Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer"

Transcriptie

1 Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer Noor ten Have, 35 jaar Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot voor kort niet eens wist wat voor soort pensioen ik heb. Ik heb me er wel eens in verdiept maar de informatie vond ik gewoon te ingewikkeld. Nu heb ik een werkgever die een begrijpelijke pensioenregeling aanbiedt. Bovendien heb ik altijd inzicht in mijn pensioen met Legal Online Pensioenen.

2 Nieuwe toepassingen bieden meer rendement Een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling... Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te staan. Pensioen betekent vaak meer vrije tijd. Tijd om leuke dingen te doen. Samen iets te ondernemen. U wilt dat u uw plannen kunt uitvoeren en dat u daar straks voldoende geld voor heeft. Uw werkgever investeert in een goede pensioenregeling en vindt het belangrijk dat zijn werknemers een goede pensioenregeling hebben. In deze brochure leest u meer over de collectieve pensioenregeling van Legal & General: Prisma Pensioen. Pensioenstelsel in Nederland Eerste pijler Overheidsuitkeringen vanuit de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tweede pijler Pensioenkapitaal dat u in loondienst opbouwt bij uw werkgever. Prisma Pensioen valt onder deze pijler. Derde pijler De persoonlijke aanvulling (lijfrenteverzekeringen of banksparen) die u zelf kunt regelen....prisma Pensioen van Legal & General Uw werkgever stelt jaarlijks een premie beschikbaar voor de opbouw van uw pensioen. Deze premie wordt binnen uw pensioenverzekering belegd. Op uw pensioendatum koopt u met het belegde vermogen pensioenuitkeringen aan. De exacte hoogte van uw pensioen staat nu dus nog niet vast. Naast dit ouderdomspensioen is er ook gedacht aan uw nabestaanden. Partner- en wezenpensioen zijn standaard meeverzekerd. Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan neemt Legal & General de betaling van uw pensioenpremie over (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid). Hoe uw pensioenregeling er precies uitziet is afhankelijk van de keuzes die uw werkgever heeft gemaakt. 2

3 Goed om te weten Wij raden u aan om alle informatie over Prisma Pensioen goed door te lezen. Ook nadat uw pensioenregeling is ingegaan is het belangrijk om de ontwikkeling van uw pensioen te blijven volgen. Verloopt de opbouw van uw pensioenkapitaal naar verwachting? Sluit de pensioenvoorziening nog aan op uw persoonlijke situatie of is deze inmiddels gewijzigd? Er is een aantal onzekerheden verbonden aan het product die er toe kunnen leiden dat het uiteindelijke pensioen lager of hoger uitvalt dan oorspronkelijk was voorzien. De belangrijkste onzekerheden zijn: D e premies voor het ouderdomspensioen worden belegd. Het rendement op de ingelegde premies kan hoger maar ook lager uitvallen. Koersen kunnen stijgen maar ook dalen. Bij de variant vrij beleggen kan uw beleggingskeuze zowel een positieve als een negatieve uitwerking hebben op uw pensioenkapitaal. A ls u van werkgever verandert stopt de premie-inleg en dit heeft effect op het maximaal op te bouwen pensioen. Besluit u de waarde van uw pensioen over te dragen dan houdt de pensioenregeling op te bestaan en verliest u eventuele garanties. Ook kunnen de koersen van uw beleggingen op het moment van overdracht relatief laag zijn. E erder of later met pensioen gaan heeft invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Op uw pensioendatum moet u met uw opgebouwde pensioenkapitaal pensioen uitkeringen aankopen. De hoogte van uw pensioenuitkeringen is afhankelijk van de dan geldende marktrente en verzekeringstarieven. Beleggingsfondsen Uw pensioen wordt belegd in beleggingsfondsen die door Legal & General zorgvuldig zijn geselecteerd op kwaliteit en prestaties. Wij bieden geen eigen fondsen aan, maar uitsluitend beleggingsfondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders. Meer informatie over de beleggingsfondsen vindt u in de Fondseninformatie Prisma Pensioen en op Prisma Pensioen Zo duidelijk kan de toekomst zijn Een product van Legal & General Nederland 3

4 De twee varianten van Prisma Pensioen Prisma Pensioen kent twee varianten met elk hun eigen beleggings- en dekkingsmogelijkheden: Prisma Pensioen en Prisma Pensioen Select. Prisma Pensioen Binnen Prisma Pensioen bouwt u ouderdomspensioen op. De premies worden belegd. Mocht u voor uw pensioendatum overlijden, dan worden uw nabestaanden (partner en kinderen) verzorgd achtergelaten. Partner- en wezenpensioen zijn standaard meeverzekerd. Mocht u arbeidsongeschikt raken dan neemt Legal & General de betaling van de pensioen premies over (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid). Beleggingsvarianten binnen Prisma Pensioen Binnen Prisma Pensioen kunnen de premies voor het ouderdomspensioen op verschillende manieren worden belegd. In de Startbrief die u krijgt van uw werkgever, leest u welke beleggingsvarianten in uw geval worden aangeboden. Beheerd Beleggen Neutraal Premies worden belegd volgens het risicoprofiel Neutraal. Uw werkgever heeft gekozen of er belegd wordt in beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen of alleen in Europa. Er wordt in beide gevallen belegd in -, - en fondsen. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, wordt er steeds voorzichtiger belegd. Zoals u ziet in de grafiek neemt het aandeel in fondsen in de loop der tijd af en wordt er steeds voorzichtiger belegd. Dit gaat automatisch. Hier hoeft u niets voor te doen. 100% _ 50% _ 40% _ 30% _ 20% _ 10% _ 0% _ 4 100% _ 50% _ 40% _ 30% _ 20% _ Neutraal Tijdvak 5 Tijdvak 4 Tijdvak 3 Tijdvak 2 Tijdvak 1 15 t/m 20 jaar 9 t/m 14 jaar 5 t/m 8 jaar 1 t/m 4 jaar Behoudend

5 Prisma Pensioen Garant Prisma Pensioen geeft een netto garantierendement van minimaal 2% per jaar. De premies renderen op basis van staatsleningen. Verandert u van werkgever en u draagt uw pensioenwaarde over aan een andere pensioen verzekeraar, dan vervalt deze garantie. Prisma Pensioen Select Prisma Pensioen Select biedt meer beleggingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er, buiten het standaard meeverzekerde partner- en wezenpensioen, extra dekkingsmogelijkheden. Zo kan er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd worden en Anw-hiaatpensioen. Mocht u fiscaal ruimte hebben, dan biedt Prisma Pensioen Select de mogelijkheid om extra bij te dragen aan uw pensioen. U legt dan extra pensioen premie in voor uw ouderdomspensioen. In de Startbrief kunt u nalezen welke dekkingsmogelijkheden u worden aangeboden. Beleggingsvarianten binnen Prisma Pensioen Select Binnen Prisma Pensioen Select kan naast beleggen met garantie in Prisma Pensioen Garant en Beheerd Beleggen Neutraal ook gekozen worden voor de varianten Behoudend en Ambitieus of voor vrij beleggen. Prisma Pensioen Zo duidelijk kan de toekomst zijn Een product van Legal & General Nederland 5

6 100% _ 100% 50% 40% 30% 20% 10% 50% _ 0% _ 40% 30% _ 20% _ 10% _ 0% _ 15 t/m 20 jaar 9 t/m 14 jaar 5 t/m 8 jaar 1 t/m 4 jaar Neutraal Behoudend Tijdvak 5 Tijdvak 4 Tijdvak 3 Tijdvak 2 Tijdvak 1 15 t/m 20 jaar 9 t/m 14 jaar 5 t/m 8 jaar 1 t/m 4 jaar Tijdvak 4 Tijdvak 3 Tijdvak 2 Tijdvak 1 11 t/m 20 jaar 6 t/m 10 jaar 1 t/m 5 jaar Behoudend 100% _ Beheerd Beleggen _ 80% De premies worden belegd volgens uw persoonlijk in de variant Beheerd risicoprofiel Beleggen die bij u past: Behoudend, Neutraal of Ambitieus. Per variant verschilt de ver_ 60% 100% _ 50% 90% houding van de beleggingsmix tussen -, obligatie- en fondsen. Zoals 40% u30% ziet _ in de grafieken zal er bij de variant Ambitieus in verhouding meer belegd worden 70% 20% in fondsen dan bij Behoudend. Uw werkgever heeft besloten of er belegd wordt 10% 50% 0% in40% beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen of alleen in Europa. Voor alle varianten Ambitieus _ 30% Tijdvak 4uw pensioendatum dichterbij Tijdvak 3 komt, wordt er Tijdvak Tijdvak 1 geldt: Naarmate steeds2 voorzichtiger belegd. 20% _ 11 t/m 20 jaar 6 t/m 10 jaar 1 t/m 5 jaar _ 10%gebeurt Dit automatisch. Hier hoeft u niets voor te doen. 0% _ 100% _ 50% _ 40% _ 30% _ 20% _ 10% _ 0% _ Tijdvak 6 Tijdvak 5 Tijdvak 4 Tijdvak 3 16 t/m 20 jaar 11 t/m 15 jaar 7 t/m 10 jaar Ambitieus Tijdvak 6 Tijdvak 5 Tijdvak 4 Tijdvak 3 16 t/m 20 jaar 11 t/m 15 jaar 7 t/m 10 jaar Tijdvak 2 Tijdvak 1 4 t/m 6 jaar 1 t/m 3 jaar Tijdvak 2 Tijdvak 1 4 t/m 6 jaar 1 t/m 3 jaar Prisma Pensioen Garant Zie beleggingsvarianten binnen Prisma Pensioen. Vrij beleggen Op basis van uw persoonlijk risicoprofiel maakt u een keus uit het fondsenaanbod in de Fondseninformatie Prisma Pensioen. Bij vrij beleggen zorgt u zelf voor een beleggingsmix met een door u gewenste balans tussen rendement en risico. Uw beleggingsmix 6

7 wordt niet automatisch aangepast naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Legal & General informeert u regelmatig over de wijze waarop u uw beleggingsmix kan inrichten met een verantwoorde balans tussen rendement en risico. Ook krijgt u een waarschuwing als uw beleggingen niet meer aansluiten bij uw persoonlijk risico profiel. Maakt u geen gebruik van de beleggingsvrijheid, dan worden de premies belegd op de wijze die met uw werkgever is afgesproken. Uw persoonlijk klantprofiel Uw risicoprofiel geeft aan hoeveel risico u kunt en wilt lopen bij de opbouw van uw pensioen. Het profiel wordt bepaald door de beantwoording van een aantal vragen. Uw persoonlijk risicoprofiel samen met de resterende looptijd tot aan uw pensioendatum zijn bepalend voor de manier waarop u belegt binnen uw pensioenverzekering. Gedurende de looptijd is het van belang om regelmatig te kijken of uw beleggingen nog aansluiten bij uw klantprofiel. Inzicht in uw pensioen Op ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat u al ontvangt ziet u hier niet. Ook wat u eventueel zelf heeft geregeld voor uw pensioen is niet opgenomen in het overzicht. U krijgt toegang tot uw pensioengegevens met DigiD. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. Prisma Pensioen Zo duidelijk kan de toekomst zijn Een product van Legal & General Nederland 7

8 En als er iets met u gebeurt? Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioenkapitaal als u overlijdt of arbeidsongeschikt raakt? Bij elke variant van Prisma Pensioen krijgen uw partner en kinderen een vervangend inkomen als u voor uw pensioen datum overlijdt. En als u arbeidsongeschikt raakt, neemt Legal & General de betaling van uw pensioenpremie van u over. In de Startbrief kunt u zien of premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. Kosten De pensioenpremies worden voor 100% belegd. Aan- en verkoopkosten van beleggingsfondsen zijn er niet voor u. De enige kosten die op uw pensioenkapitaal in mindering worden gebracht, zijn de kosten voor de administratie van uw beleggingen door Legal & General. Altijd inzicht in uw pensioen Legal & General houdt van duidelijkheid. Onze communicatie over Prisma Pensioen is open en helder. Daarvoor gebruiken wij Legal Online Pensioenen. Dit is een afgeschermd en beveiligd deel van de website van Legal & General. U kunt hier 24 uur per dag de actuele 8

9 waarde van uw pensioenaanspraken en de waarde van uw beleggingsportefeuille bekijken. Verder vindt u hier alle belangrijke mededelingen, brieven en documenten over uw pensioen. Zo heeft u overal en altijd alle informatie over uw pensioen bij de hand. Wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie gaat u bijvoorbeeld meer of minder werken, trouwen of scheiden, ergens anders werken of krijgt u kinderen dan worden de gevolgen voor uw pensioen in Legal Online Pensioenen verwerkt en kunt u zien hoe uw pensioenaanspraken daardoor veranderen. Pluspunten Prisma Pensioen Uw premie wordt voor 100% belegd. Op elk moment van de dag volledig inzicht in uw pensioenregeling met Legal Online Pensioenen. Voor uw partner en kinderen is vervangend inkomen geregeld mocht u voor uw pensioendatum overlijden. Aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen, geen huisfondsen. U betaalt geen aan- en verkoopkosten voor de beleggingsfondsen. Garantie is mogelijk (zie Startbrief). Vrij beleggen is mogelijk (zie Startbrief). Extra bijdragen aan uw pensioen is mogelijk (zie Startbrief). Wilt u meer informatie over Prisma Pensioen? Neem dan contact op met uw werkgever. Prisma Pensioen Zo duidelijk kan de toekomst zijn Een product van Legal & General Nederland 9

10 Wie is Legal & General Legal & General Nederland (1984) maakt deel uit van de Legal & General Group Plc., een wereldwijd, beursgenoteerd concern op het gebied van financiële producten, opgericht in In Nederland richten wij ons op mensen met hogere inkomens. Meer dan 7 miljoen consumenten wereldwijd beschikken op dit moment over één of meer financiële producten van Legal & General. Omdat wij gespecialiseerd zijn in levensverzekeringen en bancaire producten kunnen wij slagvaardig en zeer concurrerend opereren. Financieel kerngezond Legal & General voert een verantwoord investeringsbeleid. Dit is direct terug te zien in ons solvabiliteitspercentage. De solvabiliteit is een belangrijke indicator voor de financiële onafhankelijkheid van een bedrijf. In 2010 had Legal & General een solvabiliteit van 313%. Dit betekent dat Legal & General ruim drie maal aan haar kapitaalvereiste voldoet. Een geruststellende gedachte. Een goede keuze Legal & General werkt samen met professionele adviseurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De adviseur biedt oplossingen, afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Legal & General is de verzekeraar van dit product: een betrouwbare en efficiënte organisatie met een zeer goede reputatie. Onze goede dienstverlening heeft ons voor de negende keer (2011) de titel Beste Levensverzekeraar* opgeleverd. *Gfk prestatie-onderzoek in opdracht van branche-organisatie Adfiz Hoewel Legal & General de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de samenstelling van deze brochure, kan Legal & General niet garanderen dat de in deze brochure vervatte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Legal & General aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in deze brochure verstrekte informatie. Legal & General actualiseert de brochures regelmatig. De nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Legal & General is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Postadres: Postbus AA Hilversum Bezoekadres: Laapersveld VB Hilversum Telefoon: (035) Website:

11 Verklarende woordenlijst Partner- en wezenpensioen Als u voor uw pensioendatum overlijdt dan worden de inkomsten van uw partner levenslang aangevuld. Als u kinderen heeft dan wordt er wezenpensioen uitgekeerd. De inkomsten van uw kinderen worden dan aangevuld tot uw kind 21 jaar is (maximaal 5 kinderen), tenzij deze studeert. In het laatste geval loopt de uit kering door tot uw kind stopt met studeren of 27 jaar is geworden. sluit venster Anw-hiaat Een Anw-hiaatpensioen kan een tekort aan inkomsten goedmaken als uw partner geen of beperkt recht heeft op Anw-uitkeringen volgens de Algemene Nabestaandenwet. Maar ook als uw partner wel recht heeft op Anw-uitkeringen, vult het Anwhiaatpensioen de inkomsten aan. De uitkering eindigt als uw partner 65 jaar is of bij eerder overlijden. sluit venster Fiscale ruimte Of u fiscaal nog ruimte heeft om extra bij te dragen aan uw pensioen, kunt u zien op Legal Online Pensioenen. sluit venster Startbrief Het document waarin alles staat over uw pensioenregeling. U ontvangt de Startbrief van uw werkgever als u in dienst treedt. sluit venster

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument

Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument Met AanvullendPensioen Sparen spaart u voor later... Als u met pensioen gaat, is het wel zo prettig

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers Generali Pensioen Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin Generali Pensioen P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers I n h o u ds o p g av e Waarom pensioen? Waarom pensioen

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie