Robeco Hollands Bezit - EUR G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Hollands Bezit - EUR G"

Transcriptie

1 Robeco Hollands Bezit - EUR G Robeco Hollands Bezit belegt in grote, middelgrote en kleine Nederlandse ondernemingen of ondernemingen die zijn genoteerd aan een Nederlandse financiële markt. De fondsmanagers maken gebruik van zorgvuldig ontwikkelde modellen om aandelen te kiezen met goede winstverwachtingen en redelijke waarderingen. Daarnaast worden ondernemingen aan een individuele screening onderworpen via gesprekken met het management en beoordeling van bedrijfscijfers. Performance 1 m Start* *Geannualiseerd Transactiekoers 31/12/13 Hoogste koers Ytd ( 30/12/13) Laagste koers Ytd ( 10/10/13) Fonds 0,84% 8,44% Benchmark 1,32% 7,15% EUR 54,22 EUR 54,51 EUR 48,90 Performance Geïndexeerde waarde - Data ultimo maand Benchmark AEX index (Total Return) (EUR) Algemene gegevens Fondstype Valuta Totale Fondsgrootte Grootte van de aandelencategorie Uitstaande aandelen Datum 1e koers Einde boekjaar Dagelijks verhandelbaar Dividenduitkerend Beheermaatschappij Ex-ante tracking error limiet Kosten fonds Beheerkosten Serviceprovisie Total Expense Ratio Aandelen EUR EUR EUR /10/ /12 Ja Ja Robeco Institutional Asset Management B.V. 5,0% 0,50% 0,12% 0,64% Veranderingen De resultaten zijn gerealiseerd onder omstandigheden die niet meer van toepassing zijn. Sinds 7 april 2008 is de tracking error verhoogd van 3% naar 5% Robeco Hollands Bezit - EUR G Performance Op basis van de openingskoers aan het einde van de maand steeg Hollands Bezit in december met 0.8%. Op basis van de intrinsieke waarde steeg Robeco Hollands Bezit in december 1.3%, waarmee de performance year-to-date uitkwam op 26.5%. In december leverden Unibail (21 bp), ASML (19 bp) en Heineken (13 bp) de grootste bijdrage aan de relatieve performance, terwijl ASMI (-30 bp), Royal Dutch (-16 bp) en Ahold (-15 bp) de grootste negatieve bijdrage leverden. Marktontwikkeling Nederlandse aandelen, zoals gemeten door de AEX Index, eindigden een toch al goed jaar met een extra stijging van 1.3% in december. Daarmee kwam het totaalrendement voor 2013 net iets boven de 20%. De beste sectoren in december waren energie (4.2%), financiële dienstverlening (3.1%) en telecom (2.3%), terwijl IT (-1.8%), consument cyclisch (-1.3%) en consument defensief (-0.4) achterbleven bij de markt. Het gemeenschappelijke thema voor beleggers - als dat er al was - leek te zijn om geld weg te halen uit sectoren met hoge waarderingen en het in te zetten in sectoren met lagere waarderingen. De beste aandelen in de AEX waren ING (5.7%), Ziggo (5.3%) en Royal Dutch Shell (5.2%), terwijl PostNL (-3.9%), Gemalto (-3.7%) en Fugro (-3.2%) achterbleven deze maand. Verwachting fondsmanager Drs. C. Vondenbusch CFA & Steef Bergakker Fondsmanager sinds 01/01/05 Wij zijn positief over de Nederlandse aandelenmarkt. De belangrijkste redenen voor onze positieve houding zijn de lage verwachtingen en gezonde financiële omstandigheden bij de meeste bedrijven en genoeg zelfredzaamheid en mogelijke fusies en overnames om beleggers geïnteresseerd te houden. Lage verwachtingen zijn makkelijker in te lossen, en bieden dus een vruchtbare voedingsbodem voor positieve winstbijstellingen. Verder zou de erkenning van de over het algemeen zeer gezonde financiële posities moeten leiden tot een lagere risicopremie, want deze staat nog steeds zeer hoog. Bij veel Nederlandse bedrijven is ten slotte nog genoeg ruimte om de operationele performance te verbeteren. Mochten ze er niet in slagen dit zelf te bereiken, dan zijn er genoeg andere bedrijven die dit graag voor ze zouden doen door ze (vijandig) over te nemen. Wat betreft stijl verwachten we dat beleggers op zoek zijn naar groei. We Page 1 of 6

2 Robeco Hollands Bezit - EUR G Robeco Hollands Bezit belegt in grote, middelgrote en kleine Nederlandse ondernemingen of ondernemingen die zijn genoteerd aan een Nederlandse financiële markt. De fondsmanagers maken gebruik van zorgvuldig ontwikkelde modellen om aandelen te kiezen met goede winstverwachtingen en redelijke waarderingen. Daarnaast worden ondernemingen aan een individuele screening onderworpen via gesprekken met het management en beoordeling van bedrijfscijfers. hebben tien jaren achter de rug waarin het succes van beleggen in waarde heeft geleid tot de convergentie van waarderingscijfers. Nu verwachten we dat de bedrijven die in staat zijn een duurzame topline-groei te realiseren, worden beloond met een hogere waardering. Volgens ons zijn er twee manieren om te groeien: door je lokale concurrenten op te kopen en kostenbesparingen en hogere marges te realiseren, of door je verkoopinspanningen te richten op de opkomende markten. Page 2 of 6

3 Top 10 Grootste belangen Top 10 Grootste belangen Er waren in december weinig transacties. We hebben enkele Belangen Sector % portefeuillebelangen wat aangepast met over het algemeen Koninklijke Philips NV Industrie en dienstverlening 10,77 geringe hoeveelheden, hoofdzakelijk gedreven door cashflow. Royal Dutch Shell PLC Energie 9,18 We hebben onze positie in rvs-producent Aperam vergroot, ING Groep NV Financiele dienstverlening 8,53 ondanks het feit dat de onderneming er niet in slaagde de Unilever NV Consument defensief 8,28 aantrekkelijke Terni-fabriek over te nemen van concurrent Koninklijke Ahold NV Consument defensief 7,67 Outokumpu. We blijven geloven in een uitbodeming van de ArcelorMittal Basismaterialen 6,91 Europese rvs-markt, een opleving in de beschermde Aegon NV Financiele dienstverlening 6,05 Braziliaanse markt en een veel te lage waardering. De Chinese Reed Elsevier NV Consument cyclisch 5,38 vraag-aanbodverhoudingen blijven hier de joker, waarbij de ASM International NV Informatie technologie 5,28 mogelijke pluspunten de mogelijke minpunten volgens ons Koninklijke DSM NV Basismaterialen 4,94 licht overschaduwen. Totaal 72,99 Juridische status Juridische status Uitgiftestructuur ICBE IV Geregistreerd in Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Open-end Nee Nederland Valutabeleid Alle beleggingen luiden in euro. Risicobeleid Actief. Met behulp van risicomanagementsystemen wordt continu gecontroleerd in welke mate de portefeuille afwijkt van de benchmark. Extreme posities worden op deze manier voorkomen. Dividendbeleid Het beleid van het fonds is gericht op een zo hoog mogelijke vermogensgroei binnen vooraf bepaalde risicogrenzen. Een hoog dividendrendement is daarom geen aparte doelstelling. Fondscodes ISIN NL Page 3 of 6

4 Sectorverdeling Hollands Bezit is een fonds dat zich richt op aandelenselectie. Het fonds streeft niet naar grote sectorposities. Op basis van onze bottom-upaandelenselectie hebben we een overweging in financiële dienstverlening, basismaterialen, industrie & dienstverlening en consument cyclisch. De portefeuille is onderwogen in consument defensief, energie, IT en telecom. Sectorverdeling + afwijking benchmark Financiele dienstverlening 25,5 % 1,9 % Basismaterialen 17,3 % 5,5 % Consument defensief 16,0 % -4,5 % Industrie en dienstverlening 14,4 % 2,5 % Energie 11,1 % -4,2 % Consument cyclisch 9,2 % 3,4 % Informatie technologie 5,3 % -3,7 % Liquiditeit 1,2 % 1,2 % Telecom 0,0 % -2,1 % Regioverdeling Hollands Bezit belegt uitsluitend in bedrijven met een notering in Nederland. Regioverdeling + afwijking benchmark Nederland 98,8 % -1,2 % Liquiditeit 1,2 % 1,2 % Valutaverdeling Valutaverdeling + afwijking benchmark Euro 98,8 % -1,2 % Liquiditeit 1,2 % 1,2 % Page 4 of 6

5 Beleggingsbeleid Robeco Hollands Bezit belegt in grote, middelgrote en kleine Nederlandse ondernemingen of ondernemingen die zijn genoteerd aan een Nederlandse financiële markt en die een goed bedrijfsmodel en solide groeivooruitzichten combineren met een redelijke waardering. Het belangrijkste element van het beleggingsproces is de bottom-upaandelenselectie op basis van diepgaande fundamentele analyse en kwantitatieve modellen. De fundamentele analyse richt zich op het bepalen van de aantrekkelijkheid van bedrijven op de lange termijn ten opzichte van hun branchegenoten. Door het gebruik van een standaard raamwerk van beoordelingscriteria (zoals groeimogelijkheden, de kracht van het bedrijfsmodel) wordt de consistentie bewaard. Kwantitatieve modellen worden gebruikt om aandelen te selecteren die hoog scoren op factoren die tot outperformance leiden op de korte en middellange termijn. Het fonds belegt in gemiddeld 20 verschillende ondernemingen. Het fonds belegt in aandelen die uitsluitend in euro's noteren, waardoor er geen valutarisico bestaat. Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen de eerder vastgestelde richtlijnen blijven. Het fonds zal in principe slechts een beperkte kaspositie aanhouden. CV Fondsmanager De heer Christian Vondenbusch, CFA, is lid van het Financials & Property Team. Samen met portefeuillemanager Folmer Pietersma is hij portefeuillemanager van Robeco Property Equities en samen met portefeuillemanager Steef Bergakker is hij sinds januari 2005 ook verantwoordelijk voor het fonds Robeco Hollands Bezit. Hiervoor werkte hij onder andere als portefeuillemanager binnen het Financial Equities- en het European Equities-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 1999 bij Robeco. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Maastricht en hij is CFA Charterholder. Steef Bergakker, Vice President, senior portefeuillemanager binnen het Robeco Thematic Investing-team. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, bekleedde de heer Bergakker verschillende functies bij IRIS (Institute for Research and Investment Services), het voormalige gezamenlijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Van 1998 tot en met 2008 werkte hij als hoofd van IRIS Equity Research en daarvoor werkte hij acht jaar als aandelenanalist. Steef Bergakker begon zijn carrière in de beleggingssector in 1990 als junior analist bij Robeco. De heer Bergakker studeerde monetaire economie en financiering & beleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Fiscale behandeling product Het fonds is gevestigd in Nederland. Het fonds wordt beheerd als een naamloze vennootschap. Het fonds heeft de status van 'fiscale beleggingsinstelling' in de betekenis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting van 1969 en is derhalve onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het fonds is verplicht zijn gerealiseerde inkomsten binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uit te keren als dividend. Op deze dividenduitkeringen houdt het fonds een dividendbelasting in van 15%. In principe kan het fonds het Nederlandse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen. Het resterende deel aan bronbelasting kan worden teruggevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst. Fiscale behandeling belegger Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. De ingehouden Nederlandse dividendbelasting (15% per 1/1/2007) is voor in Nederland woonachtige beleggers verrekenbaar met de te betalen inkomstenbelasting. Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Nederlandse vrijgestelde lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting van 15% (25% voor 1/1/2007) volledig terugvorderen. Op rente-inkomsten wordt geen bronbelasting ingehouden. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten op te geven in hun belastingaangifte. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting 15% (25% voor 1/1/2007) in beginsel verrekenen met de vennootschapsbelasting en het meerdere terugvragen. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn in Nederland en die woonachtig zijn in landen die een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben met Nederland, kunnen afhankelijk van het verdrag een deel van de Nederlandse dividendbelasting terugvorderen bij de Nederlandse fiscus. Vanaf 1/1/ 2007 heeft een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds ook recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wet- Page 5 of 6

6 Morningstar De Morningstar ratings voor fondsen die in Europa zijn geregistreerd voor verkoop geven de historische voor risico gecorrigeerde performance weer. De ratings worden iedere maand aangepast. De berekening van de Morningstar ratings voor fondsen die in Europa zijn geregistreerd voor verkoop is gebaseerd op de theorie van het verwachte nut. De top 10% van de fondsen in een categorie krijgt een rating van vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de volgende 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de laatste 10% krijgt één ster. Het fonds wordt uitsluitend vergeleken met fondsen die in Europa zijn geregistreerd voor verkoop. De auteursrechten van de Morningstar Rating berusten bij Morningstar. Voor meer informatie, zie Important information MSCI Bron: MSCI. MSCI geeft geen verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele MSCI-gegevens in deze publicatie. De MSCI-gegevens mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt als basis voor andere indices of eventuele effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, bevestigd, nagekeken of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen (of het niet doen) van bepaalde beleggingen en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Disclaimer De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met herbelegging van dividend. De gebruikte koersen voor de performancecijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen van de eerste werkdag van de maand. Meer informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van Robeco of via de website De in deze publicatie genoemde Total Expense Ratio is afkomstig uit het laatst verschenen (half)jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar. Page 6 of 6

Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G

Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G Robeco Duurzaam Aandelen belegt wereldwijd in bedrijven die aandacht hebben voor mens en milieu, en een goede winstgroei hebben. Het fonds onderzoekt welke bedrijven aan

Nadere informatie

Performance. afgelopen maand positief. Fondsmanager sinds 03/12/12

Performance. afgelopen maand positief. Fondsmanager sinds 03/12/12 Robeco Emerging Conservative Equities D Robeco Emerging Conservative Equities belegt in aandelen in wereldwijde opkomende markten. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 5 Verslag

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco Veranderingen in beleggingsfondsen van Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 2 Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 1. Inhoudsopgave Veranderingen in ons aanbod van beleggingsfondsen

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottom-up benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne factoren. Zij zoekt bedrijven

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie