Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar Nederland? 3. Wanneer gaat de verhuizing plaatsvinden? 4. Wat moet ik als aandeelhouder in Rorento N.V. doen? 5. Blijft het beleggingsbeleid hetzelfde? 6. Wat is het beleggingsbeleid van Rorento? 7. Blijft Rorento dezelfde portefeuillemanager houden? 8. Blijft Rorento verhandelbaar via Euronext Fundservice te Amsterdam? 9. Waarom moet de verhuizing nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders? 10. Wanneer vindt deze aandeelhoudersvergadering plaats, en kan ik nog meestemmen over de verhuizing? 11. Wat is in de afgelopen jaren het beleggingsresultaat geweest van Rorento? 12. Wat gaat er wijzigen aan het toezicht op Rorento? 13. Wat betekent UCITS? 14. Houdt deze verhuizing verband met de (mogelijke) overname van Robeco? Technisch 15. Wat is een ISIN-code? 16. Wat zal de nieuwe ISIN-code van Rorento worden? 17. Wat is een aandelenklasse? 18. Van welke aandelenklasse zal ik als huidige aandeelhouder van Rorento aandelen verkrijgen? 19. Hoe wordt er omgegaan met de nog uitstaande aandelen aan toonder in de vorm van K-stukken? 20. Waarom zal de custodian (= bewaarder) van het fonds wijzigen? 21. Wie wordt de nieuwe custodian van Rorento? Opgeven van orders 22. Tot wanneer kan ik blijven handelen in Rorento? 23. Kan ik kosteloos uitstappen als ik het niet eens ben met de wijziging? 24. Waarom kan ik een week niet handelen? 25. Wat gebeurt er met de koers na de verhuizing? Kosten 26. Wat voor kosten zijn het gevolg van de verhuizing? 27. Wie draagt de kosten van de verhuizing? 28. Blijft het dividendbeleid van Rorento hetzelfde? 29. Blijven de kosten hetzelfde?

2 Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? Vanaf 22 juli 2013 zal nieuwe Europese wet- en regelgeving (de Alternative Investment Fund Management Directive) van toepassing zijn voor beleggingsfondsen die worden aangeboden in de EU. Om distributie van Rorento in de verschillende landen onder deze wet- en regelgeving te waarborgen, ziet Rorento zich genoodzaakt om het fonds te verhuizen van Curaçao naar Luxemburg. Na de verhuizing valt Rorento onder het toezicht van de Luxemburgse autoriteiten, waarbij de Europese UCITS toezichteisen van toepassing zijn. 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar Nederland? Allereerst is een zetelverplaatsing van Curaçao naar Nederland juridisch gezien niet mogelijk, terwijl een zetelverplaatsing van Curaçao naar Luxemburg wel mogelijk is. Verder sluit Luxemburg als vestigingsplaats aan bij het huidige productaanbod van Robeco. Momenteel zijn alle vastrentende beleggingsfondsen van Robeco bedoeld voor de Europese particuliere markt gevestigd in Luxemburg. 3. Wanneer gaat de verhuizing plaatsvinden? Indien de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met het voorstel, zal de verhuizing naar Luxemburg plaatsvinden op 7 juni Wat voor acties moet ik als aandeelhouder in Rorento N.V. hiervoor ondernemen? Als eindklant hoeft u geen actie te ondernemen voor de omzetting. Uw aandelen in Rorento N.V. worden automatisch omgezet in aandelen Rorento DH EUR (waarin het valutarisico van de beleggingen is afgedekt naar de Euro). Door de verhuizing naar Luxemburg zal de ISIN-code wijzigen. 5. Blijft het beleggingsbeleid hetzelfde? Het beleggingsbeleid van Rorento zal ongewijzigd blijven. Wel zullen er aanvullende regels voor beleggingen van toepassing zijn als gevolg van de UCITS status, zoals regels over risicospreiding. Deze aanvullende regels hebben echter geen impact op het huidige beleggingsbeleid, aangezien er al rekening werd gehouden met de UCITS regels.. Het beleggingsbeleid van Rorento staat in detail beschreven in het prospectus. 6. Wat is het beleggingsbeleid van Rorento? Rorento belegt wereldwijd in staats- en bedrijfsobligaties. Het fonds speelt actief in op rente- en valutaontwikkelingen en belegt wereldwijd gespreid in bedrijfsobligaties uit verschillende sectoren en risicocategorieën. De brede spreiding over regio s en landen en ratingcategorieën zorgt voor een beter risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Het beleggingsbeleid van Rorento staat in detail beschreven in het prospectus. 7. Blijft Rorento dezelfde fondsmanager houden? Ja, Kommer van Trigt is per 1 januari 2011 fondsmanager van Rorento en zal dit ook na de verhuizing naar Luxemburg blijven. Voordat Kommer in 1997 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar bij De Nederlandsche Bank N.V. Kommer van Trigt begon zijn carrière in de beleggingsbranche in Hij heeft een mastertitel in economie van de Universiteit van Amsterdam en is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. 8. Blijft Rorento verhandelbaar via Euronext Fundservice te Amsterdam? Ja, de aandelen Rorento DH EUR zullen via Euronext Fundservice te Amsterdam verhandelbaar blijven.

3 9. Waarom moet de verhuizing nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders? Voor de verhuizing moeten de aandeelhouders van Rorento instemmen met een aantal voostellen voordat de verhuizing kan worden doorgevoerd. Over deze voorstellen wordt op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gestemd. 10. Wanneer vindt deze aandeelhoudersvergadering plaats, en kan ik nog meestemmen over de verhuizing? De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 12 april 2013, om 10:00 uur, op het kantooradres van Rorento N.V. te Willemstad, Curaçao. Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich daar willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 16 maart tot en met 3 april 2013 via hun eigen bank aanmelden bij ABN AMRO Bank en Rabo Securities. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum (15 maart 2013) werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs. Aandeelhouders die een rekening aanhouden bij Robeco (Direct N.V.) en die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich op de vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 16 maart tot en met 3 april 2013 schriftelijk aanmelden bij RIAM B.V. 11. Wat is in de afgelopen jaren het beleggingsresultaat geweest van Rorento? Rorento laat een sterk beleggingsresultaat zien, op 1-jaars en 3-jaars basis, zowel in absolute als in relatieve termen (zie de tabel hieronder voor het overzicht van de resultaten). Ook wanneer het beleggingsresultaat van Rorento wordt vergeleken met soortgelijke obligatiefondsen, behoort Rorento tot één van de best presterende fondsen. De hierboven opgenomen portefeuillerendementen zijn bruto rendementen, waar de kosten nog niet in verwerkt zijn. De relevante kosten verschillen per aandelenklasse en bestaan o.a. uit de beheerskosten, de service fee en in Luxemburg de abonnementsbelasting (de kosten per shareclass zijn opgenomen in het nieuwe prospectus). Zie ook de kostenparagraaf hieronder voor meer details.

4 Sinds de start op 3 juli 1974 heeft Rorento, het oudste obligatiefonds in Nederland, een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,78% opgeleverd (Rendement per 31 december 2012). Dit rendement is gerealiseerd in sterk wisselende marktomstandigheden, zoals wordt geïllustreerd in onderstaande figuur. 12. Wat gaat er wijzigen aan het toezicht op Rorento? Momenteel staat Rorento zowel onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten als onder toezicht van de AFM (Nederland). Door de geplande verhuizing zal Rorento onder het toezicht van de Luxemburgse autoriteit (de CSSF) komen te vallen. Doordat Rorento de UCITS status zal verkrijgen, zijn de Europese UCITS toezichteisen van toepassing. 13. Wat betekent UCITS? UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. UCITS fondsen zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de Europese UCITS richtlijn. Voor UCITS fondsen zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer) restricties gesteld aan het beleggingsbeleid van een UCITS. De belangrijkste restricties houden, kort weergegeven, in dat het doel van een UCITS uitsluitend is het beleggen in financiële instrumenten of andere liquide financiële activa met toepassing van het beginsel van risicospreiding. De aandelen van een UCITS kunnen op grond van de UCITS-richtlijn relatief eenvoudig worden aangeboden in een andere lidstaat van de Europese Unie. UCITS worden in de Nederlandse wet instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe) genoemd. Na de verhuizing naar Luxemburg zal Rorento een UCITS fonds worden. 14. Houdt deze verhuizing verband met de (mogelijke) overname van Robeco? Nee, er is geen verband tussen de verhuizing van Rorento en de (mogelijke) overname van Robeco. De reden van de verhuizing is verandering in wetgeving (zie ook het antwoord op de vraag Waarom gaat Rorento verhuizen? ).

5 Technisch 15. Wat is een ISIN-code? De ISIN (International Securities Identifying Number) -code is een unieke code die aan een aandeel, obligatie of andere beleggingsproduct gegeven kan worden om deze te kunnen identificeren. 16. Wat zal de nieuwe ISIN-code van Rorento worden? Door de verhuizing naar Luxemburg zal de ISIN wijzigen. Op dit moment is de ISIN-code nog niet bekend. De ISIN-code zal op de website beschikbaar worden gesteld. De aandeelhouder hoeft geen actie te ondernemen voor de omzetting van de ISIN-code. 17. Wat is een aandelenklasse? Na de verhuizing naar Luxemburg wordt Rorento in allerlei verschillende varianten (ook wel aandelenklassen, aandelenseries of share classes genoemd) aangeboden. Zo zijn er bijvoorbeeld aandelenklassen waarbij er wel of juist geen dividend wordt uitgekeerd. Of aandelenklassen die zijn afgedekt naar de Euro, USD of een andere valuta. 18. Van welke aandelenklasse zal ik als huidige aandeelhouder van Rorento aandelen verkrijgen? Uw aandelen in Rorento N.V. worden automatisch omgezet in aandelen Rorento DH EUR. De DH EUR aandelenklasse wordt net zoals het huidige fonds volledig afgedekt naar de Euro. 19. Hoe wordt er omgegaan met de nog uitstaande aandelen aan toonder in de vorm van K-stukken? Voor de verkoop van de (fysieke) K-stukken dienen deze eerst te worden omgezet in gewone aandelen. Vóór de verhuizing kan dit worden gedaan door deze via het omwisselkantoor (ABN AMRO Bank N.V.) om te laten wisselen in aandelen Rorento N.V. die vervolgens verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam. Na de verhuizing kunnen de K-stukken (eventueel via de paying agent) door het omwisselkantoor (ABN AMRO Bank N.V.) worden omgewisseld in aandelen Rorento DH EUR die vervolgens verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam. 20. Waarom zal de custodian (= bewaarder) van het fonds wijzigen? De Luxemburgse wetgeving vereist het aanstellen van een custodian die in Luxemburg is gevestigd. De huidige custodian Citibank Londen voldoet niet aan deze eis. 21. Wie wordt de nieuwe custodian van Rorento? RBC Investor Services Bank S.A. zal de nieuwe custodian van Rorento worden. RBC Investor Services is een volledige dochteronderneming van de Royal Bank of Canada.

6 Opgeven van orders 22. Tot wanneer kan ik blijven handelen in Rorento? Voorafgaand aan de verhuizing zal er een handelsstop worden ingesteld om de verhuizing mogelijk te maken. De laatste mogelijkheid tot het opgeven van orders vóór de verhuizing is vrijdag 31 mei 2013, waarbij de orders voor 16:00 uur door het fonds moeten zijn ontvangen (Let op: uw distributeur kan een vroegere deadline hanteren). Orders die later worden ontvangen worden niet geaccepteerd. De orders die op vrijdag 31 mei 2013 voor 16:00 zijn ontvangen worden op maandag 3 juni uitgevoerd. Vanaf 4 juni tot en met maandag 10 juni zal er sprake zijn van een handelsstop van 5 werkdagen om de verhuizing en de wisseling van de custodian (dit is de bank die verantwoordelijk is voor het bewaren van de effecten van Rorento) uit te voeren. Vanaf maandag 10 juni kunnen er weer orders worden opgegeven. Orders die op maandag 10 juni voor 16:00 uur worden ontvangen worden op dinsdag 11 juni 2013 uitgevoerd. Datum Activiteit 12 april 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Curaçao 31 mei 2013 Laatste mogelijkheid vóór de verhuizing voor het opgeven van orders (voor 16:00 uur) 3 juni 2013 Uitvoering van de orders die op 31 mei 2013 voor 16:00 zijn geaccepteerd 4 10 juni Handelsstop 7 juni 2013 Verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg 10 juni 2013 Eerste mogelijkheid voor het doorgeven van orders na de verhuizing (in de Rorento DH EUR shareclass) 11 juni 2013 Uitvoering van de orders die op 10 juni 2013 voor 16:00 zijn geaccepteerd 23. Kan ik kosteloos uitstappen als ik het niet eens ben met de wijziging? Of u kosteloos kunt uitstappen, hangt af van de transactiekosten die uw bank (of de instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt) in rekening brengt. Particuliere relaties van Robeco kunnen online kosteloos de aandelen Rorento verkopen. 24. Waarom kan ik een week niet handelen? De handelsstop is ingesteld om de verhuizing naar Luxemburg, de daarbij behorende overgang van custodian (dit is de bank die verantwoordelijk is voor het bewaren van de effecten van Rorento) en de aandelenconversie goed te kunnen uitvoeren. Door een handelsstop kunnen er geen problemen ontstaan door in- of uitstroom van vermogen in deze periode en kunnen de aandelen in Rorento N.V. worden omgezet in aandelen Rorento DH EUR. 25. Wat gebeurt er met de koers na de verhuizing? De berekening van de koers zal op eenzelfde manier plaats vinden als voorheen. Omdat één gewoon aandeel Rorento wordt geconverteerd naar één aandeel Rorento DH EUR (en er dus sprake is van een 1-op-1 overgang) zal de verhuizing als zodanig geen invloed hebben op de koers. Wel zal de onderliggende portefeuille (zoals altijd) in de tussenliggende periode van waarde veranderen, wat invloed heeft op de koers.

7 Kosten 26. Wat voor kosten zijn het gevolg van de verhuizing? De verhuizing brengt verschillende kosten met zich mee, zoals accountantskosten, advertentiekosten en kosten voor juridische adviseurs. Deze kosten worden door Robeco betaald en worden niet geboekt ten koste van het fonds Rorento. 27. Wie draagt de kosten van de verhuizing? Robeco draagt de kosten voor de verhuizing. 28. Blijft het dividendbeleid van Rorento hetzelfde? Het dividendbeleid van de aandelenklasse DH EUR zal hetzelfde zijn als voor de aandelen van Rorento N.V. (voor de verhuizing): er wordt namelijk geen dividend uitgekeerd maar alle inkomsten worden toegevoegd aan de portefeuille, waardoor het totale rendement tot uitdrukking komt in de koers. Wel zal er na de omzetting mogelijk een dividenduitkerende aandelenklasse beschikbaar worden gesteld. 29. Blijven de kosten hetzelfde? De beheerkosten en de service fee blijven hetzelfde. De beheerkosten bedragen 0,70% en de service fee bedraagt 0,08%, waarbij er een korting van toepassing is van 0,02% voor het deel van het vermogen boven de EUR 1 miljard. Door de verhuizing naar Luxemburg zal het fonds voldoen aan de Europese regelgeving die van toepassing is op UCITS fondsen. Een consequentie van deze verhuizing naar Luxemburg is echter ook dat het fonds onderhevig wordt aan het gangbare belastingtarief in Luxemburg van 0,05% voor aandelenklassen voor particulieren (waaronder de DH EUR aandelenklasse) respectievelijk 0,01% voor institutionele aandelenklassen. Hierdoor is de verwachting dat de lopende kosten (ook wel Total Expense Ratio genoemd) op jaarbasis licht zullen stijgen van 0,78% tot 0,83%. De lopende kosten van Rorento blijven echter relatief laag vergeleken met andere wereldwijd beleggende obligatiefondsen. Voor de overige fiscale gevolgen verwijzen we u naar het Informatie Memorandum dat beschikbaar is op de website Belangrijke informatie Dit document is met zorg opgesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van [verkorte naam] voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle copyrights, octrooien en andere rechten op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer ) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Algemeen... 2 Wat gaat er precies in het fondsassortiment van Robeco wijzigen?...2 Waarom gaat Robeco een aantal fondsen

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco. Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco. Robeco Veranderingen in beleggingsfondsen van Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 2 Verandering in verschillende beleggingsfondsen van 1. Inhoudsopgave Veranderingen in ons aanbod van beleggingsfondsen

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Robeco Fund Update AANDELENFONDSEN 30 JUNI 2015

Robeco Fund Update AANDELENFONDSEN 30 JUNI 2015 Robeco Fund Update AANDELENFONDSEN 30 JUNI 2015 Aandelenfondsen 1/11 Aandelenfondsen 2/11 Aandelenfondsen 3/11 Aandelenfondsen 4/11 Aandelenfondsen 5/11 Aandelenfondsen 6/11 Aandelenfondsen 7/11 Aandelenfondsen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Scenarioplanning voor pensioenfondsen

Scenarioplanning voor pensioenfondsen Scenarioplanning voor pensioenfondsen Expected Returns 2013-2017 Pensioenbestuurders.nl Erasmus Universiteit Rotterdam, 14 mei 2013 Ronald Doeswijk, Chief Strategist Roderick Molenaar, Portfolio Strategist

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Zero rentes Update UFR 17 juli 2015 For professional investors Update UFR Voor een gemiddeld pensioenfonds stijgt de waardering van de verplichtingen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 3 / 211 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 16 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 2 1 18 17 16 8 7 Koers per 3 september 211 46,36 Laatste

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds. Veel gestelde vragen Q & A s

Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds. Veel gestelde vragen Q & A s Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds Veel gestelde vragen Q & A s Wat zijn de voordelen van omvormen naar een beleggingsfonds? Omvormen van individuele participaties naar een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors Renterisico Scan Een second opinion voor pensioenfondsen met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid For professional investors 1 Onderwerpen > Waarom deze Scan? > Hoe werkt het? > Contact over de scan

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie