1.1 Hoe betaal jij? Inkomsten of uitgaven? Een dagje Parijs. 1 a Bijvoorbeeld: Zeheeft er het geld niet voor ofze heeft dat bedrag er niet voor over.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Hoe betaal jij? Inkomsten of uitgaven? Een dagje Parijs. 1 a Bijvoorbeeld: Zeheeft er het geld niet voor ofze heeft dat bedrag er niet voor over."

Transcriptie

1 Inkomsten of uitgaven? I Een dagje Parijs 1 a Bijvooreeld: Zeheeft er het geld niet voor ofze heeft dat edrag er niet voor over. ZeWijgt van haar ouders geen toestemming om mee te gaan. Eigen antwoord, waarij je een afweging maakí tussen enerzijds ofje zo'n reisje de moeite waard vindt en anderzijds ofje er het geld voor het. De klas heeft 27 leerlingen, van wie Iris, Dieuwertje, Xander en Jorn niet meegaan.! * toon: ll,syogaat niet mee Hoe etaal jij? 2 a Totaal ijgeshreven: 85,75 Totaal afgeshreven: 98,93 Het vorig saldo * inkomsten : 211,42. Daar is uiteindelijk nog maar 18,93 van over. Er is dus 21I,42-18,93 : C afgeshreven. 3 a rekenmiddel ruilmiddel spaarmiddel 4 Bijvooreeld: met je etaalpas (pinnen) of hippas (hippen) door het invullen en opsturen van een overshrijfformulier of een aeptgiro met internetankieren kun je geld overmaken door te etalen met een reditard 5 C Voordat Mohammed het geld opnam waren de ankiljetten nog niet in omloop. Daarom ehoorden ze toen nog niet tot het hartaal geld! 6 Als hulpmiddeltje kun je denken aan deeginletters d i n g f I o f ip s: Duitsland Finland België Ierland Luxemurg Italië Nederland Oostenrijk Portugal Griekenland Frankrijk Spanje 7 t - Hij hoeft voor de reis geen geld om te wisselen. Hij hoeft ij het etalen niet om te rekenen. Hij kan de Franse prijzennu veel makkelijker vergelijken met die in Nederland. Aan het omwisselen van uitenlands geld zijn kosten veronden: je etaalt aan de ank provisie. Bovendien etaalje voor de aankoop van vreemd geld een hoger edrag (wisselkoers) dan je ervoor terugkrijgt. 4 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Inkomsten of Wolters-Noordhoff v

2 450 x 1,49: provisie te etalen 800x 66,23:100: provisie te etalen x.66,83: 100 = provisie te etalen 1500x 0,80: provisie te ontvangen 3500x 8,36:100: provisie te ontvangen 670, ,50 529, ,84 989, , , I 197,00 e 292, , x 0,68:100: 95,20 provisie te ontvangen Vul eerst de koersverhouding in: voor I Engelse pond etaal je 1,49. Verder is ekend dat je over 750 eshikt. Na het invullen van die gegevens kun je de verhoudinsstael en de ins maken: :.r... : De erekening wordt dus: 1 pond : 1,49 x 750 : pond 100 dirham :9,69 x 350 :3 611,97 dirham 11 a 100 kronen : 14,10 x 400:2 836,88 kronen Je ontvangt 230 x 12,52 : 100 : 28,80 Je etaalt x 14,10 : 100: 211,50 Voor de aankoop van de kronen he je etaald: ,50 : Voor de overgeleven kronen ontving je In totaal heeft de vakantieje gekost 611,50 28"80 - e582,70 L.2 Jij spaart toh ook? L2 I Zij spar en uit voorzorg. Iris spaart voor een doel. Amy spaart voor de Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 1 Inkomsten of uitgaven? 5

3 13 u 58,4T19-4?,6mld x roooà=37,ryo 42,6mld Wie 'op afstand' over zijn spaargeld wil eshikkenzal steeds meer geruik maken van internet in plaats van de telefoon. Totaal spaartegoed 2003:,42,6 mld + 23,7 mld + 118,8 mld: 185,1 mld Totaal spaartegoed 2004: 58,4 mld +.21,6 mld +.119,7 mld: 199,7 mld, De toename *ur' 199'7 99 r l?f '1*ld x 1000À:7,9o/o 185,1mld 14 a Als je geld lang op een spaarrekening staat, kan de ank het ook een lange tijd uitlenen en juist daaraanverdient de ank geld. Door extra rente te geven als je je geld langer laat staan. Doorje retourrente, een soort oete, te laten etalen alsjeje geld eerder opneemt. 15 a Vooreelden van eperkende voorwaarden: Je mag per maand een maximumedrag vrij opnemen. Het edrag staat voor een epaalde periode vast op je spaarrekening. Als je eerder geld opneemt, etaal je retourrente. Er moet een minimumedrag op de rekening staan. Hoogste rente: Argenta Spaarank 3,150À Laagste rente: ABN Amro 2,3Yo ' '- x l00yo:37,0o/o 2,3 16 a x l,70yo: 27,ZUperjaar. In een halflaar: 22,40 : 2: 13,60 L7 a 850 x 1,40i0: 11,90 per jaar. In 7 maanden wordt dat: 1 1,90 : 12 x 7 : 6,94 De víaagrllaar geld komt van edrijven en partiulieren die geld willen lenen. Het aanod van geld komt van de spaarders. Een teveel aan spaargeld kost de ank geld. Daarom zal de ank de rente verlagen. Het gevolg daarvan is dat mensen minder gaan sparen en/of meer gaan lenen. Zokomt er weer evenwiht fussen het aanod van en de waag naar geld. 18 a Mohammed ontving van de ank3,5yo rente. In 2000 was er 2,6Yo inflatie. De koopkraht van zijn spaargeld steeg met 3,5o/o - 2,6yo : 0,9o. In 2001, want toen was de inflatie hoger dan de rente. 2004, want de inflatie tastte toen de koopkraht van het geld het minste aan. 19 a De rente op een depositorekening is in het algemeen hoger dan op een gewone spaarrekening. Je kunt niet vrij over je geld eshikken x 3,75yo: 562,50 rente per jaar. Na drie jaar is dat: 562,50 x 3 : 1.687,50 20 a Eind feruari Een aandeel was toen ruim 17 waard. Je weet van tevoren nooit hoe de waarde van de aandelen zih zal ontwikkelen. Als de koers hoog is, verwahten veel mensen dat die nog wel verder zal stijgen. 6 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 1 Inkomsten of Wolters-Noordhoff v

4 2L Dat de waarde kan flutueren etekent dat die kan stijgen en dalen. Je weet dat vooraf nooit zeker. Als de aandeelkoersen in de afgelopen tijd omhoog zijn gegaan, geeft je dat nog niet de zekerheid dat dat in de komende tijd zo door zal gaan. 1.3 Kost een Iening eht zo veel? 22 a Terugetaald: 60x 196,82: ,20 Geleend edrag Kosten van het krediet 1.809,20 Hij leent het geld voor de aankoop van een tweedehandsauto. Het is nog maar de vraag of die auto nog wel vijfjaar (60 maanden) meegaat. Misshien is hij over een tijdje nog aan het afetalen terwijl de auto al op is. Meneer Kuiper had eter voor een lening met een kortere looptijd kunnen kiezen. 23 Na een jaar heeft haar vader al 12 x 196,82 : 2361,84 etaald. Maar dat edrag is etaald voor aflossing én rente van de lening. Bij een doorlopend krediet mag je alleen opnemen wat je afgelost het, niet wat je aan rente etaald het a 200 Je etaalt rente overje shuld; die is aan het egin x 0,6l2Yo: 61,20 rente in de eerste maand. Het termijnedrag estaat voor een deel uit rente, de rest is aflossing t,20: 138,80 d Door af te lossen wordt je shuld kleiner ,80 : 9.861,20 e Rente in de tweede maand: 9.861,20 x 0,6120À: 60,35 Aflossing in de tweede maand: e200-60,35 : 139,65 Na twee maanden is de shuld nog 9.861,20 -e 139,65 : 9.721,55 26 a : maanden d Terugetaald: 45 x 26: Geleend edrag Kosten van het krediet Mogelijkeantwoorden: Ik denk dat het wel een eetje helpt, want 50% vershil in rente maakt veel uit voor de kosten yart zo'n krediet. Ik denk dat het niet helpt, want deze mensen komen vooral in de prolemen doordat ze te makkelijk op krediet kopen. Misshien gaanze met een lagere rente nog meer op krediet kopen dan Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 1 Inkomsten of uitgaven? 7

5 28 Inkomen per maand Netto inkomen Netto inkomen partner Totaal inkomen Af: Hypotheek/huur 675 Levensonderhoud* Alimentatiepliht - Andereleningen - + Totaal C Aflosapaiteit per maand B Zijn shuld was nog a te laag lager =, De verkoop van het huis levert op. Daarvan is voor de ank. De rest, : , is voor meneer Postema. 2'5q0 - J'100 x t00o/o:l2t,3o toegenomen 31 a Er waren 2,7 mlnnederlanders met een shuld van gemiddeld De totale shuld is 2,7 mln x : miljoen. L.4 Hoezo udgetteren? 32 r Ja. Om huur te ontvangen moet je een huis (of iets anders) ter eshikking stellen. Een markthandelaar ehaalt winst; daarvoor moet hij geld in zijn onderneming steken, risio durven lopen en werken. Een leraar ontvangt loon (salaris) omdat hij daarvoor werkt. Huur is inkomen uit ezit. Loon is inkomen uit areid. Winst wordt ehaald door de eigenaar van een zaak. Hij heeft daar eigen geld in gestoken; de winst is dus inkomen uit ezit. Als hij zelf ook werk in zljn zaakverriht, is de winst voor een deel ook inkomen uit areid. De verhuurder van het huis en de leraar heen de meeste inkomenszekerheid. 33 a Bijvooreeld: De ene leraar heeft een hogere opleiding dan de andere. Een leraar met meer ervaring verdient meer. De ene leraar werkt in voltijd, de ander in deeltijd. Bij voetallers en andere profsporters epalen de prestaties hun inkomen. Opleiding, ervaring, maaí vooral ook de mate van verantwoordelijkheid in het werk zorgen hier voor vershillen in inkomen. 34 a Een groter deel van de eenoudergezinnen heeft meer finaniële prolemen dan gemiddeld. In een eenoudergezin is er maar één inkomen. In andere gezinnen vaak meer dan één. Eén ouder met jonge kinderen kan vaak geen fulltime aan heen, waardoor het inkomen lager is. 8 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Inkomsten of Wolters-Noordhoff v

6 3sB d Veel eenoudergezinnen ontstaan door ehtsheiding. In de meeste gevallen is het de moeder die daarna de zorgvoor de kinderen op zih neemt. Vaak heeft zij minder arrière gemaakt doordat zlj een tijdlang niet of minder gewerkt heeft in verand met dezorgvoorhet gezin. l3yo van 7 miljoen: huishoudens kan (zeer) moeilijk rondkomen. Van alle huishoudens heeft 6%o eén of meer etalingsahterstanden. Dat kunnen etalingsahterstanden zijn met huur of hypotheek, gas, water, elektriiteit of met op afetaling gekohte artikelen of een ominatie daarvan. 36 Verwahte uitqaven Werkeliike uitqaven Salaris Axel ,60 Salaris Cindy Kinderijslag Belastingteruggave Totale inkomsten Dagelijkse uitgaven Vaste lasten Inidentele uitgaven Totale uitgaven Verwahte uitgaven , Werkeliike uitgaven ,60 2.s93,60 a Salaris Cindy 81 x 52 : 12: 351 per maand Kinderijslag 570 :3: 190 per maand Belastingteruggave 456 : 12: C 38 per maand Dagelijkse uitgaven 186 x 52 : 12: 806 per maand Salaris Axel: x 2Yo: 39, ,60: 2.019,60 Belastingteruggave: : : 12 : 33 Dagelijkse uitgaven: : 198 per week 198 x 52 : 12: 858 per maand De inkomsten zijnper maand 34,60 hoger dan verwaht. De uitgaven zljnper maand 52 hoger dan verwaht. Voor inidentele uitgaven is er 34,60-52 : 17,40 per maand minder eshikaar dan verwaht. 37 B De dagelijkse uitgaven worden het meest epaald door eigen keuzes. Op de elastingteruggave he je zelf helemaal geen invloed. Op de vaste lasten he je op langere termijn wel invloed door ijvooreeld aonnementen op te zeggen. Maar op veel lasten, zoals huur of hypotheek en verzekeringen is moeilijk te ezuinigen. Je inkomsten kun je alleen verhogen als je promotie maakt in je werk (of door te proeren meer te gaan werken als je nu een parttimeaan het). 38 Uitgaande van dezelfde aanshafivaarde, moet hij in twee jaar C : 695 reserveren voor de vervanging; voor onderhoud 2 x 150: 300. In totaal : 995 in twee jaar. Per week moet hij 995 : 104 : 9,57 reserveren. 39 C Toekomstigenieuwwaarde o : Inruilwaarde huidige auto Totaal te reserveren in 4 jaar Dat is per maand I : (4 x 12): 239,33 Dat is per kilometer : (4 x ) : Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Inkomsten of uitgaven? 9

7 Test L a rekenmiddel spaarmiddel ruilmiddel 2B 3 250x 0,83: 207,50 Provisie 2 + Je moet etalen 209,50 4 Spaarmotieven: sparen voor een doel sparen uit voorzorg sparen voor de rente 5 Van 1 januari tot 1 juli is 6 maanden. Er staat dan op de spaarrekening x 3,25Yo: 975 rente per jaar. C975 :2: 487,50 in een halfjaar. Na opname staat er nog : op de spaarrekening, van 1 juli tot 31 deemer, dat is 6 maanden x 2,6yo:C 520renteperjaar. 520 : 2 : 260in eenhalfjaar. In totaal ontvangt hij over dat jaar 487, : 747,50 aan rente. 6 Rente op leningen zijn inkomsten voor de ank; rente op sparen kost de ank geld. Omdat de ank winst wil maken, moet de rente op leningen dus hoger zijn. 7C 8 Jos etaalt 12 x 19,50 :.234 Het krediet is : De kredietkosten zijn, 34 9 Bij koop op afetaling en je meteen eigenaar als het goed geleverd is. Bij huurkoop en je pas eigenaar als je de laatste termijn het etaald. 10 Bij een gewone lening is er geen onderpand; de ank loopt daardoor meer risio. Bij een hypotheaire lening dient het huis (ofeen andere onroerende zaak) als onderpand. De ank heeft daardoor meer zekerheid dat zehaar geld terugl«ijgt. 11 D L2A %:e : (3 x 12): 21,08 per maand Een persoonlijke lening heeft een vast aflossingsshema; het renteperentage ligt tijdens de Iooptijd vast. Bij een doorlopend krediet kan tussentijds worden ijgeleend; hierdoor wordt de looptijd langer. Het renteperentage van een doorlopend krediet kan tijdens de looptijd veranderen. 1O pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 1 Inkomsten of Wolters-Noordhoff v

8 Herhalingsopgaven Paragraaf 1.1 Hl a Hoewel er geen geld aan te pas komt, is hier toh sprake van indirete ruil. Je ruilt jouw produt namelijk niet rehtstreeks tegen een ander produt, maar tegen punten. Met die punten kun je vervolgens weer iets 'kopen' wat jrj graag wilt heen. De punten komen hier in de plaats van het geld. Eigen vooreeld H2 De munt kan in Wanneperveen geruikt worden op asis van de daar gemaakte afspraken. Maar het is geen wettig etaalmiddel. Daarom hoeft de koopman deze munt niet als etaling te aepteren. H3 a x 65,18 : 100: 1.303, x 58,08 : 100: e377,52 d De reis kostte In Nederland gekohte lira's 500 In Turkije opgenomen lira's ,60 Teruggewisselde lira's C De vakantie kostte,2.521,08 Paragraaf 1.2 H4 a 100 : 64,10 x 500 : 780,03 lira (Geruik een verhoudingstael!) Hlj spaart voor een doel. Zq spaartuit voorzorg. H5 a Internetsparen In het eerste half aar x 2,5Yo :2:,31,25 Na een half aar neem je op In het tweede halfiaar x 2,5oÀ.:"2: 25 + Totale rente in I jaar,56,25 BU de Kapitaalrekening zou dat zijn: In het eerste hal{aar x l,lyo :2: C 13,75 Na een halfiaar neem je op In het tweedehalflaar x 1,0%o :2: 10 + Totale rente in l jaar 23,75 Paragraaf 1.3 H5 Vaste inkomsten per maand netto-inkomenr) netto-inkomen partner Totale inkomsten Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 1 Inkomsten of uitgaven? ll

9 Uitgaven per maand norm levensonderhoud 2) C l-475 huur (exl. water/energie) hypotheek Totale uitgaven C Per maand over x Uw maximale leenedrag H7 a 685 Zeetalen24 x 685: De lening was De kredietkosten zijn in 24 maanden. Ze zouden dan innen die twee jaar het edrag dat ze intussen afgelost hadden, kunnen opnemen. HB a : s0 De rente in de eerste maand is x 7,\yo : 12 : 81,25. Het termijnedrag is voor rente en aflossing. De aflossing is dus in de eerste maand C 81,25 : 168,75 d ,75 :,12.331,25 H9 De ank kan het huis in het openaar laten verkopen. De oprengst wordt dan geruikt om de shuld af te etalen. Het geld dat overlijft, is voor Henk en Angela. Paragraaf 1.4 H1o Dagelijkse uitgaven vaste lasten Rekening groenteoer Huishuur Broodje in de kantine Bezoek shouwurg rnidentele uitgaven Nieuwe winterjas Nieuwe fiets H1l a Baantje 75 Zakgeld 10 x 52 : 12: 43,33 Kleedgeld 150:3: 50 + Totaal per maand 168,33 168,33 x 12 : 52: 38,85 per week H12 a Toekomstige nieuwprijs l5%: 718,75 Verwahte inruil 100 Te etalen per fiets 618,75 Totaal te reserveren in 5 jaar tr*r-jzln" Dat is per maand, 1.237,50: (5 x 12) : 20,63 Twee nieuwe fietsen kosten 2 x 700: De inruil levert op Zemoetenetalen In 4 jaar heen ze gereserveerd: 4 x 12 x 20,63 :, 990"24 - Ze heen te weinig gereserveerd 159,76 12 pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Inkomsten of Wolters-Noordhoff v

10 H13 Zijn inkomstenzijn samen 830 Zijnlitgaven zijn samen Per maand is zijn tekort 140 H14 B Dagelijkseuitgaven: :, x 100% : 40,2o/o 970 HLs Zijn vaste lasten, zoals verzekeringen, aonnementen en huur. Voor dit soort uitgaven he je te maken met een opzegtermijn, waardoor je er niet onmiddellijk op kunt pzuinigen. H16 In dat geval had hij niet al zijn geld vrij kunnen esteden en had hij geleerd wat zuiniger te leven. Examenopgaven El a E2 A E3A AankoopBritseponden: x 1,52:C2.280 Rente: pond x l0,5oa: 157,50 pond Op de rekening staat dan ,50: 1.657,50 pond. Bij omwisselen levert dat op: 1.657,50 x 1,35 :,2.237, l0 + C275 : redit É4 In het eerste halfiaar staat er op zijn spaarrekening. Aan rente levert dat op: x 4%o :2: 49 Na de geldopname staat er in het tweede halfiaar nog 2,450 -C750: op. Aan rente levert dat op: x 40À : 2 : 34 Van het opgenomen edrag was de eerste 500 vrij opneemaar. Over het meerdere, : 250, rekent de ank l%o renteaftrek: loa van 250 : 2,50. Aan het eind van het jaar ontvangt hij , 2,50 : 80,50 aan rente. E5 a E6A E7F Doordat hij een hoger termijnedrag gaat etalen, is de lening eerder afetaald. De looptijd wordt dus korter. Als de looptijd korter wordt, wordt het renteedraglager. E8 A Zeetaaltl2x 72: 864 Het krediet is : De kredietkosten zijn E9 D De aankoop van de flat kost Bijkomende kosten l}yovan Afsluitkosten hypotheek In totaal heen ze nodig Hypotheaire lening 7l%ovan Ze moeten aan eigen geld heen Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Inkomsten of uitgaven? 13

11 ElO a d overdrahtsinkomen inkomen uit ezit inkomen uit ezit inkomen uit areid Ell a Aanshaf nieuwe sooter Verkoop oude sooter Hij moet in2 jaar reserveren Reservering per maand: : (2 x 12): 41,67 Reservering per kilometer: : (2 x 5 500) : 0,09 De nieuwe sooter kost I. 165 Ivo heeft gereserveerd Hij komt tekort 165 EL2 B E13 B kleedgeld 50 zakgeld 18 x 52:12: 78 loon 265 klusjes 40 :2: 20 + totaal C4l3 EL4 Benzine: minder gaan rijden Uitgaan: minder uitgaan of naar goedkopere uitgaansgelegenheden Kleding: goedkopere kleding kiezen Roken: minder of helemaal niet meer roken E15 Wesleys totale uitgaven per maand zijn 444. Aan zijn sooter geeft hij :uit: C 32 :, 134 Yix 1oo% : 3o,2Yo e444 E16 Inkomsten 413 Uitgaven C260 Tekort -+ Overshot 153+ Totaal,413 Totaal e4l3 É17 a Uitgaven: Geen uitgaven meer voor zijn sooter en voor roken. Uitgaan 100 Kleding e n0 Moieltje 40 + Totaal C260 Yanzijn inkomsten houdt hij 4t3 -,260: 1S3 over. Conlusie: Wesley kan nu wel rondkomen. Zijnvaste lasten zullen hoger worden doordat hij kamerhuur moet etalen. Ook zalhij epaalde verzekeringen moeten afsluiten. Vooral in het egin larjgt hij te maken met hoge inidentele uitgaven voor de inrihting v an zijn kamer. 14 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 1 Inkomsten of Wolters-Noordhoff v

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit?

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Een middagje shoppen. a 75 209 x 100% = 35,9%. b 209 : 3,72 = 56,18. Dus zij moet 57 uur werken om de nieuwe jas te kunnen kopen. c Zij had eerst kunnen sparen of zij had

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit?

Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Pincode 5 de editie, GT 4 antwoorden leeroek Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Een middagje shoppen. a 75,00 x 100% = 35,9% 209,00 209,00 / 3,72 = 56,18. Dus zij moet 57 uur werken om de nieuwe jas te kunnen

Nadere informatie

4.t Wie is toch die overheid?

4.t Wie is toch die overheid? Doet de overheid eonomishe zaken? 4 Laat het maar aan 'de markt' over! 1 a Vorig jaar heeft zij een nieuwe verzekering afgesloten. Zij wil nu niet weer alle verzekeringsvoorwaarden vergelij ken. De ouders

Nadere informatie

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK Hoofdstuk 2 Het inkomen van consumenten Paragraaf 1 Welke soorten inkomens zijn er? 1 Oppassen. 2 3 Werken in de horeca mag je pas na je zestiende.

Nadere informatie

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen Het is verstandig om geld achter de hand te hebben. Sparen betekent het niet uitgeven van een deel van je inkomen. Je kunt verschillende redenen

Nadere informatie

Lesbrief CBS, inflatie en indexcijfers

Lesbrief CBS, inflatie en indexcijfers 2COLLEGE RUIVEN Lesrief CBS, inflatie en indexijfers Consumptie PSB en JKH 2016-2017 Deze lesrief geeft extra informatie over CBS, inflatie en indexijfers die je nodig het voor je PTA-toetsen en eindexamen.

Nadere informatie

Vl.1 Heeft de overheid schulden?

Vl.1 Heeft de overheid schulden? Van wie is dat geld? V1 Valt het mee of tegen? Als de olie- en gasprijs hoog is, krijgen de urgers hoge energierekeningen te etalen. Bovendien stij gen de enzineprljzen. Bijvooreeld: Als edrijven meer

Nadere informatie

Taak 1 en 2 De Balans deel 1

Taak 1 en 2 De Balans deel 1 Taak 1 en 2 De Balans deel 1 Naam leerling Klas Datum Voor welk edrijf ga je werken? Shop4@11 is een groothandel in Utreht. De eigenaar, meneer Bos, is direteur van het edrijf. De groothandel verkoopt

Nadere informatie

7.L Nederland in z'n eentje?

7.L Nederland in z'n eentje? Waar moet dat heen? 7 Een nieuwe spijkerroek 1 a Vaak staat dat op een laeltje aan de innenzijde van de kleding. Anders staat het vermeld op een van de kaartjes die in de winkel aan de kleding evestigd

Nadere informatie

6.1 Krijg jij wat je verdient?

6.1 Krijg jij wat je verdient? Wat komt allemaal ij werken kijken? 6 In één klap rijk? 1 a Meestal is een 16-jarige minder produtief dan iemand van23jaar of ouder. Een 16- jarige heeft minder ervaring en nog geen vakdiploma. Ook speelt

Nadere informatie

Loen Educatie & Schrijfwerk www.economieweb.nl. (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen

Loen Educatie & Schrijfwerk www.economieweb.nl. (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen Het is makkelijk en verstandig om geld achter de hand te hebben. Er kan bijvoorbeeld iets kapot gaan in huis, of je spaart voor iets dat je graag wil hebben.

Nadere informatie

2.L Laat jij je verleiden?

2.L Laat jij je verleiden? He jij nog wat te koop? 2 Wat is het jou waard? L t Eigen antwoord Bijvooreeld: Muziek is voor Joanne elangrijk, daarom heeft. ze er veel geld voor over. Voor Daan is dat niet het geval, hij heeft andere

Nadere informatie

Boek: 4 Hoofdstuk 3: kies je voor zeker?

Boek: 4 Hoofdstuk 3: kies je voor zeker? Pincode 5 de editie, GT 4 antwoorden leeroek Boek: 4 Hoofdstuk 3: kies je voor zeker? De verzekering dekt de schade. a De reisverzekering dekt de schade. pinpas -, contant geld 200, moiele telefoon 100

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

5.1 Zetje dat zomaar in elkaar?

5.1 Zetje dat zomaar in elkaar? Hoe kunnen ze het maken? 5 Een eigen d 1 a Een tekstshrijver moet een aantal nummers shrijven. De tekst moet op muziek gezet worden. De nummers moeten door muzikanten worden opgenomen in een studio. De

Nadere informatie

h4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in balans H.9 t/m 13, bladzijde 1 van 4

h4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in balans H.9 t/m 13, bladzijde 1 van 4 4m&o2p 2010-11 oefentoets M&O in alans H.9 t/m 13, ladzijde 1 van 4 Opgave 1 aandelen en oligaties De alans van eind 2008 van andelsonderneming M&O-H4 N.V. voor de winstverdeling en (diret) na etaling

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Om het edrag in euro s te erekenen vermenigvuldig je het aantal kwh met 0,08 en tel je er vervolgens 14 ij op. De formule is dus verruik 0,08 + 14 = edrag. De formule ij tarief A kun je

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 - Tabellen, grafieken, formules

Hoofdstuk 5 - Tabellen, grafieken, formules Hoofdstuk 5 - Taellen, grafieken, formules ladzijde 130 V-1a d De grafieken van de grond en de luht vertonen veel grotere temperatuurshommelingen dan de grafiek van het water. De grafiek van de grond omdat

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Voor de kosten in euro s vermenigvuldig je het aantal gehuurde dvd s met 1,50 en tel je er vervolgens de eenmalige kosten van 6 euro voor het pasje ij op. Dat kost 6 + 1,50 20 = 6 + 30

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H1 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H1 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H1 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 1 Geld genoeg? Begrippenlijst H1 Economie

Nadere informatie

13 Het vreemd vermogen

13 Het vreemd vermogen 13 Het vreemd vermogen hoofdstuk 13.1 C 13.2 A 13.3 D 13.4 C 13.5 C 13.6 C 13.7 A 13.8 B 13.9 B 50 50 1.050 + + = 1.013,74 1,045 1,045² 1,045³ 13.10 C 13.11 B De oligaties heen een rentenadeel ten opzihte

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: kies je voor zeker?

Hoofdstuk 3: kies je voor zeker? Pinode 5 de editie, GT 4 antwoorden leeroek Hoofdstuk 3: kies je voor zeker? De verzekering dekt de shade. a De reisverzekering dekt de shade. Shadelaim: Pinpas - Contant geld 200,00 Moiele telefoon 100,00

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Het edrijf rekent 35 euro voorrijkosten. 3t+ 35 = k Als de monteur 7 uur ezig is kost het 3 7 + 35 = 75 euro. d 3t + 35 = 7 3t = 3 t = 5, De monteur is,5 uur of uur en kwartier ezig geweest.

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Kan de overheid dat regelen?

Hoofdstuk 6: Kan de overheid dat regelen? Pinode 5 de editie, GT 4 antwoorden leeroek Hoofdstuk 6: Kan de overheid dat regelen? Weer naar shool. a Leerpliht geldt voor kinderen tot en met het leerjaar waarin zij 16 jaar worden. Na het laatste

Nadere informatie

Geldzaken 3. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Geldzaken 3. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Geldzaken 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Reserveren 3.2 Een nieuw banksaldo berekenen 3.3 Een rentebedrag berekenen 3.4 Kredietkosten bij een lening 3.5 Vreemd geld

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

De potten kunnen in Egypte goedkoper gemaakt worden dan in Nederland (doordat de lonen in Egypte lager zijn).

De potten kunnen in Egypte goedkoper gemaakt worden dan in Nederland (doordat de lonen in Egypte lager zijn). Pinode 5 de editie, GT 4 antwoorden leeroek Hoofdstuk 8: Hoe groot is jouw wereld? Made in Holland? a De potten kunnen in Egypte goedkoper gemaakt worden dan in Nederland (doordat de lonen in Egypte lager

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet

Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet Voor wie is deze informatie? Deze informatie is voor als u meer wilt weten over het Flexibel Hypotheek Krediet. Wilt u een Flexibel Hypotheek Krediet aanvragen?

Nadere informatie

PE Plus Basis oefenexamen

PE Plus Basis oefenexamen PE Plus Basis oefenexamen Kennis Vraag 1 Mariëtte (50 jaar) werkt al jaren als verpleegster in een ziekenhuis. Vanwege een reorganisatie raakt ze haar baan kwijt. Mariëtte wordt in 2020 ontslagen, ze is

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE. Bijlage 1: Salarisspecificatie. Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum van: Xx Datum t/m: xx RIA - AGN. Mostlaan 98 2315 VD ALBERG

SALARISSPECIFICATIE. Bijlage 1: Salarisspecificatie. Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum van: Xx Datum t/m: xx RIA - AGN. Mostlaan 98 2315 VD ALBERG Bijlage 1: Salarisspecificatie SALARISSPECIFICATIE RIA - AGN Mostlaan 98 2315 VD ALBERG Geboortedatum: 04-08-1974 BSN-nummer: 1245147195 Datum in dienst: 01-08-2012 Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE. Bijlage 1: Salarisspecificatie. Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum van: Xx Datum t/m: xx RIA - AGN. Mostlaan 98 2315 VD ALBERG

SALARISSPECIFICATIE. Bijlage 1: Salarisspecificatie. Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum van: Xx Datum t/m: xx RIA - AGN. Mostlaan 98 2315 VD ALBERG Bijlage 1: Salarisspecificatie SALARISSPECIFICATIE RIA - AGN Mostlaan 98 2315 VD ALBERG Geboortedatum: 04-08-1974 BSN-nummer: 1245147195 Datum in dienst: 01-08-2012 Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

Berekening voor een eenoudergezin

Berekening voor een eenoudergezin Berekeningen NIBUD Op verzoek van de NOS heeft het Nibud doorgerekend wat een eenouderhuishouden en oma hadden aan totale inkomsten en uitgaven toen zij allebei apart woonden, en wat zij overhouden als

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van (mijn) geld

Wegwijs in de wereld van (mijn) geld Wegwijs in de wereld van (mijn) geld Handleiding ontwikkeld door het Sint-Pieterscollege in samenwerking met KHLeuven- departement Economisch Hoger Onderwijs September 2013 With the support of the Lifelong

Nadere informatie

Hoe ga ik met geld om?

Hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik met geld om? Een onderzoek onder alle leerlingen uit het 3e lesjaar van het Stellingwerf College Ouderraad Stellingwerf College 1 Inhoudsopgave 1. Geld krijgen van ouders 2. Bijbaantjes 3. Koopgedrag

Nadere informatie

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk)

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk) Clausule CTV 20 Clausule CTV 60 Clausule CTV 90 Clausule CTV 200 Clausule CTV 210 Clausule CTV 211 Clausule CTV 220 Clausule CTV 230 Nieuwwaarde Vervoer en verlijf Overdekking Uitsluiting diefstal Uitsluiting

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp.

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. Tekst lezen 1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 2. Er staan een aantal moeilijke woorden in de tekst. Hieronder staat een rijtje.

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Rekenen

Hoofdstuk 1 - Rekenen ladzijde 2 a 7 Marel vindt 32,7 326 werknemers en Cas vindt 329 werknemers. Het antwoord van Cas is het nauwkeurigst. deel van 987 =, dus er komen werknemers lopend of met de fiets. Met de auto komen 987

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk. Toch kan lenen voor problemen zorgen: 100.000 huishoudens

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Urenverdeling V4: 3 uur per week V5: 3 uur per week V6: 3 uur per week Overhoringen Minimaal 2 overhoringen per periode (weging varieert) Weging Proefwerk: 3-4x (in april: 6x!) SO:

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS FINANCIAL SOLUTION helpt u graag op weg U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één

Nadere informatie

Avéro Achmea. kredietproducten. informatie voor de particulier

Avéro Achmea. kredietproducten. informatie voor de particulier Avéro Achmea informatie voor de particulier méér financiële ruimte voor onvoorziene uitgaven en langgekoesterde wensen Soms komt een buitenkans onverwacht. Net als u een grote uitgave heeft gedaan, is

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-a k = 8t+ 4 Het edrijf rekent 4 euro voorrijkosten. De shoorsteenveger werkt 4 minuten en dat zijn kwartieren. Als de shoorsteenveger 4 minuten ezig is geweest, kost het 8 + 4= 99 euro.

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Choices CITROËN ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Choices CITROËN ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN CITROËN Choices ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN ALTIJD RIJDEN IN EEN NIEUWE CITROËN Wie van het nieuwste van het nieuwste houdt wil natuurlijk de nieuwste Citroën voor de deur. Met Citroën

Nadere informatie

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Nederland

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Nederland EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Nederland 1 Intrum Justitia heeft van 21.317 consumenten in 21 Europese landen data verzameld om inzicht in het dagelijks leven van Europese consumenten te krijgen;

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

PE Plus Basis oefenexamen

PE Plus Basis oefenexamen PE Plus Basis oefenexamen Kennis Vraag 1 Welke wijziging wordt in 2017 doorgevoerd in box 3?. A. De schuld voor de vakantiewoning is niet langer aftrekbaar in box 3. B. De schuldendrempel in box 3 wordt

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld

door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld door: R-Newt jongerenwerk de Twern Werkboek Omgaan met Geld Les 1 Omgaan met Geld eze les leren jullie een aantal woorden die met het omgaan van geld te maken hebben, gaan jullie praten over geld en gaan

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Vervoer door een geldvervoerbedrijf Naam bedrijf:

Vervoer door een geldvervoerbedrijf Naam bedrijf: AANVRAAG Fraude- en geldverzekering Delta Lloyd Shadeverzekering NV Amsterdam NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indiatie 1 AANVRAGER a d e Naam Adres hoodedrij Postode en plaatsnaam Teleoon Beroep o aard

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

vlieger rechthoek ruit parallellogram vierkant

vlieger rechthoek ruit parallellogram vierkant 4-1 Vlakke figuren 1a 6 5 4 3 2 A D C 1 B O 1 2 3 4 5 6 d Figuur ABCD is een vlieger. 2a B(5, 1) C(5, 6) D(2, 6) AD BC DC BC AD // BC AD AB 3a 4a d e A B C D E vlieger rehthoek ruit parallellogram vierkant

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland? En

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Wettelijke taak decentralisatie mantelzorgcompliment Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk

Wettelijke taak decentralisatie mantelzorgcompliment Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6190 Inoeknummer 15BST00180 Dossiernummer 15.09.851 24 feruari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Omuiging Mantelzorgcompliment. Inleiding De ehoefte aan mantelzorg 1 zal

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Hoeveel kan ik lenen? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Hoeveel kan ik lenen? vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62297 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. C ontrol CITROËN SLIMME FINANCIERING VAN UW GEBRUIKTE AUTO GEEN RISICO OP RESTWAARDEVERLIES

CITROËN FINANCIAL SERVICES. C ontrol CITROËN SLIMME FINANCIERING VAN UW GEBRUIKTE AUTO GEEN RISICO OP RESTWAARDEVERLIES CITROËN C ontrol SLIMME FINANCIERING VAN UW GEBRUIKTE AUTO GEEN RISICO OP RESTWAARDEVERLIES ALTIJD DE TOUWTJES IN HANDEN MET CITROËN C ontrol Iets in eigen hand hebben geeft zekerheid. U bepaalt zelf wat

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Thema 1 Pizzeria ANTWOORDEN

Thema 1 Pizzeria ANTWOORDEN 1 Thema 1 Pizzeria ANTWOORDEN Deel 1 Consumptie 1. Ieder mens probeert zo veel mogelijk wensen te vervullen. Iedereen begint daarbij met de belangrijkste behoeften: eten, drinken, kleding en een dak boven

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Rondkomen

Ik en de maatschappij. Rondkomen Ik en de maatschappij Rondkomen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Jacobien Ubbink, Tessel Mulder Philein Educatieve Teksten Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie