ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes"

Transcriptie

1 ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum Iedere maand nieuwe instapmogelijkheden

2 ABN AMRO introduceert de nieuwe lijn Garantie Beleggen met de ABN AMRO Wereld Garantie Notes. Dit is beleggen met de zekerheid van hoofdsomgarantie en tegelijkertijd profiteren van stijgende aandelenkoersen. Bent u op zoek naar een belegging waar u zelf weinig omkijken naar heeft? Dan kunnen de diverse ABN AMRO Wereld Garantie Notes voor u interessant zijn. Hiermee belegt u namelijk op een eenvoudige manier en met zekerheid in belangrijke wereldwijde aandelenmarkten en profiteert u als de koersen op de afloopdatum zijn gestegen. Belangrijke informatie Deze brochure gaat specifiek over de lijn Garantie Beleggen en de daaronder vallende ABN AMRO Wereld Garantie Notes. ABN AMRO Bank heeft diverse andere beleggingsproducten met garantie uitgegeven. De werking van deze garantieproducten wordt in deze brochure niet aangegeven. Meer informatie over deze producten is te vinden op of U kunt natuurlijk ook terecht bij uw ABN AMRO adviseur of de Beleggingsadvieslijn ( ).

3 ABN AMRO Wereld Garantie Notes. ABN AMRO Garantie Beleggen is een nieuwe lijn binnen de beleggingswereld van ABN AMRO. Binnen deze lijn kunt u beleggen in ABN AMRO Wereld Garantie Notes. Deze bieden u de mogelijkheid om eenvoudig wereldwijd in aandelen te beleggen mét de zekerheid dat u op de afloopdatum uw nominale inleg terugontvangt. Een Wereld Garantie Note (de Garantie Note ) heeft een vaste looptijd, hoofdsomgarantie op de afloopdatum en een vooraf vastgestelde participatie (het percentage waarmee u van een koersstijging profiteert). Met een Garantie Note belegt u in een mandje van (wereldwijde) aandelenindices. De indices waaruit het mandje onder andere kan bestaan zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse S&P 500, de Europese Dow Jones EURO STOXX 50, de Japanse Nikkei 225, de MSCI Emerging Markets Index en de MSCI Pacific (excl. Japan) Index. Allemaal belangrijke indices die u samen een wereldwijde spreiding bieden. Een beschrijving van deze indices vindt u verderop in deze brochure. Voordelen van de ABN AMRO Wereld Garantie Notes. Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten; Hoofdsomgarantie op afloopdatum; Iedere maand nieuwe instapmogelijkheden; Dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO zal iedere maand een nieuwe reeks Garantie Notes introduceren, waarbij de looptijd, participatie en de wegingen in het mandje kunnen variëren. Zo kunt u instappen in ABN AMRO Garantie Notes wanneer en zoals ú dat wilt en kan er altijd een Garantie Note zijn die bij uw beleggingswensen past. Voor iedere Garantie Note zal ook een apart leaflet met de kenmerken verschijnen. In figuur 1 ziet u hoe een nieuwe reeks aan Garantie Notes er mogelijk uit zou kunnen zien. Garantie Note 1 Garantie Note 2 Looptijd 3 jaar 7 jaar Mandje De mogelijke samenstelling De mogelijke samenstelling van het mandje vindt u in figuur 2 van het mandje vindt u in figuur 2 Garantie 100% 100% Participatie 90% 100% Figuur 1. Een mogelijke reeks Garantie Notes. Iedere maand wordt een nieuwe reeks Garantie Notes uitgegeven, die kunnen variëren in looptijd, participatie en de wegingen in het mandje. Hoe een Garantie Note er precies uitziet is afhankelijk van marktomstandigheden. Hoe werkt een Garantie Note? Iedere maand zal er een reeks nieuwe Garantie Notes worden uitgegeven. Deze zullen een verschillende looptijd hebben welke, afhankelijk van de marktomstandigheden, tussen de drie en zeven jaar zal liggen. Een belangrijk kenmerk van een Garantie Note is de garantiewaarde. De garantiewaarde is het bedrag wat u aan het einde van de looptijd minimaal terug ontvangt. Alle Garantie Notes worden uitgegeven met een garantiewaarde van 100% van de nominale waarde. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd dus minimaal de nominale waarde terugkrijgt. S&P ,0% Dow Jones EURO STOXX 50 30,0% Nikkei ,0% MSCI Emerging Markets Index 9,5% MSCI Pacific (excl. Japan) Index 5,5% Figuur 2. Voorbeeld van een mandje met fictieve wegingen van de verschillende indices. Deze wegingen kunnen per Garantie Note verschillen.

4 Een ander belangrijk kenmerk is de participatie. Dit is het percentage waarmee de Garantie Note profiteert van koersstijgingen van het onderliggende mandje. Aan het einde van de looptijd wordt bekeken of het mandje in waarde is gestegen. Voor hoeveel iedere index meetelt in het mandje is hierbij van belang. Door de participatie ontvangt u naast de garantiewaarde op de afloopdatum mogelijk een extra uitkering. Alle Garantie Notes worden genoteerd in euro s. Wisselkoersveranderingen (van bijvoorbeeld de Japanse yen ten opzichte van de euro) hebben geen invloed (positief of negatief) op het rendement van de Garantie Notes in euro. Een Garantie Note keert geen coupon of dividend uit. Er zijn geen tussentijdse uitkeringen. Wat ontvangt u op de afloopdatum? Welk bedrag u op de afloopdatum terug ontvangt is afhankelijk van de koersontwikkeling van de indices in het mandje. Aan het begin van de looptijd wordt de startwaarde van het mandje vastgesteld en deze wordt vergeleken met de eindwaarde van het mandje. De eindwaarde kan worden vastgesteld door de slotkoers op één datum te nemen of door middel van middeling. Middeling houdt in dat gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld de laatste drie jaar van de looptijd) de slotkoersen van de indices op een bepaald moment (bijvoorbeeld elke maand) worden genoteerd. De eindwaarde wordt uiteindelijk berekend door het gemiddelde van al deze slotkoersen te nemen. Hoe de eindwaarde van de verschillende Garantie Notes bepaald wordt, vindt u in de aparte leaflets. De uiteindelijke uitkering van uw Garantie Note is afhankelijk van de stijging van de eindwaarde ten opzichte van de startwaarde. Als de eindwaarde van het mandje hoger is dan de startwaarde ontvangt u een extra uitkering. In dit geval wordt de totale uitkering berekend volgens deze formule: Nominale waarde + (nominale waarde x procentuele koersstijging x participatie) In alle andere gevallen ontvangt u de garantiewaarde. Om de berekening van uw uitkering toe te lichten vindt u in de volgende paragraaf een voorbeeldberekening. Een voorbeeldberekening. Stel, u koopt een Garantie Note met een looptijd van vijf jaar en een uitgiftekoers 0 van 100%. Alle kosten zijn reeds in deze uitgiftekoers verwerkt. De nominale inleg bedraagt 50 euro, de garantiewaarde is 100% van de nominale waarde en de participatie is 100%. Op de afloopdatum zijn de drie onderstaande scenario s mogelijk. U ziet deze scenario s ook weergegeven in figuur 3. Scenario 1: Het mandje is aan het einde van de looptijd met 50% in waarde gedaald. De eindwaarde is dus lager dan de startwaarde. U ontvangt dan de garantiewaarde van 50 euro. Uw rendement zou in dit scenario uitkomen op 0,0%. Scenario 2: De waarde van het mandje is aan het einde van de looptijd gelijk aan de startwaarde. Ook dan ontvangt u de garantiewaarde van 50 euro. Uw rendement is in dit scenario ook 0,0% eindwaarde in euro s verandering - 50% 0% 50% 100% Garantiewaarde van 100% Koersverloop Mogelijk extra rendement Figuur 3. Uitbetalingsscenario bij een voorbeeld Variant 1 met 100% hoofdsomgarantie en 100% participatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5 Scenario 3: Het mandje is aan het einde van de looptijd met 50% in waarde gestegen. De eindwaarde is dan hoger dan de startwaarde. U ontvangt dan de garantiewaarde van 50 euro plus een extra uitkering. In dit geval is uw totale uitkering 75 euro (= 50 + (50 x 50% x 100%)). Uw rendement zou in dit scenario uitkomen op 50,0%, oftewel 8,4% op jaarbasis. De participatie kan per Garantie Note verschillen en is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van uitgifte. De participatie kan hoger of lager uitvallen dan de 100% die in de voorbeeldberekeningen gebruikt is. Wanneer de participatie in de voorbeeldberekening bijvoorbeeld 90% zou zijn, zou de uitkering in scenario 3 uitkomen op 72,50 euro. Uw rendement zou in dat geval uitkomen op 45%, oftewel 7,7% op jaarbasis. De uitkering in scenario s 1 en 2 blijft wel hetzelfde, u ontvangt gewoon de garantiewaarde. Het koersverloop van een Garantie Note. Effect van rentebewegingen. Wanneer u belegt in een Garantie Note is het van belang dat u begrijpt dat de koersontwikkeling van een Garantie Note mede afhankelijk is van de rente-ontwikkeling. Dit wordt verder uitgelegd in de paragraaf Het koersverloop van een Garantie Note. Figuur 4 laat zien dat de obligatiecomponent altijd zal aangroeien tot de garantiewaarde, maar dat de tussentijdse waarde-ontwikkeling van de obligatiecomponent afhangt van de rente-ontwikkeling. Op de afloopdatum ontvangt u altijd in ieder geval de garantiewaarde, maar gedurende de looptijd is het koersverloop van een Garantie Note afhankelijk van een aantal variabelen. De belangrijkste variabelen zijn: de koersontwikkeling van de geselecteerde indices, de beweeglijkheid van deze indices en de rente-ontwikkeling. Een Garantie Note is opgebouwd uit een obligatiecomponent en een optiecomponent. De obligatiecomponent zorgt ervoor dat u op de afloopdatum altijd de garantiewaarde terug ontvangt. De optiecomponent zal op de afloopdatum zorgen voor de extra uitbetaling van een eventuele koersstijging van het onderliggende mandje van de Garantie Note. De obligatiecomponent wordt gedurende de looptijd beïnvloed door de renteontwikkeling en hierdoor zal de waarde van een Garantie Note dus ook beïnvloed worden door de rente-ontwikkeling. De invloed van een verandering van het renteniveau is hetzelfde als bij obligaties. De koers van een Garantie Note stijgt als de rente daalt. Dit geldt ook omgekeerd: wanneer de rente stijgt, daalt de koers van de Garantie Note. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de overige variabelen constant blijven. In figuur 4 ziet u drie voorbeelden van een mogelijke koersontwikkeling van de obligatiecomponent. waarde van de obligatiecomponent , ,00 5 1,00 2,00 jaar 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 Waarde van de obligatiecomponent bij een dalende rente Waarde van de obligatiecomponent bij een gelijkblijvende rente Waarde van de obligatiecomponent bij een stijgende rente Figuur 4. Voorbeeld van de ontwikkeling van de waarde van de obligatiecomponent wanneer de rente daalt, gelijkblijft of stijgt. Door de optiecomponent beweegt de waarde van een Garantie Note gedurende de looptijd niet één-op-één mee met een stijging van de onderliggende indices. De koersontwikkeling van een optie is namelijk niet alleen afhankelijk van de koersontwikkeling van de indices in het mandje, maar ook van de beweeglijkheid van deze indices en de resterende looptijd. Op de afloopdatum zal de optiecomponent echter zorgen voor de extra uitbetaling van een eventuele koersstijging van het onderliggende mandje zoals aangegeven in de kenmerken van de Garantie Note.

6 Risico s. De indices. Kosten. Met deze Garantie Notes kunt u uw risico beperken, al is een investering in deze producten niet geheel vrij van risico s. De garantiewaarde is gekoppeld aan de nominale waarde van het product en niet aan de aankoopkoers. Bovendien geldt de garantiewaarde alleen op de afloopdatum. Gedurende de looptijd kan de waarde van een Garantie Note onder de garantiewaarde noteren. Het maximale verlies van uw belegging op de afloopdatum is beperkt tot het verschil tussen uw aankoopkoers en de garantiewaarde. Ondanks het feit dat een aantal onderliggende indices in een valuta anders dan euro noteren, heeft dit geen direct effect (positief noch negatief) op de waarde van de Garantie Note in euro. U krijgt de koersstijging van de Garantie Note namelijk in euro uitbetaald. De beurskoers van een Garantie Note volgt gedurende de looptijd de onderliggende waarde niet éénop-één. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van de Garantie Notes. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus en de definitieve voorwaarden van de Garantie Notes. De kosten verschillen per Garantie Note en zullen worden vermeld in de leaflet van iedere Garantie Note. De emissiekosten en de jaarlijkse kosten zullen in de uitgiftekoers van de Garantie Notes worden verwerkt. Over een rechtstreekse belegging in de indices wordt mogelijk dividend uitgekeerd. Een Garantie Note keert geen dividend uit. Tijdens de inschrijvingsperiodes brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in Garantie Notes ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Garantie Notes, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Verhandelbaarheid. Deze Garantie Notes worden genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en worden dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. De spread is 1%. S&P 500 (Verenigde Staten). De Standard & Poor s 500 is één van s werelds meest bekende indices. Deze Amerikaanse index bestaat uit de aandelen van de 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten. DJ EURO STOXX 50 (Europa). De Dow Jones EURO STOXX 50 is dé graadmeter voor de prestaties van de Europese aandelenmarkt. De index bestaat uit 50 aandelen van vooraanstaande Europese bedrijven zoals Total SA, Siemens AG en ING Groep N.V. Nikkei 225 (Japan). De Nikkei 225 is de bekendste aandelenindex uit Japan. De index bestaat uit de aandelen van 225 Japanse bedrijven, waaronder de ook in Europa bekende aandelen van Bridgestone, Canon en Toyota. MSCI Pacific (excl. Japan) Index. De MSCI Pacific (excl. Japan) Index is een index die is samengesteld door Morgan Stanley Capital International ( MSCI ). De index bestaat uit aandelen van bedrijven uit bijvoorbeeld Australië, Hong Kong, Singapore en Nieuw Zeeland. MSCI Emerging Markets Index. De MSCI Emerging Markets Index is een andere index die is samengesteld door MSCI. Deze index bestaat uit aandelen van bedrijven uit opkomende markten zoals China, India en Brazilië.

7 Meer informatie. Deze Note is geschikt voor beleggers met een middellange beleggershorizon. De belegger dient zich bewust te zijn van het feit dat de garantiewaarde niet geldt indien men tussentijds uitstapt. Wilt u meer informatie over de ABN AMRO Wereld Garantie Notes? Of wilt u weten welke Garantie Notes er allemaal beschikbaar zijn? Neem dan contact op met uw ABN AMRO adviseur of de Beleggingsadvieslijn ( ). Deze kunnen u verder informeren over de werking van de Garantie Notes en adviseren u graag over de wijze waarop deze producten in uw portefeuille passen. Lees voor aankoop het basisprospectus en de definitieve voorwaarden van de Garantie Notes waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt het basisprospectus en de definitieve voorwaarden van alle Garantie Notes vinden op Voor iedere Garantie Note is tevens een apart leaflet beschikbaar waarin de specifieke kenmerken, waaronder de kosten, van de Garantie Note te vinden zijn. U kunt deze leaflets opvragen bij uw ABN AMRO adviseur of de Beleggingsadvieslijn ( ) en deze zijn ook beschikbaar op Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via

8 ABN AMRO Garantie Beleggen Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de ABN AMRO Wereld Garantie Notes (de Notes ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de lead manager van de Notes. Het aanbod van de Notes vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Notes te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO kan een long- of short positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/ of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. EURO STOXX 50 is intellectueel eigendom van Stoxx Limited en/of Dow Jones & Company, Inc., S&P 500 is een handelsmerk van The McGraw-Hill Companies, Inc en wordt met toestemming gebruikt, MSCI is intellectueel eigendom van Morgan Stanley Capital International (de Index Sponsoren ). De Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. Nikkei 225 is intellectueel eigendom van Nikkei Inc. Nikkei Inc. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot Nikkei 225. Nikkei Digital Media, Inc., een dochteronderneming van Nikkei Inc., berekent en verwerkt data met betrekking tot Nikkei 225 op grond van een exclusieve overeenkomst met Nikkei Inc. Nikkei Digital Media, Inc. en Nikkei Inc. zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 5 maart AA

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie