Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 ABN AMRO Valuta Obligatie Beleggen in valuta op basis van een strategie met een track record Hoofdsom en opgebouwde Winst Kliks zijn gegarandeerd op einddatum Diversificatie binnen bestaande effectenportefeuille

3 Denkt u aan beleggen, maar vindt u investeren in obligaties of aandelen op dit moment minder aantrekkelijk? Wilt u een betere spreiding aanbrengen in uw bestaande portefeuille? Kies dan voor de ABN AMRO Valuta Obligatie. Een innovatief beleggingsproduct dat belegt in valuta, met uitzicht op een aantrekkelijk rendement. Bovendien loopt u een laag risico, want u krijgt na 10 jaar in ieder geval de hoofdsom terug.

4 Beleggen in valuta. De valutamarkt vormt qua omzet de grootste beleggingsmarkt ter wereld. Op de valutamarkt zijn diverse partijen actief, zoals centrale banken, financiële instellingen, bedrijven en beleggers, met elk een eigen specifiek belang. Institutionele beleggers en beleggingsfondsen beleggen al geruime tijd op de valutamarkt. Door de lage samenhang met aandelen en obligaties, zijn zij door te beleggen in valuta in staat om het portefeuillerisico beter te spreiden. Vanwege de complexiteit profiteren maar weinig particuliere beleggers van de kansen die de valutamarkt biedt. De ABN AMRO Valuta Obligatie Met de ABN AMRO Valuta Obligatie ( de Obligatie ) maakt ABN AMRO beleggen in valuta toegankelijk voor particuliere beleggers die een middellange belegging zoeken. De Obligatie combineert het uitzicht op een aantrekkelijk rendement met 100% hoofdsombescherming op de einddatum. Daarnaast worden eventuele koersstijgingen vastgeklikt in een zogenaamde Winst Klik. De inleg wordt volledig ter beschikking gesteld aan ABN AMRO Asset Management, die de gelden belegt volgens een beleggingsstrategie op basis van een door hen speciaal ontwikkeld model. De beleggingsstrategie speelt in op de specifieke kansen die de valutamarkt beleggers biedt en is ontwikkeld in het kader van de grote beleggingsportefeuilles en voor institutionele klanten. Momenteel beheert ABN AMRO Asset Management al meer dan 26 miljard Amerikaanse dollar op basis van deze succesvolle strategie, waarvan 1 miljard in beleggingsproducten met een vergelijkbaar karakter als de Valuta Obligatie. 140 % ABN AMRO FX Note 1 ABN AMRO FX Note % ABN AMRO FX Note 3 ABN AMRO FX Note % ABN AMRO FX Note 5 ABN AMRO FX Note % 100 % 90 % 80 % aug 02 feb 03 aug 03 feb 04 aug 04 feb 05 jul 05 Figuur 1. Performance van reeds gebrachte, vergelijkbare ABN AMRO producten Bron: ABN AMRO

5 De Beleggingsstrategie. Input Rentecurve Rente verschillen Technische Analyse Het door ABN AMRO Asset Management ontwikkelde model gebruikt, naast technische analyses, een aantal variabelen om tot een advies te komen ten aanzien van de verschillende te kopen of te verkopen valuta zoals USD, GBP, EUR, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK en SEK. Deze variabelen zijn onder meer de inflatieverwachtingen en verschillen in renteniveaus tussen valuta. Het model geeft de voorkeur aan liquide valuta met een aantrekkelijke rente en een opwaartse trend. Op grond van de door het model gegenereerde adviezen bepaalt de Investment Manager en zijn team de beleggingsstrategie. De opbrengsten worden als marge voor de handel in valuta strategieën gebruikt en deels in geldmarkt instrumenten belegd. Om extra rendement te genereren kunnen binnen de beleggingsstrategie posities worden ingenomen die groter zijn dan de inleg van de belegger. Dit wordt 'leverage' genoemd. De maximum leverage is 4. Model Advies Asset Management Investment Team Transacties Figuur 2. Beleggingsstrategie Valuta Obligatie Dynamische Asset Allocatie. Er vindt een dynamische waardeverdeling plaats van de ingelegde gelden in een garantie- en een rendementcomponent volgens vooraf vastgestelde regels. De garantie-component weerspiegelt het gedeelte van de investering dat de bescherming van de hoofdsom en eventuele Winst Kliks veilig stelt. De rendementcomponent is het gedeelte dat dient als buffer voor de leveraged positie in de beleggingsstrategie. ABN AMRO beoordeelt dagelijks de waarde van de beleggingen in de beleggingsstrategie. Afhankelijk van de relatieve prestaties van beide componenten zal de Investment Manager meer of minder kunnen beleggen in de beleggingsstrategie. Een tegenvallende performance van de beleggingsstrategie kan er toe leiden dat de Investment Manager niet langer belegt volgens de strategie. In dat geval zullen gedurende de rest van de looptijd de in de structuur aanwezige gelden alleen nog in obligaties worden aanhouden. Dit wordt een cash-out genoemd. Daarna zal de Valuta Obligatie zich gedragen als een gewone obligatie. Winst Kliks. De Obligatie keert gedurende de looptijd geen rente of dividend uit. Alle resultaten van de beleggingen worden verdisconteerd in de koers van de Obligatie. Om tussentijds behaalde koerswinsten voor u veilig te stellen heeft de Obligatie Winst Kliks. Zodra de koers van de Obligatie stijgt met 25 % ten opzichte van de hoofdsom (= 100 %), wordt de helft van deze stijging (12,5 %) vastgeklikt in een Winst Klik. De eerste Winst Klik vindt plaats bij een koers van 125 %, een volgende Winst Klik van 12,5 % wordt gerealiseerd zodra de koers van de Obligatie stijgt tot 150 %. De hoofdsom en opgebouwde Winst Kliks worden samen met het beleggingsresultaat uit de beleggingsstrategie op de einddatum aan u uitgekeerd.

6 Voordelen van de Valuta Obligatie op een rij. Uitzicht op een aantrekkelijk rendement; Beleggen in valuta op basis van een strategie met een track record; Goede performance wordt veiliggesteld door Winst Kliks; Hoofdsom en opgebouwde Winst Kliks zijn gegarandeerd op einddatum; Diversificatie binnen bestaande effectenportefeuille; Dagelijks verhandelbaar. Risico s. De Obligatie is gevoelig voor fluctuaties in de valuta- en rentemarkt, waardoor de Obligatie gedurende de looptijd onder de 100% van uw inleg kan handelen. Deze gevoeligheid kan worden versterkt door een leveraged positie in de beleggingsstrategie. Als u tussentijds wilt uitstappen, dan is dat mogelijk. Er kunnen in dat geval verliezen worden gerealiseerd ten opzichte van uw initiële inleg. De belegging in de beleggingsstrategie van ABN AMRO Asset Management kan gedurende de looptijd tot nul worden gereduceerd (cash-out). Beleggers lopen kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als issuer van de Obligatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kosten. De uitgiftekoers van de Obligatie bedraagt 101,5%. In deze koers zijn de kosten voor de belegger opgenomen: naast de eenmalige emissiekosten van 1,5% bedragen de kosten op jaarbasis 1,25% over de nominale waarde van de Obligatie. Daarnaast is er een jaarlijkse beheervergoeding van 2% over de waarde van de beleggingsstrategie en een eventuele prestatievergoeding van 20%. 1 Geïnteresseerd? Is uw interesse gewekt? Uw Adviseur kan u uitgebreid informeren over de karakteristieken van de Obligatie en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het prospectus, waarin de risico s en definitieve voorwaarden staan beschreven. De inschrijvingsperiode is van 3 oktober tot en met uiterlijk 28 oktober 2005, 15:00 uur. Vervroegde sluiting is mogelijk. Het prospectus en het koersverloop kunt u vinden op U kunt ons ook per telefoon bereiken op 0900-MARKETS ( , lokaal tarief), buiten Nederland: of per 1 De prestatievergoeding is alleen van toepassing op de positieve performance van de Investment Manager ten opzichte van een benchmark. Raadpleeg voor meer details het prospectus.

7 ABN AMRO Valuta Obligatie Kenmerken Valuta Obligatie Issuer: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa3) Inschrijvingsperiode: 3 oktober tot en met 28 oktober 2005 (15:00 uur Nederlandse tijd of eerder) Looptijd: 10 jaar Uitgiftekoers: 101,5 % Uitgifte & Stortingsdatum: 7 november 2005 Eerste notering: 7 november 2005 Einddatum: 7 november 2015 Aflossing op einddatum: Waarde van de Valuta Obligatie, met een minimum van 100 % plus opgebouwde Winst Kliks Minimale inschrijving: EUR Winst Kliks: Bij iedere 25 % koersstijging ten opzichte van de hoofdsom van de Valuta Obligatie wordt een Winst Klik van 12,5 % gerealiseerd. Winst Kliks vinden plaats bij een koers van 125 %, 150 %, 175 %, enzovoort Fondscode: Notering: Eurolist van Euronext Amsterdam Prijsinformatie: Het prospectus van de ABN AMRO Valuta Obligatie (de 'Obligatie') is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), buiten Nederland: Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Obligatie. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing de Obligatie te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van dit product kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 14 september 2005.

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie