Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 ABN AMRO Digital Spread Note Beschermd profiteren van het renteklimaat Vaste coupon van 5% in het eerste jaar Daarna jaarlijks een variabele coupon van maximaal 10% Met hoofdsomgarantie beleggen in aandelen, vastgoed en grondstoffen Gegarandeerde koersstijging van 80% naar 100% in 15 jaar Jaarlijks kans op een aantrekkelijke coupon Inspelen op veranderingen in het renteklimaat

3 Wilt u het rendement op uw obligaties verbeteren? Wilt u een obligatie die gegarandeerd in waarde stijgt? En wilt u profiteren van de ontwikkelingen in het renteklimaat? Dan is de ABN AMRO Digital Spread Note voor u interessant. De koers van deze Note stijgt in 15 jaar tijd gegarandeerd van 80% naar 100%. Bovendien kan de Note, afhankelijk van de renteontwikkeling, een aantrekkelijke coupon van 4,25% per jaar uitkeren. Deze coupon wordt uitgekeerd bij een normale rentecurve. Hiermee is de Digital Spread Note bijzonder geschikt voor beleggers die denken dat de rentecurve weer zal normaliseren.

4 Beleggen in de ABN AMRO Digital Spread Note. De ABN AMRO Digital Spread Note (de Note ) heeft een looptijd van vijftien jaar. Gedurende deze vijftien jaar stijgt de Note in waarde van 80% naar 100%. Bovendien betaalt de Note jaarlijks mogelijk een coupon van 4,25% uit. Tesamen levert dit een maximaal jaarrendement van 6,36% 1 op. Met dit rendement kunt u profiteren van ontwikkelingen in het renteklimaat, wat interessant kan zijn nu de economie in Europa aan lijkt te trekken. 100% 80% 60% 40% Gegarandeerd van 80% naar 100%. De indicatieve uitgiftekoers van de Note is 80% 2. Aan het eind van de looptijd lost de Note af op 100%. Deze aflossing wordt gegarandeerd door ABN AMRO. Door deze stijging maakt u een gegarandeerd effectief jaarrendement van minimaal 1,5%. De coupon. 20% 0% Uitgiftekoers Aflossing op afloopdatum Figuur 1. Van 80% naar 100% in 15 jaar. Bron: ABN AMRO, Met de Note heeft u kans op een jaarlijkse aantrekkelijke coupon. Deze coupon is afhankelijk van de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt. Specifieker gezegd, de coupon wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de vijfjaars en de tweejaars rente (de spread ). Als de spread aan het eind van het jaar gelijk aan of groter is dan 0,16% 4 ontvangt u vijf dagen later een coupon van 4,25%. In figuur 2 ziet u het verloop van de spread tussen de vijfjaars en de tweejaars rente sinds Indien u in 1990 was ingestapt, zou u in 13 van de 15 jaren een coupon ontvangen hebben (zie figuur 2). Als u nu bijvoorbeeld bij deze Note 13 keer een coupon ontvangt, maakt u een rendement van 5,7% 2 op jaarbasis. 2,0% 4,25% Spread 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Coupon 0% Spread tussen vijfjaars en tweejaars rente Grens van 0,16% Coupon uitbetaling Figuur 2. Verloop van de spread tussen de vijfjaars- en tweejaars-rente. Bron: Bloomberg, 17 oktober De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5 De coupon (vervolg). Aan het eind van elk jaar wordt bepaald hoe hoog de vijfjaars 3 rente is en hoe hoog de kortere tweejaars 3 rente is. Vervolgens wordt de spread hiertussen berekend: de vijfjaars rente minus de tweejaars rente. Indien de spread gelijk is aan of groter is dan 0,16% 4 ontvangt u een coupon van 4,25% voor dat jaar. Indien de spread kleiner is dan 0,16%, ontvangt u dat jaar geen coupon. Zo wordt gedurende de looptijd elk jaar opnieuw bepaald of u een coupon ontvangt. In figuur 3. wordt dit met een voorbeeld geillustreerd. Voordelen van de Digital Spread Note. Gegarandeerde koersstijging van 80% naar 100% in 15 jaar; Jaarlijks kans op een aantrekkelijke coupon; Inspelen op veranderingen in het renteklimaat. De indicatieve uitgiftekoers van de Note is 80% 2. De coupon van 4,25% wordt berekend over de aflossingskoers van 100%. Dit betekent dat de Note, bij een inleg van 800 euro, mogelijk een jaarlijkse coupon van 42,50 euro uitkeert. vijfjaars rente tweejaars rente Spread Spread > 0,16% 4 Coupon Jaar 1 4,25% 4,00% 0,25% ja 4,25% Jaar 2 4,20% 4,50% -0,30% nee 0,00% Jaar x 4,50% 4,00% 0,50% ja 4,25% Figuur 3. Dit figuur illustreert hoe de coupon, ieder jaar van de looptijd opnieuw, bepaald wordt. Dit figuur is slechts een voorbeeld en is niet indicatief voor toekomstige resultaten van het product. In figuur 4 is het effectief rendement weergegeven van de Note, bij uitbetaling van 0, 1, 2, 3 tot en met 15 coupons. Als bijvoorbeeld 13 coupons tot uitkering komen, is uw effectief rendement 5,72% op jaarbasis. Keert de Digital Spread Note bijvoorbeeld 8 coupons uit, dan is uw effectief rendement 4,08% op jaarbasis. Mocht de Note geen coupons uitkeren, dan zorgt de koersstijging ervoor dat u nog altijd een effectief rendement maakt van 1,5% op jaarbasis. Aantal coupons Effectief rendement op jaarbasis 15 6,36% 14 6,04% 13 5,72% 12 5,40% 11 5,07% 10 4,74% 9 4,41% 8 4,08% 7 3,75% 6 3,43% 5 3,11% 4 2,79% 3 2,43% 2 2,14% 1 1,79% 0 1,50% Figuur 4. Overzicht effectief rendement op jaarbasis bij verschillende aantallen couponuitkeringen. Hierbij is de aanname dat coupons evenredig verdeeld zijn over de looptijd.

6 Het huidige renteklimaat. De economie in Europa lijkt zich langzaam te herstellen, hetgeen van invoed zal zijn op het renteklimaat. Momenteel is de financieringsrente, na vijf verhogingen door de Europese Centrale Bank, gestegen tot 3,25%. En ook de langere rentes zijn gestegen. Het verschil tussen de langere rente en de korte rente is echter kleiner geworden. Zo n situatie is niet ongebruikelijk in een periode dat de economie zich lijkt te herstellen. Bij een normale curve, waarin de vijfjaars rente hoger is dan de tweejaars rente, is het verschil tussen de vijfjaars en tweejaars rente positief en in de regel ook gelijk aan of groter dan 0,16%. De Note is dan ook bijzonder geschikt voor beleggers die denken dat de rente curve weer zal normaliseren. In figuur 5 zijn het verloop van de huidige rentecurve en die van twee jaar geleden te zien. De huidige rentecurve is duidelijk vlakker dan twee jaar geleden. 6% 5% Rente 4% 3% 2% 1% 0% 0-jaars 5-jaars 10-jaars 15-jaars 20-jaars 25-jaars 30-jaars rente rente rente rente rente rente rente Rentecurve per oktober 2004 Rentecurve per oktober 2006 Figuur 5. Overzicht van het verloop van de huidige rentecurve en die van twee jaar geleden. Bron: Bloomberg, 17 oktober 2006.

7 Kosten. De indicatieve uitgiftekoers van de Note is 80% 2. In deze koers is de distributievergoeding van 1% opgenomen. Daarnaast zijn de kosten op jaarbasis gemiddeld ongeveer 0,25% over de nominale waarde. Ook deze kosten zijn reeds in de uitgiftekoers verwerkt. De berekening van het effectief rendement is op basis van de indicatieve uitgiftekoers. Tijdens de inschrijvingsperiode worden geen transactiekosten in rekening gebracht, daarna gelden de reguliere aan- en verkooptarieven van uw bank. Verhandelbaarheid. De Note wordt genoteerd op Eurolist van Euronext Amsterdam en wordt dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. Deze is afhankelijk van de marktwaarde van de Note op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. Risico s. De coupon wordt bepaald door het renteverschil tussen de vijfjaars en de tweejaars rente. De jaarlijkse coupon kan 0% of 4,25% bedragen. Uitgaande van een indicatieve uitgiftekoers van 80% 1 en een aflossing op 100% bedraagt het effectief rendement minimaal 1,5% en maximaal 6,36% op jaarbasis. De garantiewaarde wordt alleen op de afloopdatum uitbetaald. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van de Note. De Note is gevoelig voor de renteontwikkeling. Veranderingen in de rentecurve kunnen van grote invloed zijn op het koersverloop van de Note. In het bijzonder als het verschil tussen vijfjaars en tweejaars rente kleiner is dan 0,16 4, dan wordt immers geen coupon uitgekeerd. Zo schrijft u in. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw bank. Deze kan u informeren over de karakteristieken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het basisprospectus en de definitieve voorwaarden waarin de risico's en kosten staan beschreven. U kunt deze vinden op Inschrijven voor de Note kan van 6 november 2006 tot en met uiterlijk 16 november 2006 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw bank. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk.

8

9 ABN AMRO Digital Spread Note Kenmerken ABN AMRO Digital Spread Note. Uitgevende instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa3) Looptijd: 15 jaar Inschrijvingsperiode: 6 november 2006 tot en met 16 november 2006 (15:00 uur Nederlandse tijd of eerder) Eerste notering: 17 november 2006 ( As If and When handel) Uitgifte- & stortingsdatum: 21 november 2006 Peildatum: Jaarlijks, vijf werkdagen voor de relevante coupondatum Coupondatum: Jaarlijks, beginnend op twaalf maanden na de uitgifte- & stortingsdatum Afloopdatum: 21 november 2021 Onderliggende waarde: Verschil tussen de vijfjaars en tweejaars marktrente 3 Coupon: Indien het renteverschil op de peildatum groter of gelijk is aan 0,16% 4, ontvangt u 4,25%. Indien het renteverschil kleiner is ontvangt u geen coupon. Indicatieve uitgiftekoers: 80% 2 Garantiewaarde: 100% Nominale waarde per Note: EUR Notering: Euronext Amsterdam N.V. Fondscode: Prijsinformatie op Internet: 1 Op basis van de indicatieve uitgiftekoers van 80% 2. 2 De definitieve uitgiftekoers is afhankelijk van marktomstandigheden en zal uiterlijk op 16 november 2006 worden vastgesteld. 3 Waar in de tekst wordt gesproken over rente wordt bedoeld de Euro swaprente. Dit is de rente waarop banken geld aan elkaar uitlenen. Publicatie van de fixing van zowel de 2- jaars als de 5-jaars swaprente is op Reuters pagina ISDAFIX2. 4 De definitieve spread is afhankelijk van marktomstandigheden en zal uiterlijk op 16 november 2006 worden vastgesteld. Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de ABN AMRO Digital Spread Note (de Note ) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Note. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 19 oktober 2006.

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie