VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / adressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke staat Note:Meld uw veranderingen ten allen tijden aan ons (voorbeeld: van samenwonen naar huwen/trouwen)!! Dit kan gevolgen hebben bij bijvoorbeeld uitkeringen van uw levensverzekeringen. Ooit gescheiden? Zo ja, wanneer? Inhoud convenant: Samenstelling gezin/kinderen + toekomst INKOMENSGEGEVENS Aanvrager 1 Aanvrager 2 Naam werkgever Functie Datum in dienst Inkomensgegevens (vast en variabel separaat) 2 Verwacht u in de toekomst veranderingen in uw inkomen/functie? Zo ja, wanneer,welke en waarom? Denk aan de termijn van 6 maanden, onvoorwaardelijke loonsverhoging. Is uw inkomen voldoende voor uw levensstijl, houdt u nog wat over? 3 Dienstverband - vast - contract* (tijdsduur aangeven, proeftijd verstreken?) * Indien contract, wat was uw inkomen de afgelopen 3 jaren.

2 4 Opleidingsniveau Inkomen uit: 5 - WIA / WAO - WW - Seizoensarbeider - PGB -Anders. Gaarne volledige uitleg geven aan situatie. Pensioengegevens 6 Hoeveel is dit? 70% van het laatst genoten inkomen? UPO aanleveren graag (van alle werkgevers). Wat is uw gewenste pensioenleeftijd? Wat heeft u geregeld voor uw oudedagsvooorziening, en wat wilt u nog regelen? Zelfstandige-ZZP-er / Ondernemer / DGA 7 - laatste 3 jaar specificeren (jaarcijfers/ bel.aangifte / bel.aanslagen) Wat is volgens u uw jaarinkomen? Hoe ziet de toekomst (komend/lopend jaar) eruit? Vragen: doelstellingen. Welke veranderingen verwacht u de komende 5 jaar in uw persoonlijke situatie (meerder antwoorden mogelijk)? Verhuizen, erfenis, kinderen, inkomen (andere baan, pensionering, eigen bedrijf, etc), anders. Wat is het beste bij u van toepassing? -Nu lekker leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk. -Alleen voor specifieke doelstelling geld opzij leggen voor later. -zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties. Wat zijn de belangrijkste financiële doelstellingen die u wilt bereiken? -geld beschikbaar voor studies -grotere woning voor in de toekomst -ooit een wereldreis maken -parttime gaan werken -hypotheek (gedeeltelijk) aflossen -bankspaarrekening / eigen vermogen vergroten -anders.

3 UW KENNIS EN ERVARING MBT HYPOTHECAIRE FINANCIERING 8 Heeft u momenteel een hypothecaire financiering lopen of heeft u deze in het verleden gehad? 9a Bent u bekend met de algemene hypotheekvormen als lineair/annuïteit, spaarhypotheek, banksparen, krediethypotheek, levenhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheek (+uitleg)? Wat geeft u uzelf voor cijfer qua kennis, van 1 tot 10?, ik ben hiermee volledig bekend., ik ben hiermee voldoende bekend., ik ben hier helemaal niet mee bekend En heeft u zich reeds verdiept (bijv. via internet) in de materie? Bent u bekend met overige financiële begrippen zoals risicoverzekeringen, lijfrentes, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? In welke mate volgt u de ontwikkelingen op de financiële markt? -Soms, nooit, vaak. 9b Overzicht huidige situatie (vanaf ) + uitleg waarom hiervoor gekozen is. Denk aan: hypotheeksom, EWS/Eigen Woning Schuld, EWR/Eigen Woning Reserve, hyp.rente, datum renteherziening, hypotheekvorm, en opgebouwde waarde/vermogensopbouw. Dit geldt per persoon!! Denk aan bijleenregeling ingaande 1 jan ( overwaarde stoppen in de nieuwe woning ). UW DOELSTELLINGEN MBT DE HYPOTHECARIE FINANCIERING 10 Waarvoor wilt u een nieuwe hypotheek afsluiten en wat zijn uw doelstellingen/wensen? Aankoop nieuwe woning. Verbouwing of onderhoud bestaande eigen woning¹. Lagere maandlasten (oversluiten bestaande hypotheek). Benutten van mijn overwaarde voor vermogensopbouw (ik wil met het extra geld gaan sparen/beleggen). Benutten van mijn overwaarde voor inkomensaanvulling (ik gebruik het geld als aanvulling op mijn inkomen). Voor consumptieve doeleinden (bv. aankoop auto).

4 Vervolg: Doelstellingen/wensen waar de hypotheek aan moet voldoen (wensen prioriteren): -welke hyp.vorm heeft u zelf in gedachten (+ uitleg samenhang doelstelling, risicobereidheid en financiële positie)? wens max. maandlast is. RISICOBEREIDHEID - RESTSCHULDRISICO 11 Hoe meer u leent in verhouding tot de waarde van de woning, des te groter is het risico dat u bij (voortijdige) verkoop een restschuld overhoudt. Bent u zich bewust van dit risico? 11a Wilt u dit risico aanvaarden? 12 Welk deel van de lening wilt u - dmv aflossen tijdens de looptijd of door vermogensopbouw gekoppeld aan de hypotheek - bij benadering aan het einde van de looptijd aflossen? Nominaal bedrag noemen is ook voldoende. Volledig 75 tot 100 %. 50 tot 75 %. 25 tot 50 %. 0 tot 25 % Niet Wat zijn uw verwachtingen over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek? 12a Wat is uw uitgangspunt voor het deel van de lening dat u niet aflost tijdens de looptijd of door vermogensopbouw? Ik wil de lening (gedeeltelijk) voorzetten/vernieuwen. Ik ga ervan uit dat ik het huis verkoop en met de opbrengst (het restant van) de lening kan aflossen (ik ben me bewust dat ik aan het eind van de looptijd een restschuld kan overhouden). Ik ga ervan uit dat ik (het restant van) de lening op andere wijze kan aflossen, o.a. erfenis, bedrijfsopbrengst, vermogensopbouw elders (ik ben mij bewust dat ik aan het eind van de looptijd een restschuld kan overhouden).

5 RISICOBEREIDHEID - BELEGGINGSRISICO 13 << als bij vraag 12 is gekozen voor ( gedeeltelijk) aflossen >> Hoe wilt u uw hypotheek aflossen? (meerdere antwoorden mogelijk) Aflossen tijdens looptijd (lineair, annuïtair) Vermogensopbouw zonder kapitaalverzekering - sparen - beleggen - combinatie van sparen en beleggen Vermogensopbouw in de vorm van een kapitaalverzek. - sparen - beleggen - combinatie van sparen en beleggen Vermogensopbouw in de vorm van banksparen Anders.. Wat is (naar uw mening) uw kennis en/of ervaring met kapitaal-/ vermogensopbouw? - objectief doel (laag pensioeninkomen/aflossing hypotheek min. 75% op pensioendatum? - subjectief doel (het wel of niet halen van het einddoel heeft geen directe financ. consequenties) 14 Wat gebeurt er wanneer de doelstelling niet wordt gehaald? 14a Bent u? En waarom? Risicomijdend Risicozoekend Neutraal RISICOBEREIDHEID - MAANDL ASTEN 15 Bent u zich bewust van het risico van inkomensterugval door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden van u en/of uw partner in relatie tot de maandlasten van uw hypotheek? 15a U kunt ervoor kiezen het risico van inkomensterugval te verzekeren. Wilt u dit risico d.m.v. een verzekering beperken? Bent u bekend met overige financiële begrippen zoals lijfrentes, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.? RISICOBEREIDHEID - RENTERISICO 16 U kunt voor uw hypotheek kiezen uit een variabele, een (voor bepaalde periode) vaste rente of een combinatie hiervan. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Variabele rente of een korte rentevaste periode ( 5 jaar). Combinatie van korte en lange vaste periode. Langere rentevaste periode ( 5 jaar)

6 En welke ontwikkelingen verwacht u op de korte, middellange en lange termijn t.a.v. de hyp.rente? 17 Stel dat de rente (aan het einde van de rentevaste periode) 2% hoger uitkomt dan uw huidige rente, hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen binnen uw verwachte inkomen, vermogen en/of lasten? Ik verwacht tegenvallers altijd te kunnen opvangen. Ik verwacht tegenvallers te kunnen opvangen met andere inkomsten of door mijn uitgavepatroon te matigen. Ik verwacht tegenvallers niet op te kunnen vangen ARBEIDSONGESCHIKTHEID, WERKELOOSHEID en OVERLIJDEN 18 Hoe is uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Goed Voldoende Slecht 19 Hoe is uw kennis en ervaring op het gebied van werkeloosheidsverzekeringen? Goed Voldoende Slecht 20 Hoe is uw kennis en ervaring op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen? Goed Voldoende Slecht 21 Wat is/zijn de doelstellingen van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? De woonlasten bij arbeidsongeschiktheid geheel afdekken De woonlasten bij arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk afdekken 22 Wat is/zijn de doelstellingen van uw werkeloosheidsverzekering? De woonlasten bij werkeloosheid geheel afdekken De woonlasten bij werkeloosheid gedeeltelijk afdekken Wat is/zijn de doelstellingen van uw 23 overlijdensrisicoverzekering? En hoe betaalt u nu de begrafenis? Wilt u dat zo laten? De woonlasten bij overlijden geheel afdekken De woonlasten bij overlijden gedeeltelijk afdekken

7 ALGEMEEN 22 Hoe kenmerkt u uw levensstijl? 23 Wilt u eerder stoppen met werken? Spaart u momenteel? Zo ja, hoeveel? En waarvoor wilt u sparen (pensioen, eigen boot, studie, vakantie, nieuw interieur, verbouwen eigen huis, appeltje voor de dorst)? 24 Wat is uw (eigen) vermogen? Wilt u dit evt. gebruiken voor de financiering? Verwacht u in de toekomst evt. gelden? 25 Heeft of had u kredieten/lenngen/schulden? Graag bedrag, maandlast en looptijd noemen 26 Heeft u ooit een achterstandsmelding bij het BKR gehad? Graag uitleg hierover. 27 Heeft u bijzondere (dure) uitgaven (alimentatie, kinderopvang, dure hobby, medicijnen etc)? 28 Wat is de geschatte waarde van uw woning? 29 Hoe omschrijft u uw gezondheid? Rookt u wel/niet? Heeft u behoefte dat wij naar uw totale verzekeringspakket kijken?

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie