich ziek meldt, dan bent u verplicht het loon door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Dat is voor een paar dagen misschien geen probleem. Maar als het verzuim langer duurt of als het om meerdere werknemers gaat, is het misschien wel een probleem. De verzuimverzekering beperkt de financiële gevolgen van verzuim, want deze neemt de loondoorbetaling van u over. Verzuim en organisatorische zaken Bij verzuim heeft u naast de financiële gevolgen ook te maken met wettelijke eisen voor verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers. U kunt uw verzekering uitbreiden met diverse opties. Wij kunnen u ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en bij de werkhervatting (re-integratie) van uw werknemers. U zorgt zo voor een oplossing voor uw loondoorbetalingsplicht. En u voldoet aan de wettelijke eisen van verzuimbegeleiding

5 Verzuimoplossingen volgens Generali Professioneel verzuimteam Een oplossing voor elke ondernemer Als u kiest voor ondersteuning bij Wij hebben een passende verzuimverzekering verzuimbegeleiding en werkhervatting, dan heeft u toegang tot een professioneel verzuimteam. Generali werkt samen met verschillende, deskundige verzuimdienstverleners. U kiest de verzuimdienstverlener die het beste bij u past. voor elke ondernemer; voor onder nemingen die net gestart zijn en voor ondernemingen die al jaren bestaan. Voor ondernemingen met veel werknemers of slechts een paar. En, als ondernemer kunt u zich ook meeverzekeren op de verzuimverzekering voor uw werknemers. U gebruikt één loket Als u uw verzekering uitbreidt, dan kiest u voor optimaal gemak. U regelt dan samen met Generali uw verzekering en alle organisatorische zaken rond verzuim. U gebruikt dus maar één loket. Met een verzuimverzekering van Generali bespaart u tijd en geld. Zo kunt u zich blijven concentreren op uw onderneming. W e t t e l i j k e reg e l i n g e n Is uw werknemer ziek (arbeidsongeschikt)? Dan geldt de Wet verlenging loondoor - beta lingsverplichting bij ziekte. Deze wet verplicht u het loon van uw zieke werknemer twee jaar door te betalen, ongeacht de oorzaak van het verzuim. De Wet verbetering poortwachter verplicht u zich in te spannen voor de terugkeer van uw arbeidsongeschikte werknemer naar zijn werk. W at ko s t een dag verzuim? Misschien heeft u nog nooit berekend wat een dag verzuim werkelijk kost. Het gaat namelijk niet alleen om de directe loonkosten, maar ook om de kosten voor vervanging en verlies aan productiviteit. Voor een indicatie van de totale kosten vermenigvuldigt u het brutomaandsalaris met 2,7. Bij een brutomaandsalaris van bijvoorbeeld 3.000,- is verzuim een kostenpost van 8.100,- per maand

6 Uw verzuimdienstverlening Onze verzuimverzekeringen sluiten naadloos aan op de diensten van de verzuimdienstverleners waarmee wij samenwerken. Met één melding via het online verzuimmeldsysteem zet u het proces rond verzuim in gang. Generali gaat, net zoals de specialisten van uw verzuimdienstverlener, direct na de ziekmelding voor u aan de slag. organisatie van het vereiste arbeidsomstandighedenspreekuur en de wettelijk vereiste verzuimadministratie en risico-inventarisatie. Maar ook het opzetten van een preventief verzuimbeleid en de inzet van bijvoorbeeld gezondheidschecks, werkplekonderzoeken en cursussen behoren tot de taken van uw verzuimdienstverlener Het Generali Verzuimmeldsysteem Het Verzuimmeldsysteem is een optioneel onderdeel binnen de Generali verzuimverzekeringen. Via logt u in op het Verzuimmeldsysteem. Daar geeft u ziek- en hersteldmeldingen door, waarmee u automatisch alle betrokken partijen informeert. U kunt actuele salarisgegevens invoeren, waarmee het invullen van declaratieformulieren verleden tijd is. Taken verzuim dienst verlener Er komt nogal wat bij verzuim kijken. Begeleiding van de zieke werknemer, Snel weer aan het werk Een verzuimdienstverlener neemt u veel werk uit handen. Generali werkt samen met speciaal geselecteerde verzuimdienstverleners. Zij staan garant voor een persoonlijk en deskundig advies gericht op duurzame oplossingen. Zij helpen uw werknemers snel weer aan het werk. Generali onderhoudt regelmatig contact met deze verzuimdienstverleners om een optimale uitwisseling van informatie te bereiken. Het uitgangspunt is altijd de continuïteit van uw onderneming.

7 Generali Verzuim verzekeringen Wat als verzuim langer duurt dan twee jaar? VerzuimTotaalPlan Dit is een compleet pakket dat de kosten van loondoorbetaling verzekert en ondersteuning biedt bij verzuimbegeleiding. VerzuimTotaalPlan Zorg van de Zaak Dit is een compleet pakket dat de kosten van loondoorbetaling verzekert en ondersteuning biedt bij verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak van verzuimdienstverlener MaetisArdyn. VerzuimStartPakket Dit is een verzekering voor bedrijven die bij aanvang van de verzekering maximaal 5 fte s korter dan een jaar in dienst hebben. De kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd en u krijgt ondersteuning bij verzuimbegeleiding. VerzuimStartPakket Zorg van de Zaak Bedoeld voor bedrijven die bij aanvang van de verzekering maximaal 5 fte s korter dan een jaar in dienst hebben. De kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd en ondersteuning bij verzuimbegeleiding biedt MaetisArdyn via Zorg van de Zaak. Ondernemer op verzuimverzekering U kiest deze verzekering als u zich wilt meeverzekeren op de verzuimverzekering voor uw werknemers. Deze verzekering is alleen te combineren met het Verzuim- TotaalPlan of het VerzuimStartPakket. Verzuimverzekering Dit is een verzekering om uitsluitend de kosten van loondoorbetaling te verzekeren. Als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer langer duurt dan twee jaar, dan krijgt deze een uitkering vanuit de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Meestal gaat uw werknemer hierdoor aanzienlijk in inkomen achteruit. Als aanvulling op de verzuimverzekering biedt Generali een pakket WIA-verzekeringen waarmee u de inkomensterugval van uw werknemers bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid eenvoudig kunt compenseren. Uw adviseur vertelt u graag alles over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw medewerkers en de oplossingen die Generali u hiervoor biedt

8 Onze verzuimverzekeringen in twee varianten Wij kennen twee varianten van verzuimverzekeringen: een conventionele verzekering en een verzuimverzekering stop loss. Verzuimverzekering conventioneel Bij een conventionele verzekering heeft u een eigen risico in dagen. U betaalt de loonkosten van uw zieke werknemer eerst een periode zelf. Hoe lang u zelf de loonkosten betaalt, uw eigenrisicotermijn, bepaalt u zelf. Na de eigenrisicotermijn betaalt de verzekering (een deel van) de loonkosten van uw zieke werknemer. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af hoeveel procent van de loonkosten de verzekering betaalt. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u wilt dat de ver zekering 70% van de loonkosten per zieke werknemer overneemt. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie Loonkosten bij verzuim per werknemer 100% 0% Dag 1 Eigenrisicotermijn CAO-aanvulling door werkgever Jaar 1 Verplichte loondoorbetaling van 70% Jaar 2 Na afloop van de eigenrisicotermijn ontvangt u het overeengekomen percentage van de totale loonkosten van de werknemer. = door uzelf te betalen = af te dekken met verzekering

9 De verzuimkosten waren een stuk hoger dan ik eigenlijk had gedacht. Verzuimverzekering stop loss Een verzuimverzekering stop loss is een verzekering met een eigenrisicobedrag. U bepaalt bij het afsluiten van de verzekering welk deel van de loonkosten bij verzuim u zelf betaalt. Het bedrag dat u zelf betaalt heet het eigenrisicobedrag. Hoe hoger het eigenrisicobedrag, hoe lager de premie. Als de loonkosten bij verzuim in een kalenderjaar hoger zijn dan het eigenrisicobedrag, dan vult de verzuimverzekering het verschil aan. Hoeveel de verzuimverzekering vergoedt, bepaalt u bij het afsluiten van de verzekering. U kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 4 maal het eigenrisicobedrag of u kiest voor onbeperkt. Als u kiest voor onbeperkt, dan weet u zeker dat uw kosten nooit meer zijn dan het eigenrisicobedrag. Is het ziekteverzuim in uw organisatie stabiel en kunt u de eerste kosten van verzuim zelf opvangen? Dan is een verzuimverzekering stop loss voor u een oplossing. U kunt alleen kiezen voor een verzuimverzekering stop loss als de loonsom in uw organisatie ,- of hoger is. En als u minimaal 15 werknemers in dienst heeft. Mark Veeluwen, 43 jaar, ondernemer Verzuim namen we eigenlijk maar voor lief. Het hoorde erbij. Laat staan dat we er preventief mee bezig waren. Toen we te maken kregen met een paar langdurig zieken zijn mijn adviseur en ik toch maar eens gaan rekenen: salaris doorbetalen, uitzendkrachten inhuren en verlies van productiecapaciteit. De verzuimkosten waren een stuk hoger dan ik eigenlijk had gedacht. Daarom pak ik verzuim en alles wat er bij komt kijken nu efficiënt op met het Generali Verzuim- TotaalPlan. Finan cieel levert mij dit veel voordeel op. Als er nu een werknemer ziek wordt, dan is alles goed Totale loonkosten bij verzuim Uitkering Eigenrisicobedrag U ontvangt alleen een uitkering als de loonkosten bij verzuim uit komen boven het afgesproken eigenrisicobedrag. Legenda: = door uzelf te betalen = af te dekken met verzekering geregeld! Kalenderjaar - 7 -

10 Extra voordelen van onze verzuimverzekeringen H e l d e r adv i e s Wilt u meer weten over de Generali verzuimverzekeringen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Hij informeert u graag over de inhoud, de kosten en uw mogelijkheden. H e e ft u o p m e r k i n g e n o f s u g g e s t i e s? V e rt e l het ons! Heeft u suggesties voor of een opmerking over onze dienstverlening? Of wilt u een klacht indienen? Schrijft u dan ter attentie van Klachten en suggesties. Ons adres vindt u op de achterzijde. Mailen naar nl kan ook. Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht, dan kunt u vervolgens contact opnemen met Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt Kifid ook via (070) of bereiken. Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang betreft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan Preventie- en re-integratie begeleiding Uw verzuimdienstverlener ondersteunt u bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De arbeidsrisico s van uw organisatie worden in kaart gebracht en u krijgt advies over te nemen preventieve maatregelen. Als uw medewerker toch ziek wordt, dan doet uw verzuimdienstverlener er alles aan om hem weer snel aan het werk te krijgen. Voordelen van ons VerzuimTotaalPlan (Zorg van de Zaak) en VerzuimStart- Pakket (Zorg van de Zaak) Vergoeding re-integratiekosten Re-integratie brengt veel kosten met zich mee. Generali vergoedt deze kosten. Indicatief is een vergoeding van 3.000,- per werknemer per afzonderlijk ziektegeval. Dit kan in de praktijk een hoger bedrag zijn. Verhaals- en rechtsbijstand Als u en uw werknemer het niet eens zijn over loondoorbetaling bij ziekte, dan kunt u rechtsbijstand inschakelen. U krijgt dan juridische hulp van DAS Rechtsbijstand. Is het verzuim ontstaan door een ander (een derde partij)? Dan krijgt u verhaalsbijstand. DAS Rechtsbijstand stelt de derde partij verantwoordelijk voor de schade en aansprakelijk voor de kosten. Opties op ons VerzuimTotaalPlan (Zorg van de Zaak en VerzuimStartPakket (Zorg van de Zaak) Deel van uw werknemers verzekeren U bepaalt zelf wie u verzekert, al uw werknemers of een deel van uw werknemers. Als u ervoor kiest een deel van uw werknemers te verzekeren, dan selecteert u op functie. Alle werknemers met dezelfde functie worden dan verzekerd. WIA Ondergrensverzekering Met deze optie krijgt u in het derde ziektejaar een vaste uitkering van 20% van het jaarsalaris van de arbeidsongeschikte werknemer, die tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt is. Vervangingsdekking Dekking voor een medewerker die een extra bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat of alleen tegen hoge kosten te vervangen is. Bij uitval van deze medewerker ontvangt u een dubbele uitkering. Welke medewerker dat is bepaalt u zelf.

11 Door goede begeleiding kon ik uiteindelijk weer snel aan het werk. Uw voordelen met onze verzuimverzekeringen U kunt kiezen uit verschillende verzekeringsoplossingen: VerzuimTotaalPlan, VerzuimTotaalPlan Zorg van de Zaak, VerzuimStartPakket, VerzuimStartPakket Zorg van de Zaak, Ondernemer op verzuimverzekering, Verzuimverzekering, U kunt kiezen voor een eigenrisicotermijn óf eigenrisicobedrag U heeft slechts één loket voor alles wat met verzuim te maken heeft; van loondoorbetaling, verzuimpreventie en -begeleiding tot re-integratie U kunt kiezen uit verschillende verzuimdienstverleners U weet zeker dat snel wordt ingegrepen bij verzuim met als uitgangspunt een snelle werkhervatting U kunt rekenen op professioneel advies van uw adviseur Christiana Verhouten, 32 jaar, werknemer Twee jaar geleden werd ik ziek. Ik kon amper mijn bed nog uitkomen, laat staan werken. Gelukkig kon mijn werkgever via Generali wachtlijstbemiddeling regelen, zodat ik sneller geopereerd werd. Daarna ben ik heel professioneel begeleid bij mijn re-integratie. Ik ben er erg dankbaar voor. Door de goede begeleiding kon ik uiteindelijk snel weer aan het werk. En dat is voor mijn werkgever natuurlijk ook weer een voordeel

12 Generali Verzuimverzekeringen VerzuimTotaalPlan/ VerzuimStartPakket/ Ondernemer op Verzuim verzekering Verzuim TotaalPlan VerzuimStartPakket verzuimverzekering Zorg van de Zaak Zorg van de Zaak Verzuimverzekering ja ja ja ja Vergoeding re-integratiekosten ja ja ja nee Verzuimmeldsysteem ja ja optioneel ja Verzuimdienstverlener ja ja ja ja Verhaals- en rechtsbijstanddekking ja ja nee nee WIA Ondergrensverzekering optioneel optioneel nee nee Vervangingsdekking optioneel optioneel nee nee Deel van het personeel verzekerd optioneel optioneel niet van toepassing nee gelijk aan VerzuimTotaalPlan Premiegarantie nee ja Eigen risico dagen/geld dagen (Zorg van de Zaak) of VerzuimStartPakket (Zorg van de Zaak) gelijk aan VerzuimTotaalPlan of VerzuimStartPakket nee dagen/geld Uitbetaling schade maandelijks/jaarlijks maandelijks maandelijks kwartaal/jaarlijks

13 Over Generali Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een vooraanstaande pensioen- en inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. Daarbij onderscheiden wij ons door een persoonlijke service, betrokken opstelling en een accurate administratie. Generali verzekeringsgroep nv maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Dit kapitaalkrachtige concern bestaat uit ruim 100 verzekeringsmaatschappijen in zo n 40 landen. In Europa is de Generali Group de derde verzekeraar. 1 op de 4 Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij de Generali Group

14 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Algemene voorwaarden (027) en de Bijzondere voorwaarden: Ondernemer op verzuimverzekering (693), VerzuimStartPakket (690), VerzuimTotaalPlan (695), VerzuimTotaalPlan Stop Loss (698), Verzuimverzekering (686), Verzuimverzekering met Verzuimmeldsysteem (688), Verzuimverzekering Stop Loss (687), Verzuimverzekering Stop Loss met verzuimmeldsysteem (689). Deze brochure is gebaseerd op de wettelijke en fiscale situatie per 1 januari De Insteekkaart VerzuimStartPakket, de insteekkaart Ondernemer op verzuimverzekering en de insteekkaart Zorg van de Zaak zijn onderdeel van deze brochure /12

15 I N H O U DS O P G AV E Waarom een verzuimverzekering? WAAROM EEN VERZUIMVERZEKERING? 2 VERZUIMOPLOSSINGEN VOLGENS GENERALI 3 UW VERZUIMDIENSTVERLENING 4 GENERALI VERZUIM VERZEKERINGEN 5 ONZE VERZUIMVERZEKERINGEN IN TWEE VARIANTEN 6 EXTRA VOORDELEN VAN ONZE VERZUIMVERZEKERINGEN 8 UW VOORDELEN MET ONZE VERZUIM- VERZEKERINGEN 9 OVER GENERALI 11 Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u te maken met verzuim. Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt. U moet het salaris doorbetalen en u krijgt te maken met wettelijke en administratieve zaken. Met onze verzuimverzekeringen weet u zeker dat u uw zaken rond verzuim goed regelt. VERZUIM EN LOONDOORBETALING Als uw werknemer zich ziek meldt, dan bent u verplicht het loon door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Dat is voor een paar dagen misschien geen probleem. Maar als het verzuim langer duurt of als het om meerdere werknemers gaat, is het misschien wel een probleem. De verzuimverzekering beperkt de financiële gevolgen van verzuim, want deze neemt de loondoorbetaling van u over. VERZUIM EN ORGANISATORISCHE ZAKEN Bij verzuim heeft u naast de financiële gevolgen ook te maken met wettelijke eisen voor verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers. U kunt uw verzekering uitbreiden met diverse opties. Wij kunnen u ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en bij de werkhervatting (re-integratie) van uw werknemers. U zorgt zo voor een oplossing voor uw loondoorbetalingsplicht. En u voldoet aan de wettelijke eisen van verzuimbegeleiding

16 Verzuimoplossingen volgens Generali PROFESSIONEEL VERZUIMTEAM EEN OPLOSSING VOOR ELKE ONDERNEMER Als u kiest voor ondersteuning bij Wij hebben een passende verzuimverzekering verzuimbegeleiding en werkhervatting, dan heeft u toegang tot een professioneel verzuimteam. Generali werkt samen met verschillende, deskundige verzuimdienstverleners. U kiest de verzuimdienstverlener die het beste bij u past. voor elke ondernemer; voor onder- nemingen die net gestart zijn en voor ondernemingen die al jaren bestaan. Voor ondernemingen met veel werknemers of slechts een paar. En, als ondernemer kunt u zich ook meeverzekeren op de verzuimverzekering voor uw werknemers. U GEBRUIKT ÉÉN LOKET Als u uw verzekering uitbreidt, dan kiest u voor optimaal gemak. U regelt dan samen met Generali uw verzekering en alle organisatorische zaken rond verzuim. U gebruikt dus maar één loket. Met een verzuimverzekering van Generali bespaart u tijd en geld. Zo kunt u zich blijven concentreren op uw onderneming. W E T T E L I J K E REG E L I N G E N IS UW WERKNEMER ZIEK (ARBEIDSONGESCHIKT)? DAN GELDT DE WET VERLENGING LOONDOOR - BETA LINGSVERPLICHTING BIJ ZIEKTE. DEZE WET VERPLICHT U HET LOON VAN UW ZIEKE WERKNEMER TWEE JAAR DOOR TE BETALEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN HET VERZUIM. DE WET VERBETERING POORTWACHTER VERPLICHT U ZICH IN TE SPANNEN VOOR DE TERUGKEER VAN UW ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMER NAAR ZIJN WERK. W AT KO S T EEN DAG VERZUIM? MISSCHIEN HEEFT U NOG NOOIT BEREKEND WAT EEN DAG VERZUIM WERKELIJK KOST. HET GAAT NAMELIJK NIET ALLEEN OM DE DIRECTE LOONKOSTEN, MAAR OOK OM DE KOSTEN VOOR VERVANGING EN VERLIES AAN PRODUCTIVITEIT. VOOR EEN INDICATIE VAN DE TOTALE KOSTEN VERMENIGVULDIGT U HET BRUTOMAANDSALARIS MET 2,7. BIJ EEN BRUTOMAANDSALARIS VAN BIJVOORBEELD 3.000,- IS VERZUIM EEN KOSTENPOST VAN 8.100,- PER MAAND

17 Uw verzuimdienstverlening Onze verzuimverzekeringen sluiten naadloos aan op de diensten van de verzuimdienstverleners waarmee wij samenwerken. Met één melding via het online verzuimmeldsysteem zet u het proces rond verzuim in gang. Generali gaat, net zoals de specialisten van uw verzuimdienstverlener, direct na de ziekmelding voor u aan de slag. organisatie van het vereiste arbeidsomstandighedenspreekuur en de wettelijk vereiste verzuimadministratie en risico-inventarisatie. Maar ook het opzetten van een preventief verzuimbeleid en de inzet van bijvoorbeeld gezondheidschecks, werkplekonderzoeken en cursussen behoren tot de taken van uw verzuimdienstverlener HET GENERALI VERZUIMMELDSYSTEEM Het Verzuimmeldsysteem is een optioneel onderdeel binnen de Generali verzuimverzekeringen. Via logt u in op het Verzuimmeldsysteem. Daar geeft u ziek- en hersteldmeldingen door, waarmee u automatisch alle betrokken partijen informeert. U kunt actuele salarisgegevens invoeren, waarmee het invullen van declaratieformulieren verleden tijd is. TAKEN VERZUIM DIENST VERLENER Er komt nogal wat bij verzuim kijken. Begeleiding van de zieke werknemer, SNEL WEER AAN HET WERK Een verzuimdienstverlener neemt u veel werk uit handen. Generali werkt samen met speciaal geselecteerde verzuimdienstverleners. Zij staan garant voor een persoonlijk en deskundig advies gericht op duurzame oplossingen. Zij helpen uw werknemers snel weer aan het werk. Generali onderhoudt regelmatig contact met deze verzuimdienstverleners om een optimale uitwisseling van informatie te bereiken. Het uitgangspunt is altijd de continuïteit van uw onderneming.

18 Generali Verzuim verzekeringen WAT ALS VERZUIM LANGER DUURT DAN TWEE JAAR? VERZUIMTOTAALPLAN Dit is een compleet pakket dat de kosten van loondoorbetaling verzekert en ondersteuning biedt bij verzuimbegeleiding. VERZUIMTOTAALPLAN ZORG VAN DE ZAAK Dit is een compleet pakket dat de kosten van loondoorbetaling verzekert en ondersteuning biedt bij verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak van verzuimdienstverlener MaetisArdyn. VERZUIMSTARTPAKKET Dit is een verzekering voor bedrijven die bij aanvang van de verzekering maximaal 5 fte s korter dan een jaar in dienst hebben. De kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd en u krijgt ondersteuning bij verzuimbegeleiding. VERZUIMSTARTPAKKET ZORG VAN DE ZAAK Bedoeld voor bedrijven die bij aanvang van de verzekering maximaal 5 fte s korter dan een jaar in dienst hebben. De kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd en ondersteuning bij verzuimbegeleiding biedt MaetisArdyn via Zorg van de Zaak. ONDERNEMER OP VERZUIMVERZEKERING U kiest deze verzekering als u zich wilt meeverzekeren op de verzuimverzekering voor uw werknemers. Deze verzekering is alleen te combineren met het Verzuim- TotaalPlan of het VerzuimStartPakket. VERZUIMVERZEKERING Dit is een verzekering om uitsluitend de kosten van loondoorbetaling te verzekeren. ALS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN UW WERK- NEMER LANGER DUURT DAN TWEE JAAR, DAN KRIJGT DEZE EEN UITKERING VANUIT DE WIA, DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN. MEESTAL GAAT UW WERKNEMER HIERDOOR AANZIENLIJK IN INKOMEN ACHTERUIT. ALS AANVULLING OP DE VERZUIMVERZEKERING BIEDT GENERALI EEN PAKKET WIA-VERZEKERINGEN WAARMEE U DE INKOMENS- TERUGVAL VAN UW WERKNEMERS BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EENVOUDIG KUNT COM- PENSEREN. UW ADVISEUR VERTELT U GRAAG ALLES OVER DE GEVOLGEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR UW MEDEWERKERS EN DE OPLOSSINGEN DIE GENERALI U HIERVOOR BIEDT

19 Onze verzuimverzekeringen in twee varianten Wij kennen twee varianten van verzuimverzekeringen: een conventionele verzekering en een verzuimverzekering stop loss. VERZUIMVERZEKERING CONVENTIONEEL Bij een conventionele verzekering heeft u een eigen risico in dagen. U betaalt de loonkosten van uw zieke werknemer eerst een periode zelf. Hoe lang u zelf de loonkosten betaalt, uw eigenrisicotermijn, bepaalt u zelf. Na de eigenrisicotermijn betaalt de verzekering (een deel van) de loonkosten van uw zieke werknemer. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af hoeveel procent van de loonkosten de verzekering betaalt. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u wilt dat de ver zekering 70% van de loonkosten per zieke werknemer overneemt. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie Loonkosten bij verzuim per werknemer 100% 0% Dag 1 Eigenrisicotermijn CAO-aanvulling door werkgever Jaar 1 Verplichte loondoorbetaling van 70% Jaar 2 Na afloop van de eigenrisicotermijn ontvangt u het overeengekomen percentage van de totale loonkosten van de werknemer. = door uzelf te betalen = af te dekken met verzekering

20 De verzuimkosten waren een stuk hoger dan ik eigenlijk had gedacht. VERZUIMVERZEKERING STOP LOSS Een verzuimverzekering stop loss is een verzekering met een eigenrisicobedrag. U bepaalt bij het afsluiten van de verzekering welk deel van de loonkosten bij verzuim u zelf betaalt. Het bedrag dat u zelf betaalt heet het eigenrisicobedrag. Hoe hoger het eigenrisicobedrag, hoe lager de premie. Als de loonkosten bij verzuim in een kalenderjaar hoger zijn dan het eigenrisicobedrag, dan vult de verzuimverzekering het verschil aan. Hoeveel de verzuimverzekering vergoedt, bepaalt u bij het afsluiten van de verzekering. U kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 4 maal het eigenrisicobedrag of u kiest voor onbeperkt. Als u kiest voor onbeperkt, dan weet u zeker dat uw kosten nooit meer zijn dan het eigenrisicobedrag. Is het ziekteverzuim in uw organisatie stabiel en kunt u de eerste kosten van verzuim zelf opvangen? Dan is een verzuimverzekering stop loss voor u een oplossing. U kunt alleen kiezen voor een verzuimverzekering stop loss als de loonsom in uw organisatie ,- of hoger is. En als u minimaal 15 werknemers in dienst heeft. MARK VEELUWEN, 43 JAAR, ONDERNEMER VERZUIM NAMEN WE EIGENLIJK MAAR VOOR LIEF. HET HOORDE ERBIJ. LAAT STAAN DAT WE ER PREVENTIEF MEE BEZIG WAREN. TOEN WE TE MAKEN KREGEN MET EEN PAAR LANGDURIG ZIEKEN ZIJN MIJN ADVISEUR EN IK TOCH MAAR EENS GAAN REKENEN: SALARIS DOORBETALEN, UITZENDKRACHTEN INHUREN EN VER- LIES VAN PRODUCTIECAPACITEIT. DE VERZUIMKOSTEN WAREN EEN STUK HOGER DAN IK EIGENLIJK HAD GEDACHT. DAAROM PAK IK VERZUIM EN ALLES WAT ER BIJ KOMT KIJKEN NU EFFICIËNT OP MET HET GENERALI VERZUIM- TOTAALPLAN. FINAN CIEEL LEVERT MIJ DIT VEEL VOORDEEL OP. ALS ER NU EEN WERKNEMER ZIEK WORDT, DAN IS ALLES GOED Totale loonkosten bij verzuim Uitkering Eigenrisicobedrag U ontvangt alleen een uitkering als de loonkosten bij verzuim uit komen boven het afgesproken eigenrisicobedrag. Legenda: = door uzelf te betalen = af te dekken met verzekering GEREGELD! Kalenderjaar - 7 -

21 Extra voordelen van onze verzuimverzekeringen H E L D E R ADV I E S WILT U MEER WETEN OVER DE GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN? NEEMT U DAN CONTACT OP MET UW ADVISEUR. HIJ INFORMEERT U GRAAG OVER DE INHOUD, DE KOSTEN EN UW MOGELIJKHEDEN. H E E FT U O P M E R K I N G E N O F S U G G E S T I E S? V E RT E L HET ONS! HEEFT U SUGGESTIES VOOR OF EEN OPMERKING OVER ONZE DIENSTVERLENING? OF WILT U EEN KLACHT INDIENEN? SCHRIJFT U DAN TER ATTENTIE VAN KLACH- TEN EN SUGGESTIES. ONS ADRES VINDT U OP DE ACHTERZIJDE. MAILEN NAAR NL KAN OOK. BENT U ONTEVREDEN OVER ONZE REACTIE OP UW KLACHT, DAN KUNT U VERVOLGENS CONTACT OPNEMEN MET STICHTING KLACHTENINSTITUUT FINAN- CIËLE DIENSTVERLENING (KIFID), POSTBUS 93257, 2509 AG DEN HAAG. U KUNT KIFID OOK VIA (070) OF BEREIKEN. HET KIFID NEEMT KLACHTEN IN BEHANDELING VAN CONSUMENTEN EN VAN ONDERNEMERS WAARBIJ DE KLACHT HET PERSOONLIJKE BELANG BETREFT. KUNT OF WILT U UW KLACHT NIET VOORLEGGEN AAN HET KIFID? DAN KUNT U NAAR DE RECHTER GAAN PREVENTIE- EN RE-INTEGRATIE BEGELEIDING Uw verzuimdienstverlener ondersteunt u bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De arbeidsrisico s van uw organisatie worden in kaart gebracht en u krijgt advies over te nemen preventieve maatregelen. Als uw medewerker toch ziek wordt, dan doet uw verzuimdienstverlener er alles aan om hem weer snel aan het werk te krijgen. VOORDELEN VAN ONS VERZUIMTOTAALPLAN (ZORG VAN DE ZAAK) EN VERZUIMSTART- PAKKET (ZORG VAN DE ZAAK) VERGOEDING RE-INTEGRATIEKOSTEN Re-integratie brengt veel kosten met zich mee. Generali vergoedt deze kosten. Indicatief is een vergoeding van 3.000,- per werknemer per afzonderlijk ziektegeval. Dit kan in de praktijk een hoger bedrag zijn. VERHAALS- EN RECHTSBIJSTAND Als u en uw werknemer het niet eens zijn over loondoorbetaling bij ziekte, dan kunt u rechtsbijstand inschakelen. U krijgt dan juridische hulp van DAS Rechtsbijstand. Is het verzuim ontstaan door een ander (een derde partij)? Dan krijgt u verhaalsbijstand. DAS Rechtsbijstand stelt de derde partij verantwoordelijk voor de schade en aansprakelijk voor de kosten. OPTIES OP ONS VERZUIMTOTAALPLAN (ZORG VAN DE ZAAK EN VERZUIMSTARTPAKKET (ZORG VAN DE ZAAK) DEEL VAN UW WERKNEMERS VERZEKEREN U bepaalt zelf wie u verzekert, al uw werknemers of een deel van uw werknemers. Als u ervoor kiest een deel van uw werknemers te verzekeren, dan selecteert u op functie. Alle werknemers met dezelfde functie worden dan verzekerd. WIA ONDERGRENSVERZEKERING Met deze optie krijgt u in het derde ziektejaar een vaste uitkering van 20% van het jaarsalaris van de arbeidsongeschikte werknemer, die tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt is. VERVANGINGSDEKKING Dekking voor een medewerker die een extra bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat of alleen tegen hoge kosten te vervangen is. Bij uitval van deze medewerker ontvangt u een dubbele uitkering. Welke medewerker dat is bepaalt u zelf.

22 Door goede begeleiding kon ik uiteindelijk weer snel aan het werk. Uw voordelen met onze verzuimverzekeringen U kunt kiezen uit verschillende verzekeringsoplossingen: VerzuimTotaalPlan, VerzuimTotaalPlan Zorg van de Zaak, VerzuimStartPakket, VerzuimStartPakket Zorg van de Zaak, Ondernemer op verzuimverzekering, Verzuimverzekering, U kunt kiezen voor een eigenrisicotermijn óf eigenrisicobedrag U heeft slechts één loket voor alles wat met verzuim te maken heeft; van loondoorbetaling, verzuimpreventie en -begeleiding tot re-integratie U kunt kiezen uit verschillende verzuimdienstverleners U weet zeker dat snel wordt ingegrepen bij verzuim met als uitgangspunt een snelle werkhervatting U kunt rekenen op professioneel advies van uw adviseur CHRISTIANA VERHOUTEN, 32 JAAR, WERKNEMER TWEE JAAR GELEDEN WERD IK ZIEK. IK KON AMPER MIJN BED NOG UITKOMEN, LAAT STAAN WERKEN. GELUKKIG KON MIJN WERKGEVER VIA GENERALI WACHTLIJSTBEMIDDELING REGELEN, ZODAT IK SNELLER GEOPEREERD WERD. DAARNA BEN IK HEEL PROFESSIONEEL BEGELEID BIJ MIJN RE-INTEGRATIE. IK BEN ER ERG DANKBAAR VOOR. DOOR DE GOEDE BEGELEIDING KON IK UITEINDELIJK SNEL WEER AAN HET WERK. EN DAT IS VOOR MIJN WERKGEVER NATUURLIJK OOK WEER EEN VOORDEEL

23 Generali Verzuimverzekeringen VERZUIMTOTAALPLAN/ VERZUIMSTARTPAKKET/ ONDERNEMER OP VERZUIM VERZEKERING VERZUIM TOTAALPLAN VERZUIMSTARTPAKKET VERZUIMVERZEKERING ZORG VAN DE ZAAK ZORG VAN DE ZAAK VERZUIMVERZEKERING JA JA JA JA VERGOEDING RE-INTEGRATIEKOSTEN JA JA JA NEE VERZUIMMELDSYSTEEM JA JA OPTIONEEL JA VERZUIMDIENSTVERLENER JA JA JA JA VERHAALS- EN RECHTSBIJSTANDDEKKING JA JA NEE NEE WIA ONDERGRENSVERZEKERING OPTIONEEL OPTIONEEL NEE NEE VERVANGINGSDEKKING OPTIONEEL OPTIONEEL NEE NEE DEEL VAN HET PERSONEEL VERZEKERD OPTIONEEL OPTIONEEL NIET VAN TOEPASSING NEE GELIJK AAN VERZUIMTOTAALPLAN PREMIEGARANTIE NEE JA EIGEN RISICO DAGEN/GELD DAGEN (ZORG VAN DE ZAAK) OF VERZUIMSTARTPAKKET (ZORG VAN DE ZAAK) GELIJK AAN VERZUIMTOTAALPLAN OF VERZUIMSTARTPAKKET NEE DAGEN/GELD UITBETALING SCHADE MAANDELIJKS/JAARLIJKS MAANDELIJKS MAANDELIJKS KWARTAAL/JAARLIJKS

24 Over Generali Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een vooraanstaande pensioen- en inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. Daarbij onderscheiden wij ons door een persoonlijke service, betrokken opstelling en een accurate administratie. Generali verzekeringsgroep nv maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Dit kapitaalkrachtige concern bestaat uit ruim 100 verzekeringsmaatschappijen in zo n 40 landen. In Europa is de Generali Group de derde verzekeraar. 1 op de 4 Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij de Generali Group

25 GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN ERZEKERINGENEN GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN ERZEKERINGEN EN Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V E R Z U I M O P LO S S I N G E N V O O R WERK G E V E R S

26 I N H O U DS O P G AV E Waarom een verzuimverzekering? WAAROM EEN VERZUIMVERZEKERING? 2 VERZUIMOPLOSSINGEN VOLGENS GENERALI 3 UW VERZUIMDIENSTVERLENING 4 GENERALI VERZUIM VERZEKERINGEN 5 ONZE VERZUIMVERZEKERINGEN IN TWEE VARIANTEN 6 EXTRA VOORDELEN VAN ONZE VERZUIMVERZEKERINGEN 8 UW VOORDELEN MET ONZE VERZUIM- VERZEKERINGEN 9 OVER GENERALI 11 Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u te maken met verzuim. Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt. U moet het salaris doorbetalen en u krijgt te maken met wettelijke en administratieve zaken. Met onze verzuimverzekeringen weet u zeker dat u uw zaken rond verzuim goed regelt. VERZUIM EN LOONDOORBETALING Als uw werknemer zich ziek meldt, dan bent u verplicht het loon door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Dat is voor een paar dagen misschien geen probleem. Maar als het verzuim langer duurt of als het om meerdere werknemers gaat, is het misschien wel een probleem. De verzuimverzekering beperkt de financiële gevolgen van verzuim, want deze neemt de loondoorbetaling van u over. VERZUIM EN ORGANISATORISCHE ZAKEN Bij verzuim heeft u naast de financiële gevolgen ook te maken met wettelijke eisen voor verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers. U kunt uw verzekering uitbreiden met diverse opties. Wij kunnen u ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en bij de werkhervatting (re-integratie) van uw werknemers. U zorgt zo voor een oplossing voor uw loondoorbetalingsplicht. En u voldoet aan de wettelijke eisen van verzuimbegeleiding

27 Verzuimoplossingen volgens Generali PROFESSIONEEL VERZUIMTEAM EEN OPLOSSING VOOR ELKE ONDERNEMER Als u kiest voor ondersteuning bij Wij hebben een passende verzuimverzekering verzuimbegeleiding en werkhervatting, dan heeft u toegang tot een professioneel verzuimteam. Generali werkt samen met verschillende, deskundige verzuimdienstverleners. U kiest de verzuimdienstverlener die het beste bij u past. voor elke ondernemer; voor onder- nemingen die net gestart zijn en voor ondernemingen die al jaren bestaan. Voor ondernemingen met veel werknemers of slechts een paar. En, als ondernemer kunt u zich ook meeverzekeren op de verzuimverzekering voor uw werknemers. U GEBRUIKT ÉÉN LOKET Als u uw verzekering uitbreidt, dan kiest u voor optimaal gemak. U regelt dan samen met Generali uw verzekering en alle organisatorische zaken rond verzuim. U gebruikt dus maar één loket. Met een verzuimverzekering van Generali bespaart u tijd en geld. Zo kunt u zich blijven concentreren op uw onderneming. W E T T E L I J K E REG E L I N G E N IS UW WERKNEMER ZIEK (ARBEIDSONGESCHIKT)? DAN GELDT DE WET VERLENGING LOONDOOR - BETA LINGSVERPLICHTING BIJ ZIEKTE. DEZE WET VERPLICHT U HET LOON VAN UW ZIEKE WERKNEMER TWEE JAAR DOOR TE BETALEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN HET VERZUIM. DE WET VERBETERING POORTWACHTER VERPLICHT U ZICH IN TE SPANNEN VOOR DE TERUGKEER VAN UW ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMER NAAR ZIJN WERK. W AT KO S T EEN DAG VERZUIM? MISSCHIEN HEEFT U NOG NOOIT BEREKEND WAT EEN DAG VERZUIM WERKELIJK KOST. HET GAAT NAMELIJK NIET ALLEEN OM DE DIRECTE LOONKOSTEN, MAAR OOK OM DE KOSTEN VOOR VERVANGING EN VERLIES AAN PRODUCTIVITEIT. VOOR EEN INDICATIE VAN DE TOTALE KOSTEN VERMENIGVULDIGT U HET BRUTOMAANDSALARIS MET 2,7. BIJ EEN BRUTOMAANDSALARIS VAN BIJVOORBEELD 3.000,- IS VERZUIM EEN KOSTENPOST VAN 8.100,- PER MAAND

28 Uw verzuimdienstverlening Onze verzuimverzekeringen sluiten naadloos aan op de diensten van de verzuimdienstverleners waarmee wij samenwerken. Met één melding via het online verzuimmeldsysteem zet u het proces rond verzuim in gang. Generali gaat, net zoals de specialisten van uw verzuimdienstverlener, direct na de ziekmelding voor u aan de slag. organisatie van het vereiste arbeidsomstandighedenspreekuur en de wettelijk vereiste verzuimadministratie en risico-inventarisatie. Maar ook het opzetten van een preventief verzuimbeleid en de inzet van bijvoorbeeld gezondheidschecks, werkplekonderzoeken en cursussen behoren tot de taken van uw verzuimdienstverlener HET GENERALI VERZUIMMELDSYSTEEM Het Verzuimmeldsysteem is een optioneel onderdeel binnen de Generali verzuimverzekeringen. Via logt u in op het Verzuimmeldsysteem. Daar geeft u ziek- en hersteldmeldingen door, waarmee u automatisch alle betrokken partijen informeert. U kunt actuele salarisgegevens invoeren, waarmee het invullen van declaratieformulieren verleden tijd is. TAKEN VERZUIM DIENST VERLENER Er komt nogal wat bij verzuim kijken. Begeleiding van de zieke werknemer, SNEL WEER AAN HET WERK Een verzuimdienstverlener neemt u veel werk uit handen. Generali werkt samen met speciaal geselecteerde verzuimdienstverleners. Zij staan garant voor een persoonlijk en deskundig advies gericht op duurzame oplossingen. Zij helpen uw werknemers snel weer aan het werk. Generali onderhoudt regelmatig contact met deze verzuimdienstverleners om een optimale uitwisseling van informatie te bereiken. Het uitgangspunt is altijd de continuïteit van uw onderneming.

29 Generali Verzuim verzekeringen WAT ALS VERZUIM LANGER DUURT DAN TWEE JAAR? VERZUIMTOTAALPLAN Dit is een compleet pakket dat de kosten van loondoorbetaling verzekert en ondersteuning biedt bij verzuimbegeleiding. VERZUIMTOTAALPLAN ZORG VAN DE ZAAK Dit is een compleet pakket dat de kosten van loondoorbetaling verzekert en ondersteuning biedt bij verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak van verzuimdienstverlener MaetisArdyn. VERZUIMSTARTPAKKET Dit is een verzekering voor bedrijven die bij aanvang van de verzekering maximaal 5 fte s korter dan een jaar in dienst hebben. De kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd en u krijgt ondersteuning bij verzuimbegeleiding. VERZUIMSTARTPAKKET ZORG VAN DE ZAAK Bedoeld voor bedrijven die bij aanvang van de verzekering maximaal 5 fte s korter dan een jaar in dienst hebben. De kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd en ondersteuning bij verzuimbegeleiding biedt MaetisArdyn via Zorg van de Zaak. ONDERNEMER OP VERZUIMVERZEKERING U kiest deze verzekering als u zich wilt meeverzekeren op de verzuimverzekering voor uw werknemers. Deze verzekering is alleen te combineren met het Verzuim- TotaalPlan of het VerzuimStartPakket. VERZUIMVERZEKERING Dit is een verzekering om uitsluitend de kosten van loondoorbetaling te verzekeren. ALS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN UW WERK- NEMER LANGER DUURT DAN TWEE JAAR, DAN KRIJGT DEZE EEN UITKERING VANUIT DE WIA, DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN. MEESTAL GAAT UW WERKNEMER HIERDOOR AANZIENLIJK IN INKOMEN ACHTERUIT. ALS AANVULLING OP DE VERZUIMVERZEKERING BIEDT GENERALI EEN PAKKET WIA-VERZEKERINGEN WAARMEE U DE INKOMENS- TERUGVAL VAN UW WERKNEMERS BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EENVOUDIG KUNT COM- PENSEREN. UW ADVISEUR VERTELT U GRAAG ALLES OVER DE GEVOLGEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR UW MEDEWERKERS EN DE OPLOSSINGEN DIE GENERALI U HIERVOOR BIEDT

30 Onze verzuimverzekeringen in twee varianten Wij kennen twee varianten van verzuimverzekeringen: een conventionele verzekering en een verzuimverzekering stop loss. VERZUIMVERZEKERING CONVENTIONEEL Bij een conventionele verzekering heeft u een eigen risico in dagen. U betaalt de loonkosten van uw zieke werknemer eerst een periode zelf. Hoe lang u zelf de loonkosten betaalt, uw eigenrisicotermijn, bepaalt u zelf. Na de eigenrisicotermijn betaalt de verzekering (een deel van) de loonkosten van uw zieke werknemer. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af hoeveel procent van de loonkosten de verzekering betaalt. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u wilt dat de ver zekering 70% van de loonkosten per zieke werknemer overneemt. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie Loonkosten bij verzuim per werknemer 100% 0% Dag 1 Eigenrisicotermijn CAO-aanvulling door werkgever Jaar 1 Verplichte loondoorbetaling van 70% Jaar 2 Na afloop van de eigenrisicotermijn ontvangt u het overeengekomen percentage van de totale loonkosten van de werknemer. = door uzelf te betalen = af te dekken met verzekering

31 De verzuimkosten waren een stuk hoger dan ik eigenlijk had gedacht. VERZUIMVERZEKERING STOP LOSS Een verzuimverzekering stop loss is een verzekering met een eigenrisicobedrag. U bepaalt bij het afsluiten van de verzekering welk deel van de loonkosten bij verzuim u zelf betaalt. Het bedrag dat u zelf betaalt heet het eigenrisicobedrag. Hoe hoger het eigenrisicobedrag, hoe lager de premie. Als de loonkosten bij verzuim in een kalenderjaar hoger zijn dan het eigenrisicobedrag, dan vult de verzuimverzekering het verschil aan. Hoeveel de verzuimverzekering vergoedt, bepaalt u bij het afsluiten van de verzekering. U kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 4 maal het eigenrisicobedrag of u kiest voor onbeperkt. Als u kiest voor onbeperkt, dan weet u zeker dat uw kosten nooit meer zijn dan het eigenrisicobedrag. Is het ziekteverzuim in uw organisatie stabiel en kunt u de eerste kosten van verzuim zelf opvangen? Dan is een verzuimverzekering stop loss voor u een oplossing. U kunt alleen kiezen voor een verzuimverzekering stop loss als de loonsom in uw organisatie ,- of hoger is. En als u minimaal 15 werknemers in dienst heeft. MARK VEELUWEN, 43 JAAR, ONDERNEMER VERZUIM NAMEN WE EIGENLIJK MAAR VOOR LIEF. HET HOORDE ERBIJ. LAAT STAAN DAT WE ER PREVENTIEF MEE BEZIG WAREN. TOEN WE TE MAKEN KREGEN MET EEN PAAR LANGDURIG ZIEKEN ZIJN MIJN ADVISEUR EN IK TOCH MAAR EENS GAAN REKENEN: SALARIS DOORBETALEN, UITZENDKRACHTEN INHUREN EN VER- LIES VAN PRODUCTIECAPACITEIT. DE VERZUIMKOSTEN WAREN EEN STUK HOGER DAN IK EIGENLIJK HAD GEDACHT. DAAROM PAK IK VERZUIM EN ALLES WAT ER BIJ KOMT KIJKEN NU EFFICIËNT OP MET HET GENERALI VERZUIM- TOTAALPLAN. FINAN CIEEL LEVERT MIJ DIT VEEL VOORDEEL OP. ALS ER NU EEN WERKNEMER ZIEK WORDT, DAN IS ALLES GOED Totale loonkosten bij verzuim Uitkering Eigenrisicobedrag U ontvangt alleen een uitkering als de loonkosten bij verzuim uit komen boven het afgesproken eigenrisicobedrag. Legenda: = door uzelf te betalen = af te dekken met verzekering GEREGELD! Kalenderjaar - 7 -

32 Extra voordelen van onze verzuimverzekeringen H E L D E R ADV I E S WILT U MEER WETEN OVER DE GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN? NEEMT U DAN CONTACT OP MET UW ADVISEUR. HIJ INFORMEERT U GRAAG OVER DE INHOUD, DE KOSTEN EN UW MOGELIJKHEDEN. H E E FT U O P M E R K I N G E N O F S U G G E S T I E S? V E RT E L HET ONS! HEEFT U SUGGESTIES VOOR OF EEN OPMERKING OVER ONZE DIENSTVERLENING? OF WILT U EEN KLACHT INDIENEN? SCHRIJFT U DAN TER ATTENTIE VAN KLACH- TEN EN SUGGESTIES. ONS ADRES VINDT U OP DE ACHTERZIJDE. MAILEN NAAR NL KAN OOK. BENT U ONTEVREDEN OVER ONZE REACTIE OP UW KLACHT, DAN KUNT U VERVOLGENS CONTACT OPNEMEN MET STICHTING KLACHTENINSTITUUT FINAN- CIËLE DIENSTVERLENING (KIFID), POSTBUS 93257, 2509 AG DEN HAAG. U KUNT KIFID OOK VIA (070) OF BEREIKEN. HET KIFID NEEMT KLACHTEN IN BEHANDELING VAN CONSUMENTEN EN VAN ONDERNEMERS WAARBIJ DE KLACHT HET PERSOONLIJKE BELANG BETREFT. KUNT OF WILT U UW KLACHT NIET VOORLEGGEN AAN HET KIFID? DAN KUNT U NAAR DE RECHTER GAAN PREVENTIE- EN RE-INTEGRATIE BEGELEIDING Uw verzuimdienstverlener ondersteunt u bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De arbeidsrisico s van uw organisatie worden in kaart gebracht en u krijgt advies over te nemen preventieve maatregelen. Als uw medewerker toch ziek wordt, dan doet uw verzuimdienstverlener er alles aan om hem weer snel aan het werk te krijgen. VOORDELEN VAN ONS VERZUIMTOTAALPLAN (ZORG VAN DE ZAAK) EN VERZUIMSTART- PAKKET (ZORG VAN DE ZAAK) VERGOEDING RE-INTEGRATIEKOSTEN Re-integratie brengt veel kosten met zich mee. Generali vergoedt deze kosten. Indicatief is een vergoeding van 3.000,- per werknemer per afzonderlijk ziektegeval. Dit kan in de praktijk een hoger bedrag zijn. VERHAALS- EN RECHTSBIJSTAND Als u en uw werknemer het niet eens zijn over loondoorbetaling bij ziekte, dan kunt u rechtsbijstand inschakelen. U krijgt dan juridische hulp van DAS Rechtsbijstand. Is het verzuim ontstaan door een ander (een derde partij)? Dan krijgt u verhaalsbijstand. DAS Rechtsbijstand stelt de derde partij verantwoordelijk voor de schade en aansprakelijk voor de kosten. OPTIES OP ONS VERZUIMTOTAALPLAN (ZORG VAN DE ZAAK EN VERZUIMSTARTPAKKET (ZORG VAN DE ZAAK) DEEL VAN UW WERKNEMERS VERZEKEREN U bepaalt zelf wie u verzekert, al uw werknemers of een deel van uw werknemers. Als u ervoor kiest een deel van uw werknemers te verzekeren, dan selecteert u op functie. Alle werknemers met dezelfde functie worden dan verzekerd. WIA ONDERGRENSVERZEKERING Met deze optie krijgt u in het derde ziektejaar een vaste uitkering van 20% van het jaarsalaris van de arbeidsongeschikte werknemer, die tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt is. VERVANGINGSDEKKING Dekking voor een medewerker die een extra bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat of alleen tegen hoge kosten te vervangen is. Bij uitval van deze medewerker ontvangt u een dubbele uitkering. Welke medewerker dat is bepaalt u zelf.

33 Door goede begeleiding kon ik uiteindelijk weer snel aan het werk. Uw voordelen met onze verzuimverzekeringen U kunt kiezen uit verschillende verzekeringsoplossingen: VerzuimTotaalPlan, VerzuimTotaalPlan Zorg van de Zaak, VerzuimStartPakket, VerzuimStartPakket Zorg van de Zaak, Ondernemer op verzuimverzekering, Verzuimverzekering, U kunt kiezen voor een eigenrisicotermijn óf eigenrisicobedrag U heeft slechts één loket voor alles wat met verzuim te maken heeft; van loondoorbetaling, verzuimpreventie en -begeleiding tot re-integratie U kunt kiezen uit verschillende verzuimdienstverleners U weet zeker dat snel wordt ingegrepen bij verzuim met als uitgangspunt een snelle werkhervatting U kunt rekenen op professioneel advies van uw adviseur CHRISTIANA VERHOUTEN, 32 JAAR, WERKNEMER TWEE JAAR GELEDEN WERD IK ZIEK. IK KON AMPER MIJN BED NOG UITKOMEN, LAAT STAAN WERKEN. GELUKKIG KON MIJN WERKGEVER VIA GENERALI WACHTLIJSTBEMIDDELING REGELEN, ZODAT IK SNELLER GEOPEREERD WERD. DAARNA BEN IK HEEL PROFESSIONEEL BEGELEID BIJ MIJN RE-INTEGRATIE. IK BEN ER ERG DANKBAAR VOOR. DOOR DE GOEDE BEGELEIDING KON IK UITEINDELIJK SNEL WEER AAN HET WERK. EN DAT IS VOOR MIJN WERKGEVER NATUURLIJK OOK WEER EEN VOORDEEL

34 Generali Verzuimverzekeringen VERZUIMTOTAALPLAN/ VERZUIMSTARTPAKKET/ ONDERNEMER OP VERZUIM VERZEKERING VERZUIM TOTAALPLAN VERZUIMSTARTPAKKET VERZUIMVERZEKERING ZORG VAN DE ZAAK ZORG VAN DE ZAAK VERZUIMVERZEKERING JA JA JA JA VERGOEDING RE-INTEGRATIEKOSTEN JA JA JA NEE VERZUIMMELDSYSTEEM JA JA OPTIONEEL JA VERZUIMDIENSTVERLENER JA JA JA JA VERHAALS- EN RECHTSBIJSTANDDEKKING JA JA NEE NEE WIA ONDERGRENSVERZEKERING OPTIONEEL OPTIONEEL NEE NEE VERVANGINGSDEKKING OPTIONEEL OPTIONEEL NEE NEE DEEL VAN HET PERSONEEL VERZEKERD OPTIONEEL OPTIONEEL NIET VAN TOEPASSING NEE GELIJK AAN VERZUIMTOTAALPLAN PREMIEGARANTIE NEE JA EIGEN RISICO DAGEN/GELD DAGEN (ZORG VAN DE ZAAK) OF VERZUIMSTARTPAKKET (ZORG VAN DE ZAAK) GELIJK AAN VERZUIMTOTAALPLAN OF VERZUIMSTARTPAKKET NEE DAGEN/GELD UITBETALING SCHADE MAANDELIJKS/JAARLIJKS MAANDELIJKS MAANDELIJKS KWARTAAL/JAARLIJKS

35 Over Generali Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een vooraanstaande pensioen- en inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. Daarbij onderscheiden wij ons door een persoonlijke service, betrokken opstelling en een accurate administratie. Generali verzekeringsgroep nv maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Dit kapitaalkrachtige concern bestaat uit ruim 100 verzekeringsmaatschappijen in zo n 40 landen. In Europa is de Generali Group de derde verzekeraar. 1 op de 4 Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij de Generali Group

36 I N H O U DS O P G AV E Waarom een verzuimverzekering? WAAROM EEN VERZUIMVERZEKERING? 2 VERZUIMOPLOSSINGEN VOLGENS GENERALI 3 UW VERZUIMDIENSTVERLENING 4 GENERALI VERZUIM VERZEKERINGEN 5 ONZE VERZUIMVERZEKERINGEN IN TWEE VARIANTEN 6 EXTRA VOORDELEN VAN ONZE VERZUIMVERZEKERINGEN 8 UW VOORDELEN MET ONZE VERZUIM- VERZEKERINGEN 9 OVER GENERALI 11 Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u te maken met verzuim. Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt. U moet het salaris doorbetalen en u krijgt te maken met wettelijke en administratieve zaken. Met onze verzuimverzekeringen weet u zeker dat u uw zaken rond verzuim goed regelt. VERZUIM EN LOONDOORBETALING Als uw werknemer zich ziek meldt, dan bent u verplicht het loon door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Dat is voor een paar dagen misschien geen probleem. Maar als het verzuim langer duurt of als het om meerdere werknemers gaat, is het misschien wel een probleem. De verzuimverzekering beperkt de financiële gevolgen van verzuim, want deze neemt de loondoorbetaling van u over. VERZUIM EN ORGANISATORISCHE ZAKEN Bij verzuim heeft u naast de financiële gevolgen ook te maken met wettelijke eisen voor verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers. U kunt uw verzekering uitbreiden met diverse opties. Wij kunnen u ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en bij de werkhervatting (re-integratie) van uw werknemers. U zorgt zo voor een oplossing voor uw loondoorbetalingsplicht. En u voldoet aan de wettelijke eisen van verzuimbegeleiding

Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers

Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V e r z u i m o p lo s s i n g e n v o o r werk g e v e r s I n h o u ds o p g av e Waarom

Nadere informatie

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s V o o r w i e b e

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheids-

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Voor particulieren Financiële oplossingen voor uw nabestaanden F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r u en uw naasten

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers Generali Pensioen Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin Generali Pensioen P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers I n h o u ds o p g av e Waarom pensioen? Waarom pensioen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Generali Ondernemersprogramma

Generali Ondernemersprogramma Generali Ondernemersprogramma Generali Ondernemersprogramma Inkomens- en pensioenverzekeringen die gemakkelijk met u meegroeien I n ko m e n s z e k e r h e i d en pensioen op maat I n h o u ds o p g av

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers I n h o u ds o p g av e

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim Beperk schade bij verzuim Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 2 Houd uw organisatie gezond Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft vervelende consequenties. U mist niet alleen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering

Beter Af Verzuim Risico Verzekering Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat SamenWerken aan Gezond Ondernemen Gezond Ondernemen betekent ook risico s afdekken. Zo beschermt u de continuïteit van uw bedrijf met

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Inhoud Een goede basis tegen de kosten van verzuim. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies de Verzuimverzekering die bij

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie 2 De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 2 Wanneer keuren?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement VerzuimOplossingen Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

De Werkgever ALLE. in één overzicht

De Werkgever ALLE. in één overzicht De Werkgever Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één overzicht wat u eerst moet weten Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Als een medewerker niet

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Allianz InkomensCombinatie

Allianz InkomensCombinatie Allianz InkomensCombinatie Allianz Inkomensverzekeringen Net even meer controle Beheersing van uw kosten U wilt controle houden over de kosten die uw organisatie maakt. De loonkosten van uw medewerkers

Nadere informatie

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen?

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen? Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer Wat kan Generali voor u betekenen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 2 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Klap Persone orgeloos Pakke Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering 3. Arbodienstverlening 4. WIA-Bodemverzekering 5. Verhaalsrechtsbijstand 6. WGA-gat verzekering met Basisdekking

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat Cordares Continu Module Verzuim De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Geen enkele ondernemer wil het weten. Maar elke ondernemer

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali Beter voorkomen dan genezen Inhoudsopgave Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

www.octras.nl/verzuimveiling WHITEPAPER Ziekteverzuimverzekeringen

www.octras.nl/verzuimveiling WHITEPAPER Ziekteverzuimverzekeringen WHITEPAPER Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is een (ziekte)verzuimverzekering? 3 Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (Wulbz)? 3 Welk loon moet ik doorbetalen? 3 Verminderen van het risico 4 Het

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

CZ VerzuimZorg Actief Één oplossing voor zorg en verzuim 2014. Medewerkers. energiebron. voor uw bedrijf

CZ VerzuimZorg Actief Één oplossing voor zorg en verzuim 2014. Medewerkers. energiebron. voor uw bedrijf CZ VerzuimZorg Actief Één oplossing voor zorg en verzuim 2014 Medewerkers energiebron voor uw bedrijf 1 UWV WERKbedrijf Huisarts Arbodienst Mediation WIA-verzekeraar Tussenpersoon Re-integratiebedrijf

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie