Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers"

Transcriptie

1 Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen

2 I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service voor uw werknemers 8 Wat regelt u met uw pensioenregeling 9 Chec klist 10 Over Generali 11 U heeft voor uw werknemers een pensioenregeling bij Generali. Pensioen is voor uw werknemers een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Daarom wilt u het pensioen voor uw werknemers goed en overzichtelijk (online) regelen. U wilt exact weten wat het pensioen u gaat kosten. En u wilt een pensioen dat natuurlijk altijd volledig aansluit bij actuele wet- en regelgeving. Daarom hebben wij voor u het Generali Pensioen. Een pensioen dat transparant, duidelijk en eenvoudig is. De huidige pensioenregeling wordt per 1 januari 2015 omgezet naar het Generali Pensioen. Het pensioen dat uw werknemers hebben opgebouwd, verandert niet en wordt ingebracht in het Generali Pensioen

3 Het Generali Pensioen Transparant, eenvoudig en duidelijk. Dat is de kern van het Generali Pensioen. Betaalbaar voor u en uw werknemers en volledig inzicht in de kosten en de ontwikkeling van het pensioen, 24/7 als u dat wilt. Pensioenpremies 100% belegd Het Generali Pensioen is een beschikbare premieregeling. De pensioenpremie die u betaalt, wordt volledig belegd in een of meer Generali Universal Life-fondsen. Wij verrekenen geen poliskosten met de waarde van het pensioenkapitaal. De beschikbare premie wordt door ons volledig gebruikt waar het voor bedoeld is: de opbouw van een pensioenkapitaal voor uw werknemers. heldere kosten Wij begrijpen dat het voor u belangrijk is om een helder beeld te hebben van de kosten van uw pensioenregeling. Daarom zijn wij daar volkomen transparant over. U betaalt een vast bedrag aan administratiekosten. Voor deze vaste kosten administreren wij uw pensioenregeling en verwerken wij wijzigingen die u doorgeeft. U betaalt dus niet apart voor elke wijziging. Er zijn twee wijzigingen die specifiek voor individuele werknemers gelden: een inkomende waardeoverdracht en een echtscheiding. Die betaalt u wel apart en alleen als ze voorkomen. Inkomende waardeoverdracht 150,- per keer Aanpassing na echtscheiding 250,- per keer Als u een pensioenregeling heeft waarbij uw werknemer zelf kan switchen van fondsen, dan betaalt uw werknemer per switch 0,5% van de switchwaarde. Deze kosten trekken wij af van de waarde van de beleggingen. Er gelden geen kosten voor automatische wijzigingen. Sofie Grooteman, 42 jaar, Directeur communicatiebureau Ik vind het heel belangrijk om de arbeidsvoorwaarden voor mijn werknemers goed geregeld te hebben. Waaronder een goed salaris en zeker ook een goed pensioen. Een pensioen dat duidelijk en eenvoudig is. Daarom hebben wij nu het Generali Pensioen. Ik weet exact wat de pensioenregeling mij kost. En mijn medewerkers weten waar ze aan toe zijn als het om hun pensioen gaat

4 generali pensioenportaal U kunt voor informatie over het Generali Pensioen altijd op internet terecht. In het handige Generali Pensioenportaal vindt u uitgebreide en actuele informatie over uw pensioenregeling. Het pensioenportaal heeft voor u de volgende voordelen: U en uw werknemers geven via het Generali Pensioenportaal eenvoudig wijzigingen door. U heeft 24/7 online inzicht in de pen sioenregeling, het opgebouwde pen sioenkapitaal en de stand van de beleggingen. Nieuwe werknemers, salariswijzigingen of uitdiensttredingen worden direct in onze administratie verwerkt. Het Generali Pensioenportaal werkt snel en foutloos. Dat houdt de kosten laag. deskundig beheer De pensioenspecialisten van Generali beheren alle contracten en juridische documenten rond uw pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en aanpassen van uw pensioenreglement, uw pensioencontract en informatie voor uw werknemers, zoals het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook zorgen wij ervoor dat u tijdig informatie krijgt als er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving. Wij houden uw pensioenregeling dus altijd actueel. rechtstreeks contact Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over uw Generali Pensioen? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur. Ook onze pensioenspecialisten staan graag voor u klaar. U kunt hen op werkdagen tussen En Bereiken via of via Zij helpen u graag

5 R i s i co s bij pensioen en beleg g e n informatie aan werknemers Het is belangrijk dat u uw werknemers goed informeert over hun pensioen. Uw adviseur speelt hierbij natuurlijk een centrale rol. Hij is uw eerste aanspreekpunt. Maar ook bij Generali kunt u hiervoor terecht. Bij het omzetten van uw huidige pensioenregeling naar het Generali Pensioen, helpen wij u uw werknemers te informeren: Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. U kunt de pensioenregeling daarom alleen aanpassen als uw werknemers en eventueel uw ondernemingsraad daarmee instemmen. U krijgt van ons daarvoor een formulier dat uw werknemers kunnen ondertekenen. U kunt dit vervolgens bewaren in uw personeelsdossiers. Voor uw werknemers krijgt u van ons een uitleg van de wijziging van de pensioenregeling. U kunt dit bijvoorbeeld aan uw werknemers mailen of op uw intranet kunt plaatsen. Voor u en uw werknemers organiseren wij, als u dat wilt, een informatiebijeenkomst over het Generali Pensioen en het Generali Pensioenportaal. Uw werknemers krijgen een handige brochure waarin begrijpelijk het Generali Pensioen en wettelijke wijzigingen worden toegelicht. Uw werknemers krijgen een overzicht van de informatie die zij van ons krijgen als het Generali Pensioen is ingegaan. Zoals een brief waarin wordt bevestigd dat de oude pensioenregeling is gestopt en een overzicht (ook wel startbrief ) waarin eenvoudig wordt uitgelegd hoe de nieuwe pensioenregeling werkt. Risicometer Collectief Pensioen op basis van beleggen Wij wijzen u op het financieel risico dat uw werknemer neemt als hij belegt. Ook bij de Generali beleggingsfondsen loopt hij dit beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en schommelen meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst. Wij houden ons aan de Code Rendement en Risico. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van: 1. Hoeveel pensioenpremie is betaald. 2. Hoeveel kapitaal op pensioendatum is opgebouwd met het beleggen van de pensioenpremies. 3. Hoeveel pensioen met het opgebouwde kapitaal is aan te kopen. 4. De rentestand en de sterftetafel bij pensioenaankoop

6 K e n m e r k e n va n het Generali Pensioen Een moderne, secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Eenvoudig wijzigingen doorgeven via het Generali Pensioenportaal. 24/7 inzicht in uw pensioenregeling. Duidelijkheid over kosten. 100% van de premie wordt geïnvesteerd. Deskundig beheer van juridische documenten. Rechtstreeks contact met pensioenspecialisten. Heldere informatie voor u en uw medewerkers

7 Wet- en regelgeving m a at r eg e l e n va n de ov e r h e i d Het Generali Pensioen is een moderne pensioenregeling. Voorbereid op veranderingen in de toekomst. Bijvoorbeeld omdat we steeds ouder worden en ook omdat we pensioen betaalbaar willen houden. Nu en straks. pensioenrichtleeftijd 67 jaar In veel pensioenregelingen is de pensioenrichtleeftijd 65 jaar. In het nieuwe Generali Pensioen is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Uiteraard is het mogelijk om een andere pensioenleeftijd te hanteren. opbouwpercentage en maximaal inkomen Het bedrag dat uw werknemer jaarlijks aan pensioen opbouwt, is een percentage van de pensioengrondslag (het loon min de franchise; een drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd). Het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd is wettelijk geregeld. Per 1 januari 2015 is dat beperkt tot maximaal ,-. In het Generali Pensioen kunt u kiezen uit verschillende premiestaffels. In een premiestaffel staat op basis van leeftijd hoeveel premie er beschikbaar wordt gesteld. Dit is maximaal het percentage dat fiscaal is toegestaan. Pensioenpremies De pensioenpremies die u betaalt worden volledig worden gebruikt voor het opbouwen van pensioenkapitaal. De premies voor bijvoorbeeld nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en de administratiekosten worden apart betaald. Deze worden niet ver rekend met de beschikbare premie die u voor uw werk nemers betaalt. Dat maakt het Generali Pensioen heel transparant. Zowel voor u als voor uw werknemers. De overheid wil pensioenen betaalbaar houden. Daarom wordt de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 geleidelijk verhoogd naar 67 jaar. De pensioenrichtleeftijd is op 1 januari 2014 in een keer verhoogd naar 67. Daarnaast worden er nieuwe, fiscale eisen gesteld aan de jaarlijkse pensioenopbouw en het maximale inkomen waarover pensioen mag worden opgebouwd. Uiteraard voldoet het Generali Pensioen aan alle actuele wet- en regelgeving

8 Service voor uw werknemers Lisanne Munt, 33 jaar, Communicatiemanager Mijn pensioen is nog ver weg. Toch vind ik het fijn dat mijn inkomen voor later goed geregeld is. I k kijk regelmatig in het Generali Pensioenportaal hoeveel pensioenkapitaal ik heb opgebouwd en hoe het gaat met de beleggingen. Het geeft mij overzicht. En als ik toch een vraag heb, dan bel ik gewoon met Generali. Daar krijg ik altijd snel en persoonlijk antwoord. Generali Pensioenportaal Net als u, kunnen uw werknemers in het Generali Pensioenportaal terecht voor uitgebreide en actuele informatie over het Generali Pensioen. Het pensioenportaal heeft voor uw werknemers de volgende voordelen: Zij kunnen persoonlijke wijzigingen direct aan ons doorgeven via het pensioenportaal. Bijvoorbeeld een verhuizing. Dat scheelt u tijd! Zij hebben 24/7 online inzicht in de pensioenregeling, het opgebouwde pensioenkapitaal en de stand van de beleggingen. werknemersdesk Als uw werknemer vragen heeft of meer informatie wil over zijn generali pensioen, dan helpen onze collega s van uw Generali graag. Zij zijn op werkdagen tussen en uur bereikbaar via of via

9 Wat regelt u met uw pensioenregeling Een pensioen kan een aantal zaken regelen voor uw werknemer en zijn nabestaanden. In de pensioenregeling heeft u een aantal keuzes gemaakt voor: inkomen na pensionering (ouderdomspensioen) Een AOW-uitkering is vaak onvoldoende om na pensionering van te leven. Om ook na pensionering een goed inkomen te hebben, heeft u voor uw werknemers via de pensioenregeling een ouderdomspensioen geregeld. pensioenopbouw bij arbeidson geschiktheid Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, wilt u dat de pensioenopbouw wel doorgaat. Dat wordt geregeld via de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. aanvulling op de wettelijke wia-uitkering Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij een beperkte, wettelijke WIA-uitkering. Via de pensioenregeling kunt u deze uitkering aanvullen met een arbeids - on geschiktheidspensioen. inkomen voor de nabestaanden Het is erg belangrijk dat u in uw pensioenregeling afspraken maakt over het inkomen van nabestaanden. Als uw werknemer overlijdt, krijgt de partner een partnerpensioen en de eventuele kinderen een wezenpensioen. Daarnaast is het mogelijk om een tijdelijk extra nabestaandenpensioen te regelen tot de AOW op 67-jarige leeftijd ingaat (Anw-hiaat)

10 H e e ft u o p m e r k i n g e n o f s u g g e s t i e s? V e rt e l het ons! Heeft u suggesties voor of een opmerking over onze dienstverlening? Of wilt u een klacht indienen? Schrijft u dan ter attentie van Klachten en suggesties. Ons adres vindt u op de achterzijde. Mailen naar kan ook. Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht, dan kunt u vervolgens contact opnemen met Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt Kifid ook via (070) of bereiken. Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang betreft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan. Checklist De pensioenregeling wijzigt. Generali en uw adviseur regelen veel voor u. Maar zelf moet u ook een aantal zaken regelen. Graag zetten wij dat voor u op een rij. Als u uw pensioenregeling wijzigt, dan moeten uw werknemers instemmen met uw voorgenomen besluit. U kunt daarvoor een formulier gebruiken dat u van ons krijgt. De instemming van uw werknemers is bedoeld voor uw personeelsdossier. Als u een ondernemingsraad heeft, dan moeten zij instemmen met uw voorgenomen besluit om de pensioenregeling te wijzigen. Aan de hand van het pensioenreglement kunnen zij de nieuwe pensioenregeling beoordelen. Als u onder een cao valt, dan staan daarin mogelijk (verplichte) pensioentoezeggingen. In de nieuwe pensioenregeling moet u minimaal regelen wat in de cao is beschreven. Als u in de arbeidsovereenkomst de pensioentoezegging van uw werknemers heeft genoemd, dan moet u mogelijk de arbeidsovereenkomsten aanpassen of aanvullen. Als u in uw arbeidsovereenkomst alleen verwijst naar het pensioenreglement, dan is een aanpassing niet nodig

11 Over Generali Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een vooraanstaande pensioen- en inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. Daarbij onderscheiden wij ons door een persoonlijke service, betrokken opstelling en een accurate administratie. Generali verzekeringsgroep nv maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Dit kapitaalkrachtige concern bestaat uit ruim 100 verzekeringsmaatschappijen in zo n 40 landen. In Europa is de Generali Group de derde verzekeraar. 1 op de 4 Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij de Generali Group

12 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is bedoeld als eerste kennismaking met het Generali Pensioen. Voor een exacte omschrijving van de rechten en plichten verwijzen wij u naar de uiteindelijke offerte met bijbehorend pensioencontract (de uitvoeringsovereenkomst) en het pensioenreglement). Deze brochure is gebaseerd op de wettelijke en fiscale situatie per 1 mei /14

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 2 Wanneer keuren?

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie