1 UW HUIDIGE SITUATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 UW HUIDIGE SITUATIE"

Transcriptie

1 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen. Samen met uw wensen en doelstellingen kunnen wij exact nagaan welke voorzieningen voor uw situatie nodig zijn. 1.1 UW GEGEVENS Adres PERSONALIA V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Straat 1a 1234 AB PLAATS Burgerlijke staat Gehuwd (gem. v. goederen) Gehuwd (gem. v. goederen) Geboortedatum Geslacht Man Vrouw INKOMEN UIT DIENSTVERBAND V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Bruto jaarsalaris uit dienstverband PENSIOENREGELING HUIDIGE WERKGEVER Deelnemer pensioenregeling V.L. van Achternaam Soort pensioenregeling Middelloonstelsel, opbouw 2,25% Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenaangroei (factor A) 834 Ouderdomspensioen, ingangsdatum, leeftijd , , 65 jaar PENSIOENREGELING HUIDIGE WERKGEVER Deelnemer pensioenregeling P. van Achternaam Soort pensioenregeling Middelloonstelsel, opbouw 2,25% Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenaangroei (factor A) 159 Ouderdomspensioen, ingangsdatum, leeftijd 4.000, , 65 jaar JAARLIJKSE BIJTELPOSTEN V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Indicatie ZVW-bijdrage werkgever FISCALE VERDELING V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Fiscale verdeling 100% 0%

2 EIGEN WONING Adres Straat 1 a, 1234 AB PLAATS Bewoner(s) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Eigendomsverhouding 50% V.L. van Achternaam, 50% P. van Achternaam Gebruik woning Eerste woning Vrije verkoopwaarde Executiewaarde WOZ-waarde Eigenwoningforfait Verkoopstatus Blijft in bezit HYPOTHEEK 1 Hypotheek op woning, rangorde VOV-waarde , 1 Geldverstrekker AEGON Verzekeringen Geldnemer(s) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Hypotheekvorm Spaar Ingangsdatum hypotheek Einddatum hypotheek, looptijd , 30 jaar Oorspronkelijke hoofdsom Restant hoofdsom Waarvan in box 1, einddatum renteaftrek , Waarvan in box 3 0 Rentevariant Rentevast Rentevastperiode, einddatum rentevastperiode 10 jaar, Rentepercentage 6,30% Verzekeraar KAPITAALVERZEKERING Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering, looptijd Verzekeringnemer(s) , 30 jaar V.L. van Achternaam Verzekerde(n) V.L. van Achternaam P. van Achternaam Overlijdensrisicodekking Soort overlijdensrisicodekking Gelijkblijvend Gelijkblijvend Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Soort verzekering Spaar Doelkapitaal, rendement , 6,30% Garantiekapitaal, rendement , 6,30% (Lage) premie, Betalingstermijn 256,75, Maand Einddatum premiebetaling, duur , 30 jaar Polis valt fiscaal in Box 1 Polis is verpand aan geldverstrekker Ja Uitkering is bedoeld voor aflossing hypotheek Ja 2

3 Instelling Contractant(en) Soort product DEPOT (SPAARREKENING) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Spaarrekening Ingangsdatum Einddatum, looptijd Soort depot , 1080 maanden Opbouwdepot Actuele waarde Kapitaalopbouw op basis van Rekening is verpand aan geldverstrekker Opbouw kapitaal is bedoeld voor aflossing van hypotheek Garantie 3

4 1.2 UW HUIDIGE LASTENOVERZICHT JAAR LFT LFT SOM HYPO- THEKEN HYPOTHEEK RENTE HYPOTHEEK AFLOSSING UITKERING KAPITAAL- VERZEKE- RINGEN VERZEKE- RINGS- PREMIES SPAAR- EN BELEG- GINGS- DEPOTS OPNAME UIT DEPOT KREDIET LAST VRIJE KOLOM HUUR BRUTO LAST FISCAAL VOORDEEL VRH NETTO LAST Tot

5 1.3 DE ANALYSE VAN UW FINANCIËLE RISICO'S Tijdens het bereiken van uw wensen en doelen loopt u een aantal financiële risico's. In deze paragraaf brengen wij deze risico's zo goed mogelijk in kaart. Uitgangspunt zijn uw huidige financiële voorzieningen. De hoogte van het risico wordt in het rood weergegeven. Uitgangspunten 'Inkomensverlies' is het inkomen dat u minder zult ontvangen mocht een scenario zich voordoen. 'Maximale hypotheek o.b.v. inkomen bij scenario' is het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van het inkomen dat u in een scenario overhoudt. Dit is berekend volgens de overheid vastgestelde CHF norm. 'Minimaal benodigde inkomen voor uw hypotheek' is het inkomen dat u minimaal nodig hebt om uw hypotheek volgens de maximale CHF norm te kunnen voortzetten. Voor uw totale hypotheek van geldt een minimaal bruto inkomen van Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam arbeidsongeschikt raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 50% arbeidsongeschiktheid van dhr. V.L. van Achternaam. Uitkering WGA Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam arbeidsongeschikt raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 50% arbeidsongeschiktheid van mevr. P. van Achternaam. Uitkering WGA Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 486 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. 5

6 Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam werkloos raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar bij werkloosheid van dhr. V.L. van Achternaam. WW-Uitkering Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam werkloos raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar bij werkloosheid van mevr. P. van Achternaam. WW-Uitkering Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 486 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam komt te overlijden UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van dhr. V.L. van Achternaam. Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo 0 Overschrijding van uw maximale hypotheek 0 Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam komt te overlijden UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van mevr. P. van Achternaam. Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo 0 Overschrijding van uw maximale hypotheek 0 6

7 2 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning Daarbij heeft u aangegeven dat u advies wilt over de volgende zaken: Hypotheek Vermogensopbouw Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Pensioen Overlijden U heeft de volgende financiële wensen en doelen aangegeven, in volgorde van prioriteit: 1. Verbouwen van de eigen woning 2. Een zo laag mogelijke maandlast U verwacht het volgende financiële toekomstperspectief: Ontwikkeling inkomen: Gelijkblijvend Wens om minder te werken: Verwacht uw partner inkomensstijging? Wordt een wijziging in de gezinssituatie verwacht? Verwacht u een erfenis? Verwacht uw partner een erfenis? 7

8 3 UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereid met betrekking tot financiële aspecten en producten. U heeft daarbij het volgende aangegeven: ALGEMEEN Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van hypotheken? Wat weet u van beleggingsproducten? Wat weet u van financiële producten in het algemeen? Ik wil globaal op de hoogte blijven van dit soort zaken Wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft? Ik wil globaal begrijpen wat het voor mij betekent maar verdiep me niet in de details Heeft u al eerder advies gehad van een financiële dienstverlener? Ja, een bank Hoe vaak heeft u advies gehad over verzekeringen en/of hypotheken? 1 tot 3 keer Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten? Voldoende Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Woning verbouwen. 65 Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd? Verwacht u de komende 2-5 jaar te gaan verhuizen? Verwacht u de komende 2-5 jaar bij een andere werkgever te gaan werken of voor uzelf te gaan beginnen? Kunt u leven met financiële risico's? Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's 8

9 ALGEMEEN Bent u bereid uw uitgavenpatroon bij te stellen in geval van financiële tegenvallers? Ja, ik ben bereid om op de belangrijkste kosten van levensonderhoud te moeten besparen Wat zoekt u vooral als u een financieel product wilt aanschaffen? De beste kwaliteit in voorwaarden en dit mag wat kosten Wat spreekt u het meeste aan? Zekerheid HYPOTHEEK Bent u een starter op de woningmarkt? Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een hypotheek? Ja, ik heb nog een hypotheek lopen Wat weet u van algemene hypotheekvormen als spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheek? Bent u bekend met de volgende kenmerken en risico's van een hypotheek? Bij een spaarhypotheek is de spaarrente gekoppeld aan de hypotheekrente; Bij een spaarrente staat de opbouw van het vermogen om de hypotheek (deels) af te lossen vast; De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de duur van de rentevastperiode; Bij een aflossingsvrije hypotheek is de maandlast lager, maar blijft er aan het einde van de looptijd een restschuld over. Hoe heeft u die kennis opgedaan? Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden. Wat weet u van de fiscale aftrekbaarheid van rente van leningen? Ik ben bekend met de maximering van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente tot 30 jaar; Ik ben bekend met de bijleenregeling; Ik ben bekend met het verschil tussen fiscale aftrekbaarheid van leningen voor de eigen woning en voor bijvoorbeeld een auto. Hoe heeft u die kennis opgedaan? Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden. Bent u zich bewust van het restschuldrisico? Ja Bent u bereid dit risico te lopen? Ja 75 tot 100% Hoeveel van de hypotheekschuld wilt u op het eind van de looptijd hebben afgelost? 9

10 HYPOTHEEK Bent u bereid renterisico te lopen met als gevolg eventuele wijzigingen in de maandlast? Ik wil zekerheid van gelijkblijvende maandlast voor langere periode, bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar Als u kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wilt u dan de hypotheekrente vastzetten? 5 tot 10 jaar vast Bent u bereid te accepteren dat uw hypotheekschuld niet vermindert zoals gepland, doordat de aflossing (mede) afhankelijk is van een ongewis beleggingsresultaat? Bent u bereid het risico van rentestijging te lopen, met als gevolg een eventuele stijging van de maandlasten? Ja, stijging maandlasten van 50 tot 100 per maand is acceptabel OVERLIJDEN Wat weet u van het inkomen van uw nabestaanden na uw overlijden? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'Overlijdensrisicoverzekeringen'? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'Pensioenregeling via de werkgever'? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'ANW'? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'Uitkering in lijfrente of kapitaal'? Waarvoor wilt u een nabestaandenvoorziening treffen? Aflossing van een (hypotheek)schuld. Wilt u na overlijden van de partner in de woning blijven wonen? Ja Indien ja, heeft u dan alternatief vermogen of inkomsten om het risico van inkomensterugval op te vangen? Voor welke periode wilt u uw overlijdensrisico verzekeren? Tijdelijk 10

11 ARBEIDSONGESCHIKTHEID Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u arbeidsongeschikt wordt? Wat weet u van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en van de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering? Welke doelstelling(-en) heeft u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Geen. Wilt u na arbeidsongeschiktheid van u en/of uw partner in de woning blijven wonen? Ja Indien ja, heeft u dan alternatief vermogen of inkomsten om het risico van inkomensterugval op te vangen? 50 tot 80% Welk deel van uw inkomen of hypotheeklasten wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid te ontvangen? Sommige arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen hebben een wachttijd tot de start van de uitkering. mt u het risico dat u tijdens deze wachttijd op een andere wijze in uw inkomsten moet voorzien? (Deze vraag is meestal niet van toepassing op personen in loondienst) Voor mij niet van toepassing WERKLOOSHEID Wat weet u van werkloosheidsverzekeringen en van de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering? Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u werkloos wordt? Welke doelstelling(-en) heeft u met de werkloosheidsverzekering? Geen. 50 tot 80% Welk deel van uw inkomen of hypotheeklasten wenst u in geval van werkloosheid te ontvangen? Bent u bereid het risico te nemen dat bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid u toch de kosten van de financiering moet blijven opbrengen? Ja 11

12 PENSIOEN Wat weet u van uw inkomenssituatie als u en/of uw partner met pensioen gaat? Wat weet u van het soort pensioenvoorziening 'Pensioenregeling via de werkgever'? Wat weet u van het soort pensioenvoorziening 'AOW'? Wat weet u van het soort pensioenvoorziening 'Uitkering in lijfrente of kapitaal'? 50% - 70% Wat denkt u aan inkomen nodig te hebben, uitgedrukt in percentages van uw huidig inkomen, als u met pensioen gaat? Waarvoor wilt u een pensioenvoorziening treffen? Geen 50 tot 80% Welk deel van uw inkomen wenst u vanaf de door u gewenste pensioendatum te ontvangen? Wenst u een levenslange of tijdelijke pensioenvoorziening? Geen Bent u bereid te accepteren dat uw pensioen minder is dan gepland, doordat minder vermogen dan verwacht is opgebouwd? Ja, het pensioen mag afhankelijk zijn van ongewisse beleggingsresultaten. (Let op, risicoprofiel opstellen) 12

13 VERMOGENSOPBOUW Met welke vormen van vermogensopbouw heeft u ervaring? Sparen via een verzekering. Houdt u bij wat er op de financiële markten gebeurt? Nooit Wat is het belangrijkste spaar- of beleggingsdoel? Voor de gedeeltelijke aflossing van de hypotheek. U kunt te maken krijgen met een lager doelvermogen dan gepland. Bent u bereid dat risico te nemen?, ik verwacht een gegarandeerde uitkering op de einddatum Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde? Hoe wilt u het doelvermogen realiseren? Sparen Bent u bereid een beleggingsrisico te lopen? 0% Beleggingen variëren continu in waarde. Bij welke (tussentijdse) waardedaling van uw totale beleggingsportefeuille voelt u zich nog comfortabel? Wat is uw beleggingshorizon? Met andere woorden, hoe lang wilt u beleggen? Langer dan 15 jaar Bent u bereid (een deel van) uw inleg te verliezen in geval van calamiteit bijvoorbeeld bij echtscheiding? 13

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie