Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid"

Transcriptie

1 Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar gegarandeerd ten minste 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 7% 1 per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom terug Hoofdsomgarantie op de afloopdatum

2 Bent u op zoek naar een hoge rente, en wilt u minimaal 3% per jaar ontvangen? Dit kan met de nieuwe Rente Rendement Note. Met deze Note investeert u in een driejarige obligatie met hoofdsomgarantie op de afloopdatum. De rente van deze Note is gekoppeld aan de prestaties van twintig gerenommeerde ondernemingen. Deze rente is minimaal 3% en kan oplopen tot maximaal 7% 1.

3 De Rente Rendement Note. De Rente Rendement Note (de Note ) wordt door Fortis Banque Luxembourg S.A. uitgegeven. Met de Note investeert u in een obligatie, waarvan de rente gekoppeld is aan de prestaties van twintig gerenommeerde ondernemingen. De rente die u ontvangt is ten minste 3% en kan, afhankelijk van de prestaties van het mandje aandelen, oplopen tot maximaal 7% 1 per jaar. Een schematische weergave van de rente-uitkeringen ziet u in figuur 1. De sectorverdeling is te vinden in figuur 2 en de samenstelling van het mandje aandelen is te zien in figuur 3. Tevens biedt de Note de zekerheid van hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd. De Note heeft een overzichtelijke looptijd van drie jaar. rente in % jaar Vaste rente van 3% Variabele rente tussen 3% en maximaal 7% 1 Figuur 1. Schematische weergave van de jaarlijkse rente-uitkering. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uitbetaling. Fortis Bank N.V./S.A. berekent elk jaar de rente op basis van de koersontwikkeling van de twintig aandelen in het mandje. Afhankelijk van het koersverloop van deze aandelen ontvangt u een rente van minimaal 3% en maximaal 7% 1. Ondanks het feit dat sommige aandelen in andere valuta dan de euro noteren, heeft de wisselkoers geen effect op de berekening van de rente. Daarbij gaat het namelijk alleen om de procentuele koersstijging van de desbetreffende aandelen in hun eigen valuta. Garantie op de afloopdatum. De nominale waarde van de Note, 100,- euro per Note, wordt gegarandeerd door Fortis Banque Luxembourg S.A. Dit betekent dat u op de afloopdatum altijd de nominale waarde weer terug krijgt (de garantiewaarde ), ongeacht de ontwikkelingen op de effectenmarkten. De renteberekening. Gedurende de looptijd wordt de rente als volgt bepaald. Deze wordt jaarlijks (op de peildatum) berekend door de koersontwikkelingen van alle individuele aandelen ten opzichte van de startwaarde op 30 juni 2008 te middelen. Elk aandeel dat op de peildatum een positief rendement heeft behaald, telt voor deze stijging met een maximum van 7% 1, mee in de renteberekening. Tevens worden koersdalingen van de individuele aandelen beperkt tot maximaal -5%. Als een aandeel bijvoorbeeld met 42% daalt, telt deze dus maar voor -5% mee in de renteberekening. Het gemiddelde van de twintig individuele rentebijdragen vormt de rente die u dat jaar ontvangt. Hierbij geldt de minimale rente van 3% en de maximale rente van 7% 1. Basismaterialen 15% Farmacie 15% Energie 10% Financiële instellingen 10% Informatietechnologie 10% Luxe goederen & Diensten 10% Nutsbedrijven 10% Telecom 10% Consumptiegoederen 5% Industrie 5% Figuur 2. Sectorverdeling van het onderliggende mandje van de Note. Bron: ABN AMRO, 15 mei 2008.

4 Rekenvoorbeeld. Om de berekening van de rente toe te lichten, nemen we als voorbeeld de rentebetaling in juli 2010 (zie figuur 3) en specifiek de aandelen Allianz, Bayer, Cisco Systems en Google. Laten we aannemen dat het aandeel Allianz op 30 juni 2008 op 128,65 euro staat. Op de peildatum in 2010 is het aandeel in dit voorbeeld gestegen naar 132,45 euro. Dit is een verandering van 2,95% ten opzichte van de startwaarde. De rentebijdrage van dit aandeel zal daarom voor de berekening van de rente 2,95% zijn. Stel vervolgens dat het aandeel Bayer met 8,84% is gestegen. De rentebijdrage van dit aandeel wordt in dit geval begrensd op 7%. Ook veronderstellen we dat het aandeel Cisco Systems met 3,03% is gedaald. De rentebijdrage van dit aandeel zal daarom voor de berekening van de rente -3,03% zijn. Wanneer een aandeel meer dan 5% is gedaald, zoals in dit voorbeeld Google, zal de rentebijdrage voor de berekening van de rente op -5% worden gezet. Op deze wijze worden eenmaal per jaar op 30 juni de rentebijdragen van alle twintig aandelen berekend ten opzichte van de startwaarde. Hierna wordt het gemiddelde bepaald. Dit gebeurt door de rentebijdragen van alle aandelen op te tellen en te delen door twintig. De uitkomst van deze middeling is de rente voor dat jaar. Is dit gemiddelde echter lager dan 3%, dan ontvangt u toch de minimale rente van 3%. De rente wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de Note. Aandeel Fictieve Fictieve koers Koersverandering Rentebijdrage startwaarde peildatum 2010 Allianz 128,65 132,45 2,95% 2,95% AT&T 38,86 42,00 8,08% 7,00% BASF 89,22 94,06 5,42% 5,42% Bayer 56,24 61,21 8,84% 7,00% BHP Billiton 46,50 51,23 10,17% 7,00% Cisco Systems 25,10 24,34-3,03% -3,03% Compagnie de Saint-Gobain 52,13 55,78 7,00% 7,00% E.on 127,75 136,92 7,18% 7,00% Google 580,00 400,00-31,03% -5,00% Halliburton 48,01 56,12 16,89% 7,00% KBC Group 83,29 92,35 10,88% 7,00% Nestle 508,50 560,12 10,15% 7,00% Novartis 53,40 58,12 8,84% 7,00% Reed Elsevier 12,51 17,70 41,49% 7,00% Royal Dutch Shell 25,88 29,12 12,52% 7,00% Syngenta 315,25 340,78 8,10% 7,00% Telefonica 18,93 23,67 25,04% 7,00% Thermo Fisher Scientific 56,95 62,34 9,46% 7,00% Toyota 5300, ,00 5,47% 5,47% Veolia Environnement 43,83 42,12-3,90% -3,90% Gemiddelde 8,03% 5,00% Rente 5,00% Voordelen van de Rente Rendement Note. Drie jaar gegarandeerd ten minste 3% rente per jaar; Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 7% 1 per jaar; Fortis Banque Luxembourg S.A. biedt u 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum. Effect van rentebewegingen. Wanneer u belegt in de Note is het van belang dat u begrijpt dat de koersontwikkeling van de Note mede afhankelijk is van de renteontwikkeling. De invloed van een verandering van het renteniveau is hetzelfde als bij obligaties. De koers van de Note stijgt als de rente daalt. Dit geldt ook omgekeerd: wanneer de rente stijgt, daalt de koers van de Note. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de overige variabelen constant blijven. Figuur 3. Fictieve berekening van de rente. Het mandje van twintig ondernemingen is gelijkgewogen, wat betekent dat alle bedrijven voor 1 / 20 deel zijn vertegenwoordigd. Bron: Bloomberg en ABN AMRO, 15 mei 2008.

5 Scenario s. Opinie van ABN AMRO. De rente wordt berekend aan de hand van de individuele prestaties van de twintig aandelen in het mandje. Naar aanleiding van deze koersontwikkeling kunnen zich een aantal scenario s voordoen. In figuur 4 zijn drie berekeningen gemaakt op basis van drie scenario s voor de rentebijdrage van de individuele aandelen. Daarnaast is voor de berekening van het effectief rendement uitgegaan van de indicatieve uitgiftekoers van 100% 2. Scenario 1. Hoog rendement. Alle twintig aandelen zijn op de peildatum gestegen met minimaal 7% ten opzichte van de startwaarde. De rente is 7%. Het effectief rendement over de gehele looptijd bedraagt 7% per jaar. Scenario 2. Gemiddeld rendement. Zeventien van de twintig aandelen zijn op de peildatum ten opzichte van de startwaarde gestegen. Daarvan tellen er veertien mee voor de bijdrage van maximaal 7%, omdat zij met 7% of meer zijn gestegen. Drie aandelen zijn gedaald, waarvan de koersdaling van Google is begrensd op -5%. De rente is 5%. Het effectief rendement over de gehele looptijd bedraagt 5% per jaar. Scenario 3. Laag rendement. Negen van de twintig aandelen zijn op de peildatum ten opzichte van de startwaarde gestegen. Daarvan tellen er zeven mee voor de bijdrage van maximaal 7%, omdat zij met 7% of meer zijn gestegen. De overige elf aandelen zijn gedaald, waarvan de koersdaling van zeven aandelen is begrensd op -5%. De renteberekening is -0,07%. Echter, de minimale rente is altijd 3%. Het effectief rendement over de gehele looptijd bedraagt 3% per jaar. Aandeel Laag Gemiddeld Hoog rendement rendement rendement Allianz -4,95% 2,95% 7,00% AT&T 7,00% 7,00% 7,00% BASF 0,42% 5,42% 7,00% Bayer -5,00% 7,00% 7,00% BHP Billiton 7,00% 7,00% 7,00% Cisco Systems -4,83% -3,03% 7,00% Compagnie de Saint-Gobain 7,00% 7,00% 7,00% E.on 7,00% 7,00% 7,00% Google -5,00% -5,00% 7,00% Halliburton -5,00% 7,00% 7,00% KBC Group 7,00% 7,00% 7,00% Nestle -5,00% 7,00% 7,00% Novartis -5,00% 7,00% 7,00% Reed Elsevier 7,00% 7,00% 7,00% Royal Dutch Shell -5,00% 7,00% 7,00% Syngenta -5,00% 7,00% 7,00% Telefonica -1,23% 7,00% 7,00% Thermo Fisher Scientific 7,00% 7,00% 7,00% Toyota 0,07% 5,47% 7,00% Veolia Environnement -4,90% -3,90% 7,00% Renteberekening -0,07% 5,00% 7,00% Rente 3,00% 5,00% 7,00% ABN AMRO hanteert voor particuliere beleggers de volgende vier aandelenopinies:,, Houden en Verkopen. Meer informatie kunt u vinden op Klik bovenin op Beleggen en kies Opinies & Analyses. Kies daarna voor Fundamentele analyse en opinie Hier vindt u het tabblad Uitleg waar u meer kunt lezen over dit onderwerp. De opinies van het Investment Advisory Centre ( IAC ) kunnen gedurende de looptijd wijzigen. De samenstelling van het mandje aandelen zal echter gelijk blijven. Allianz AT&T BASF Bayer BHP Billiton Houden Cisco Systems Compagnie de Saint-Gobain E.on Google Halliburton KBC Group Nestle Novartis Reed Elsevier Royal Dutch Shell Syngenta Telefonica Thermo Fisher Scientific Toyota Veolia Environnement Figuur 5. Aandelenopinie van de twintig individuele aandelen uit het mandje. Bron: IAC, het beleggingsresearch en adviesinstituut van ABN AMRO, 15 mei Figuur 4. Drie senario s voor de fictieve renteberekening op basis van de rentebijdrage van de individuele aandelen in het mandje.

6 Risico s. Verhandelbaarheid. De rente wordt bepaald door de prestaties van de individuele aandelen in het mandje. Deze jaarlijkse rente bedraagt minimaal 3% en maximaal 7% 1, afhankelijk van de (zowel negatieve als positieve) individuele prestaties van de aandelen. Aangezien de Note is begrensd op een maximum van 7% 1, kan er niet geprofiteerd worden van een eventuele stijging van de individuele ondernemingen uit het mandje boven de 7% 1. De garantiewaarde geldt alleen op de afloopdatum. Gedurende de looptijd kan de Note onder de garantiewaarde noteren. Bij tussentijdse verkoop kan het dus zijn dat u minder terugkrijgt dan uw initiële investering of de garantiewaarde. Tijdens de looptijd heeft een stijging van de rente een tijdelijk negatieve invloed op het koersverloop. Een daling van de rente heeft een tijdelijk positief effect op het koersverloop. U loopt kredietrisico op Fortis Banque Luxembourg S.A. als uitgever van de Note. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s en de kosten, het basisprospectus, het bijbehorende supplement en de definitieve voorwaarden die te vinden zijn op en De Note wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. Fortis Bank N.V./S.A. is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De opgelopen rente wordt, gedurende de gehele looptijd, opgenomen in de koers van de Note. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. Kosten. De indicatieve uitgiftekoers van de Note is 100% 2. In deze koers zijn de emissiekosten van 1% opgenomen. Daarnaast zijn de kosten op jaarbasis gemiddeld ongeveer 0,65% over de nominale waarde. Deze emissiekosten en jaarlijkse kosten zullen in de uitgiftekoers van de Note worden verwerkt. De dividenden van de onderliggende aandelen worden niet aan de belegger uitgekeerd, maar worden gebruikt om de Note zijn specifieke kenmerken te kunnen geven. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op de website Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in de Note ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Note, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

7 Zo schrijft u in. De Rente Rendement Note kan een geschikte belegging zijn als u op zoek bent naar een hoge rente en een belegging die u de zekerheid geeft dat u op de afloopdatum de nominale waarde weer terug krijgt. De Note geeft een minimale rente van 3% en een maximale rente van 7% 1 per jaar, gerelateerd aan de prestaties van een gespreide selectie van aandelen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan u informeren over de kenmerken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het basisprospectus, het bijbehorende supplement en de definitieve voorwaarden waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt het basisprospectus, het bijbehorende supplement en de definitieve voorwaarden vinden op de websites en op Inschrijven voor de Note kan vanaf 26 mei 2008 tot en met uiterlijk 27 juni 2008 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor of via Internet Bankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO, kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via ABN AMRO houdt u op de hoogte. ABN AMRO verzorgt kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van de Note. Deze berichten worden gepubliceerd op Tevens vindt u op deze website het dagelijkse koersverloop. Na introductie vindt u de Note bij de categorie Inkomen met bescherming. ABN AMRO geeft regelmatig het tijdschrift Markets Update uit. U kunt zich hier kosteloos op abonneren via

8 Rente Rendement Note Kenmerken van de Rente Rendement Note. Uitgevende Instelling: Fortis Banque Luxembourg S.A. (AA-/Aa2) Looptijd: 3 jaar Inschrijvingsperiode: 26 mei 2008 tot en met uiterlijk 27 juni 2008 (15:00 uur Nederlandse tijd of eerder) As If and When handel: 30 juni, 1, 2 en 3 juli 2008 Officiële notering: 4 juli 2008 Uitgifte- & Stortingsdatum: 4 juli 2008 Afloopdatum: 7 juli 2011 Onderliggende waarde: Mandje van twintig ondernemingen (gelijkgewogen) Startwaarde: De officiële slotkoersen van de onderliggende aandelen op 30 juni 2008 Peildatum: Jaarlijks, op 30 juni 3 Rente per jaar: Minimaal 3% en maximaal 7% 1 Rentebetaling: Jaarlijks, op 7 juli 3 Indicatieve uitgiftekoers: 100% 2 Nominale waarde: EUR 100,- per Note Garantiewaarde: 100% van de nominale waarde op de afloopdatum Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ISIN code: NL ABN AMRO code: Informatie op Internet: 1 De definitieve maximale rente per jaar is afhankelijk van marktomstandigheden, zal liggen tussen 6,5% en 7,5% en zal uiterlijk worden vastgesteld op 30 juni De definitieve uitgiftekoers is afhankelijk van marktomstandigheden en zal uiterlijk worden vastgesteld op 30 juni Indien deze datum in enig jaar geen handelsdag is, wordt deze verschoven naar de eerstvolgende handelsdag. Het basisprospectus, het bijbehorende supplement en de definitieve voorwaarden (tezamen het Prospectus ) van de Rente Rendement Note (de Note ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: Fortis Bank N.V./S.A. ( Fortis ) is de lead manager van de Note. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Note te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO Bank N.V. of Fortis Bank N.V./S.A. ( ABN AMRO of Fortis ) kunnen aan- of verkopen verrichten in eigen naam, als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. Deze brochure is enkel gericht aan Nederlandse beleggers. ABN AMRO of Fortis zijn niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke weten regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO of Fortis inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO of Fortis op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO of Fortis zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/ of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. De gegevens en opinies zoals in de brochure weergegeven kunnen wijzigen zonder voorafgaand bericht. Er bestaat voor ABN AMRO of Fortis geen verplichting om de informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 15 mei 2008.

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES Gegarandeerde coupon van 8% in het eerste jaar Jaarlijks verwacht rendement van 6 tot 10% 1 Eindwaarde van 100% van de nominale waarde gegarandeerd door de Staat der

Nadere informatie