Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument"

Transcriptie

1 Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument

2 Met AanvullendPensioen Sparen spaart u voor later... Als u met pensioen gaat, is het wel zo prettig als u uw levensstijl gewoon kunt voortzetten. Door de vergrijzing staat ons pensioenstelsel echter onder druk. Hierdoor dalen de pensioenuitkeringen, kan de pensioengerechtigde leeftijd verder oplopen en kan ook de hoogte van de AOW-uitkering onder druk komen te staan. Door deze onzekerheid kan het verstandig zijn om een aanvullend pensioen op te bouwen, zodat u er straks niet te veel op achteruit gaat. AanvullendPensioen Sparen biedt hiervoor een solide oplossing die zich kenmerkt door eenvoud en helderheid.... op een fiscaalvriendelijke manier Heeft u een aantoonbaar pensioentekort? Dan kunt u met AanvullendPensioen Sparen op een fiscaalvriendelijke manier vermogen opbouwen voor uw pensioen. Uw inleg mag u dan namelijk aftrekken van uw belastbare inkomen. Bovendien betaalt u over het vermogen dat u opbouwt geen vermogensrendementsheffing. Voorwaarde bij deze fiscaalvriendelijke regeling is dat u uw tegoed uitsluitend gebruikt om later uw inkomen mee aan te vullen. U kunt dit daarom ook niet eerder opnemen. pensioentekort Of u een pensioentekort heeft, blijkt uit uw jaarruimte en/of uw reserveringsruimte. Uw financieel adviseur kan dit voor u uitrekenen. U kunt dit ook zelf berekenen op de website van de belastingdienst met de rekenhulp lijfrentepremie. Pensioenstelsel in Nederland Eerste pijler: Overheidsuitkeringen vanuit de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tweede pijler: Pensioenopbouw die u in loondienst opbouwt bij uw werkgever. Derde pijler: De persoonlijke aanvulling die u zelf regelt.

3 Adriënne de vries, 43 jaar Als wij met pensioen zijn, willen we graag mooie reizen maken. Dan moet dat financieel gezien natuurlijk ook kunnen. Daarom begin ik nu al met de opbouw van een aanvullend pensioen. Omdat ik hierbij weinig risico wil lopen, heb ik bewust gekozen voor De werking van AanvullendPensioen Sparen in zes stappen 1. Inleg en looptijd De minimale inleg van AanvullendPensioen Sparen bedraagt 100,- per maand of 1.200,- per jaar. U kunt ook eenmalig een bedrag inleggen van ten minste 1.000,-. De looptijd van AanvullendPensioen Sparen (de periode waarin u bedragen inlegt) is minimaal één en maximaal veertig jaar. De looptijd moet uiterlijk eindigen op 1 juli van het jaar waarin u de leeftijd van 70 jaar bereikt. Voor deze datum moet u een keuze maken wat u met uw opgebouwde vermogen wilt doen. 2. Uitkering Nadat de overeengekomen einddatum van AanvullendPensioen Sparen is bereikt, bent u verplicht om met het opgebouwde vermogen een lijfrente-uitkering aan te kopen. Lijfrenteuitkeringen zijn periodieke uitkeringen, als aanvulling op uw pensioen. Deze periodieke uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het kalenderjaar waarin u de 70-jarige leeftijd bereikt. Over de lijfrente-uitkeringen betaalt u belasting. 3. Vaste rente over iedere storting Voor iedere storting die u op AanvullendPensioen Sparen doet, geldt een vast rentepercentage. Dit rentepercentage geldt vanaf de stortingsdatum tot de einddatum van AanvullendPensioen Sparen. De hoogte van het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van inleggen en de looptijd die op dat moment nog over is tot de einddatum. De actuele rentepercentages vindt u op 4. Middelrente De middelrente is de rente die u ontvangt over het gehele saldo op De middelrente is het gewogen gemiddelde van de rentepercentages van alle ingelegde bedragen en de bijgeschreven rente. De middelrente berekent Van Lanschot bij iedere storting of rentebijschrijving opnieuw. In de beveiligde internetomgeving vindt u welk rentepercentage hoort bij welke storting of rentebijschrijving en wat de actuele middelrente is. Meer informatie over de berekening van de middelrente leest u in de Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen, die u vindt op pluspunten aanvullendpensioen sparen Eenvoudig en transparant sparen voor later. Inleg fiscaal aftrekbaar (bij aantoonbaar pensioentekort). Geen vermogensrendementsheffing over opgebouwd vermogen (bij aantoonbaar pensioentekort). Al mogelijk vanaf een inleg van 100,- per maand. Aantrekkelijke rentevergoeding. Toegang tot Legal Online Bancair, de beveiligde internetomgeving van Legal & General Beleggingen. Hiermee heeft u 24 uur per dag inzicht in uw 5. Jaarlijkse bijschrijving rentebedrag De rente op AanvullendPensioen Sparen schrijft Van Lanschot elk jaar in januari bij op uw tegoed, met valutadatum 1 januari. Ook de rentebijschrijving is een storting waarvoor een eigen vast rentepercentage geldt tot aan de einddatum van 6. Uw nabestaanden verzorgd achterlaten Bij AanvullendPensioen Sparen geldt dat het opgebouwde vermogen bij overlijden voor 100% ten goede komt aan de erfgenamen. Over de nalatenschap moet u mogelijk erfbelasting betalen. Inbrengen van lijfrentekapitaal dat u ergens anders heeft opgebouwd Heeft u bij een andere bank of verzekeraar lijfrentekapitaal opgebouwd? Dan is het mogelijk om dit in te brengen binnen Het kan ook zijn dat er een lijfrentekapitaal voor u vrijkomt dat u nog niet nodig heeft. Ook dan kan AanvullendPensioen Sparen interessant voor u zijn. Het inbrengen van een zogenaamde overbruggingslijfrente die is opgebouwd bij een andere verzekeraar is eveneens mogelijk. Overweegt u om lijfrentekapitaal in te brengen? Laat u zich dan zorgvuldig informeren door uw financieel adviseur over de fiscale regels en de mogelijkheden en voorwaarden van

4 AanvullendPensioen Sparen geselecteerd vermogensadviseur Zoekt u een geselecteerd financieel adviseur bij u in de buurt? Dan kunt u op onze website (www.landg.nl) met behulp van uw postcode een overzicht krijgen van de adviseurs in uw regio. Kosten AanvullendPensioen Sparen is een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. De beheer- en administratiekosten die F. van Lanschot Bankiers maakt, zijn verrekend in het rentepercentage dat aan u wordt vergoed. In het rentepercentage zijn de advieskosten niet verrekend. De advieskosten betaalt u aan uw financieel adviseur. Daarnaast betaalt u voor de kosten van dienstverlening 64,50 per jaar (2013) aan Legal & General. De eerste keer direct na het openen van AanvullendPensioen Sparen en daarna elk jaar in de maand dat AanvullendPensioen Sparen werd geopend. Vroegtijdige beëindiging en andere bijzondere omstandigheden Bij beëindiging van AanvullendPensioen Sparen vóór de einddatum, voortzetting bij een andere financiële instelling, waardeoverdracht vanwege echtscheiding, en niet-toegestane handelingen zoals omschreven in de Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen, bedragen de opnamekosten 150,-. Bij vroegtijdige beëindiging vindt bovendien een marktrenteverrekening plaats. Dat kan ertoe leiden dat u een bedrag ontvangt, of juist een bedrag moet betalen. Is de actuele marktrente voor de resterende duur lager dan de laatst berekende middelrente, dan ontvangt u een bedrag. In het tegenovergestelde geval zult u een bedrag moeten betalen. Meer uitleg hierover, inclusief rekenvoorbeelden, vindt u in de Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen. Bij overlijden van de rekeninghouder zijn er geen opnamekosten. Ook vindt in dat geval geen marktrenteverrekening plaats. inzicht in uw pensioen Op kunt u nagaan hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW, pensioen dat u al ontvangt en eigen regelingen voor uw pensioen, zijn niet opgenomen in het overzicht. U krijgt toegang tot uw gegevens met DigiD. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. Wie is F. van Lanschot Bankiers N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot De bank biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, directeuren-grootaandeelhouders en hun ondernemingen en institutionele beleggers. F. van Lanschot Bankiers N.V. valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is in het bezit van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. F. van Lanschot Bankiers N.V. is als aanbieder van financiële producten geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. F. van Lanschot Bankiers N.V. AanvullendPensioen Sparen is een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. dat wordt aangeboden via Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Dienstverlening en communicatie F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft de dienstverlening en communicatie over dit product uitbesteed aan Legal & General. Directe communicatie over het product met F. van Lanschot Bankiers N.V. verloopt via Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij naar onze website: Depositogarantiestelsel Op dit product is het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op de website van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl). Meer informatie over AanvullendPensioen Sparen AanvullendPensioen Sparen wordt exclusief aangeboden via financieel adviseurs die hiertoe speciaal door Legal & General zijn geselecteerd. Deze adviseurs zijn onafhankelijk en adviseren producten van verschillende partijen. Daarnaast volgen zij opleidingen en trainingen met betrekking tot het adviseren over vermogensopbouw. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een financieel adviseur voor een vrijblijvende offerte. U bent dan meteen verzekerd van een helder advies dat op uw persoonlijke wensen en omstandigheden is afgestemd.

5 Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over dit product, de kosten en de risico s. U vindt deze Financiële Bijsluiter op Wie is Legal & General In het Verenigd Koninkrijk behoort Legal & General tot de grootste verzekeraars. Het concern heeft vestigingen in Engeland, Amerika, Frankrijk, India, Egypte, de Golfstaten en Nederland. Meer dan zeven miljoen consumenten wereldwijd beschikken op dit moment over één of meer financiële producten van Legal & General. En als het om cijfers gaat: Legal & General heeft mede namens haar klanten een vermogen van ruim 400 miljard (2011) onder haar beheer. Legal & General Nederland is 100% dochter van Legal & General Group. Het bedrijf valt onder de Nederlandse wet- en regelgeving. Legal & General Nederland staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een goede keuze Achter elk product staat dezelfde efficiënte en betrokken organisatie, vragen en opdrachten worden altijd snel behandeld. Onze goede dienstverlening heeft ons voor de tiende keer (2012) de titel Beste Levensverzekeraar opgeleverd.* Disclaimer Hoewel F. van Lanschot Bankiers en Legal & General de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht hebben genomen bij de samenstelling van deze brochure, kunnen F. van Lanschot Bankiers en Legal & General niet garanderen dat de in deze brochure vervatte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. F. van Lanschot Bankiers en Legal & General aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in deze brochure verstrekte informatie. F. van Lanschot Bankiers en Legal & General actualiseren de brochures regelmatig. De nieuwe brochures komen dan in de plaats van de oude brochures. bezoekadres: Laapersveld VB Hilversum postadres: Postbus AA Hilversum (035) GfK prestatie-onderzoek in opdracht van de branche-organisatie Adfiz.

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Handleiding Inhoudsopgave 3 Wie is Allianz Nederland Asset Management B.V.? 4 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie