Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 Yield Notes Met een e coupon afhankelijk van de aandelenmarkt

3 2 Yield Notes Met de Yield Notes van The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ) ontvangt u mogelijk jaarlijks een e coupon afhankelijk van de prestaties van een selectie aandelen. Yield Notes bieden daarnaast 10 terugbetaling van de nominale waarde op de afloopdatum. Wanneer koopt u een Yield Note? Over The Royal Bank of Scotland RBS biedt met beleggingsproducten toegang tot wereldwijde markten en diverse beleggingscategorieën voor elk soort belegger. Naast particulier beleggen is RBS in Nederland actief op het gebied van financiële dienstverlening aan onder andere grootzakelijke ondernemingen, stichtingen en de publieke sector. RBS heeft haar positie in de Nederlandse markt verworven door de overname van ABN AMRO Bank N.V. in In 2009 had RBS een marktaandeel in de handel van gestructureerde producten van ongeveer 6 op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext (bron: NYSE Euronext, 16 juni 2010). The Royal Bank of Scotland Group plc., waarvan The Royal Bank of Scotland N.V. een groepsonderneming is, werd opgericht in 1727 en is momenteel internationaal actief in ruim 50 landen. In 2009 won RBS de Euromoney Award voor Best Global Structured Products House van het jaar en de Structured Products Awards Benelux. In het verleden heeft The Royal Bank of Scotland N.V., destijds nog actief als ABN AMRO Bank N.V., diverse Yield Notes uitgegeven. Een Yield Note is een beleggingsproduct waarmee u jaarlijks een mogelijke e coupon ontvangt, afhankelijk van de prestaties van een selectie aandelen. Yield Notes bieden daarnaast 10 terugbetaling van de nominale waarde op de afloopdatum. In deze brochure vindt u een overzicht van de werking van de Yield Notes uitgegeven door RBS. Omdat de aandelenmarkt de afgelopen jaren een flinke daling heeft laten zien, is een groot deel van de onderliggende aandelen sinds de introductie van de verschillende Yield Notes sterk gedaald. Let op, hierdoor is de kans op een e coupon bij veel Yield Notes minimaal. Op onze website vindt u een actueel overzicht van de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen ten opzichte van de startwaarde voor iedere individuele Yield Note. Deze zogenaamde Coupon Indicatoren kunt u raadplegen op de productpagina s van de individuele Yield Notes. U komt op de productpagina door in de zoekfunctie de ISIN-code van de betreffende Yield Note in te vullen. De Yield Notes die zijn opgenomen in deze brochure zijn uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V. (A2/A+/AA-, d.d. 16 juni 2010), een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc. Meer informatie over RBS leest u in de kantlijn en kunt u vinden op onze website Hoe werkt een Yield Note? Een Yield Note is een beleggingsproduct waarmee u jaarlijks een e coupon ontvangt. Deze e coupon is afhankelijk van de koersontwikkeling van een bepaalde selectie aandelen. De methode waarmee de hoogte van de coupon wordt bepaald, verschilt per Yield Note. Een aantal Yield Notes keert in de eerste jaren van de looptijd een vaste coupon uit. De werking van de verschillende Yield Notes wordt toegelicht op de volgende pagina s. Alle Yield Notes bieden recht op 10 terugbetaling van de nominale waarde op de afloopdatum. Yield Notes is een verzamelnaam voor onder andere de Yield Discovery Notes, Yield Magneet Notes, en de Rente Rendement Note II en III, allen uitgegeven door RBS. Een volledig overzicht van de verschillende Yield Notes die door RBS zijn uitgegeven vindt u in figuur 1.

4 Yield Notes 3 Naam ISIN-Code Pagina Yield Discovery Note I NL p. 5 Yield Discovery Note II NL p. 5 Yield Discovery Note III NL p. 5 Yield Discovery Note IV NL p. 5 Yield Discovery Note V NL p. 5 Yield Discovery Note VII NL p. 6 Yield Discovery Note VIII NL p. 6 Yield Discovery Note IX NL p. 6 Yield Rente Vast Note I NL p. 6 Yield Rente Vast Note II NL p. 6 Yield Rente Vast Note III NL p. 7 Yield Step Up Note NL p. 7 Yield Magneet Note I NL p. 7 Yield Magneet Note II NL p. 7 Yield Magneet Note III NL p. 7 Yield Magneet Note V NL p. 8 Yield Magneet Klik Note NL p. 8 Ondernemers Garantie Obligatie NL p. 8 Yield Multi Klik Note NL p. 8 Rente Vast Note NL p. 9 Rente Garant Note NL p. 9 Rente Rendement Note II NL p. 9 Rente Rendement Note III NL p. 9 Eenvoudig verhandelbaar Alle Yield Notes zijn genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en zijn dagelijks verhandelbaar. Iedere Yield Note heeft een eigen unieke code, de zogenaamde ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u een Yield Note eenvoudig terugvinden bij uw eigen bank. Op onze website vindt u de ISIN-codes van de beschikbare Yield Notes. Meer informatie over de verhandelbaarheid vindt u op pagina 11 in deze brochure. Figuur 1. Overzicht van de Yield Notes uitgegeven door RBS en opgenomen in deze brochure.

5 4 Yield Notes Omdat de Yield Notes 10 terugbetaling van de nominale waarde bieden op de afloopdatum, zijn deze in bepaalde opzichten vergelijkbaar met een obligatie. Het verschil ten opzichte van een normale obligatie is dat de coupon in de meeste gevallen niet gegarandeerd is en zelfs kan bedragen. In tegenstelling tot normale obligaties is de coupon van een Yield Note namelijk afhankelijk van de koersontwikkeling van een bepaalde selectie aandelen. Zoals ook bij obligaties is de waarde van een Yield Note afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. De rente waarvan een Yield Note afhankelijk is, is de termijnrente geldend voor de periode van de resterende looptijd van de Yield Note. In deze brochure wordt dit ook wel de lange rente genoemd. Een (tussentijdse) daling van deze lange rente is, de overige en constant houdend, gunstig voor de koers van een Yield Note. Een (tussentijdse) stijging van de lange rente is ongunstig voor de koers van een Yield Note. De ontwikkeling van deze rente is onder andere afhankelijk van de (verwachte) economische groei en inflatie. Een hogere (verwachte) economische groei of inflatie zal in principe leiden tot een stijging van de lange rente en omgekeerd zal een lagere (verwachte) economische groei of inflatie in principe leiden tot een daling van de lange rente. Daarnaast geldt over het algemeen dat hoe langer de resterende looptijd van een Yield Note is, des te gevoeliger deze Yield Note is voor de effecten van de lange rente. Berekening van de e coupon Een aantal Yield Notes biedt gedurende de eerste jaren van de looptijd een vooraf bekende vaste coupon. Voor de resterende looptijd is de coupon. De e coupon is afhankelijk van de prestaties van een bepaalde selectie aandelen, ook wel het onderliggende mandje genoemd, en kan bedragen. De e coupon van een Yield Note wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de prestaties van alle onderliggende individuele aandelen in het mandje. Dat wil zeggen dat de som van de prestaties van de individuele aandelen wordt berekend en gedeeld door het aantal aandelen opgenomen in het mandje. Zowel positieve als negatieve prestaties tellen mee. Positieve bijdragen zijn altijd begrensd. Negatieve bijdragen zijn bij sommige Yield Notes begrensd. Elk jaar wordt op de peildatum de waarde van ieder aandeel vergeleken met de koers op de startdatum om de hoogte van de couponbijdrage in het desbetreffende jaar te bepalen. De onderliggende aandelen in het mandje van een bepaalde Yield Note komen uit diverse sectoren. Hierdoor is het mogelijk dat onderliggende aandelen uit een mandje verschillend reageren op bepaalde marktontwikkelingen. Dit heeft als mogelijk nadeel dat een positieve koersontwikkeling van de aandelenmarkt in het geheel, gedempt wordt door individuele aandelen die hierop tegengesteld reageren. De onderliggende aandelen in het mandje kunnen dividend uitkeren. Beleggers in de Yield Note ontvangen geen dividend. Het dividend is gebruikt om de Yield Note haar kenmerken te geven. Op de volgende pagina s vindt u een overzicht van de wijze waarop de coupon wordt bepaald voor de verschillende Yield Notes. Wilt u een voorbeeld zien van de couponberekening voor een individuele Yield Note? Raadpleeg dan de Coupon Indicatoren op de productpagina van de desbetreffende Yield Note op onze website U vindt in dat document tevens per Yield Note de vastgestelde startwaarden van de individuele aandelen in de onderliggende mandjes van de Yield Notes.

6 Yield Notes 5 Yield Discovery Note I (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note I bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 9%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn niet begrensd. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 9% over de nominale waarde. In de eerste drie jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note I een vaste coupon uit van 5, over de nominale waarde. Yield Discovery Note II (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note II bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 9%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn niet begrensd. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 9% over de nominale waarde. In de eerste drie jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note II een vaste coupon uit van 5, over de nominale waarde. Yield Discovery Note III (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note III bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In de eerste drie jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note III een vaste coupon uit van 5,7 over de nominale waarde. Yield Discovery Note IV (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note IV bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. De Yield Discovery Note IV keert geen vooraf bekende vaste coupon uit. 9% Jaar % Jaar Jaar Yield Discovery Note V (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note V bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In de eerste drie jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note V een vaste coupon uit van 5,7 over de nominale waarde. Jaar

7 6 Yield Notes Jaar Yield Discovery Note VII (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note VII bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In de eerste drie jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note VII een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Yield Discovery Note VIII (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note VIII bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note VIII een vaste coupon uit van over de nominale waarde. 1 9% Yield Discovery Note IX (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note IX bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. De koersverandering van de vijfentwintig best presterende aandelen wordt hierbij vastgezet op, ongeacht het werkelijke rendement. Voor de overige vijfentwintig aandelen zijn de positieve individuele koersveranderingen begrensd op 1 en negatieve individuele koersveranderingen begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 1 over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Discovery Note IX een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Yield Rente Vast Note I (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Rente Vast Note I bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. De Yield Rente Vast Note I keert geen vooraf bekende vaste coupon uit. Yield Rente Vast Note II (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Rente Vast Note II bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. De Yield Rente Vast Note II keert geen vooraf bekende vaste coupon uit.

8 Yield Notes 7 Yield Rente Vast Note III (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Rente Vast Note III bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt 2, over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. De Yield Rente Vast Note III keert geen vooraf bekende vaste coupon uit. Yield Step Up Note (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Step Up Note bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 7,. Negatieve individuele koersveranderingen zijn niet begrensd. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 7, over de nominale waarde. Daarnaast geldt bij de Yield Step Up Note dat een e coupon altijd gelijk zal zijn aan of hoger zal zijn dan de hoogste e coupon die tot dan toe is behaald. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Step Up Note een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Yield Magneet Note I (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Magneet Note I bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Een positieve individuele koersverandering wordt hierbij voor 9% meegenomen, onafhankelijk van de hoogte van de positieve koersverandering. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 9% over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Magneet Note I een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Yield Magneet Note II (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Magneet Note II bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Een positieve individuele koersverandering wordt hierbij voor 9% meegenomen, onafhankelijk van de hoogte van de positieve koersverandering. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 9% over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Magneet Note II een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Yield Magneet Note III (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Magneet Note III bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Een positieve individuele koersverandering wordt hierbij voor meegenomen, onafhankelijk van de hoogte van de positieve koersverandering. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Magneet Note III een vaste coupon uit van over de nominale waarde. 7, 6, 4, 3, 1, Jaar % Jaar % Jaar

9 8 Yield Notes 1 9% Yield Magneet Note V (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Magneet Note V bestaat uit dertig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Een positieve individuele koersverandering wordt hierbij voor 1 meegenomen, onafhankelijk van de hoogte van de positieve koersverandering. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de dertig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 1 over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Magneet Note V een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Yield Magneet Klik Note (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Magneet Klik Note bestaat uit dertig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Een positieve individuele koersverandering wordt hierbij voor meegenomen, onafhankelijk van de hoogte van de positieve koersverandering. Bovendien worden koersveranderingen die eenmaal in een jaar voor zijn meegenomen in de berekening van de e coupon, ieder volgend jaar ook voor meegenomen in de berekening van de coupon. Negatieve individuele koersveranderingen zijn begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de dertig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Magneet Klik Note een vaste coupon uit van over de nominale waarde. Jaar Ondernemers Garantie Obligatie (NL ) Het onderliggende mandje van de Ondernemers Garantie Obligatie bestaat uit vijftig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de vijftig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt over de nominale waarde. In het eerste jaar van de looptijd keert de Ondernemers Garantie Obligatie een vaste coupon uit van over de nominale waarde. 8, 7, 5, 4, 2, 1, Jaar Yield Multi Klik Note (NL ) Het onderliggende mandje van de Yield Multi Klik Note bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Een positieve individuele koersverandering wordt hierbij voor 8, meegenomen, onafhankelijk van de hoogte van de positieve koersverandering. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 8, over de nominale waarde. Daarnaast zal een e coupon altijd gelijk zijn aan of hoger zijn dan de hoogste e coupon die tot dan toe is behaald. In de eerste twee jaar van de looptijd keert de Yield Multi Klik Note een vaste coupon uit van 5,7 over de nominale waarde.

10 Yield Notes 9 Rente Vast Note (NL ) Het onderliggende mandje van de Rente Vast Note bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 8,. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 8, over de nominale waarde. De Rente Vast Note keert geen vooraf bekende vaste coupon uit. Rente Garant Note (NL ) Het onderliggende mandje van de Rente Garant Note bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 1. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -2. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 1 over de nominale waarde. In de eerste drie jaar van de looptijd keert de Rente Garant Note een vaste coupon uit van over de nominale waarde. 8, 7, 5, 4, 2, 1, Jaar % Jaar Rente Rendement Note II (NL ) Het onderliggende mandje van de Rente Rendement Note II bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de 8,. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 8, over de nominale waarde. De Rente Rendement Note II keert geen vooraf bekende vaste coupon uit. 8, 7, 5, 4, 2, 1, Jaar Rente Rendement Note III (NL ) Het onderliggende mandje van de Rente Rendement Note III bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de 6,. Negatieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op -. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt 2, over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 6, over de nominale waarde. De Rente Rendement Note III keert geen vooraf bekende vaste coupon uit. 6, 5, 3, 2, 0, Jaar

11 10 Yield Notes Scenario s Aan de hand van de drie onderstaande scenario s (zie figuur 2) wordt de werking van de couponbepaling van een Yield Note toegelicht. Ter illustratie wordt de Yield Discovery Note I (NL ) gebruikt. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op scenario-analyse. Dit betekent dat de voorbeelden zijn gebaseerd op hypothetische aannames en in geen enkel opzicht een betrouwbare indicator zijn voor de werkelijke toekomstige resultaten en rendementen. Het onderliggende mandje van de Yield Discovery Note I bestaat uit twintig aandelen. De berekening van de e coupon gebeurt op basis van de koersverandering van de onderliggende aandelen. Positieve individuele koersveranderingen zijn hierbij begrensd op 9%. Negatieve individuele koersveranderingen zijn niet begrensd. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van de individuele couponbijdragen van de twintig aandelen sinds de startdatum tot en met de betreffende peildatum. De minimale coupon bedraagt over de nominale waarde. De maximale coupon bedraagt 9% over de nominale waarde. Aandeel Sector Start- Koers Veran- Coupon- Koers Veran- Coupon- Koers Veran- Couponkoers dering bijdrage dering bijdrage dering bijdrage Scenario Laag Scenario Gemiddeld Scenario Hoog AXA Financiële Instellingen 16,28 13,02-20,0-20,0 17,08 4,89% 4,89% 17,45 7,1 7,1 British American Tobacco Consumptiegoederen 745, ,00 182,9 9, ,00 182,9 9, ,00 182,9 9,0 Carrefour Consumptiegoederen 42,60 33,75-20,7-20,7 42,12-1,1-1,1 45,78 7,4 7,4 Citigroup Financiële Instellingen 47,78 3,85-91,9-91,9 58,25 21,9 9,0 58,25 21,9 9,0 Coca-Cola Consumptiegoederen 49,79 51,29 3,0 3,0 51,29 3,0 3,0 51,29 3,0 3,0 E.ON Nutsbedrijven 15,55 24,50 57,5 9,0 24,50 57,5 9,0 24,50 57,5 9,0 Ageas Financiële Instellingen 11,19 2,02-81,9-81,9 12,56 12,2 9,0 12,56 12,2 9,0 GlaxoSmithKline Farmacie 1.270, ,00-7,4-7, ,00-7,4-7, ,00-7,4-7,4 ING Group Financiële Instellingen 13,71 6,32-53,8-53,8 12,14-11,4-11,4 15,26 11,3 9,0 Intel Informatie Technologie 30,24 21,18-29,9-29,9 30,26 0,0 0,0 30,26 0,0 0,0 KPN Telecommunicatie 5,94 10,55 77,6 9,0 10,55 77,6 9,0 10,55 77,6 9,0 Microsoft Informatie Technologie 26,74 25,89-3,1-3,1 21,12-21,0-21,0 30,45 13,8 9,0 Nokia Informatie Technologie 14,47 8,27-42,8-42,8 14,99 3,59% 3,59% 15,75 8,8 8,8 Pfizer Farmacie 34,44 14,99-56,4-56,4 38,56 11,9 9,0 38,56 11,9 9,0 Philips Luxe Goederen en Diensten 23,66 24,07 1,7 1,7 24,07 1,7 1,7 24,87 5,1 5,1 Siemens Industrie 64,24 73,15 13,8 9,0 73,15 13,8 9,0 73,15 13,8 9,0 Total Energie 34,80 37,17 6,8 6,8 37,17 6,8 6,8 37,17 6,8 6,8 Toyota Motor Luxe Goederen en Diensten 3.620, ,00-10,6-10, ,00-10,6-10, ,00-10,6-10,6 Unilever Consumptiegoederen 16,34 22,59 38,2 9,0 22,59 38,2 9,0 22,59 38,2 9,0 Volkswagen Luxe Goederen en Diensten 43,19 68,78 59,2 9,0 68,78 59,2 9,0 68,78 59,2 9,0 Gemiddelde couponbijdrage -17,6 2,4 5,9 Variabele coupon 2,4 5,9 Figuur 2. Voorbeeldscenario s voor de mogelijke couponberekening in één van de jaren van de looptijd. Deze scenario s zijn gebaseerd op fictieve aannames en vormen geen betrouwbare indicator voor werkelijke toekomstige resultaten. De weergegeven coupon is exclusief eventuele kosten. RBS rekent geen kosten over een uit te keren coupon. Het is mogelijk dat uw bank of broker hiervoor kosten in rekening brengt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

12 Yield Notes 11 Hoe koopt u een Yield Note? Hoe herkent u de verschillende Yield Notes? Iedere Yield Note heeft een eigen unieke code, de zogenaamde ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u een Yield Note terugvinden bij uw bank en op Waar koopt/verkoopt u een Yield Note? Yield Notes zijn in principe verkrijgbaar bij alle banken en/of brokers die toegang hebben tot Euronext Amsterdam van NYSE Euronext. Kijk op voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop/verkoop van het product kunt overgaan bij uw eigen bank en/of broker. Verhandelbaarheid De Yield Notes zijn genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext met RBS als market maker. Dat wil zeggen dat RBS onder normale marktomstandigheden tijdens beursuren van Euronext Amsterdam, van 9:05 uur tot 17:30 bereid is om de Yield Notes te kopen en te verkopen. Hierdoor is het mogelijk om onder normale omstandigheden tijdens genoemde beursuren Yield Notes te kopen of verkopen. De prijs waarvoor RBS bereid is een Yield Note te kopen wordt de biedprijs genoemd en de prijs waarvoor RBS bereid is een Yield Note te verkopen wordt de laatprijs genoemd. Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. De spread varieert per Yield Note en is terug te vinden op de betreffende productpagina op Gedurende de looptijd van Yield Notes kan de spread aan wijziging onderhevig zijn. Bijvoorbeeld, indien er belangrijke cijfers worden gepubliceerd zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers kan de spread (tijdelijk) worden vergroot. Actuele informatie over de bied- en laatprijzen gehanteerd gedurende de looptijd van Yield Notes treft u aan op de productpagina s op de website Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat RBS geen prijs afgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de handel in de onderliggende waarde(n) wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of bij storingen in het handelssysteem van RBS, Euronext Amsterdam van NYSE Euronext, een dataleverancier of de beurs waarop de onderliggende waarde(n) wordt verhandeld. Indien RBS geen prijzen afgeeft kan het zijn dat het niet mogelijk is om de Yield Note te kopen of te verkopen of niet tegen de door u gewenste prijs. Heeft u vragen over de prijsvorming van de Yield Note, bel dan met RBS via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief) of per via Kosten De nominale waarde van de Yield Note bedraagt meestal 1000 euro. Alleen voor de Rente Rendement Note II en III bedraagt deze 100 euro. De beheerskosten verschillen per Yield Note en zijn weergegeven in figuur 3. De beheerskosten zijn reeds in de koers verwerkt en omvatten per Yield Note de vergoeding die aan distributeurs wordt betaald, de vergoeding voor de structurering van het product, de kosten in verband met de notering aan NYSE Euronext, de kosten in verband met vereffening via Euroclear Nederland en juridische en administratieve kosten.

13 12 Yield Notes Jaarlijkse Jaarlijkse beheerskosten beheerskosten % EUR per Note Yield Discovery Note I 0,8 8,50 Yield Discovery Note II 0,8 8,50 Yield Discovery Note III 0,8 8,50 Yield Discovery Note IV 0,8 8,00 Yield Discovery Note V 0,9 9,00 Yield Discovery Note VII 0,8 8,50 Yield Discovery Note VIII 0,7 7,50 Yield Discovery Note IX 0,8 8,00 Yield Rente Vast Note I 0,9 9,00 Yield Rente Vast Note II 0,7 7,50 Yield Rente Vast Note III 0,7 7,50 Yield Step Up Note 0,8 8,50 Yield Magneet Note I 0,9 9,00 Yield Magneet Note II 0,8 8,50 Yield Magneet Note III 0,7 7,50 Yield Magneet Note V 0,7 7,50 Yield Magneet Klik Note 0,8 8,50 Ondernemers Garantie Obligatie 0,6 6,50 Yield Multi Klik Note 0,7 7,50 Rente Vast Note 0,5 5,00 Rente Garant Note 0,5 5,00 Rente Rendement Note II* 0,7 0,75 Rente Rendement Note III* 0,7 0,75 Figuur 3. Gemiddelde beheerskosten (inclusief eventuele emissiekosten) in % en euro op jaarbasis voor de verschillende Yield Notes.* De nominale waarde van de Rente Rendement Note II en III bedraagt 100 euro. De nominale waarde van de overige Yield Notes bedraagt 1000 euro. Bij het aan- en verkopen dient u ook rekening te houden met de verschillen tussen bied- en laatprijzen (zie ook de paragraaf Verhandelbaarheid op pagina 11). Naast de beheerskosten zijn er ook kosten en vergoedingen die in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker en omvatten doorgaans een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de Yield Notes wordt aangehouden, tarieven voor overboekingen van effecten en couponbetalingen, dividenden en aflosbaar gestelde producten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen. Ook kunnen over transacties in de Yield Notes aan- en verkoopprovisies in rekening worden gebracht. De tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Tenslotte kunnen er over uw belegging in de Yield Notes ook belastingen zijn verschuldigd die niet via RBS, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van de Yield Notes is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Yield Notes, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

14 Yield Notes 13 Risico s. De aanschaf van een Yield Note brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals kredietrisico, koersrisico, liquiditeitsrisico, risico met betrekking tot belangenverstrengeling, risico op voortijdige beëindiging en risico s bij beleggingen in opkomende markten. Yield Notes zijn daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico s van dit product begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of de Yield Note geschikt is voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risico-bereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen. Deze brochure dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van de Yield Note. Het aanbod van de Yield Note vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om de Yield Note te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via Deze paragraaf bevat slechts een overzicht van de belangrijkste risico s. Lees voor een volledig overzicht het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. In de paragraaf Verhandelbaarheid op pagina 11 vindt u een beschrijving van het liquiditeitsrisico. Kredietrisico Yield Notes worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V., een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc. Beleggers in de Yield Note hebben een vordering op de uitgevende instelling. Dit betekent dat RBS voor de Yield Note een bedrag gelijk aan de nominale waarde moet terugbetalen op de afloopdatum. Echter, in geval van insolventie van de uitgevende instelling kunnen beleggers in de Yield Note mogelijk minder terugkrijgen dan de nominale waarde en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. De Yield Note wordt gehouden via het bewaringssysteem van Euroclear Nederland en is daardoor afgescheiden van het vermogen van de bank waarbij de Yield Note wordt aangehouden. Het Nederlandse depositogarantiestelsel is niet op de Yield Notes van toepassing. Beleggers krijgen met een belegging in Yield Notes geen eigendom in de onderliggende waarde. Standard & Poor s Ltd. ( S&P ), Moody s Investor Services ( Moody s ) en Fitch Group Inc. ( Fitch ) berekenen de kredietwaardigheid van een onderneming en daarmee het kredietrisico dat verbonden is aan een belegging in een instrument uitgegeven door deze onderneming. Deze berekening wordt vertaald in een zogenaamde credit rating. Credit ratings kunnen een goede indicatie geven van de kredietwaardigheid van een bedrijf, maar beleggers wordt aangeraden hun beleggingsbeslissing niet op credit ratings te baseren. De hier weergegeven credit ratings geven de kredietwaardigheid van The Royal Bank of Scotland N.V. weer, niet die van een Yield Note. Daarom zijn niet alle risico s verbonden aan een belegging in een Yield Note in deze credit ratings weerspiegeld. Credit ratings zijn aan wijziging onderhevig. The Royal Bank of Scotland N.V. heeft een credit rating van A+ (d.d. 16 juni 2010) afgegeven door S&P, van A2 (d.d. 16 juni 2010) afgegeven door Moody s en AA- (d.d. 16 juni 2010) afgegeven door Fitch. Meer informatie over credit ratings vindt u op onze website

15 14 Yield Notes Koersrisico Op de afloopdatum ontvangt u 10 van de nominale waarde van de Yield Note. Bij een tussentijdse verkoop van een Yield Note ontvangt u de dan geldende beurskoers. Gedurende de looptijd kan de waarde van een Yield Note fluctueren en kan de koers lager zijn dan de nominale waarde. Dit komt omdat de koersontwikkeling van een Yield Note onder andere afhankelijk is van de ontwikkeling van de (lange) rente, de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen, eventuele couponuitkeringen en de resterende looptijd van de Yield Note. Er is geen garantie dat u de nominale waarde terug ontvangt indien u een Yield Note tussentijds verkoopt. De e coupon van een Yield Note wordt bepaald door de koersontwikkeling van de aandelen in het onderliggende mandje van de betreffende Yield Note. Dit kan tot gevolg hebben dat de coupon in bepaalde jaren, of zelfs alle jaren van de looptijd bedraagt. Er van uitgaande dat de overige en gelijk blijven, geldt in het algemeen dat indien de lange rente stijgt, dit een negatief effect heeft op de koers van een Yield Note. De koers van de Yield Note zal dan dalen. Omgekeerd geldt dat wanneer de lange rente daalt, de koers van de Yield Note in het algemeen zal stijgen. Daarbij geldt dat hoe langer de resterende looptijd van de Yield Note is, des te groter dit rente-effect zal zijn. De koers van een Yield Note is tevens afhankelijk van de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen. De e coupon van de Yield Note wordt namelijk bepaald op basis van de gemiddelde koersontwikkeling van de onderliggende aandelen, waarbij de positieve koersontwikkeling begrensd is. Bij een aantal Yield Notes is ook de negatieve koersontwikkeling begrensd. Het is mogelijk dat de meeste aandelen een positieve koersontwikkeling laten zien en dat slechts één of enkele aandelen een zeer sterke koersdaling laten zien, waardoor de e coupon van de Yield Note toch bedraagt. Dit is niet het geval bij Yield Notes met een minimale e coupon en minder het geval bij Yield Notes waarvan de negatieve koersontwikkeling is begrensd. Daarnaast geldt voor alle Yield Notes dat een eventuele e coupon in de koers van de Yield Notes wordt verwerkt. Hierdoor stijgt mogelijk de koers van de Yield Notes. Nadat een e couponbetaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden daalt de koers van de Yield Notes met de waarde van de couponuitkering. Belangenverstrengeling RBS kan als uitgevende instelling en in andere hoedanigheden long en short posities innemen in de onderliggende aandelen van de Yield Notes. Dit kan zij doen om haar risico s met betrekking tot de betreffende Yield Note af te dekken of voor andere bankactiviteiten. Deze transacties kunnen de marktwaarde en verhandelbaarheid van de onderliggende waarde en/ of Yield Note beïnvloeden. De berekeningsagent van de Yield Note is dezelfde entiteit als de uitgevende instelling. Een berekeningsagent is een juridische entiteit die de waarde van een product bepaalt. De berekeningsagent mag naar eigen inzicht aanpassingen in de Yield Note maken indien er wijzigingen optreden in het onderliggende mandje aandelen, bijvoorbeeld door een fusie of overname. Zulke wijzigingen kunnen mogelijk een negatief effect op de waarde van de Yield Note hebben.

16 Yield Notes 15 Voortijdige beëindiging In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de uitgevende instelling de Yield Note vroegtijdig beëindigen tegen de marktwaarde van de Yield Note op dat moment. Dit kan minder zijn dan de nominale waarde van de betreffende Yield Note. Deze situatie doet zich voor indien het voor de uitgevende instelling niet langer is toegestaan onder geldende wet- en regelgeving (waaronder fiscale regels) om aan haar verplichtingen van de Yield Note te voldoen. Risico s bij beleggingen in opkomende markten In het onderliggende mandje van een Yield Note kunnen ook aandelen uit opkomende markten zijn opgenomen. Beleggen in aandelen uit opkomende markten gaat gepaard met extra risico s op politiek, economisch, sociaal en juridisch gebied. Daarnaast ontbreekt door gebrekkige beschikbaarheid van financiële verslaggeving en andere data in sommige markten transparantie. Ongunstige ontwikkelingen kunnen hierdoor een sterk negatieve invloed hebben op de couponbijdrage van het betreffende aandeel in het mandje van de Yield Note. Op de hoogte blijven? Actuele informatie over de verschillende Yield Notes, het dagelijkse koersverloop en de samenstelling van de onderliggende mandjes kunt u terugvinden op Hier vindt u tevens het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden, waarin de kosten, risico s en voorwaarden van de betreffende Yield Note staan beschreven. Voor specifieke vragen over de producten kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief) of per via RBS biedt tevens maandelijks een actueel overzicht van de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen ten opzichte van de startwaarde voor iedere individuele Yield Note. Deze zogenaamde Coupon Indicatoren kunt u raadplegen op de productpagina s van de individuele Yield Notes. U komt op de productpagina door in de zoekfunctie de ISIN-code van de betreffende Yield Note in te vullen.

17 Dit document is opgesteld door The Royal Bank of Scotland N.V. of haar dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ). Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en strekt ter informering over de voornaamste karakteristieken van de effecten beschreven in dit document. Het is niet bedoeld om een uitputtende opsomming te bevatten van alle mogelijke risico s verbonden aan, of de karakteristieken van de hierin beschreven effecten. Dit document is niet opgesteld of bedoeld en maakt geen onderdeel uit van een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding. Ook is het geen uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie of een officiële of informele bevestiging van voorwaarden. Dit document dient niet als vervanging van advies gegeven door een bank of financiële adviseur voorafgaand aan het aangaan van een derivatentransactie en vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Het is ook niet bedoeld om als basis te dienen voor een evaluatie van transacties in effecten of financiële belangen beschreven in dit document. Potentiële beleggers wordt daarom aangeraden voorafgaand aan het aangaan van een belegging in de effecten adequate informatie over de aard van deze producten en de daaraan verbonden risico s in te winnen. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie zal uitsluitend worden gedaan op basis van een aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, een prospectus welke kosteloos verkrijgbaar is via en/of U kunt ook bellen op 0900-MARKETS ( , lokaal tarief of vanuit het buitenland ) of (lokaal tarief), een sturen naar of per post aanvragen via RBS Markets NL, Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam. De aanschaf van effecten brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals marktrisico s, kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Beleggers dienen zich ervan te vergewissen dat zij de aard van al deze risico s begrijpen voordat zij een beleggingsbeslissing met betrekking tot de effecten nemen. Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of de effecten geschikt voor hen zijn gezien hun ervaring, doelstellingen, financiële positie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dienen beleggers voorafgaand aan het maken van een beleggingsbeslissing professioneel advies in te winnen dat relevant en specifiek is voor de beoogde beleggingsbeslissing. In de structurering, uitgifte en verkoop van de effecten treedt RBS niet op in een fiduciaire of adviserende rol. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie afkomstig van RBS en van andere instellingen die als betrouwbaar gelden. RBS geeft in dit document een getrouwe reproductie van dergelijke informatie, echter RBS biedt geen garantie voor de juistheid van de getoonde gegevens verkregen van derden. RBS accepteert geen enkele verplichting om enige informatie opgenomen in dit document te herzien of te corrigeren. Geen handelen of nalaten van RBS of haar directeuren, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers met betrekking tot de informatie opgenomen in dit document vormt, of wordt geacht te vormen, een verplichting of garantie van RBS of enig ander persoon. Dit document bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenario-analyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Een ieder die een effect of een ander financieel belang genoemd in dit document verkrijgt wordt uitsluitend gebonden aan de voorwaarden opgenomen in het definitieve aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, prospectus dat in verband hiermee wordt uitgegeven en uitsluitend op basis daarvan worden inschrijvingen voor effecten of andere financiële belangen gedaan.onverminderd de juridische verantwoordelijkheid voor informatievoorziening, accepteert RBS geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met, een belegging in effecten beschreven in dit document. RBS en/of haar dochtervennootschappen of groepsvennootschappen, verbonden vennootschappen, werknemers of klanten kunnen een belang in financiële instrumenten hebben zoals de effecten beschreven in dit document of daaraan gerelateerde financiële instrumenten. Een dergelijk belang kan omvatten het handelen, aanhouden, onderhouden van een markt in zulke instrumenten als ook het verschaffen van bank-, kredieten andere financiële diensten aan een vennootschap of de uitgevende instelling van de effecten en financiële instrumenten beschreven in dit document. RBS treedt met betrekking tot een transactie, de effecten of andere verplichtingen beschreven in dit document, niet op als financiële adviseur of in een fiduciaire rol. RBS geeft met betrekking tot geen enkele jurisdictie een garantie of advies over fiscale, juridische en boekhoudkundige zaken. Dit document is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. De informatie opgenomen in dit document is eigendom van RBS en is verstrekt op verzoek van een geselecteerd aantal ontvangers en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verstrekt of anderszins gedistribueerd aan een andere derde partij zonder de schriftelijke toestemming van RBS. Verenigde Staten van Amerika: Dit document is uitsluitend bestemd voor verstrekking aan major institutional investors zoals gedefinieerd in Rule 15a-6 van de Amerikaanse Exchange Act van 1934, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Exchange Act ) en mag niet worden verstrekt aan andere Amerikaanse ingezetenen. Elke Amerikaanse major institutional investor die deze informatie ontvangt en komt door het ontvangst ervan overeen dat hij de informatie in dit document niet zal verstrekken of anderszins distribueren aan anderen. Amerikaanse ingezetenen die deze informatie hebben ontvangen en meer informatie willen ontvangen of een transactie in de effecten beschreven in dit document willen aangaan, kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger van RBS Securities Inc. via 600 Washington Boulevard, Stamford, CT, USA of bellen met RBS Securities Inc. is geregistreerd als broker-dealer bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission op grond van de Exchange Act en aangesloten bij de Amerikaanse Securities Investor Protection Corporation (SIPC) en de Amerikaanse Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). De effecten zoals hierin beschreven zijn en zullen niet worden geregistreerd zoals bedoeld in de de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Securities Act ) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, tenzij aan qualified institutional buyers (gekwalificeerde institutionele beleggers) in lijn met Rule 144A of op grond van een andere vrijstelling van of het niet van toepassing zijn van de registratieverplichting van de Securities Act. De aanbieding of verkoop van de effecten of transacties in de effecten kunnen verder beperkt worden door toepasselijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten of van haar afzonderlijke staten. Potentiële beleggers dienen zichzelf daarom op de hoogte te stellen van juridische beperkingen bij het aangaan van transacties en deze naleven. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van Financial Services Authority. Behalve in landen waarin dit wettelijk is vereist is de inhoud van dit document is niet beoordeeld door toezichthouders in de landen waarin dit document wordt verstrekt. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Dit document bevat merken van The Royal Bank of Scotland Group plc en andere vennootschappen binnen de RBS groep. De merken omvatten onder andere het logo van The Royal Bank of Scotland en de merknamen The Royal Bank of Scotland en RBS. Voor informatie over de merken van The Royal Bank of Scotland Group plc of een van haar groepsvennootschappen kunt u contact opnemen met The Royal Bank of Scotland plc, via haar hoofdkantoor op 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB geregistreerd in Scotland onder nummer Dit document is opgesteld op 16 juni Meer informatie? Ga naar of bel 0900-MARKETS ( ; lokaal tarief)

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes rbs.nl/markets AEX Garantie Notes Wanneer koopt u een AEX Garantie Note? Een AEX Garantie Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct waarmee u met een beperkt risico kunt beleggen in de AEX-Index. In

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties* zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 100% terugbetaling van

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Dubbel profiteren van een koersstijging tot een vooraf vastgesteld plafond 2 Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Verwacht u dat de certificaten van aandelen ING

Nadere informatie

rbs.nl/markets AEX Memory Coupon Note

rbs.nl/markets AEX Memory Coupon Note rbs.nl/markets AEX Memory Coupon Note Wanneer koopt u een AEX Memory Coupon Note? Een AEX Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

Royal AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

Royal AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld Royal AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld Royal AEX Obligaties 2 De Royal AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting?!

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting?! Discounters Uw favoriete aandelen met korting?! 2 Discounters Verwacht u dat aandelenkoersen op korte termijn niet veel zullen stijgen? En bent u op zoek naar een belegging waarmee u in dat geval toch

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting Discounters Uw favoriete aandelen met korting 2 Discounters Verwacht u dat aandelenkoersen op korte termijn niet snel zullen stijgen? Bent u op zoek naar een belegging waarmee u rendement kunt maken wanneer

Nadere informatie

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011 Hollandse guru s over Hollandse aandelen Erik Mauritz 30 Mei 2011 Programma Introductie Fundamentele paneldiscussie Corné van Zeijl, Willem Burgers en Wim Gille Pauze Technische Analyse Royce Tostrams

Nadere informatie

Memory Coupon Notes.

Memory Coupon Notes. Memory Coupon Notes www.bnpparibasmarkets.nl Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

RBS Obligaties. Hèt beleggingsalternatief voor uw geld

RBS Obligaties. Hèt beleggingsalternatief voor uw geld RBS Obligaties Hèt beleggingsalternatief voor uw geld 2 RBS Obligaties Uw vertrouwen in de beurs is misschien nog laag. De spaarrente nog lager. Wat zijn dan alternatieven om toch rendement te maken op

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

RBS Variabele Rente Obligatie. Profiteren van een mogelijk stijgende lange rente

RBS Variabele Rente Obligatie. Profiteren van een mogelijk stijgende lange rente RBS Variabele Rente Obligatie Profiteren van een mogelijk stijgende lange rente 2 RBS Variabele Rente Obligatie Met de RBS Variabele Rente Obligatie ontvangt u zes jaar lang een variabele coupon die afhankelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Memory Coupon Note?

Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? MEMORY COUPON NOTES 2 Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in aandelen, wanneer

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Euro Garantplan 2009

Euro Garantplan 2009 Euro Garantplan 2009 Volop beleggen in de Eurozone mét hoofdsomgarantie op de Einddatum. The Royal Bank of Scotland plc treedt in sommige jurisdicties op als agent van ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Rente Garant Note Drie jaar gegarandeerd 6% rente

Rente Garant Note Drie jaar gegarandeerd 6% rente Rente Garant Note Drie jaar gegarandeerd 6% rente De eerste drie jaar gegarandeerd 6% rente per jaar De laatste vijf jaar uitzicht op maximaal 10% rente per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom terug

Nadere informatie

Visie op de markt van Guy Boscart. Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015

Visie op de markt van Guy Boscart. Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015 Visie op de markt van Guy Boscart Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015 Programma 1. Introductie BNP Paribas 2. Introductie Guy Boscart (US Markets) 3. Terugblik Albert Jellema (Probeleggen) 4. Visie op

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op per ar 8,5% rendement per ar als de DJ EURO STOXX 50 niet meer dan 40% daalt Een vaste coupon van 8,5% in het

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Groenbank Groen Discovery Note Een groen concept met garantie én fiscaal voordeel.

Groenbank Groen Discovery Note Een groen concept met garantie én fiscaal voordeel. Groenbank Groen Discovery Note Een groen concept met garantie én fiscaal voordeel. Jaarlijks kans op een hoge coupon van maximaal 5,7% Fiscale groenregeling van toepassing mogelijk voordeel momenteel 2,5%

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar minimaal 3% rente

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5%

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Business area. Warrants. rbs.nl/markets

Business area. Warrants. rbs.nl/markets Business area Warrants rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Warrant? Met Warrants van RBS * heeft u de mogelijkheid om versneld in te spelen op een verwachte stijging of daling van grondstoffen- of valutakoersen.

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO memory coupon note

ABN AMRO memory coupon note ABN AMRO memory coupon note 2 Zoekt u een belegging die kans biedt op een relatief hoge coupon? Misschien is een Memory Coupon Note van ABN AMRO Bank N.V. dan iets voor u. Deze biedt u een hoge coupon

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

GROENBANK. Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking

GROENBANK. Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking GROENBANK Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking In deze brochure treft u een overzicht aan van de verschillende Groenbank Notes en hun werking. Per 1 januari 2011 zijn de fiscale

Nadere informatie

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Vastgoed Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op 17% coupon per jaar 17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Een vaste coupon van

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid Vier jaar minimaal 4% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 7% 1 per jaar Hoofdsomgarantie op de afloopdatum Bent u

Nadere informatie

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note EURO STOXX 50 Coupon Extra Note Altijd 3% coupon met kans op 6,25% (Uitgevende instelling: Barclays Bank Plc) Minimaal een coupon van 3,0% per jaar Kans op een coupon van 6,25% per jaar Aan het einde van

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie