Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?"

Transcriptie

1 Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die de adviseur met je moet doorlopen zijn: Hij vraagt informatie over je persoonlijke situatie. Hij berekent hoeveel je kunt lenen. Hij geeft hypotheekadvies voor je persoonlijke situatie. Hij vraagt of maakt een of meerdere offertes voor je op. Jij leest de offerte(s), kiest een offerte en tekent deze. Jij tekent de stukken bij een notaris. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? 1, niet alle stappen Heeft de adviseur jou in het eerste adviesgesprek verteld wat hij voor jou doet? Dit kan hij bijvoorbeeld doen door het dienstverleningsdocument met jou te bespreken. Bij het afsluiten van een hypotheek kost het advies je altijd geld. Heeft de adviseur jou verteld hoeveel het hypotheekadvies bij hem kost? Dit kan hij bijvoorbeeld doen door het dienstverleningsdocument met jou te bespreken. Heeft de adviseur in het eerste adviesgesprek verteld hoeveel je maximaal kunt lenen? Heeft de adviseur gevraagd wat je al weet van hypotheken? Dit kan bijvoorbeeld door te vragen of je al eerder een hypotheek hebt afgesloten. Hoeveel tijd heeft de adviseur je gegeven om de hypotheekofferte te lezen en om vragen te stellen? Ik moest de offerte direct tekenen Minder dan een week Ongeveer een week Meer dan een week Nvt, ik heb de offerte niet getekend

2 2.)Financiële positie De adviseur moet je vragen hoe je inkomen is opgebouwd. Welke documenten heeft de adviseur hiertoe bekeken? (meerdere antwoorden mogelijk) jouw salarisstrook een werkgeversverklaring de jaarcijfers van jouw bedrijf van de afgelopen jaren een inkomensverklaring (bijv. van accountant) jouw pensioengegevens- of pensioenoverzicht Heeft de adviseur gevraagd of je schulden en vermogen hebt? Voorbeeld van schulden zijn een lopende hypotheek, een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Voorbeeld van vermogen zijn spaargeld, beleggingen of een tweede huis. Heeft de adviseur gevraagd naar jouw bestaande vermogensopbouwproducten (bijv. lopende spaarpolissen)? N.v.t Heeft de adviseur met jou besproken of je bijzondere uitgaven hebt? Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor alimentatie, kinderopvang, medicijnen of een hobby waar je een groot deel van jouw inkomen aan besteedt. Jouw inkomen kan in de toekomst veranderen doordat je bijvoorbeeld meer of minder gaat werken, kinderen krijgt of doordat je eerder met pensioen wilt gaan. Heeft de adviseur gevraagd of jouw inkomen in de toekomst zal veranderen? Heeft de adviseur gevraagd hoeveel je maximaal per maand wilt uitgeven aan woonlasten? Heeft de adviseur precies voorgerekend wat je maximaal kunt lenen?

3 3.)Hoogte van de hypotheek In de "Tijdelijke regeling hypothecair krediet" is opgenomen hoe hypotheek verstrekkers moeten berekenen wat je maximaal kunt lenen. Een hypotheek verstrekker kijkt naar bij de berekening naar jouw inkomen, uitgaven, schulden en vermogen. Als de adviseur berekent wat je maximaal kunt lenen, gebruikt hij gegevens over jouw inkomen. Heeft hij alleen de vaste onderdelen van jouw inkomen gebruikt? Met vaste onderdelen van je inkomen bedoelen we je salaris, vakantiegeld (als je dit ontvangt), je vaste 13e maand en je vaste toeslag voor overwerk. Niet vast zijn bijvoorbeeld bonussen of een vergoeding voor incidenteel overwerk. Heeft de adviseur berekend of het hypotheekbedrag dat je wilt lenen hoger is dan het bedrag dat je maximaal kunt lenen? Weet niet

4 4.)Aflossen hypotheek Het geld dat je leent voor een hypotheek moet je altijd terugbetalen. Dat noemen we aflossen. Hypotheekrenteaftrek Vanaf 2013 is de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe leningen of verhogingen beperkt: je kunt de hypotheekrente alleen nog aftrekken van je inkomen als je je hypotheek direct gaat aflossen via een annuitair schema. Heeft de adviseur met jou besproken dat je voor je hypotheek alleen bij een annuitaire- of lineaire hypotheek belastingaftrek kunt krijgen? Heeft de adviseur met jou besproken dat je voor het verhoogde deel van je hypotheek alleen bij een annuitaire- of lineaire hypotheek belastingaftrek kunt krijgen? Heeft de adviseur gevraagd op welke wijze je je hypotheek wilt aflossen, of hoeveel vermogen je wilt opbouwen om de hypotheek af te lossen? Heeft de adviseur met jou besproken of je het risico kunt lopen dat je een restschuld overhoudt? Je kunt op verschillende manieren aflossen: 1. annuïtair; 2. lineair; Of vermogen kunt opbouwen: 3. met een spaarverzekering; 4. met een bankspaarrekening 5. of door te beleggen Heeft de adviseur je de verschillen tussen deze mogelijkheden uitgelegd?

5 5.)Risico s Heeft de adviseur je de verschillen uitgelegd tussen een vaste rente en een variabele rente die per maand of per kwartaal kan wijzigen? Heeft je adviseur je een hypotheek met een (gedeelte) variabele rente geadviseerd? Heeft de adviseur voorgerekend wat de gevolgen voor jou zijn als de rente stijgt? De adviseur moet ook de situatie na overlijden bekijken. Hij moet dat berekenen aan de hand van: De gegevens van jouw nabestaandenpensioen en dat van jouw (eventuele) partner De gegevens van eventuele overlijdensrisicoverzekeringen die nu lopen Heeft de adviseur voorgerekend wat het inkomen zal zijn van de partner die achterblijft? N.v.t De adviseur moet ook de situatie bij arbeidsongeschiktheid bekijken. Hij moet dat berekenen aan de hand van: - Jouw pensioengegevens; - Jouw arbeidsongeschiktheidsregeling bij je werkgever of bij je bedrijf; - Jouw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, als je deze hebt afgesloten. Heeft de adviseur voorgerekend wat jouw inkomen zal zijn als je arbeidsongeschikt wordt? N.v.t Heeft de adviseur voorgerekend wat jouw inkomen zal zijn als je werkloos wordt? N.v.t

6 6.)Verzekeren De adviseur moet uitrekenen of je de hypotheek kunt blijven betalen in de volgende situaties: 1. Bij werkloosheid en 2. Bij arbeidsongeschiktheid. De adviseur moet uitrekenen of je de hypotheek kunt blijven betalen in de volgende situaties: 1. Bij overlijden 2. Bij werkloosheid en 3. Bij arbeidsongeschiktheid. De adviseur moet uitrekenen of je de hypotheek kunt blijven betalen in de volgende situaties: 1. Bij overlijden van één van beide partners 2. Bij werkloosheid van één van beide partners en 3. Bij arbeidsongeschiktheid van één van beide partners. Heeft de adviseur jouw financiële situatie uitgerekend in de bovenstaande situaties? Let op! Het is belangrijk dat de adviseur de bovenstaande situaties en risico's met je bespreekt. Mocht één of meerdere van deze situaties niet voor jou van toepassing zijn en dit is ook door je adviseur met jou besproken, kies dan voor ja. Heeft de adviseur met jou besproken hoe je wilt omgaan met de risico s van: Overlijden Werkloosheid N.v.t Arbeidsongeschiktheid N.v.t Hij kan bijvoorbeeld vragen of je wilt (bij)verzekeren voor deze risico s of dat je de risico s zelf wilt dragen. Wil je je (bij)verzekeren voor een of meer van deze risico's?

7 7.)Hypotheek en belastingen Vanaf 2001 is de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar. De adviseur moet jou vertellen vanaf welk jaar je geen renteaftrek meer hebt. Hij moet ook berekenen hoeveel jouw netto maandlast dan hoger wordt. Hypotheekrente is voor nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013 alleen aftrekbaar als je je hypotheek direct maandelijks gaat aflossen met een annuïteitenhypotheek. Dit geldt ook als je je hypotheek verhoogt, bijvoorbeeld voor een verbouwing. Heeft de adviseur jou verteld vanaf wanneer je maandlasten zullen stijgen doordat je de hypotheekrente niet meer kunt aftrekken? Heeft de adviseur laten zien wat jouw netto woonlasten zijn als je met pensioen bent? Ik ben al met pensioen Bepaalde kosten die je maakt voor het afsluiten van een hypotheek, zoals notaris- of taxatiekosten, zijn éénmalig aftrekbaar van de belasting. Heeft de adviseur verteld welke kosten éénmalig aftrekbaar zijn? De hypotheekrente is alleen aftrekbaar als je de hypotheek gebruikt voor je huis. Gebruik je een deel van de hypotheek ergens anders voor, bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto? Dan mag je de rente over dat deel niet aftrekken. Heeft de adviseur uitgelegd in welke gevallen de hyptheekrente aftrekbaar is? Fiscale regels rondom hypotheken kunnen in de toekomst wijzigen. Heeft de adviseur je hierop attent gemaakt?

8 8.)Productinformatie Hypotheekverstrekkers kunnen verschillende voorwaarden hebben. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld verschillen in verhuisregeling, boete die je moet betalen als je extra wilt aflossen of de administratieve afhandeling. Deze voorwaarden kunnen een hypotheek voor jou aantrekkelijk maken of niet. Heeft de adviseur jou de verschillen in voorwaarden uitgelegd? De rente van de hypotheek die je gaat afsluiten kan veranderen in de periode tussen het tekenen van de offerte en het tekenen van de akte bij de notaris. Op het moment dat je gaat tekenen bij de notaris, kan de rente dus hoger of lager zijn dan de rente die in de offerte staat. Heeft de adviseur jou uitgelegd welke rente je moet betalen als de rente verandert voordat je hebt getekend bij de notaris? Vaak geldt voor een hypotheek een verhuisregeling. Dat betekent dat je de lopende hypotheek onder dezelfde voorwaarden kunt meenemen als je gaat verhuizen. Onder deze voorwaarden vallen bijvoorbeeld: dezelfde hypotheekrente, dezelfde looptijd, dezelfde tijd dat de rente vast staat. Heeft de adviseur uitgelegd of dit ook geldt in jouw situatie? Voordat je de hypotheekofferte tekent, moet de adviseur jou schriftelijke productinformatie geven. Heeft de adviseur jou schriftelijke productinformatie gegeven?

9 9.)Schriftelijke informatie Welke informatie heb je schriftelijk ontvangen? (meerdere antwoorden mogelijk) Overzicht persoonlijke informatie die gebruikt is voor het advies Berekening benodigde hypotheek Berekening bruto / netto maandlasten Berekening verzekerde bedragen bij overlijden / arbeidsongeschiktheid / werkloosheid Rentevergelijking verschillende aanbieders Adviesbrief (onderbouwing hypotheekkeuze) Brochure(s) en productinformatie Hypotheekofferte en voorwaarden 10.)Advies op maat De hypotheekadviseur heeft je geadviseerd. Heeft hij duidelijk verteld en gemotiveerd waarom het advies past bij je persoonlijke situatie? Mogen we jouw persoonlijk adviesrapport naar je adviseur mailen? Datum, plaats: Naam: Handtekening:..