Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT"

Transcriptie

1 Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid met 39 procent van NLG 84 miljard tot NLG 117 miljard. Beheerd vermogen door ABN AMRO Asset Management Nederland in 1996 gegroeid met 27 procent van NLG 42,9 miljard tot NLG 54,5 miljard. Institutioneel vermogensbeheer in Nederland gegroeid met NLG 6,7 miljard van NLG 16,0 miljard tot NLG 22,7 miljard (+ 42 procent), waarvan per saldo NLG 3,6 miljard nieuw toevertrouwde middelen. Dankzij sterke groei aandelenfondsen, bevredigende groei van het door beleggingsinstellingen in Nederland beheerde vermogen van NLG 23,2 miljard tot NLG 26,6 miljard (+ 15 procent). Zeer gunstige en op ABN AMRO aandelenfondsen, met name ABN AMRO Netherlands Fund (50,7 procent), Small Companies Netherlands Fund (57,7 procent) en Trans Europe Fund (40,2 procent) behaalden uitstekende beleggingsresultaten. Het ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund behaalde met een van 92,6 procent het hoogste beleggingsresultaat. Het totaal beheerd vermogen van de ABN AMRO Property Securities fondsen is in 1996 bijna verdrievoudigd tot NLG 758 miljoen. Introductie Valurente Fondsen zeer succesvol: grootste emissievolume beleggingsmaatschappij aller tijden (NLG 1,3 miljard). Ontwikkelingen ABN AMRO Asset Management Nederland Vermogen onder beheer Het totale vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management Nederland is het afgelopen jaar (ultimo december 1995 tot ultimo december 1996) met 27 procent gegroeid van NLG 42,9 miljard naar NLG 54,5 miljard. Institutioneel vermogensbeheer Het institutionele vermogen onder beheer is in 1996 gegroeid van NLG 16,0 miljard naar NLG 22,7 miljard (het ABN AMRO Pensioenfonds maakt hiervan NLG 6,6 miljard resp. NLG 7,5 miljard uit). Naast een sterke beleggingsperformance kan deze groei in belangrijke mate worden toegeschreven aan een toename van het aantal mandaten (van 147 naar 189). Van de totale groei van NLG 6,7 miljard bestond NLG 3,6 miljard uit netto nieuw binnengekomen middelen (nieuwe relaties als mede netto

2 2 toevoegingen van middelen door bestaande clienten). Ultimo december 1996 bedroegen aandelenbeleggingen 39 procent van het totaal beheerde institutionele vermogen versus 33 procent per ultimo december De "traditionele" markt voor uitbesteed institutioneel vermogensbeheer in Nederland vertoonde in 1996 aanhoudende groei. Naast commerciële successen bij haar traditionele doelgroepen (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en overige Nederlandse instituten) heeft ABN AMRO Asset Management in 1996 een aantal mandaten verworven van Centrale Banken en Supranationale instellingen. Particulier vermogensbeheer Vermogensbeheer voor particuliere cliënten vertoonde eveneens een aanzienlijke groei. Het aantal particuliere clienten dat haar vermogen aan ABN AMRO Asset Management in beheer heeft gegeven groeide in 1996 met 25 procent. Het totaal beheerde vermogen steeg met 34 procent van NLG 3,8 miljard tot NLG 5,1 miljard. Hiervan is ruim NLG 812 miljoen netto vermogensgroei van nieuwe relaties en de netto toevoegingen van middelen door bestaande cliënten. Beleggingsinstellingen In 1996 nam het door ABN AMRO Asset Management Nederland beheerde vermogen van de beleggingsinstellingen toe met NLG 3,4 miljard van NLG 23,2 miljard naar NLG 26,6 miljard. Op basis van ruwe schattingen kan worden geconcludeerd dat in 1996 per saldo NLG 0,6 miljard aan nieuwe middelen is toevertrouwd aan ABN AMRO beleggingsinstellingen. Het vermogen dat is belegd in aandelenfondsen (inclusief ABN AMRO Property Funds) is gegroeid van NLG 6,0 miljard naar NLG 9,1 miljard. Het gedeelte dat de aandelenfondsen qua vermogen uitmaken van het totale vermogen in beleggingsinstellingen steeg van 26 naar 34 procent. Deze groei werd enerzijds veroorzaakt door een sterke beleggingsperformance en anderzijds door de uitgifte van nieuwe aandelen of participaties. Sterke groeiers waren: het ABN AMRO Netherlands Fund (van NLG 0,4 miljard naar NLG 1,1 miljard), het Trans Europe Fund (van NLG 0,7 miljard naar NLG 1,0 miljard), het ABN AMRO Aandelenfonds (van NLG 0,6 miljard naar NLG 0,9 miljard) en het Eastern Europe Equity Fund (van NLG 45 miljoen naar NLG 275 miljoen). Het totaal beheerd vermogen van de ABN AMRO Property Securities fondsen is bijna verdrievoudigd in 1996 van NLG 254 miljoen naar NLG 758 miljoen. Ondanks de positieve performance van de ABN AMRO obligatiefondsen is het totaal beheerde vermogen van de obligatiefondsen (inclusief liquiditeitenfondsen) slechts met 1,7 procent toegenomen van NLG 17,2 miljard naar NLG 17,5 miljard. Dit betekent dat in 1996 het aantal uitstaande participaties bij de ABN AMRO obligatiefondsen is gedaald. De succesvolle vervolguitgifte van het ABN AMRO Groen Fonds van NLG 342 miljoen in juni 1996 maakte de totale daling van het beheerde vermogen in de obligatiefondsen over de eerste helft van 1996 enigszins goed. In juni 1996 zijn eveneens het Riant Dividendspaarfonds en het Riant Groeispaarfonds geïntroduceerd. ABN AMRO speelde hiermee in op de toenemende vraag van beleggers naar mijdende spaarprodukten. Eind december 1996 is het vermogen van de beide fondsen aangegroeid tot NLG 327 miljoen (het Riant Dividendspaarfonds NLG 209 miljoen en het Riant Groeispaarfonds NLG 118 miljoen). De introductie van ABN AMRO Valurente Fondsen eind november 1996 was de meest succesvolle introductie van een beleggingsmaatschappij aan de Amsterdamse Effectenbeurs aller tijden. In totaal is voor NLG 1,3 miljard op het ABN AMRO Valurente Liquiditeitenfonds (NLG 537 miljoen) en het

3 3 ABN AMRO Valurente Obligatiefonds (NLG 766 miljoen) ingeschreven. Met de Valurente Fondsen is een nieuwe generatie beleggingsfondsen geintroduceerd die Nederlandse (mijdende) beleggers kansen biedt op een aantrekkelijk netto in Nederlandse guldens. Vermogen in ABN AMRO Asset Management-beleggingsinstellingen in miljard NLG December 1995 December 1996 Aandelenfondsen 6,0 9,1 Obligatiefondsen 17,2 17,5 Totaal 23,2 26,6 Toekomst Evenals de afgelopen jaren zal ABN AMRO Asset Management zich ook in de toekomst toeleggen op de introductie en het beheer van nieuwe innovatieve produkten. In het totale aanbod van beleggingsprodukten van ABN AMRO Asset Management is een groot aantal meer traditionele produkten reeds vertegenwoordigd. Voor 1997 ligt een verdere internationalisering van het clientenbestand in de lijn van de verwachting. Ontwikkelingen ABN AMRO Asset Management wereldwijd Op basis van voorlopige cijfers zij vermeld dat het totale vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 is gestegen met bijna 39 procent van circa NLG 84 miljard naar circa NLG 117 miljard. Van dit totale bedrag wordt grofweg 46 procent belegd via beleggingsinstellingen, circa 38 procent via institutioneel discretionair beheer en circa 16 procent via particulier discretionair beheer. De volgende factoren hebben bijgedragen aan deze groei: - Een goed beleggingsresultaat - Een fors aantal nieuwe beheermandaten en nieuwe cliënten - Een uitbreiding van het Asset Management netwerk door de overnames van The Chicago Corporation in de Verenigde Staten, Carrington Pembroke Ltd in Londen en de resterende 50 procent van Banco Fonder AB in Zweden. Autonome groei was met name sterk in Nederland, Hong Kong en Scandinavië. Organisatie ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Asset Management maakt deel uit van de divisie Investment Banking & Global Clients van ABN AMRO. ABN AMRO Asset Management is het niet-juridische label waaronder ABN AMRO haar vermogensbeheeractiviteiten heeft ondergebracht. Algehele coördinatie van deze activiteiten vindt plaats vanuit Amsterdam. ABN AMRO Asset Management voert wereldwijd vermogensbeheeractiviteiten uit ten behoeve van haar institutionele relaties en door de bank opgerichte beleggingsinstellingen. Het accent van de activiteiten ligt daarbij in Amsterdam, Hong Kong en Chicago Perscontacten: Drs. E. van Velzen, tel. (020)

4 4 Noot voor de redactie: Beheerd vermogen wordt gedefinieerd als die activa waarover de beschikkingsmacht (aan- en verkopen en belangenbehartiging) door de cliënt - beleggingsinstellingen, particuliere en institutionele beleggers - door middel van een contract is overgedragen aan ABN AMRO of aan één van de met haar verbonden beheermaatschappijen. Daarbij wordt een management fee in rekening gebracht. Beheerd vermogen omvat niet bij de bank in open bewaargeving gegeven effecten of toevertrouwde middelen in algemene zin waarvan het beheer niet formeel is overgedragen. BIJLAGE 1 Beleggingsresultaten van beleggingsinstellingen Aandelen Wereldwijd ABN AMRO Aandelenfonds 10,8 31,3 12,5 12,2 Aandelen Beleggingspool 11,6 33,2 13,2 11,5 Internationaal Aandelen Fonds 9,5 33,5 13,1 12,0 Index: MSCI World 7,6 23,0 9,1 13,1 Aandelen Europa ABN AMRO Europe Fund 13,9 30,4 10,7 11,2 Trans Europe Fund 13,3 40,2 14,4 12,8 Index: MSCI Europe 15,6 31,2 10,7 12,3 Aandelen Nederland ABN AMRO Neth. Fund 16,6 50,1 21,5 12,1 Amsterdam EOE Index Fund 15,4 38,6 19,3 12,4 Small Comp. Neth. Fund 22,3 57,7 - - Index:CBS Alg.Excl.Olie 15,2 40,3 20,1 12,1 Obligaties ABN AMRO Obligatie Fonds 5,8 7,2 7,2 3,9 ABN AMRO Rente Dividend Fonds 3,0 4,4 5,3 1,8 Alrenta 8,5 12,4 3,2 7,4 Index:ABN AMRO Obl.Wereld 7,6 13,0 6,8 5,7 Index: CBS Obl. Nederland 6,3 8,0 7,1 3,9 De tabellen vermelden en en van enkele toonaangevende beleggingsinstellingen binnen het produktenassortiment van ABN AMRO Asset Management en de relevante indices. De peildatum voor het meten van de en in onderstaande tabel is 31 december Het driejaars is op jaarbasis. Het wordt gemeten in de vorm van de standaard-deviatie over een periode van 3 jaar op jaarbasis.

5 5 BIJLAGE 2 Totaaloverzicht performance beleggingsinstellingen (in NLG) ABN AMRO Aandelenfonds 10,8 31,3 12,5 12,2 Aandelen Beleggingspool 11,6 33,2 13,2 11,5 InternationaalAandelen Fonds 9,5 30,5 13,1 12,0 Trans Europe Fund 13,3 40,2 14,4 12,8 ABN AMRO Europe Fund 13,9 30,4 10,7 11,2 AAF Eastern Europe Fund 8,1 92,6 - - ABN AMRO America Fund 20,4 40,4 15,3 12,5 Asian Tigers Fund 4,7 19,8-1,8 20,0 ABN AMRO Far East Fund -8,2 3,3-0,5 15,8 ABN AMRO Netherlands Fund 16,6 50,1 21,5 12,1 Amsterdam EOE Index Fund 15,4 38,6 19,3 12,4 Small Companies Netherlands Fund 22,3 57,7 - - AAF Latin America Equity Fund 3,1 37,4 - - ABN AMRO Obligatie Groeifonds 3,3 3,8 3,7 4,3 Alrenta 8,5 12,4 3,2 7,4 Aldollar Bond Fund 5,9 13,3 0,7 10,3 ABN AMRO Rente Dividend Fonds 3,0 4,4 5,3 1,8 ABN AMRO Obligatie Fonds 5,8 7,2 7,2 3,9 Obligatie Beleggingspool 6,0 7,0 7,2 4,1 ABN AMRO Global Property Fund 16,4 31,2 - - ABN AMRO Property F. - America 26,6 42,9 - - ABN AMRO Property F. - Europe 18,4 29,1 - - ABN AMRO Property F. - Far East 1,6 19,5 - - ABN AMRO Liquiditeiten 0,9 1,8 2,2 0,5 Groeifonds ABN AMRO Interest Growth Fund 1,1 2,5 3,8 0,3 ABN AMRO All In Fund 8,9 15,6 7,6 5,1 Natural Resources Fund 5,0 22,7 6,3 17,1 ABN AMRO Groen Fonds 5,3 17,7 - - De tabel vermeldt en en in NLG op basis van beurskoers. De peildatum voor het meten van de performance is juni Het driejaars is op jaarbasis. Het wordt gemeten in de vorm van de standaard-deviatie over een periode van 3 jaar op jaarbasis.

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2006 VermogensParapluFonds 55 Balans en Winst & Verliesrekening 56

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 200 fors toegenomen De Nederlandse beleggingsfondsensector is in 200 flink in omvang toegenomen. Het fondsvermogen nam met EUR 224 miljard toe tot EUR

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) JAARVERSLAG 2014 PROFIEL Beleggingsbeleid Met inachtneming van de in het Prospectus vermelde beleggingsrestricties zal worden belegd in verschillende

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) HALFJAARBERICHT 2014 PROFIEL Beleggingsbeleid Met inachtneming van de in het Prospectus vermelde beleggingsrestricties zal worden belegd in verschillende

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

Fortis Best of Both Worlds Note

Fortis Best of Both Worlds Note Fortis Best of Both Worlds Note Met een veilig gevoel, investeren in een breed gespreide belegging 100% hoofdsomgarantie op afloopdatum Optimaal profiteren van een breed gespreide beleggingsportefeuille

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

Totale beleggingen professionele beleggers in 2011 Professionele beleggers investeren meer in indirect vastgoed

Totale beleggingen professionele beleggers in 2011 Professionele beleggers investeren meer in indirect vastgoed www.vastgoedmarkt.nl oktober 212 Vastgoedmarkt 59 BELEGGINGEN / ONDERZOEK / CBS Totale beleggingen professionele beleggers in 211 Professionele beleggers investeren meer in in vastgoed De beleggingen in

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën

Wethouder van Cultuur en Financiën Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, Ter attentie van de heer M. Smits

Nadere informatie