Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 ABN AMRO Regenboog Obligatie II Profiteer ieder jaar opnieuw van de beste beleggingsstrategie Vaste coupon van 5% in het eerste jaar Daarna jaarlijks een variabele coupon van maximaal 10% Met hoofdsomgarantie beleggen in aandelen, vastgoed en grondstoffen

3 Blijven aandelen de komende tijd verder stijgen of zullen grondstoffen beter presteren? En wat gaat vastgoed doen? Hebt u hierover een duidelijke visie of twijfelt u nog? In beide gevallen is de ABN AMRO Regenboog Obligatie II voor u interessant. Hiermee belegt u in een obligatie, waarbij de jaarlijkse coupon vanaf het tweede jaar afhankelijk is van het rendement van drie verschillende strategieën op basis van aandelen, vastgoed en grondstoffen. Bijzonder is dat deze coupon bepaald wordt door die strategie die het beste heeft gepresteerd. Bovendien betaalt de Regenboog Obligatie II het eerste jaar een vaste coupon van 5% uit. En een prettige extra zekerheid is dat ABN AMRO uw hoofdsom garandeert op de afloopdatum.

4 Beleggen in de ABN AMRO Regenboog Obligatie II. Grondstoffen. De ABN AMRO Regenboog Obligatie II (de 'Regenboog Obligatie') betaalt mogelijk ieder jaar een coupon uit, heeft een overzichtelijke looptijd van vijf jaar en biedt hoofdsomgarantie op de afloopdatum. Met dit beleggingsproduct investeert u als het ware tegelijkertijd in drie verschillend gediversifieerde beleggingsstrategieën. Eén strategie belegt overwegend in aandelen, één overwegend in vastgoed en één overwegend in grondstoffen. Het eerste jaar ontvangt u gegarandeerd een vaste coupon van 5%. Uw rendement vanaf het tweede jaar wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de prestatie van de beleggingsstrategie die op de peildatum van het betreffende jaar het beste heeft gepresteerd ten opzichte van de startwaarde. Dit hoeft dus niet ieder jaar dezelfde strategie te zijn. Een eventueel positief rendement wordt vervolgens op de coupondatum van dat jaar in de vorm van een coupon direct aan u uitgekeerd. Deze coupon kan nooit negatief zijn en oplopen tot wel 10%. Het gemak van de Regenboog Obligatie is vooral dat u vooraf geen keuze hoeft te maken óf en wanneer u nu vooral in aandelen, vastgoed dan wel in grondstoffen gaat beleggen. Uw jaarlijkse coupon is vanaf het tweede jaar namelijk alleen afhankelijk van de strategie die op dat moment het beste heeft gepresteerd. Dit is ook slim, want de kans op een goed rendement is hierdoor aanzienlijk. Vanwege de goede elektrische geleiding wordt koper vooral toegepast in de productie van kabels, elektriciteitsdraden en elektrotechnische apparaten. Daarnaast wordt het in de bouw gebruikt voor onder andere plaatwerk, waterleidingen, verwarmingsapparatuur en airconditioningsystemen. Aluminium is een materiaal met hoogstaande technische, esthetische en duurzaamheidskwaliteiten. Het vormt de basis voor tal van productinnovaties. Aluminium heeft een hoge elektrische geleiding en is bestand tegen roest. Drie strategieën. De samenstelling van de drie beleggingsstrategieën van de Regenboog Obligatie ziet u weergegeven in figuur 1. Elk van de drie strategieën bestaat in verschillende verhoudingen uit aandelen, vastgoed en grondstoffen. Strategie 1 wordt daarbij duidelijk gedomineerd door de aandelencomponent, strategie 2 door de vastgoedcomponent en strategie 3 door de grondstoffencomponent. Beleggingsstrategie Aandelen- Vastgoed- Grondstoffencomponent component component 1 60% 20% 20% 2 20% 60% 20% 3 20% 20% 60% Aardgas is een fossiele energiebron die zich leent voor verschillende toepassingen zoals brandstof, gebruik bij industriële procédés en verwarming. Olie is de belangrijkste brandstof ter wereld en wordt daarnaast gebruikt in de productie van onder andere plastic, cosmetica en medicijnen. Figuur 1. De drie beleggingsstrategieën van de Regenboog Obligatie. De aandelencomponent is samengesteld uit aandelenindices verdeeld over Europa, de Verenigde Staten en Azië, de vastgoedcomponent uit een Europese en Aziatische vastgoedindex en de grondstoffencomponent is afhankelijk van een viertal grondstofprijzen voor energie en industriële metalen. De Regenboog Obligatie biedt hiermee zowel een goede regionale spreiding als diversificatie van het risico over verschillende soorten beleggingen.

5 Hieronder leest u meer over de samenstelling van de aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponenten zelf. De aandelencomponent. De aandelencomponent volgt de koersontwikkeling van een 'wereldmandje' met vier verschillend gewogen aandelenindices. Het mandje belegt voor 40% in Europa (DJ EURO STOXX 50 ), 30% in de Verenigde Staten (S&P 500 ) en 30% in Azië (20 % Tokyo Stock Price Index ( TOPIX ) en 10% Hang Seng Index SM ). Deze samenstelling is weergegeven in figuur 2. DJ EURO STOXX50 40% S&P % TOPIX 20% Hang Seng Index SM 10% Figuur 2. Samenstelling aandelencomponent. Bron: ABN AMRO. De vastgoedcomponent. De vastgoedcomponent volgt de koersontwikkeling van een mandje dat voor 50% uit de FTSE EPRA Index en voor 50% uit de TSE REIT Index bestaat, zoals te zien is in figuur 3. De FTSE EPRA Index is een toonaangevende index van commercieel vastgoed in Westen Oost Europa. De TSE REIT Index is een index van Aziatisch vastgoed die genoteerd staat aan de Tokio Stock Exchange. FTSE EPRA Index 50% TSE REIT Index 50% Figuur 3. Samenstelling vastgoedcomponent. Bron: ABN AMRO. De grondstoffencomponent. De grondstoffencomponent volgt een mandje met de grondstofprijzen van industriële metalen (koper 25% en aluminium 25%) en energie (aardgas 25% en olie 25%). De samenstelling van de grondstoffencomponent is te vinden in figuur 4. De coupon. De Regenboog Obligatie betaalt ieder jaar eventueel een coupon uit. In het eerste jaar is deze coupon gegarandeerd 5%. Van het tweede tot en met het vijfde jaar geldt een variabele coupon op basis van de best presterende strategie tot aan het einde van het relevante jaar. Deze coupon kan variëren van 0% tot en met 10% per jaar. Koper 25% Aluminium 25% Aardgas 25% Olie 25% Figuur 4. Samenstelling grondstoffencomponent. Bron: ABN AMRO. De variabele coupon in het tweede tot en met het vijfde jaar is afhankelijk van de prijsontwikkeling van de indices en grondstoffen die deel uitmaken van de drie genoemde componenten. Om de coupon voor een bepaald jaar te berekenen, wordt er gekeken naar de individuele prestaties (zowel positief als negatief) van deze index- en grondstoffenprijzen vanaf aanvang tot aan de betreffende peildatum. Eventuele stijgingen van een index of grondstofprijs worden daarbij begrensd op 10%. Daarnaast is de weging van de prestatie per betreffende index of grondstof binnen de aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent belangrijk voor de bepaling van de prestatie van

6 deze componenten op zich. Vervolgens is de weging van de prestaties van deze drie componenten binnen strategie 1, 2 en 3 van belang om het totaal rendement van iedere strategie te kunnen bepalen. De coupon is dan gelijk aan het rendement van de strategie met het hoogste rendement op de betreffende peildatum, indien dit positief is. Elk jaar wordt de coupon opnieuw berekend en kan er dus een andere strategie de beste zijn. De coupon kan niet negatief zijn, ook niet als het hoogste rendement van de strategieën wel negatief is. In dat geval zal de coupon 0% zijn. Het minimaal effectief rendement van de Regenboog Obligatie is 0,8% op jaarbasis. Het maximaal effectief rendement bedraagt 8,6% per jaar. Voorbeeldberekening variabele coupon. Om de berekening van de variabele coupon toe te lichten, wordt, uitsluitend ter illustratie, in het onderstaande voorbeeldscenario de coupon voor jaar 2 berekend. Allereerst worden op de peildatum in het tweede jaar de individuele koersontwikkelingen van de aandelen- en vastgoed indices en de grondstofprijzen vanaf de start van de Regenboog Obligatie bepaald en begrensd op 10%. Deze prestaties worden daarna vermenigvuldigd met hun weging binnen de betreffende component en opgeteld om de prestatie per aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent te verkrijgen. Deze berekeningen zijn te zien in onderstaand figuur (figuur 5). Individuele prestatie Prestatie inclusief Weging Prestatie uitgerekend vanaf start in % begrenzing op 10% volgens weging Aandelencomponent DJ EURO STOXX 50 20% 10% x 40% = 4,00% S&P 500 5% 5% x 30% = 1,50% TOPIX 11% 10% x 20% = 2,00% Hang Seng Index SM 9% 9% x 10% = 0,90% Prestatie aandelencomponent 8,40% Vastgoedcomponent FTSE EPRA Index 15% 10% x 50% = 5,00% TSE REIT Index 8% 8% x 50% = 4,00% Prestatie vastgoedcomponent 9,00% Grondstoffencomponent Gas 16% 10% x 25% = 2,50% Olie 20% 10% x 25% = 2,50% Koper -30% -30% x 25% = -7,50% Aluminium -19% -19% x 25% = -4,75% Prestatie grondstoffencomponent -7,25% Figuur 5. Voorbeeldberekening van de prestaties van de aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent. Dit figuur is gebaseerd op scenarioanalyse. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst sept. sept. sept. sept. sept. sept DJ EURO STOXX50 +21,80% S&P ,22% TOPIX +58,50% Hang Seng Index SM +82,50% Figuur 6. Koersontwikkeling van de indices in de aandelencomponent gedurende de afgelopen 5 jaar. Bron: Bloomberg, 28 september sept. sept. sept. sept. sept. sept FTSE EPRA Index +147,89% TSE REIT Index -1,59% Figuur 7. Koersontwikkeling van de indices in de vastgoedcomponent gedurende de afgelopen 5 jaar. Aangezien de TSE REIT Index niet bestond voor april 2003 is voor de voorgaande periode de Topix Real Estate Index gebruikt. Bron: Bloomberg, 28 september sept. sept. sept. sept. sept. sept Gas +86,46% Olie +176,87% Koper +442,75% Aluminium +89,55% Figuur 8. Koersontwikkeling van de grondstofprijzen in de grondstoffencomponent gedurende de afgelopen 5 jaar. Bron: Bloomberg, 28 september 2006.

7 Vervolgens worden de prestaties van de drie componenten vermenigvuldigd met hun weging binnen strategie 1, 2 en 3 om zo het rendement per strategie te bepalen. De coupon is dan gelijk aan het rendement van de best presterende strategie en door de aangebrachte begrenzing dus maximaal 10%. De coupon voor jaar 2, zoals berekend in onderstaand voorbeeld, zal in dit geval 5,63% zijn. Dit is het rendement van de winnende strategie, strategie 2 waarin de vastgoedcomponent de belangrijkste rol krijgt toebedeeld (zie ook de risico paragraaf). Beleggings- Aandelen- Vastgoed- Grondstoffen- Prestatie strategie component component component per x de weging x de weging x de weging strategie 1 8,40% x 60% = 5,04% 9,00% x 20% = 1,80% -7,25% x 20% = -1,45% 5,39% 2 8,40% x 20% = 1,68% 9,00% x 60% = 5,40% -7,25% x 20% = -1,45% 5,63% 3 8,40% x 20% = 1,68% 9,00% x 20% = 1,80% -7,25% x 60% = -4,35% -0,87% Figuur 9. Voorbeeldberekening van de rendementen per beleggingsstrategie. Dit figuur is gebaseerd op scenarioanalyse. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Kosten. De indicatieve uitgiftekoers van de Regenboog Obligatie bedraagt 101% 1. In deze koers zijn de emissiekosten van 1% opgenomen. Daarnaast zijn de kosten op jaarbasis ongeveer 0,90% over de nominale waarde. Al deze kosten zijn reeds in de uitgiftekoers verwerkt. De berekening van het effectief rendement is op basis van de indicatieve uitgiftekoers. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Risico's. Tijdens de looptijd kan de Regenboog Obligatie onder de garantiewaarde noteren. De garantiewaarde geldt alleen op de afloopdatum. Gedurende de looptijd hoeft de waarde van de Regenboog Obligatie niet één-op-één te lopen met de waarde van de strategieën of de op dat moment best presterende strategie. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van de Regenboog Obligatie. Ondanks het feit dat sommige onderliggende indices en grondstoffen in andere valuta noteren dan de euro, heeft de wisselkoers geen effect (positief noch negatief) op de aflossing en de uitkeringen van de Regenboog Obligatie. U krijgt eventuele koersstijgingen van de onderliggende waarden in euro uitbetaald. Het aangegeven voorbeeldscenario (figuur 5 en 9) resulteert in een aantrekkelijke coupon van 5,63%. Indien strategie 1 en 2 in dit voorbeeld beiden ook negatief hadden gepresteerd, was de coupon voor dat jaar echter 0% geweest. Als alle onderliggende beleggingsstrategieën in alle jaren een negatieve koersontwikkeling vertonen, heeft u behalve de vaste coupon van 5% in het eerste jaar dus verder geen rendement. Er geldt met betrekking tot de aandelen- en vastgoedcomponent dat het rendement alleen gebaseerd wordt op de koersverandering van de onderliggende indices en dat eventuele dividenden niet worden uitgekeerd of herbelegd. De koers van

8 de Regenboog Obligatie is onder andere gevoelig voor ontwikkelingen op de aandelen-, vastgoed- en de grondstoffenmarkt. Daarnaast kan een stijging van de rente een negatief effect hebben op de koers van de Regenboog Obligatie en vice versa. Het effect hiervan is afhankelijk van de resterende looptijd en de hoogte van de stijging. De waarde van de Regenboog Obligatie, wat betreft de grondstoffencomponent, is tussentijds vooral afhankelijk van de termijnverwachting voor de onderliggende grondstofprijzen op de peildata. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's het Prospectus. Verhandelbaarheid. De Regenboog Obligatie wordt genoteerd op Eurolist van Euronext Amsterdam en wordt dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. Deze is afhankelijk van de marktwaarde van de Regenboog Obligatie op het moment van handelen. De koers van de Regenboog Obligatie noteert in jaar 1 exclusief opgelopen rendement (vaste coupon) en vanaf jaar 2 vertegenwoordigd de koers gewoon de marktwaarde. Voordelen van de Regenboog Obligatie II. Ieder jaar profiteren van de beste beleggingsstrategie; Vaste coupon van 5% in het eerste jaar; Daarna jaarlijks een variabele coupon van maximaal 10%; Met hoofdsomgarantie beleggen in aandelen, vastgoed en grondstoffen. ABN AMRO houdt u op de hoogte. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van beleggen? Meldt u dan nu aan voor de gratis nieuwsbrief Stockwatch van ABN AMRO op de website Daarnaast verzorgt ABN AMRO kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van diverse producten. Deze berichten worden gepubliceerd op Tevens vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop van de Regenboog Obligatie en de drie onderliggende strategieën. Na introductie vindt u de Regenboog Obligatie bij de garantieproducten. ABN AMRO geeft elke twee maanden het tijdschrift 'Markets Update' uit. U kunt zich hier kosteloos op abonneren via de website Zo schrijft u in. Wilt u meer informatie over de Regenboog Obligatie? Neem dan contact op met uw Preferred Banker of beleggingsadviseur. Deze kan u informeren over de karakteristieken van de Regenboog Obligatie en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het Prospectus waarin de risico's, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt het Prospectus vinden op de websites en Inschrijven voor de Regenboog Obligatie kan van 16 oktober 2006 tot en met uiterlijk 17 november 2006 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor, via het Preferred Banking Service Center ( , lokaal tarief) of via Internet Bankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk.

9 ABN AMRO Regenboog Obligatie II Kenmerken ABN AMRO Regenboog Obligatie II. Uitgevende instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa3) Looptijd: 5 jaar Inschrijvingsperiode: 16 oktober 2006 tot en met 17 november 2006 (15:00 uur Nederlandse tijd of eerder) Eerste notering: 20 november 2006 ( As If and When handel) Uitgifte & Stortingsdatum: 23 november 2006 Peildatum: Vanaf het tweede jaar, jaarlijks op 17 november Afloopdatum: 23 november 2011 Onderliggende waarde: De best presterende van drie beleggingsstrategieën op basis van de koersontwikkeling van aandelen, vastgoed en grondstoffen Startwaarde strategieën: Voor iedere strategie euro, op basis van de relevante wegingen en koersen van de onderliggende aandelen- en vastgoed indices en grondstoffenprijzen op 17 november 2006 Coupon: De coupon voor jaar 1 is 5%, de coupon voor jaar 2 tot en met 5 is variabel, tussen 0% en 10% Coupondatum: In het eerste jaar op 23 november 2007 en vanaf het tweede jaar vier beursdagen na de peildatum Garantiewaarde: 100% van de nominale waarde op afloopdatum Indicatieve uitgiftekoers: 101% 1 Nominale waarde: EUR 1.000,- Notering: Eurolist van Euronext Amsterdam Fondscode: Informatie op internet: 1 De definitieve uitgiftekoers is afhankelijk van marktomstandigheden en zal uiterlijk op 17 november 2006 worden vastgesteld. Het Prospectus van de ABN AMRO Regenboog Obligatie II (de Obligatie ) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Obligatie. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Obligatie te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Dow Jones EURO STOXX 50, DJ EURO STOXX en DJ STOXX 50 en zijn handelsmerken zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of Dow Jones & Company, Inc., een bedrijf uit Delaware, New York, Verenigde Staten (de Licentiegevers ), die in licentie worden gebruikt, S&P 500 Index is een merknaam van The McGraw-Hill Companies, Inc., Tokyo Stock Price Index ( TOPIX ) en de Topix Real Estate Index zijn exclusief eigendom van de Tokyo Stock Exchange, de Hang Seng Index SM is eigendom van Hang Seng Data Services Limited ( HSDS ) en gepatenteerd door HSI Services Limited ( HSI ), HSI en HSDS zijn niet aansprakelijk voor enig verlies opgelopen door de Regenboog Obligatie II, waarin verwezen wordt naar de Hang Seng Index SM, TSE (Tokyo Stock Exchange) REIT Index is exclusief eigendom van de Tokyo Stock Exchange, FTSE is een handelsnaam van The London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en wordt door FTSE International Limited middels een licentie gebruikt en EPRA is een handelsnaam van de European Public Real Estate Association ('Index Sponsoren'). Het gebruik van deze merknamen door ABN AMRO is voor bepaalde doeleinden toegestaan. De Index Sponsoren of een aan hen gelieerde onderneming zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. Lees het Prospectus voor de volledige disclaimer. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 29 september 2006.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie