Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 De Catamaran Obligatie Optimaal koers zetten naar rendement Profiteren van dalende én stijgende rente Inspelen op koersbewegingen in obligaties Beheerd door IXIS Asset Management, één van de top Fixed Income Asset Managers

3 Wilt u kunnen profiteren van veranderingen op de rentemarkt én de kansen benutten die obligaties bieden? Met daarbij de zekerheid van hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd? Met de twee soorten beleggingen van de Catamaran Obligatie maakt u kans op een aantrekkelijk rendement. Een innovatief beleggingsproduct, ontstaan in samenwerking met het gerenommeerde IXIS Asset Management.

4 Beleggen in de Catamaran Obligatie. Traditionele beleggingsfondsen zijn zogenaamde long only fondsen; ze mogen niets verkopen wat niet in hun bezit is ( short gaan ). Bij de Catamaran Obligatie is dit anders, hier kan IXIS Asset Management ( IXIS AM ) namelijk long gaan én short gaan, waardoor u als belegger kunt profiteren van stijgende én dalende markten. IXIS AM behoort op haar terrein tot de wereldtop en heeft zich ruimschoots bewezen op het gebied van vastrentende waarden. Met de Catamaran Obligatie kunt u op een indirecte manier in obligaties beleggen en hebt u kans op een hoog rendement. De Catamaran Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar. Twee soorten beleggingen. De Catamaran Obligatie maakt gebruik van twee soorten beleggingen. De ene belegging is gericht op de ontwikkeling van de rente en de andere op het kredietrisico van obligaties. Bij beide beleggingsvormen heeft IXIS AM de volledige vrijheid om in te spelen op de mogelijkheden die zij ziet. Voor de rentebelegging betekent dit dat IXIS AM long en short kan gaan om zodoende de beleggingen optimaal af te stemmen op haar visie. Heeft IXIS AM de visie dat de rente omhoog gaat, kan hierop worden ingespeeld. Ook kan IXIS AM posities innemen in de verschillende looptijden en deze combineren. Aan beleggen in obligaties zit een specifiek risico; het zogenaamde kredietrisico. De markt voor deze risico s heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om kredietrisico als een op zichzelf staand product te verhandelen. De markt in kredietrisico wordt onderhouden door een groot aantal marktpartijen en biedt IXIS AM de mogelijkheid om in te spelen op veranderingen en kansen die zich voordoen in de markt. IXIS AM neemt bijvoorbeeld posities (long en short) in verschillende regio s, sectoren en bedrijven. Door gebruik te maken van de onderlinge verschillen kan rendement worden behaald zonder dat grote investeringen nodig zijn. Een actief beheer op het gebied van rente- en kredietrisico is van groot belang om optimaal rendement te kunnen behalen. Doordat IXIS AM gebruik maakt van onder andere rente- en kredietderivaten zal de totale nominale waarde van de beleggingen aanzienlijk groter zijn dan de hoeveelheid geld die haar is toevertrouwd. Hierdoor is er sprake van een zogenaamde hefboomwerking.

5 IXIS Asset Management. Het Franse IXIS AM is gevestigd in Parijs en onderdeel van de Franse spaarbank Groupe Caisse d Epargne. Tot de klanten van de vermogensbeheerder behoren institutionele beleggers, uiteenlopende grote ondernemingen en banken. IXIS AM behoort tot de favoriete keuze van Franse institutionele beleggers. Het vermogen onder beheer was 383 miljard euro per 31 maart 2005 (zie figuur 1). In totaal werken bij IXIS AM 2200 mensen, waarvan ongeveer 500 in Parijs. Hun expertise komt voort uit diverse regionale aandachtsgebieden, te weten Europa, de Verenigde Staten en Azië en de specifieke manier van werken, waarover in de volgende paragraaf meer. IXIS AM beschikt bovendien over een uitgebreid eigen researchnetwerk, waarbij specialisten per asset class werken, zoals obligaties, aandelen en alternatieve investeringen. miljard Figuur 1: Overzicht verloop Assets Under Management IXIS AM vanaf Bron: IXIS AM d.d. 31 maart Management van de Catamaran Obligatie. Realiseren van rendement en het balanceren van de beide soorten beleggingen vereist een gedisciplineerd investeringsproces. De beleggingen zullen worden beheerd door twee onafhankelijke teams die op dagelijkse basis verantwoordelijk zijn voor het genereren van ideeën en het aanpassen van de portefeuille, waar nodig. Zij worden hierin bijgestaan door kwantitatieve modellen en interne processen die IXIS AM ook gebruikt voor haar andere fixed income fondsen. Zoals blijkt uit tabel 1 hebben deze zich ruimschoots bewezen. IXIS AM heeft ook de jaren daarvoor, sinds 2002, op dit gebied consequent een top 3 plaats ingenomen. Groep Positie Aantal fondsen Gemiddelde Morningstar Rating Groupama ,69 IXIS ,59 Robeco ,47 Frankfurt Trust ,47 Crédit Agricole ,45 KBC Asset Man ,39 Aviva ,38 Ofivalmo ,37 Danske Invest ,33 Robur ,33 Tabel 1: Morningstar s Top European FIXED INCOME Fund Groups Bron: Robeco, februari 2005

6 Uitzicht op een aantrekkelijke coupon. De Catamaran Obligatie betaalt elk half jaar een coupon. De coupon wordt berekend over de positieve waardeontwikkeling van de Catamaran Obligatie ten opzichte van de hoogste waarde aan het einde van enig voorafgaand halfjaar gedurende de looptijd van de obligatie. Hiervan wordt 50% uitbetaald in de vorm van een coupon, die kan oplopen tot maximaal 5% per half jaar. Als er meer rendement is behaald, dan blijft dit achter in de Catamaran Obligatie en wordt dit door IXIS AM gebruikt om additioneel rendement te behalen. Stel, de koers is gedurende de eerste zes maanden 105% geweest maar eindigt op 104%. Dan wordt 50% van 4%(104% - 100%) = 2% uitgekeerd. Deze 2% wordt volledig uitgekeerd aangezien deze onder het maximum van 5% blijft. Indien de koers de volgende periode op 106% eindigt dan wordt het verschil tussen 104% (de hoogst behaalde koers aan het einde van enige voorafgaande couponperiode) en 106% als basis gebruikt voor de dan uit te betalen coupon. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

7 Hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd. Als belegger ontvangt u in ieder geval uw inleg aan het einde van de 10-jarige looptijd retour. Als garantie hiervoor reserveert ABN AMRO aan het begin van de looptijd een gedeelte van de inleg voor de aanschaf van een zero coupon obligatie 1. Het resterende deel, het performance deel, gebruikt IXIS AM om op basis van haar visie de beleggingen aan te gaan. Het garantiedeel is gevoelig voor renteveranderingen, daarom wordt het risico hiervan meegenomen in de overwegingen van IXIS AM. Koersontwikkeling. Op de koersontwikkeling van de Catamaran Obligatie is een aantal factoren van invloed. Het rendement dat IXIS AM op haar beleggingen maakt is namelijk afhankelijk van de door IXIS AM ingenomen posities, de beweeglijkheid van de rente en de kredietwaardigheid van overheden en bedrijven wereldwijd. Dit rendement heeft invloed op de koersontwikkeling. Voordelen van de Catamaran Obligatie. Indirecte manier van beleggen in obligaties; Profiteren van stijgende en dalende markten; Een top vermogensbeheerder met wereldwijde beleggingskennis in vastrentende waarden; Hoofdsomgarantie op einde looptijd; Dagelijks in- en uitstappen mogelijk. Risico s. Tegenover de beoogde aantrekkelijke rendementen en de mogelijkheid te profiteren van veranderingen in zowel de rente als in obligaties staan bepaalde risico s. IXIS AM zou verkeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen, zoals een foutieve inschatting van de renteontwikkeling of kredietrisico s, waardoor er een teleurstellend of negatief rendement wordt behaald. In het slechtste geval krijgt u aan het einde van de looptijd 100% van uw nominale inleg terug, maar geen additioneel rendement. Door de hefboomwerking valt een negatief rendement extra slecht uit. Gedurende de looptijd kan de waarde van de Catamaran Obligatie lager zijn dan de garantiewaarde aan het einde van de looptijd. De waarde van de Catamaran Obligatie kan als gevolg van veranderende marktomstandigheden tijdens de looptijd lager of hoger zijn dan de uitgifteprijs. De kredietwaardigheid van de bedrijven en de renteontwikkeling zijn van invloed op de koers van de Catamaran Obligatie. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van de Catamaran Obligatie.

8 ABN AMRO houdt u op de hoogte. ABN AMRO verzorgt kwartaalberichten met een toelichting op het rendement. Deze berichten zullen gepubliceerd worden op Tevens vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop. Na introductie vindt u de Catamaran Obligatie bij de garantieproducten. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van beleggen? Meldt u dan nu aan voor de gratis Nieuwsbrief Beleggen van ABN AMRO op Kosten. De uitgiftekoers van de Catamaran Obligatie bedraagt 100%. In deze koers zijn de kosten voor de belegger opgenomen: naast de eenmalige emissiekosten van 1,5% bedragen de kosten op jaarbasis 1,25% over de nominale waarde van de Catamaran Obligatie. Daarnaast is er een jaarlijkse beheervergoeding van 2% over het performance deel en een eventuele prestatievergoeding van 10%. Deze prestatievergoeding wordt alleen berekend over de positieve waardeontwikkeling van de aan IXIS AM toevertrouwde gelden ten opzichte van de hoogste waarde aan het einde van enig voorgaande halfjaar gedurende de looptijd van de obligatie. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Zo schrijft u in. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Preferred Banker. Deze kan u informeren over de karakteristieken van de Catamaran Obligatie en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het prospectus waarin de risico s en de definitieve voorwaarden staan beschreven. Tijdens de inschrijvingsperiode kunt u het prospectus vinden op onze websites en Na de inschrijvingsperiode kunt u het koersverloop vinden op Inschrijven voor de Catamaran Obligatie kan van 5 september 2005 tot en met uiterlijk 30 september 2005 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor, via het Preferred Banking Service Center ( , lokaal tarief) of via Internet Bankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. 1 Een zero coupon obligatie is een obligatie die geen coupon betaalt en aan het einde van de looptijd op 100% wordt afgelost. De waarde van deze obligatie is minder dan 100%.

9 De Catamaran Obligatie Kenmerken van de Catamaran Obligatie. Uitgevende Instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa3) Looptijd: 10 jaar Inschrijvingsperiode: 5 september 2005 tot en met uiterlijk 30 september 2005, 15:00 uur Nederlandse tijd Uitgifte- & Stortingsdatum: 7 oktober 2005 Eerste notering: 7 oktober 2005 Afloopdatum: 20 september 2015 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR Coupon: De coupon wordt berekend over de positieve waardeontwikkeling van de Catamaran Obligatie ten opzichte van de hoogste waarde aan het einde van enig voorafgaand halfjaar gedurende de looptijd van de obligatie. Hiervan wordt 50% uitbetaald in de vorm van een coupon, die kan oplopen tot maximaal 5% per half jaar. Coupondata: 20 september en 20 maart Hoofdsomgarantie: 100%, op afloopdatum Notering: Euronext Amsterdam Fondscode: Prijsinformatie op internet: en Het prospectus en de definitieve voorwaarden van de Catamaran Obligatie zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Catamaran Obligatie. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Catamaran Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing de Catamaran Obligatie te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat-product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 26 juli Foto cover: A. Sézerat

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES Gegarandeerde coupon van 8% in het eerste jaar Jaarlijks verwacht rendement van 6 tot 10% 1 Eindwaarde van 100% van de nominale waarde gegarandeerd door de Staat der

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date

Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 On 6 February 2010 ABN AMRO Bank N.V. (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie