**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com"

Transcriptie

1 Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Alle verwijzingen in het bijgevoegde document naar ABN AMRO Bank N.V. moeten gelezen worden als verwijzingen naar "The Royal Bank of Scotland N.V.". De naamswijziging heeft geen wijziging tot gevolg van de juridische entiteit van de uitgevende instelling of van de productvoorwaarden van uw effecten. Voor meer informatie over The Royal Bank of Scotland N.V., haar houdstermaatschappij, ABN AMRO Holding N.V. of hun financiële status raadpleeg het Registratie Document van ABN AMRO Holding N.V. en The Royal Bank of Scotland N.V. die verkijgbaar is via als ook de documenten gedeponeerd via Vanaf 6 februari 2010, zal de naam ABN AMRO Bank N.V. worden gebruikt door een andere juridische entiteit (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) die uiteindelijk in eigendom is van de Nederlandse Staat. Deze nieuwe entiteit, ABN AMRO Bank N.V., noch de Nederlandse Staat zal, op enigerlei wijze, de verplichtingen ten aanzien van dit product garanderen of op een andere wijze ondersteunen tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de productvoorwaarden van dit product. **** On 6 February 2010 ABN AMRO Bank N.V. (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number ) changed its name to The Royal Bank of Scotland N.V. and all references in the attached document to "ABN AMRO Bank N.V." should be read as references to "The Royal Bank of Scotland N.V.". The name change is not a change of the legal entity which issued your securities and it does not affect any of the terms and conditions of your securities. For further information on The Royal Bank of Scotland N.V. or its holding company, ABN AMRO Holding N.V., and their financial status please refer to the current Registration Document for ABN AMRO Holding N.V. and The Royal Bank of Scotland N.V., which is available at and to the documents on file at From 6 February 2010 onwards, the name ABN AMRO Bank N.V. will be used by a separate legal entity (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number ) which will ultimately be owned by the State of the Netherlands. Neither the new entity named ABN AMRO Bank N.V. nor the State of the Netherlands will, in any way, guarantee or otherwise support the obligations under your securities unless otherwise expressly stated in the terms and conditions of your securities. The Royal Bank of Scotland N.V., established in Amsterdam, The Netherlands. Registered with the Chamber of Commerce in The Netherlands, no Authorised by De Nederlandsche Bank N.V. and regulated by the Authority for the Financial Markets in The Netherlands. The Royal Bank of Scotland N.V. is an authorised agent of The Royal Bank of Scotland plc.

2 ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note Telkens het beste rendement Vaste coupon van 4,25% in het eerste jaar Jaar twee en drie een variabele coupon van maximaal 10% Profiteren van de beste beleggingsstrategie en hoofdsomgarantie op de afloopdatum

3 Gaan aandelen de komende tijd weer stijgen of zullen grondstoffen beter presteren? En wat gaat vastgoed doen? Hebt u hierover een duidelijke visie of twijfelt u nog? In beide gevallen is de ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note voor u interessant. Hiermee belegt u in een kortlopende obligatie van drie jaar, waarbij u het eerste jaar een vaste coupon van 4,25% ontvangt. De coupon in jaar twee en drie is variabel en afhankelijk van het rendement van drie verschillende strategieën op basis van aandelen, vastgoed en grondstoffen. Bijzonder is dat deze coupon bepaald wordt door die strategie die het beste heeft gepresteerd. En een prettige extra zekerheid is dat ABN AMRO uw hoofdsom garandeert op de afloopdatum.

4 Beleggen in de ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note De ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note (de Best Strategy Note of de Note ) betaalt mogelijk ieder jaar een coupon uit, heeft een korte looptijd van drie jaar en biedt hoofdsomgarantie op de afloopdatum. Met dit beleggingsproduct investeert u als het ware tegelijkertijd in drie verschillend gediversifieerde beleggingsstrategieën. Eén strategie belegt overwegend in aandelen, één overwegend in vastgoed en één overwegend in grondstoffen. Het eerste jaar ontvangt u gegarandeerd een vaste coupon van 4,25%. Uw rendement vanaf het tweede jaar wordt vastgesteld op basis van de prestaties van de drie beleggingsstrategieën. De coupon in jaar twee en drie is gelijk aan de prestatie van die beleggingsstrategie die op de peildatum van het betreffende jaar het beste heeft gepresteerd ten opzichte van de startwaarde. Dit hoeft dus in jaar twee niet dezelfde strategie te zijn als in jaar drie. De coupon wordt meteen op de coupondatum van het betreffende jaar uitbetaald, kan nooit negatief zijn en kan oplopen tot wel 10%. Het gemak van de Best Strategy Note is vooral dat u vooraf geen keuze hoeft te maken óf en wanneer u nu vooral in aandelen, vastgoed dan wel in grondstoffen gaat beleggen. Uw couponbetaling in het tweede en derde jaar is namelijk alleen afhankelijk van de strategie die op dat moment het beste heeft gepresteerd, terwijl u het eerste jaar de zekerheid geniet van een vaste coupon van 4,25%. Dit is ook slim, want de kans op een goed rendement is hierdoor aanzienlijk. DJ EURO STOXX 50 40% Dow Jones EuroSTOXX 50 Index S&P 500 Index Tokyo Stock Price Index (TOPIX) Hang Seng Index (HSI) S&P % TOPIX 20% Hang Seng Index 10% Figuur 2. Samenstelling van de aandelencomponent en weging van de prestaties per index. FTSE European EPRA Public Index Real 50% TSE Estate REIT (EPRA) Index Index 50% Tokyo Stock Exchange Figuur (TSE) 3. REIT Samenstelling Index van de vastgoedcomponent en weging van de prestaties per index. Drie strategieën. De samenstelling van de drie beleggingsstrategieën van de Best Strategy Note ziet u weergegeven in figuur 1. Elk van de drie strategieën bestaat in verschillende verhoudingen uit aandelen, vastgoed en grondstoffen. Strategie 1 wordt daarbij duidelijk gedomineerd door de aandelencomponent, strategie 2 door de vastgoedcomponent en strategie 3 door de grondstoffencomponent. De aandelencomponent is samengesteld uit aandelenindices verdeeld over Europa, de Verenigde Staten en Azië, de vastgoedcomponent uit een Europese en Aziatische vastgoedindex en de grondstoffencomponent is afhankelijk van een drietal grondstofprijzen voor energie en industriële metalen. De Best Strategy Note biedt hiermee zowel een goede regionale spreiding als diversificatie van het risico over verschillende soorten beleggingen. Koper 33,3% Aluminium 33,3% Oil Olie 33,4% Aluminum Copper Figuur 4. Samenstelling van de grondstoffencomponent en weging van de prijsontwikkeling per grondstof. Beleggingsstrategie Aandelen- Vastgoed- Grondstoffencomponent component component 1 aandelen 60% 20% 20% 2 vastgoed 20% 60% 20% 3 grondstoffen 20% 20% 60% Figuur 1. De drie beleggingsstrategieën van de Best Strategy Note en de bijbehorende wegingen van de rendementen per component.

5 De aandelencomponent. Grondstoffen. De aandelencomponent volgt de koersontwikkeling van een selectie van vier aandelenindices, verdeeld over Europa, de Verenigde Staten en Azië. Deze is samengesteld uit: 40% Europa (DJ EURO STOXX 50 ), 30% Verenigde Staten (S&P 500 ) en 30% Azië (20% Tokyo Stock Price Index ( TOPIX ) en 10% Hang Seng Index). De samenstelling van deze selectie is weergegeven in figuur 2. Voor deze aandelenindices geldt dat het prijsindices zijn en eventuele uitgekeerde dividenden niet worden herbelegd. De dividendverwachting is wel ten goede gekomen aan de constructie van de Note. Zie figuur 6. Vanwege de goede elektrische geleiding wordt koper vooral toegepast in de productie van kabels, elektrotechnische apparaten en elektriciteitsdraden. Daarnaast wordt het in de bouw gebruikt voor onder andere plaatwerk, waterleidingen, airconditioningsystemen en verwarmingsapparatuur. De vastgoedcomponent. De vastgoedcomponent volgt de koersontwikkeling van een selectie vastgoedindices voor 50% samengesteld uit de FTSE EPRA Index en voor 50% uit de TSE REIT Index, zoals te zien is in figuur 3. De FTSE EPRA Index is een toonaangevende index van commercieel vastgoed in West- en ook Oost-Europa. De TSE REIT Index is een index van Aziatische REIT s (Real Estate Investment Trust) die genoteerd staat aan de Tokio Stock Exchange (vooral Japans vastgoed). Aluminium is een materiaal met hoogstaande technische, esthetische en duurzaamheidskwaliteiten. Het vormt de basis voor tal van productinnovaties. Aluminium heeft een hoge elektrische geleiding en is bestand tegen roest. Voor deze vastgoedindices geldt dat het prijsindices zijn en eventuele uitgekeerde dividenden niet worden herbelegd. De dividendverwachting is wel ten goede gekomen aan de constructie van de Note. Zie figuur 7. De grondstoffencomponent. Olie is de belangrijkste brandstof ter wereld en wordt daarnaast gebruikt in de productie van onder andere plastic, cosmetica en medicijnen. De grondstoffencomponent volgt de grondstofprijzen van industriële metalen (33,3% koper en 33,3% aluminium) en energie (33,4% olie). De samenstelling van de grondstoffencomponent is te vinden in figuur 4. Zie ook figuur 8. De coupon. De ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note betaalt mogelijk ieder jaar een coupon uit. In het eerste jaar is deze coupon gegarandeerd 4,25%. In jaar twee en drie geldt een variabele coupon op basis van de best presterende strategie. Deze coupon kan beide jaren variëren van 0% tot en met 10%. De variabele coupon in jaar twee en drie is afhankelijk van de ontwikkeling van de index- en grondstofprijzen die deel uitmaken van de drie genoemde componenten. Om de coupon te berekenen, wordt er gekeken naar de individuele prestaties (zowel positief als negatief) van deze index- en grondstoffenprijzen vanaf aanvang van de Note tot en met de betreffende peildatum vlak voor de coupondatum. Eventuele stijgingen van een index- of grondstofprijs worden daarbij begrensd op +10%. Dalingen zijn echter onbegrensd.

6 Daarnaast is de weging van de prestatie per betreffende index of grondstofprijs binnen de aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent belangrijk voor de bepaling van het rendement van deze componenten op zich. Vervolgens is de weging van de rendementen van deze drie componenten binnen strategie 1, 2 en 3 van belang om het totaal rendement van iedere strategie te kunnen bepalen. De coupon is dan gelijk aan het rendement van de meest succesvolle strategie. In jaar twee kan dit een andere strategie zijn dan in jaar drie, maar het kan natuurlijk ook weer dezelfde strategie zijn. De coupon kan niet negatief zijn, ook niet als het hoogste rendement van de strategieën wel negatief is. In dat geval zal de coupon 0% zijn. De coupon is maximaal 10%. Op basis van de uitgiftekoers van 101,5% is het minimaal effectief rendement van de Best Strategy Note 0,9% op jaarbasis. Het maximaal effectief rendement bedraagt 7,4% per jaar. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 0% 31-Mar-03 mrt. mrt. 30-Sep-04 mrt. 31-Mar-06 mrt. mrt. 30-Sep-07 mrt EuroSTOXX50 S&P 500 TOPIX Hang Seng Koers- Gemiddeld verandering dividendrendement Hang Seng Index +164,63% 3,20% DJ EURO STOXX ,12% 3,03% S&P ,95% 1,78% TOPIX +53,93% 1,10% Figuur 6. Koersverloop aandelenindices in de aandelencomponent vanaf 31 maart 2003 tot en met 31 maart Bron: Bloomberg, 1 april Alle indices noteren exclusief dividend. 350% Voorbeeldberekening variabele coupon. Ter illustratie van de berekening van de variabele coupon, wordt in figuur 5 en 9 een fictief voorbeeldscenario gegeven van de bepaling van de coupon aan het einde van jaar twee. Allereerst worden op de peildatum aan het einde van het tweede jaar de individuele koersontwikkeling van de aandelen- en vastgoedindices en de ontwikkeling van de grondstofprijzen vanaf de start van de Best Strategy Note bepaald en begrensd op maximaal 10%. Deze prestaties worden daarna vermenigvuldigd met hun weging binnen de betreffende component en opgeteld om de prestatie per aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent te verkrijgen. Deze berekeningen zijn te zien in figuur 5. Aandelencomponent Individuele prestatie Prestatie inclusief Weging Prestatie uitgerekend vanaf start in % begrenzing op 10% volgens weging DJ EURO STOXX % +10% x 40% = 4,00% S&P % -15% x 30% = -4,50% TOPIX -10% -10% x 20% = -2,00% Hang Seng Index -3% -3% x 10% = -0,30% Rendement aandelencomponent -2,80% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 31-Mar-03 mrt. mrt. 30-Sep-04 mrt. 31-Mar-06 mrt. mrt. 30-Sep-07 mrt % 600% 500% 500% 400% 400% 300% 300% 200% 200% 100% 100% FTSE EPRA Vastgoedcomponent FTSE EPRA Index -10% -10% x 50% = -5,00% TSE REIT Index +7% +7% x 50% = 3,50% Rendement vastgoedcomponent -1,50% Grondstoffencomponent Koper +40% 10% x 33,3% = 3,33% Aluminium +20% 10% x 33,3% = 3,33% Olie +40% 10% x 33,4 % = 3,34% Rendement grondstoffencomponent 10,00% 0% mrt. mrt. mrt. mrt. mrt. mrt % 31-Mar Mar Mar Mar Mar Mar-08 Olie Aluminum Koper Koers- Gemiddeld verandering dividendrendement FTSE EPRA Index +102,02% 3,67% TSE REIT Index +46,09% 3,46% 1 Figuur 7. Koersverloop vastgoedindices in de vastgoedcomponent vanaf 31 maart 2003 tot en met 31 maart Bron: Bloomberg, 1 april Deze indices noteren exclusief dividend. Koersverandering Koper +436,69% Olie +227,26% Aluminium +117,41% Figuur 8. Koersverloop van de grondstofprijzen in de grondstoffencomponent vanaf 31 maart 2003 tot en met 31 maart Bron: Bloomberg, 1 april Figuur 5. Fictieve voorbeeldberekening van de rendementen van de aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent. 1 Voor de TSE REIT Index geldt, vanwege gebrek aan eerdere data, dat het gemiddeld dividendrendement is berekend vanaf 1 september 2003 tot en met 31 maart 2008.

7 Vervolgens worden de rendementen van de drie componenten vermenigvuldigd met hun weging binnen strategie 1, 2 en 3 om zo het rendement per strategie te bepalen. De coupon is dan gelijk aan het rendement van de best presterende strategie. Door de aangebrachte begrenzing zal deze maximaal 10% bedragen (zie figuur 9). 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% Gemiddelde couponbetaling in jaar 1, 2 en 3 Kosten. Beleggingsstrategie Rendement aandelen- Rendement vastgoed- Rendement grondstof- Prestatie component x weging component x weging fencomponent x weging per strategie 1 Aandelen (-2,8% x 60% = -1,68%) + (-1,5% x 20% = -0,3%) + (10% x 20% = +2%) = +0,02% 2 Vastgoed (-2,8% x 20% = -0,56%) + (-1,5% x 60% = -0,9%) + (10% x 20% = +2%) = +0,54% 3 Grondstoffen (-2,8% x 20% = -0,56%) + (-1,5% x 20% = -0,3%) + (10% x 60% = +6%) = +5,14% Figuur 9. Fictieve berekening van de rendementen per strategie. De coupon voor jaar twee, zoals berekend in figuur 9, zal in dit geval 5,14% zijn. Dit is het rendement van de winnende strategie, strategie 3 waarin de grondstoffencomponent de belangrijkste rol krijgt toebedeeld (zie ook de risico paragraaf). Ter aanvulling laten we in figuur 10 een historische simulatie zien van de jaarlijkse couponbetalingen. De simulatie is gedaan door fictief te investeren in de Note, voor de eerste keer vijf jaar geleden en dan elke dag opnieuw. De eerste fictieve investering dateert 31 maart 2003 en de laatste 31 maart Deze eerste investering in de Note, die dus vijf jaar geleden is gestart, is ook fictief voor drie jaar aangehouden en meet drie couponbetalingen. De investeringen in de Note die vervolgens de daaropvolgende dagen hebben plaatsgevonden, meten eveneens ieder hun eigen couponbetalingen voor jaar één, twee en drie. Alle gemeten couponbetalingen voor de investeringen in de Note tussen 31 maart 2003 en 31 maart 2005 zijn vervolgens gemiddeld per couponbetalingsjaar. Deze gemiddelde waarden worden getoond in figuur 10 als 1 e coupon, 2 e coupon en 3 e coupon. De eerste coupon is daarbij de vaste coupon van 4,25%. 4,00% 2,00% 0,00% 1 e coupon: 4,25% 2 e coupon: 9,99% 3 e coupon: 9,90% Figuur 10. Historische simulatie van de couponbetalingen in jaar 1, 2 en 3, vanaf 31 maart De eerste coupon was altijd 4,25%, de tweede en derde coupon waren variabel en afhankelijk van de historische prestatie van de beste strategie. Getoond wordt het gemiddelde van de couponbetalingen zowel voor jaar 1, 2 en 3. De gemiddeld hoge coupons zijn toe te schrijven aan het feit dat gedurende de testperiode vaak zelfs alle drie de strategieën tegelijk tot het maximum rendement van 10% kwamen. Zo was dit voor de coupon in jaar twee voor 94% van de waarnemingen het geval. Voor de coupon in jaar drie in 89% van de waarnemingen. Tevens is geconstateerd dat met name aan het eind van de testperiode, dus vooral met betrekking tot de coupon in jaar drie, eerst nog zowel de aandelen- als de grondstoffenstrategie tegelijkertijd het beste presteerden (6,3% van de gevallen) en daarna voornamelijk de grondstoffenstrategie (4,6% van de gevallen). Bron: Bloomberg en ABN AMRO, 1 april De uitgiftekoers van de Note bedraagt 101,5%. In deze koers zijn de emissiekosten van 1,5% opgenomen. Daarnaast zijn de kosten op jaarbasis gemiddeld ongeveer 1% over de nominale waarde. Deze kosten zijn reeds in de uitgiftekoers verwerkt. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in de Note ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Note, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Voordelen van de Best Strategy Note. Vaste coupon van 4,25% in het eerste jaar; Jaar twee en drie een variabele coupon van maximaal 10%; Telkens profiteren van de beste beleggingsstrategie; Met hoofdsomgarantie bij afloop beleggen in aandelen, vastgoed en grondstoffen. Risico s. Tijdens de looptijd kan de Note onder de garantiewaarde noteren. De garantiewaarde geldt alleen op de afloopdatum. Gedurende de looptijd hoeft de waarde van de Note niet één-op-één te lopen met de waarde van de strategieën of de op dat moment best presterende strategie. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van

8 de Note. Ondanks het feit dat sommige onderliggende indices en grondstoffen in andere valuta noteren dan de euro, heeft de wisselkoers naar euro geen direct effect (positief noch negatief) op de aflossing en couponuitkeringen van de Note. U krijgt eventuele rendementen van de onderliggende waarden gewoon in euro uitbetaald. Het aangegeven fictieve voorbeeld (figuur 5 en 9) resulteert in een aantrekkelijke coupon van 5,14%. Indien de grondstoffencomponent in dit voorbeeld ook negatief had gepresteerd, was de coupon voor dat jaar echter 0% geweest. Als alle onderliggende beleggingsstrategieën in alle jaren een negatieve koersontwikkeling vertonen, heeft u behalve de vaste coupon van 4,25% in het eerste jaar dus verder geen rendement. De koers van de Note is onder andere gevoelig voor ontwikkelingen op de aandelen-, vastgoed- en de grondstoffenmarkt. Daarnaast kan een stijging van de rente een negatief effect hebben op de koers van de Note en vice versa. Het effect hiervan is afhankelijk van de resterende looptijd en de hoogte van de stijging. De waarde van de Best Strategy Note, wat betreft de grondstoffencomponent, is tussentijds vooral afhankelijk van de termijnverwachting voor de onderliggende grondstofprijzen op de peildata. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus en de definitieve voorwaarden. Zo schrijft u in. Verhandelbaarheid. De Note wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. De koers van de Best Strategy Note noteert in jaar één, exclusief de opgelopen vaste coupon. Vanaf jaar twee vertegenwoordigt de koers gewoon de marktwaarde inclusief eventueel opgelopen rendement. Hebt u een duidelijke beleggingsvisie, maar wenst u wel bescherming? Of kunt u juist moeilijk beslissen waarin u momenteel wilt beleggen? In beide gevallen is de ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note voor u geschikt. In het eerste jaar krijgt u voor alle zekerheid een vaste coupon van 4,25% en al na drie jaar krijgt u gegarandeerd door ABN AMRO uw hoofdsom gewoon weer terug. Daarnaast kunt u in jaar twee en drie met een coupon van maximaal 10% profiteren van de achteraf gezien meest succesvolle van drie uitgekiende beleggingsstrategien. De Best Strategy Note biedt hiermee een slimme manier om beschermd, gespreid en voor niet al te lange termijn te kunnen beleggen in aandelen, vastgoed en grondstoffen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Preferred Banker of beleggingsadviseur. Deze kan u informeren over de kenmerken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het basisprospectus en de definitieve voorwaarden waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt het basisprospectus en de definitieve voorwaarden vinden op de websites en op Inschrijven voor de Note kan van 15 april 2008 tot en met uiterlijk 14 mei 2008 (16:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor, via het Preferred Banking Service Center ( , lokaal tarief) of via Internet Bankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via ABN AMRO houdt u op de hoogte. ABN AMRO verzorgt kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van deze Note. Deze berichten worden gepubliceerd op Tevens vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop van de Note en het koersverloop van de drie beleggingsstrategieën. Na introductie vindt u de Note onder de categorie: Inkomen met bescherming. ABN AMRO geeft regelmatig het tijdschrift Markets Update uit. U kunt zich hier kosteloos op abonneren via

9 ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note Kenmerken ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note. Uitgevende instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa2) Looptijd: 3 jaar Inschrijvingsperiode: 15 april 2008 tot en met 14 mei 2008 (16:00 uur Nederlandse tijd of eerder) As If and When handel: 15, 16 en 19 mei 2008 Uitgifte & stortingsdatum: 20 mei 2008 Officiële notering: 20 mei 2008 Peildatum: Jaarlijks op 20 mei 2 Afloopdatum: 31 mei Onderliggende waarde: De best presterende van drie beleggingsstrategieën op basis van de koersontwikkeling van de aandelen-, vastgoed- en grondstoffencomponent Startwaarde strategieën: Voor iedere strategie euro, op basis van de relevante wegingen en koersen van de onderliggende aandelen- en vastgoed indices en grondstoffenprijzen op 15 mei 2008 Coupon: De coupon voor jaar 1 is 4,25%, de coupon voor jaar 2 en 3 is variabel, tussen 0% en 10% op basis van het rendement van de onderliggende waarde Coupondatum: Voor jaar 1 en 2 zes handelsdagen na de peildatum 2 en voor jaar 3 de afloopdatum Garantiewaarde: 100% van de nominale waarde op afloopdatum Uitgiftekoers: 101,5% Nominale waarde: EUR 1.000,- Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ISIN code: NL Fondscode: ABN AMRO code: Informatie op internet: 2 Indien de betreffende dag in een bepaald jaar geen handelsdag is, zal de peildatum worden verschoven naar de eerstvolgende handelsdag. Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de ABN AMRO Rainbow Best Strategy Note (de Note ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Note. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Note te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO kan een long- of short positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. DJ EURO STOXX 50 en zijn handelsmerken zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich, Zwitserland en/of Dow Jones & Company, Inc., een bedrijf uit Delaware, New York, Verenigde Staten, en worden in licentie gebruikt. S&P 500 is een handelsmerk van The McGraw-Hill Companies, Inc en wordt met toestemming gebruikt. Tokyo Stock Price Index (TOPIX) en Tokyo Stock Exchange (TSE) REIT Index zijn intellectueel eigendom van Tokyo Stock Exchange, Inc. Hang Seng Index is intellectueel eigendom van Hang Seng Data Services Limited. EPRA is een merknaam van European Public Real Estate Association. FTSE is een merknaam van The London Stock Exchange Limited en Financial Times Limited en worden door FTSE International Limited gebruikt onder licentie. Stoxx Limited, Dow Jones & Company, Inc. The McGraw-Hill Companies, Inc, Tokyo Stock Exchange, Inc., Hang Seng Data Services Limited, European Public Real Estate Association, FTSE International Limited, The London Stock Exchange Limited en Financial Times Limited zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 8 april 2008.

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES Gegarandeerde coupon van 8% in het eerste jaar Jaarlijks verwacht rendement van 6 tot 10% 1 Eindwaarde van 100% van de nominale waarde gegarandeerd door de Staat der

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie