Klik & Klaar Note Telecom 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik & Klaar Note Telecom 3"

Transcriptie

1 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat de Note loopt Zelfs bij licht dalende aandelenkoers van de aandelen een hoog rendement Kapitaalbescherming tot en met 25,0% koersdaling van het minst presterende aandeel aan het einde van de looptijd.

2 Zoekt u een belegging die kans biedt op een hoog rendement tot wel 19,0% 1 per jaar, zelfs bij licht dalende aandelen? Een product dat op de afloopdatum bescherming biedt tegen koersdalingen tot en met 25,0% en tevens een korte looptijd heeft? Dan is de Klik & Klaar Note Telecom 3 voor u interessant. Met deze Note volgt u de prestatie van drie gerenommeerde ondernemingen uit de Europese telecom sector: Koninklijke KPN N.V., Telefónica SA en France Telecom SA. Deze Note wordt uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ).

3 De Klik & Klaar Note Telecom 3. De Klik & Klaar Note Telecom 3 (de Note ) heeft een korte looptijd, biedt bescherming tegen een koersdaling van 25,0% op de afloopdatum en kan een hoog rendement genereren. De aandelen Koninklijke KPN N.V. ( KPN ), Telefónica SA ( Telefónica ) en France Telecom SA ( France Telecom ) zijn de onderliggende aandelen van de Note. In figuur 1 vindt u het koersverloop van deze aandelen over de afgelopen vijf jaar. Het rendement van de Note is gekoppeld aan de koersontwikkeling van het aandeel dat het minst presteert. De Note heeft een maximale looptijd van vier jaar. Het Klik & Klaar niveau is voor deze Note vastgesteld op 90,0% van de startwaarde van de aandelen. Vervroegde aflossing vindt plaats als aan het einde van enig half jaar (op de peildatum) alle aandelen hun Klik & Klaar niveau noteren. In dat geval klikt de Note voor ieder half jaar dat hij heeft gelopen 9,5% 1 vast. Dit rendement wordt dan samen met de nominale waarde aan u uitgekeerd. U krijgt met terugwerkende kracht dus 9,5% 1 uitbetaald voor elk half jaar dat de Note heeft gelopen (19,0% 1 op jaarbasis). Dus zelfs als de onderliggende aandelen beperkt dalen, maakt u kans op de hoge coupon. Ter bescherming van de nominale waarde is er een beschermingsniveau aangebracht op 75,0% van de startwaarde van de aandelen. Hiermee bent u op de afloopdatum beschermd tegen koersdalingen tot en met 25,0% van het minst presterende aandeel. Bij grotere dalingen loopt u volledig koersrisico over de nominale waarde. 200% 150% 100% 100% 50% 50% 0% 0% Feb-05 feb. Feb-06 feb. Feb-07 feb. feb. Feb-08 feb. Feb-09 feb. Feb KPN Telefónica KPN TELEFONICA Telecom France Telecom Figuur 1. Koersverloop van de onderliggende aandelen vanaf 2 februari 2005 (=100%) tot en met 2 februari 2010, exclusief dividend. Bron: Bloomberg, 4 februari De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Meer kans op een hoog rendement. Er zijn diverse verschillen tussen beleggen in de Note en rechtstreeks beleggen in de onderliggende aandelen. Enerzijds loopt u risico op het minst presterende aandeel. Daar staat tegenover dat wanneer alle aandelen beperkt dalen, u bij een belegging in de Note een coupon van 19,0% 1 op jaarbasis ontvangt. In dit geval zal een directe belegging in de aandelen een lager rendement opleveren. Bij een sterk stijgende markt kan een rechtstreekse belegging in de aandelen gunstiger zijn. Bij een rechtstreekse belegging in de aandelen ontvangt u het eventuele dividend. De belegger in de Note ontvangt geen dividend, maar het verwachte dividend op de aandelen wordt gebruikt om de Note haar kenmerken te geven. RBS hanteert een dividendpercentage van gemiddeld 5,4% per jaar voor KPN, 6,91% voor Telefónica en 6,67% voor France Telecom gedurende de looptijd van de Note. Dit percentage is gebaseerd op wat er momenteel (d.d. 4 februari 2010) in de financiële markt wordt verwacht voor de aankomende periode van 4 jaar. Het gehanteerde dividendpercentage kan afwijken van het historische dividend.

4 Uitbetaling. Peildatum na 1e half jaar: 109,5% 9,5% De startwaarde van de aandelen wordt vastgesteld op 19 februari Ook het Klik & Klaar niveau wordt op deze datum vastgesteld en ligt op 90,0% van de startwaarde van de aandelen. Ieder half jaar wordt op de peildatum (voor het eerst op 19 augustus ) gekeken wat de stand van de aandelen is ten opzichte van het Klik & Klaar niveau. Peildatum na 1 jaar: 119,0% 19,0% Als één of meerdere aandelen op een peildatum gedaald zijn tot onder het Klik & Klaar niveau (dus gedaald met meer dan 10%), loopt de Note door naar het volgende half jaar, uiterlijk tot 19 februari Er zullen geen tussentijdse uitbetalingen plaatsvinden. Peildatum na 1,5 jaar: 128,5% 28,5% De Note wordt automatisch vervroegd afgelost, inclusief coupon, zodra alle aandelen aan het einde van enig half jaar, op de peildatum, gelijk aan of hoger noteren dan het Klik & Klaar niveau. Dit noemen we het `Klik & Klaar principe. In dit geval ontvangt u naast de nominale waarde met terugwerkende kracht een coupon van 9,5% 1 over de Peildatum na 2 jaar: 138,0% 38,0% nominale waarde voor ieder half jaar dat de Note heeft gelopen. Dus als alle aandelen bijvoorbeeld na een jaar, op 19 februari , hoger staan dan het Klik & Klaar niveau, dan ontvangt u de nominale waarde plus een coupon van 19,0% (= 2 x 9,5% 1 ). Peildatum na 2,5 jaar: 147,5% 47,5% Indien in geen enkel half jaar vervroegde aflossing plaatsvindt, wordt de Note na vier jaar afgelost. Als de eindwaarde van alle aandelen gelijk is aan of hoger is dan het Klik & Klaar niveau, geldt ook hier een aflossing volgens het Klik & Klaar principe; 100% van Peildatum na 3 jaar: 157,0% 57,0% de nominale waarde plus een coupon van 76,0% (= 8 x 9,5% 1 ). Het effectief rendement van de Note is dan 15,18% per jaar. Noteren één of meerdere aandelen op de laatste peildatum lager dan het Klik & Peildatum na 3,5 jaar: 166,5% 66,5% Klaar niveau (90,0% van de startwaarde), maar noteren alle aandelen hoger dan het beschermingsniveau (75,0% van de startwaarde), dan ontvangt u de gehele nominale waarde terug. U ontvangt in dit geval geen coupon. Peildatum na 4 jaar: 176,0% 76,0% Is de eindwaarde van één of meerdere aandelen op de laatste peildatum echter lager dan het beschermingsniveau (dus meer dan 25% gedaald ten opzichte van de startwaarde), dan vindt de aflossing plaats op basis van het minst presterende aandeel. Deze uitkering bedraagt de nominale waarde minus de procentuele daling van het minst presterende aandeel, en zal minimaal 25% lager zijn dan de uitgiftekoers. De mogelijke aflossingsscenario s vindt u in figuur 2 en in de paragraaf voorbeeldberekening. Peildatum na 4 jaar: Daling minst presterende aandeel kleiner dan of gelijk aan 25,0%? 100% - daling van het minst presterende aandeel 100,0% 0,0% Figuur 2. Uitbetalingsscenario s van de Klik & Klaar Note Telecom 3 met de totale uitbetaling (boven) en de separate coupon (onder).

5 Voorbeeldberekening. Stel, bij aanvang belegt u euro in de Note. In alle scenario s is rekening gehouden met alle kosten, welke reeds zijn opgenomen in de uitgiftekoers van de Note. Scenario 1: coupon met terugwerkende kracht. Wanneer één of meerdere aandelen aan het einde van het eerste half jaar, op de peildatum, lager noteren dan het Klik & Klaar niveau, loopt de Note door naar het volgende half jaar. Stel nu dat aan het einde van het eerste jaar (de tweede peiling) alle aandelen gelijk aan of hoger noteren dan het Klik & Klaar niveau. Het Klik & Klaar principe treedt dan in werking: de aflossing is in dit geval 100% van uw nominale waarde plus 19,0% (2 x 9,5% 1 ). U ontvangt euro. Het rendement is na één jaar 19%. Scenario 2: bescherming tegen koersdaling tot en met 25,0%. Stel dat op iedere peildatum in ieder geval één aandeel lager noteert dan het Klik & Klaar niveau en de Note dus niet vervroegd is afgelost. Op de laatste peildatum is het minst presterende aandeel met 25,0% of minder gedaald ten opzichte van de startwaarde. Het beschermingsniveau is in dit geval niet overschreden en u ontvangt uw inleg van euro retour. Het rendement is dan 0,0%. Scenario 3: een koersdaling groter dan 25,0%. Indien op iedere peildatum in ieder geval één aandeel lager noteert dan het Klik & Klaar niveau is de Note dus niet vervroegd afgelost. Wanneer het minst presterende aandeel op de laatste peildatum vervolgens met bijvoorbeeld 40,0% is gedaald, is ook het beschermingsniveau doorbroken. De Note lost in dit voorbeeld daarom aan het einde van de looptijd af op 60% van de nominale waarde, zijnde 100% - de daling van het minst presterende aandeel (40%). U realiseert in dit geval een verlies van 40% over uw inleg. U ontvangt 600 euro. Het effectief rendement is dan -11,99% per jaar.

6 Risico s. Kosten. De Note kent geen volledige garantie aan het einde van de looptijd, maar wel een bescherming tegen een koersdaling tot en met 25,0% van de startwaarde. Bij een daling van het minst presterende aandeel op de afloopdatum van meer dan 25,0% (indien de Note niet vervroegd is afgelost), loopt u volledig koersrisico over de nominale waarde en zal de uitbetaling minimaal 25% lager zijn dan de nominale waarde. In het meest extreme scenario, wanneer de waarde van het minst presterende aandeel tot nul daalt, kunt u uw gehele belegging verliezen. Zowel tijdens de looptijd als op de afloopdatum kan de koers van de Note lager noteren dan de nominale waarde. De koers van de Note volgt niet één-op-één de koers van de onderliggende aandelen. De Note heeft geen tussentijdse uitbetaling en betaalt geen dividenden uit. De Note kan vervroegd worden afgelost. U loopt kredietrisico op The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ) als uitgevende instelling van de Note. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus en de definitieve voorwaarden. Verhandelbaarheid. De Note wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en wordt dagelijks verhandelbaar. RBS is voornemens een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. De koers is afhankelijk van de marktwaarde van de Note op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. The Royal Bank of Scotland N.V. Deze Note wordt uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ), onderdeel van The Royal Bank of Scotland Group plc. RBS is de garantiegever van de Note. De indicatieve uitgiftekoers van de Note bedraagt 100% 1. In deze koers zijn de kosten voor de belegger opgenomen: naast de emissiekosten van 1% zijn de gemiddelde kosten op jaarbasis 0,6% uitgaande van de volledige looptijd van vier jaar. Bij aflossing gedurende de looptijd zullen deze kosten pro rata per jaar hoger zijn. Bij de berekening van het effectief rendement is rekening gehouden met deze kosten. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op de website beleggen. Daarnaast kunnen aan transacties in de Note nog andere kosten voor de belegger verbonden zijn. Deze zijn afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in de Note ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Note, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. RBS biedt met beleggingsproducten toegang tot wereldwijde markten en diverse beleggingscategorieën voor elk soort belegger. Naast particulier beleggen is RBS in Nederland actief op het gebied van financiële dienstverlening aan onder andere grootzakelijke ondernemingen, stichtingen en de publieke sector. The Royal Bank of Scotland Group plc. werd opgericht in 1727 en is momenteel internationaal actief in ruim 50 landen. In 2009 won RBS de Euromoney Award voor Best Global Structured Products House van het jaar en de Structured Products Awards Benelux. (Bron: RBS, januari 2010). Langetermijn rating The Royal Bank of Scotland N.V. Moody s Standard & Poor s Fitch Rating A2 A+ AA- Figuur 3. Langetermijn rating van RBS. Bron: Bloomberg/RBS, 8 februari 2010.

7 Zo schrijft u in. Voordelen van de Note. Zoekt u een product waarmee u binnen een korte tijd een hoog rendement kunt behalen? En bent u bereid om daarvoor risico te lopen? Dan kan de Klik & Klaar Note Telecom 3 voor u een aantrekkelijke belegging zijn. De looptijd van deze Note is maximaal vier jaar en uw rendement is afhankelijk van 3 gerenommeerde ondernemingen uit de Europese telecom sector. De vervroegde aflossing vindt plaats zodra aan het einde van enig half jaar alle aandelen gelijk aan of hoger noteren dan het Klik & Klaar niveau (90,0% van de startwaarde). In dit geval ontvangt u 9,5% 1 voor elk half jaar dat de Note heeft gelopen. Uw beleggingsadviseur kan u informeren over de kenmerken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het prospectus en de definitieve voorwaarden, waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. Het prospectus, de definitieve voorwaarden en het koersverloop kunt u vinden op de websites en op Inschrijven voor de Note kan van 10 februari tot en met uiterlijk 19 februari 2010 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor of via internet bankieren. Vervroegde sluiting is mogelijk. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat de Note loopt (19,0% 1 op jaarbasis); Zelfs bij licht dalende aandelenkoers van de aandelen een hoog rendement; Kapitaalbescherming tot en met 25,0% koersdaling van het minst presterende aandeel aan het einde van de looptijd. Belangrijkste risico s van de Note. Nominale waarde is niet gegarandeerd; Zowel tijdens de looptijd als op de afloopdatum kan de koers van de Note lager noteren dan de nominale waarde; Kredietrisico op de uitgevende instelling.

8 Klik & Klaar Note Telecom 3 Kenmerken Klik & Klaar Note Telecom 3. Uitgevende instelling: The Royal Bank of Scotland N.V. (A+/A2) Looptijd: Maximaal 4 jaar Inschrijvingsperiode: 10 februari tot en met 19 februari 2010 (15.00 uur Nederlandse tijd of eerder) As, if and when handel: 22, 23 en 24 februari 2010 Uitgifte- en stortingsdatum: 25 februari 2010 Peildata: Ieder half jaar op 19 augustus 2 en 19 februari 2 (voor het eerst op 19 augustus en voor het laatst op 19 februari ). Afloopdatum: 26 februari 2014 Onderliggende waarde: De aandelen Koninklijke KPN N.V., Telefónica SA en France Telecom SA Startwaarden: De officiële slotkoers van de aandelen op 19 februari 2010 Eindwaarden: De officiële slotkoers van de aandelen op 19 februari Klik & Klaar niveau: 90,0% van de startwaarde van de aandelen Beschermingsniveau: 75,0% van de startwaarde van de aandelen (bescherming tegen een daling tot en met 25,0%) Klik & Klaar coupon: Mogelijk 19,0% 1 op jaarbasis (9,5% 1 per half jaar) Indicatieve uitgiftekoers: 100% 1 Nominale waarde: EUR 1.000,- per Note ISIN code: NL ABN AMRO code: Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext Informatie op Internet: 1 De definitieve coupon en uitgiftekoers zijn afhankelijk van marktomstandigheden en zullen uiterlijk worden vastgesteld op 19 februari De coupon is minimaal 17,0% op jaarbasis en kent geen bovengrens. De uitgiftekoers zal maximaal 101% bedragen. 2 Indien de betreffende dag in een bepaald jaar geen handelsdag is, zal de peildatum worden verschoven naar de volgende handelsdag. Het basiprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de Klik & Klaar Note Telecom 3 (de Note ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ7180), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-ABN1234 ( ), Web: adres: The Royal Bank of Scotland N.V. (`RBS ) is de uitgevende instelling en lead manager van de Note. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Note te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1933 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO en RBS. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO en RBS bieden geen garantie, en zijn evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 8 februari 2010.

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES Gegarandeerde coupon van 8% in het eerste jaar Jaarlijks verwacht rendement van 6 tot 10% 1 Eindwaarde van 100% van de nominale waarde gegarandeerd door de Staat der

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie