ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes"

Transcriptie

1 ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum Iedere maand nieuwe instapmogelijkheden

2 Bij ABN AMRO kunt u maandelijks instappen in nieuwe Wereld Garantie Notes. Dit is beleggen met de zekerheid dat u op de afloopdatum gegarandeerd de nominale waarde terugkrijgt en daarbij tegelijkertijd kunt profiteren van stijgende aandelenkoersen. Bent u op zoek naar een belegging waar u zelf weinig omkijken naar heeft? Dan kunnen de diverse Wereld Garantie Notes voor u interessant zijn. Hiermee belegt u namelijk op een eenvoudige manier en met zekerheid in belangrijke wereldwijde aandelenmarkten en profiteert u als de koersen op de afloopdatum zijn gestegen. Belangrijke informatie. Deze brochure gaat specifiek over de lijn Garantie Beleggen en de daaronder vallende Wereld Garantie Notes. ABN AMRO Bank heeft diverse andere beleggingsproducten met garantie uitgegeven. De werking van deze garantieproducten wordt in deze brochure niet aangegeven. Meer informatie over deze producten is te vinden op of U kunt natuurlijk ook terecht bij uw ABN AMRO adviseur of de Beleggingsadvieslijn ( ).

3 Wereld Garantie Notes. ABN AMRO Garantie Beleggen is een aparte lijn binnen de beleggingswereld van ABN AMRO. Binnen deze lijn kunt u beleggen in Wereld Garantie Notes. Deze bieden u de mogelijkheid om eenvoudig wereldwijd in aandelen te beleggen mét de zekerheid dat u op de afloopdatum de nominale waarde terugkrijgt. Een Wereld Garantie Note (een Garantie Note ) heeft een vaste looptijd, een vooraf vastgestelde participatie (het percentage waarmee u van een koersstijging profiteert) en op de afloopdatum ontvangt u gegarandeerd de nominale waarde retour. Bij sommige Wereld Garantie Notes is vooraf een maximale uitbetaling per Note vastgesteld. U profiteert dan mogelijk tot aan dit plafond van een koersstijging. Met een Garantie Note belegt u in een mandje van (wereldwijde) aandelenindices. De indices waaruit het mandje onder andere kan bestaan zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse S&P 500, de Europese EURO STOXX 50, de Japanse Nikkei 225, de MSCI Emerging Markets Index en de MSCI Pacific (excl. Japan) Index. Allemaal belangrijke indices die u samen een wereldwijde spreiding bieden. Een beschrijving van deze indices vindt u verderop in deze brochure. ABN AMRO zal iedere maand één of meerdere nieuwe Wereld Garantie Notes introduceren, waarbij de looptijd, participatie, maximale uitbetaling, de (wegingen van de) indices in het mandje en de uitgevende instelling kunnen variëren. Zo kunt u instappen in Wereld Garantie Notes wanneer en zoals ú dat wilt en kan er altijd een Garantie Note zijn die bij uw beleggingswensen past. Voor iedere Garantie Note zal er tevens een aparte productbrochure met de kenmerken beschikbaar zijn. Deze kenmerken kunt u ook altijd terugvinden op de specifieke productpagina op In figuur 1 ziet u hoe twee nieuwe Garantie Notes er mogelijk uit zouden kunnen zien. Voordelen van de Wereld Garantie Notes. Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten; Op de afloopdatum gegarandeerd de nominale waarde retour; Iedere maand nieuwe instapmogelijkheden en dagelijks verhandelbaar. Belangrijkste risico s van de Wereld Garantie Notes. De garantiewaarde geldt alleen op de afloopdatum; In geval van tussentijdse verkoop kan het zijn dat u minder terugkrijgt dan de garantiewaarde; Kredietrisico op uitgevende instelling. Wereld Garantie Note 1 Wereld Garantie Note 2 Looptijd 3 jaar 7 jaar Mandje Een mogelijke samenstelling Een mogelijke samenstelling van het mandje vindt u in figuur 2 van het mandje vindt u in figuur 2 Garantie 100% 100% Participatie 90% 100% Maximale uitbetaling Geen maximum 150% van de nominale waarde Figuur 1. Twee mogelijke Garantie Notes. Iedere maand zullen er één of meerdere Garantie Notes worden uitgegeven, waarbij de looptijd, participatie, maximale uibetaling, (wegingen van de) indices in het mandje en de uitgevende instelling kunnen variëren. Hoe een Garantie Note er precies uitziet is afhankelijk van marktomstandigheden. Hoe werkt een Garantie Note? Iedere maand zullen er één of meerdere Garantie Notes worden uitgegeven. Deze zullen een verschillende looptijd hebben welke, afhankelijk van de marktomstandigheden, tussen de drie en zeven jaar zal liggen. Garantiewaarde van 100%. Een belangrijk kenmerk van een Garantie Note is de garantiewaarde. De garantiewaarde is het bedrag wat u aan het einde van de looptijd, op de afloopdatum, minimaal terugkrijgt. Alle Garantie Notes worden uitgegeven met een garantiewaarde van 100% van de nominale waarde. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd dus minimaal de nominale waarde terugkrijgt. S&P ,0% EURO STOXX 50 30,0% Nikkei ,0% MSCI Emerging Markets Index 9,5% MSCI Pacific (excl. Japan) Index 5,5% Figuur 2. Voorbeeld van een fictief mandje met de wegingen van de verschillende indices. Deze wegingen en indices kunnen per Garantie Note verschillen.

4 Participatie. Een ander belangrijk kenmerk is de participatie. Dit is het percentage waarmee de Garantie Note profiteert van koersstijgingen van het onderliggende mandje. Aan het einde van de looptijd wordt bekeken of het mandje in waarde is gestegen. Het is hierbij van belang voor hoeveel iedere index meetelt in het mandje. Door de participatie ontvangt u naast de garantiewaarde op de afloopdatum mogelijk een extra uitkering. Maximale uitbetaling. Bij sommige Garantie Notes profiteert u ongelimiteerd van stijgingen van de onderliggende indices, maar bij andere Garantie Notes is er een maximale uitbetaling vastgesteld. Deze maximale uitbetaling wordt vooraf vastgesteld en is een percentage van de nominale waarde. De maximale uitbetaling bepaalt in welke mate u van een stijging van de onderliggende indices kan profiteren. Indien de waarde van het mandje op de peildatum verder is gestegen dan de maximale uitbetaling profiteert u niet van deze verdere stijging. Beleggen in een mandje. Met een Garantie Note belegt u in een mandje van wereldwijde aandelenindices die breed gespreid zijn over sectoren en regio s. Het mandje van een Garantie Note sluit zoveel mogelijk aan bij het beleggingsbeleid van ABN AMRO. Wisselkoerseffect. Alle Garantie Notes worden genoteerd in euro s. Wisselkoersveranderingen (van bijvoorbeeld de Japanse yen ten opzichte van de euro) hebben geen invloed (positief of negatief) op het rendement van de Garantie Notes in euro. Geen periodieke uitkeringen. Een Garantie Note keert geen coupon of dividend uit. Er zijn geen tussentijdse uitkeringen. De indices. S&P 500 (Verenigde Staten). De Standard & Poor s 500 is één van s werelds meest bekende indices. Deze Amerikaanse index bestaat uit de aandelen van de 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten. Meer informatie vindt u op EURO STOXX 50 (Europa). De EURO STOXX 50 is dé graadmeter voor de prestaties van de Europese aandelenmarkt. De index bestaat uit 50 in euro genoteerde aandelen van vooraanstaande Europese bedrijven zoals Total SA, Siemens AG en ING Groep N.V. Meer informatie vindt u op Nikkei 225 (Japan). De Nikkei 225 is de bekendste aandelenindex uit Japan. De index bestaat uit de aandelen van 225 Japanse bedrijven, waaronder de ook in Europa bekende aandelen van Bridgestone, Canon en Toyota. Meer informatie vindt u op Wat ontvangt u op de afloopdatum? Welk bedrag u op de afloopdatum terugkrijgt is afhankelijk van de koersontwikkeling van de indices in het mandje en de eventuele maximale uitbetaling van de Garantie Note. Aan het begin van de looptijd wordt de startwaarde van het mandje vastgesteld en deze wordt vergeleken met de eindwaarde van het mandje. De eindwaarde kan worden vastgesteld door de slotkoers op één datum te nemen of door middel van middeling. Middeling houdt in dat gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld de laatste twee jaar van de looptijd) de slotkoersen van de indices op een bepaald moment (bijvoorbeeld elke maand) worden genoteerd. De eindwaarde wordt uiteindelijk berekend door het gemiddelde van al deze slotkoersen te nemen. Door middeling toe te passen is de eindwaarde van de Note stabieler en minder afhankelijk van plotselinge bewegingen. Als de onderliggende waarde bijvoorbeeld aan het eind van de looptijd sterk zou dalen, dan daalt de eindwaarde van de Note minder sterk in waarde. De slotstanden over een voorgaande periode tellen immers ook mee. Echter, het omgekeerde geldt ook: een plotselinge sterke stijging aan het eind van de looptijd zal een beperkte invloed hebben op de eindwaarde. In dit geval heeft middeling dus een negatief effect. MSCI Pacific (excl. Japan) Index. De MSCI Pacific (excl. Japan) Index is een index die is samengesteld door Morgan Stanley Capital International ( MSCI ). De index bestaat uit aandelen van bedrijven uit bijvoorbeeld Australië, Hong Kong, Singapore en Nieuw Zeeland. Meer informatie vindt u op MSCI Emerging Markets Index. De MSCI Emerging Markets Index is een andere index die is samengesteld door MSCI. Deze index bestaat uit aandelen van bedrijven uit opkomende markten zoals China, India en Brazilië. Meer informatie vindt u op Hoe de eindwaarde van een specifieke Garantie Note bepaald wordt, vindt u bij de kenmerken in de productbrochure van iedere Garantie Note en op de productpagina op

5 De uiteindelijke uitkering van uw Garantie Note is afhankelijk van de stijging van de eindwaarde ten opzichte van de startwaarde. Als de eindwaarde van het mandje hoger is dan de startwaarde ontvangt u een extra uitkering. In dit geval wordt de totale uitkering berekend volgens deze formule: Nominale waarde + (nominale waarde x procentuele koersstijging x participatie), met inachtneming van de eventuele maximale uitbetaling. In alle andere gevallen ontvangt u de garantiewaarde. Om de berekening van uw uitkering toe te lichten vindt u in de volgende paragraaf enkele voorbeeldberekeningen. Voorbeeldberekeningen. Stel, u koopt een Garantie Note met een looptijd van vijf jaar en een uitgiftekoers van 100%. Alle kosten zijn reeds in deze uitgiftekoers verwerkt. De inleg bedraagt 50 euro en de garantiewaarde is 100% van de nominale waarde. De participatie is vastgesteld op 100% en de maximale uitbetaling van deze Note is 170%. Op de afloopdatum zijn er enkele scenario s mogelijk. U vindt deze scenario s hieronder en ziet deze ook weergegeven in figuur 3. Scenario 1. De eindwaarde van het mandje is gelijk aan of lager dan de startwaarde. Stel, het mandje is aan het einde van de looptijd met 50% in waarde gedaald. Omdat de eindwaarde lager is dan de startwaarde ontvangt u de garantiewaarde van 50 euro. Uw rendement zou in dit scenario uitkomen op 0,0%. Ook als de eindwaarde gelijk is aan de startwaarde ontvangt u de garantiewaarde van 50 euro per Note. Uw effectief rendement is dan 0,0% op jaarbasis. Scenario 2. De eindwaarde van het mandje is licht gestegen ten opzichte van de startwaarde. Het mandje is aan het einde van de looptijd met 25% in waarde gestegen. Omdat de eindwaarde hoger is dan de startwaarde ontvangt u dan de garantiewaarde van 50 euro plus een extra uitkering. In dit geval is uw totale uitkering 62,50 euro per Note (= 50 + (50 x 25% x 100%)). Dit is een jaarlijks effectief rendement van 4,6%. Scenario 3. De eindwaarde van het mandje is sterk gestegen ten opzichte van de startwaarde. Het mandje is aan het einde van de looptijd met 80% in waarde gestegen. Omdat de eindwaarde hoger is dan de startwaarde ontvangt u dan de garantiewaarde van 50 euro plus een extra uitkering. Uw totale uitkering zou uitkomen op 90 euro (= 50 + (50 x 80% x 100%)). Omdat dit hoger is dan de maximale uitbetaling van 85 euro per Note (50 euro x 170%), ontvangt u dus de maximale uitbetaling. Het effectief rendement is in dit scenario 11,2% op jaarbasis. uitbet in eur Gebruik van iconen. Op de website* vindt u bij ieder product iconen. Door deze iconen kunt u in één oogopslag zien welke kenmerken bij een bepaald product horen. Deze iconen leggen natuurlijk niet uit hoe een product werkt, maar geven een korte indruk van het soort product. Hieronder vindt u de iconen die van belang zijn bij de Wereld Garantie Notes. 100 Uitbetaling in euro s Volledige garantie Zonder coupon Onderliggende waarde: indices * Meer informatie vindt u op de website % -50% 0% 50% 100% Koersverandering op peildatum in procenten t.o.v. de startwaarde Uitbetaling van de Garantie Note in euro s Eindwaarde mandje Figuur 3. Schematische weergave van de uitbetaling van een Garantie Note met 100% garantie, 100% koerverandering participatie en maximale mandje uitbetaling van 170%. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

6 Het koersverloop van een Garantie Note. Effect van rentebewegingen. Risico s. Op de afloopdatum ontvangt u in ieder geval de garantiewaarde, maar gedurende de looptijd is het koersverloop van een Garantie Note afhankelijk van een aantal variabelen. De belangrijkste variabelen zijn: de koersontwikkeling van de geselecteerde indices, de beweeglijkheid van deze indices, de rente-ontwikkeling en de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Een Garantie Note is opgebouwd uit een obligatiecomponent en een optiecomponent. De obligatiecomponent zorgt ervoor dat u op de afloopdatum altijd de garantiewaarde terugkrijgt. Bij een koersstijging van het onderliggende mandje op de afloopdatum zal de optiecomponent zorgen voor de extra uitbetaling. De obligatiecomponent wordt gedurende de looptijd beïnvloed door de renteontwikkeling en de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. De waarde van een Garantie Note zal dus ook beïnvloed worden door deze beide elementen. De invloed van een verandering van het renteniveau en de kredietwaardigheid is hetzelfde als bij obligaties. De koers van een Garantie Note stijgt als de rente daalt of als de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling verbetert. Het omgekeerde geldt ook: wanneer de rente stijgt of wanneer de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling verslechtert, daalt de koers van de Garantie Note. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de overige variabelen constant blijven. In figuur 4 ziet u drie voorbeelden van een mogelijke koersontwikkeling van de obligatiecomponent. Door de optiecomponent beweegt de waarde van een Garantie Note gedurende de looptijd niet één-op-één mee met een stijging van de onderliggende indices. De koersontwikkeling van een optie is namelijk niet alleen afhankelijk van de koersontwikkeling van de indices in het mandje, maar ook van de beweeglijkheid van deze indices en de resterende looptijd. Bij een koersstijging van het onderliggende mandje op de afloopdatum zal de optiecomponent echter zorgen voor de extra uitbetaling, zoals aangegeven in de kenmerken van de Garantie Note. Met de Garantie Notes kunt u uw risico beperken, al is een investering in deze producten niet geheel vrij van risico s. De garantiewaarde van 50 euro per Garantie Note (100% van de nominale waarde) geldt alleen op de afloopdatum. Gedurende de looptijd kan de waarde van een Garantie Note onder de garantiewaarde noteren. In geval van tussentijdse verkoop kan het daarom zijn dat u minder terugkrijgt dan de garantiewaarde. Het maximale verlies van uw belegging op de afloopdatum is beperkt tot het verschil tussen uw aankoopkoers en de garantiewaarde. Ondanks het feit dat mogelijk een aantal onderliggende indices in een valuta anders dan euro noteren, heeft dit geen direct effect (positief noch negatief) op de waarde van de Garantie Note in euro. U krijgt de koersstijging van de Garantie Note namelijk in euro uitbetaald. De beurskoers van een Garantie Note volgt gedurende de looptijd de onderliggende waarde niet één-op-één. De koersontwikkeling van de Garantie Note is tijdens de looptijd afhankelijk van de koersontwikkeling van de geselecteerde indices, de beweeglijkheid van deze indices, de rente-ontwikkeling en de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Het koersverloop van een Garantie Note. Wanneer u belegt in een Garantie Note is het van belang dat u begrijpt dat de koersontwikkeling van een Garantie Note mede afhankelijk is van de renteontwikkeling en de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Dit wordt verder uitgelegd in de paragraaf Het koersverloop van een Garantie Note. Figuur 4 laat zien dat de obligatiecomponent altijd zal aangroeien tot de garantiewaarde, maar dat de tussentijdse waarde-ontwikkeling van de obligatiecomponent afhangt van de rente-ontwikkeling en de kredietwaardigheid. waarde van de obligatiecomponent , ,00 5 1,00 2,00 jaar 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 Waarde van de obligatiecomponent bij een dalende rente/verbetering kredietwaardigheid Waarde van de obligatiecomponent bij een gelijkblijvende rente/constante kredietwaardigheid Waarde van de obligatiecomponent bij een stijgende rente/verslechtering kredietwaardigheid Figuur 4. Voorbeeld van de invloed van de rente en kredietwaardigheid op de ontwikkeling van de waarde van de obligatiecomponent. Verhandelbaarheid. De Garantie Notes worden genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en zijn dagelijks verhandelbaar. Onder normale omstandigheden wordt een markt onderhouden. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. De spread tussen de bied- en laatkoers variërt per Garantie Note en is terug te vinden op de specifieke productpagina op

7 Onder uitzonderlijke marktomstandigheden is het mogelijk dat de Garantie Note slecht of niet verhandelbaar is. Dit kan de koers negatief beïnvloeden. U loopt kredietrisico op de uitgevende instelling van de Garantie Notes. U vindt de uitgevende instelling van een Garantie Note en de bijbehorende kredietwaardigheid in de productbrochure van iedere Garantie Note en op de specifieke productpagina op Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden van de Garantie Notes. Meer informatie. De Wereld Garantie Notes zijn geschikt voor aandelenbeleggers met een beleggershorizon van drie tot zeven jaar die op een eenvoudige manier willen profiteren van mogelijk groei van een breed gespreid mandje met wereldwijde aandelenindices, waarbij in sommige gevallen een maximale uitbetaling geldt. Hier staat de zekerheid tegenover dat de beleggers op de afloopdatum in ieder geval de garantiewaarde retour ontvangen. Beleggers dienen zich bewust te zijn van het feit dat de garantiewaarde niet geldt indien men tussentijds uitstapt. Wilt u meer informatie over een Wereld Garantie Note? Of wilt u weten welke Garantie Notes er allemaal beschikbaar zijn? Neem dan contact op met uw ABN AMRO adviseur of de Beleggingsadvieslijn ( ). Deze kunnen u verder informeren over de werking van de Garantie Notes en adviseren u graag over de wijze waarop deze producten in uw portefeuille passen. Lees voor aankoop het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden van de Garantie Notes waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt deze documenten vinden op de specifieke productpagina van iedere Garantie Note op Voor iedere Garantie Note is tevens een apart productbrochure beschikbaar waarin de specifieke kenmerken, waaronder de kosten, van de Garantie Note te vinden zijn. U kunt deze brochures opvragen bij uw ABN AMRO adviseur of de Beleggingsadvieslijn ( ). De productbrochures zijn ook beschikbaar op de website De kenmerken van een Garantie Note kunt u ook terugvinden op de specifieke productpagina op Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Kosten. De kosten verschillen per Garantie Note en zullen worden vermeld in de specifieke productbrochure en op de productpagina van iedere Garantie Note op De emissiekosten en de jaarlijkse kosten zullen in de uitgiftekoers van de Garantie Notes worden verwerkt. Bij een rechtstreekse belegging in de aandelen uit de Index ontvangt u het eventuele dividend. De belegger in de Garantie Note ontvangt geen dividend, maar het verwachte dividend op de aandelen wordt gebruikt om de Garantie Note haar kenmerken te geven. Tijdens de inschrijvingsperiodes brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op beleggen. Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in Garantie Notes ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Garantie Notes, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

8 ABN AMRO Garantie Beleggen Het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de Wereld Garantie Notes (de Notes ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7180), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-ABN1234 ( ), web: adres: De naam van de uitgevende instelling van de Notes treft u aan in de defintieve voorwaarden behorende bij de relevant Note. Het aanbod van de Notes vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Notes te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO kan een long- of short positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1933 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/ of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. EURO STOXX 50 is intellectueel eigendom van Stoxx Limited, Zurich, Zwitserland, S&P 500 is een handelsmerk van The McGraw-Hill Companies, Inc en wordt met toestemming gebruikt, MSCI is intellectueel eigendom van Morgan Stanley Capital International (de Index Sponsoren ). De Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. Nikkei 225 is intellectueel eigendom van Nikkei Inc. Nikkei Inc. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot Nikkei 225. Nikkei Digital Media, Inc., een dochteronderneming van Nikkei Inc., berekent en verwerkt data met betrekking tot Nikkei 225 op grond van een exclusieve overeenkomst met Nikkei Inc. Nikkei Digital Media, Inc. en Nikkei Inc. zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 5 maart 2008 en herzien op 8 februari 2010 en 9 april AA

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie