faculteit ruimtelijke wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "faculteit ruimtelijke wetenschappen"

Transcriptie

1 faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van der Wiel, Berber Oosterhagen, Martine Mollema, Loes Kerkdijk Toehoorders: Myrthe Leijstra (Studentlid FB) en Wiggert van Ginkel (U-raad) Afwezig Louise Meijering, Anne Boer, Tamara Kaspers Notulist M. Brugmans CC Faculteitsbestuur M. Brugmans T F Landleven AD Groningen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen Er zijn 3 afmeldingen, van Louise Meijering, Tamara Kaspers en Anne Boer. Meijles meldt dat hij op 4 december aanwezig is geweest bij het Radenoverleg. Dit overleg wordt 2 keer per jaar gehouden en is een informeel overleg tussen alle raden van de RUG. Als eerste kan opgemerkt worden dat FRW het helemaal niet gek doet! In verband met de reorganisatie bij Letteren en Biologie wordt er een Meijles cursus georganiseerd over hoe je als raad(slid) hier invulling aan moet geven. Mail hierover rondsturen. Met de nieuwe website zijn bij veel faculteiten nog veel problemen, bij FRW valt dit mee. CvB wil overgaan naar een systeem van maar 2 cursussen per deelsemester om zo de rendementen te verhogen. Er zijn al faculteiten die aangegeven hebben een uitzonderingspositie te willen. Ook F-raad FRW ziet niet echt de voordelen, maar wel het werk dat het met zich meebrengt. Aan het bestuur vragen wat de stand van zaken is en hoe het bestuur denkt over de plannen van het CvB. Het idee is nu met ingang van het collegejaar 2014/2015 dit bij de propedeuse in te voeren. De ideeën moeten nog verder uitgewerkt worden en er is nog geen definitief besluit genomen door het bestuur. De raad zal hier zeker van op de hoogte worden gebracht en erbij betrokken worden. 3. Vaststellen agenda Aan de agenda wordt punt 8a toegevoegd over Innovatiegelden. 4. Verslag vergadering 23 oktober 2012 Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. De bijgewerkte actielijst is achteraan dit verslag toegevoegd. 1 5

2 5. Rapportage mini-audit De opleidingsdirecteur heeft ons dit stuk gestuurd en de raad vind het de moeite waard om het stuk te bespreken en aanbevelingen te formuleren. Graag zou de raad zien dat er gekeken wordt naar het standaard evaluatieformulier. Zowel studenten als docenten willen meer ruimte voor op het vak toegespitste vragen. De raad geeft als aanbeveling het opstellen van een keuzevragenlijst waaruit de docent maximaal 5 vragen kan kiezen om toe te voegen aan de standaardvragen. Ike gaat kijken wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met het feit Ike/ dat binnenkort onderzocht wordt of evaluaties volgens 1 RUG breed systeem ingevoerd kunnen worden. Ike zoekt uit hoe lang dit nog gaat duren. In het rapport wordt de suggestie gewekt dat studentleden van de OC s formele instructies krijgen, wat niet het geval is. Verder zou de raad graag zien dat er in het Handboek Docent een instructie opgenomen wordt over wat er verwacht wordt van (een lid van) een commissie. Ook deze aanbeveling wordt meegegeven aan Ike. Ike zal hierover een tekst Ike/ opnemen in het Handboek Docent. N.a.v. het rapport wordt verder opgemerkt dat de raad graag zou zien dat er concretere acties geformuleerd worden, waar later ook op getoetst kan worden. Afgesproken was dat de vakevaluaties zichtbaar zouden zijn in Nestor voor Ike/ de studenten die het vak in het betreffende jaar hebben gevolgd, maar niet voor de studenten die het vak het jaar daarna gaan volgen. Voor die laatste groep moeten de evaluaties nu door de docent zelf onzichtbaar worden gemaakt en dat was niet de afspraak. Meegegeven aan Ike. In het rapport wordt gesproken over Periodiek Overleg vz OC s. Dit is nog Ike/ niet geformaliseerd. Ike gevraagd dit in te plannen. 6. Jaarverslag kwaliteitszorg Ook van dit stuk heeft de opleidingsdirecteur gevraagd of de raad de behoefte had het stuk te bespreken en eventueel aanbevelingen te doen. De raad heeft het stuk besproken en heeft alleen enkele onduidelijkheden gevonden. Op p. 3 wordt gesproken over 3x2 (werk)colleges. Dit klopt feitelijk wel, maar duidelijker zou zijn als er gesproken wordt over contacturen. Op p. 7 2 e alinea; uitbreiden vakevaluaties met standaard keuzevragenlijst, waaruit de docenten enkele vragen kunnen kiezen om toe te voegen aan de basisvragenlijst (zie hierboven bij punt 5). Op p. 9 wordt gesproken over een Raad van Advies. Bestaat deze al? Zo ja, wie zit er in? vragen. 7. Notitie Pro Geo: Structuur OC s Naar aanleiding van het verslag van de mini-audit heeft Pro Geo een stuk Zuidema/Ike/Pro Geo gemaakt over de onduidelijkheid m.b.t. de OC s. Er bestaat geen Reglement van Orde, wel een oud stuk uit Zuidema en Ike maken een opzet voor een soort handleiding. Deze opzet bespreken binnen Pro Geo en de opmerkingen vd studenten worden door Zuidema en Ike vervolgens verwerkt, waarna het stuk in de OC s besproken kan worden. 2 5

3 8. Notitie Pro Geo: Learning Communities Voor de zomer lag er al een stuk van Pro Geo, dit kon niet meer in de raad besproken worden en is toen rechtstreeks naar het bestuur gestuurd. Nu ligt er een aangepast stuk. In het kader van de rendementsverhoging is het idee om studenten meer dingen samen te laten doen. Dit komt dan i.p.v. de mentorgroepen. Het stuk van Pro Geo wordt door de raad positief ontvangen, maar er moet wel goed gekeken worden naar de belasting van de docenten. 8a Innovatiegelden In de wandelgangen zijn er veel vragen over de innovatiegelden. Sommige collega s zijn hier persoonlijk op aangesproken en hebben projectvoorstellen ingediend en deze zijn goedgekeurd. Het speelt al een hele tijd en de mail die enkele weken geleden rondgestuurd is was niet heel duidelijk. Aan het bestuur vragen een volgende keer tijdig, breed en duidelijk te communiceren. 9. (svz RFF en innovatiegelden) Het bestuur kan niet aanwezig zijn bij de vergadering en heeft Ike gevraagd om de vragen t.a.v. het onderwijs te beantwoorden. Zijn opmerkingen zijn cursief verwerkt in het verslag. De vragen aan het bestuur zullen in een begeleidend schrijven bij het verslag aangeboden worden aan het bestuur. 10. W.v.t.t.k. 11. Sluiting en datum volgende vergadering De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen. De volgende vergadering staat gepland op 29 januari van uur in zaal

4 lijst Nummer Verantwoordelijke Status N.a.v. Strategisch Plan - (beperkte) betrokkenheid van zij-instromers bij het programma inbrengen bij master coördinatorenoverleg. 2401: meldt dat dit punt niet aan de orde is gekomen bij het master coördinatorenoverleg. Het is doorgeschoven naar de volgende vergadering : het punt staat nu op de agenda voor het volgende overleg : In de vergadering van 29 mei niet aan toe gekomen, schuift door naar volgend overleg : Op 13 dec is het volgende overleg en zal het punt naar voren worden gebracht Evaluatie tutorsysteem maken Navragen bij Ike Nog niet gebeurd, nogmaals om gevraagd :Nog steeds niet gebeurd : Evaluatie is op 7 december gereed gekomen, hoeft niet in F-raad besproken te worden Studieprogramma Master LIO: problemen in het programma opgelost? : Nogmaals navragen bij Diederiks Ike/ Meijles Opdrachten Bewaren van opdrachten. Bekijken of er een centraal opslagpunt kan komen : doet navraag bij andere faculteiten : zal het opnemen in actielijst : Nogmaals aan het bestuur vragen Vertegenwoordiging PhD studenten in F-raad. Terugkoppelen Voorstel om Parra kandidaat te laten stellen stuit Meijles op praktische bezwaren. Dit terugkoppelen met Parra Begroting. Brief met de positieve gevoelens van de raad sturen naar CvB Brugmans Voortgangsrapportage Arbo en Milieu. Brief met Brugmans de positieve gevoelens van de raad sturen naar CvB OERen lerarenopleiding: opmerkingen mailen aan Diederiks tekstuele foutjes mailen aan Diederiks Studentenfractie In verband met de reorganisatie bij Letteren en Meijles 4 5

5 Biologie wordt er een cursus georganiseerd over hoe je als raad(slid) hier invulling aan moet geven. Mail hierover rondsturen CvB wil overgaan naar een systeem van maar 2 cursussen per deel semester om zo de rendementen te verhogen. De ideeen moeten nog verder uitgewerkt worden en er is nog geen definitief besluit genomen door het bestuur. De raad zal hiervan op de hoogte worden gebracht en bij betrokken worden Kijken naar mogelijkheden van het standaard evaluatieformulier en of het toch niet mogelijk is om een standaard keuzevragenlijst op te stellen, waaruit de docent enkele vragen kan kiezen om toe te voegen aan de bestaande standaard basisvragen. Zie ook jaarverslag kwaliteitszorg. Wel rekening houdend met het feit dat binnenkort het hele systeem op de schop gaat. Ike zoekt uit hoe lang dit nog gaat duren In het Handboek Docent een instructie op nemen over wat er verwacht wordt van (een lid) een commissie Afgesproken was dat de vakevaluaties van het afgelopen jaar wel zichtbaar zouden zijn, maar de opmerkingen van de docent weer niet. Dit moet nu zelf uitgezet worden en dat was niet de afspraak. Uitzoeken In het stuk Rapportage Mini audit wordt gesproken over Periodiek Overleg vz OC s. Dit is nog niet geformaliseerd. Inplannen Jaarverslag kwaliteitszorg: Op p. 9 wordt gesproken over een Raad van Advies. Bestaat deze al? Zo ja, wie zit er in? Opzet maken voor een soort handleiding, omdat er geen Reglement van Orde bestaat. Deze opzet bespreken binnen Pro Geo en de opmerkingen vd studenten worden door Zuidema en Ike vervolgens verwerkt, waarna het stuk in de OC s besproken kan worden Aan het bestuur vragen een volgende keer tijdig, breed en duidelijk te communiceren. In dit geval ging het om innovatiegelden Ike/ Ike/ Ike/ Ike/ Zuidema/Ike/Pro Geo 5 5

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 20 januari 2011 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Aanwezig: Bert Paalman, Jeroen Verhoof, Jos Lips, Ilse Uyland en Roel van Dooremaal (notulist) Als gasten: Rosan Coppes (wethouder) en Carrien Eenhoorn (leefbaarheidsadviseur) Afwezig: Heleen Mees, Rienk

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie